[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://release-notes/nl/upgrading.poDag iedereen, 


In het git-archief release-notes werd de vertaling van nl/upgrading.po
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/nl/upgrading.po b/nl/upgrading.po
index 378b5914..6f4f7288 100644
--- a/nl/upgrading.po
+++ b/nl/upgrading.po
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes/upgrading\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-04-02 20:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-04-03 22:27+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-04-09 14:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-04-09 17:38+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -77,7 +77,7 @@ msgid ""
 "command> to manage packages on your system, you will also want to back up "
 "<filename>/var/lib/aptitude/pkgstates</filename>."
 msgstr ""
-"De belangrijkste zaken waarvan u een reservekopie zou moeten maken zijn de "
+"De belangrijkste zaken waarvan u een reservekopie zou moeten maken, zijn de "
 "inhoud van <filename>/etc</filename>, <filename>/var/lib/dpkg</filename> en "
 "van <filename>/var/lib/apt/extended_states</filename> en de uitvoer van "
 "<literal>dpkg --get-selections \"*\"</literal> (de aanhalingstekens hebben "
@@ -127,7 +127,7 @@ msgid ""
 "The upgrade has a few preconditions; you should check them before actually "
 "executing the upgrade."
 msgstr ""
-"De opwaardering stelt een aantal voorwaarden waaraan vooraf voldaan moet "
+"De opwaardering stelt een aantal voorwaarden, waaraan vooraf voldaan moet "
 "worden. Controleer ze vooraleer u de opwaardering daadwerkelijk uitvoert."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
@@ -212,7 +212,7 @@ msgid ""
 "services being unavailable<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> for a "
 "significant period of time."
 msgstr ""
-"De exacte duur van onbeschikbaarheid van deze diensten kan variëren "
+"De exacte duur van onbeschikbaarheid van deze diensten kan variëren, "
 "afhankelijk van het aantal pakketten dat op het systeem opgewaardeerd wordt. "
 "Ook de tijd die de systeembeheerder nodig heeft voor het beantwoorden van "
 "eventuele configuratievragen die gepaard gaan met de opwaardering van de "
@@ -259,7 +259,7 @@ msgstr ""
 "volledige opwaardering, uitvoert zoals beschreven in <xref linkend="
 "\"upgrading-full\"/>. Op die manier kunt u ervoor zorgen dat deze cruciale "
 "diensten actief en beschikbaar zijn gedurende het proces van volledige "
-"opwaardering, zodat de tijd waarin ze onbeschikbaar zijn beperkt gehouden "
+"opwaardering, zodat de tijd waarin ze onbeschikbaar zijn, beperkt gehouden "
 "wordt."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
@@ -305,10 +305,10 @@ msgid ""
 "recover using a local console."
 msgstr ""
 "Indien u de opwaardering via een <command>ssh</command>-verbinding vanop "
-"afstand uitvoert, is het aangeraden om de nodige voorzorgen te treffen zodat "
-"u in staat bent toegang te hebben tot de server via een externe seriële "
-"terminal. De mogelijkheid bestaat dat u na het opwaarderen van de kernel en "
-"het herstarten van het systeem, via een lokale console de "
+"afstand uitvoert, is het aangeraden om de nodige voorzorgen te treffen, "
+"zodat u in staat bent toegang te hebben tot de server via een externe "
+"seriële terminal. De mogelijkheid bestaat dat u na het opwaarderen van de "
+"kernel en het herstarten van het systeem, via een lokale console de "
 "systeemconfiguratie zult moeten repareren. Ook is het mogelijk dat wanneer "
 "het systeem middenin de opwaardering per ongeluk herstart wordt, u via een "
 "lokale console herstelwerkzaamheden zult moeten uitvoeren."
@@ -345,7 +345,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Indien dat mislukt zult u een andere manier moeten vinden om uw systeem op "
 "te starten, zodat u er toegang toe krijgt en het kunt herstellen. Een "
-"mogelijkheid is een speciaal reparatie-image gebruiken of een Linux live-CD. "
+"mogelijkheid is een speciaal reparatie-image gebruiken of een Linux live-cd. "
 "Nadat u daarmee het systeem opgestart heeft, zou u in staat moeten zijn het "
 "basisbestandssysteem ervan aan te koppelen en die omgeving terug binnen te "
 "gaan met het commando <literal>chroot</literal> om het probleem te "
@@ -411,7 +411,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Indien u er in slaagt het probleem te verhelpen, kunt u de debug-shell "
 "verlaten door <literal>exit</literal> te typen en vervolgens zal het "
-"opstartproces op het punt waarop het mislukte verdergaan. Natuurlijk zult u "
+"opstartproces verdergaan op het punt waarop het mislukte. Natuurlijk zult u "
 "ook het onderliggende probleem moeten repareren en het initrd opnieuw moeten "
 "genereren, zodat de volgende herstart niet opnieuw mislukt."
 
@@ -450,7 +450,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:203
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# mount -o remount,rw /\n"
 "   "
@@ -477,10 +476,6 @@ msgstr "Maak een veilige omgeving klaar voor de opwaardering"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><important><para>
 #: en/upgrading.dbk:218
 msgid ""
 "If you are using some VPN services (such as <systemitem role=\"package"
 "\">tinc</systemitem>) consider that they might not be available throughout "
@@ -493,12 +488,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:225
 msgid ""
 "In order to gain extra safety margin when upgrading remotely, we suggest "
 "that you run upgrade processes in the virtual console provided by the "
@@ -511,7 +500,7 @@ msgstr ""
 "virtuele console die door het programma <command>screen</command> geleverd "
 "wordt. Dit laat toe om op een veilige manier opnieuw verbinding te maken en "
 "garandeert dat het opwaarderingsproces niet onderbroken wordt, zelfs als de "
-"externe verbinding tijdelijk mankeert."
+"externe verbinding tijdelijk faalt."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:232
@@ -529,9 +518,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><screen>
 #: en/upgrading.dbk:237
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# service micro-evtd stop\n"
 "# /usr/sbin/microapl -a system_set_watchdog off\n"
@@ -543,7 +529,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
 #: en/upgrading.dbk:247
 msgid "Checking APT configuration status"
 msgstr "De configuratiestatus van APT controleren"
 
@@ -587,12 +572,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:266
 msgid ""
 "Below there are two methods for finding installed packages that did not come "
 "from Debian, using either <command>aptitude</command> or <command>apt-"
@@ -610,9 +589,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><para><screen>
 #: en/upgrading.dbk:272
 #, no-wrap
 msgid ""
 "$ aptitude search '~i(!~ODebian)'\n"
 "$ apt-forktracer | sort\n"
@@ -633,7 +609,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Rechtstreekse opwaarderingen vanaf uitgaven van Debian die ouder zijn dan "
 "&oldrelease; (&oldreleasename;) worden niet ondersteund. Volg de instructies "
-"uit de <ulink url=\"https://www.debian.org/releases/&oldreleasename;/";
+"uit de <ulink url=\"https://www.debian.org/releases/&oldreleasename;/";
 "releasenotes\">Notities bij de uitgave van &debian; &oldrelease;</ulink> om "
 "eerst naar &oldrelease; op te waarderen."
 
@@ -656,11 +632,6 @@ msgstr "De archiefafdeling proposed-updates"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:292
 msgid ""
 "If you have listed the <literal>proposed-updates</literal> section in your "
 "APT source-list files, you should remove it before attempting to upgrade "
@@ -678,14 +649,6 @@ msgstr "Niet-officiële pakketbronnen"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:302
 msgid ""
 "If you have any non-Debian packages on your system, you should be aware that "
 "these may be removed during the upgrade because of conflicting "
@@ -737,7 +700,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
 #: en/upgrading.dbk:323
 msgid "Review actions pending in aptitude if you use that package manager"
 msgstr ""
 "Kijk de acties welke aptitude in de wachtrij heeft staan, na, indien u dat "
@@ -754,13 +716,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:329
 msgid ""
 "In some cases, the use of <command>apt</command> for installing packages "
 "instead of <command>aptitude</command> might make <command>aptitude</"
@@ -778,15 +733,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:336
 msgid ""
 "Because of this you should review if there are any pending actions in the "
 "package manager <command>aptitude</command>. If a package is scheduled for "
@@ -873,7 +819,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:375
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# dpkg --audit\n"
 "  "
@@ -893,7 +838,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:383
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# dpkg -l | pager\n"
 "  "
@@ -909,7 +853,6 @@ msgstr "of"
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:389
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# dpkg --get-selections \"*\" &gt; ~/curr-pkgs.txt\n"
 "  "
@@ -930,11 +873,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:396
 msgid ""
 "Note that <command>aptitude</command> uses a different method for "
 "registering packages that are on hold than <command>apt</command> and "
@@ -950,7 +888,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:402
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# aptitude search \"~ahold\" \n"
 "  "
@@ -960,9 +897,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:405
 msgid ""
 "If you want to check which packages you had on hold for <command>apt</"
 "command>, you should use"
@@ -973,7 +907,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:409
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# dpkg --get-selections | grep 'hold$'\n"
 "  "
@@ -995,9 +928,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:417
 msgid ""
 "The <quote>hold</quote> package state for <command>apt</command> can be "
 "changed using:"
@@ -1008,7 +938,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:420
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# echo <replaceable>package_name</replaceable> hold | dpkg --set-selections\n"
 "  "
@@ -1027,10 +956,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:427
 msgid ""
 "If there is anything you need to fix, it is best to make sure your APT "
 "source-list files still refer to &oldreleasename; as explained in <xref "
@@ -1042,34 +967,22 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
 #: en/upgrading.dbk:436
 msgid "Preparing APT source-list files"
 msgstr "Pakketbronbestanden voor APT klaarmaken"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:438
 msgid ""
 "Before starting the upgrade you must reconfigure APT's source-list files "
 "(<filename>/etc/apt/sources.list</filename> and files under <filename>/etc/"
 "apt/sources.list.d/</filename>)."
 msgstr ""
 "Voor u met opwaarderen begint moet u de pakketbronbestanden voor APT "
-"(<filename>/etc/apt/sources.list</filename> and files under <filename>/etc/"
-"apt/sources.list.d/</filename>) opnieuw configureren."
+"(<filename>/etc/apt/sources.list</filename> en bestanden onder <filename>/"
+"etc/apt/sources.list.d/</filename>) opnieuw configureren."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:443
 msgid ""
 "APT will consider all packages that can be found via any configured archive, "
 "and install the package with the highest version number, giving priority to "
@@ -1106,7 +1019,7 @@ msgstr ""
 "verrast zult worden door een nieuwe uitgave. Om die reden gebruiken we hier "
 "deze benadering. Dit betekent natuurlijk dat u zelf zult moeten uitkijken "
 "naar de aankondiging van een nieuwe uitgave. Maakt u daarentegen gebruik van "
-"de statusnaam, dan zult u van zodra een release plaats vond merken dat er "
+"de statusnaam, dan zult u van zodra een release plaats vond, merken dat er "
 "voor een massa pakketten updates beschikbaar gekomen zijn."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
@@ -1187,16 +1100,11 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
 #: en/upgrading.dbk:503
 #, no-wrap
 msgid "deb http://deb.debian.org/debian &releasename; main contrib"
 msgstr "deb http://deb.debian.org/debian &releasename; main contrib"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:505
 msgid ""
 "After adding your new sources, disable the previously existing "
 "<quote><literal>deb</literal></quote> lines by placing a hash sign "
@@ -1218,11 +1126,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:514
 msgid ""
 "Debian mirror addresses can be found at <ulink url=\"&url-debian-mirrors;"
 "\"></ulink> (look at the <quote>list of Debian mirrors</quote> section)."
@@ -1246,9 +1149,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
 #: en/upgrading.dbk:525
 #, no-wrap
 msgid ""
 "   &url-debian-mirror-eg;/debian/dists/&releasename;/main/binary-&architecture;/...\n"
 "   &url-debian-mirror-eg;/debian/dists/&releasename;/contrib/binary-&architecture;/...\n"
@@ -1266,8 +1166,8 @@ msgid ""
 "literal>):"
 msgstr ""
 "Om APT in te stellen op het gebruik van een specifieke spiegelserver, moet u "
-"regel als deze toevoegen (opnieuw in de veronderstelling dat u gebruik maakt "
-"van <literal>main</literal> en <literal>contrib</literal>):"
+"een regel als deze toevoegen (opnieuw in de veronderstelling dat u gebruik "
+"maakt van <literal>main</literal> en <literal>contrib</literal>):"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
 #: en/upgrading.dbk:533
@@ -1302,10 +1202,6 @@ msgstr "APT-pakketbronnen van een lokale spiegelserver toevoegen"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:547
 msgid ""
 "Instead of using remote package mirrors, you may wish to modify the APT "
 "source-list files to use a mirror on a local disk (possibly mounted over "
@@ -1328,9 +1224,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
 #: en/upgrading.dbk:556
 #, no-wrap
 msgid ""
 "   /var/local/debian/dists/&releasename;/main/binary-&architecture;/...\n"
 "   /var/local/debian/dists/&releasename;/contrib/binary-&architecture;/...\n"
@@ -1358,10 +1251,6 @@ msgstr "deb file:/var/local/debian &releasename; main contrib"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:569
 msgid ""
 "After adding your new sources, disable the previously existing archive "
 "entries in the APT source-list files by placing a hash sign (<literal>#</"
@@ -1378,11 +1267,6 @@ msgstr "APT-pakketbronnen van optische media toevoegen"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:578
 msgid ""
 "If you want to use <emphasis>only</emphasis> CDs (or DVDs or Blu-ray Discs), "
 "comment out the existing entries in all the APT source-list files by placing "
@@ -1401,15 +1285,14 @@ msgid ""
 "<filename>/etc/fstab</filename> should contain a line like:"
 msgstr ""
 "Controleer of <filename>/etc/fstab</filename> een regel bevat die het "
-"mogelijk maakt om uw CD-station aan te koppelen aan het aankoppelpunt "
+"mogelijk maakt om uw cd-station aan te koppelen aan het aankoppelpunt "
 "<filename>/media/cdrom</filename>. Indien bijvoorbeeld <filename>/dev/sr0</"
-"filename> uw CD-station is, moet <filename>/etc/fstab</filename> een regel "
+"filename> uw cd-station is, moet <filename>/etc/fstab</filename> een regel "
 "bevatten zoals deze:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
 #: en/upgrading.dbk:590
 #, no-wrap
 msgid ""
 "   /dev/sr0 /media/cdrom auto noauto,ro 0 0\n"
 "  "
@@ -1430,16 +1313,12 @@ msgstr ""
 #: en/upgrading.dbk:597
 msgid "To verify it works, insert a CD and try running"
 msgstr ""
-"Om na te gaan of het werkt, kunt u een CD in het station plaatsen en de "
+"Om na te gaan of het werkt, kunt u een cd in het station plaatsen en de "
 "volgende commando's uitvoeren:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:600
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# mount /media/cdrom  # this will mount the CD to the mount point\n"
 "# ls -alF /media/cdrom # this should show the CD's root directory\n"
@@ -1448,7 +1327,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "# mount /media/cdrom  # hiermee koppelt u de cd aan het aankoppelpunt aan\n"
 "# ls -alF /media/cdrom # dit moet de inhoud tonen van de basismap van de cd\n"
-"# umount /media/cdrom  # hiermee ontkoppelt u de CD opnieuw\n"
+"# umount /media/cdrom  # hiermee ontkoppelt u de cd opnieuw\n"
 "  "
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
@@ -1459,7 +1338,6 @@ msgstr "Voer vervolgens het volgende commando uit:"
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:608
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# apt-cdrom add\n"
 "  "
@@ -1473,8 +1351,8 @@ msgid ""
 "for each Debian Binary CD-ROM you have, to add the data about each CD to "
 "APT's database."
 msgstr ""
-"voor elke CD met Debian-pakketten waarover u beschikt, om zo de gegevens "
-"over elke CD toe te voegen aan de databank van APT."
+"voor elke cd met Debian-pakketten waarover u beschikt, om zo de gegevens "
+"over elke cd toe te voegen aan de databank van APT."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
 #: en/upgrading.dbk:619
@@ -1487,7 +1365,7 @@ msgid ""
 "The recommended way to upgrade from previous &debian; releases is to use the "
 "package management tool <command>apt</command>."
 msgstr ""
-"De aanbevolen wijze om op te waarderen vanaf eerdere releases van &debian; "
+"De aanbevolen wijze om op te waarderen vanaf eerdere releases van &debian;, "
 "is het pakketbeheergereedschap <command>apt</command> gebruiken."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><note><para>
@@ -1498,8 +1376,9 @@ msgid ""
 "a stable output better suitable for parsing."
 msgstr ""
 "<command>apt</command> is bedoeld voor interactief gebruik en zou niet mogen "
-"gebruikt worden in scripts. In scripts moet men <command>apt-get</command>, "
-"dat een stabiele uitvoer heeft welke beter geschikt is voor verwerking."
+"gebruikt worden in scripts. In scripts moet men <command>apt-get</command> "
+"gebruiken, dat een stabiele uitvoer heeft welke beter geschikt is voor "
+"verwerking."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:632
@@ -1514,7 +1393,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:636
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# mount -o remount,rw /<replaceable>mountpoint</replaceable>\n"
 " "
@@ -1524,12 +1402,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:639
 msgid ""
 "Next you should double-check that the APT source entries (in <filename>/etc/"
 "apt/sources.list</filename> and files under <filename>/etc/apt/sources.list."
@@ -1551,7 +1423,7 @@ msgid ""
 "literal></quote>; although this may be confusing, you should <emphasis>not</"
 "emphasis> change it."
 msgstr ""
-"Regels waarin een CD als pakketbron functioneert verwijzen soms naar "
+"Regels waarin een cd als pakketbron functioneert, verwijzen soms naar "
 "<quote><literal>unstable</literal></quote>. Hoewel dit voor verwarring "
 "zorgt, mag u deze regel <emphasis>niet</emphasis> aanpassen."
 
@@ -1570,14 +1442,13 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Het wordt sterk aanbevolen dat u het programma <command>/usr/bin/script</"
 "command> gebruikt om een transcriptie te maken van de opwaarderingssessie. "
-"Als er zich dan een probleem voordoet, zult u een logbestand hebben met een "
-"beschrijving van wat er gebeurde en kunt u zo nodig exacte informatie geven "
-"in een bugrapport. Om het opnemen te starten, typt u:"
+"Als er zich dan een probleem voordoet, zult u een logboekbestand hebben met "
+"een beschrijving van wat er gebeurde en kunt u zo nodig exacte informatie "
+"geven in een bugrapport. Om het opnemen te starten, typt u:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:663
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# script -t 2&gt;~/upgrade-&releasename;<replaceable>step</replaceable>.time -a ~/upgrade-&releasename;<replaceable>step</replaceable>.script\n"
 "  "
@@ -1598,11 +1469,11 @@ msgstr ""
 "of iets dergelijks. Indien u het script opnieuw moet starten (bijv. als u "
 "het systeem moet herstarten), gebruik dan andere waarden voor "
 "<replaceable>stap</replaceable> om een aanduiding te hebben over voor welke "
-"stap in het opwaarderingsproces u een logbestand aanmaakt. Laat het script "
-"zijn logbestand niet in een tijdelijke map, zoals <filename>/tmp</filename> "
-"of <filename>/var/tmp</filename> plaatsen (bestanden in deze mappen kunnen "
-"verwijderd worden tijdens de opwaardering of bij een herstart van de "
-"computer)."
+"stap in het opwaarderingsproces u een logboekbestand aanmaakt. Laat het "
+"script zijn logboekbestand niet in een tijdelijke map, zoals <filename>/tmp</"
+"filename> of <filename>/var/tmp</filename> plaatsen (bestanden in deze "
+"mappen kunnen verwijderd worden tijdens de opwaardering of bij een herstart "
+"van de computer)."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:674
@@ -1633,9 +1504,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
 #: en/upgrading.dbk:687
 #, no-wrap
 msgid ""
 "   TODO: (jfs) Could mention the script I provided in #400725 which is useful if\n"
 "   you have not dumped the timing file\n"
@@ -1657,7 +1525,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:697
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# scriptreplay ~/upgrade-&releasename;.time ~/upgrade-&releasename;.script\n"
 "  "
@@ -1682,7 +1549,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:708
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# apt update\n"
 "  "
@@ -1714,7 +1580,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Vooraleer u uw systeem opwaardeert moet u ervoor zorgen dat u voldoende "
 "vrije schijfruimte zult hebben als u begint aan de fase van volledige "
-"opwaardering van het systeem die beschreven wordt in <xref linkend="
+"opwaardering van het systeem, welke beschreven wordt in <xref linkend="
 "\"upgrading-full\"/>. Eerst worden alle pakketten die geïnstalleerd moeten "
 "worden en die over het netwerk opgehaald moeten worden, opgeslagen in "
 "<filename>/var/cache/apt/archives</filename> (en, tijdens het downloaden, in "
@@ -1733,10 +1599,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:731
 msgid ""
 "<command>apt</command> can show you detailed information about the disk "
 "space needed for the installation. Before executing the upgrade, you can "
@@ -1749,12 +1611,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:736
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# apt -o APT::Get::Trivial-Only=true dist-upgrade\n"
 "[ ... ]\n"
@@ -1788,9 +1644,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:753
 msgid ""
 "If you do not have enough space for the upgrade, <command>apt</command> will "
 "warn you with a message like this:"
@@ -1801,7 +1654,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:757
 #, no-wrap
 msgid ""
 "E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.\n"
 "  "
@@ -1818,11 +1670,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/upgrading.dbk:766
 msgid ""
 "Remove packages that have been previously downloaded for installation (at "
 "<filename>/var/cache/apt/archives</filename>). Cleaning up the package "
@@ -1836,15 +1683,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/upgrading.dbk:774
 msgid ""
 "Remove forgotten packages. If you have used <command>aptitude</command> or "
 "<command>apt</command> to manually install packages in &oldreleasename; it "
@@ -1861,14 +1699,13 @@ msgstr ""
 "staat om pakketten, die enkel geïnstalleerd werden omdat ze door andere "
 "pakketten vereist werden, als overbodig te markeren, wanneer de pakketten "
 "die aan hen behoefte hadden, zelf verwijderd werden. Maar pakketten die u "
-"handmatig installeerde, zullen deze nooit als te verwijderen markeren. Om "
+"handmatig installeerde, zullen zij nooit als te verwijderen markeren. Om "
 "automatisch geïnstalleerde pakketten die niet langer gebruikt worden te "
 "verwijderen, geeft u het commando:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><screen>
 #: en/upgrading.dbk:784
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# apt autoremove\n"
 "    "
@@ -1890,11 +1727,11 @@ msgstr ""
 "U kunt ook <command>deborphan</command>, <command>debfoster</command> of "
 "<command>cruft</command> gebruiken om overbodige pakketten op te sporen. "
 "Verwijder niet blindweg alle pakketten die door deze programma's voorgesteld "
-"worden, zeker als u ze gebruikt met opties die niet standaard en agressief "
-"zijn en die de kans op valse positieven vergroten. Het wordt sterk "
+"worden, zeker als u ze gebruikt met opties die niet standaard zijn en "
+"agressief zijn en die de kans op valse positieven vergroten. Het wordt sterk "
 "aangeraden om handmatig de pakketten te onderzoeken (d.w.z. hun inhoud, "
 "grootte en beschrijving) waarvan deze programma's de verwijdering "
-"voorstellen vooraleer ze daadwerkelijk te verwijderen."
+"voorstellen, vooraleer ze daadwerkelijk te verwijderen."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/upgrading.dbk:798
@@ -1919,7 +1756,7 @@ msgstr ""
 "u <systemitem role=\"package\">popularity-contest</systemitem> installeerde, "
 "kunt u het commando <command>popcon-largest-unused</command> gebruiken voor "
 "een lijst van niet gebruikte pakketten die de meeste ruimte in beslag nemen. "
-"Om gewoon te weten welke pakketten de meeste schijfruimte in beslag nemen "
+"Om gewoon te weten welke pakketten de meeste schijfruimte in beslag nemen, "
 "kunt u het commando <command>dpigs</command> (uit het pakket <systemitem "
 "role=\"package\">debian-goodies</systemitem>) gebruiken of <command>wajig</"
 "command> (met het commando <literal>wajig size</literal>). Ook met "
@@ -2017,7 +1854,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para><orderedlist><listitem><para><screen>
 #: en/upgrading.dbk:866
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# cp -ax /var/cache/apt/archives /media/usbkey/\n"
 "        "
@@ -2033,7 +1869,6 @@ msgstr "koppel de tijdelijke cachemap aan op de huidige:"
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para><orderedlist><listitem><para><screen>
 #: en/upgrading.dbk:875
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# mount --bind /media/usbkey/archives /var/cache/apt/archives\n"
 "        "
@@ -2047,13 +1882,12 @@ msgid ""
 "after the upgrade, restore the original <filename>/var/cache/apt/archives</"
 "filename> directory:"
 msgstr ""
-"hetstel na de opwaardering de originele <filename>/var/cache/apt/archives</"
+"herstel na de opwaardering de originele <filename>/var/cache/apt/archives</"
 "filename>-map:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para><orderedlist><listitem><para><screen>
 #: en/upgrading.dbk:885
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# umount /media/usbkey/archives\n"
 "        "
@@ -2092,10 +1926,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:913
 msgid ""
 "Note that in order to safely remove packages, it is advisable to switch your "
 "APT source-list files back to &oldreleasename; as described in <xref linkend="
@@ -2122,10 +1952,10 @@ msgstr ""
 "In sommige gevallen kan het onmiddellijk uitvoeren van een volledige "
 "opwaardering (zoals die hieronder beschreven wordt) leiden tot het "
 "verwijderen van een groot aantal pakketten die u wenst te behouden. Daarom "
-"bevelen we u een opwaardering in twee fases aan: eerst een minimale upgrade "
-"uitvoeren om de conflicten uit te schakelen die aanleiding geven tot dat "
-"fenomeen en daarna een volledige opwaardering uitvoeren, zoals beschreven in "
-"<xref linkend=\"upgrading-full\"/>."
+"bevelen we u een opwaardering in twee fases aan: eerst een minimale "
+"opwaardering uitvoeren om de conflicten uit te schakelen die aanleiding "
+"geven tot dat fenomeen en daarna een volledige opwaardering uitvoeren, zoals "
+"beschreven in <xref linkend=\"upgrading-full\"/>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:929
@@ -2135,7 +1965,6 @@ msgstr "Om dit te bereiken geeft u eerst het commando"
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:932
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# apt upgrade\n"
 "  "
@@ -2165,11 +1994,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:945
 msgid ""
 "If the <systemitem role=\"package\">apt-listchanges</systemitem> package is "
 "installed, it will (in its default configuration) show important information "
@@ -2201,7 +2025,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:961
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# apt dist-upgrade\n"
 "  "
@@ -2221,9 +2044,9 @@ msgstr ""
 "Dit zal een volledige opwaardering van het systeem uitvoeren, de meest "
 "recente beschikbare versies van alle pakketten installeren, een oplossing "
 "bieden voor alle mogelijke gewijzigde vereisten (meestal nieuwe "
-"bibliotheekversies of hernoemde pakketten) die pakketten hebben vergeleken "
-"bij de vorige uitgave, en alle in de weg zittende verouderde pakketten "
-"verwijderen."
+"bibliotheekversies of hernoemde pakketten), welke pakketten hebben "
+"vergeleken bij de vorige uitgave, en alle in de weg zittende verouderde "
+"pakketten verwijderen."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:971
@@ -2233,7 +2056,7 @@ msgid ""
 "to insert the same disc multiple times; this is due to inter-related "
 "packages that have been spread out over the discs."
 msgstr ""
-"Indien u de opwaardering uitvoert met een set CD's/DVD's/BD's, zult u "
+"Indien u de opwaardering uitvoert met een set cd's/dvd's/BD's, zult u "
 "wellicht op verschillende momenten tijdens de opwaardering gevraagd worden "
 "een specifieke schijf in het station te plaatsen. Het is mogelijk dat u "
 "verschillende malen dezelfde schijf in het station moet plaatsen. Dit heeft "
@@ -2242,13 +2065,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:977
 msgid ""
 "New versions of currently installed packages that cannot be upgraded without "
 "changing the install status of another package will be left at their current "
@@ -2290,9 +2106,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:999
 msgid ""
 "In some cases the <command>apt dist-upgrade</command> step can fail after "
 "downloading packages with:"
@@ -2303,7 +2116,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><screen>
 #: en/upgrading.dbk:1002
 #, no-wrap
 msgid ""
 "E: Could not perform immediate configuration on '<replaceable>package</replaceable>'. Please see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details.\n"
 "   "
@@ -2313,9 +2125,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:1006
 msgid ""
 "If that happens, running <command>apt dist-upgrade -o APT::Immediate-"
 "Configure=0</command> instead should allow the upgrade to proceed."
@@ -2326,10 +2135,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:1011
 msgid ""
 "Another possible workaround for this problem is to temporarily add both "
 "&oldreleasename; and &releasename; sources to your APT source-list files and "
@@ -2357,7 +2162,7 @@ msgid ""
 "linkend=\"obsolete\"/>."
 msgstr ""
 "Het proces van opwaarderen naar &releasename; kan om het verwijderen van "
-"pakketten vragen. De exacte lijst van pakketten kan verschillen afhankelijk "
+"pakketten vragen. De exacte lijst van pakketten kan verschillen, afhankelijk "
 "van welke pakketten op uw systeem geïnstalleerd zijn. In deze notities bij "
 "de release worden algemene adviezen in verband met deze verwijderingen "
 "gegeven, maar bij twijfel is het aangeraden om bij elke gebruikte "
@@ -2372,13 +2177,6 @@ msgstr "Vicieuze cirkels van conflicten of voorvereisten"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:1035
 msgid ""
 "Sometimes it's necessary to enable the <literal>APT::Force-LoopBreak</"
 "literal> option in APT to be able to temporarily remove an essential package "
@@ -2398,10 +2196,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:1043
 msgid ""
 "It is possible that a system's dependency structure can be so corrupt as to "
 "require manual intervention. Usually this means using <command>apt</"
@@ -2414,7 +2208,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:1048
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# dpkg --remove <replaceable>package_name</replaceable>\n"
 "  "
@@ -2431,9 +2224,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:1054
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# apt -f install\n"
 "# dpkg --configure --pending\n"
@@ -2448,13 +2238,12 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "In extreme cases you might have to force re-installation with a command like"
 msgstr ""
-"In extreme gevallen kan het gebeuren dat u her-installatie moet forceren met "
+"In extreme gevallen kan het gebeuren dat u herinstallatie moet forceren met "
 "een commando zoals"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:1061
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# dpkg --install <replaceable>/path/to/package_name.deb</replaceable>\n"
 "  "
@@ -2483,14 +2272,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:1075
 #, no-wrap
 msgid ""
 "Unpacking <replaceable>&lt;package-foo&gt;</replaceable> (from <replaceable>&lt;package-foo-file&gt;</replaceable>) ...\n"
 "dpkg: error processing <replaceable>&lt;package-foo&gt;</replaceable> (--install):\n"
@@ -2523,7 +2304,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:1088
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# dpkg -r --force-depends <replaceable>package_name</replaceable>\n"
 "  "
@@ -2533,9 +2313,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:1091
 msgid ""
 "After fixing things up, you should be able to resume the upgrade by "
 "repeating the previously described <command>apt</command> commands."
@@ -2691,14 +2468,13 @@ msgstr ""
 "Wanneer u met het commando dist-upgrade de stap zet van volledige "
 "opwaardering van &oldreleasename; naar &releasename;, wordt het sterk "
 "aanbevolen een linux-image-*-metapakket te installeren als u dit voordien "
-"nog niet deed. Deze metapakketten installeren tijdens upgrades automatisch "
-"recentere versies van de kernel. U kunt nagaan of u een metapakket "
-"geïnstalleerd heeft met het commando"
+"nog niet deed. Deze metapakketten installeren tijdens opwaarderingen "
+"automatisch recentere versies van de kernel. U kunt nagaan of u een "
+"metapakket geïnstalleerd heeft met het commando"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:1172
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# dpkg -l \"linux-image*\" | grep ^ii | grep -i meta\n"
 "  "
@@ -2721,7 +2497,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:1180
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# apt-cache search linux-image- | grep -i meta | grep -v transition\n"
 "  "
@@ -2751,7 +2526,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:1193
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# apt-cache show linux-image-amd64\n"
 "  "
@@ -2761,12 +2535,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:1196
 msgid ""
 "You should then use <literal>apt install</literal> to install it. Once this "
 "new kernel is installed you should reboot at the next available opportunity "
@@ -2778,8 +2546,8 @@ msgstr ""
 "Nadat deze nieuwe kernel geïnstalleerd is, moet u bij de eerst mogelijke "
 "gelegenheid het systeem herstarten om te kunnen genieten van de voordelen "
 "die de nieuwe kernelversie biedt. Lees echter zeker eerst <xref linkend="
-"\"before-first-reboot\" /> voor u na de opwaardering de computer voor het "
-"eerst herstart."
+"\"before-first-reboot\" /> voor u de computer voor het eerst herstart na de "
+"opwaardering."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:1203
@@ -2890,7 +2658,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:1261
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# dpkg -l | awk '/^rc/ { print $2 }'\n"
 "  "
@@ -2900,10 +2667,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:1264
 msgid ""
 "The packages can be removed by using <command>apt purge</command>. Assuming "
 "you want to purge all of them in one go, you can use the following command:"
@@ -2915,7 +2678,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:1269
 #, no-wrap
 msgid ""
 "# apt purge $(dpkg -l | awk '/^rc/ { print $2 }')\n"
 "  "
@@ -2935,9 +2697,6 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/upgrading.dbk:1276
 #, no-wrap
 msgid ""
 "$ aptitude search '~c'\n"
 "$ aptitude purge '~c'\n"
@@ -3045,7 +2804,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
 #: en/upgrading.dbk:1325
 msgid "Transitional dummy packages"
 msgstr "Dummy overgangspakketten"
 
@@ -3071,15 +2829,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/upgrading.dbk:1336
 msgid ""
 "The package descriptions for transitional dummy packages usually indicate "
 "their purpose. However, they are not uniform; in particular, some "
# Dutch translation of the Debian release notes.
# Copyright (C) 2012 The Debian Project.
# This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes/upgrading\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-09 14:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-09 17:38+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/upgrading.dbk:8
msgid "en"
msgstr "nl"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/upgrading.dbk:9
msgid "Upgrades from Debian &oldrelease; (&oldreleasename;)"
msgstr "Opwaarderen vanuit Debian &oldrelease; (&oldreleasename;)"

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/upgrading.dbk:11
msgid "Preparing for the upgrade"
msgstr "Zich op de opwaardering voorbereiden"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:13
msgid ""
"We suggest that before upgrading you also read the information in <xref "
"linkend=\"ch-information\"/>. That chapter covers potential issues which "
"are not directly related to the upgrade process but could still be important "
"to know about before you begin."
msgstr ""
"We raden aan dat u voor de opwaardering ook de informatie leest in <xref "
"linkend=\"ch-information\"/>. In dat hoofdstuk worden mogelijke problemen "
"behandeld die niet rechtstreeks in verband staan met het opwaarderingsproces "
"zelf, maar waarvan het toch belangrijk is dat u erover geïnformeerd bent "
"voor u met de opwaardering begint."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:19
msgid "Back up any data or configuration information"
msgstr "Maak een reservekopie van alle gegevens en configuratie-informatie"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:21
msgid ""
"Before upgrading your system, it is strongly recommended that you make a "
"full backup, or at least back up any data or configuration information you "
"can't afford to lose. The upgrade tools and process are quite reliable, but "
"a hardware failure in the middle of an upgrade could result in a severely "
"damaged system."
msgstr ""
"Het wordt sterk aanbevolen om een volledige back-up te maken voor u het "
"systeem opwaardeert, of dat u minstens een reservekopie maakt van alle "
"gegevens en alle configuratie-informatie die u zeker niet mag verliezen. Het "
"opwaarderingsgereedschap en het opwaarderingsproces zijn behoorlijk "
"betrouwbaar, maar een stoornis van de hardware middenin de opwaardering zou "
"kunnen leiden tot een ernstig beschadigd systeem."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:28
msgid ""
"The main things you'll want to back up are the contents of <filename>/etc</"
"filename>, <filename>/var/lib/dpkg</filename>, <filename>/var/lib/apt/"
"extended_states</filename> and the output of <literal>dpkg --get-selections "
"\"*\"</literal> (the quotes are important). If you use <command>aptitude</"
"command> to manage packages on your system, you will also want to back up "
"<filename>/var/lib/aptitude/pkgstates</filename>."
msgstr ""
"De belangrijkste zaken waarvan u een reservekopie zou moeten maken, zijn de "
"inhoud van <filename>/etc</filename>, <filename>/var/lib/dpkg</filename> en "
"van <filename>/var/lib/apt/extended_states</filename> en de uitvoer van "
"<literal>dpkg --get-selections \"*\"</literal> (de aanhalingstekens hebben "
"hun belang). Indien u <command>aptitude</command> gebruikt om de pakketten "
"op uw systeem te beheren, neemt u best ook een reservekopie van <filename>/"
"var/lib/aptitude/pkgstates</filename>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:36
msgid ""
"The upgrade process itself does not modify anything in the <filename>/home</"
"filename> directory. However, some applications (e.g. parts of the Mozilla "
"suite, and the GNOME and KDE desktop environments) are known to overwrite "
"existing user settings with new defaults when a new version of the "
"application is first started by a user. As a precaution, you may want to "
"make a backup of the hidden files and directories (<quote>dotfiles</quote>) "
"in users' home directories. This backup may help to restore or recreate the "
"old settings. You may also want to inform users about this."
msgstr ""
"Het opwaarderingsproces zelf verandert niets in de map <filename>/home</"
"filename>. Maar het is bekend dat sommige toepassingen (bijv. onderdelen van "
"de Mozilla-suite en de desktopomgevingen GNOME en KDE) bestaande "
"gebruikersinstellingen overschrijven met nieuwe standaardwaarden wanneer de "
"gebruiker voor het eerst een nieuwe versie van de toepassing start. Bij "
"wijze van voorzorg kunt u een reservekopie maken van de verborgen bestanden "
"en mappen (<quote>dotfiles of puntbestanden</quote>) in de persoonlijke "
"mappen van de gebruikers. Een dergelijke back-up kan helpen bij het "
"herstellen of het opnieuw creëren van de vroegere instellingen. Wellicht "
"wilt u uw gebruikers daarover ook inlichten."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:46
msgid ""
"Any package installation operation must be run with superuser privileges, so "
"either log in as <literal>root</literal> or use <command>su</command> or "
"<command>sudo</command> to gain the necessary access rights."
msgstr ""
"Elke pakketinstallatiebewerking moet uitgevoerd worden met de voorrechten "
"van de superuser, dus als systeembeheerder. Daarom moet u zich ofwel "
"aanmelden als gebruiker <literal>root</literal> of het commando <command>su</"
"command> of <command>sudo</command> gebruiken om de vereiste toegangsrechten "
"te verwerven."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:51
msgid ""
"The upgrade has a few preconditions; you should check them before actually "
"executing the upgrade."
msgstr ""
"De opwaardering stelt een aantal voorwaarden, waaraan vooraf voldaan moet "
"worden. Controleer ze vooraleer u de opwaardering daadwerkelijk uitvoert."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:58
msgid "Inform users in advance"
msgstr "Informeer gebruikers vooraf"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:60
msgid ""
"It's wise to inform all users in advance of any upgrades you're planning, "
"although users accessing your system via an <command>ssh</command> "
"connection should notice little during the upgrade, and should be able to "
"continue working."
msgstr ""
"Het is verstandig om alle gebruikers vooraf te informeren over elke "
"opwaardering die u van plan bent uit te voeren, hoewel gebruikers die via "
"een <command>ssh</command>-verbinding op uw systeem werken, weinig zouden "
"mogen merken van de opwaardering en gewoon zouden moeten kunnen voortwerken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:66
msgid ""
"If you wish to take extra precautions, back up or unmount the <filename>/"
"home</filename> partition before upgrading."
msgstr ""
"Wenst u extra voorzorgsmaatregelen te nemen, maak dan voor de opwaardering "
"een reservekopie van de <filename>/home</filename>-partitie of koppel ze af."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:70
msgid ""
"You will have to do a kernel upgrade when upgrading to &releasename;, so a "
"reboot will be necessary. Typically, this will be done after the upgrade is "
"finished."
msgstr ""
"U zult een opwaardering van de kernel moeten uitvoeren bij het opwaarderen "
"naar &releasename;. Een herstart van het systeem zal dus nodig zijn. "
"Gewoonlijk wordt dit gedaan na het afronden van de opwaardering."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:78
msgid "Prepare for downtime on services"
msgstr ""
"Bereid u voor op het feit dat diensten een tijd onbeschikbaar zullen zijn"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:81
msgid ""
"There might be services that are offered by the system which are associated "
"with packages that will be included in the upgrade. If this is the case, "
"please note that, during the upgrade, these services will be stopped while "
"their associated packages are being replaced and configured. During this "
"time, these services will not be available."
msgstr ""
"Mogelijk levert uw systeem diensten die gekoppeld zijn aan pakketten die bij "
"de opwaardering betrokken zijn. Is dit het geval, houd er dan rekening mee "
"dat deze diensten tijdens de opwaardering gestopt zullen worden terwijl de "
"betreffende pakketten vervangen en geconfigureerd worden. Gedurende die tijd "
"zullen die diensten niet beschikbaar zijn."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><footnote><para>
#: en/upgrading.dbk:94
msgid ""
"If the debconf priority is set to a very high level you might prevent "
"configuration prompts, but services that rely on default answers that are "
"not applicable to your system will fail to start."
msgstr ""
"Indien de debconf-prioriteit ingesteld staat op een erg hoog niveau, "
"onderdrukt u mogelijk configuratievragen. Echter, diensten die terugvallen "
"op standaardantwoorden die op uw systeem niet toepasbaar zijn, zullen dan "
"niet kunnen starten."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:89
msgid ""
"The precise downtime for these services will vary depending on the number of "
"packages being upgraded in the system, and it also includes the time the "
"system administrator spends answering any configuration questions from "
"package upgrades. Notice that if the upgrade process is left unattended and "
"the system requests input during the upgrade there is a high possibility of "
"services being unavailable<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> for a "
"significant period of time."
msgstr ""
"De exacte duur van onbeschikbaarheid van deze diensten kan variëren, "
"afhankelijk van het aantal pakketten dat op het systeem opgewaardeerd wordt. "
"Ook de tijd die de systeembeheerder nodig heeft voor het beantwoorden van "
"eventuele configuratievragen die gepaard gaan met de opwaardering van de "
"pakketten, speelt daarin mee. Noteer dat als het opwaarderingsproces zonder "
"toezicht verloopt en het systeem om invoer vraagt tijdens de opwaardering, "
"er een grote kans bestaat dat diensten gedurende een significante periode "
"onbeschikbaar<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> zullen blijven."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><footnote><para>
#: en/upgrading.dbk:102
msgid ""
"For example: DNS or DHCP services, especially when there is no redundancy or "
"failover. In the DHCP case end-users might be disconnected from the network "
"if the lease time is lower than the time it takes for the upgrade process to "
"complete."
msgstr ""
"Voorbeelden zijn DNS- en DHCP-diensten, in het bijzonder wanneer er geen "
"redundantie of automatische doorschakeling voorzien is. In het geval van "
"DHCP kunnen gebruikers afgekoppeld worden van het netwerk als de "
"leasetermijn korter is dan de tijd die nodig is om het opwaarderingsproces "
"te voltooien."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:101
msgid ""
"If the system being upgraded provides critical services for your users or "
"the network<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>, you can reduce the "
"downtime if you do a minimal system upgrade, as described in <xref linkend="
"\"minimal-upgrade\"/>, followed by a kernel upgrade and reboot, and then "
"upgrade the packages associated with your critical services. Upgrade these "
"packages prior to doing the full upgrade described in <xref linkend="
"\"upgrading-full\"/>. This way you can ensure that these critical services "
"are running and available through the full upgrade process, and their "
"downtime is reduced."
msgstr ""
"Indien het systeem dat opgewaardeerd wordt, cruciale diensten levert voor uw "
"gebruikers of voor het netwerk<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>, "
"kunt u de periode van onbeschikbaarheid verkleinen door een minimale "
"opwaardering van het systeem uit te voeren, zoals beschreven wordt in <xref "
"linkend=\"minimal-upgrade\"/>, daarna een opwaardering van de kernel uit te "
"voeren, het systeem vervolgens opnieuw te starten en pas nadien de pakketten "
"die verband houden met die cruciale diensten op te waarderen. Waardeer deze "
"pakketten in een dergelijk geval op vooraleer u een \"full upgrade\", een "
"volledige opwaardering, uitvoert zoals beschreven in <xref linkend="
"\"upgrading-full\"/>. Op die manier kunt u ervoor zorgen dat deze cruciale "
"diensten actief en beschikbaar zijn gedurende het proces van volledige "
"opwaardering, zodat de tijd waarin ze onbeschikbaar zijn, beperkt gehouden "
"wordt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:118
msgid "Prepare for recovery"
msgstr "Tref voorbereidingen om een hersteloperatie te kunnen uitvoeren"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:120
msgid ""
"Although Debian tries to ensure that your system stays bootable at all "
"times, there is always a chance that you may experience problems rebooting "
"your system after the upgrade. Known potential issues are documented in "
"this and the next chapters of these Release Notes."
msgstr ""
"Hoewel Debian er tracht voor te zorgen dat uw systeem op elk moment tot "
"opstarten in staat blijft, blijft er altijd een kans bestaan dat u na de "
"opwaardering problemen ervaart bij het herstarten van het systeem. Mogelijke "
"problemen die bekend zijn, worden in dit en de volgende hoofdstukken van "
"deze notities bij de release behandeld."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:126
msgid ""
"For this reason it makes sense to ensure that you will be able to recover if "
"your system should fail to reboot or, for remotely managed systems, fail to "
"bring up networking."
msgstr ""
"Om die reden heeft het zin dat u voorbereidingen treft om in staat te zijn "
"aan de situatie te verhelpen, mocht blijken dat het heropstarten van het "
"systeem mislukt, of het herstellen van de netwerkfunctionaliteit bij vanop "
"afstand beheerde systemen niet succesvol is."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:132
msgid ""
"If you are upgrading remotely via an <command>ssh</command> link it is "
"recommended that you take the necessary precautions to be able to access the "
"server through a remote serial terminal. There is a chance that, after "
"upgrading the kernel and rebooting, you will have to fix the system "
"configuration through a local console. Also, if the system is rebooted "
"accidentally in the middle of an upgrade there is a chance you will need to "
"recover using a local console."
msgstr ""
"Indien u de opwaardering via een <command>ssh</command>-verbinding vanop "
"afstand uitvoert, is het aangeraden om de nodige voorzorgen te treffen, "
"zodat u in staat bent toegang te hebben tot de server via een externe "
"seriële terminal. De mogelijkheid bestaat dat u na het opwaarderen van de "
"kernel en het herstarten van het systeem, via een lokale console de "
"systeemconfiguratie zult moeten repareren. Ook is het mogelijk dat wanneer "
"het systeem middenin de opwaardering per ongeluk herstart wordt, u via een "
"lokale console herstelwerkzaamheden zult moeten uitvoeren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:142
msgid ""
"For emergency recovery we generally recommend using the <emphasis>rescue "
"mode</emphasis> of the &releasename; Debian Installer. The advantage of "
"using the installer is that you can choose between its many methods to find "
"one that best suits your situation. For more information, please consult "
"the section <quote>Recovering a Broken System</quote> in chapter 8 of the "
"<ulink url=\"&url-install-manual;\">Installation Guide</ulink> and the "
"<ulink url=\"&url-wiki;DebianInstaller/FAQ\">Debian Installer FAQ</ulink>."
msgstr ""
"Voor noodherstel bevelen we over het algemeen het gebruik aan van de "
"<emphasis>reparatiemodus</emphasis> van de Debian Installer van "
"&releasename;. Het voordeel van het gebruik van het installatiesysteem is "
"dat u de keuze heeft uit zijn talrijke methodes om er die uit te kiezen die "
"het beste aansluit bij uw situatie. Voor bijkomende informatie kunt u de "
"paragraaf <quote>Een defect systeem herstellen</quote> uit hoofdstuk 8 van "
"de <ulink url=\"&url-install-manual;\">Installatiehandleiding</ulink> "
"raadplegen en ook de <ulink url=\"&url-wiki;DebianInstaller/FAQ\">Debian "
"Installer FAQ</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:153
msgid ""
"If that fails, you will need an alternative way to boot your system so you "
"can access and repair it. One option is to use a special rescue image or a "
"Linux live CD. After booting from that, you should be able to mount your "
"root file system and <command>chroot</command> into it to investigate and "
"fix the problem."
msgstr ""
"Indien dat mislukt zult u een andere manier moeten vinden om uw systeem op "
"te starten, zodat u er toegang toe krijgt en het kunt herstellen. Een "
"mogelijkheid is een speciaal reparatie-image gebruiken of een Linux live-cd. "
"Nadat u daarmee het systeem opgestart heeft, zou u in staat moeten zijn het "
"basisbestandssysteem ervan aan te koppelen en die omgeving terug binnen te "
"gaan met het commando <literal>chroot</literal> om het probleem te "
"onderzoeken en te repareren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:161
msgid "Debug shell during boot using initrd"
msgstr "Een debug-shell tijdens het opstarten met initrd"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para><footnote><para>
#: en/upgrading.dbk:164
msgid ""
"This feature can be disabled by adding the parameter <literal>panic=0</"
"literal> to your boot parameters."
msgstr ""
"Deze functionaliteit kan uitgezet worden door de parameter <literal>panic=0</"
"literal> toe te voegen aan de opstartparameters."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:163
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">initramfs-tools</systemitem> package "
"includes a debug shell<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> in the "
"initrds it generates. If for example the initrd is unable to mount your "
"root file system, you will be dropped into this debug shell which has basic "
"commands available to help trace the problem and possibly fix it."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">initramfs-tools</systemitem> voegt "
"een debug-shell<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> toe aan het initrds "
"dat het genereert. Indien bijvoorbeeld het initrd er niet in slaagt om uw "
"basisbestandssysteem aan te koppelen, zult u terechtkomen in die debug-shell "
"waarin basiscommando's ter beschikking staan die u kunnen helpen om het "
"probleem op te sporen en te onderzoeken en het eventueel te repareren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:171
msgid ""
"Basic things to check are: presence of correct device files in <filename>/"
"dev</filename>; what modules are loaded (<literal>cat /proc/modules</"
"literal>); output of <command>dmesg</command> for errors loading drivers. "
"The output of <command>dmesg</command> will also show what device files have "
"been assigned to which disks; you should check that against the output of "
"<literal>echo $ROOT</literal> to make sure that the root file system is on "
"the expected device."
msgstr ""
"Basisgegevens die u moet controleren zijn: de aanwezigheid van correcte "
"apparaatbestanden in <filename>/dev</filename>; welke modules geladen zijn "
"(<literal>cat /proc/modules</literal>); de uitvoer van <command>dmesg</"
"command> op foutmeldingen over het laden van stuurprogramma's. De uitvoer "
"van <command>dmesg</command> zal ook laten zien welk apparaatbestand "
"toegewezen werd aan welke schijf; u moet dit toetsen aan de uitvoer van "
"<literal>echo $ROOT</literal> om er zeker van te zijn dat het "
"basisbestandssysteem zich op het verwachte apparaat bevindt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:180
msgid ""
"If you do manage to fix the problem, typing <literal>exit</literal> will "
"quit the debug shell and continue the boot process at the point it failed. "
"Of course you will also need to fix the underlying problem and regenerate "
"the initrd so the next boot won't fail again."
msgstr ""
"Indien u er in slaagt het probleem te verhelpen, kunt u de debug-shell "
"verlaten door <literal>exit</literal> te typen en vervolgens zal het "
"opstartproces verdergaan op het punt waarop het mislukte. Natuurlijk zult u "
"ook het onderliggende probleem moeten repareren en het initrd opnieuw moeten "
"genereren, zodat de volgende herstart niet opnieuw mislukt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:187
msgid "Debug shell during boot using systemd"
msgstr "Een debug-shell tijdens het opstarten met systemd"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:189
msgid ""
"If the boot fails under systemd, it is possible to obtain a debug root shell "
"by changing the kernel command line. If the basic boot succeeds, but some "
"services fail to start, it may be useful to add <literal>systemd.unit=rescue."
"target</literal> to the kernel parameters."
msgstr ""
"Indien onder systemd het opstarten mislukt, kunt u een debug-shell voor root "
"krijgen door de commandoregel voor de kernel aan te passen. Indien basaal "
"opstarten wel lukt, maar sommige diensten niet willen starten, kan het "
"nuttig zijn om <literal>systemd.unit=rescue.target</literal> toe te voegen "
"aan de parameters voor de kernel."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:196
msgid ""
"Otherwise, the kernel parameter <literal>systemd.unit=emergency.target</"
"literal> will provide you with a root shell at the earliest possible point. "
"However, this is done before mounting the root file system with read-write "
"permissions. You will have to do that manually with:"
msgstr ""
"Anders zal de kernelparameter <literal>systemd.unit=emergency.target</"
"literal> u zo vroeg mogelijk een root-shell leveren. Dit gebeurt echter "
"voordat het basisbestandssysteem aangekoppeld wordt met lees- en "
"schrijfrechten. U zult dit handmatig moeten doen met:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:203
#, no-wrap
msgid ""
"# mount -o remount,rw /\n"
"   "
msgstr ""
"# mount -o remount,rw /\n"
"   "

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:206
msgid ""
"More information on debugging a broken boot under systemd can be found in "
"the <ulink url=\"http://freedesktop.org/wiki/Software/systemd/Debugging/\";> "
"Diagnosing Boot Problems</ulink> article."
msgstr ""
"Meer informatie over het onderzoeken en repareren van een defect "
"opstartproces onder systemd is te vinden in het artikel <ulink url=\"http://";
"freedesktop.org/wiki/Software/systemd/Debugging/\"> Diagnosing Boot "
"Problems</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:215
msgid "Prepare a safe environment for the upgrade"
msgstr "Maak een veilige omgeving klaar voor de opwaardering"

#. type: Content of: <chapter><section><section><important><para>
#: en/upgrading.dbk:218
msgid ""
"If you are using some VPN services (such as <systemitem role=\"package"
"\">tinc</systemitem>) consider that they might not be available throughout "
"the upgrade process. Please see <xref linkend=\"services-downtime\"/>."
msgstr ""
"Indien u bepaalde VPN-diensten (zoals <systemitem role=\"package\">tinc</"
"systemitem>) gebruikt, hou er dan rekening mee dat die mogelijk niet "
"beschikbaar zijn gedurende het opwaarderingsproces. Zie in dat verband <xref "
"linkend=\"services-downtime\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:225
msgid ""
"In order to gain extra safety margin when upgrading remotely, we suggest "
"that you run upgrade processes in the virtual console provided by the "
"<command>screen</command> program, which enables safe reconnection and "
"ensures the upgrade process is not interrupted even if the remote connection "
"process temporarily fails."
msgstr ""
"Om bij het vanop afstand opwaarderen een extra veiligheidsmarge in te "
"bouwen, suggereren we dat u de opwaarderingsprocessen uitvoert in de "
"virtuele console die door het programma <command>screen</command> geleverd "
"wordt. Dit laat toe om op een veilige manier opnieuw verbinding te maken en "
"garandeert dat het opwaarderingsproces niet onderbroken wordt, zelfs als de "
"externe verbinding tijdelijk faalt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:232
msgid ""
"Users of the watchdog daemon provided by the <systemitem role=\"package"
"\">micro-evtd</systemitem> package should stop the daemon and disable the "
"watchdog timer before the upgrade, to avoid a spurious reboot in the middle "
"of the upgrade process:"
msgstr ""
"Gebruikers van de achtergronddienst watchdog uit het pakket <systemitem role="
"\"package\">micro-evtd</systemitem> moeten voor de opwaardering de "
"achtergronddienst stoppen en de timer van watchdog uitschakelen om een "
"ongepaste herstart middenin de opwaardering te vermijden:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><screen>
#: en/upgrading.dbk:237
#, no-wrap
msgid ""
"# service micro-evtd stop\n"
"# /usr/sbin/microapl -a system_set_watchdog off\n"
"   "
msgstr ""
"# service micro-evtd stop\n"
"# /usr/sbin/microapl -a system_set_watchdog off\n"
"   "

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/upgrading.dbk:247
msgid "Checking APT configuration status"
msgstr "De configuratiestatus van APT controleren"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:249
msgid ""
"The upgrade process described in this chapter has been designed for "
"<quote>pure</quote> Debian stable systems. If your APT configuration "
"mentions additional sources besides &oldreleasename;, or if you have "
"installed packages from other releases or from third parties, then to ensure "
"a reliable upgrade process you may wish to begin by removing these "
"complicating factors."
msgstr ""
"Het opwaarderingsproces dat in dit hoofdstuk beschreven wordt, is "
"uitgetekend voor systemen met een <quote>zuivere</quote> versie van Debian "
"stable. Indien uw configuratie van APT naast &oldreleasename; nog andere "
"pakketbronnen bevat, of indien u pakketten geïnstalleerd heeft van andere "
"releases of van derden, dan zou u kunnen beginnen met het verwijderen van "
"die complicerende factoren om er zeker van te zijn dat het "
"opwaarderingsproces op een betrouwbare wijze verloopt."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:257
msgid ""
"The main configuration file that APT uses to decide what sources it should "
"download packages from is <filename>/etc/apt/sources.list</filename>, but it "
"can also use files in the <filename>/etc/apt/sources.list.d/</filename> "
"directory - for details see <ulink url=\"https://manpages.debian.org/";
"&releasename;/apt/sources.list.5.html\">sources.list(5)</ulink>. If your "
"system is using multiple source-list files then you will need to ensure they "
"stay consistent."
msgstr ""
"Het primaire configuratiebestand dat gebruikt wordt door APT om uit te maken "
"vanaf welke pakketbronnen pakketten gedownload moeten worden, is <filename>/"
"etc/apt/sources.list</filename>, maar het kan ook gebruik maken van "
"bestanden uit de map <filename>/etc/apt/sources.list.d/</filename>. Zie "
"<ulink url=\"https://manpages.debian.org/&releasename;/apt/sources.list.5.";
"html\">sources.list(5)</ulink> voor details. Indien uw systeem gebruik maakt "
"van meerdere pakketbronbestanden, moet u ervoor zorgen dat deze consistent "
"blijven."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:266
msgid ""
"Below there are two methods for finding installed packages that did not come "
"from Debian, using either <command>aptitude</command> or <command>apt-"
"forktracer</command>. Please note that neither of them are 100% accurate (e."
"g. the aptitude example will list packages that were once provided by Debian "
"but no longer are, such as old kernel packages)."
msgstr ""
"Hieronder worden twee methodes aangereikt om geïnstalleerde pakketten te "
"vinden die niet van Debian afkomstig zijn. De ene met <command>aptitude</"
"command> en de andere met <command>apt-forktracer</command>. Houd er "
"rekening mee dat geen van beide 100% accuraat werkt (het voorbeeld met "
"aptitude levert bijvoorbeeld ook pakketten op die ooit door Debian geleverd "
"werden maar nu niet meer, zoals oude kernelpakketten)."

#. type: Content of: <chapter><section><para><screen>
#: en/upgrading.dbk:272
#, no-wrap
msgid ""
"$ aptitude search '~i(!~ODebian)'\n"
"$ apt-forktracer | sort\n"
" "
msgstr ""
"$ aptitude search '~i(!~ODebian)'\n"
"$ apt-forktracer | sort\n"
" "

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:277
msgid ""
"Direct upgrades from Debian releases older than &oldrelease; "
"(&oldreleasename;) are not supported. Please follow the instructions in "
"the <ulink url=\"https://www.debian.org/releases/&oldreleasename;/";
"releasenotes\">Release Notes for &debian; &oldrelease;</ulink> to upgrade to "
"&oldrelease; first."
msgstr ""
"Rechtstreekse opwaarderingen vanaf uitgaven van Debian die ouder zijn dan "
"&oldrelease; (&oldreleasename;) worden niet ondersteund. Volg de instructies "
"uit de <ulink url=\"https://www.debian.org/releases/&oldreleasename;/";
"releasenotes\">Notities bij de uitgave van &debian; &oldrelease;</ulink> om "
"eerst naar &oldrelease; op te waarderen."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:284
msgid ""
"This procedure also assumes your system has been updated to the latest point "
"release of &oldreleasename;. If you have not done this or are unsure, "
"follow the instructions in <xref linkend=\"old-upgrade\"/>."
msgstr ""
"Deze werkwijze veronderstelt ook dat uw systeem reeds opgewaardeerd is naar "
"de recentste onderversie (point release) van &oldreleasename;. Is dat nog "
"niet gebeurd of weet u het niet, volg dan de instructies uit <xref linkend="
"\"old-upgrade\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:290
msgid "The proposed-updates section"
msgstr "De archiefafdeling proposed-updates"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:292
msgid ""
"If you have listed the <literal>proposed-updates</literal> section in your "
"APT source-list files, you should remove it before attempting to upgrade "
"your system. This is a precaution to reduce the likelihood of conflicts."
msgstr ""
"Indien u in uw paketbronbestanden voor APT de archiefafdeling "
"<literal>proposed-updates</literal> opgenomen heeft, moet u die vermelding "
"verwijderen vooraleer u uw systeem probeert op te waarderen. Dit is een "
"voorzorgsmaatregel om de kans op conflicten te verkleinen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:300
msgid "Unofficial sources"
msgstr "Niet-officiële pakketbronnen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:302
msgid ""
"If you have any non-Debian packages on your system, you should be aware that "
"these may be removed during the upgrade because of conflicting "
"dependencies. If these packages were installed by adding an extra package "
"archive in your APT source-list files, you should check if that archive also "
"offers packages compiled for &releasename; and change the source item "
"accordingly at the same time as your source items for Debian packages."
msgstr ""
"Als u op uw systeem pakketten heeft die niet van Debian afkomstig zijn, moet "
"u weten dat deze tijdens de opwaardering eventueel verwijderd kunnen worden "
"wegens tegenstrijdige vereisten. Indien deze pakketten geïnstalleerd werden "
"via het toevoegen van een extra pakketarchief in uw pakketbronbestanden voor "
"APT, ga dan na of dat archief ook pakketten aanbiedt die gecompileerd werden "
"voor &releasename; en pas die pakketbronregel dienovereenkomstig aan op "
"hetzelfde moment waarop u de pakketbronregels voor de pakketten van Debian "
"aanpast."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><footnote><para>
#: en/upgrading.dbk:314
msgid ""
"Debian's package management system normally does not allow a package to "
"remove or replace a file owned by another package unless it has been defined "
"to replace that package."
msgstr ""
"Het pakketbeheersysteem van Debian laat normaal niet toe dat een pakket een "
"bestand verwijdert of vervangt dat eigendom is van een ander pakket, tenzij "
"het bedoeld is om dat pakket te vervangen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:311
msgid ""
"Some users may have <emphasis>unofficial</emphasis> backported <quote>newer</"
"quote> versions of packages that <emphasis>are</emphasis> in Debian "
"installed on their &oldreleasename; system. Such packages are most likely "
"to cause problems during an upgrade as they may result in file "
"conflicts<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>. <xref linkend=\"trouble"
"\"/> has some information on how to deal with file conflicts if they should "
"occur."
msgstr ""
"Het is mogelijk dat sommige gebruikers op hun &oldreleasename;-systeem "
"<quote>recentere</quote> versies hebben, afkomstig van <emphasis>niet-"
"officiële</emphasis> backports (voor de stabiele release geschikt gemaakte "
"recentere softwareversies), van pakketten die <emphasis>wel degelijk</"
"emphasis> in Debian aanwezig zijn. Dergelijke pakketten hebben een grote "
"kans om tijdens de opwaardering voor problemen te zorgen, vermits ze kunnen "
"leiden tot bestandsconflicten<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>. "
"<xref linkend=\"trouble\"/> bevat enig informatie over hoe u met "
"bestandsconflicten kunt omgaan mochten die zich manifesteren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:323
msgid "Review actions pending in aptitude if you use that package manager"
msgstr ""
"Kijk de acties welke aptitude in de wachtrij heeft staan, na, indien u dat "
"programma voor pakketbeheer gebruikt"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/upgrading.dbk:325
#, no-wrap
msgid ""
"   TODO: [elbrus, 2019]: is this still such a thing? Since 2010 apt-get is\n"
"   recommended and the text below was mostly already there in 2008.\n"
"  "
msgstr ""

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:329
msgid ""
"In some cases, the use of <command>apt</command> for installing packages "
"instead of <command>aptitude</command> might make <command>aptitude</"
"command> consider a package as <quote>unused</quote> and schedule it for "
"removal. In general, you should make sure the system is fully up-to-date "
"and <quote>clean</quote> before proceeding with the upgrade."
msgstr ""
"In sommige gevallen gebeurt het dat wanneer <command>apt</command> in plaats "
"van <command>aptitude</command> gebruikt werd voor het installeren van "
"pakketten, het programma <command>aptitude</command> een pakket als "
"<quote>ongebruikt</quote> gaat beschouwen en het in de wachtrij plaatst om "
"verwijderd te worden. In het algemeen zou u er moeten voor zorgen dat het "
"systeem volledig up-to-date en <quote>zuiver</quote> is voordat u doorgaat "
"met opwaarderen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:336
msgid ""
"Because of this you should review if there are any pending actions in the "
"package manager <command>aptitude</command>. If a package is scheduled for "
"removal or update in the package manager, it might negatively impact the "
"upgrade procedure. Note that correcting this is only possible if your APT "
"source-list files still point to <emphasis>&oldreleasename;</emphasis> and "
"not to <emphasis>stable</emphasis> or <emphasis>&releasename;</emphasis>; "
"see <xref linkend=\"old-sources\"/>."
msgstr ""
"Om die reden zou u moeten nagaan of er in het programma voor pakketbeheer "
"<command>aptitude</command> geen acties in de wachtrij staan. Indien er in "
"het programma voor pakketbeheer ingepland staat dat een pakket verwijderd of "
"opgewaardeerd moet worden, kan dit de opwaarderingsprocedure negatief "
"beïnvloeden. Merk op dat u dit enkel kunt corrigeren als uw "
"pakketbronbestanden voor APT nog steeds verwijzen naar "
"<emphasis>&oldreleasename;</emphasis> en niet naar <emphasis>stable</"
"emphasis> of <emphasis>&releasename;</emphasis>; zie <xref linkend=\"old-"
"sources\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:345
msgid ""
"To perform this review, launch <command>aptitude</command> in full-terminal "
"mode and press <keycap>g</keycap> (<quote>Go</quote>). If it shows any "
"actions, you should review them and either fix them or implement the "
"suggested actions. If no actions are suggested you will be presented with a "
"message saying <quote>No packages are scheduled to be installed, removed, or "
"upgraded</quote>."
msgstr ""
"Om dit te onderzoeken moet u het programma <command>aptitude</command> "
"opstarten in volledige-terminalmodus en op <keycap>g</keycap> (<quote>Go</"
"quote>) drukken. Indien het programma bepaalde acties toont, moet u ze "
"onderzoeken en ze ofwel repareren of de voorgestelde acties uitvoeren. "
"Indien er geen acties gesuggereerd worden, zult u de melding krijgen "
"<quote>Er zijn geen pakketten gepland voor installatie, opwaardering of "
"verwijdering</quote>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:354
msgid "Disabling APT pinning"
msgstr "APT-verankering (pinning) uitschakelen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:356
msgid ""
"If you have configured APT to install certain packages from a distribution "
"other than stable (e.g. from testing), you may have to change your APT "
"pinning configuration (stored in <filename>/etc/apt/preferences</filename> "
"and <filename>/etc/apt/preferences.d/</filename>) to allow the upgrade of "
"packages to the versions in the new stable release. Further information on "
"APT pinning can be found in <citerefentry> <refentrytitle>apt_preferences</"
"refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry>."
msgstr ""
"Indien u APT geconfigureerd heeft om bepaalde pakketten te installeren uit "
"een andere distributie dan uit stable (bijvoorbeeld uit testing), zult u de "
"configuratie voor APT pinning (opgeslagen in <filename>/etc/apt/preferences</"
"filename> en <filename>/etc/apt/preferences.d/</filename>) moeten wijzigen "
"om de opwaardering van pakketten naar versies uit de nieuwe stabiele release "
"mogelijk te maken. Bijkomende informatie over APT-verankering (pinning) is "
"te vinden in de man-pagina <citerefentry> <refentrytitle>apt_preferences</"
"refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:367
msgid "Checking packages status"
msgstr "De toestand van pakketten controleren"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:369
msgid ""
"Regardless of the method used for upgrading, it is recommended that you "
"check the status of all packages first, and verify that all packages are in "
"an upgradable state. The following command will show any packages which "
"have a status of Half-Installed or Failed-Config, and those with any error "
"status."
msgstr ""
"Ongeacht de gebruikte methode van opwaarderen is het aanbevolen om eerst de "
"toestand van alle pakketten te controleren en na te gaan of alle pakketten "
"zich in een opwaardeerbare toestand bevinden. Het volgende commando toont "
"pakketten die een status hebben van Half-Installed (gedeeltelijk "
"geïnstalleerd) of Failed-Config (mislukte configuratie) en de pakketten met "
"een foutstatus."

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:375
#, no-wrap
msgid ""
"# dpkg --audit\n"
"  "
msgstr ""
"# dpkg --audit\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:378
msgid ""
"You could also inspect the state of all packages on your system using "
"<command>aptitude</command> or with commands such as"
msgstr ""
"U kunt de toestand van alle pakketten op uw systeem ook controleren met "
"<command>aptitude</command> of met commando's zoals"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:383
#, no-wrap
msgid ""
"# dpkg -l | pager\n"
"  "
msgstr ""
"# dpkg -l | pager\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:386
msgid "or"
msgstr "of"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:389
#, no-wrap
msgid ""
"# dpkg --get-selections \"*\" &gt; ~/curr-pkgs.txt\n"
"  "
msgstr ""
"# dpkg --get-selections \"*\" &gt; ~/curr-pkgs.txt\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:392
msgid ""
"It is desirable to remove any holds before upgrading. If any package that "
"is essential for the upgrade is on hold, the upgrade will fail."
msgstr ""
"Het is wenselijk om eventuele 'hold'-markeringen (pakketten die gemarkeerd "
"staan als te handhaven in de huidige versie) voor de opwaardering te "
"verwijderen. Indien een pakket dat essentieel is voor de opwaardering als te "
"handhaven gemarkeerd staat, zal de opwaardering mislukken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:396
msgid ""
"Note that <command>aptitude</command> uses a different method for "
"registering packages that are on hold than <command>apt</command> and "
"<command>dselect</command>. You can identify packages on hold for "
"<command>aptitude</command> with"
msgstr ""
"Merk op dat <command>aptitude</command> een andere methode gebruikt dan "
"<command>apt</command> en <command>dselect</command> om te registreren dat "
"een pakket op de huidige versie gehandhaafd moet worden. U kunt de pakketten "
"die voor <command>aptitude</command> als te handhaven geboekt staan, vinden "
"met"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:402
#, no-wrap
msgid ""
"# aptitude search \"~ahold\" \n"
"  "
msgstr ""
"# aptitude search \"~ahold\" \n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:405
msgid ""
"If you want to check which packages you had on hold for <command>apt</"
"command>, you should use"
msgstr ""
"Wilt u nagaan welke pakketten voor <command>apt</command> als te handhaven "
"ingesteld staan, dan moet u het volgende commando gebruiken"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:409
#, no-wrap
msgid ""
"# dpkg --get-selections | grep 'hold$'\n"
"  "
msgstr ""
"# dpkg --get-selections | grep 'hold$'\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:412
msgid ""
"If you changed and recompiled a package locally, and didn't rename it or put "
"an epoch in the version, you must put it on hold to prevent it from being "
"upgraded."
msgstr ""
"Indien u lokaal een pakket aanpaste en opnieuw compileerde, maar het geen "
"andere naam gaf of geen epoch in het versienummer opnam, dan moet u het "
"markeren als te handhaven (on hold) om te voorkomen dat het opgewaardeerd "
"wordt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:417
msgid ""
"The <quote>hold</quote> package state for <command>apt</command> can be "
"changed using:"
msgstr ""
"U kunt voor <command>apt</command> de <quote>hold</quote>-status (te "
"handhaven) van een pakket wijzigen met:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:420
#, no-wrap
msgid ""
"# echo <replaceable>package_name</replaceable> hold | dpkg --set-selections\n"
"  "
msgstr ""
"# echo <replaceable>package_name</replaceable> hold | dpkg --set-selections\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:423
msgid ""
"Replace <literal>hold</literal> with <literal>install</literal> to unset the "
"<quote>hold</quote> state."
msgstr ""
"Vervang <literal>hold</literal> door <literal>install</literal> om de "
"<quote>hold</quote>-status (de 'te handhaven'-status) ongedaan te maken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:427
msgid ""
"If there is anything you need to fix, it is best to make sure your APT "
"source-list files still refer to &oldreleasename; as explained in <xref "
"linkend=\"old-sources\"/>."
msgstr ""
"Als er nog iets is dat u moet repareren, is het best om ervoor te zorgen dat "
"uw pakketbronbestanden voor APT nog blijven verwijzen naar &oldreleasename;, "
"zoals uitgelegd werd in <xref linkend=\"old-sources\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/upgrading.dbk:436
msgid "Preparing APT source-list files"
msgstr "Pakketbronbestanden voor APT klaarmaken"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:438
msgid ""
"Before starting the upgrade you must reconfigure APT's source-list files "
"(<filename>/etc/apt/sources.list</filename> and files under <filename>/etc/"
"apt/sources.list.d/</filename>)."
msgstr ""
"Voor u met opwaarderen begint moet u de pakketbronbestanden voor APT "
"(<filename>/etc/apt/sources.list</filename> en bestanden onder <filename>/"
"etc/apt/sources.list.d/</filename>) opnieuw configureren."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:443
msgid ""
"APT will consider all packages that can be found via any configured archive, "
"and install the package with the highest version number, giving priority to "
"the first entry in the files. Thus, if you have multiple mirror locations, "
"list first the ones on local hard disks, then <acronym>CD-ROM</acronym>s, "
"and then remote mirrors)."
msgstr ""
"APT houdt rekening met alle pakketten die via een van de geconfigureerde "
"archieven te vinden zijn en installeert het pakket met het hoogste "
"versienummer. Daarbij geeft het voorrang aan het eerste item in de "
"bestanden. Dus indien u gebruik maakt van verschillende "
"spiegelserverlocaties, moet u eerst deze op de lokale harde schijven "
"vermelden, dan de <acronym>cd</acronym>'s en daarna externe spiegelservers."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:451
msgid ""
"A release can often be referred to both by its codename (e.g. "
"<literal>&oldreleasename;</literal>, <literal>&releasename;</literal>) and "
"by its status name (i.e. <literal>oldstable</literal>, <literal>stable</"
"literal>, <literal>testing</literal>, <literal>unstable</literal>). "
"Referring to a release by its codename has the advantage that you will never "
"be surprised by a new release and for this reason is the approach taken "
"here. It does of course mean that you will have to watch out for release "
"announcements yourself. If you use the status name instead, you will just "
"see loads of updates for packages available as soon as a release has "
"happened."
msgstr ""
"Dikwijls kan naar een uitgave verwezen worden met zijn codenaam (bijv. "
"<literal>&oldreleasename;</literal>, <literal>&releasename;</literal>) en "
"met zijn statusnaam (d.w.z. <literal>oldstable</literal>, <literal>stable</"
"literal>, <literal>testing</literal>, <literal>unstable</literal>). Naar een "
"uitgave verwijzen met de codenaam ervan heeft het voordeel dat u nooit "
"verrast zult worden door een nieuwe uitgave. Om die reden gebruiken we hier "
"deze benadering. Dit betekent natuurlijk dat u zelf zult moeten uitkijken "
"naar de aankondiging van een nieuwe uitgave. Maakt u daarentegen gebruik van "
"de statusnaam, dan zult u van zodra een release plaats vond, merken dat er "
"voor een massa pakketten updates beschikbaar gekomen zijn."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:463
msgid ""
"Debian provides two announcement mailing lists to help you stay up to date "
"on relevant information related to Debian releases:"
msgstr ""
"Debian gebruikt twee mailinglijsten voor het doen van aankondigingen, zodat "
"u op de hoogte kunt blijven van relevante informatie over de releases van "
"Debian:"

#. type: Content of: <chapter><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:468
msgid ""
"By <ulink url=\"https://lists.debian.org/debian-announce/\";> subscribing to "
"the Debian announcement mailing list</ulink>, you will receive a "
"notification every time Debian makes a new release. Such as when "
"<literal>&releasename;</literal> changes from e.g. <literal>stable</literal> "
"to <literal>oldstable</literal>."
msgstr ""
"Door <ulink url=\"https://lists.debian.org/debian-announce/\";> in te tekenen "
"op de Debian mailinglijst voor aankondigingen</ulink> krijgt u een "
"kennisgeving telkens Debian een nieuwe uitgave brengt. Bijvoorbeeld op het "
"moment dat <literal>&releasename;</literal> van <literal>stable</literal> "
"overgaat naar <literal>oldstable</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:478
msgid ""
"By <ulink url=\"https://lists.debian.org/debian-security-announce/\";> "
"subscribing to the Debian security announcement mailing list</ulink>, you "
"will receive a notification every time Debian publishes a security "
"announcement."
msgstr ""
"Door <ulink url=\"https://lists.debian.org/debian-security-announce/\";> in "
"te tekenen op de Debian mailinglijst voor beveiligingsaankondigingen</ulink> "
"ontvangt u een kennisgeving telkens Debian een beveiligingsaankondiging "
"publiceert."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:488
msgid "Adding APT Internet sources"
msgstr "Op het internet aanwezige pakketbronnen voor APT toevoegen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:490
msgid ""
"On new installations the default is for APT to be set up to use the &debian; "
"APT CDN service, which should ensure that packages are automatically "
"downloaded from a server near you in network terms. As this is a relatively "
"new service, older installations may have configuration that still points to "
"one of the main &debian; Internet servers or one of the mirrors. If you "
"haven't done so yet, it is recommended to switch over to the use of the CDN "
"service in your APT configuration."
msgstr ""
"Op nieuwe installatie is de standaardinstelling dat APT gebruik maakt van de "
"CDN-dienst van &debian;, hetgeen er moet voor zorgen dat pakketten "
"automatisch gedownload worden van een spiegelserver die zich in "
"netwerktermen dicht in de buurt bevindt. Vermits het een relatief recente "
"dienst betreft, is het mogelijk dat in de configuratie van oudere "
"installaties nog steeds verwezen wordt naar een van de centrale "
"internetservers van &debian; of naar een van de spiegelservers. Indien u dit "
"nog niet gedaan heeft, wordt u aangeraden om over te schakelen op het "
"gebruik van de CDN-dienst in uw configuratie van APT."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:499
msgid ""
"To make use of the CDN service, add a line like this to your APT source "
"configuration (assuming you are using <literal>main</literal> and "
"<literal>contrib</literal>):"
msgstr ""
"Om gebruik te maken van de CDN-dienst, moet u een regel zoals deze toevoegen "
"aan uw pakketbronconfiguratie van APT (in de veronderstelling dat u gebruik "
"maakt van <literal>main</literal> en <literal>contrib</literal>):"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/upgrading.dbk:503
#, no-wrap
msgid "deb http://deb.debian.org/debian &releasename; main contrib"
msgstr "deb http://deb.debian.org/debian &releasename; main contrib"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:505
msgid ""
"After adding your new sources, disable the previously existing "
"<quote><literal>deb</literal></quote> lines by placing a hash sign "
"(<literal>#</literal>) in front of them."
msgstr ""
"Nadat u de nieuwe pakketbronnen toegevoegd heeft, moet u de eerdere "
"<quote><literal>deb</literal></quote>-regels deactiveren door er een hash-"
"teken (<literal>#</literal>) voor te plaatsen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:510
msgid ""
"However, if you get better results using a specific mirror that is close to "
"you in network terms, this option is still available."
msgstr ""
"Indien u echter betere resultaten bekomt door een specifieke spiegelserver "
"te gebruiken die in netwerktermen dicht bij u in de buurt is, heeft u nog "
"steeds die mogelijkheid."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:514
msgid ""
"Debian mirror addresses can be found at <ulink url=\"&url-debian-mirrors;"
"\"></ulink> (look at the <quote>list of Debian mirrors</quote> section)."
msgstr ""
"De adressen van Debian spiegelservers zijn te vinden op <ulink url=\"&url-"
"debian-mirrors;\"></ulink> (kijk bij de paragraaf met als titel <quote>Lijst "
"van Debian spiegelservers</quote>)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:519
msgid ""
"For example, suppose your closest Debian mirror is <literal>&url-debian-"
"mirror-eg;</literal>. If you inspect that mirror with a web browser, you "
"will notice that the main directories are organized like this:"
msgstr ""
"Bijvoorbeeld, veronderstel dat de dichtstbijzijnde Debian spiegelserver "
"<literal>&url-debian-mirror-eg;</literal> is. Als u op deze spiegelserver "
"met een webbrowser gaat kijken, dan zult u merken dat de hoofdmappen op de "
"volgende manier georganiseerd zijn:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/upgrading.dbk:525
#, no-wrap
msgid ""
"   &url-debian-mirror-eg;/debian/dists/&releasename;/main/binary-&architecture;/...\n"
"   &url-debian-mirror-eg;/debian/dists/&releasename;/contrib/binary-&architecture;/...\n"
"  "
msgstr ""
"   &url-debian-mirror-eg;/debian/dists/&releasename;/main/binary-&architecture;/...\n"
"   &url-debian-mirror-eg;/debian/dists/&releasename;/contrib/binary-&architecture;/...\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:529
msgid ""
"To configure APT to use a given mirror, add a line like this (again, "
"assuming you are using <literal>main</literal> and <literal>contrib</"
"literal>):"
msgstr ""
"Om APT in te stellen op het gebruik van een specifieke spiegelserver, moet u "
"een regel als deze toevoegen (opnieuw in de veronderstelling dat u gebruik "
"maakt van <literal>main</literal> en <literal>contrib</literal>):"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/upgrading.dbk:533
#, no-wrap
msgid "deb &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename; main contrib"
msgstr "deb &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename; main contrib"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:535 en/upgrading.dbk:565
msgid ""
"Note that the <quote><literal>dists</literal></quote> is added implicitly, "
"and the arguments after the release name are used to expand the path into "
"multiple directories."
msgstr ""
"Merk op dat <quote><literal>dists</literal></quote> impliciet toegevoegd "
"wordt en dat de argumenten na de naam van de release gebruikt worden om het "
"pad uit te breiden tot meerdere mappen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:539
msgid ""
"Again, after adding your new sources, disable the previously existing "
"archive entries."
msgstr ""
"Opnieuw moet u na het toevoegen van de nieuwe pakketbronnen de voorheen "
"bestaande archiefregels uitschakelen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:545
msgid "Adding APT sources for a local mirror"
msgstr "APT-pakketbronnen van een lokale spiegelserver toevoegen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:547
msgid ""
"Instead of using remote package mirrors, you may wish to modify the APT "
"source-list files to use a mirror on a local disk (possibly mounted over "
"<acronym>NFS</acronym>)."
msgstr ""
"In plaats van externe pakketspiegelservers te gebruiken, kunt u de "
"pakketbronbestanden voor APT ook instellen om gebruik te maken van een "
"spiegelserver op een lokale harde schijf (mogelijk aangekoppeld over "
"<acronym>NFS</acronym>)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:552
msgid ""
"For example, your package mirror may be under <filename>/var/local/debian/</"
"filename>, and have main directories like this:"
msgstr ""
"Bijvoorbeeld, uw pakketspiegelserver bevindt zich onder <filename>/var/local/"
"debian/</filename> en heeft de volgende hoofdmappen:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/upgrading.dbk:556
#, no-wrap
msgid ""
"   /var/local/debian/dists/&releasename;/main/binary-&architecture;/...\n"
"   /var/local/debian/dists/&releasename;/contrib/binary-&architecture;/...\n"
"  "
msgstr ""
"   /var/local/debian/dists/&releasename;/main/binary-&architecture;/...\n"
"   /var/local/debian/dists/&releasename;/contrib/binary-&architecture;/...\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:560
msgid ""
"To use this with <systemitem role=\"package\">apt</systemitem>, add this "
"line to your <filename>sources.list</filename> file:"
msgstr ""
"Om met <systemitem role=\"package\">apt</systemitem> van deze spiegelserver "
"gebruik te maken, voegt u deze regel toe aan het bestand <filename>sources."
"list</filename>:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/upgrading.dbk:563
#, no-wrap
msgid "deb file:/var/local/debian &releasename; main contrib"
msgstr "deb file:/var/local/debian &releasename; main contrib"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:569
msgid ""
"After adding your new sources, disable the previously existing archive "
"entries in the APT source-list files by placing a hash sign (<literal>#</"
"literal>) in front of them."
msgstr ""
"Nadat u de nieuwe pakketbronnen toegevoegd heeft, moet u de eerder bestaande "
"archiefitems in de pakketbronbestanden voor APT deactiveren door er een hash-"
"teken (<literal>#</literal>) voor te plaatsen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:576
msgid "Adding APT sources from optical media"
msgstr "APT-pakketbronnen van optische media toevoegen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:578
msgid ""
"If you want to use <emphasis>only</emphasis> CDs (or DVDs or Blu-ray Discs), "
"comment out the existing entries in all the APT source-list files by placing "
"a hash sign (<literal>#</literal>) in front of them."
msgstr ""
"Indien u <emphasis>enkel</emphasis> cd's (of dvd's of blu-ray-dvd's) wenst "
"te gebruiken, moet u de bestaande items in alle pakketbronbestanden voor APT "
"deactiveren door er een hash-teken (<literal>#</literal>) voor te plaatsen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:583
msgid ""
"Make sure there is a line in <filename>/etc/fstab</filename> that enables "
"mounting your CD-ROM drive at the <filename>/media/cdrom</filename> mount "
"point. For example, if <filename>/dev/sr0</filename> is your CD-ROM drive, "
"<filename>/etc/fstab</filename> should contain a line like:"
msgstr ""
"Controleer of <filename>/etc/fstab</filename> een regel bevat die het "
"mogelijk maakt om uw cd-station aan te koppelen aan het aankoppelpunt "
"<filename>/media/cdrom</filename>. Indien bijvoorbeeld <filename>/dev/sr0</"
"filename> uw cd-station is, moet <filename>/etc/fstab</filename> een regel "
"bevatten zoals deze:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/upgrading.dbk:590
#, no-wrap
msgid ""
"   /dev/sr0 /media/cdrom auto noauto,ro 0 0\n"
"  "
msgstr ""
"   /dev/sr0 /media/cdrom auto noauto,ro 0 0\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:593
msgid ""
"Note that there must be <emphasis>no spaces</emphasis> between the words "
"<literal>noauto,ro</literal> in the fourth field."
msgstr ""
"Merk op dat er <emphasis>geen spaties</emphasis> mogen staan tussen de "
"woorden <literal>noauto,ro</literal> in het vierde veld."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:597
msgid "To verify it works, insert a CD and try running"
msgstr ""
"Om na te gaan of het werkt, kunt u een cd in het station plaatsen en de "
"volgende commando's uitvoeren:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:600
#, no-wrap
msgid ""
"# mount /media/cdrom  # this will mount the CD to the mount point\n"
"# ls -alF /media/cdrom # this should show the CD's root directory\n"
"# umount /media/cdrom  # this will unmount the CD\n"
"  "
msgstr ""
"# mount /media/cdrom  # hiermee koppelt u de cd aan het aankoppelpunt aan\n"
"# ls -alF /media/cdrom # dit moet de inhoud tonen van de basismap van de cd\n"
"# umount /media/cdrom  # hiermee ontkoppelt u de cd opnieuw\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:605
msgid "Next, run:"
msgstr "Voer vervolgens het volgende commando uit:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:608
#, no-wrap
msgid ""
"# apt-cdrom add\n"
"  "
msgstr ""
"# apt-cdrom add\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:611
msgid ""
"for each Debian Binary CD-ROM you have, to add the data about each CD to "
"APT's database."
msgstr ""
"voor elke cd met Debian-pakketten waarover u beschikt, om zo de gegevens "
"over elke cd toe te voegen aan de databank van APT."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/upgrading.dbk:619
msgid "Upgrading packages"
msgstr "Pakketten opwaarderen"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:621
msgid ""
"The recommended way to upgrade from previous &debian; releases is to use the "
"package management tool <command>apt</command>."
msgstr ""
"De aanbevolen wijze om op te waarderen vanaf eerdere releases van &debian;, "
"is het pakketbeheergereedschap <command>apt</command> gebruiken."

#. type: Content of: <chapter><section><note><para>
#: en/upgrading.dbk:626
msgid ""
"<command>apt</command> is meant for interactive use, and should not be used "
"in scripts. In scripts one should use <command>apt-get</command>, which has "
"a stable output better suitable for parsing."
msgstr ""
"<command>apt</command> is bedoeld voor interactief gebruik en zou niet mogen "
"gebruikt worden in scripts. In scripts moet men <command>apt-get</command> "
"gebruiken, dat een stabiele uitvoer heeft welke beter geschikt is voor "
"verwerking."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:632
msgid ""
"Don't forget to mount all needed partitions (notably the root and <filename>/"
"usr</filename> partitions) read-write, with a command like:"
msgstr ""
"Vergeet niet alle partities die nodig zijn (in het bijzonder de root-"
"partitie en de <filename>/usr</filename>-partitie), aan te koppelen voor "
"lezen en schrijven met een commando zoals:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:636
#, no-wrap
msgid ""
"# mount -o remount,rw /<replaceable>mountpoint</replaceable>\n"
" "
msgstr ""
"# mount -o remount,rw /<replaceable>aankoppelpunt</replaceable>\n"
" "

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:639
msgid ""
"Next you should double-check that the APT source entries (in <filename>/etc/"
"apt/sources.list</filename> and files under <filename>/etc/apt/sources.list."
"d/</filename>) refer either to <quote><literal>&releasename;</literal></"
"quote> or to <quote><literal>stable</literal></quote>. There should not be "
"any sources entries pointing to &oldreleasename;."
msgstr ""
"Nadien moet u zeker nog eens controleren of de vermeldingen van de "
"pakketbronnen voor APT (in <filename>/etc/apt/sources.list</filename> en in "
"de bestanden in <filename>/etc/apt/sources.list.d/</filename>) ofwel "
"verwijzen naar <quote><literal>&releasename;</literal></quote> of naar "
"<quote><literal>stable</literal></quote>. Er zouden geen "
"pakketbronvermeldingen mogen verwijzen naar &oldreleasename;."

#. type: Content of: <chapter><section><para><note><para>
#: en/upgrading.dbk:647
msgid ""
"Source lines for a CD-ROM might sometimes refer to <quote><literal>unstable</"
"literal></quote>; although this may be confusing, you should <emphasis>not</"
"emphasis> change it."
msgstr ""
"Regels waarin een cd als pakketbron functioneert, verwijzen soms naar "
"<quote><literal>unstable</literal></quote>. Hoewel dit voor verwarring "
"zorgt, mag u deze regel <emphasis>niet</emphasis> aanpassen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:655
msgid "Recording the session"
msgstr "De sessie opnemen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:657
msgid ""
"It is strongly recommended that you use the <command>/usr/bin/script</"
"command> program to record a transcript of the upgrade session. Then if a "
"problem occurs, you will have a log of what happened, and if needed, can "
"provide exact information in a bug report. To start the recording, type:"
msgstr ""
"Het wordt sterk aanbevolen dat u het programma <command>/usr/bin/script</"
"command> gebruikt om een transcriptie te maken van de opwaarderingssessie. "
"Als er zich dan een probleem voordoet, zult u een logboekbestand hebben met "
"een beschrijving van wat er gebeurde en kunt u zo nodig exacte informatie "
"geven in een bugrapport. Om het opnemen te starten, typt u:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:663
#, no-wrap
msgid ""
"# script -t 2&gt;~/upgrade-&releasename;<replaceable>step</replaceable>.time -a ~/upgrade-&releasename;<replaceable>step</replaceable>.script\n"
"  "
msgstr ""
"# script -t 2&gt;~/upgrade-&releasename;<replaceable>stap</replaceable>.time -a ~/upgrade-&releasename;<replaceable>stap</replaceable>.script\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:666
msgid ""
"or similar. If you have to rerun the typescript (e.g. if you have to reboot "
"the system) use different <replaceable>step</replaceable> values to indicate "
"which step of the upgrade you are logging. Do not put the typescript file in "
"a temporary directory such as <filename>/tmp</filename> or <filename>/var/"
"tmp</filename> (files in those directories may be deleted during the upgrade "
"or during any restart)."
msgstr ""
"of iets dergelijks. Indien u het script opnieuw moet starten (bijv. als u "
"het systeem moet herstarten), gebruik dan andere waarden voor "
"<replaceable>stap</replaceable> om een aanduiding te hebben over voor welke "
"stap in het opwaarderingsproces u een logboekbestand aanmaakt. Laat het "
"script zijn logboekbestand niet in een tijdelijke map, zoals <filename>/tmp</"
"filename> of <filename>/var/tmp</filename> plaatsen (bestanden in deze "
"mappen kunnen verwijderd worden tijdens de opwaardering of bij een herstart "
"van de computer)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:674
msgid ""
"The typescript will also allow you to review information that has scrolled "
"off-screen. If you are at the system's console, just switch to VT2 (using "
"<keycombo action='simul'><keycap>Alt</keycap><keycap>F2</keycap></"
"keycombo>) and, after logging in, use <literal>less -R ~root/upgrade-"
"&releasename;.script</literal> to view the file."
msgstr ""
"De transcriptie zal u ook de mogelijkheid bieden om informatie na te kijken "
"die tijdens de opwaardering over het scherm wegscrolde. Als u zich aan de "
"console van het systeem bevindt, moet u gewoon overschakelen naar VT2 (met "
"<keycombo action='simul'><keycap>Alt</keycap><keycap>F2</keycap></keycombo>) "
"en nadat u aangemeld bent, het commando <literal>less -R ~root/upgrade-"
"&releasename;.script</literal> gebruiken om het bestand in te kijken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:682
msgid ""
"After you have completed the upgrade, you can stop <command>script</command> "
"by typing <literal>exit</literal> at the prompt."
msgstr ""
"Nadat u de opwaardering afgerond heeft, kunt u het programma "
"<command>script</command> stoppen door aan de prompt <literal>exit</literal> "
"te typen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/upgrading.dbk:687
#, no-wrap
msgid ""
"   TODO: (jfs) Could mention the script I provided in #400725 which is useful if\n"
"   you have not dumped the timing file\n"
"  "
msgstr ""

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:692
msgid ""
"If you have used the <emphasis>-t</emphasis> switch for <command>script</"
"command> you can use the <command>scriptreplay</command> program to replay "
"the whole session:"
msgstr ""
"Indien u het programma <command>script</command> met de schakeloptie "
"<emphasis>-t</emphasis> gebruikte, kunt u het programma "
"<command>scriptreplay</command> gebruiken om de hele sessie opnieuw af te "
"spelen:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:697
#, no-wrap
msgid ""
"# scriptreplay ~/upgrade-&releasename;.time ~/upgrade-&releasename;.script\n"
"  "
msgstr ""
"# scriptreplay ~/upgrade-&releasename;.time ~/upgrade-&releasename;.script\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:702
msgid "Updating the package list"
msgstr "De pakketlijst bijwerken"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:704
msgid ""
"First the list of available packages for the new release needs to be "
"fetched. This is done by executing:"
msgstr ""
"Eerst moet de lijst met beschikbare pakketten uit de nieuwe uitgave "
"opgehaald worden. Dit gebeurt met het volgende commando:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:708
#, no-wrap
msgid ""
"# apt update\n"
"  "
msgstr ""
"# apt update\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:713
msgid "Make sure you have sufficient space for the upgrade"
msgstr "Zorg voor voldoende vrije schijfruimte voor de opwaardering"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:715
msgid ""
"You have to make sure before upgrading your system that you will have "
"sufficient hard disk space when you start the full system upgrade described "
"in <xref linkend=\"upgrading-full\"/>. First, any package needed for "
"installation that is fetched from the network is stored in <filename>/var/"
"cache/apt/archives</filename> (and the <filename>partial/</filename> "
"subdirectory, during download), so you must make sure you have enough space "
"on the file system partition that holds <filename>/var/</filename> to "
"temporarily download the packages that will be installed in your system. "
"After the download, you will probably need more space in other file system "
"partitions in order to both install upgraded packages (which might contain "
"bigger binaries or more data) and new packages that will be pulled in for "
"the upgrade. If your system does not have sufficient space you might end up "
"with an incomplete upgrade that is difficult to recover from."
msgstr ""
"Vooraleer u uw systeem opwaardeert moet u ervoor zorgen dat u voldoende "
"vrije schijfruimte zult hebben als u begint aan de fase van volledige "
"opwaardering van het systeem, welke beschreven wordt in <xref linkend="
"\"upgrading-full\"/>. Eerst worden alle pakketten die geïnstalleerd moeten "
"worden en die over het netwerk opgehaald moeten worden, opgeslagen in "
"<filename>/var/cache/apt/archives</filename> (en, tijdens het downloaden, in "
"de onderliggende map <filename>partial/</filename>). Daarom moet u de "
"zekerheid hebben dat u op de bestandssysteempartitie waarop <filename>/var/</"
"filename> zich bevindt, voldoende ruimte beschikbaar heeft om tijdelijk de "
"pakketten die op uw systeem geïnstalleerd zullen worden, ernaartoe te "
"downloaden. Nadat het downloaden afgelopen is, zult u vermoedelijk ook op "
"andere bestandssysteempartities extra ruimte nodig hebben, niet enkel om de "
"pakketten die opgewaardeerd worden te installeren (waarvan de uitvoerbare "
"bestanden of de bestanden met data mogelijk groter zijn), maar ook voor het "
"installeren van nieuwe pakketten die ten gevolge van de opwaardering "
"noodzakelijk geworden zijn. Als uw systeem niet voldoende schijfruimte "
"beschikbaar heeft, kunt u eindigen met een niet volledig opgewaardeerd "
"systeem dat nog moeilijk te repareren valt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:731
msgid ""
"<command>apt</command> can show you detailed information about the disk "
"space needed for the installation. Before executing the upgrade, you can "
"see this estimate by running:"
msgstr ""
"<command>apt</command> kan u gedetailleerde informatie geven over de "
"schijfruimte die voor de installatie vereist is. Voor u met de opwaardering "
"start, kunt u daarvan een schatting krijgen met het commando:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:736
#, no-wrap
msgid ""
"# apt -o APT::Get::Trivial-Only=true dist-upgrade\n"
"[ ... ]\n"
"XXX upgraded, XXX newly installed, XXX to remove and XXX not upgraded.\n"
"Need to get xx.xMB of archives. \n"
"After this operation, AAAMB of additional disk space will be used.\n"
"  "
msgstr ""
"# apt -o APT::Get::Trivial-Only=true dist-upgrade\n"
"[ ... ]\n"
"XXX opgewaardeerd, XXX nieuw geïnstalleerd, XXX te verwijderen en XXX niet opgewaardeerd.\n"
"Moet xx.xMB archieven ophalen. \n"
"Na deze operatie zal AAAMB bijkomende schijfruimte gebruikt worden.\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><note><para>
#: en/upgrading.dbk:744
msgid ""
"Running this command at the beginning of the upgrade process may give an "
"error, for the reasons described in the next sections. In that case you "
"will need to wait until you've done the minimal system upgrade as in <xref "
"linkend=\"minimal-upgrade\"/> before running this command to estimate the "
"disk space."
msgstr ""
"Als u dit commando uitvoert bij de aanvang van het opwaarderingsproces, kunt "
"u een foutmelding krijgen omwille van de redenen die in de paragrafen hierna "
"beschreven worden. In een dergelijk geval zult u moeten wachten tot na de "
"minimale opwaardering van het systeem, zoals beschreven in <xref linkend="
"\"minimal-upgrade\"/>, om dit commando uit te voeren en het de vereiste "
"schijfruimte te laten schatten."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:753
msgid ""
"If you do not have enough space for the upgrade, <command>apt</command> will "
"warn you with a message like this:"
msgstr ""
"Indien u onvoldoende vrije ruimte voor de opwaardering heeft, zal "
"<command>apt</command> u met een melding zoals deze waarschuwen:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:757
#, no-wrap
msgid ""
"E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.\n"
"  "
msgstr ""
"E: U heeft onvoldoende vrije ruimte in /var/cache/apt/archives/.\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:760
msgid "In this situation, make sure you free up space beforehand. You can:"
msgstr ""
"Als die situatie zich voordoet, moet u vooraf voldoende vrije ruimte maken. "
"U kunt:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:766
msgid ""
"Remove packages that have been previously downloaded for installation (at "
"<filename>/var/cache/apt/archives</filename>). Cleaning up the package "
"cache by running <command>apt clean</command> will remove all previously "
"downloaded package files."
msgstr ""
"Pakketten verwijderen die vroeger werden gedownload om geïnstalleerd te "
"worden (in <filename>/var/cache/apt/archives</filename>). Als u de "
"pakketcache opruimt met het commando <command>apt clean</command>, zullen "
"alle eerder gedownloade pakketbestanden verwijderd worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:774
msgid ""
"Remove forgotten packages. If you have used <command>aptitude</command> or "
"<command>apt</command> to manually install packages in &oldreleasename; it "
"will have kept track of those packages you manually installed, and will be "
"able to mark as redundant those packages pulled in by dependencies alone "
"which are no longer needed due to a package being removed. They will not "
"mark for removal packages that you manually installed. To remove "
"automatically installed packages that are no longer used, run:"
msgstr ""
"Vergeten pakketten verwijderen. Indien u <command>aptitude</command> of "
"<command>apt</command> gebruikte om in &oldreleasename; handmatig pakketten "
"te installeren, zullen die gereedschappen bijgehouden hebben dat u die "
"pakketten handmatig installeerde. Deze programma's voor pakketbeheer zijn in "
"staat om pakketten, die enkel geïnstalleerd werden omdat ze door andere "
"pakketten vereist werden, als overbodig te markeren, wanneer de pakketten "
"die aan hen behoefte hadden, zelf verwijderd werden. Maar pakketten die u "
"handmatig installeerde, zullen zij nooit als te verwijderen markeren. Om "
"automatisch geïnstalleerde pakketten die niet langer gebruikt worden te "
"verwijderen, geeft u het commando:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><screen>
#: en/upgrading.dbk:784
#, no-wrap
msgid ""
"# apt autoremove\n"
"    "
msgstr ""
"# apt autoremove\n"
"    "

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:787
msgid ""
"You can also use <command>deborphan</command>, <command>debfoster</command>, "
"or <command>cruft</command> to find redundant packages. Do not blindly "
"remove the packages these tools present, especially if you are using "
"aggressive non-default options that are prone to false positives. It is "
"highly recommended that you manually review the packages suggested for "
"removal (i.e. their contents, sizes, and descriptions) before you remove "
"them."
msgstr ""
"U kunt ook <command>deborphan</command>, <command>debfoster</command> of "
"<command>cruft</command> gebruiken om overbodige pakketten op te sporen. "
"Verwijder niet blindweg alle pakketten die door deze programma's voorgesteld "
"worden, zeker als u ze gebruikt met opties die niet standaard zijn en "
"agressief zijn en die de kans op valse positieven vergroten. Het wordt sterk "
"aangeraden om handmatig de pakketten te onderzoeken (d.w.z. hun inhoud, "
"grootte en beschrijving) waarvan deze programma's de verwijdering "
"voorstellen, vooraleer ze daadwerkelijk te verwijderen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:798
msgid ""
"Remove packages that take up too much space and are not currently needed "
"(you can always reinstall them after the upgrade). If you have <systemitem "
"role=\"package\">popularity-contest</systemitem> installed, you can use "
"<command>popcon-largest-unused</command> to list the packages you do not use "
"that occupy the most space. You can find the packages that just take up the "
"most disk space with <command>dpigs</command> (available in the <systemitem "
"role=\"package\">debian-goodies</systemitem> package) or with "
"<command>wajig</command> (running <literal>wajig size</literal>). They can "
"also be found with <systemitem role=\"package\">aptitude</systemitem>. "
"Start <command>aptitude</command> in full-terminal mode, select "
"<menuchoice><guimenu>Views</guimenu><guimenuitem>New Flat Package List</"
"guimenuitem></menuchoice>, press <keycap>l</keycap> and enter <literal>~i</"
"literal>, then press <keycap>S</keycap> and enter <literal>~installsize</"
"literal>. This will give you a handy list to work with."
msgstr ""
"Verwijder pakketten die teveel ruimte in beslag nemen en die momenteel niet "
"nodig zijn (u kunt ze altijd opnieuw installeren na de opwaardering). Indien "
"u <systemitem role=\"package\">popularity-contest</systemitem> installeerde, "
"kunt u het commando <command>popcon-largest-unused</command> gebruiken voor "
"een lijst van niet gebruikte pakketten die de meeste ruimte in beslag nemen. "
"Om gewoon te weten welke pakketten de meeste schijfruimte in beslag nemen, "
"kunt u het commando <command>dpigs</command> (uit het pakket <systemitem "
"role=\"package\">debian-goodies</systemitem>) gebruiken of <command>wajig</"
"command> (met het commando <literal>wajig size</literal>). Ook met "
"<systemitem role=\"package\">aptitude</systemitem> kunt u ze vinden. Start "
"<command>aptitude</command> in volledige-terminalmodus, selecteer "
"<menuchoice><guimenu>Weergaven</guimenu><guimenuitem>Nieuwe Vlakke "
"Pakketlijst</guimenuitem></menuchoice>, druk op <keycap>l</keycap> en voer "
"<literal>~i</literal> in, druk daarna op <keycap>S</keycap> en voer "
"<literal>~installsize</literal> in. Dit zal u een lijst geven waarmee u op "
"een handige manier kunt werken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:818
msgid ""
"Remove translations and localization files from the system if they are not "
"needed. You can install the <systemitem role=\"package\">localepurge</"
"systemitem> package and configure it so that only a few selected locales are "
"kept in the system. This will reduce the disk space consumed at <filename>/"
"usr/share/locale</filename>."
msgstr ""
"Verwijder vertalingen en taaldefinitiebestanden van het systeem als ze niet "
"nodig zijn. U kunt het pakket <systemitem role=\"package\">localepurge</"
"systemitem> installeren en het zo configureren dat enkel een paar "
"geselecteerde taaldefinities behouden worden op het systeem. Hierdoor zult u "
"de schijfruimte die door <filename>/usr/share/locale</filename> gebruikt "
"wordt, beperken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:828
msgid ""
"Temporarily move to another system, or permanently remove, system logs "
"residing under <filename>/var/log/</filename>."
msgstr ""
"Verplaats de systeemlogboekbestanden onder <filename>/var/log/</filename> "
"tijdelijk naar een ander systeem of verwijder ze definitief."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:835
msgid ""
"Use a temporary <filename>/var/cache/apt/archives</filename>: You can use a "
"temporary cache directory from another filesystem (<acronym>USB</acronym> "
"storage device, temporary hard disk, filesystem already in use, ...)."
msgstr ""
"Gebruik een tijdelijke <filename>/var/cache/apt/archives</filename>: u kunt "
"een tijdelijke cachemap gebruiken op een ander bestandssysteem "
"(<acronym>USB</acronym>-opslagapparaat, een tijdelijke harde schijf, een "
"bestandssysteem dat al in gebruik is, ...)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><note><para>
#: en/upgrading.dbk:842
msgid ""
"Do not use an <acronym>NFS</acronym> mount as the network connection could "
"be interrupted during the upgrade."
msgstr ""
"Gebruik geen bestandssysteem dat via <acronym>NFS</acronym> aangekoppeld is, "
"aangezien de netwerkverbinding tijdens de opwaardering onderbroken kan "
"worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:847
msgid ""
"For example, if you have a <acronym>USB</acronym> drive mounted on "
"<filename>/media/usbkey</filename>:"
msgstr ""
"Indien u bijvoorbeeld een <acronym>USB</acronym>-schijf aangekoppeld heeft "
"op <filename>/media/usbkey</filename>:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para><orderedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:851
msgid ""
"remove the packages that have been previously downloaded for installation:"
msgstr ""
"verwijder de pakketten die eerder gedownload werden met het oog op "
"installatie:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para><orderedlist><listitem><para><screen>
#: en/upgrading.dbk:855
#, no-wrap
msgid ""
"# apt clean\n"
"        "
msgstr ""
"# apt clean\n"
"        "

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para><orderedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:861
msgid ""
"copy the directory <filename>/var/cache/apt/archives</filename> to the "
"<acronym>USB</acronym> drive:"
msgstr ""
"kopieer de map <filename>/var/cache/apt/archives</filename> naar de "
"<acronym>USB</acronym>-schijf:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para><orderedlist><listitem><para><screen>
#: en/upgrading.dbk:866
#, no-wrap
msgid ""
"# cp -ax /var/cache/apt/archives /media/usbkey/\n"
"        "
msgstr ""
"# cp -ax /var/cache/apt/archives /media/usbkey/\n"
"        "

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para><orderedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:872
msgid "mount the temporary cache directory on the current one:"
msgstr "koppel de tijdelijke cachemap aan op de huidige:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para><orderedlist><listitem><para><screen>
#: en/upgrading.dbk:875
#, no-wrap
msgid ""
"# mount --bind /media/usbkey/archives /var/cache/apt/archives\n"
"        "
msgstr ""
"# mount --bind /media/usbkey/archives /var/cache/apt/archives\n"
"        "

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para><orderedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:881
msgid ""
"after the upgrade, restore the original <filename>/var/cache/apt/archives</"
"filename> directory:"
msgstr ""
"herstel na de opwaardering de originele <filename>/var/cache/apt/archives</"
"filename>-map:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para><orderedlist><listitem><para><screen>
#: en/upgrading.dbk:885
#, no-wrap
msgid ""
"# umount /media/usbkey/archives\n"
"        "
msgstr ""
"# umount /media/usbkey/archives\n"
"        "

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para><orderedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:891
msgid "remove the remaining <filename>/media/usbkey/archives</filename>."
msgstr ""
"verwijder de achtergebleven <filename>/media/usbkey/archives</filename>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:895
msgid ""
"You can create the temporary cache directory on whatever filesystem is "
"mounted on your system."
msgstr ""
"U kunt de tijdelijke cachemap aanmaken op om het even welk bestandssysteem "
"dat aan uw systeem aangekoppeld is."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:902
msgid ""
"Do a minimal upgrade of the system (see <xref linkend=\"minimal-upgrade\"/"
">) or partial upgrades of the system followed by a full upgrade. This will "
"make it possible to upgrade the system partially, and allow you to clean the "
"package cache before the full upgrade."
msgstr ""
"Voer een minimale opwaardering van het systeem uit (zie <xref linkend="
"\"minimal-upgrade\"/>) of partiële opwaarderingen gevolgd door een volledige "
"opwaardering. Dit maakt het mogelijk om het systeem gedeeltelijk op te "
"waarderen en de pakketcache leeg te maken vooraleer de volledige "
"opwaardering uit te voeren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:913
msgid ""
"Note that in order to safely remove packages, it is advisable to switch your "
"APT source-list files back to &oldreleasename; as described in <xref linkend="
"\"old-sources\"/>."
msgstr ""
"Merk op dat om het verwijderen van pakketten veilig te laten verlopen, het "
"aangeraden is om uw pakketbronbestanden voor APT terug in te stellen op "
"&oldreleasename;, zoals beschreven wordt in <xref linkend=\"old-sources\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:920
msgid "Minimal system upgrade"
msgstr "Een minimale opwaardering van het systeem"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:922
msgid ""
"In some cases, doing the full upgrade (as described below) directly might "
"remove large numbers of packages that you will want to keep. We therefore "
"recommend a two-part upgrade process: first a minimal upgrade to overcome "
"these conflicts, then a full upgrade as described in <xref linkend="
"\"upgrading-full\"/>."
msgstr ""
"In sommige gevallen kan het onmiddellijk uitvoeren van een volledige "
"opwaardering (zoals die hieronder beschreven wordt) leiden tot het "
"verwijderen van een groot aantal pakketten die u wenst te behouden. Daarom "
"bevelen we u een opwaardering in twee fases aan: eerst een minimale "
"opwaardering uitvoeren om de conflicten uit te schakelen die aanleiding "
"geven tot dat fenomeen en daarna een volledige opwaardering uitvoeren, zoals "
"beschreven in <xref linkend=\"upgrading-full\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:929
msgid "To do this, first run:"
msgstr "Om dit te bereiken geeft u eerst het commando"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:932
#, no-wrap
msgid ""
"# apt upgrade\n"
"  "
msgstr ""
"# apt upgrade\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:935
msgid ""
"This has the effect of upgrading those packages which can be upgraded "
"without requiring any other packages to be removed or installed."
msgstr ""
"Dit heeft de opwaardering tot gevolg van die pakketten die opgewaardeerd "
"kunnen worden zonder dat andere pakketten verwijderd of geïnstalleerd moeten "
"worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:940
msgid ""
"The minimal system upgrade can also be useful when the system is tight on "
"space and a full upgrade cannot be run due to space constraints."
msgstr ""
"Een minimale opwaardering van het systeem kan ook nuttig zijn als het "
"systeem slechts over beperkte opslagruimte beschikt en een volledige "
"opwaardering omwille van opslagruimtebeperkingen niet toegepast kan worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:945
msgid ""
"If the <systemitem role=\"package\">apt-listchanges</systemitem> package is "
"installed, it will (in its default configuration) show important information "
"about upgraded packages in a pager after downloading the packages. Press "
"<keycap>q</keycap> after reading to exit the pager and continue the upgrade."
msgstr ""
"Indien het pakket <systemitem role=\"package\">apt-listchanges</systemitem> "
"geïnstalleerd is, zal het (bij zijn standaardconfiguratie) paginagewijs "
"belangrijke informatie over opgewaardeerde pakketten laten zien na het "
"downloaden van de pakketten. Druk na het lezen van de informatie op "
"<keycap>q</keycap> om de paginagewijze weergave te verlaten en voort te gaan "
"met de opwaardering."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:955
msgid "Upgrading the system"
msgstr "Het systeem opwaarderen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:957
msgid ""
"Once you have taken the previous steps, you are now ready to continue with "
"the main part of the upgrade. Execute:"
msgstr ""
"Nadat u de voorgaande stappen gezet heeft, bent u nu klaar om voort te gaan "
"met het belangrijkste onderdeel van de opwaardering. Voer het volgende "
"commando uit:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:961
#, no-wrap
msgid ""
"# apt dist-upgrade\n"
"  "
msgstr ""
"# apt dist-upgrade\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:964
msgid ""
"This will perform a complete upgrade of the system, installing the newest "
"available versions of all packages, and resolving all possible dependency "
"changes between packages in different releases. If necessary, it will "
"install some new packages (usually new library versions, or renamed "
"packages), and remove any conflicting obsoleted packages."
msgstr ""
"Dit zal een volledige opwaardering van het systeem uitvoeren, de meest "
"recente beschikbare versies van alle pakketten installeren, een oplossing "
"bieden voor alle mogelijke gewijzigde vereisten (meestal nieuwe "
"bibliotheekversies of hernoemde pakketten), welke pakketten hebben "
"vergeleken bij de vorige uitgave, en alle in de weg zittende verouderde "
"pakketten verwijderen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:971
msgid ""
"When upgrading from a set of CDs/DVDs/BDs, you will probably be asked to "
"insert specific discs at several points during the upgrade. You might have "
"to insert the same disc multiple times; this is due to inter-related "
"packages that have been spread out over the discs."
msgstr ""
"Indien u de opwaardering uitvoert met een set cd's/dvd's/BD's, zult u "
"wellicht op verschillende momenten tijdens de opwaardering gevraagd worden "
"een specifieke schijf in het station te plaatsen. Het is mogelijk dat u "
"verschillende malen dezelfde schijf in het station moet plaatsen. Dit heeft "
"te maken met pakketten die met elkaar verband houden en verspreid over de "
"verschillende schijven opgeslagen werden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:977
msgid ""
"New versions of currently installed packages that cannot be upgraded without "
"changing the install status of another package will be left at their current "
"version (displayed as <quote>held back</quote>). This can be resolved by "
"either using <command>aptitude</command> to choose these packages for "
"installation or by trying <literal>apt install <replaceable>package</"
"replaceable></literal>."
msgstr ""
"Momenteel geïnstalleerde pakketten die niet opgewaardeerd kunnen worden naar "
"een recentere versie zonder de installatiestatus van een ander geïnstalleerd "
"pakket te wijzigen, zullen op hun huidige versie behouden blijven (dit wordt "
"als <quote>gehandhaafd</quote> weergegeven). Dit kan opgelost worden door "
"ofwel <command>aptitude</command> te gebruiken om deze pakketten te "
"selecteren als te installeren pakketten of door het commando <literal>apt "
"install <replaceable>pakket</replaceable></literal> te gebruiken."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/upgrading.dbk:989
msgid "Possible issues during upgrade"
msgstr "Mogelijke problemen tijdens de opwaardering"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:992
msgid ""
"The following sections describe known issues that might appear during an "
"upgrade to &releasename;."
msgstr ""
"In de volgende paragrafen worden bekende problemen beschreven die zich "
"eventueel kunnen manifesteren bij een opwaardering naar &releasename;."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:997
msgid ""
"Dist-upgrade fails with <quote>Could not perform immediate configuration</"
"quote>"
msgstr ""
"De opdracht dist-upgrade mislukt met de foutmelding <quote>Kon de "
"onmiddellijke configuratie niet uitvoeren</quote>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:999
msgid ""
"In some cases the <command>apt dist-upgrade</command> step can fail after "
"downloading packages with:"
msgstr ""
"In sommige gevallen kan de stap <command>apt dist-upgrade</command> na het "
"downloaden van de pakketten mislukken met:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><screen>
#: en/upgrading.dbk:1002
#, no-wrap
msgid ""
"E: Could not perform immediate configuration on '<replaceable>package</replaceable>'. Please see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details.\n"
"   "
msgstr ""
"E: Kon de onmiddellijke configuratie voor '<replaceable>pakket</replaceable>' niet uitvoeren. Raadpleeg man 5 apt.conf onder APT::Immediate-Configure voor bijzonderheden.\n"
"   "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1006
msgid ""
"If that happens, running <command>apt dist-upgrade -o APT::Immediate-"
"Configure=0</command> instead should allow the upgrade to proceed."
msgstr ""
"Als dit zich voordoet, zou het mogelijk moeten zijn om de opwaardering voort "
"te zetten door <command>apt dist-upgrade -o APT::Immediate-Configure=0</"
"command> als commando te gebruiken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1011
msgid ""
"Another possible workaround for this problem is to temporarily add both "
"&oldreleasename; and &releasename; sources to your APT source-list files and "
"run <command>apt update</command>."
msgstr ""
"Een andere mogelijke oplossing voor dit probleem is om tijdelijk zowel de "
"pakketbronnen voor &oldreleasename; als voor &releasename; op te nemen in uw "
"pakketbronbestanden voor APT en het commando <command>apt update</command> "
"te geven."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:1018
msgid "Expected removals"
msgstr "Te verwachten verwijderingen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1020
msgid ""
"The upgrade process to &releasename; might ask for the removal of packages "
"on the system. The precise list of packages will vary depending on the set "
"of packages that you have installed. These release notes give general "
"advice on these removals, but if in doubt, it is recommended that you "
"examine the package removals proposed by each method before proceeding. For "
"more information about packages obsoleted in &releasename;, see <xref "
"linkend=\"obsolete\"/>."
msgstr ""
"Het proces van opwaarderen naar &releasename; kan om het verwijderen van "
"pakketten vragen. De exacte lijst van pakketten kan verschillen, afhankelijk "
"van welke pakketten op uw systeem geïnstalleerd zijn. In deze notities bij "
"de release worden algemene adviezen in verband met deze verwijderingen "
"gegeven, maar bij twijfel is het aangeraden om bij elke gebruikte "
"opwaarderingsmethode de voorgestelde pakketverwijderingen te onderzoeken "
"vooraleer verder te gaan. Meer informatie over in &releasename; verouderde "
"pakketten vindt u in <xref linkend=\"obsolete\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:1032
msgid "Conflicts or Pre-Depends loops"
msgstr "Vicieuze cirkels van conflicten of voorvereisten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1035
msgid ""
"Sometimes it's necessary to enable the <literal>APT::Force-LoopBreak</"
"literal> option in APT to be able to temporarily remove an essential package "
"due to a Conflicts/Pre-Depends loop. <command>apt</command> will alert you "
"of this and abort the upgrade. You can work around this by specifying the "
"option <literal>-o APT::Force-LoopBreak=1</literal> on the <command>apt</"
"command> command line."
msgstr ""
"Soms is het noodzakelijk om in APT de optie <literal>APT::Force-LoopBreak</"
"literal> te activeren om in staat te zijn om tijdelijk een essentieel pakket "
"te verwijderen omwille van een vicieuze cirkel van het type 'Conflicts/Pre-"
"Depends' ('Is tegenstrijdig met/Heeft als voorvereiste'). <command>apt</"
"command> zal u over een dergelijk probleem waarschuwen en de opwaardering "
"afbreken. U kunt dit probleem omzeilen door aan de commandoregel van "
"<command>apt</command> de optie <literal>-o APT::Force-LoopBreak=1</literal> "
"op te geven."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1043
msgid ""
"It is possible that a system's dependency structure can be so corrupt as to "
"require manual intervention. Usually this means using <command>apt</"
"command> or"
msgstr ""
"Het is mogelijk dat de vereistenstructuur van een systeem dermate defect is "
"dat een manuele interventie noodzakelijk is. Gewoonlijk betekent dit dat "
"<command>apt</command> gebruikt zal moeten worden of"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1048
#, no-wrap
msgid ""
"# dpkg --remove <replaceable>package_name</replaceable>\n"
"  "
msgstr ""
"# dpkg --remove <replaceable>pakket_naam</replaceable>\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1051
msgid "to eliminate some of the offending packages, or"
msgstr ""
"om sommige van de voor problemen zorgende pakketten uit de weg ruimen, of"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1054
#, no-wrap
msgid ""
"# apt -f install\n"
"# dpkg --configure --pending\n"
"  "
msgstr ""
"# apt -f install\n"
"# dpkg --configure --pending\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1058
msgid ""
"In extreme cases you might have to force re-installation with a command like"
msgstr ""
"In extreme gevallen kan het gebeuren dat u herinstallatie moet forceren met "
"een commando zoals"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1061
#, no-wrap
msgid ""
"# dpkg --install <replaceable>/path/to/package_name.deb</replaceable>\n"
"  "
msgstr ""
"# dpkg --install <replaceable>/pad/naar/pakket_naam.deb</replaceable>\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:1067
msgid "File conflicts"
msgstr "Bestandsconflicten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1070
msgid ""
"File conflicts should not occur if you upgrade from a <quote>pure</quote> "
"&oldreleasename; system, but can occur if you have unofficial backports "
"installed. A file conflict will result in an error like:"
msgstr ""
"Bestandsconflicten zouden zich niet mogen voordoen als u een <quote>zuiver</"
"quote> &oldreleasename;-systeem opwaardeert, maar ze kunnen wel optreden als "
"u niet-officiële backports (een na een release verschenen recentere "
"pakketversie die voor die release geschikt gemaakt werd) geïnstalleerd "
"heeft. Bij een bestandsconflict krijgt u een foutmelding zoals:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1075
#, no-wrap
msgid ""
"Unpacking <replaceable>&lt;package-foo&gt;</replaceable> (from <replaceable>&lt;package-foo-file&gt;</replaceable>) ...\n"
"dpkg: error processing <replaceable>&lt;package-foo&gt;</replaceable> (--install):\n"
"trying to overwrite `<replaceable>&lt;some-file-name&gt;</replaceable>',\n"
"which is also in package <replaceable>&lt;package-bar&gt;</replaceable>\n"
"dpkg-deb: subprocess paste killed by signal (Broken pipe)\n"
"Errors were encountered while processing:\n"
"<replaceable>&lt;package-foo&gt;</replaceable>\n"
"  "
msgstr ""
"Uitpakken van <replaceable>&lt;pakket-foo&gt;</replaceable> (uit <replaceable>&lt;pakket-foo-bestand&gt;</replaceable>) ...\n"
"dpkg: fout bij het verwerken van <replaceable>&lt;pakket-foo&gt;</replaceable> (--install):\n"
" poging tot overschrijven van `<replaceable>&lt;een-bestands-naam&gt;</replaceable>',\n"
" ook aanwezig in pakket <replaceable>&lt;pakket-bar&gt;</replaceable>\n"
"dpkg-deb: subproces plakken gedood door signaal (Defecte pijp)\n"
"Er deden zich fouten voor bij het verwerken van:\n"
"<replaceable>&lt;pakket-foo&gt;</replaceable>\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1084
msgid ""
"You can try to solve a file conflict by forcibly removing the package "
"mentioned on the <emphasis>last</emphasis> line of the error message:"
msgstr ""
"U kunt een bestandsconflict proberen op te lossen door het pakket dat op de "
"<emphasis>laatste</emphasis> regel van de foutmelding vermeld wordt, "
"geforceerd te verwijderen:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1088
#, no-wrap
msgid ""
"# dpkg -r --force-depends <replaceable>package_name</replaceable>\n"
"  "
msgstr ""
"# dpkg -r --force-depends <replaceable>pakket_naam</replaceable>\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1091
msgid ""
"After fixing things up, you should be able to resume the upgrade by "
"repeating the previously described <command>apt</command> commands."
msgstr ""
"Nadat u dit gerepareerd heeft, zou u in staat moeten zijn om de opwaardering "
"te hervatten door de eerder beschreven <command>apt</command>-commando's "
"nogmaals uit te voeren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:1098
msgid "Configuration changes"
msgstr "Configuratiewijzigingen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1101
msgid ""
"During the upgrade, you will be asked questions regarding the configuration "
"or re-configuration of several packages. When you are asked if any file in "
"the <filename>/etc/init.d</filename> directory, or the <filename>/etc/"
"manpath.config</filename> file should be replaced by the package "
"maintainer's version, it's usually necessary to answer <quote>yes</quote> to "
"ensure system consistency. You can always revert to the old versions, since "
"they will be saved with a <literal>.dpkg-old</literal> extension."
msgstr ""
"Tijdens de opwaardering zult u vragen krijgen in verband met de configuratie "
"of de herconfiguratie van verschillende pakketten. Wanneer u gevraagd wordt "
"of een bestand in de map <filename>/etc/init.d</filename> of het bestand "
"<filename>/etc/manpath.config</filename> moet vervangen worden door de "
"versie van de pakketonderhouder, is het meestal nodig om te antwoorden met "
"<quote>yes</quote> om de consistentie van het systeem te verzekeren. U kunt "
"steeds terugkeren naar de oudere versie, vermits die bewaard zal worden met "
"de extensie <literal>.dpkg-old</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1110
msgid ""
"If you're not sure what to do, write down the name of the package or file "
"and sort things out at a later time. You can search in the typescript file "
"to review the information that was on the screen during the upgrade."
msgstr ""
"Indien u twijfelt wat u moet doen, kunt u de naam van het pakket of het "
"bestand noteren en de zaak uitzoeken op een later moment. U kunt in het "
"transcriptiebestand de informatie die tijdens de opwaardering op het scherm "
"verscheen, nog eens nalezen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:1117
msgid "Change of session to console"
msgstr "Verspringen van de sessie naar een console"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1119
msgid ""
"If you are running the upgrade using the system's local console you might "
"find that at some points during the upgrade the console is shifted over to a "
"different view and you lose visibility of the upgrade process. For example, "
"this may happen in desktop systems when the display manager is restarted."
msgstr ""
"Indien u de lokale console van het systeem gebruikt om de opwaardering uit "
"te voeren, kunt u ondervinden dat u op sommige momenten tijdens de "
"opwaardering plots een ander scherm te zien krijgt en het zicht op het "
"verloop van het opwaarderingsproces verloren bent. Dit kan bijvoorbeeld "
"gebeuren op desktopsystemen wanneer de beeldschermbeheerder opnieuw "
"opgestart wordt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1126
msgid ""
"To recover the console where the upgrade was running you will have to use "
"<keycombo action='simul'><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</"
"keycap><keycap>F1</keycap></keycombo> (if in the graphical startup screen) "
"or <keycombo action='simul'><keycap>Alt</keycap><keycap>F1</keycap></"
"keycombo> (if in the local text-mode console) to switch back to the virtual "
"terminal 1. Replace F1 with the function key with the same number as the "
"virtual terminal the upgrade was running in. You can also use <keycombo "
"action='simul'><keycap>Alt</keycap><keycap>Left Arrow</keycap></keycombo> or "
"<keycombo action='simul'><keycap>Alt</keycap><keycap>Right Arrow</keycap></"
"keycombo> to switch between the different text-mode terminals."
msgstr ""
"Om de console te herstellen waarop de opwaardering liep, zult u de "
"toetsencombinatie <keycombo action='simul'><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</"
"keycap><keycap>F1</keycap></keycombo> (als u zich in het grafische "
"opstartscherm bevindt) of <keycombo action='simul'><keycap>Alt</"
"keycap><keycap>F1</keycap></keycombo> (als u zich in de lokale tekstmodus-"
"console bevindt) moeten gebruiken om terug te keren naar de virtuele "
"terminal 1. Vervang F1 door de functietoets die hetzelfde cijfer heeft als "
"het cijfer van de virtuele terminal waarin de opwaardering uitgevoerd werd. "
"U kunt ook <keycombo action='simul'><keycap>Alt</keycap><keycap>Pijl Links</"
"keycap></keycombo> of <keycombo action='simul'><keycap>Alt</"
"keycap><keycap>Pijl Rechts</keycap></keycombo> gebruiken om te wisselen "
"tussen de verschillende tekstmodus-terminals."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/upgrading.dbk:1143
msgid "Upgrading your kernel and related packages"
msgstr "Uw kernel en aanverwante pakketten opwaarderen"

#. type: Content of: <chapter><section><programlisting>
#: en/upgrading.dbk:1145
#, no-wrap
msgid ""
"  TODO: need to be reviewed with information from http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=571255\n";
"  [elbrus, 2019] is this section still relevant? That bug was from squeeze.\n"
" "
msgstr ""

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1149
msgid ""
"This section explains how to upgrade your kernel and identifies potential "
"issues related to this upgrade. You can either install one of the "
"<systemitem role=\"package\">linux-image-*</systemitem> packages provided by "
"Debian, or compile a customized kernel from source."
msgstr ""
"In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u uw kernel opwaardeert en worden "
"mogelijke problemen behandeld die met deze opwaardering verband houden. U "
"kunt ofwel een van de door Debian aangeboden <systemitem role=\"package"
"\">linux-image-*</systemitem>-pakketten installeren of een aangepaste kernel "
"compileren uit de broncode."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1155
msgid ""
"Note that a lot of information in this section is based on the assumption "
"that you will be using one of the modular Debian kernels, together with "
"<systemitem role=\"package\">initramfs-tools</systemitem> and <systemitem "
"role=\"package\">udev</systemitem>. If you choose to use a custom kernel "
"that does not require an initrd or if you use a different initrd generator, "
"some of the information may not be relevant for you."
msgstr ""
"Merk op dat veel van de informatie uit deze paragraaf uitgaat van de aanname "
"dat u een van de modulaire kernels van Debian gebruikt samen met<systemitem "
"role=\"package\">initramfs-tools</systemitem> en <systemitem role=\"package"
"\">udev</systemitem>. Indien u ervoor kiest om een aangepaste kernel te "
"gebruiken die geen initrd nodig heeft of indien u een andere initrd-"
"generator gebruikt, zal bepaalde informatie voor u mogelijk niet relevant "
"zijn."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:1163
msgid "Installing a kernel metapackage"
msgstr "Een kernel-metapakket installeren"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1165
msgid ""
"When you dist-upgrade from &oldreleasename; to &releasename;, it is strongly "
"recommended that you install a linux-image-* metapackage, if you have not "
"done so before. These metapackages will automatically pull in a newer "
"version of the kernel during upgrades. You can verify whether you have one "
"installed by running:"
msgstr ""
"Wanneer u met het commando dist-upgrade de stap zet van volledige "
"opwaardering van &oldreleasename; naar &releasename;, wordt het sterk "
"aanbevolen een linux-image-*-metapakket te installeren als u dit voordien "
"nog niet deed. Deze metapakketten installeren tijdens opwaarderingen "
"automatisch recentere versies van de kernel. U kunt nagaan of u een "
"metapakket geïnstalleerd heeft met het commando"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1172
#, no-wrap
msgid ""
"# dpkg -l \"linux-image*\" | grep ^ii | grep -i meta\n"
"  "
msgstr ""
"# dpkg -l \"linux-image*\" | grep ^ii | grep -i meta\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1175
msgid ""
"If you do not see any output, then you will either need to install a new "
"linux-image package by hand or install a linux-image metapackage. To see a "
"list of available linux-image metapackages, run:"
msgstr ""
"Indien u geen uitvoer te zien krijgt, zult u ofwel zelf handmatig het pakket "
"met een recentere kernelversie moeten installeren ofwel een linux-image-"
"metapakket. Om de lijst met beschikbare linux-image-metapakketten te "
"krijgen, geeft u de opdracht"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1180
#, no-wrap
msgid ""
"# apt-cache search linux-image- | grep -i meta | grep -v transition\n"
"  "
msgstr ""
"# apt-cache search linux-image- | grep -i meta | grep -v transition\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1184
msgid ""
"If you are unsure about which package to select, run <literal>uname -r</"
"literal> and look for a package with a similar name. For example, if you "
"see <quote><literal>2.6.32-5-amd64</literal></quote>, it is recommended that "
"you install <systemitem role=\"package\">linux-image-amd64</systemitem>. "
"You may also use <command>apt-cache</command> to see a long description of "
"each package in order to help choose the best one available. For example:"
msgstr ""
"Indien u twijfelt over welk pakket u moet selecteren, moet u de opdracht "
"<literal>uname -r</literal> gebruiken en zoeken naar een pakket met een "
"vergelijkbare naam. Indien u bijvoorbeeld <quote><literal>2.6.32-5-amd64</"
"literal></quote> te zien krijgt, is het aangeraden om <systemitem role="
"\"package\">linux-image-amd64</systemitem> te installeren. U kunt ook "
"gebruik maken van <command>apt-cache</command> om een uitgebreide "
"beschrijving van elk pakket te zien, hetgeen u kan helpen bij het kiezen van "
"het beste pakket uit de beschikbare pakketten. Bijvoorbeeld:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1193
#, no-wrap
msgid ""
"# apt-cache show linux-image-amd64\n"
"  "
msgstr ""
"# apt-cache show linux-image-amd64\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1196
msgid ""
"You should then use <literal>apt install</literal> to install it. Once this "
"new kernel is installed you should reboot at the next available opportunity "
"to get the benefits provided by the new kernel version. However, please "
"have a look at <xref linkend=\"before-first-reboot\" /> before performing "
"the first reboot after the upgrade."
msgstr ""
"U moet dan <literal>apt install</literal> gebruiken om het te installeren. "
"Nadat deze nieuwe kernel geïnstalleerd is, moet u bij de eerst mogelijke "
"gelegenheid het systeem herstarten om te kunnen genieten van de voordelen "
"die de nieuwe kernelversie biedt. Lees echter zeker eerst <xref linkend="
"\"before-first-reboot\" /> voor u de computer voor het eerst herstart na de "
"opwaardering."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1203
msgid ""
"For the more adventurous there is an easy way to compile your own custom "
"kernel on &debian;. Install the kernel sources, provided in the <systemitem "
"role=\"package\">linux-source</systemitem> package. You can make use of the "
"<literal>deb-pkg</literal> target available in the sources' makefile for "
"building a binary package. More information can be found in the <ulink url="
"\"http://kernel-handbook.alioth.debian.org/\";>Debian Linux Kernel Handbook</"
"ulink>, which can also be found as the <systemitem role=\"package\">debian-"
"kernel-handbook</systemitem> package."
msgstr ""
"Voor de meer avontuurlijk aangelegde personen staat er in &debian; een "
"gemakkelijke methode ter beschikking om een eigen aangepaste kernel te "
"compileren. Installeer de broncode van de kernel die in het pakket "
"<systemitem role=\"package\">linux-source</systemitem> te vinden is. U kunt "
"het <literal>deb-pkg</literal>-target uit de makefile van de broncode "
"gebruiken om een binair pakket te bouwen. Meer informatie is te vinden in "
"het <ulink url=\"http://kernel-handbook.alioth.debian.org/\";>Debian Linux "
"Kernel Handbook</ulink>, dat ook beschikbaar is onder de vorm van het pakket "
"<systemitem role=\"package\">debian-kernel-handbook</systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1213
msgid ""
"If possible, it is to your advantage to upgrade the kernel package "
"separately from the main <literal>dist-upgrade</literal> to reduce the "
"chances of a temporarily non-bootable system. Note that this should only be "
"done after the minimal upgrade process described in <xref linkend=\"minimal-"
"upgrade\"/>."
msgstr ""
"Als dit mogelijk is, heeft u er voordeel bij om het kernelpakket "
"afzonderlijk en los van de algemene <literal>dist-upgrade</literal> op te "
"waarderen om de kansen te verkleinen dat het systeem zich tijdelijk in een "
"niet-opstartbare toestand bevindt. Merk op dat u dit pas mag doen na het "
"minimale opwaarderingsproces, beschreven in <xref linkend=\"minimal-upgrade"
"\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/upgrading.dbk:1224
msgid "Preparing for the next release"
msgstr "Voorbereid zijn op de volgende release"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1226
msgid ""
"After the upgrade there are several things you can do to prepare for the "
"next release."
msgstr ""
"Na de opwaardering kunt u verschillende zaken doen om voorbereid te zijn op "
"de volgende release."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:1232
msgid ""
"Remove newly redundant or obsolete packages as described in <xref linkend="
"\"sufficient-space\"/> and <xref linkend=\"obsolete\"/>. You should review "
"which configuration files they use and consider purging the packages to "
"remove their configuration files. See also <xref linkend=\"purge-removed-"
"packages\" />."
msgstr ""
"Verwijder pakketten als ze overbodig of verouderd geworden zijn, zoals "
"beschreven is in <xref linkend=\"sufficient-space\"/> en in <xref linkend="
"\"obsolete\"/>. U moet nakijken welke configuratiebestanden zij gebruiken en "
"erover denken om de pakketten te wissen zodat ook hun configuratiebestanden "
"verwijderd worden. Zie ook <xref linkend=\"purge-removed-packages\" />."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:1242
msgid "Purging removed packages"
msgstr "Verwijderde pakketten wissen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1244
msgid ""
"It is generally advisable to purge removed packages. This is especially "
"true if these have been removed in an earlier release upgrade (e.g. from the "
"upgrade to &oldreleasename;) or they were provided by third-party vendors. "
"In particular, old init.d scripts have been known to cause issues."
msgstr ""
"Over het algemeen is het aanbevolen om verwijderde pakketten te wissen (met "
"het commando purge van APT). Dit is in het bijzonder het geval als ze bij "
"een eerdere release-upgrade verwijderd werden (bijvoorbeeld bij de "
"opwaardering naar &oldreleasename;) of als ze door een derde geleverd waren. "
"In het bijzonder van init.d-scripts is bekend dat deze voor problemen kunnen "
"zorgen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><caution><para>
#: en/upgrading.dbk:1252
msgid ""
"Purging a package will generally also purge its log files, so you might want "
"to back them up first."
msgstr ""
"Door een pakket te wissen worden over het algemeen ook de logboekbestanden "
"ervan gewist. Misschien wilt u er eerst een reservekopie van maken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1257
msgid ""
"The following command displays a list of all removed packages that may have "
"configuration files left on the system (if any):"
msgstr ""
"Het volgende commando toont een lijst van alle verwijderde pakketten waarvan "
"er mogelijk configuratiebestanden achtergebleven zijn op het systeem (indien "
"van toepassing):"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1261
#, no-wrap
msgid ""
"# dpkg -l | awk '/^rc/ { print $2 }'\n"
"  "
msgstr ""
"# dpkg -l | awk '/^rc/ { print $2 }'\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1264
msgid ""
"The packages can be removed by using <command>apt purge</command>. Assuming "
"you want to purge all of them in one go, you can use the following command:"
msgstr ""
"De pakketten kunnen gewist worden met het commando <command>apt purge</"
"command>. In de veronderstelling dat u ze allemaal tegelijk wilt wissen, "
"kunt u het volgende commando gebruiken:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1269
#, no-wrap
msgid ""
"# apt purge $(dpkg -l | awk '/^rc/ { print $2 }')\n"
"  "
msgstr ""
"# apt purge $(dpkg -l | awk '/^rc/ { print $2 }')\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1272
msgid ""
"If you use <systemitem role=\"package\">aptitude</systemitem>, you can also "
"use the following alternative to the commands above:"
msgstr ""
"Indien u <systemitem role=\"package\">aptitude</systemitem> gebruikt, kunt u "
"als alternatief voor de bovenstaande commando's ook het volgende gebruiken:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1276
#, no-wrap
msgid ""
"$ aptitude search '~c'\n"
"$ aptitude purge '~c'\n"
"  "
msgstr ""
"$ aptitude search '~c'\n"
"$ aptitude purge '~c'\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/upgrading.dbk:1284
msgid "Obsolete packages"
msgstr "Verouderde pakketten"

#. type: Content of: <chapter><section><para><footnote><para>
#: en/upgrading.dbk:1290
msgid ""
"Or for as long as there is not another release in that time frame. "
"Typically only two stable releases are supported at any given time."
msgstr ""
"Of voor zover er binnen die tijdspanne geen andere release heeft "
"plaatsgevonden. Normaal worden niet meer dan twee stabiele releases tegelijk "
"ondersteund."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1286
msgid ""
"Introducing lots of new packages, &releasename; also retires and omits quite "
"a few old packages that were in &oldreleasename;. It provides no upgrade "
"path for these obsolete packages. While nothing prevents you from "
"continuing to use an obsolete package where desired, the Debian project will "
"usually discontinue security support for it a year after &releasename;'s "
"release<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>, and will not normally "
"provide other support in the meantime. Replacing them with available "
"alternatives, if any, is recommended."
msgstr ""
"Worden er met &releasename; veel nieuwe pakketten geïntroduceerd, dan worden "
"er ook heel wat oude pakketten die in &oldreleasename; zaten met pensioen "
"gestuurd of weggelaten. Voor deze verouderde pakketten is geen opwaardering "
"meer voorzien. Hoewel niets u belet om desgewenst een verouderd pakket te "
"blijven gebruiken, zal het Debian-project gewoonlijk een jaar na de uitgave "
"van &releasename;<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> de "
"beveiligingsondersteuning ervan stopzetten en in die tussentijd gewoonlijk "
"ook geen andere ondersteuning meer bieden. Als er alternatieven voor de "
"verouderde pakketten beschikbaar zijn, is het aangeraden om ze door een "
"dergelijk alternatief te vervangen."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1297
msgid ""
"There are many reasons why packages might have been removed from the "
"distribution: they are no longer maintained upstream; there is no longer a "
"Debian Developer interested in maintaining the packages; the functionality "
"they provide has been superseded by different software (or a new version); "
"or they are no longer considered suitable for &releasename; due to bugs in "
"them. In the latter case, packages might still be present in the "
"<quote>unstable</quote> distribution."
msgstr ""
"Er kunnen veel redenen zijn waarom een pakket verwijderd werd uit de "
"distributie: zij worden door de toeleveraar niet langer onderhouden; er is "
"niet langer een ontwikkelaar van Debian geïnteresseerd in het onderhoud van "
"het pakket; de geboden functionaliteit werd door andere software (of door "
"een nieuwere versie) overgenomen; of omdat ze bugs bevatten worden zij niet "
"langer als geschikt beschouwd voor &releasename;. In dit laatste geval kan "
"het pakket wel nog aanwezig zijn in de distributie <quote>unstable</quote>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1305
msgid ""
"Detecting which packages in an updated system are <quote>obsolete</quote> is "
"easy since the package management front-ends will mark them as such. If you "
"are using <command>aptitude</command>, you will see a listing of these "
"packages in the <quote>Obsolete and Locally Created Packages</quote> entry."
msgstr ""
"Vaststellen welke pakketten in een opgewaardeerd systeem <quote>verouderd</"
"quote> zijn, is eenvoudig, vermits de front-ends voor pakketbeheer ze ook "
"als zodanig zullen markeren. Indien u <command>aptitude</command> gebruikt, "
"zult u een lijst van deze pakketten vinden onder het item <quote>Verouderde "
"en lokaal aangemaakte pakketten</quote>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1311
msgid ""
"The <ulink url=\"&url-bts;\">Debian Bug Tracking System</ulink> often "
"provides additional information on why the package was removed. You should "
"review both the archived bug reports for the package itself and the archived "
"bug reports for the <ulink url=\"&url-bts;cgi-bin/pkgreport.cgi?pkg=ftp."
"debian.org&amp;archive=yes\">ftp.debian.org pseudo-package</ulink>."
msgstr ""
"Het <ulink url=\"&url-bts;\">Bugopvolgingssysteem van Debian</ulink> "
"verschaft dikwijls bijkomende informatie over de redenen voor het "
"verwijderen van een pakket. U moet zowel de bugrapporten voor het pakket "
"zelf als de bugrapporten voor het <ulink url=\"&url-bts;cgi-bin/pkgreport."
"cgi?pkg=ftp.debian.org&amp;archive=yes\">pseudo-pakket ftp.debian.org</"
"ulink> erop nakijken."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1320
msgid ""
"For a list of obsolete packages for &Releasename;, please refer to <xref "
"linkend=\"noteworthy-obsolete-packages\"/>."
msgstr ""
"Raadpleeg voor een lijst van voor &Releasename; verouderde pakketten <xref "
"linkend=\"noteworthy-obsolete-packages\"/>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:1325
msgid "Transitional dummy packages"
msgstr "Dummy overgangspakketten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1327
msgid ""
"Some packages from &oldreleasename; may have been replaced in &releasename; "
"by transitional dummy packages, which are empty placeholders designed to "
"simplify upgrades. If for instance an application that was formerly a single "
"package has been split into several, a transitional package may be provided "
"with the same name as the old package and with appropriate dependencies to "
"cause the new ones to be installed. After this has happened the redundant "
"dummy package can be safely removed."
msgstr ""
"Sommige pakketten uit &oldreleasename; kunnen in &releasename; vervangen "
"zijn door dummy overgangspakketten, welke tijdelijke plaatsbekleders zijn, "
"bedoeld om opwaarderingen te vereenvoudigen. Indien bijvoorbeeld een "
"toepassing die vroeger uit een enkel pakket bestond, opgesplitst werd in "
"verschillende pakketten, kan voorzien worden in een overgangspakket met "
"dezelfde naam als het oude pakket en met passende vereisten die tot de "
"installatie van de nieuwe pakketten leiden. Nadat dit gebeurd is, kan het "
"overbodige dummypakket veilig verwijderd worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1336
msgid ""
"The package descriptions for transitional dummy packages usually indicate "
"their purpose. However, they are not uniform; in particular, some "
"<quote>dummy</quote> packages are designed to be kept installed, in order to "
"pull in a full software suite, or track the current latest version of some "
"program. You might also find <command>deborphan</command> with the "
"<literal>--guess-<replaceable>*</replaceable></literal> options (e.g. "
"<literal>--guess-dummy</literal>) useful to detect transitional dummy "
"packages on your system."
msgstr ""
"De pakketbeschrijving van dummy overgangspakketten vermeldt gewoonlijk welk "
"doel deze hebben. Deze zijn echter niet uniform; in het bijzonder zijn "
"sommige <quote>dummy</quote>-pakketten bedoeld om geïnstalleerd te blijven, "
"met als doel om een volledige softwaresuite binnen te trekken of om doorheen "
"de tijd zicht te blijven houden op de meest recente beschikbare versie van "
"een programma. Wellicht vindt u ook <command>deborphan</command> met een van "
"de opties van het type <literal>--guess-<replaceable>*</replaceable></"
"literal> (bijv. <literal>--guess-dummy</literal>), nuttig om dummy "
"overgangspakketten op uw systeem te detecteren."

#~ msgid ""
#~ "The distribution upgrade should be done either locally from a textmode "
#~ "virtual console (or a directly connected serial terminal), or remotely "
#~ "via an <command>ssh</command> link."
#~ msgstr ""
#~ "Het opwaarderen van de distributie moet ofwel lokaal gebeuren in "
#~ "tekstmodus vanaf een virtuele console (of een rechtstreeks aangesloten "
#~ "seriële terminal), ofwel vanop afstand via een <command>ssh</command>-"
#~ "verbinding."

#~ msgid ""
#~ "You should <emphasis>not</emphasis> upgrade using <command>telnet</"
#~ "command>, <command>rlogin</command>, <command>rsh</command>, or from an X "
#~ "session managed by <command>xdm</command>, <command>gdm</command> or "
#~ "<command>kdm</command> etc. on the machine you are upgrading. That is "
#~ "because each of those services may well be terminated during the upgrade, "
#~ "which can result in an <emphasis>inaccessible</emphasis> system that is "
#~ "only half-upgraded. Use of the GNOME application <command>update-"
#~ "manager</command> is <emphasis>strongly discouraged</emphasis> for "
#~ "upgrades to new releases, as this tool relies on the desktop session "
#~ "remaining active."
#~ msgstr ""
#~ "Voer de opwaardering <emphasis>niet</emphasis> uit met <command>telnet</"
#~ "command>, <command>rlogin</command>, <command>rsh</command>, of vanuit "
#~ "een X-sessie die beheerd wordt door <command>xdm</command>, <command>gdm</"
#~ "command> of <command>kdm</command>, enz. op de computer die u gaat "
#~ "opwaarderen. De reden is dat elk van deze diensten tijdens de "
#~ "opwaardering beëindigd zal worden, hetgeen kan leiden tot een "
#~ "<emphasis>ontoegankelijk</emphasis> systeem dat slechts gedeeltelijk "
#~ "opgewaardeerd is. Het gebruik van de GNOME-toepassing <command>update-"
#~ "manager</command> wordt <emphasis>stellig ontraden</emphasis> voor "
#~ "opwaarderingen naar een nieuwe release, vermits het voor dit programma "
#~ "nodig is dat de desktopsessie actief blijft."

#~ msgid ""
#~ "TODO: surely gdm/kdm are sane?\n"
#~ "(vorlon) haha, no, gdm is not; I had that thought, and tested a gdm\n"
#~ "     restart on my live session ;)\n"
#~ msgstr ""
#~ "TODO: surely gdm/kdm are sane?\n"
#~ "(vorlon) haha, no, gdm is not; I had that thought, and tested a gdm\n"
#~ "     restart on my live session ;)\n"

#~ msgid "Checking system status"
#~ msgstr "De toestand van het systeem controleren"

#~ msgid ""
#~ "The upgrade process described in this chapter has been designed for "
#~ "upgrades from <quote>pure</quote> &oldreleasename; systems without third-"
#~ "party packages. For the greatest reliability of the upgrade process, you "
#~ "may wish to remove third-party packages from your system before you begin "
#~ "upgrading."
#~ msgstr ""
#~ "Het opwaarderingsproces dat in dit hoofdstuk beschreven wordt, is "
#~ "ontworpen voor opwaarderingen van <quote>pure</quote> &oldreleasename;-"
#~ "systemen zonder pakketten van derden. Om uw opwaarderingsproces zo "
#~ "betrouwbaar mogelijk te laten verlopen, zou u ervoor kunnen kiezen om "
#~ "deze pakketten van derden van het systeem te verwijderen voor u met "
#~ "opwaarderen begint."

#~ msgid ""
#~ "The default configuration is set up for installation from the main Debian "
#~ "Internet servers, but you may wish to modify <filename>/etc/apt/sources."
#~ "list</filename> to use other mirrors, preferably a mirror that is closest "
#~ "to you in network terms."
#~ msgstr ""
#~ "De standaardconfiguratie staat zo ingesteld dat voor installaties via het "
#~ "internet gebruik gemaakt wordt van de hoofdservers van Debian. U zult "
#~ "wellicht het bestand <filename>/etc/apt/sources.list</filename> willen "
#~ "aanpassen om andere spiegelservers te gebruiken, bij voorkeur een "
#~ "spiegelserver die in netwerktermen het meest dichtstbij is."

#~ msgid ""
#~ "To use this mirror with <systemitem role=\"package\">apt</systemitem>, "
#~ "you add this line to your <filename>sources.list</filename> file:"
#~ msgstr ""
#~ "Om met <systemitem role=\"package\">apt</systemitem> van deze "
#~ "spiegelserver gebruik te maken, voegt u deze regel toe aan het bestand "
#~ "<filename>sources.list</filename>:"

#~ msgid ""
#~ "The recommended way to upgrade from previous &debian; releases is to use "
#~ "the package management tool <command>apt-get</command>. In previous "
#~ "releases, <command>aptitude</command> was recommended for this purpose, "
#~ "but recent versions of <command>apt-get</command> provide equivalent "
#~ "functionality and also have proven to more consistently give the desired "
#~ "upgrade results."
#~ msgstr ""
#~ "De aanbevolen manier om op te waarderen vanuit eerdere releases van "
#~ "&debian; is het pakketbeheergereedschap <command>apt-get</command> "
#~ "gebruiken. Bij eerdere releases werd voor dit doel <command>aptitude</"
#~ "command> aanbevolen, maar de nieuwste versies van <command>apt-get</"
#~ "command> bieden een evenwaardige functionaliteit en hebben ook bewezen op "
#~ "een meer consistente wijze de gewenste opwaarderingsresultaten te kunnen "
#~ "leveren."

#~ msgid "# apt-get clean"
#~ msgstr "# apt-get clean"

#~ msgid ""
#~ "The upgrade process for some previous releases recommended the use of "
#~ "<command>aptitude</command> for the upgrade. This tool is not recommended "
#~ "for upgrades from &oldreleasename; to &releasename;."
#~ msgstr ""
#~ "Bij sommige eerdere uitgaven werd het gebruik van <command>aptitude</"
#~ "command> aanbevolen voor het uitvoeren van de opwaardering. Voor de "
#~ "opwaardering van &oldreleasename; naar &releasename; bevelen we dat "
#~ "gereedschap niet aan."

#~ msgid ""
#~ "Some packages from &oldreleasename; have been split into several packages "
#~ "in &releasename;, often to improve system maintainability. To ease the "
#~ "upgrade path in such cases, &releasename; often provides <quote>dummy</"
#~ "quote> packages: empty packages that have the same name as the old "
#~ "package in &oldreleasename; with dependencies that cause the new packages "
#~ "to be installed. These <quote>dummy</quote> packages are considered "
#~ "redundant after the upgrade and can be safely removed."
#~ msgstr ""
#~ "Sommige pakketten uit &oldreleasename; werden in &releasename; "
#~ "opgesplitst in verschillende pakketten, dikwijls om het onderhoud van het "
#~ "systeem te vergemakkelijken. Om in dergelijke gevallen het opwaarderen te "
#~ "vergemakkelijken, stelt &releasename; vaak <quote>dummy</quote>pakketten "
#~ "ter beschikking: lege pakketten die dezelfde naam hebben als het oude "
#~ "pakket in &oldreleasename; met vereisten die ervoor zorgen dat de nieuwe "
#~ "pakketten geïnstalleerd worden. Deze <quote>dummy</quote>pakketten worden "
#~ "als overbodig beschouwd na de opwaardering en kunnen probleemloos "
#~ "verwijderd worden."

#~ msgid ""
#~ "If everything else fails, you might be able to boot via the old sysvinit "
#~ "system. This requires that <systemitem role=\"package\">sysvinit</"
#~ "systemitem> is still installed and the binary <filename>/lib/sysvinit/"
#~ "init</filename> is included in your initramfs. If these requirements are "
#~ "met, add <literal>init=/lib/sysvinit/init</literal> on the kernel command-"
#~ "line and it will boot with the sysvinit binary."
#~ msgstr ""
#~ "Indien al de rest mislukt, slaagt u er misschien wel in op te starten via "
#~ "het oude sysvinit-systeem. Daarvoor is het wel nodig dat <systemitem role="
#~ "\"package\">sysvinit</systemitem> nog steeds geïnstalleerd is en dat het "
#~ "binaire bestand <filename>/lib/sysvinit/init</filename> opgenomen is in "
#~ "uw initramfs. Is aan deze vereisten voldaan, voeg dan <literal>init=/lib/"
#~ "sysvinit/init</literal> toe aan de commandoregel voor de kernel en het "
#~ "binaire bestand sysvinit zal gebruikt worden om op te starten."

Reply to: