[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/social_contract.wmlDag iedereen, 


In het git-archief webwml werd de vertaling van
dutch/social_contract.wml bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/dutch/social_contract.wml b/dutch/social_contract.wml
index d4806dc67e5..fbdf77b5709 100644
--- a/dutch/social_contract.wml
+++ b/dutch/social_contract.wml
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Het Debian Sociale Contract" BARETITLE=true
-#use wml::debian::translation-check translation="0f52c7e5a149db8184ce50fb99c50cf253a5834c" maintainer="bas@debian.org"
+#use wml::debian::translation-check translation="a2d057aa44562ddcc643379de20b7fc2c0c7f9e4" maintainer="bas@debian.org"
 
 {#meta#:
 <meta name="keywords" content="social contract, Sociale Contract, dfsg, social contract,
@@ -15,7 +15,7 @@ Sociale Contract, dfsg, Debian Sociale Contract, dfsg, debian social contract, d
 # Last Translation Update at $Date$
 
 <p>
- Version 1.1, geratificeerd op 26 april 2004. Vervangt 
+ Version 1.1, geratificeerd op 26 april 2004. Vervangt
  <a href="social_contract.1.0">Versie 1.0</a>, geratificeerd op 5 juli 1997.
 </p>
 
@@ -24,34 +24,34 @@ Sociale Contract, dfsg, Debian Sociale Contract, dfsg, debian social contract, d
 href="#guidelines">Debian Vrije Software Richtlijnen</a>&quot;-gedeelte
 van het contract, dat oorspronkelijk is ontwikkeld als een verzameling
 verplichtingen waarover we hebben afgesproken ons eraan te houden, is
-door de vrije-software gemeenschap overgenomen als de basis van de 
+door de vrije-software gemeenschap overgenomen als de basis van de
 <a href="https://opensource.org/docs/osd";>Open Source Definitie</a>.</p>
 
 <hr />
-<h2>Het &quot;Sociale Contract&quot; met de Vrije Software Gemeenschap</h2>
+<h2>Het <q>Sociale Contract</q> met de Vrije Software Gemeenschap</h2>
 <ol>
  <li><strong>Debian zal 100% vrije software blijven</strong>
-   <p>We geven de richtlijnen die we gebruiken om te bepalen of een werk
-	 <q><em>vrij</em></q> is in het document getiteld <q><cite>De
+   <p>De richtlijnen die we gebruiken om te bepalen of een werk
+	 <q><em>vrij</em></q> is, geven we in het document getiteld <q><cite>De
 	 Debian Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG)</cite></q>.
 	 We beloven dat het Debian systeem en al zijn componenten vrij zal
 	 zijn volgens deze richtlijnen. We zullen zowel ondersteuning bieden aan
 	 mensen die vrije als zij die niet-vrije werken creëren of gebruiken
 	 op Debian. We zullen ervoor zorgen dat het systeem nooit het
 	 gebruikt van een niet-vrije component vereist.
-   </p> 
+   </p>
  </li>
  <li><strong>We geven terug aan de vrije-software gemeenschap</strong>
   <p>Wanneer we nieuwe delen van het Debian systeem schrijven, zullen
   we deze publiceren met een licentie die consistent is met de Debian
-   Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG). We zullen het beste systeem
-   maken dat we kunnen, opdat vrije werken wijd en zijd zullen worden
+   Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG). We zullen het best mogelijke
+   systeem maken, opdat vrije werken wijd en zijd zullen worden
   gedistribueerd en gebruikt. Zaken als oplossingen voor bugs,
   verbeteringen, verzoeken van gebruikers, zullen we terugkoppelen naar de
   <q><em>upstream</em></q>-auteurs van de werken die in ons
   systeem zijn opgenomen.</p>
  </li>
-  <li><p><strong>We zullen problemen niet verbergen</strong>
+  <li><p><strong>We zullen geen problemen verbergen</strong>
   <p>We zullen ten allen tijde onze gehele database van bugrapporten
   openstellen voor publieke toegang. Rapporten die gebruikers insturen
   zullen direct zichtbaar worden voor anderen.</p>
@@ -61,27 +61,29 @@ door de vrije-software gemeenschap overgenomen als de basis van de
 	 <p>We zullen ons laten leiden door de behoeften van onze gebruikers
 	 en de vrije-software gemeenschap. We zullen hun belangen het
 	 zwaarst laten wegen in onze prioriteiten. We zullen de behoefte van
-	 onze gebruikers aan computersystemen in allerlei verschillende
-	 omgevingen ondersteunen. We zullen geen bezwaar maken tegen
+	 onze gebruikers om te kunnen werken in allerlei verschillende
+	 computeromgevingen, ondersteunen. We zullen geen bezwaar maken tegen
 	 niet-vrije werken die bedoeld zijn om op Debian-systemen te
-	 draaien. We geven toestemmingen aan derden om distributies te
+	 draaien of niet proberen om personen die zulke werken maken of
+   gebruiken een vergoeding te laten betalen. We zullen derden
+   toelaten om distributies te
 	 ontwikkelen die zowel het Debian-systeem als andere werken bevatten,
 	 zonder enige betaling aan ons. Om deze doelen te ondersteunen,
 	 zullen we een geïntegreerd systeem van kwalitatief hoogwaardige
-	 materialen leveren, zonder enige wettelijke restricties die een
-	 dergelijk gebruik van de software zou verhinderen.</p>
+	 materialen leveren, zonder wettelijke restricties die een
+	 dergelijk gebruik van dit systeem zou verhinderen.</p>
  </li>
-  <li><p><strong>Programma's die niet aan onze standaarden van vrije
+  <li><p><strong>Werken die niet aan onze standaarden van vrije
  software voldoen</strong>
 	 <p>We erkennen dat sommige van onze gebruikers werken nodig hebben
 	 die niet voldoen aan de <a href="#guidelines">Debian Richtlijnen
-	 voor Vrije Software</a>. We hebben de <q><tt>contrib</tt></q>
-	 en <q><tt>non-free</tt></q> gebieden in ons FTP archief voor
-	 zulke werken aangemaakt. Hoewel de pakketten in deze gebieden zijn
+	 voor Vrije Software</a>. We hebben in ons archief de gebieden
+   <q><code>contrib</code></q> en <q><code>non-free</code></q> gemaakt voor
+	 zulke werken. Hoewel de pakketten in deze gebieden zijn
 	 geconfigureerd voor gebruik met Debian, zijn ze geen deel van het
-	 Debian systeem. We raden CD-fabrikanten aan de licenties van de
-	 softwarepakketten in deze directories te lezen om te zien of zij
-	 deze software op hun CD's mogen verspreiden. Dus, hoewel niet-vrije
+	 Debian systeem. We raden cd-fabrikanten aan de licenties van de
+	 softwarepakketten in deze gebieden te lezen om te zien of zij
+	 deze software op hun cd's kunnen verspreiden. Dus, hoewel niet-vrije
 	 software geen deel uitmaakt van Debian, ondersteunen we wel het
 	 gebruik ervan en verzorgen we de infrastructuur (zoals het
 	 Bug Tracking Systeem en de mailinglijsten) voor niet-vrije
@@ -91,8 +93,8 @@ door de vrije-software gemeenschap overgenomen als de basis van de
 <hr />
 <h2 id="guidelines">De Debian Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG)</h2>
 <ol>
-  <li><p><strong>Vrije herdistributie</strong></p>
-   <p>De licentie van een deel van Debian mag niemand verbieden de
+  <li><p><strong>Vrije verdere verdeling</strong></p>
+   <p>De licentie van een onderdeel van Debian mag niemand verbieden de
   software als een deel van een softwaredistributie met programma's van
   verschillende bronnen te verkopen of weg te geven. De licentie mag
   geen vergoedingen of andere vorm van betaling vereisen voor een
@@ -104,39 +106,40 @@ door de vrije-software gemeenschap overgenomen als de basis van de
   toegestaan zijn.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Afgeleide werken</strong></p>
-   <p>De licentie moet modificatie en afgeleide werken toestaan en
+   <p>De licentie moet wijzigingen en afgeleide werken toestaan en
   moet toestaan dat deze worden verspreid onder dezelfde
   voorwaarden als de licentie van de originele software.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Integriteit van de broncode van de auteur</strong></p>
-   <p>De licentie mag alleen restricties opleggen aan verspreiding 
-   van gewijzigde broncode als de licentie toestaat dat zogenaamde
-   <q><tt>patch bestanden</tt></q>, die het doel hebben het programma
-   voor compilatie te wijzigen, samen met de broncode verspreid mogen 
-   worden. De licentie mag eisen dat afgeleide werken een andere
-   naam of een ander versienummer dragen dan de originele software.
-   (<em>Dit is een compromis. De Debian groep moedigt alle auteurs aan
-   om het wijzigen van bestanden, broncode, of gecompileerd, niet te
-   verbieden.</em>)</p>
+   <p>De licentie mag <strong>enkel</strong> restricties opleggen aan
+   verspreiding van gewijzigde broncode als de licentie toestaat dat
+   zogenaamde <q><tt>patch bestanden</tt></q>, die het doel hebben het
+   programma voor compilatie te wijzigen, samen met de broncode verspreid
+   mogen worden. De licentie moet expliciet de distributie toelaten van
+   software die met gewijzigde broncode gecompileerd werd. De licentie mag
+   eisen dat afgeleide werken een andere naam of een ander versienummer
+   dragen dan de originele software. (<em>Dit is een compromis. De Debian
+   groep moedigt alle auteurs aan om het wijzigen van bestanden, broncode
+   of gecompileerd, niet te beperken.</em>)</p>
  </li>
  <li><p><strong>Geen discriminatie van personen of groepen</strong></p>
   <p>De licentie mag geen enkele persoon of groep van personen
   discrimineren.</p>
  </li>
-  <li><p><strong>Geen onderscheid tussen gebruiksomgevingen</strong></p>
-   <p>De licentie mag het gebruik van het programma in bepaalde
-   gebruiksomgevingen niet inperken. Bijvoorbeeld, hij mag niet
-   verbieden dat het programma in een zakelijke omgeving wordt
+  <li><p><strong>Geen onderscheid tussen toepassingsgebieden</strong></p>
+   <p>De licentie mag het gebruik van het programma in een bepaald
+   toepassingsgebied niet inperken. Zij mag bijvoorbeeld niet
+   verbieden dat het programma door een bedrijf wordt
   gebruikt, of dat het voor genetisch onderzoek wordt ingezet.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Verspreiding van de licentie</strong></p>
   <p>De rechten die bij het programma horen moeten gelden voor
   iedereen aan wie het wordt verspreid, zonder dat die personen nog
-   aan extra voorwaarden moet voldoen.</p>
+   aan een extra voorwaarden moet voldoen.</p>
  </li>
  <li><p><strong>De licentie mag niet specifiek voor Debian zijn</strong></p>
   <p>De rechten die bij het programma horen mogen niet afhangen van
-   het feit of het programma al dan niet deel uitmaakt van een 
+   het feit of het programma al dan niet deel uitmaakt van een
   Debian-systeem. Als het programma uit Debian wordt gehaald en wordt
   gebruikt of verspreid zonder Debian maar verder wel binnen de
   voorwaarden van de licentie, moet iedereen aan wie het programma
@@ -151,28 +154,27 @@ door de vrije-software gemeenschap overgenomen als de basis van de
   software moet zijn.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Voorbeelden van licenties</strong></p>
-   <p>De <q><strong><a href="http://users.skynet.be/xterm/gpld.txt";>GPL</a></strong></q>,
-   de <q><strong>BSD</strong></q> en
-   de <q><strong><a href="http://opensource.org/licenses/artistic-license.php";>Artistic</a></strong></q>
-   licenties zijn voorbeelden van licenties die wij als
+   <p>De <q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";>GPL</a></strong></q> (zie ook de <a href="http://users.skynet.be/xterm/gpld.txt";>niet-officiële vertaling naar het Nederlands</a>),
+   de <q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause";>BSD</a></strong></q> en
+   de <q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html";>Artistic</a></strong></q>
+   licentie zijn voorbeelden van licenties die wij als
   <q><em>vrij</em></q> beschouwen.
  </li>
 </ol>
 
-<p><em>Het idee om ons <q>sociaal contract met de vrij-software gemeenschap</q>
-expliciet op te schrijven, is voorgesteld door Ean Schuessler. Het document
-is geschreven door Bruce Perens, is bijgeschaafd door de andere
-Debian-ontwikkelaars gedurende een maand-lange e-mailconferentie in
-juni 1997 bij met hulp van de op- en aanmerkingen van de
-Debian-ontwikkelaars en is uiteindelijk 
-<a href="https://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-1997/msg00017.html";>\
+<p><em>Het idee om ons <q>sociaal contract met de vrije-software gemeenschap</q>
+expliciet op te schrijven, werd voorgesteld door Ean Schuessler. Bruce Perens
+schreef een eerste ontwerp dat in juni 1997 tijdens een e-mailconferentie
+van een volle maand bijgeschaafd werd door de andere ontwikkelaars van
+Debian en dat uiteindelijk werd
+<a href="https://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-1997/msg00017.html";>
 aangenomen</a> als het officiële beleid van het Debian Project.</em></p>
 
 <p><em>Bruce Perens heeft later de Debian-specifieke delen van de
-Debian Richtlijnen voor Vrije Software verwijderd om de 
+Debian Richtlijnen voor Vrije Software verwijderd om de
 <a href="https://opensource.org/docs/definition.php";><q>Open
-Source Definitie</q></a> te maken.</em></p>
+Source Definitie</q></a></em> te maken.</p>
 
-<p><em>Andere organisaties mogen documenten ontlenen aan dit document
-en/of erop voortbouwen. Vermeldt alstublieft het Debian-project als u dit
+<p><em>Andere organisaties mogen afleidingen maken van dit document
+en/of erop voortbouwen. Vermeld alstublieft het Debian-project als u dit
 doet.</em></p>
#use wml::debian::template title="Het Debian Sociale Contract" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="a2d057aa44562ddcc643379de20b7fc2c0c7f9e4" maintainer="bas@debian.org"

{#meta#:
<meta name="keywords" content="social contract, Sociale Contract, dfsg, social contract,
Sociale Contract, dfsg, Debian Sociale Contract, dfsg, debian social contract, dfsg">
:#meta#}

# Original document: contract.html
# Author      : Manoj Srivastava ( srivasta@tiamat.datasync.com )
# Created On    : Wed Jul 2 12:47:56 1997
# Translator    : Bas Zoetekouw <bas@debian.org>
# Translation date : Sat May 25 14:38:43 MET DST 2002
# Last Translation Update by $Author$
# Last Translation Update at $Date$

<p>
 Version 1.1, geratificeerd op 26 april 2004. Vervangt
 <a href="social_contract.1.0">Versie 1.0</a>, geratificeerd op 5 juli 1997.
</p>

<p>Debian, de makers van het Debian systeem, hebben het
<strong>Debian Sociale Contract</strong> opgesteld. Het &quot;<a
href="#guidelines">Debian Vrije Software Richtlijnen</a>&quot;-gedeelte
van het contract, dat oorspronkelijk is ontwikkeld als een verzameling
verplichtingen waarover we hebben afgesproken ons eraan te houden, is
door de vrije-software gemeenschap overgenomen als de basis van de
<a href="https://opensource.org/docs/osd";>Open Source Definitie</a>.</p>

<hr />
<h2>Het <q>Sociale Contract</q> met de Vrije Software Gemeenschap</h2>
<ol>
  <li><strong>Debian zal 100% vrije software blijven</strong>
   <p>De richtlijnen die we gebruiken om te bepalen of een werk
	 <q><em>vrij</em></q> is, geven we in het document getiteld <q><cite>De
	 Debian Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG)</cite></q>.
	 We beloven dat het Debian systeem en al zijn componenten vrij zal
	 zijn volgens deze richtlijnen. We zullen zowel ondersteuning bieden aan
	 mensen die vrije als zij die niet-vrije werken creëren of gebruiken
	 op Debian. We zullen ervoor zorgen dat het systeem nooit het
	 gebruikt van een niet-vrije component vereist.
   </p>
  </li>
  <li><strong>We geven terug aan de vrije-software gemeenschap</strong>
   <p>Wanneer we nieuwe delen van het Debian systeem schrijven, zullen
   we deze publiceren met een licentie die consistent is met de Debian
   Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG). We zullen het best mogelijke
   systeem maken, opdat vrije werken wijd en zijd zullen worden
   gedistribueerd en gebruikt. Zaken als oplossingen voor bugs,
   verbeteringen, verzoeken van gebruikers, zullen we terugkoppelen naar de
   <q><em>upstream</em></q>-auteurs van de werken die in ons
   systeem zijn opgenomen.</p>
  </li>
  <li><p><strong>We zullen geen problemen verbergen</strong>
   <p>We zullen ten allen tijde onze gehele database van bugrapporten
   openstellen voor publieke toegang. Rapporten die gebruikers insturen
   zullen direct zichtbaar worden voor anderen.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Onze prioriteiten liggen bij onze gebruikers en bij
  vrije software</strong>
	 <p>We zullen ons laten leiden door de behoeften van onze gebruikers
	 en de vrije-software gemeenschap. We zullen hun belangen het
	 zwaarst laten wegen in onze prioriteiten. We zullen de behoefte van
	 onze gebruikers om te kunnen werken in allerlei verschillende
	 computeromgevingen, ondersteunen. We zullen geen bezwaar maken tegen
	 niet-vrije werken die bedoeld zijn om op Debian-systemen te
	 draaien of niet proberen om personen die zulke werken maken of
   gebruiken een vergoeding te laten betalen. We zullen derden
   toelaten om distributies te
	 ontwikkelen die zowel het Debian-systeem als andere werken bevatten,
	 zonder enige betaling aan ons. Om deze doelen te ondersteunen,
	 zullen we een geïntegreerd systeem van kwalitatief hoogwaardige
	 materialen leveren, zonder wettelijke restricties die een
	 dergelijk gebruik van dit systeem zou verhinderen.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Werken die niet aan onze standaarden van vrije
  software voldoen</strong>
	 <p>We erkennen dat sommige van onze gebruikers werken nodig hebben
	 die niet voldoen aan de <a href="#guidelines">Debian Richtlijnen
	 voor Vrije Software</a>. We hebben in ons archief de gebieden
   <q><code>contrib</code></q> en <q><code>non-free</code></q> gemaakt voor
	 zulke werken. Hoewel de pakketten in deze gebieden zijn
	 geconfigureerd voor gebruik met Debian, zijn ze geen deel van het
	 Debian systeem. We raden cd-fabrikanten aan de licenties van de
	 softwarepakketten in deze gebieden te lezen om te zien of zij
	 deze software op hun cd's kunnen verspreiden. Dus, hoewel niet-vrije
	 software geen deel uitmaakt van Debian, ondersteunen we wel het
	 gebruik ervan en verzorgen we de infrastructuur (zoals het
	 Bug Tracking Systeem en de mailinglijsten) voor niet-vrije
	 softwarepakketten.</p>
  </li>
</ol>
<hr />
<h2 id="guidelines">De Debian Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG)</h2>
<ol>
  <li><p><strong>Vrije verdere verdeling</strong></p>
   <p>De licentie van een onderdeel van Debian mag niemand verbieden de
   software als een deel van een softwaredistributie met programma's van
   verschillende bronnen te verkopen of weg te geven. De licentie mag
   geen vergoedingen of andere vorm van betaling vereisen voor een
   dergelijke verkoop.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Broncode</strong></p>
   <p>Het programma moet de broncode omvatten en verspreiding
   van zowel de broncode als het programma in gecompileerde vorm moet
   toegestaan zijn.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Afgeleide werken</strong></p>
   <p>De licentie moet wijzigingen en afgeleide werken toestaan en
   moet toestaan dat deze worden verspreid onder dezelfde
   voorwaarden als de licentie van de originele software.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Integriteit van de broncode van de auteur</strong></p>
   <p>De licentie mag <strong>enkel</strong> restricties opleggen aan
   verspreiding van gewijzigde broncode als de licentie toestaat dat
   zogenaamde <q><tt>patch bestanden</tt></q>, die het doel hebben het
   programma voor compilatie te wijzigen, samen met de broncode verspreid
   mogen worden. De licentie moet expliciet de distributie toelaten van
   software die met gewijzigde broncode gecompileerd werd. De licentie mag
   eisen dat afgeleide werken een andere naam of een ander versienummer
   dragen dan de originele software. (<em>Dit is een compromis. De Debian
   groep moedigt alle auteurs aan om het wijzigen van bestanden, broncode
   of gecompileerd, niet te beperken.</em>)</p>
  </li>
  <li><p><strong>Geen discriminatie van personen of groepen</strong></p>
   <p>De licentie mag geen enkele persoon of groep van personen
   discrimineren.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Geen onderscheid tussen toepassingsgebieden</strong></p>
   <p>De licentie mag het gebruik van het programma in een bepaald
   toepassingsgebied niet inperken. Zij mag bijvoorbeeld niet
   verbieden dat het programma door een bedrijf wordt
   gebruikt, of dat het voor genetisch onderzoek wordt ingezet.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Verspreiding van de licentie</strong></p>
   <p>De rechten die bij het programma horen moeten gelden voor
   iedereen aan wie het wordt verspreid, zonder dat die personen nog
   aan een extra voorwaarden moet voldoen.</p>
  </li>
  <li><p><strong>De licentie mag niet specifiek voor Debian zijn</strong></p>
   <p>De rechten die bij het programma horen mogen niet afhangen van
   het feit of het programma al dan niet deel uitmaakt van een
   Debian-systeem. Als het programma uit Debian wordt gehaald en wordt
   gebruikt of verspreid zonder Debian maar verder wel binnen de
   voorwaarden van de licentie, moet iedereen aan wie het programma
   wordt verspreid dezelfde rechten hebben als wanneer het programma
   deel is van een Debian-systeem.</p>
  </li>
  <li><p><strong>De licentie mag andere software niet besmetten</strong></p>
   <p>De licentie mag geen voorwaarden opleggen aan andere software
   die samen met de gelicentieerde software wordt verspreid.
   Bijvoorbeeld, de licentie mag niet eisen dat alle andere
   programma's die op hetzelfde medium worden verspreid, vrije
   software moet zijn.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Voorbeelden van licenties</strong></p>
   <p>De <q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";>GPL</a></strong></q> (zie ook de <a href="http://users.skynet.be/xterm/gpld.txt";>niet-officiële vertaling naar het Nederlands</a>),
   de <q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause";>BSD</a></strong></q> en
   de <q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html";>Artistic</a></strong></q>
   licentie zijn voorbeelden van licenties die wij als
   <q><em>vrij</em></q> beschouwen.
  </li>
</ol>

<p><em>Het idee om ons <q>sociaal contract met de vrije-software gemeenschap</q>
expliciet op te schrijven, werd voorgesteld door Ean Schuessler. Bruce Perens
schreef een eerste ontwerp dat in juni 1997 tijdens een e-mailconferentie
van een volle maand bijgeschaafd werd door de andere ontwikkelaars van
Debian en dat uiteindelijk werd
<a href="https://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-1997/msg00017.html";>
aangenomen</a> als het officiële beleid van het Debian Project.</em></p>

<p><em>Bruce Perens heeft later de Debian-specifieke delen van de
Debian Richtlijnen voor Vrije Software verwijderd om de
<a href="https://opensource.org/docs/definition.php";><q>Open
Source Definitie</q></a></em> te maken.</p>

<p><em>Andere organisaties mogen afleidingen maken van dit document
en/of erop voortbouwen. Vermeld alstublieft het Debian-project als u dit
doet.</em></p>

Reply to: