[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://release-notes/nl/moreinfo.poDag iedereen, 


In het git-archief release-notes werd de vertaling van nl/moreinfo.po
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/nl/moreinfo.po b/nl/moreinfo.po
index 6899389c..199a0f55 100644
--- a/nl/moreinfo.po
+++ b/nl/moreinfo.po
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes/moreinfo\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-04-02 20:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-04-02 21:35+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-04-09 14:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-04-09 16:13+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -105,12 +105,12 @@ msgstr ""
 "De mailinglijsten die voor gebruikers van Debian het interessantst zijn, "
 "zijn <quote>debian-user</quote> (in het Engels) en andere lijsten met als "
 "benaming debian-user-<replaceable>taal</replaceable> (voor andere talen). Er "
-"is ook een lijst voor ondersteuning in het Nederlands, genaamd debian-user-"
-"dutch. Verdere informatie over deze lijsten en instructies om er op in te "
-"tekenen vindt u op <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\"></ulink>. Ga "
-"eerst in de archieven van de mailinglijst na of uw vraag al niet eerder "
-"beantwoord werd, voordat u een bericht naar een mailinglijst stuurt. Neem "
-"ook de gebruikelijk netiquette in acht."
+"is ook een lijst voor ondersteuning in het Nederlands: debian-user-dutch. "
+"Verdere informatie over deze lijsten en instructies om er op in te tekenen "
+"vindt u op <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\"></ulink>. Ga eerst in "
+"de archieven van de mailinglijst na of uw vraag al niet eerder beantwoord "
+"werd, voordat u een bericht naar een mailinglijst stuurt. Neem ook de "
+"gebruikelijk netiquette in acht."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
 #: en/moreinfo.dbk:51
@@ -187,7 +187,7 @@ msgstr ""
 "toekomstige uitgave gecorrigeerd kan worden. Voor het rapporteren van een "
 "bug is een geldig bestaand e-mailadres vereist. We hebben deze informatie "
 "nodig om bugs goed te kunnen opvolgen en opdat ontwikkelaars contact zouden "
-"kunnen opnemen met de indiener van een bugrapport wanneer bijkomende "
+"kunnen opnemen met de indiener van een bugrapport, wanneer bijkomende "
 "informatie nodig blijkt."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
@@ -215,21 +215,6 @@ msgstr "Een bijdrage leveren aan Debian"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/moreinfo.dbk:100
 msgid ""
 "You do not need to be an expert to contribute to Debian. By assisting users "
 "with problems on the various user support <ulink url=\"&url-debian-list-"
@@ -287,8 +272,8 @@ msgstr ""
 "projects;\">subprojecten</ulink> van Debian, zoals onder meer de projecten "
 "die Debian geschikt maken voor specifieke computerarchitecturen, of het "
 "project <ulink url=\"&url-debian-blends;\">Debian Pure Blends</ulink>, dat "
-"met de software uit Debian doelgroepspecifieke collecties samenstelt en "
-"uitgeeft, gericht op specifieke gebruikersgroepen."
+"met de software uit Debian specifieke collecties samenstelt en uitgeeft, "
+"gericht op specifieke gebruikersgroepen."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/moreinfo.dbk:128
@@ -302,5 +287,5 @@ msgstr ""
 "softwaregemeenschap, als gebruiker, ontwikkelaar, schrijver of vertaler, dan "
 "draagt u reeds bij tot het bevorderen van vrije software. Daaraan meehelpen "
 "is lonend en leuk en het biedt u ook de kans om met nieuwe mensen in contact "
-"te komen, om nog te zwijgen van dat vage warme gevoel dat u ervan krijgt van "
-"binnen."
+"te komen, om nog te zwijgen van dat vage warme gevoel van binnen dat u ervan "
+"krijgt."
# Dutch translation of the Debian release notes.
# Copyright (C) 2011, 2012 The Debian Project.
# This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
# Remco Rijnders <remco@webconquest.com>, 2011.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes/moreinfo\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-09 14:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-09 16:13+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/moreinfo.dbk:8
msgid "en"
msgstr "nl"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/moreinfo.dbk:9
msgid "More information on &debian;"
msgstr "Bijkomende informatie over &debian;"

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:11
msgid "Further reading"
msgstr "Literatuurverwijzingen"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:13
msgid ""
"Beyond these release notes and the installation guide, further documentation "
"on Debian is available from the Debian Documentation Project (DDP), whose "
"goal is to create high-quality documentation for Debian users and "
"developers, such as the Debian Reference, Debian New Maintainers Guide, the "
"Debian FAQ, and many more. For full details of the existing resources see "
"the <ulink url=\"&url-ddp;\">Debian Documentation website</ulink> and the "
"<ulink url=\"&url-wiki;\">Debian Wiki</ulink>."
msgstr ""
"Naast deze notities bij de release en de installatiehandleiding is "
"bijkomende documentatie over Debian te vinden via het Debian Documentatie "
"Project (DDP). Het doel ervan is hoogwaardige documentatie te ontwikkelen "
"ten behoeve van gebruikers en ontwikkelaars van Debian. Deze documentatie "
"omvat onder andere het Naslagwerk voor Debian, de Debian gids voor Nieuwe "
"Pakketonderhouders, de Debian FAQ (Vaak Gestelde Vragen), en nog veel andere "
"documentatie. Voor de volledige lijst van de beschikbare bronnen kunt u "
"terecht bij de <ulink url=\"&url-ddp;\">Documentatiewebsite van Debian</"
"ulink> en de <ulink url=\"&url-wiki;\">Wikiwebsite van Debian</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:23
msgid ""
"Documentation for individual packages is installed into <filename>/usr/share/"
"doc/<replaceable>package</replaceable></filename>. This may include "
"copyright information, Debian specific details, and any upstream "
"documentation."
msgstr ""
"Documentatie over individuele pakketten wordt geïnstalleerd in <filename>/"
"usr/share/doc/<replaceable>pakket</replaceable></filename>. Daarin kunt u "
"copyrightinformatie, Debian-specifieke informatie en eventueel documentatie "
"van de oorspronkelijke ontwikkelaars van de software vinden."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:31
msgid "Getting help"
msgstr "Hulp vinden"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:33
msgid ""
"There are many sources of help, advice, and support for Debian users, though "
"these should only be considered after researching the issue in available "
"documentation. This section provides a short introduction to these sources "
"which may be helpful for new Debian users."
msgstr ""
"Gebruikers van Debian kunnen voor hulp, advies en ondersteuning terecht bij "
"verschillende bronnen. Maar aan die stap moet pas gedacht worden wanneer de "
"beschikbare documentatie geen oplossing heeft kunnen bieden. Deze paragraaf "
"geeft een korte introductie over dergelijke bronnen die van nut kunnen zijn "
"voor nieuwe gebruikers van Debian."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:39
msgid "Mailing lists"
msgstr "Mailinglijsten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:41
msgid ""
"The mailing lists of most interest to Debian users are the debian-user list "
"(English) and other debian-user-<replaceable>language</replaceable> lists "
"(for other languages). For information on these lists and details of how to "
"subscribe see <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\"></ulink>. Please "
"check the archives for answers to your question prior to posting and also "
"adhere to standard list etiquette."
msgstr ""
"De mailinglijsten die voor gebruikers van Debian het interessantst zijn, "
"zijn <quote>debian-user</quote> (in het Engels) en andere lijsten met als "
"benaming debian-user-<replaceable>taal</replaceable> (voor andere talen). Er "
"is ook een lijst voor ondersteuning in het Nederlands: debian-user-dutch. "
"Verdere informatie over deze lijsten en instructies om er op in te tekenen "
"vindt u op <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\"></ulink>. Ga eerst in "
"de archieven van de mailinglijst na of uw vraag al niet eerder beantwoord "
"werd, voordat u een bericht naar een mailinglijst stuurt. Neem ook de "
"gebruikelijk netiquette in acht."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:51
msgid "Internet Relay Chat"
msgstr "Internet Relay Chat (IRC)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:53
msgid ""
"Debian has an IRC channel dedicated to support and aid for Debian users, "
"located on the OFTC IRC network. To access the channel, point your favorite "
"IRC client at irc.debian.org and join <literal>#debian</literal>."
msgstr ""
"Debian heeft een (Engelstalig) IRC-kanaal, gewijd aan het ondersteunen en "
"helpen van gebruikers van Debian. Dit kanaal bevindt zich op het IRC-netwerk "
"van OFTC. Om dit kanaal te bezoeken kunt u met uw favoriete IRC-programma "
"verbinding maken met irc.debian.org en afstellen op het kanaal "
"<literal>#debian</literal> (/join <literal>#debian</literal>)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:58
msgid ""
"Please follow the channel guidelines, respecting other users fully. The "
"guidelines are available at the <ulink url=\"&url-wiki;DebianIRC\">Debian "
"Wiki</ulink>."
msgstr ""
"Houdt u zich alstublieft aan de richtlijnen voor het kanaal en gedraagt u "
"zich respectvol naar anderen toe. De richtlijnen zijn beschikbaar op de "
"<ulink url=\"&url-wiki;DebianIRC\">Debian Wiki-pagina's</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:63
msgid ""
"For more information on OFTC please visit the <ulink url=\"&url-irc-host;"
"\">website</ulink>."
msgstr ""
"Verdere informatie over OFTC vindt u op de <ulink url=\"&url-irc-host;"
"\">website</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:71
msgid "Reporting bugs"
msgstr "Fouten rapporteren"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:73
msgid ""
"We strive to make Debian a high-quality operating system; however that does "
"not mean that the packages we provide are totally free of bugs. Consistent "
"with Debian's <quote>open development</quote> philosophy and as a service to "
"our users, we provide all the information on reported bugs at our own Bug "
"Tracking System (BTS). The BTS can be browsed at <ulink url=\"&url-bts;\"></"
"ulink>."
msgstr ""
"We streven ernaar om van Debian een hoogwaardig besturingssysteem te maken. "
"Dit betekent echter niet dat de geleverde pakketten volkomen foutloos zijn. "
"In lijn met de opvattingen van Debian over een <quote>open wijze van "
"ontwikkelen</quote> en als dienst aan onze gebruikers is alle informatie met "
"betrekking tot gerapporteerde bugs beschikbaar in ons eigen "
"bugopvolgingssysteem (BTS - Bug Tracking System). Het BTS kan bekeken worden "
"op <ulink url=\"&url-bts;\"></ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:81
msgid ""
"If you find a bug in the distribution or in packaged software that is part "
"of it, please report it so that it can be properly fixed for future "
"releases. Reporting bugs requires a valid e-mail address. We ask for this "
"so that we can trace bugs and developers can get in contact with submitters "
"should additional information be needed."
msgstr ""
"Wanneer u een bug vindt in de distributie of in een van de softwarepakketten "
"die er deel van uitmaken, rapporteer dit dan alstublieft zodat het in een "
"toekomstige uitgave gecorrigeerd kan worden. Voor het rapporteren van een "
"bug is een geldig bestaand e-mailadres vereist. We hebben deze informatie "
"nodig om bugs goed te kunnen opvolgen en opdat ontwikkelaars contact zouden "
"kunnen opnemen met de indiener van een bugrapport, wanneer bijkomende "
"informatie nodig blijkt."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:88
msgid ""
"You can submit a bug report using the program <command>reportbug</command> "
"or manually using e-mail. You can find out more about the Bug Tracking "
"System and how to use it by reading the reference documentation (available "
"at <filename>/usr/share/doc/debian</filename> if you have <systemitem role="
"\"package\">doc-debian</systemitem> installed) or online at the <ulink url="
"\"&url-bts;\">Bug Tracking System</ulink>."
msgstr ""
"U kunt een bugrapport indienen met behulp van het programma "
"<command>reportbug</command> of handmatig door middel van het sturen van een "
"e-mail. U kunt meer lezen over het bugopvolgingssysteem en hoe dit te "
"gebruiken door de betreffende documentatie te raadplegen (beschikbaar onder "
"<filename>/usr/share/doc/debian</filename> wanneer u <systemitem role="
"\"package\">doc-debian</systemitem> geïnstalleerd heeft) of online op het "
"<ulink url=\"&url-bts;\">Bug Tracking System</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:98
msgid "Contributing to Debian"
msgstr "Een bijdrage leveren aan Debian"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:100
msgid ""
"You do not need to be an expert to contribute to Debian. By assisting users "
"with problems on the various user support <ulink url=\"&url-debian-list-"
"archives;\">lists</ulink> you are contributing to the community. "
"Identifying (and also solving) problems related to the development of the "
"distribution by participating on the development <ulink url=\"&url-debian-"
"list-archives;\">lists</ulink> is also extremely helpful. To maintain "
"Debian's high-quality distribution, <ulink url=\"&url-bts;\">submit bugs</"
"ulink> and help developers track them down and fix them. The tool "
"<systemitem role=\"package\">how-can-i-help</systemitem> helps you to find "
"suitable reported bugs to work on. If you have a way with words then you "
"may want to contribute more actively by helping to write <ulink url=\"&url-"
"ddp-vcs-info;\">documentation</ulink> or <ulink url=\"&url-debian-i18n;"
"\">translate</ulink> existing documentation into your own language."
msgstr ""
"U hoeft geen expert te zijn om een bijdrage te leveren aan Debian. Door het "
"helpen van andere gebruikers met problemen op de diverse <ulink url=\"&url-"
"debian-list-archives;\">mailinglijsten</ulink> voor gebruikers, levert u al "
"een waardevolle bijdrage. Het identificeren (en ook het oplossen) van "
"problemen die verband houden met het ontwikkelen van de distributie door te "
"participeren op de <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\">mailinglijsten</"
"ulink> voor ontwikkelaars, is eveneens van grote waarde. Om de hoge "
"kwaliteit van de Debian-distributie te handhaven kunt u vastgestelde <ulink "
"url=\"&url-bts;\">fouten rapporteren</ulink> en de ontwikkelaars helpen bij "
"het opsporen en verhelpen van deze fouten. Het hulpprogrammaatje <systemitem "
"role=\"package\">how-can-i-help</systemitem> helpt bij het vinden van "
"gerapporteerde problemen waarop u kunt werken. Wanneer u een goede "
"taalbeheersing heeft, kunt u overwegen om een actieve bijdrage te leveren "
"via het helpen schrijven van <ulink url=\"&url-ddp-vcs-info;\">documentatie</"
"ulink> of door het <ulink url=\"&url-debian-i18n;\">vertalen</ulink> van "
"bestaande documentatie naar uw eigen taal."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:117
msgid ""
"If you can dedicate more time, you could manage a piece of the Free Software "
"collection within Debian. Especially helpful is if people adopt or maintain "
"items that people have requested for inclusion within Debian. The <ulink "
"url=\"&url-wnpp;\">Work Needing and Prospective Packages database</ulink> "
"details this information. If you have an interest in specific groups then "
"you may find enjoyment in contributing to some of Debian's <ulink url=\"&url-"
"debian-projects;\">subprojects</ulink> which include ports to particular "
"architectures and <ulink url=\"&url-debian-blends;\">Debian Pure Blends</"
"ulink> for specific user groups, among many others."
msgstr ""
"Wanneer u meer tijd kunt besteden, kunt u eventueel het beheer opnemen van "
"een onderdeel uit de collectie Vrije Software van Debian. Bijzonder nuttig "
"is het adopteren van pakketten die geen beheerder meer hebben of het "
"onderhouden van software waarvan mensen de opname in Debian aanvroegen. "
"Welke pakketten dit zijn, vindt u terug in de <ulink url=\"&url-wnpp;\">Work "
"Needing and Prospective Packages database</ulink>, de databank van pakketten "
"waaraan werk is en van software die mogelijk aan de distributie toegevoegd "
"kan worden. Wanneer u belang stelt in specifieke groepen, dan vindt u het "
"wellicht leuk om bij te dragen tot een van de <ulink url=\"&url-debian-"
"projects;\">subprojecten</ulink> van Debian, zoals onder meer de projecten "
"die Debian geschikt maken voor specifieke computerarchitecturen, of het "
"project <ulink url=\"&url-debian-blends;\">Debian Pure Blends</ulink>, dat "
"met de software uit Debian specifieke collecties samenstelt en uitgeeft, "
"gericht op specifieke gebruikersgroepen."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:128
msgid ""
"In any case, if you are working in the free software community in any way, "
"as a user, programmer, writer, or translator you are already helping the "
"free software effort. Contributing is rewarding and fun, and as well as "
"allowing you to meet new people it gives you that warm fuzzy feeling inside."
msgstr ""
"Hoe dan ook, als u al op een of andere manier actief bent binnen de vrije "
"softwaregemeenschap, als gebruiker, ontwikkelaar, schrijver of vertaler, dan "
"draagt u reeds bij tot het bevorderen van vrije software. Daaraan meehelpen "
"is lonend en leuk en het biedt u ook de kans om met nieuwe mensen in contact "
"te komen, om nog te zwijgen van dat vage warme gevoel van binnen dat u ervan "
"krijgt."

Reply to: