[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://debian-edu-doc/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.poDag iedereen, 


In het git-archief debian-edu-doc werd de vertaling van
documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
bijgewerkt.
In bijlage een diff-bestand met de wijzigingen tegenover de vorige
versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po b/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
index f2addaac..4f1affbd 100644
--- a/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
+++ b/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-edu-buster-manual\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-doc@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-05-16 08:53+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-05-17 12:02+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-06-10 15:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-06-11 20:02+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -22,9 +22,9 @@ msgid "en"
 msgstr "nl"
 
 #. type: Content of: <article><articleinfo><title>
-msgid "Debian Edu / Skolelinux Buster 10+edu0 Manual 2019-05-16"
-msgstr "Handleiding Debian Edu/Skolelinux Buster 10+edu0, 16-05-2019"
+msgid "Debian Edu / Skolelinux Buster 10+edu0 Manual 2019-06-10"
+msgstr "Handleiding Debian Edu/Skolelinux Buster 10+edu0, 10-06-2019"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Manual for Debian Edu 10+edu0 Codename Buster"
@@ -160,14 +160,18 @@ msgstr ""
 "Op 2 juli 2001 ging in Noorwegen het Skolelinux project van start en "
 "ongeveer gelijktijdig begon Raphaël Hertzog in Frankrijk met Debian-Edu. "
 "Sinds 2003 zijn beide projecten één gemaakt, maar beide benamingen bleven "
-"behouden. \"Skole\" en (Debian-)\"Education\" zijn in de betrokken landen "
-"immers goed ingeburgerde termen."
+"behouden. 'Skole' en (Debian-)'Education' zijn in de betrokken landen immers "
+"goed ingeburgerde termen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
+#, fuzzy
 msgid ""
-"The main target group in Norway initially were schools serving the 6-16 "
-"years age bracket. Today the system is in use in several countries around "
-"the world, with most installations in Norway, Spain, Germany and France."
+"Today the system is in use in several countries around the world, with most "
+"installations in Spain, Germany and France."
 msgstr ""
 "In Noorwegen bestond de doelgroep van het project oorspronkelijk uit scholen "
 "voor leerlingen van 6 tot 16 jaar. Tegenwoordig wordt het systeem gebruikt "
@@ -306,8 +310,8 @@ msgid ""
 "possible (but not required) to also select and install the LTSP Server and "
 "Workstation profiles in addition to the Main Server profile."
 msgstr ""
-"Een netwerk van Skolelinux heeft één hoofdserver (ook \"tjener\" genaamd, "
-"wat Noors is voor \"server\") die standaard het IP-adres 10.0.2.2 heeft en "
+"Een netwerk van Skolelinux heeft één hoofdserver (ook 'tjener' genaamd, wat "
+"Noors is voor 'server') die standaard het IP-adres 10.0.2.2 heeft en "
 "geïnstalleerd wordt door te kiezen voor het profiel Hoofdserver (Main "
 "Server). Het is mogelijk (maar niet vereist) om naast het profiel "
 "hoofdserver ook de profielen LTSP-server en werkstation te selecteren en te "
@@ -678,7 +682,7 @@ msgid ""
 "can use it as the main DNS Server."
 msgstr ""
 "De standaardinstelling van de DNS-server gaat uit van een domein dat "
-"uitsluitend intern gebruikt wordt (*.intern), totdat een echt (\"extern\") "
+"uitsluitend intern gebruikt wordt (*.intern), totdat een echt ('extern') "
 "domein geconfigureerd kan worden. De DNS-server werkt als een cacheserver "
 "voor DNS, waardoor alle machines van het netwerk hem kunnen gebruiker als "
 "hun DNS-hoofdserver."
@@ -777,7 +781,7 @@ msgid ""
 "selecting the LTSP Server profile."
 msgstr ""
 "Een netwerk van Skolelinux kan veel LTSP-servers (die we in releases voor "
-"Stretch \"thin-clientservers\" noemden) bevatten. Men zet een LTSP-server op "
+"Stretch 'thin-clientservers' noemden) bevatten. Men zet een LTSP-server op "
 "door bij de installatie het profiel LTSP-server te selecteren."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
@@ -878,9 +882,9 @@ msgid ""
 "this manual sticks to the term \"diskless workstations\"."
 msgstr ""
 "Schijfloze werkstations worden ook wel eens configuratieloze werkstations "
-"genoemd. Ook termen als \"lowfat clients\" of \"half-thick clients\" worden "
+"genoemd. Ook termen als 'lowfat clients' of 'half-thick clients' worden "
 "gebruikt om dergelijke machines aan te duiden. Voor de duidelijkheid houden "
-"we het in deze handleiding op \"schijfloos werkstation.\""
+"we het in deze handleiding op 'schijfloos werkstation'."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -920,7 +924,7 @@ msgid ""
 "clients and diskless workstations, as well as computers running Mac OS or "
 "Windows."
 msgstr ""
-"De term \"netwerkclients\" wordt in deze handleiding gebruikt om zowel te "
+"De term 'netwerkclients' wordt in deze handleiding gebruikt om zowel te "
 "verwijzen naar thin clients als naar schijfloze werkstations en naar "
 "computers die onder Mac OS of onder Windows draaien."
 
@@ -1050,14 +1054,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Opdat een gedeeld gebruik van bestanden binnen het in UNIX gangbare systeem "
 "van gebruiksrechten mogelijk zou zijn, moeten gebruikers deel uitmaken van "
-"bijkomende gemeenschappelijke groepen (zoals \"studenten\") naast de "
-"primaire persoonlijke groep waartoe ze standaard behoren. Indien voor "
-"gebruikers een passende umask (002 of 007) geldt, waardoor de nieuwe "
-"bestanden die zij aanmaken, voor hun groep toegankelijk gemaakt worden, en "
-"indien voor de mappen waarin zij werken de setgid bit ingesteld staat, "
-"waardoor de bestanden erin aan de juiste groep toegewezen worden, krijgt men "
-"een gecontroleerd systeem van bestandsdeling tussen de leden van een "
-"welbepaalde groep."
+"bijkomende gemeenschappelijke groepen (zoals 'studenten') naast de primaire "
+"persoonlijke groep waartoe ze standaard behoren. Indien voor gebruikers een "
+"passende umask (002 of 007) geldt, waardoor de nieuwe bestanden die zij "
+"aanmaken, voor hun groep toegankelijk gemaakt worden, en indien voor de "
+"mappen waarin zij werken de setgid bit ingesteld staat, waardoor de "
+"bestanden erin aan de juiste groep toegewezen worden, krijgt men een "
+"gecontroleerd systeem van bestandsdeling tussen de leden van een welbepaalde "
+"groep."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -1343,9 +1347,6 @@ msgstr ""
 "Er kunnen honderden werkstations aangesloten worden op het hoofdnetwerk."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "You can have a lot of LTSP servers on the main network; two different "
 "subnets are preconfigured (DNS, DHCP) in LDAP, more can be added."
@@ -1400,11 +1401,6 @@ msgstr ""
 "draaien, al is dit niet nodig. Hij zal trouwens niet gebruikt worden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
 "In case you already have a router but are unable to configure it as needed "
 "(eg because you are not allowed to do so, or for technical reasons), an "
@@ -2407,11 +2403,10 @@ msgid ""
 "will require more work - you will need to make sure that the required "
 "partitions are created and are big enough."
 msgstr ""
-"Kies \"ja\" of \"neen\" bij de vraag in verband met automatische "
-"schijfindeling. Weet dat \"ja\" antwoorden alle gegevens op de harde schijf "
-"wist! \"Neen\" antwoorden anderzijds, brengt meer werk met zich mee. U zult "
-"er op moeten toezien dat de benodigde partities aangemaakt worden en groot "
-"genoeg zijn."
+"Kies 'ja' of 'neen' bij de vraag in verband met automatische schijfindeling. "
+"Weet dat 'ja' antwoorden alle gegevens op de harde schijf wist! 'Neen' "
+"antwoorden anderzijds, brengt meer werk met zich mee. U zult er op moeten "
+"toezien dat de benodigde partities aangemaakt worden en groot genoeg zijn."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -2420,7 +2415,7 @@ msgid ""
 "kept for future releases. Although you don't have to, it is a simple way "
 "for you to help."
 msgstr ""
-"Wij hebben graag dat u \"ja\" antwoordt op de vraag of informatie mag "
+"Wij hebben graag dat u 'ja' antwoordt op de vraag of informatie mag "
 "doorgestuurd worden naar <ulink url=\"http://popcon.debian.org/\"/>. Dit "
 "laat ons toe om een beter inzicht te verwerven in welke pakketten populair "
 "zijn en zeker behouden moeten blijven in toekomstige uitgaves. U bent er "
@@ -2435,8 +2430,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Heb wat geduld. Indien het profiel LTSP-server een van de geselecteerde "
 "profielen is, zal het installatiesysteem op het einde behoorlijk wat tijd "
-"nodig hebben bij de melding \"De installatie afronden - Bezig met het "
-"uitvoeren van debian-edu-profile-udeb...\""
+"nodig hebben bij de melding 'De installatie afronden - Bezig met het "
+"uitvoeren van debian-edu-profile-udeb...'"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -2446,9 +2441,9 @@ msgid ""
 "network."
 msgstr ""
 "Nadat u het beheerderswachtwoord hebt ingevoerd, zal men u vragen om een "
-"gebruikersaccount aan te maken \"voor andere taken dan die van systeembeheer."
-"\" Voor Debian Edu is dit een zeer belangrijk account: met dit account zult "
-"u het netwerk van Skolelinux beheren."
+"gebruikersaccount aan te maken 'voor andere taken dan die van "
+"systeembeheer'. Voor Debian Edu is dit een zeer belangrijk account: met dit "
+"account zult u het netwerk van Skolelinux beheren."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -2593,9 +2588,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Het is mogelijk om een <computeroutput>.iso</computeroutput> image voor cd/"
 "BD rechtstreeks te kopiëren naar een USB-stick (ook soms aangeduid met de "
-"term \"USB flash drive\") en hiervan op te starten. Geef eenvoudigweg "
-"volgende opdracht, waarbij u de bestandsnaam en de naam aanpast aan uw "
-"specifieke situatie:"
+"term 'USB flash drive') en hiervan op te starten. Geef eenvoudigweg volgende "
+"opdracht, waarbij u de bestandsnaam en de naam aanpast aan uw specifieke "
+"situatie:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -2754,9 +2749,9 @@ msgid ""
 "pxeinstall</computeroutput> to update the generated files."
 msgstr ""
 "Een PXE-installatie gebruikt het bestand <computeroutput>/var/lib/tftpboot/"
-"debian-edu/install.cfg</computeroutput> en het bestand <computeroutput>/etc/"
-"debian-edu/www/debian-edu-install.dat</computeroutput>, dat de "
-"voorgeprogrammeerde configuratieopties bevat. Door deze bestanden te "
+"debian-edu/install.cfg</computeroutput> en het bestand dat de "
+"voorgeprogrammeerde configuratieopties bevat, <computeroutput>/etc/debian-"
+"edu/www/debian-edu-install.dat</computeroutput>. Door deze bestanden te "
 "bewerken kunt u het voorgeprogrammeerde installatieproces beïnvloeden en op "
 "die manier vermijden dat u bij een installatie over het netwerk een groter "
 "aantal vragen moet beantwoorden. U kunt dit effect ook nog op een andere "
@@ -2793,10 +2788,9 @@ msgstr ""
 "<computeroutput>mirror/http/proxy</computeroutput>, <computeroutput>mirror/"
 "ftp/proxy</computeroutput> en <computeroutput>preseed/early_command</"
 "computeroutput> aanpassen. Om het gebruik van een proxyserver uit te "
-"schakelen, zet u een '#' aan het begin van de eerste twee regels en wist u "
-"in de laatste regel het gedeelte met de volgende tekst: "
-"\"<computeroutput>export http_proxy=\"http://webcache:3128\";; </"
-"computeroutput>\"."
+"schakelen, zet u een '#' aan het begin van de eerste twee regels en moet u "
+"het gedeelte met de tekst '<computeroutput>export http_proxy=\"http://";
+"webcache:3128\"; </computeroutput>' wissen in de laatste regel."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -3116,8 +3110,8 @@ msgid ""
 "first user can use <computeroutput>sudo</computeroutput> to become root."
 msgstr ""
 "Tijdens de installatie van de hoofdserver heeft u een eerste "
-"gebruikersaccount aangemaakt. In het vervolg zullen we die \"de eerste "
-"gebruiker\" noemen. Het gaat om een speciaal account, omdat deze gebruiker "
+"gebruikersaccount aangemaakt. In het vervolg zullen we die 'de eerste "
+"gebruiker' noemen. Het gaat om een speciaal account, omdat deze gebruiker "
 "geen account voor Samba kreeg (dat kan via GOsa² alsnog gebeuren), omdat de "
 "gebruiksrechten van zijn persoonlijke map ingesteld werden op 700 (daarom "
 "moet hij de opdracht <computeroutput>chmod o+x ~</computeroutput> geven om "
@@ -3193,7 +3187,7 @@ msgstr ""
 "Indien het algemeen uitgaand DNS-verkeer voor uw netwerk geblokkeerd wordt "
 "en indien u een specifieke DNS-server nodig heeft om internetadressen op te "
 "zoeken, dient u de DNS-server de instructie te geven om die server te "
-"gebruiken als zijn \"afzender\" (forwarder). Pas daartoe het bestand "
+"gebruiken als zijn 'verzender' (forwarder). Pas daartoe het bestand "
 "<computeroutput>/etc/bind/named.conf.options</computeroutput> aan en vermeld "
 "daarin het IP-adres van de DNS-server die gebruikt moet worden."
 
@@ -3305,8 +3299,8 @@ msgid ""
 "For general information on GOsa² have a look at: <ulink url=\"https://oss.";
 "gonicus.de/labs/gosa/wiki/documentation\"/>."
 msgstr ""
-"Raadpleeg voor algemene informatie over GOsa² het internetadres <ulink url="
-"\"https://oss.gonicus.de/labs/gosa/wiki/documentation\"/>."
+"Raadpleeg het internetadres <ulink url=\"https://oss.gonicus.de/labs/gosa/";
+"wiki/documentation\"/> voor algemene informatie over GOsa²."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "GOsa² Login plus Overview"
@@ -3367,7 +3361,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "GOsa² is een hulpmiddel voor beheerders dat gebruik maakt van LDAP om "
 "informatie op te slaan en in een hiërarchisch opgebouwde departementale "
-"structuur te ordenen. Binnen elk \"departement\" kunt u gebruikersaccounts, "
+"structuur te ordenen. Binnen elk 'departement' kunt u gebruikersaccounts, "
 "groepen, systemen, netgroepen, enzoverder toevoegen. Rekening houdend met de "
 "organisatiestructuur van uw instelling, kunt u gebruik maken van het "
 "departementaal gestructureerde GOsa²/LDAP om die organisatiestructuur over "
@@ -3388,14 +3382,14 @@ msgid ""
 "AdvancedAdministration</ulink> chapter of this manual.)"
 msgstr ""
 "Een standaardinstallatie van een hoofdserver van Debian Edu kent momenteel, "
-"naast het basale niveau van de LDAP-boomstructuur, twee \"departementen\": "
+"naast het basale niveau van de LDAP-boomstructuur, twee 'departementen': "
 "Leerkrachten en Studenten. Het is de bedoeling om de accounts voor studenten "
-"in het departement \"Studenten\" aan te maken en die voor leerkrachten in "
-"het departement \"Leerkrachten\"; systemen (servers, werkstations van "
-"Skolelinux, Windowscomputers, printers, enzovoort) horen thuis in het basale "
-"niveau van de boomstructuur. U kunt zelf een structuurschema ontwikkelen om "
-"deze structuur aan uw eigen behoeften aan te passen. (In het hoofdstuk "
-"<ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation/Buster//HowTo/";
+"in het departement 'Studenten' aan te maken en die voor leerkrachten in het "
+"departement 'Leerkrachten'; systemen (servers, werkstations van Skolelinux, "
+"Windowscomputers, printers, enzovoort) horen thuis in het basale niveau van "
+"de boomstructuur. U kunt zelf een structuurschema ontwikkelen om deze "
+"structuur aan uw eigen behoeften aan te passen. (In het hoofdstuk <ulink url="
+"\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation/Buster//HowTo/";
 "AdvancedAdministration#User_Customisations_with_GOsa.2BALI-\">HowTo/"
 "Systeembeheer voor gevorderden</ulink> van deze handleiding wordt bij wijze "
 "van voorbeeld uitgelegd hoe u gebruikers in jaargroepen kunt indelen met "
@@ -3425,9 +3419,9 @@ msgid ""
 "mouse over that area and a drop-down menu will appear) and to select a base "
 "folder for your intended operations (e.g. adding a new user)."
 msgstr ""
-"Klik eerst op \"Users\" (Gebruikers) in het linker navigatiemenu. De "
+"Klik eerst op 'Users' (Gebruikers) in het linker navigatiemenu. De "
 "rechterzijde van het scherm wijzigt en toont nu een tabel met de mappen "
-"\"Students\" (Studenten) en \"Teachers\" (Leerkrachten) en het account van "
+"'Students' (Studenten) en 'Teachers' (Leerkrachten) en het account van "
 "beheerder van GOsa² (de eerst aangemaakte gebruiker). Boven deze tabel ziet "
 "u een veld met de naam <emphasis>Base</emphasis>. Hiermee kunt u navigeren "
 "in de boomstructuur (beweeg de muis over die plaats en u krijgt een "
@@ -3444,10 +3438,10 @@ msgid ""
 "your mouse over this item and a submenu appears on screen; choose \"Create\" "
 "here, and then \"User\". You will be guided by the user creation wizard."
 msgstr ""
-"Naast dit navigatie-item uit de boomstructuur ziet u het menu \"Actions"
-"\" (Acties). Beweeg de muis over dit item en op het scherm wordt een submenu "
-"zichtbaar; kies hier \"Create\" (Aanmaken) en vervolgens \"User"
-"\" (Gebruiker). De assistent begeleidt u bij het aanmaken van het "
+"Naast dit navigatie-item uit de boomstructuur ziet u het menu "
+"'Actions' (Acties). Beweeg de muis over dit item en op het scherm wordt een "
+"submenu zichtbaar; kies hier 'Create' (Aanmaken) en vervolgens "
+"'User' (Gebruiker). De assistent begeleidt u bij het aanmaken van het "
 "gebruikersaccount."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
@@ -3491,7 +3485,7 @@ msgstr ""
 "bewerken, moet u in een editor het bestand <computeroutput>/etc/gosa/gosa."
 "conf</computeroutput> openen en de regel "
 "<computeroutput>allowUIDProposalModification=\"true\"</computeroutput> "
-"toevoegen als bijkomende optie in de sectie \"location definition\".)"
+"toevoegen als bijkomende optie in de sectie 'location definition'.)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -3507,9 +3501,9 @@ msgid ""
 "After you have created the user (no need to customise fields the wizard has "
 "left empty for now), click on the \"Ok\" button in the bottom-right corner."
 msgstr ""
-"Nadat u de nieuwe gebruiker heeft aangemaakt, klikt u op de knop \"Ok\" in "
-"de rechterbenedenhoek. (Op dit ogenblik moet u zich nog geen zorgen maken "
-"over de velden die door de assistent niet ingevuld werden.) "
+"Nadat u de nieuwe gebruiker heeft aangemaakt, klikt u op de knop 'Ok' in de "
+"rechterbenedenhoek. (Op dit ogenblik moet u zich nog geen zorgen maken over "
+"de velden die door de assistent niet ingevuld werden.) "
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -3517,8 +3511,8 @@ msgid ""
 "in twice and then click \"Set password\" in the bottom-right corner."
 msgstr ""
 "Als laatste stap zal GOsa² u om een wachtwoord voor de nieuwe gebruiker "
-"vragen. tik het tweemaal in en klik dan op de knop \"Set password"
-"\" (Wachtwoord instellen) in de rechterbenedenhoek."
+"vragen. Tik het tweemaal in en klik dan op de knop 'Set "
+"password' (Wachtwoord instellen) in de rechterbenedenhoek."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid "Some characters may not be allowed as part of the password."
@@ -3559,11 +3553,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Om een gebruiker te wissen of zijn gegevens aan te passen, bladert u met "
 "GOsa² door de lijst van gebruikers op uw systeem. In het midden van uw "
-"scherm kunt u het \"Filter\"-kader openen. Dit is een zoekinstrument van "
+"scherm kunt u het 'Filter'-kader openen. Dit is een zoekinstrument van "
 "GOsa². Indien u zich de exacte plaats van de gebruiker binnen uw "
 "boomstructuur niet meer herinnert, daalt u af naar het basisniveau van de "
 "GOsa²/LDAP boomstructuur en voert u daar de zoekopdracht in met als "
-"aangevinkte optie \"zoek in sub-bomen\"."
+"aangevinkte optie 'Search in subtrees' (zoeken in sub-bomen)."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -3572,7 +3566,7 @@ msgid ""
 "the items farthest to the right on each line are little icons that provide "
 "actions for you: edit user, lock account, set password and remove user."
 msgstr ""
-"Als u het \"Filter\"-kader gebruikt, wordt het resultaat onmiddellijk "
+"Als u het 'Filter'-kader gebruikt, wordt het resultaat onmiddellijk "
 "zichtbaar middenin de tekst met de uitdraai van de tabel. Iedere regel stelt "
 "een gebruikersaccount voor en de meest rechtse items op iedere regel zijn "
 "kleine icoontjes die mogelijke acties symboliseren: de gegevens van deze "
@@ -3694,7 +3688,7 @@ msgstr ""
 "met identieke inhoud. Daarbij moet u ook rekening houden met de inhoud van "
 "de reeds in LDAP aanwezige uid-velden (een overzicht daarvan kunt u krijgen "
 "door aan de commandolijn de opdracht <computeroutput>getent passwd | grep "
-"tjener/home | cut -d\":\" -f1</computeroutput> in te geven)."
+"tjener/home | cut -d':' -f1</computeroutput> in te geven)."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -3706,7 +3700,7 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Use \",\" as field separator"
-msgstr "Gebruik \",\" als scheidingsteken tussen velden"
+msgstr "Gebruik ',' als scheidingsteken tussen velden"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Do not use quotes"
@@ -3734,11 +3728,13 @@ msgstr "Het importeren omvat volgende stappen:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><orderedlist><listitem><para>
 msgid "click the \"LDAP Manager\" link in the navigation menu on the left"
-msgstr "klik in het linkernavigatiemenu op de link naar \"LDAP-beheer\""
+msgstr ""
+"klik in het linkernavigatiemenu op de link naar 'LDAP tools' (LDAP-"
+"hulpmiddelen)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><orderedlist><listitem><para>
 msgid "click the \"Import\" tab in the screen on the right"
-msgstr "klik in het rechterscherm op het tabblad \"importeren\""
+msgstr "klik in het rechterscherm op het tabblad 'Import' (Importeren)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><orderedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -3754,11 +3750,12 @@ msgid ""
 "(such as NewTeacher or NewStudent)"
 msgstr ""
 "kies uit de beschikbare sjablonen datgene wat bij het importeren gebruikt "
-"moet worden (bijvoorbeeld 'Nieuwe Leerkracht' of 'Nieuwe Student')"
+"moet worden (bijvoorbeeld NewTeacher (Nieuwe Leerkracht) of NewStudent "
+"(Nieuwe Student))"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><orderedlist><listitem><para>
 msgid "click the \"Import\" button in the bottom-right corner"
-msgstr "klik in de rechterbenedenhoek op de knop \"importeren\""
+msgstr "klik in de rechterbenedenhoek op de knop 'Import' (Importeren)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -3859,10 +3856,10 @@ msgid ""
 "net groupmap add unixgroup=NEW_GROUP type=domain ntgroup=\"NEW_GROUP\"\\\n"
 "         comment=\"DESCRIPTION OF NEW GROUP\""
 msgstr ""
-"# Toon de lijst van bestaande UNIX-groepen en de overeenkomstige Windowsgroepen.\n"
+"# De lijst van bestaande UNIX-groepen en de overeenkomstige Windowsgroepen weergeven.\n"
 "net groupmap list\n"
 "\n"
-"# Voeg uw nieuwe groepen of andere ontbrekende groepen toe:\n"
+"# Uw nieuwe groepen of andere ontbrekende groepen toevoegen:\n"
 "net groupmap add unixgroup=NIEUWE_GROEP type=domain ntgroup=\"NIEUWE_GROEP\"\\\n"
 "         comment=\"BESCHRIJVING VAN DE NIEUWE_GROEP\""
 
@@ -3882,7 +3879,7 @@ msgstr ""
 "Via het beheer van machines kunt u in uw netwerk van Debian Edu gewoonweg "
 "alle met het netwerk verbonden apparaten beheren. Elke machine die u met "
 "GOsa² toevoegt aan het register van LDAP heeft een naam, een IP-adres, een "
-"MAC-adres en een domeinnaam (gewoonlijk is dat \"intern\"). Voor een meer "
+"MAC-adres en een domeinnaam (gewoonlijk is dat 'intern'). Voor een meer "
 "volledige beschrijving van de architectuur van het netwerk van Debian Edu, "
 "verwijzen we naar het hoofdstuk <link linkend=\"Architecture\">architectuur</"
 "link> in deze handleiding."
@@ -4079,7 +4076,7 @@ msgid ""
 "machine or the users logged in to that machine; instead it restricts the "
 "services that machine can use on your main-server."
 msgstr ""
-"Een machine toevoegen aan een <computeroutput>Netgroep (NetGroup)</"
+"Een machine toevoegen aan een <computeroutput>NetGroup (Netgroep)</"
 "computeroutput> bijvoorbeeld, verandert voor die machine of voor de "
 "gebruikers die er zich op aanmelden, niets aan hun rechten op toegang tot "
 "bestanden en aan hun permissie om bepaalde opdrachten uit te voeren. Het "
@@ -4091,7 +4088,7 @@ msgid ""
 "The default installation provides the <computeroutput>NetGroups</"
 "computeroutput>"
 msgstr ""
-"De volgende <computeroutput>NetGroups</computeroutput> (netgroepen) worden "
+"De volgende <computeroutput>NetGroups</computeroutput> (Netgroepen) worden "
 "aangemaakt door de standaardinstallatie"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
@@ -4162,12 +4159,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "De persoonlijke mappen worden door de hoofdserver geëxporteerd, zodat "
 "werkstations en LTSP-servers ze kunnen aankoppelen. Om veiligheidsredenen "
-"kunnen enkel computers die lid zijn van de <computeroutput>Netgroepen</"
-"computeroutput> workstation-hosts, ltsp-server-hosts of server-hosts de via "
-"NFS geëxporteerde mappen aankoppelen. Het is dus erg belangrijk om eraan te "
-"denken dit soort machines met behulp van GOsa² op een passende wijze een "
-"plaats te geven binnen de LDAP-boomstructuur en hen zodanig te configureren "
-"dat ze door LDAP een statisch IP-adres toegewezen krijgen."
+"kunnen enkel computers die lid zijn van de <computeroutput>NetGroups</"
+"computeroutput> (Netgroepen) workstation-hosts, ltsp-server-hosts of server-"
+"hosts de via NFS geëxporteerde mappen aankoppelen. Het is dus erg belangrijk "
+"om eraan te denken dit soort machines met behulp van GOsa² op een passende "
+"wijze een plaats te geven binnen de LDAP-boomstructuur en hen zodanig te "
+"configureren dat ze door LDAP een statisch IP-adres toegewezen krijgen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -4304,7 +4301,7 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "P910ND_OPTS=\"-f /dev/usb/lp0\""
-msgstr "P910ND_OPTS=\"-f /dev/usb/lp0\""
+msgstr "P910ND_OPTS=\" -f /dev/usb/lp0\""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "P910ND_START=1"
@@ -4364,11 +4361,11 @@ msgstr ""
 "Om synchronisatie met een externe klok uit te schakelen, moet u op de "
 "hoofdserver, op alle clients en op alle LTSP-chroots het bestand "
 "<computeroutput>/etc/ntp.conf</computeroutput> aanpassen. Plaats een "
-"commentaarteken (\"#\") voor de <computeroutput>server</computeroutput>-"
-"items. Nadien moet u de NTP-server herstarten door als systeembeheerder de "
-"opdracht <computeroutput>/etc/init.d/ntp restart</computeroutput> te geven. "
-"Om te weten of een machine tijdsinformatie opvraagt bij een externe klok, "
-"gebruikt u de opdracht <computeroutput>ntpq -c lpeer</computeroutput>."
+"commentaarteken ('#') voor de <computeroutput>server</computeroutput>-items. "
+"Nadien moet u de NTP-server herstarten door als systeembeheerder de opdracht "
+"<computeroutput>/etc/init.d/ntp restart</computeroutput> te geven. Om te "
+"weten of een machine tijdsinformatie opvraagt bij een externe klok, gebruikt "
+"u de opdracht <computeroutput>ntpq -c lpeer</computeroutput>."
 
 #. type: Content of: <article><section><title>
 msgid "Extending full partitions"
@@ -4387,8 +4384,8 @@ msgstr ""
 "sommige partities te vol zijn na installatie. Om die partities groter te "
 "maken, gebruikt u als systeembeheerder het commando <computeroutput>debian-"
 "edu-fsautoresize -n</computeroutput>. Raadpleeg voor bijkomende informatie "
-"de HowTo \"De grootte van partities aanpassen\" in het hoofdstuk <link "
-"linkend=\"Administration--Resizing_Partitions\">Systeembeheer HowTo</link>."
+"de HowTo 'De grootte van partities aanpassen' in het hoofdstuk <link linkend="
+"\"Administration--Resizing_Partitions\">Systeembeheer HowTo</link>."
 
 #. type: Content of: <article><section><title>
 msgid "Maintenance"
@@ -4647,8 +4644,8 @@ msgid ""
 "on the backup page and select the oldest snapshot to keep:"
 msgstr ""
 "Indien u oudere reservekopieën wenst te wissen, kies dan in het menu op de "
-"webpagina van de back-updienst het item \"Onderhoud.\" Geef vervolgens op "
-"welke de oudste back-up is die u wenst te behouden:"
+"webpagina van de back-updienst het item 'Maintenance' (Onderhoud). Geef "
+"vervolgens op welke de oudste back-up is die u wenst te behouden:"
 
 #. type: Attribute 'fileref' of: <article><section><section><para><inlinemediaobject><imageobject><imagedata>
 msgid "./images/slbackup-php_maintenance.png"
@@ -4713,9 +4710,9 @@ msgstr ""
 "Welk geheel van metingen uitgevoerd moet worden, wordt op elke machine "
 "automatisch gegenereerd met het programma <computeroutput>munin-node-"
 "configure</computeroutput>, dat nagaat welke plug-ins er in <computeroutput>/"
-"usr/share/munin/plugins/</computeroutput> aanwezig zijn en dan in "
-"<computeroutput>/etc/munin/plugins/</computeroutput> een symbolische "
-"koppeling maakt naar die welke relevant zijn."
+"usr/share/munin/plugins/</computeroutput> aanwezig zijn en dan een "
+"symbolische koppeling maakt in <computeroutput>/etc/munin/plugins/</"
+"computeroutput> naar die welke relevant zijn."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -4776,8 +4773,8 @@ msgid ""
 "contacts.cfg</computeroutput>."
 msgstr ""
 "Standaard zal Icinga geen e-mailberichten versturen. Dit kan veranderd "
-"worden door in het bestand <computeroutput>/etc/icinga/sitesummary-template-"
-"contacts.cfg</computeroutput> de tekst <computeroutput>notify-by-nothing</"
+"worden door de tekst <computeroutput>notify-by-nothing</computeroutput> in "
+"het bestand <computeroutput>/etc/icinga/sitesummary-template-contacts.cfg</"
 "computeroutput> te vervangen door <computeroutput>host-notify-by-email</"
 "computeroutput> en <computeroutput>notify-by-email</computeroutput>."
 
@@ -4799,9 +4796,9 @@ msgid ""
 "sitesummary/icinga-generated.cfg.post</computeroutput> to get them included "
 "in the generated file."
 msgstr ""
-"Bijkomende controles die moeten uitgevoerd worden door Icinga, kunt u "
-"toevoegen aan het bestand <computeroutput>/var/lib/sitesummary/icinga-"
-"generated.cfg.post</computeroutput>, zodat ze ook toegevoegd worden aan het "
+"Aan het bestand <computeroutput>/var/lib/sitesummary/icinga-generated.cfg."
+"post</computeroutput> kunt u bijkomende controles toevoegen welke door "
+"Icinga moeten uitgevoerd worden, zodat ze ook toegevoegd worden aan het "
 "gegenereerde bestand."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
@@ -5037,7 +5034,7 @@ msgstr ""
 "Meestal verloopt het opwaarderen van een uitgave naar de volgende redelijk "
 "gemakkelijk. Jammer genoeg is dit bij Debian Edu nog niet het geval, omdat "
 "we configuratiebestanden aanpassen op een manier die eigenlijk niet "
-"aangewezenis. (Meer informatie vindt u in het bugrapport nummer <ulink url="
+"aangewezen is. (Meer informatie vindt u in het bugrapport nummer <ulink url="
 "\"https://bugs.debian.org/311188#\";>311188</ulink> van Debian.) Toch blijft "
 "opwaarderen wel mogelijk, maar het vraagt wat werk."
 
@@ -5096,7 +5093,7 @@ msgstr ""
 "van Debian Edu blijven we trouwens ondersteunen gedurende een zekere tijd na "
 "het uitbrengen van de daaropvolgende stabiele uitgave (Stable), maar op het "
 "ogenblik dat Debian <ulink url=\"http://www.debian.org/security/faq#lifespan";
-"\">stopt met het ondersteunen van Oldstable</ulink>, moet Debian Edu "
+"\">stopt met het ondersteunen van Oldstable</ulink>, moet Debian Edu "
 "noodzakelijkerwijs hetzelfde doen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
@@ -5511,7 +5508,7 @@ msgstr "Minstens 20 GiB extra schijfruimte is vereist op /opt."
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Run \"ltsp-build-client --arch amd64\" to create chroot and NBD image."
 msgstr ""
-"Voer de opdracht \"ltsp-build-client --arch amd64\" uit om de chroot en het "
+"Voer de opdracht 'ltsp-build-client --arch amd64' uit om de chroot en het "
 "NBD-image aan te maken."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
@@ -5520,13 +5517,14 @@ msgid ""
 "computeroutput> with <computeroutput>amd64</computeroutput> (dhcp statements "
 "in LDAP for one dedicated network)."
 msgstr ""
-"Gebruik \"ldapvi -ZD '(cn=admin)'\" om <computeroutput>i386</computeroutput> "
-"te vervangen door <computeroutput>amd64</computeroutput> (dhcp-vermeldingen "
-"in LDAP in verband met één specifiek netwerk)."
+"Gebruik de opdracht <computeroutput>ldapvi -ZD '(cn=admin)'</computeroutput> "
+"om <computeroutput>i386</computeroutput> te vervangen door "
+"<computeroutput>amd64</computeroutput> (dhcp-vermeldingen in LDAP in verband "
+"met één specifiek netwerk)."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Run \"service isc-dhcp-server restart\"."
-msgstr "Voer de opdracht \"service isc-dhcp-server restart\" uit."
+msgstr "Voer de opdracht 'service isc-dhcp-server restart' uit."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Edit /etc/debian-edu/pxeinstall.conf (set ltsparch=amd64)."
@@ -5625,7 +5623,7 @@ msgstr ""
 "linkend=\"Maintenance\">Onderhoud</link> beschrijven hoe u aan de slag kunt "
 "gaan met Debian Edu en hoe u de eenvoudige onderhoudstaken uitvoert. De "
 "howto's uit dit hoofdstuk bevatten een aantal tips en wenken voor "
-"\"gevorderden.\""
+"'gevorderden'."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid ""
@@ -5798,16 +5796,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Het script <computeroutput>debian-edu-fsautoresize</computeroutput> staat "
 "ter beschikking als een hulpmiddel om het u gemakkelijker te maken om volle "
-"partities uit te breiden. Als het gestart wordt, leest het de configuratie "
-"uit de bestanden <computeroutput>/usr/share/debian-edu-config/"
-"fsautoresizetab</computeroutput>, <computeroutput>/site/etc/fsautoresizetab</"
-"computeroutput> en <computeroutput>/etc/fsautoresizetab</computeroutput>. "
-"Het script stelt dan voor om partities met te weinig vrije ruimte uit te "
-"breiden overeenkomstig de richtlijnen uit de ingelezen bestanden. Als men "
-"het script uitvoert zonder opties, zal het enkel de commando's die nodig "
-"zijn om het bestandssysteem uit te breiden, tonen. Het script heeft de optie "
-"<computeroutput>-n</computeroutput> nodig om die commando's ook effectief "
-"uit te voeren en de bestandssystemen uit te breiden."
+"partities uit te breiden.Het leest de configuratie uit de bestanden "
+"<computeroutput>/usr/share/debian-edu-config/fsautoresizetab</"
+"computeroutput>, <computeroutput>/site/etc/fsautoresizetab</computeroutput> "
+"en <computeroutput>/etc/fsautoresizetab</computeroutput> wanneer het "
+"opgestart wordt. Het script stelt dan voor om partities met te weinig vrije "
+"ruimte uit te breiden overeenkomstig de richtlijnen uit de ingelezen "
+"bestanden. Als men het script uitvoert zonder opties, zal het enkel de "
+"commando's die nodig zijn om het bestandssysteem uit te breiden, tonen. Het "
+"script heeft de optie <computeroutput>-n</computeroutput> nodig om die "
+"commando's ook effectief uit te voeren en de bestandssystemen uit te breiden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -5831,9 +5829,9 @@ msgstr ""
 "Als de grootte van de partitie die gebruikt wordt door de Squid-proxy, "
 "aangepast wordt, moet ook de waarde aangepast worden van de cachegrootte in "
 "het bestand <computeroutput>etc/squid/squid.conf</computeroutput>. Het "
-"script <computeroutput>/usr/share/debian-edu-config/tools/squid-update-"
-"cachedir</computeroutput> is een hulpmiddel dat deze taak automatisch kan "
-"uitvoeren. Het gaat na wat de actuele grootte is van de "
+"hulpmiddel dat deze taak automatisch kan uitvoeren is het script "
+"<computeroutput>/usr/share/debian-edu-config/tools/squid-update-cachedir</"
+"computeroutput>. Het gaat de actuele grootte na van de "
 "partitie<computeroutput>/var/spool/squid/</computeroutput> en stelt Squid in "
 "om 80% van die ruimte voor zijn cache te gebruiken."
 
@@ -5847,10 +5845,10 @@ msgid ""
 "are mounted and in use. You can learn more about LVM from the <ulink url="
 "\"http://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO/\";>LVM HowTo</ulink>."
 msgstr ""
-"Het systeem van \"Logical Volume Management\" (LVM) laat toe om de grootte "
-"van partities aan te passen terwijl ze aangekoppeld en in gebruik zijn. U "
-"kunt meer te weten komen over LVM op de webpagina <ulink url=\"http://www.";
-"tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO/\">LVM HowTo</ulink>."
+"Het systeem van 'Logical Volume Management' (LVM) laat toe om de grootte van "
+"partities aan te passen terwijl ze aangekoppeld en in gebruik zijn. U kunt "
+"meer te weten komen over LVM op de webpagina <ulink url=\"http://www.tldp.";
+"org/HOWTO/LVM-HOWTO/\">LVM HowTo</ulink>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6115,9 +6113,9 @@ msgid ""
 "an example."
 msgstr ""
 "De beheerder moet in het configuratiebestand <computeroutput>/etc/"
-"standardskriver.cfg</computeroutput> voorzien. Zie <computeroutput>/usr/"
-"share/doc/standardskriver/examples/standardskriver.cfg</computeroutput> voor "
-"een voorbeeld."
+"standardskriver.cfg</computeroutput> voorzien. Een voorbeeld kunt u vinden "
+"in het bestand <computeroutput>/usr/share/doc/standardskriver/examples/"
+"standardskriver.cfg</computeroutput>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "JXplorer, an LDAP GUI"
@@ -6447,11 +6445,11 @@ msgid ""
 "fail to pass on packets to clients that are missing in the ARP table on the "
 "switch, and this blocks the WOL packets."
 msgstr ""
-"Ofwel geeft u op clients die 's nachts uitgezet moeten worden, de opdracht "
-"<computeroutput>touch /etc/shutdown-at-night/shutdown-at-night</"
-"computeroutput>, ofwel voegt u de naam van de computer (dat is de uitvoer "
-"van het commando <computeroutput>'uname -n'</computeroutput> op de client) "
-"toe aan de netgroep \"shutdown-at-night-hosts\". Computers toevoegen aan die "
+"Ofwel geeft u de opdracht <computeroutput>touch /etc/shutdown-at-night/"
+"shutdown-at-night</computeroutput> op de clients die 's nachts uitgezet "
+"moeten worden, ofwel voegt u de naam van de computer (dat is de uitvoer van "
+"het commando <computeroutput>'uname -n'</computeroutput> op de client) toe "
+"aan de netgroep 'shutdown-at-night-hosts'. Computers toevoegen aan die "
 "netgroep in LDAP doet u met het webhulpmiddel <computeroutput>GOsa²</"
 "computeroutput>. Het kan nodig zijn om bij de clients in het BIOS de "
 "functionaliteit wake-on-lan te configureren. Het is ook belangrijk dat de "
@@ -6654,7 +6652,7 @@ msgstr "Gebruikersbeheer op maat met GOsa²"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Create Users in Year Groups"
-msgstr "Maak gebruikersgroepen per jaartal"
+msgstr "Gebruikersgroepen per jaartal aanmaken"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6695,13 +6693,14 @@ msgid ""
 "Students'). Save it clicking 'Ok'. Now the new department (2014) should show "
 "up below /Students. Click it."
 msgstr ""
-"Kies in het hoofdmenu 'Registerstructuur' en klik de afdeling 'Studenten' "
-"aan. In het veld 'Basis' hoort '/Studenten' te staan. In het uitklapkader "
-"'Acties' kiest u 'Aanmaken'/'Afdeling'. Geef waarden in voor de velden Naam "
-"(2014) en Beschrijving (studenten die in 2014 afstuderen), laat het veld "
-"'Basis' ongewijzigd (daar zou '/Studenten' moeten staan). Bewaar door op "
-"'Ok' te klikken. Nu zou de nieuwe afdeling (2014) zichtbaar moeten zijn "
-"onder /Studenten. Klik er op."
+"Kies in het hoofdmenu 'Directory structure' (Registerstructuur) en klik de "
+"afdeling 'Students' (Studenten) aan. In het veld 'Base' (Basis) hoort '/"
+"Students' (Studenten) te staan. In het uitklapkader 'Actions' (Acties) kiest "
+"u 'Create'/'Department' (Aanmaken/Afdeling). Geef waarden in voor de velden "
+"Name (Naam) (2014) en Description (Beschrijving) (studenten die in 2014 "
+"afstuderen), laat het veld Base (Basis) ongewijzigd (daar zou '/"
+"Students' (Studenten) moeten staan). Bewaar door op 'Ok' te klikken. Nu zou "
+"de nieuwe afdeling (2014) zichtbaar moeten zijn onder /Students. Klik er op."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Group"
@@ -6715,7 +6714,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Kies in het hoofdmenu 'Groups' en kies vervolgens 'Actions'/Create/Group. "
 "Voer een naam in voor de groep (laat 'Base' zoals het is. Er zou moeten "
-"staan /Studenten/2014) en vink het keuzevakje links van 'Samba group' aan. "
+"staan /Students/2014) en vink het keuzevakje links van 'Samba group' aan. "
 "Klik op 'Ok' om te bewaren."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
@@ -6747,10 +6746,11 @@ msgid ""
 "start to fill in your desired values, first the Generic tab (add your new "
 "2014 group under Group Membership, too), then add POSIX and Samba account."
 msgstr ""
-"Ga nu in het veld 'Base' naar /Studenten/2014. Kies Aanmaken/Sjabloon en "
-"begin met het ingeven van de gewenste waarden, eerst voor het tabblad "
-"Algemeen (voeg ook uw nieuwe groep 2014 toe aan het veld "
-"'Groepslidmaatschap') en nadien voor de tabbladen POSIX en Samba-account."
+"Ga nu in het veld 'Base' naar /Students/2014. Kies Create/Template (Aanmaken/"
+"Sjabloon) en begin met het ingeven van de gewenste waarden, eerst voor het "
+"tabblad Generic (Algemeen) (voeg ook uw nieuwe groep 2014 toe aan het veld "
+"Group Membership (Groepslidmaatschap)) en nadien voor de tabbladen POSIX en "
+"Samba-account."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Import users"
@@ -6787,7 +6787,7 @@ msgid ""
 "can hand in an assignment by saving the file to the folder \"assignments\" "
 "where teachers are given write access to be able to make comments."
 msgstr ""
-"In het onderstaande voorbeeld wordt in de persoonlijke map een map \"taken\" "
+"In het onderstaande voorbeeld wordt in de persoonlijke map een map 'taken' "
 "aangemaakt, met leerkrachten als groepseigenaar en met 2770 als "
 "toegangsrechten. Een student kan dan zijn taak inleveren door zijn bestand "
 "te bewaren in deze map en leerkrachten kunnen in die taak hun commentaar "
@@ -6876,13 +6876,13 @@ msgid ""
 "icons will be placed on the desktop allowing easy access)."
 msgstr ""
 "U kunt ook maken dat het standaardprogramma voor bestandsbeheer, Dolfijn, "
-"van KDE \"Plasma\" een venster opent. KDE \"Plasma\" (of LDXE als het "
-"parallel met KDE \"Plasma\" geïnstalleerd werd) moet dan als grafische "
-"werkomgeving in gebruik zijn. Om dit effect te bekomen moet u gewoon op de "
-"terminalserver het commando <computeroutput>/usr/share/debian-edu-config/"
-"ltspfs-mounter-kde enable</computeroutput> ingeven. (Indien GNOME als "
-"grafische werkomgeving gebruikt wordt, maken icoontjes op het bureaublad een "
-"gemakkelijke toegang mogelijk.)"
+"van KDE 'Plasma' een venster opent. KDE 'Plasma' (of LDXE als het parallel "
+"met KDE 'Plasma' geïnstalleerd werd) moet dan als grafische werkomgeving in "
+"gebruik zijn. Om dit effect te bekomen moet u gewoon op de terminalserver "
+"het commando <computeroutput>/usr/share/debian-edu-config/ltspfs-mounter-kde "
+"enable</computeroutput> ingeven. (Indien GNOME als grafische werkomgeving "
+"gebruikt wordt, maken icoontjes op het bureaublad een gemakkelijke toegang "
+"mogelijk.)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6892,7 +6892,7 @@ msgid ""
 "in handy if users want to edit files directly on their plugged in media."
 msgstr ""
 "Bijkomend kunt u het volgende script gebruiken om in de persoonlijke map van "
-"alle gebruikers een symbolische koppeling \"media\" aan te maken en zo de "
+"alle gebruikers een symbolische koppeling 'media' aan te maken en zo de "
 "toegang te vergemakkelijken tot USB-sticks, cd's/dvd's of andere media die "
 "aan de thin-client aangekoppeld worden. Dit kan zeer handig zijn als "
 "gebruikers rechtstreeks in bestanden willen werken die op een dergelijk "
@@ -7406,8 +7406,8 @@ msgid ""
 "with lines."
 msgstr ""
 "Het pakket <computeroutput>fonts-linex</computeroutput> (dat standaard "
-"geïnstalleerd wordt) installeert de tekenset \"Abecedario.\" Deze tekenset "
-"met lettertekens in handschrift vinden kinderen leuk. De tekenset bevat "
+"geïnstalleerd wordt) installeert de tekenset 'Abecedario'. Deze tekenset met "
+"lettertekens in handschrift vinden kinderen leuk. De tekenset bevat "
 "verschillende varianten om met kinderen te gebruiken: gestippeld of met "
 "lijnen."
 
@@ -7451,13 +7451,13 @@ msgid ""
 "<emphasis>LTSP client</emphasis>. <ulink url=\"http://ltsp.org\";>LTSP is the "
 "Linux Terminal Server Project</ulink>."
 msgstr ""
-"Een algemene term voor zowel thin clients als schijfloze werkstations is "
+"Een algemene term voor zowel thin-clients als schijfloze werkstations is "
 "<emphasis>LTSP-client</emphasis>. LTSP staat voor <ulink url=\"http://ltsp.";
 "org\">Linux Terminal Server Project</ulink>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid "<emphasis role=\"strong\">Thin client</emphasis>"
-msgstr "<emphasis role=\"strong\">Thin client</emphasis>"
+msgstr "<emphasis role=\"strong\">Thin-client</emphasis>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -7723,16 +7723,16 @@ msgstr ""
 "de door u vooraf gekozen antwoorden kan doorgeven aan de overeenkomstige "
 "waarden van debconf. Enkele voorbeelden van beschikbare waarden voor debconf "
 "kunt u vinden in de commentaarregels van het bestand <computeroutput>/etc/"
-"debian-edu/www/debian-edu-install.dat</computeroutput>. Uw wijzigingen "
-"zullen echter verloren gaan zodra u <computeroutput>debian-edu-pxeinstall</"
-"computeroutput> gebruikt om de installatie-omgeving voor PXE opnieuw aan te "
-"maken. Om aan het bestand <computeroutput>/etc/debian-edu/www/debian-edu-"
-"install.dat</computeroutput> waarden voor debconf te laten toevoegen tijdens "
-"dit proces van opnieuw aanmaken van de installatie-omgeving voor PXE met "
-"<computeroutput>debian-edu-pxeinstall</computeroutput>, moet u een bestand "
-"<computeroutput>/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat.local</"
-"computeroutput> creëren met daarin de door u gewenste bijkomende waarden "
-"voor debconf."
+"debian-edu/www/debian-edu-install.dat</computeroutput>. Zodra u "
+"<computeroutput>debian-edu-pxeinstall</computeroutput> gebruikt om de "
+"installatie-omgeving voor PXE opnieuw aan te maken, zullen uw wijzigingen "
+"echter verloren gaan. Om waarden voor debconf te laten toevoegen aan het "
+"bestand <computeroutput>/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat</"
+"computeroutput> tijdens dit proces van opnieuw aanmaken van de installatie-"
+"omgeving voor PXE met <computeroutput>debian-edu-pxeinstall</"
+"computeroutput>, moet u een bestand <computeroutput>/etc/debian-edu/www/"
+"debian-edu-install.dat.local</computeroutput> creëren met daarin de door u "
+"gewenste bijkomende waarden voor debconf."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -7753,9 +7753,9 @@ msgid ""
 "For adding a custom repository add something like this to <computeroutput>/"
 "etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat.local</computeroutput>:"
 msgstr ""
-"Om ook een eigen pakketbron te kunnen gebruiken, voegt u aan het bestand "
-"<computeroutput>/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat.local</"
-"computeroutput> iets toe in de zin van:"
+"Voeg u aan het bestand <computeroutput>/etc/debian-edu/www/debian-edu-"
+"install.dat.local</computeroutput> iets toe in de zin van het voorbeeld "
+"hieronder om ook een eigen pakketbron te kunnen gebruiken:"
 
 #. type: CDATA
 #, no-wrap
@@ -7797,8 +7797,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "In het menu van PXE is het mogelijk om te kiezen voor het over het netwerk "
 "laten opstarten van LTSP-clients, voor het uitvoeren van een installatie en "
-"voor nog andere mogelijkheden. Standaard wordt het bestand <computeroutput>/"
-"var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default</computeroutput> gebruikt, tenzij die "
+"voor nog andere mogelijkheden. Het bestand <computeroutput>/var/lib/tftpboot/"
+"pxelinux.cfg/default</computeroutput> wordt standaard gebruikt, tenzij die "
 "map een bestand bevat dat met de client overeenstemt. Dat bestand is "
 "standaard een koppeling naar <computeroutput>/var/lib/tftpboot/debian-edu/"
 "default-menu.cfg</computeroutput>."
@@ -7900,9 +7900,10 @@ msgid ""
 "computeroutput> on the main server to point to <computeroutput>/var/lib/"
 "tftpboot/debian-edu/default-diskless.cfg</computeroutput>."
 msgstr ""
-"doe de symbolische koppeling in <computeroutput>/var/lib/tftpboot/pxelinux."
-"cfg</computeroutput> op de hoofdserver verwijzen naar <computeroutput>/var/"
-"lib/tftpboot/debian-edu/default-diskless.cfg</computeroutput>."
+"zorg er vervolgens voor dat de symbolische koppeling in <computeroutput>/var/"
+"lib/tftpboot/pxelinux.cfg</computeroutput> op de hoofdserver verwijst naar "
+"<computeroutput>/var/lib/tftpboot/debian-edu/default-diskless.cfg</"
+"computeroutput>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -8082,11 +8083,10 @@ msgid ""
 "computeroutput> LDAP object using the <computeroutput>ltspConfig</"
 "computeroutput> attribute. One can also add host specific entries in LDAP."
 msgstr ""
-"De standaardwaarden voor LDAP worden vastgelegd in het LDAP-object "
-"<computeroutput>cn=ltspConfigDefault,ou=ltsp,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no</"
-"computeroutput> met het attribuut <computeroutput>ltspConfig</"
-"computeroutput>. Men kan in LDAP ook waarden opgeven voor een specifieke "
-"computer."
+"In het LDAP-object <computeroutput>cn=ltspConfigDefault,ou=ltsp,dc=skole,"
+"dc=skolelinux,dc=no</computeroutput> worden met het attribuut "
+"<computeroutput>ltspConfig</computeroutput> de standaardwaarden voor LDAP "
+"vastgelegd. Men kan in LDAP ook waarden opgeven voor een specifieke computer."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -8095,9 +8095,9 @@ msgid ""
 "LTSPManual.html</computeroutput> for detailed information about LTSP)."
 msgstr ""
 "Geef de opdracht <computeroutput>man lts.conf</computeroutput> om een zicht "
-"te krijgen op de beschikbare configuratieopties (raadpleeg <computeroutput>/"
-"usr/share/doc/ltsp/LTSPManual.html</computeroutput> voor gedetailleerde "
-"informatie over LTSP)."
+"te krijgen op de beschikbare configuratieopties (raadpleeg voor "
+"gedetailleerde informatie over LTSP <computeroutput>/usr/share/doc/ltsp/"
+"LTSPManual.html</computeroutput>)."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -8116,7 +8116,7 @@ msgid ""
 "Example: To make the thin client ltsp010 use 1280x1024 resolution, add "
 "something like this:"
 msgstr ""
-"Bijvoorbeeld: om de schermresolutie van de thin client ltsp010 in te stellen "
+"Bijvoorbeeld: om de schermresolutie van de thin-client ltsp010 in te stellen "
 "op 1280x1024, voegt u iets toe in de zin van:"
 
 #. type: CDATA
@@ -8203,8 +8203,7 @@ msgid ""
 "below <computeroutput>[default]</computeroutput> in \"lts.conf\":"
 msgstr ""
 "Zorg ervoor dat LXDE geïnstalleerd is op de LTSP-server; voeg vervolgens in "
-"\"lts.conf\" onder <computeroutput>[default]</computeroutput> deze regels "
-"toe:"
+"'lts.conf' onder <computeroutput>[default]</computeroutput> deze regels toe:"
 
 #. type: CDATA
 #, no-wrap
@@ -8227,7 +8226,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Het hulpmiddel desktop-autoloader laadt automatisch vooraf de standaard "
 "grafische werkomgeving (en de programma's van uw keuze). Het is enkel nuttig "
-"bij schijfloze clients. Het instellen ervan is site-specifiek en dit veriest "
+"bij schijfloze clients. Het instellen ervan is site-specifiek en dit vereist "
 "ook enige technische vaardigheden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
@@ -8236,7 +8235,7 @@ msgid ""
 "autoloader/README.Debian</computeroutput>"
 msgstr ""
 "U kunt erover lezen door het commando <computeroutput>ltsp-chroot cat /usr/"
-"share/doc/desktop-autoloader/README.Debian</computeroutput> uit te voeren"
+"share/doc/desktop-autoloader/README.Debian</computeroutput> uit te voeren."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -8259,7 +8258,7 @@ msgid ""
 "run <computeroutput>ltsp-chroot &lt;editor&gt; /etc/default/desktop-"
 "autoloader</computeroutput>"
 msgstr ""
-"voer het commanod <computeroutput>ltsp-chroot &lt;editor&gt; /etc/default/"
+"voer het commando <computeroutput>ltsp-chroot &lt;editor&gt; /etc/default/"
 "desktop-autoloader</computeroutput> uit"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
@@ -8289,11 +8288,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Het is mogelijk om clients zo in te stellen dat ze in functie van "
 "werklastverdeling een bepaalde LTSP-server uit meerder beschikbare servers "
-"uitkiezen om er verbinding mee te maken. Dit gebeurt door het script "
-"<computeroutput>/opt/ltsp/amd64/usr/share/ltsp/get_hosts</computeroutput> "
-"een lijst van een of meerdere servers te laten doorgeven waarmee LDM zich "
-"kan verbinden. Bovendien moet ook in elke LTSP-chroot de SSH-machinesleutel "
-"van elk van de servers voorhanden zijn."
+"uitkiezen om er verbinding mee te maken. Door het script <computeroutput>/"
+"opt/ltsp/amd64/usr/share/ltsp/get_hosts</computeroutput> een lijst van een "
+"of meerdere servers te laten doorgeven waarmee LDM zich kan verbinden, wordt "
+"dit gedaan. Bovendien moet ook in elke LTSP-chroot de SSH-machinesleutel van "
+"elk van de servers voorhanden zijn."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -8307,7 +8306,7 @@ msgstr ""
 "de werklastspreiding. Via PXE zullen alle clients vanaf deze server "
 "opstarten en het image van Skolelinux laden. Na het laden van het image, zal "
 "LDM kiezen met welke server een verbinding gemaakt wordt door gebruik te "
-"maken van het script \"get_hosts\". Hoe dit precies in zijn werk moet gaan, "
+"maken van het script 'get_hosts'. Hoe dit precies in zijn werk moet gaan, "
 "zult u later regelen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
@@ -8324,7 +8323,7 @@ msgid ""
 "Remember to restart the DHCP service."
 msgstr ""
 "De server die de werklastverdeling bewaakt, moet via DHCP aan de clients als "
-"de \"next-server\" gepresenteerd worden. Vermits de configuratie van DHCP in "
+"de 'next-server' gepresenteerd worden. Vermits de configuratie van DHCP in "
 "LDAP opgeslagen ligt, moeten wijzigingen daar aangebracht worden. Gebruik "
 "<computeroutput>ldapvi --ldap-conf -ZD '(cn=admin)'</computeroutput> om het "
 "betreffende item in LDAP te bewerken. (Geef aan de prompt het wachtwoord in "
@@ -8367,7 +8366,7 @@ msgid ""
 "to be used. The get_hosts script writes on the standard output each server "
 "IP address or host name, in random order."
 msgstr ""
-"Nu moet u het script \"get_hosts\" aanmaken dat een lijst genereert met "
+"Nu moet u het script 'get_hosts' aanmaken dat een lijst genereert met "
 "servernamen waarmee LDM verbinding kan maken. De parameter LDM_SERVER neemt "
 "voorrang op dit script. Bijgevolg mag die parameter niet gedefinieerd zijn "
 "indien het script get_hosts gebruikt zal worden. Het script get_hosts "
@@ -8377,7 +8376,7 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
 msgid "Edit \"/opt/ltsp/amd64/etc/lts.conf\" and add something like this:"
 msgstr ""
-"Bewerk \"/opt/ltsp/amd64/etc/lts.conf\" en voeg er iets toe in de zin van:"
+"Bewerk '/opt/ltsp/amd64/etc/lts.conf' en voeg er iets toe in de zin van:"
 
 #. type: CDATA
 #, no-wrap
@@ -8445,17 +8444,17 @@ msgid ""
 "and <computeroutput>/etc/ltsp/ssh_known_hosts.extra</computeroutput> is "
 "included if it exists."
 msgstr ""
-"Nu u het script \"get_hosts\" gemaakt heeft, is het tijd om de SSH-"
+"Nu u het script 'get_hosts' gemaakt heeft, is het tijd om de SSH-"
 "computersleutel (SSH host key) voor de LTSP-chroots aan te maken. U doet dit "
 "door een bestand aan te maken dat de inhoud bevat van <computeroutput>/opt/"
 "ltsp/amd64/etc/ssh/ssh_known_hosts</computeroutput> van alle LTSP-servers "
-"die mee opgenomen worden in het systeem van werklastverdeling. Bewaar dit "
-"bestand als <computeroutput>/etc/ltsp/ssh_known_hosts.extra</computeroutput> "
-"op al de servers binnen het systeem van werklastverdeling. Deze laatste stap "
-"is zeer belangrijk omdat het commando ltsp-update-sshkeys uitgevoerd wordt "
-"telkens een server heropgestart wordt. Als het bestand <computeroutput>/etc/"
-"ltsp/ssh_known_hosts.extra</computeroutput> bestaat, wordt de informatie "
-"eruit mee opgenomen."
+"die mee opgenomen worden in het systeem van werklastverdeling. Op al de "
+"servers binnen het systeem van werklastverdeling bewaart u dit bestand als "
+"<computeroutput>/etc/ltsp/ssh_known_hosts.extra</computeroutput>. Deze "
+"laatste stap is zeer belangrijk omdat het commando ltsp-update-sshkeys "
+"uitgevoerd wordt telkens een server heropgestart wordt. Als het bestand "
+"<computeroutput>/etc/ltsp/ssh_known_hosts.extra</computeroutput> bestaat, "
+"wordt de informatie eruit mee opgenomen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -8721,8 +8720,8 @@ msgid ""
 "enables Windows clients to store profiles and user data, and also "
 "authenticates the users during the login."
 msgstr ""
-"Voor Windows-clients staat het Windowsdomein \"SKOLELINUX\" ter beschikking "
-"om er zich bij aan te sluiten. Op de hoofdserver werd een bijzondere dienst, "
+"Voor Windows-clients staat het Windowsdomein 'SKOLELINUX' ter beschikking om "
+"er zich bij aan te sluiten. Op de hoofdserver werd een bijzondere dienst, "
 "Samba genaamd, geïnstalleerd die Windows-clients toelaat om "
 "gebruikersinstellingen en de bestanden van die gebruikers op te slaan en die "
 "ook belast werd met de authenticatie van gebruikers als ze zich aanmelden."
@@ -8752,7 +8751,7 @@ msgstr ""
 "zaken inactief maken, zoals het gebruik door browsers van lokale cache (u "
 "kunt ze in de plaats daarvan gebruik laten maken van de op de hoofdserver "
 "geïnstalleerde proxy cache van Squid) en kunt u bestanden laten bewaren op "
-"de H:-schijf in plaats van onder \"Mijn Documenten\"."
+"de H:-schijf in plaats van onder 'Mijn Documenten'."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Remote Desktop"
@@ -8784,8 +8783,8 @@ msgstr ""
 "bieden. Dit laat gebruikers van Microsoft Windows toe om zonder het "
 "installeren van bijkomende programmatuur toch een verbinding te maken met "
 "een LTSP-server waarop het programma xrdp draait. Er wordt dan op de "
-"Windowscomputer gewoon een verbinding geactiveerd via \"Extern bureaublad\" "
-"en de gebruiker kan zich aanmelden."
+"Windowscomputer gewoon een verbinding geactiveerd via 'Extern bureaublad' en "
+"de gebruiker kan zich aanmelden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid "Additionally, xrdp can connect to a VNC server or another RDP server."
@@ -9531,7 +9530,7 @@ msgid ""
 "exist in Greece, the Netherlands, Japan and elsewhere."
 msgstr ""
 "Momenteel bestaan er lokale teams in Noorwegen, Duitsland, de regio "
-"Extremadura in Spanje, Taiwan en Frankrijk. \"Individuele\" medewerkers en "
+"Extremadura in Spanje, Taiwan en Frankrijk. 'Individuele' medewerkers en "
 "gebruikers zijn er in Griekenland, Nederland, Japan en op nog andere "
 "plaatsen."
 
@@ -10166,8 +10165,8 @@ msgstr ""
 "Mocht u er inhoud aan toevoegen, <emphasis role=\"strong\">doe dit dan "
 "alstublieft enkel voor zover u er zelf de auteur van bent. U dient die "
 "inhoud ook onder dezelfde voorwaarden vrij te geven</emphasis>! Voeg hier "
-"vervolgens uw naam toe en geef de inhoud vrij onder de licentie \"GPL v2 of "
-"enige latere versie\"."
+"vervolgens uw naam toe en geef de inhoud vrij onder de licentie 'GPL v2 of "
+"enige latere versie'."
 
 #. type: Content of: <article><section><title>
 msgid "Translation copyright and authors"
@@ -10342,14 +10341,14 @@ msgid ""
 "specific conventions</ulink> if you want to help translating this document."
 msgstr ""
 "Zoals het geval is voor vele projecten van vrije programmatuur, worden "
-"vertalingen van dit document bijgehouden in PO-bestanden. Meer informatie "
-"over het proces van vertalen kunt u vinden in het bestand <computeroutput>/"
-"usr/share/doc/debian-edu-doc/README.debian-edu-buster-manual-translations</"
-"computeroutput>. Dit bestand bevindt zich ook in de opslagruimte van Git "
-"(zie hierna). Ga er een kijkje nemen en bekijk ook de <ulink url=\"https://";
-"wiki.debian.org/DebianEdu/Contribute/Translation/Conventions#"
-"\">taalspecifieke conventies</ulink> indien u wenst te helpen met het "
-"vertalen van dit document."
+"vertalingen van dit document bijgehouden in PO-bestanden. In het bestand "
+"<computeroutput>/usr/share/doc/debian-edu-doc/README.debian-edu-buster-"
+"manual-translations</computeroutput> kunt u meer informatie vinden over het "
+"vertaalproces. Dit bestand bevindt zich ook in de opslagruimte van Git (zie "
+"hierna). Ga er een kijkje nemen en bekijk ook de <ulink url=\"https://wiki.";
+"debian.org/DebianEdu/Contribute/Translation/Conventions#\">taalspecifieke "
+"conventies</ulink> indien u wenst te helpen met het vertalen van dit "
+"document."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -10365,9 +10364,10 @@ msgid ""
 "using ssh access: <computeroutput>git clone git@salsa.debian.org:debian-edu/"
 "debian-edu-doc.git</computeroutput>"
 msgstr ""
-"Haal vervolgens via een ssh-verbinding de broncode van "
-"<computeroutput>debian-edu-doc</computeroutput> op met: <computeroutput>git "
-"clone git@salsa.debian.org:debian-edu/debian-edu-doc.git</computeroutput>"
+"Met het commando <computeroutput>git clone git@salsa.debian.org:debian-edu/"
+"debian-edu-doc.git</computeroutput> haalt u vervolgens via een ssh-"
+"verbinding de broncode van <computeroutput>debian-edu-doc</computeroutput> "
+"op."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -10456,7 +10456,7 @@ msgid ""
 "translate any string which contains \" FIXME\"."
 msgstr ""
 "Denk eraan dat deze handleiding nog steeds verder ontwikkeld wordt en dus "
-"moet u onderdelen waarbij \"FIXME\" staat, niet vertalen."
+"moet u onderdelen waarbij 'FIXME' staat, niet vertalen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -10511,7 +10511,7 @@ msgid ""
 "Translations are available at https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html.";
 msgstr ""
 "Opmerking ten behoeve van vertalers: het vertalen van de tekst van de GPL-licentie is niet nodig.\n"
-"Er zijn vertalingen te vinden op https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html.";
+"Er zijn vertalingen te vinden op https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html. Een niet-officiële Nederlandse vertaling van De GNU Algemene Gebruikerslicentie, Versie 2, is te vinden op http://users.skynet.be/xterm/gpld.txt.";
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -11250,8 +11250,8 @@ msgstr "Goed om te weten"
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "The password for the user is \"user\"; root has no password set."
 msgstr ""
-"Het wachtwoord voor de gebruiker is \"user\"; voor de systeembeheerder "
-"(root) werd geen wachtwoord ingesteld."
+"Het wachtwoord voor de gebruiker is 'user'; voor de systeembeheerder (root) "
+"werd geen wachtwoord ingesteld."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Known issues with the image"
@@ -11311,8 +11311,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "The \"Thin-Client-Server\" profile has been renamed to \"LTSP-Server\" "
 "profile."
-msgstr ""
-"Het profiel \"Thin-clientserver\" kreeg de nieuwe naam \"LTSP-Server\"."
+msgstr "Het profiel 'Thin-clientserver' kreeg de nieuwe naam 'LTSP-Server'."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -11321,7 +11320,7 @@ msgid ""
 "Debian 9 Stretch."
 msgstr ""
 "Nieuwe illustraties die gebaseerd zijn op het <ulink url=\"https://wiki.";
-"debian.org/DebianArt/Themes/softWaves#\">thema \"soft Waves\"</ulink>, de "
+"debian.org/DebianArt/Themes/softWaves#\">thema 'soft Waves'</ulink>, de "
 "standaardillustraties voor Debian 9 Stretch."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
@@ -11467,8 +11466,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "De zuivere i586-processor wordt niet langer ondersteund door de uitgave voor "
 "32-bits PC's (gekend als de Debian architectuur i386). Voortaan is de i686 "
-"het ondersteunde basismodel, hoewel sommige i586-processoren (bijv. de \"AMD "
-"Geode\") wel nog ondersteund blijven."
+"het ondersteunde basismodel, hoewel sommige i586-processoren (bijv. de 'AMD "
+"Geode') wel nog ondersteund blijven."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -11718,9 +11717,9 @@ msgid ""
 "0.5.5 (KDE \"Plasma\" is installed by default; to choose GNOME, Xfce or "
 "LXDE: see manual.)"
 msgstr ""
-"Grafische werkomgevingen KDE \"Plasma\" 4.8.4, GNOME 3.4, Xfce 4.8.6, en "
-"LXDE 0.5.5 (KDE \"Plasma\" wordt standaard geïnstalleerd; raadpleeg de "
-"handleiding indien u voor GNOME, Xfce of LXDE kiest.)"
+"Grafische werkomgevingen KDE 'Plasma' 4.8.4, GNOME 3.4, Xfce 4.8.6, en LXDE "
+"0.5.5 (KDE 'Plasma' wordt standaard geïnstalleerd; raadpleeg de handleiding "
+"indien u voor GNOME, Xfce of LXDE kiest.)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Web browser Iceweasel 17 ESR"
@@ -11847,7 +11846,7 @@ msgid ""
 "the other network but no wpad.dat information is found. Workaround: Use "
 "Iceweasel or configure the proxy manually."
 msgstr ""
-"Met de grafische werkomgeving KDE \"Plasma\" op autonome en mobiele "
+"Met de grafische werkomgeving KDE 'Plasma' op autonome en mobiele "
 "werkstations kan het soms gebeuren dat minstens Konqueror, Chromium en Step "
 "niet automatisch goed functioneren. Dit probleem kan zich manifesteren "
 "wanneer men deze machines gebruikt buiten het hoofdnetwerk om en wanneer in "
@@ -11866,31 +11865,31 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Debian Edu 6.0.7+r1 Codename \"Squeeze\", released 2013-03-03."
-msgstr "Debian Edu 6.0.7+r1 codenaam \"Squeeze\", uitgebracht op 03-03-2013."
+msgstr "Debian Edu 6.0.7+r1 codenaam 'Squeeze', uitgebracht op 03-03-2013."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Debian Edu 6.0.4+r0 Codename \"Squeeze\", released 2012-03-11."
-msgstr "Debian Edu 6.0.4+r0 codenaam \"Squeeze\", uitgebracht op 11-03-2012."
+msgstr "Debian Edu 6.0.4+r0 codenaam 'Squeeze', uitgebracht op 11-03-2012."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Debian Edu 5.0.6+edu1 Codename \"Lenny\", released 2010-10-05."
-msgstr "Debian Edu 5.0.6+edu1 codenaam \"Lenny\", uitgebracht op 05-10-2010."
+msgstr "Debian Edu 5.0.6+edu1 codenaam 'Lenny', uitgebracht op 05-10-2010."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Debian Edu 5.0.4+edu0 Codename \"Lenny\", released 2010-02-08."
-msgstr "Debian Edu 5.0.4+edu0 codenaam \"Lenny\", uitgebracht op 08-02-2010."
+msgstr "Debian Edu 5.0.4+edu0 codenaam 'Lenny', uitgebracht op 08-02-2010."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Debian Edu \"3.0r1 Terra\", released 2007-12-05."
-msgstr "Debian Edu \"3.0r1 Terra\", uitgebracht op 05-12-2007."
+msgstr "Debian Edu '3.0r1 Terra', uitgebracht op 05-12-2007."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "Debian Edu \"3.0r0 Terra\" released 2007-07-22. Based on Debian 4.0 Etch "
 "released 2007-04-08."
 msgstr ""
-"Debian Edu \"3.0r0 Terra\", uitgebracht op 22-07-2007. De release is "
-"gebaseerd op Debian 4.0 Etch, uitgebracht op 08-04-2007."
+"Debian Edu '3.0r0 Terra', uitgebracht op 22-07-2007. De release is gebaseerd "
+"op Debian 4.0 Etch, uitgebracht op 08-04-2007."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -11905,7 +11904,7 @@ msgid ""
 "Debian Edu \"1.0 Venus\" release 2004-06-20. Based on Debian 3.0 Woody "
 "released 2002-07-19."
 msgstr ""
-"Debian Edu \"1.0 Venus\", uitgebracht op 20-06-2004. De release is gebaseerd "
+"Debian Edu '1.0 Venus', uitgebracht op 20-06-2004. De release is gebaseerd "
 "op Debian 3.0 Woody, uitgebracht op 19-07-2002."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>

Reply to: