[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/po/doc.nl.poDag iedereen, 


In het git-archief webwml werd de vertaling van dutch/po/doc.nl.po
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/dutch/po/doc.nl.po b/dutch/po/doc.nl.po
index 777c471ee05..9496cc7502c 100644
--- a/dutch/po/doc.nl.po
+++ b/dutch/po/doc.nl.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dutch/po/doc.nl.po\n"
 "POT-Creation-Date: \n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-24 15:52+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-04-12 16:02+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -21,7 +21,6 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #: ../../english/doc/books.data:32
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "\n"
 #| " Debian 8 is the must-have handbook for learning Linux. Start on the\n"
@@ -54,7 +53,7 @@ msgid ""
 " Project."
 msgstr ""
 "\n"
-" Debian 8 is een onmisbaar handboek om Linux onder de knie te krijgen.\n"
+" Debian 9 is een onmisbaar handboek om Linux onder de knie te krijgen.\n"
 " Begin bij het niveau voor beginners en leer hoe u het systeem kunt\n"
 " gebruiken met een grafische interface en aan de terminal.\n"
 " Dit boek biedt de basiskennis die u nodig heeft om door te kunnen\n"
@@ -65,7 +64,7 @@ msgstr ""
 " Verruim uw kennis over systeemdiensten (systemd)\n"
 " en leer hoe u ze kunt aanpassen. Haal meer uit de software\n"
 " in en buiten Debian. Beheer uw thuisnetwerk met network-manager, etc.\n"
-" 10 percent van de opbrengsten van dit boek worden gedoneerd\n"
+" 10 percent van de opbrengst van dit boek wordt gedoneerd\n"
 " aan het Debian Project."
 
 #: ../../english/doc/books.data:60 ../../english/doc/books.data:164
@@ -199,10 +198,9 @@ msgid "Author:"
 msgstr "Auteur:"
 
 #: ../../english/doc/books.def:41
-#, fuzzy
 #| msgid "Debian package"
 msgid "Debian Release:"
-msgstr "Debian-pakket"
+msgstr "Debian Release:"
 
 #: ../../english/doc/books.def:44
 msgid "email:"
# translation of webwml/english/po/doc.pot to Dutch
# Templates files for webwml modules
# Copyright (C) 2003,2004 Software in the Public Interest, Inc.
#
# Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2008, 2010.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2017, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dutch/po/doc.nl.po\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-12 16:02+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#: ../../english/doc/books.data:32
#| msgid ""
#| "\n"
#| " Debian 8 is the must-have handbook for learning Linux. Start on the\n"
#| " beginners level and learn how to deploy the system with graphical\n"
#| " interface and terminal.\n"
#| " This book provides the basic knowledge to grow and become a 'junior'\n"
#| " systems administrator. Start off with exploring the GNOME desktop\n"
#| " interface and adjust it to your personal needs. Overcome your fear of\n"
#| " using the Linux terminal and learn the most essential commands in\n"
#| " administering Debian. Expand your knowledge of system services "
#| "(systemd)\n"
#| " and learn how to adapt them. Get more out of the software in Debian "
#| "and\n"
#| " outside of Debian. Manage your home-network with network-manager, etc.\n"
#| " 10 percent of the profits on this book will be donated to the Debian\n"
#| " Project."
msgid ""
"\n"
" Debian 9 is the must-have handbook for learning Linux. Start on the\n"
" beginners level and learn how to deploy the system with graphical\n"
" interface and terminal.\n"
" This book provides the basic knowledge to grow and become a 'junior'\n"
" systems administrator. Start off with exploring the GNOME desktop\n"
" interface and adjust it to your personal needs. Overcome your fear of\n"
" using the Linux terminal and learn the most essential commands in\n"
" administering Debian. Expand your knowledge of system services (systemd)\n"
" and learn how to adapt them. Get more out of the software in Debian and\n"
" outside of Debian. Manage your home-network with network-manager, etc.\n"
" 10 percent of the profits on this book will be donated to the Debian\n"
" Project."
msgstr ""
"\n"
" Debian 9 is een onmisbaar handboek om Linux onder de knie te krijgen.\n"
" Begin bij het niveau voor beginners en leer hoe u het systeem kunt\n"
" gebruiken met een grafische interface en aan de terminal.\n"
" Dit boek biedt de basiskennis die u nodig heeft om door te kunnen\n"
" groeien tot een beginnende systeembeheerder. Ga op weg met het\n"
" verkennen van de GNOME desktopomgeving en pas deze aan volgens uw\n"
" eigen behoeften. Overwin uw angst om de Linux terminal te gebruiken\n"
" en leer de meest essentiële commando's voor het beheer van Debian.\n"
" Verruim uw kennis over systeemdiensten (systemd)\n"
" en leer hoe u ze kunt aanpassen. Haal meer uit de software\n"
" in en buiten Debian. Beheer uw thuisnetwerk met network-manager, etc.\n"
" 10 percent van de opbrengst van dit boek wordt gedoneerd\n"
" aan het Debian Project."

#: ../../english/doc/books.data:60 ../../english/doc/books.data:164
#: ../../english/doc/books.data:217
msgid ""
"Written by two Debian developers, this free book\n"
" started as a translation of their French best-seller known as Cahier de\n"
" l'admin Debian (published by Eyrolles). Accessible to all, this book\n"
" teaches the essentials to anyone who wants to become an effective and\n"
" independent Debian GNU/Linux administrator.\n"
" It covers all the topics that a competent Linux administrator should\n"
" master, from the installation and the update of the system, up to the\n"
" creation of packages and the compilation of the kernel, but also\n"
" monitoring, backup and migration, without forgetting advanced topics\n"
" like SELinux setup to secure services, automated installations, or\n"
" virtualization with Xen, KVM or LXC."
msgstr ""
"Dit vrij verkrijgbare boek, geschreven door twee Debian ontwikkelaars,\n"
" was oorspronkelijk een vertaling van hun Franse bestseller, uitgebracht\n"
" door Eyrolles onder de titel \"Cahier de l'admin Debian.\" Wie graag een\n"
" efficiënte en onafhankelijke systeembeheerder van Debian Gnu/Linux\n"
" computers wil worden kan via dit erg toegankelijke werk de nodige\n"
" basiskennis verwerven.\n"
" Het boek behandelt alle onderwerpen die een competente Linux\n"
" systeembeheerder onder de knie moet hebben, vanaf het installeren en\n"
" onderhouden van het systeem tot het maken van pakketten en het\n"
" compileren van de kernel. Het besteedt voorts aandacht aan\n"
" systeemopvolging, reservekopieën maken en de overstap wagen. Ook meer\n"
" gevorderde aspecten komen aan bod, zoals SELinux instellen voor het\n"
" beveiligen van diensten, automatische installaties en virtualisatie\n"
" met behulp van Xen, KVM of LXC."

#: ../../english/doc/books.data:81
msgid ""
"The aim of this freely available, up-to-date, book is to get you up to\n"
" speed with Debian (including both the current stable release and the\n"
" current unstable distribution). It is comprehensive with basic support\n"
" for the user who installs and maintains the system themselves (whether\n"
" in the home, office, club, or school)."
msgstr ""
"Het doel van dit vrij verkrijgbaar up-to-date boek is om op snelheid te\n"
" komen met Debian (inclusief zowel de huidige stable release en de huidige\n"
" unstable distributie). Het is zeer uitgebreid met basisondersteuning voor\n"
" de gebruiker die het systeem zelf installeert en beheert (thuis, op\n"
" kantoor, in een club of op school)."

#: ../../english/doc/books.data:102
msgid ""
"The first French book about Debian is already in its fifth edition. It\n"
" covers all aspects of the administration of Debian from the installation\n"
" to the configuration of network services.\n"
" Written by two Debian developers, this book can be of interest to many\n"
" people: the beginner wishing to discover Debian, the advanced user "
"looking\n"
" for tips to enhance his mastership of the Debian tools and the\n"
" administrator who wants to build a reliable network with Debian."
msgstr ""
"Het eerste Franstalige boek over Debian in alweer zijn vijfde editie. Het\n"
" behandelt alle aspecten van het beheer van Debian van de installatie tot\n"
" de configuratie van netwerkdiensten.\n"
" Geschreven door twee Debian-ontwikkelaars, kan dit boek voor velen "
"interessant\n"
" zijn: de beginner die Debian wilt ontdekken, de geavanceerde gebruiker\n"
" die tips zoekt om het gebruik van de Debian-hulpmiddelen te verbeteren en "
"de\n"
" beheerder die een betrouwbaar netwerk wilt bouwen met Debian."

#: ../../english/doc/books.data:121
msgid ""
"The book covers topics ranging from concepts of package\n"
" management over the available tools and how they're used to concrete "
"problems\n"
" which may occur in real life and how they can be solved. The book is "
"written\n"
" in German, an English translation is planned. Format: e-book (Online, "
"HTML,\n"
" PDF, ePub, Mobi), printed book planned.\n"
msgstr ""
"Dit boek behandelt een aantal onderwerpen, gaande van de begrippen van\n"
" pakketbeheer over het gereedschap dat u ter beschikking heeft en hoe\n"
" u dat kunt gebruiken bij het aanpakken en oplossen van de concrete\n"
" problemen waarmee u in het echte leven te maken krijgt. Het boek\n"
" werd geschreven in het Duits. Een vertaling naar het Engels staat op\n"
" stapel. Formaat: e-boek (Online, HTML, PDF, ePub, Mobi).\n"
" Een gedrukte versie wordt voorbereid.\n"

#: ../../english/doc/books.data:141
msgid ""
"This book teaches you how to install and configure the system and also how "
"to use Debian in a professional environment. It shows the full potential of "
"the distribution (in its current version 8) and provides a practical manual "
"for all users who want to learn more about Debian and its range of services."
msgstr ""
"Dit boek leert u het installeren en configureren van het systeem en hoe "
"Debian te gebruiken in een professionele omgeving. Het toont alle "
"mogelijkheden van de distributie (in de huidige versie 8) en biedt een "
"praktische handleiding voor alle gebruikers die meer willen leren over "
"Debian en diens scala aan diensten."

#: ../../english/doc/books.data:192
msgid ""
"Written by two penetration researcher - Annihilator, Firstblood.\n"
" This book teaches you how to build and configure Debian 8.x server system\n"
" security hardening using Kali Linux and Debian simultaneously.\n"
" DNS, FTP, SAMBA, DHCP, Apache2 webserver, etc.\n"
" From the perspective that 'the origin of Kali Linux is Debian', it "
"explains\n"
" how to enhance Debian's security by applying the method of penetration\n"
" testing.\n"
" This book covers various security issues like SSL cerificates, UFW "
"firewall,\n"
" MySQL Vulnerability, commercial Symantec antivirus, including Snort\n"
" intrusion detection system."
msgstr ""
"Geschreven door twee penetratieonderzoekers - Annihilator, Firstblood.\n"
" Dit boek leert je een beveiligingsversterking te bouwen en te "
"configureren\n"
" voor een Debian 8.x serversysteem door simultaan Kali Linux en Debian te "
"gebruiken.\n"
" DNS, FTP, SAMBA, DHCP, webserver Apache2, enz.\n"
" In het licht van het feit dat 'Kali Linux ontstaan is uit Debian',\n"
" legt het uit hoe de beveiliging van Debian versterkt kan worden\n"
" door het toepassen van de penetratietestmethode.\n"
" Dit boek behandelt verschillende beveiligingsonderwerpen zoals SSL-"
"certificaten,\n"
" UFW-firewall, MySQL-kwetsbaarheid, het commercieel antivirusprogramma\n"
" van Symantec evenals het inbraakdetectiesysteem van Snort."

#: ../../english/doc/books.def:38
msgid "Author:"
msgstr "Auteur:"

#: ../../english/doc/books.def:41
#| msgid "Debian package"
msgid "Debian Release:"
msgstr "Debian Release:"

#: ../../english/doc/books.def:44
msgid "email:"
msgstr "E-mail:"

#: ../../english/doc/books.def:48
msgid "Available at:"
msgstr "Beschikbaar op:"

#: ../../english/doc/books.def:51
msgid "CD Included:"
msgstr "Inclusief CD:"

#: ../../english/doc/books.def:54
msgid "Publisher:"
msgstr "Uitgever:"

#: ../../english/doc/manuals.defs:28
msgid "Authors:"
msgstr "Auteurs:"

#: ../../english/doc/manuals.defs:35
msgid "Editors:"
msgstr "Redactie:"

#: ../../english/doc/manuals.defs:42
msgid "Maintainer:"
msgstr "Verantwoordelijke:"

#: ../../english/doc/manuals.defs:49
msgid "Status:"
msgstr "Status:"

#: ../../english/doc/manuals.defs:56
msgid "Availability:"
msgstr "Beschikbaarheid:"

#: ../../english/doc/manuals.defs:97
msgid "Latest version:"
msgstr "Meest recente versie:"

#: ../../english/doc/manuals.defs:113
msgid "(version <get-var version />)"
msgstr "(versie <get-var version />)"

#: ../../english/doc/manuals.defs:143 ../../english/releases/arches.data:38
msgid "plain text"
msgstr "platte tekst"

#: ../../english/doc/manuals.defs:159 ../../english/doc/manuals.defs:183
msgid ""
"The latest <get-var srctype /> source is available through the <a href="
"\"https://packages.debian.org/git\";>Git</a> repository."
msgstr ""
"De laatste <get-var srctype /> broncode is beschikbaar via de <a href="
"\"https://www.debian.org/git\";>Git</a> opslagplaats."

#: ../../english/doc/manuals.defs:161 ../../english/doc/manuals.defs:169
#: ../../english/doc/manuals.defs:177 ../../english/doc/manuals.defs:185
msgid "Web interface: "
msgstr "Web interface: "

#: ../../english/doc/manuals.defs:162 ../../english/doc/manuals.defs:170
#: ../../english/doc/manuals.defs:178 ../../english/doc/manuals.defs:186
msgid "VCS interface: "
msgstr "VCS interface: "

#: ../../english/doc/manuals.defs:167
msgid ""
"The latest <get-var srctype /> source is available through the <a href="
"\"https://packages.debian.org/cvs\";>Cvs</a> repository."
msgstr ""
"De laatste <get-var srctype /> broncode is beschikbaar via de <a href="
"\"https://www.debian.org/doc/cvs\";>Cvs</a> opslagplaats."

#: ../../english/doc/manuals.defs:175
msgid ""
"The latest <get-var srctype /> source is available through the <a href="
"\"https://packages.debian.org/subversion\";>Subversion</a> repository."
msgstr ""
"De laatste <get-var srctype /> broncode is beschikbaar via de <a href="
"\"https://packages.debian.org/subversion\";>Subversion</a> opslagplaats."

#: ../../english/doc/manuals.defs:193
msgid ""
"CVS sources working copy: set <code>CVSROOT</code>\n"
" to <kbd>:ext:<var>userid</var>@cvs.debian.org:/cvs/debian-boot</kbd>,\n"
" and check out the <kbd>boot-floppies/documentation</kbd> module."
msgstr ""
"Broncode uit CVS: zet <code>CVSROOT</code> op <kbd>:ext:<var>gebruikersnaam</"
"var>@cvs.debian.org:/cvs/debian-boot</kbd> en download de module <kbd>boot-"
"floppies/documentation</kbd>."

#: ../../english/doc/manuals.defs:198
msgid "CVS via web"
msgstr "CVS via web"

#: ../../english/doc/manuals.defs:202 ../../english/doc/manuals.defs:206
msgid "Debian package"
msgstr "Debian-pakket"

#: ../../english/doc/manuals.defs:211 ../../english/doc/manuals.defs:215
msgid "Debian package (archived)"
msgstr "Debian-pakket (gearchiveerd)"

#: ../../english/releases/arches.data:36
msgid "HTML"
msgstr "HTML"

#: ../../english/releases/arches.data:37
msgid "PDF"
msgstr "PDF"

#~ msgid ""
#~ "The latest <get-var srctype /> source is available through the <a href="
#~ "\"https://www.debian.org/doc/cvs\";>Subversion</a> repository."
#~ msgstr ""
#~ "De laatste <get-var srctype /> broncode is beschikbaar via de <a href="
#~ "\"https://www.debian.org/doc/cvs\";>Subversion</a> opslagplaats."

#~ msgid "Debian 2.2 ARM architecture"
#~ msgstr "Debian 2.2 ARM-architectuur"

#~ msgid ""
#~ "This book is for developers working with GNU/Linux on ARM processors.\n"
#~ " It covers some devices specifically for quick set-up (LART, Assabet, "
#~ "Psion5).\n"
#~ " It also gives generic information, tools and techniques. The GNU\n"
#~ " toolchain is covered in native and cross-compiler form, as are "
#~ "bootloaders,\n"
#~ " kernel patches, RAMdisks, ARM peculiarities and other ARM resources. It "
#~ "also\n"
#~ " includes extensive tutorial information on GNU/Linux basics for "
#~ "developers\n"
#~ " coming from other platforms.\n"
#~ " It is not specific to Debian, but the Aleph\n"
#~ " ARMLinux distribution is closely based on Debian-ARM and it is assumed "
#~ "you\n"
#~ " will be working from this distribution and preferably have a Debian "
#~ "based\n"
#~ " host machine too."
#~ msgstr ""
#~ "Dit boek is voor ontwikkelaars die werken met GNU/Linux op ARM "
#~ "processoren.\n"
#~ " Het behandelt enkele toestellen specifiek voor snelle configuratie "
#~ "(LART,\n"
#~ " Assabet, Psion5). Het geeft ook algemene informatie, hulpmiddelen en\n"
#~ " technieken. De GNU toolchain wordt behandeld in oorspronkelijke als in\n"
#~ " cross-compiler-vorm, evenals bootloaders, kernel-patches, RAM-"
#~ "schijven,\n"
#~ " ARM-eigenaardigheden en andere ARM-bronnen. Er is ook een extensieve "
#~ "tutorial\n"
#~ " inbegrepen over basiskennis voor GNU/Linux-ontwikkelaars die van "
#~ "andere\n"
#~ " platformen komen.\n"
#~ " Het is niet specifiek voor Debian, maar de Aleph ARMLinux distributie "
#~ "is\n"
#~ " gebaseerd op Debian-ARM en er wordt vanuit gegaan dut u zult werken "
#~ "vanuit\n"
#~ " deze distributie en dat u best ook een Debian-gebaseerde host-machine "
#~ "hebt."

#~ msgid ""
#~ "Use <a href=\"cvs\">SVN</a> to download the SGML source text for <get-var "
#~ "ddp_pkg_loc />."
#~ msgstr ""
#~ "Gebruik <a href=\"cvs\">SVN</a> om de SGML-broncode van de tekst van <get-"
#~ "var ddp_pkg_loc /> te downloaden."

#~ msgid ""
#~ "An alternative <a href=\"http://www.lob.de/cgi-bin/work/outputexpert?";
#~ "mode=viewone&amp;titnr=254925022\">\n"
#~ " publication</a> is available from Lehmanns Fachbuchhandlung and costs "
#~ "29.95\n"
#~ " euro (as of 2008)."
#~ msgstr ""
#~ "Een alternatieve <a href=\"http://www.lob.de/cgi-bin/work/outputexpert?";
#~ "mode=viewone&amp;titnr=254925022\">\n"
#~ " publicatie</a> is beschikbaar bij Lehmanns Fachbuchhandlung en kost "
#~ "€&nbsp;29,95;\n"
#~ " (per 2008)"

#~ msgid ""
#~ "This is the right book for you to learn how to create basic and complex "
#~ "IT platforms using only Free Software. Inside it you will find a wide "
#~ "range of procedures reviewed and adjusted to fit into the best practices "
#~ "of technological infrastructure implementation. This easy to read and "
#~ "comprehensive guide will take you by the hand to achieve specific "
#~ "objectives with the Debian GNU/Linux operating system."
#~ msgstr ""
#~ "Als u wilt leren om eenvoudige en complexe IT-platformen ten ontwikkelen "
#~ "met enkel vrije software, dan is dit voor u het juiste boek. In dit boek "
#~ "worden een groot aantal procedures besproken en aangepast op de "
#~ "richtlijnen voor implementatie van technologische infrastructuur. Deze "
#~ "eenvoudig te lezen en uitgebreide gids helpt u om specifieke doelen te "
#~ "bereiken met het besturingssysteem Debian GNU/Linux."

#~ msgid ""
#~ "This book is divided into four parts: Basic concepts, Management of\n"
#~ " GNU/Linux, Administration of the system and Advanced operations. Each "
#~ "chapter\n"
#~ " explains in depth the features of the operating system. The first\n"
#~ " chapters explain the structure of GNU/Linux. These chapters will help\n"
#~ " the reader to understand how the system uses basic resources such as\n"
#~ " the processor and memory. A detailed analysis about filesystems such "
#~ "as\n"
#~ " Ext2, Ext3, and ReiserFS will enable users to make the correct choice\n"
#~ " for their needs. Many figures throughout the book show aspects about\n"
#~ " the performance of the system. This book caters for college students\n"
#~ " and anyone who wants to learn GNU/Linux in depth. This book covers\n"
#~ " Debian Sarge."
#~ msgstr ""
#~ "Dit boek bevat vier delen: Basisconcepten, Beheer van GNU/Linux, "
#~ "geavanceerde\n"
#~ " Systeemadministratie en Geavanceerde operaties. Elk hoofdstuk verklaard "
#~ "diepgaand\n"
#~ " de mogelijkheden van het besturingssysteem. In het eerste hoofdstuk "
#~ "wordt de structuur\n"
#~ " van GNU/Linux uitgelegd. Deze hoofdstukken zullen de lezer helpen te "
#~ "begrijpen hoe het\n"
#~ " systeem basismiddelen zoals de processor en het geheugen gebruikt. Een\n"
#~ " gedetailleerde analyse over bestandssystemen zoals Ext2, Ext3, en "
#~ "ReiserFS\n"
#~ " zal gebruikers toelaten om de correcte keuze voor hun behoeften te "
#~ "maken.\n"
#~ " Vele cijfers door het boek tonen aspecten over de prestaties van het "
#~ "systeem.\n"
#~ " Dit boek verzorgt studenten en iedereen die GNU/Linux diepgaand wil "
#~ "leren\n"
#~ " kennen. Dit boek behandelt Debian Sarge."

#~ msgid ""
#~ "The first Persian book about Debian GNU/Linux. This book helps you\n"
#~ " to install Debian GNU/Linux and set up network services like web,\n"
#~ " database, firewall, mail, ftp and ... on it. Also helps you to start\n"
#~ " using GNU/Linux and Debian's powerful package management system."
#~ msgstr ""
#~ "Het eerste Perzische boek over Debian GNU/Linux. Dit boek helpt u om "
#~ "Debian\n"
#~ " GNU/Linux te installeren en netwerkdiensten op te zetten zoals web, "
#~ "databank,\n"
#~ " firewall, mail, ftp en .... Het helpt u ook om te beginnen GNU/Linux "
#~ "en\n"
#~ " Debian’s krachtige pakketbeheersysteem te gebruiken."

#~ msgid "Debian GNU/Linux 3.1r0 CD1"
#~ msgstr "Debian GNU/Linux 3.1r0 CD1"

#~ msgid ""
#~ "This book introduces readers to Debian GNU/Linux with many\n"
#~ " hands-on tutorials and tips. Written in Korean, this book covers\n"
#~ " comprehensive aspects of Debian GNU/Linux system: first-time setup,\n"
#~ " package installation, setting up X, connecting to Internet, network\n"
#~ " maintenance, and more. This book provides a handful of tips on setting "
#~ "up\n"
#~ " Debian for Korean language environment, and it is good for newcomers, "
#~ "too."
#~ msgstr ""
#~ "Dit boek introduceert de lezers in Debian GNU/Linux met vele praktische\n"
#~ " uitleg en tips. Geschreven in het Koreaans, dit boek behandelt "
#~ "veelomvattende\n"
#~ " aspecten van het Debian GNU/Linux-systeem: instellen voor de eerste "
#~ "keer,\n"
#~ " pakketinstallatie, instellen van X, verbinden met het Internet,\n"
#~ " netwerkbeheer, en meer. Dit boek biedt een handvol tips om Debian in "
#~ "te\n"
#~ " stellen voor de Koreaanse taalomgeving en het is ook goed voor "
#~ "nieuwkomers."

#~ msgid "Three official potato r3 CDs and an unofficial woody CD"
#~ msgstr "Drie officiële potato r3-CD’s en een onofficiële woody-CD"

#~ msgid ""
#~ "This book gives a brief guide to installation of Debian\n"
#~ " GNU/Linux, fundamentals of Unix or Linux commands, basic configuration "
#~ "and\n"
#~ " maintenance of system and networking,\n"
#~ " X Window System setup, and using multimedia in Debian GNU/Linux.\n"
#~ " This book also includes a guide for maintainers, which stimulates\n"
#~ " people in Korea to become official Debian maintainers."
#~ msgstr ""
#~ "Dit boek geeft een kort overzicht van de installatie van Debian GNU/"
#~ "Linux,\n"
#~ " fundamentele Unix- en Linux-commando’s, basisch configuratie en beheer "
#~ "van\n"
#~ " het systeem en netwerken, instelling van het X Window System en het "
#~ "gebruik\n"
#~ " van multimedia in Debian GNU/Linux.\n"
#~ " Dit boek is ook een gids voor beheerders die mensen in Korea stimuleren "
#~ "om\n"
#~ " officiële Debian-beheerders te worden."

#~ msgid "1 unofficial Woody, 3 Potato rev0"
#~ msgstr "Eén onofficiële Woody, 3 Potato rev0"

#~ msgid ""
#~ "This book covers general topics about Debian GNU/Linux:\n"
#~ " installation, APT and dpkg, shell, X Window System, networking, system\n"
#~ " administration, kernel setup, sharing with Windows, building servers\n"
#~ " and so on.\n"
#~ " You will be able to install and start to use Debian GNU/Linux Japanese\n"
#~ " environment very easily with the customized CDs."
#~ msgstr ""
#~ "Dit boek behandelt algemene onderwerpen over Debian GNU/Linux: "
#~ "installatie\n"
#~ " APT en dpkg, shell, X Window System, netwerken, systeembeheer,\n"
#~ " kernelconfiguratie, delen met Windows, servers configureren enz.\n"
#~ " U zult in staat zijn om Debian GNU/Linux Japanse omgeving zeer "
#~ "gemakkelijk\n"
#~ " te installeren en te gebruiken met de aangepaste CD’s."

#~ msgid "Debian 2.2r0 i386 author's edition (3 CDs)"
#~ msgstr "Debian 2.2r0 i386, eigen uitgave auteur (3 CD’s)"

#~ msgid ""
#~ "This is the latest book for Sarge of the series that has been\n"
#~ " supported as a standard bible of Debian in Japan.\n"
#~ " This book covers all aspects of using Debian GNU/Linux 3.1 Sarge, such\n"
#~ " as installation, desktop environments, system administration, and\n"
#~ " server configuration. Furthermore, this book also includes commercial\n"
#~ " font package that decorates your desktop. This book might be useful\n"
#~ " for all Debian users from beginners to advanced users."
#~ msgstr ""
#~ "Dit is het recentste boek voor Sarge in de serie aangeboden als een\n"
#~ " standaard bijbel voor Debian in Japan.\n"
#~ " Dit boek behandelt alle aspecten van het gebruik van Debian GNU/Linux "
#~ "3.1\n"
#~ " Sarge, zoals installatie, desktopomgevingen, systeembeheer en\n"
#~ " serverconfiguratie. Verder bevat dit boek ook een commercieel\n"
#~ " lettertype-pakket dat uw desktop decoreert. Dit boek is nuttig voor "
#~ "alle\n"
#~ " Debian-gebruikers van beginners tot gevorderde gebruikers."

#~ msgid ""
#~ "Debian GNU/Linux 3.1r0 i386, author's edition (DVD +\n"
#~ "   CD)"
#~ msgstr "Debian GNU/Linux 3.1r0 i386, eigen uitgave auteur (DVD + CD)"

#~ msgid ""
#~ "This book is dictionary style and covers various tips for beginners\n"
#~ " and intermediate skill users; installation via various ways,\n"
#~ " desktop customize, troubleshooting, profitable knowhow and so on."
#~ msgstr ""
#~ "Dit boek is in woordenboekstijl en behandelt verschillende tips voor "
#~ "beginners\n"
#~ " en gebruikers met een gemiddelde kunde; installatie op verschillende "
#~ "manieren,\n"
#~ " desktop-aanpassingen, problemen oplossen, winstgevende knowhow "
#~ "enzovoort."

#~ msgid "Debian GNU/Linux 3.1 Sarge installer (single-width CD)"
#~ msgstr "Debian GNU/Linux 3.1 Sarge installatieprogramma (mini-CD)"

#~ msgid ""
#~ "The book covers all steps of planning and installing Debian GNU/Linux on\n"
#~ " PC based hardware, including important applications like the X Window\n"
#~ " System, window managers and desktop environments (KDE, GNOME) and a\n"
#~ " selection of important system services. Unix/Linux basics and\n"
#~ " concepts together with system usage and important components (bash,\n"
#~ " system services and important commands) are introduced.\n"
#~ " There is an explanation of Debian's package format and how to create\n"
#~ " packages in this format. It also includes an overview of standard "
#~ "Linux\n"
#~ " applications (networking, software development, LaTeX and office\n"
#~ " suites). Strong emphasis is on networking and system\n"
#~ " administration issues, like planing and building of a dial-in router "
#~ "or\n"
#~ " a server for Windows based clients (Samba)."
#~ msgstr ""
#~ "Het boek handelt over alle stappen van het plannen en installeren van "
#~ "Debian\n"
#~ " GNU/Linux op PC-gebaseerde hardware, belangrijke applicaties zoals het "
#~ "X\n"
#~ " Window System, vensterbeheerders en desktopomgevingen (KDE, GNOME) en "
#~ "een\n"
#~ " selectie van belangrijke systeemdiensten inbegrepen. Unix/Linux "
#~ "basiskennis\n"
#~ " en -concepten samen met systeemgebruik en belangrijke componenten "
#~ "(bash,\n"
#~ " systeemdiensten en belangrijke commando’s) worden geïntroduceerd.\n"
#~ " Er is een uitleg over Debians pakketformaat en hoe men pakketten "
#~ "aanmaakt in\n"
#~ " dit formaat. Het geeft ook een overzicht van standaard Linux-"
#~ "applicaties\n"
#~ " (netwerken, softwareontwikkeling, LaTeX en office-suites). Er wordt "
#~ "sterk de\n"
#~ " nadruk gelegd op netwerken en systeembeheer, zoals het plannen en "
#~ "bouwen van\n"
#~ " een inbelrouter of een server voor Windows-gebaseerde clients (Samba)."

#~ msgid ""
#~ "2 editions: One with no CD, the other with Official CD (i386, contrib and "
#~ "sources)"
#~ msgstr ""
#~ "Twee edities: Eén zonder CD, de ander met officiële CD (i386, contrib en "
#~ "broncode)"

#~ msgid "Debian Squeeze, 6.0.1a, Multi-Arch (i386 and amd64) on DVD"
#~ msgstr "Debian Squeeze, 6.0.1a, Multi-Arch (i386 en amd64) op DVD"

#~ msgid "2 editions: One without a DVD, the other with 2 DVDs (i386)"
#~ msgstr "Twee edities: Eén zonder DVD, de andere met twee DVDs (i386)"

#~ msgid "DVD Debian Squeeze i386/amd64"
#~ msgstr "DVD van Debian Squeeze i386/amd64"

#~ msgid ""
#~ "Includes 230+ pages and three CD-ROM discs. Topics covered by software\n"
#~ " include Debian Linux, networking, programming tools, GUI, desktop\n"
#~ " publishing, business, fun things, and multimedia. 30 days of free e-"
#~ "mail\n"
#~ " support included."
#~ msgstr ""
#~ "Bestaat uit 230+ pagina’s en drie CD-ROM’s. Softwareonderwerpen die aan "
#~ "bod\n"
#~ " komen zijn Debian Linux, netwerken, programmeerhulpmiddelen, GUI, "
#~ "desktop\n"
#~ " publishing, bedrijfssoftware, plezante dingen en multimedia. 30 dagen "
#~ "gratis\n"
#~ " e-mailondersteuning inbegrepen."

#~ msgid "Debian 2.1"
#~ msgstr "Debian 2.1"

#~ msgid ""
#~ "Learning Debian GNU/Linux guides the new user of Linux through the\n"
#~ " installation and configuration of Debian GNU/Linux.\n"
#~ " Windows users will gain a gentle introduction to this exciting\n"
#~ " computing world guided by Bill McCarty in <q>Learning Debian GNU/Linux</"
#~ "q>."
#~ msgstr ""
#~ "Learning Debian GNU/Linux gidst de nieuwe Linux-gebruiker door de "
#~ "installatie\n"
#~ " en configuratie van Debian GNU/Linux.\n"
#~ " Windows-gebruikers zullen een geleidelijke introductie krijgen in de "
#~ "boeiende\n"
#~ " computerwereld aangeboden door Bill McCarty in <q>Learning Debian GNU/"
#~ "Linux</q>."

#~ msgid ""
#~ "A hands-on reference guide to the Debian GNU/Linux system that shows,\n"
#~ " in over 1,500 <q>recipes</q>, how to use it for everyday activities -- "
#~ "from\n"
#~ " working with text, images, and sound to productivity and networking\n"
#~ " issues. Like the software the book describes, the book is copylefted\n"
#~ " and its source data is available."
#~ msgstr ""
#~ "Een praktische referentiegids voor het Debian GNU/Linux-systeem dat "
#~ "toont,\n"
#~ " in meer dan 1,500 <q>recepten</q>, hoe het te gebruiken voor "
#~ "alledaagse\n"
#~ " activiteiten -- van tekstbewerking, figuren en geluid tot "
#~ "productiviteit en\n"
#~ " netwerkproblemen. Zoals de software het boek beschrijft, het boek is\n"
#~ " ‘copylefted’ en haar broncode is beschikbaar."

#~ msgid ""
#~ "This book introduces the concepts and techniques of the Debian\n"
#~ " operating system, explaining their usage and pitfalls, and\n"
#~ " illustrating the thinking behind each of the approaches. The goal is\n"
#~ " not to be a reference book, but to give the reader enough insight\n"
#~ " into the workings of the project and operating system to learn and\n"
#~ " embrace the sophisticated and elegant, sometimes at first slightly\n"
#~ " non-intuitive solutions that have evolved as part of the Debian\n"
#~ " system over the past decade. While targeted at the well-versed\n"
#~ " UNIX/Linux administrator, the book can also serve as an excellent\n"
#~ " resource alongside a standard Linux reference to bootstrap one's\n"
#~ " Linux experience in Debian's bottom-up philosophy."
#~ msgstr ""
#~ "Dit boek introduceert de concepten en technieken in het Debian-"
#~ "besturingssysteeem,\n"
#~ " het legt hun gebruik en valkuilen uit en het illustreert de "
#~ "gedachtegang\n"
#~ " achter elk van de mogelijkheden. Het doel is niet om een referentieboek "
#~ "te\n"
#~ " zijn, maar om de lezer genoeg inzicht te geven in de werking van het "
#~ "project\n"
#~ " en het besturingssysteem om de gesofisticeerde en elegante, soms op "
#~ "het\n"
#~ " eerste zicht niet echt intuïtieve oplossingen die geëvolueerd zijn als\n"
#~ " onderdeel van het Debian-systeem in het laatste decenium, te leren en\n"
#~ " gebruiken. Alhoewel het gericht is op de geletterde UNIX/Linux-"
#~ "beheerder, kan\n"
#~ " het boek ook dienen als een excellente bron naast een standaard Linux-"
#~ "referentie\n"
#~ " om de Linux-ervaring in een Debian bottum-up filosofie op te doen."

#~ msgid "official Debian GNU/Linux 3.1r0a \"sarge\" on DVD (i386)"
#~ msgstr "officiële Debian GNU/Linux 3.1r0a \"sarge\" DVD (i386)"

#~ msgid ""
#~ "Beginners and advanced users alike will find this book to be a\n"
#~ " comprehensive source of information on using Debian for desktops,\n"
#~ " intranet and internet servers, and development. It also contains\n"
#~ " background information on the project and extensive coverage of\n"
#~ " Debian's unique package management system."
#~ msgstr ""
#~ "Zowel beginners als gevorderde gebruikers zullen dit boek zien als een\n"
#~ " uitgebreide bron van informatie over Debian voor desktops, intranet- "
#~ "en\n"
#~ " internetservers en ontwikkeling. Het bevat ook achtergrondinformatie "
#~ "over\n"
#~ " de achtergrond van het project en een uitgebreide aandacht voor het "
#~ "unieke\n"
#~ " pakketbeheersysteem van Debian."

#~ msgid "Live CD with Knoppix"
#~ msgstr "Live-CD met Knoppix"

#~ msgid "Sarge CD with installer and a selection of packages"
#~ msgstr "Sarge-CD met installatieprogramma en een selectie van pakketten"

Reply to: