[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://release-notes/nl/old-stuff.poDag iedereen, 


In het git-archief release-notes werd de vertaling van nl/old-stuff.po
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/nl/old-stuff.po b/nl/old-stuff.po
index fd70b8ca..61877b66 100644
--- a/nl/old-stuff.po
+++ b/nl/old-stuff.po
@@ -3,13 +3,13 @@
 # This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
 # Remco Rijnders <remco@webconquest.com>, 2011.
 # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes/old-stuff\n"
 "POT-Creation-Date: 2019-04-02 20:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-06-10 20:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-04-02 22:01+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #. type: Attribute 'lang' of: <appendix>
 #: en/old-stuff.dbk:8
@@ -71,14 +71,12 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <appendix><section><title>
 #: en/old-stuff.dbk:30
-#, fuzzy
 #| msgid "Checking your sources list"
 msgid "Checking your APT source-list files"
-msgstr "Het controleren van uw bronnenlijst"
+msgstr "Het controleren van uw bronnenlijst voor APT"
 
 #. type: Content of: <appendix><section><para>
 #: en/old-stuff.dbk:32
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If any of the lines in your <filename>/etc/apt/sources.list</filename> "
 #| "refer to <quote><literal>stable</literal></quote>, it effectively points "
@@ -95,13 +93,14 @@ msgid ""
 "run <command>apt update</command>, you can still get back without problems "
 "by following the procedure below."
 msgstr ""
-"Wanneer een van de regels in uw bestand <filename>/etc/apt/sources.list</"
-"filename> de vermelding <quote><literal>stable</literal></quote> bevat, dan "
-"<quote>gebruikt</quote> u eigenlijk al &releasename;. Wellicht is dit niet "
-"wat u wilt wanneer u nog niet klaar bent voor de opwaardering. Wanneer u al "
-"<command>apt-get update</command> uitgevoerd heeft, kunt u nog steeds zonder "
-"problemen terug naar de vorige toestand door de onderstaande procedure te "
-"volgen."
+"Wanneer een van de regels in uw bestanden met de bronnenlijsten voor APT "
+"(zie <ulink url=\"https://manpages.debian.org/&releasename;/apt/sources.";
+"list.5.html\">sources.list(5)</ulink>) een verwijzing naar "
+"<quote><literal>stable</literal></quote> bevat, dan verwijst dit al "
+"effectief naar &releasename;. Wellicht is dit niet wat u wilt wanneer u nog "
+"niet klaar bent voor de opwaardering. Wanneer u al <command>apt update</"
+"command> uitgevoerd heeft, kunt u nog steeds zonder problemen terug door de "
+"onderstaande procedure te volgen."
 
 #. type: Content of: <appendix><section><para>
 #: en/old-stuff.dbk:40
@@ -120,7 +119,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <appendix><section><para>
 #: en/old-stuff.dbk:46
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Open the file <filename>/etc/apt/sources.list</filename> with your "
 #| "favorite editor (as <literal>root</literal>) and check all lines "
@@ -140,18 +138,19 @@ msgid ""
 "for a reference to <quote><literal>stable</literal></quote>. If you find "
 "any, change <literal>stable</literal> to <literal>&oldreleasename;</literal>."
 msgstr ""
-"Open het bestand <filename>/etc/apt/sources.list</filename> met uw favoriete "
-"teksteditor (als <literal>root</literal>-gebruiker) en controleer alle "
-"regels die beginnen met <literal>deb http:</literal>, <literal>deb https:</"
-"literal>, <literal>deb tor+http:</literal>, <literal>deb tor+https:</"
-"literal> of <literal>deb ftp:</literal><placeholder type=\"footnote\" id="
-"\"0\"/> om na te gaan of ze naar <quote><literal>stable</literal></quote> "
-"verwijzen. Indien u zulke regels aantreft, verander dan de term "
-"<literal>stable</literal> in <literal>&oldreleasename;</literal>."
+"Open als systeembeheerder (root) met uw favoriete teksteditor het "
+"betreffende bestand met de bronnenlijst voor APT (zoals <filename>/etc/apt/"
+"sources.list</filename>) en controleer alle regels die beginnen met "
+"<literal>deb http:</literal>, <literal>deb https:</literal>, <literal>deb tor"
+"+http:</literal>, <literal>deb tor+https:</literal>, <literal>URIs: http:</"
+"literal>, <literal>URIs: https:</literal>, <literal>URIs: tor+http:</"
+"literal> of <literal>URIs: tor+https:</literal> om na te gaan of ze een "
+"verwijzing naar <quote><literal>stable</literal></quote> bevatten. Indien u "
+"zulke regels aantreft, verander dan de term <literal>stable</literal> in "
+"<literal>&oldreleasename;</literal>."
 
 #. type: Content of: <appendix><section><para>
 #: en/old-stuff.dbk:57
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If you have any lines starting with <literal>deb file:</literal>, you "
 #| "will have to check for yourself if the location they refer to contains an "
@@ -161,13 +160,13 @@ msgid ""
 "<literal>URIs: file:</literal>, you will have to check for yourself if the "
 "location they refer to contains a &oldreleasename; or &releasename; archive."
 msgstr ""
-"Wanneer u een of meerdere regels heeft die beginnen met <literal>deb file:</"
-"literal>, dan dient u zelf te controleren of de aangegeven locatie een "
-"archief betreft van &oldreleasename; of een archief van &releasename;."
+"Wanneer u eventueel regels heeft die beginnen met <literal>deb file:</"
+"literal> of <literal>URIs: file:</literal>, dan dient u zelf te controleren "
+"of de aangegeven locatie een archief betreft van &oldreleasename; of een "
+"archief van &releasename;."
 
 #. type: Content of: <appendix><section><important><para>
 #: en/old-stuff.dbk:64
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Do not change any lines that begin with <literal>deb cdrom:</literal>. "
 #| "Doing so would invalidate the line and you would have to run <command>apt-"
@@ -181,12 +180,12 @@ msgid ""
 "a <literal>cdrom:</literal> source line refers to <quote><literal>unstable</"
 "literal></quote>. Although confusing, this is normal."
 msgstr ""
-"Verander geen regels die met <literal>deb cdrom:</literal> beginnen. Wanneer "
-"u dit wel doet wordt deze regel ongeldig en moet u het commando <command>apt-"
-"cdrom</command> nogmaals uitvoeren. Er is geen reden voor paniek wanneer een "
-"pakketbronregel van het type <literal>cdrom:</literal> verwijst naar "
-"<quote><literal>unstable</literal></quote>. Alhoewel dit verwarrend kan "
-"zijn, is dit normaal."
+"Verander geen regels die met <literal>deb cdrom:</literal> of <literal>URIs: "
+"cdrom:</literal> beginnen. Wanneer u dit wel doet wordt deze regel ongeldig "
+"en moet u het commando <command>apt-cdrom</command> nogmaals uitvoeren. Er "
+"is geen reden voor paniek wanneer een pakketbronregel van het type "
+"<literal>cdrom:</literal> verwijst naar <quote><literal>unstable</literal></"
+"quote>. Hoewel dit verwarrend kan zijn, is dit normaal."
 
 #. type: Content of: <appendix><section><para>
 #: en/old-stuff.dbk:73
@@ -197,10 +196,10 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <appendix><section><screen>
 #: en/old-stuff.dbk:76
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 #| msgid "# apt-get update\n"
 msgid "# apt update\n"
-msgstr "# apt-get update\n"
+msgstr "# apt update\n"
 
 #. type: Content of: <appendix><section><para>
 #: en/old-stuff.dbk:79
# Dutch translation of the Debian release notes.
# Copyright (C) 2011, 2012 The Debian Project.
# This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
# Remco Rijnders <remco@webconquest.com>, 2011.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes/old-stuff\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-02 20:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-02 22:01+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <appendix>
#: en/old-stuff.dbk:8
msgid "en"
msgstr "nl"

#. type: Content of: <appendix><title>
#: en/old-stuff.dbk:9
msgid "Managing your &oldreleasename; system before the upgrade"
msgstr "Het beheren van uw &oldreleasename;-systeem voordat u opwaardeert"

#. type: Content of: <appendix><para>
#: en/old-stuff.dbk:11
msgid ""
"This appendix contains information on how to make sure you can install or "
"upgrade &oldreleasename; packages before you upgrade to &releasename;. This "
"should only be necessary in specific situations."
msgstr ""
"Deze appendix bevat informatie over hoe u &oldreleasename;-pakketten kunt "
"installeren of opwaarderen voordat u uw systeem opwaardeert naar "
"&releasename;. Dit is enkel nodig in een aantal specifieke situaties."

#. type: Content of: <appendix><section><title>
#: en/old-stuff.dbk:16
msgid "Upgrading your &oldreleasename; system"
msgstr "Uw &oldreleasename;-systeem opwaarderen"

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:18
msgid ""
"Basically this is no different from any other upgrade of &oldreleasename; "
"you've been doing. The only difference is that you first need to make sure "
"your package list still contains references to &oldreleasename; as explained "
"in <xref linkend=\"old-sources\"/>."
msgstr ""
"In principe is er geen verschil met een eventuele andere opwaardering van "
"&oldreleasename; die u uitgevoerd heeft. Het enige verschil is dat u zich "
"ervan dient te verzekeren dat uw apt-bronnenlijst nog steeds referenties "
"naar &oldreleasename; bevat zoals beschreven in <xref linkend=\"old-sources"
"\"/>."

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:24
msgid ""
"If you upgrade your system using a Debian mirror, it will automatically be "
"upgraded to the latest &oldreleasename; point release."
msgstr ""
"Wanneer u uw systeem opwaardeert via een Debian spiegelserver (mirror), "
"wordt het automatisch bijgewerkt naar de laatst uitgegeven onderversie van "
"&oldreleasename;."

#. type: Content of: <appendix><section><title>
#: en/old-stuff.dbk:30
#| msgid "Checking your sources list"
msgid "Checking your APT source-list files"
msgstr "Het controleren van uw bronnenlijst voor APT"

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:32
#| msgid ""
#| "If any of the lines in your <filename>/etc/apt/sources.list</filename> "
#| "refer to <quote><literal>stable</literal></quote>, it effectively points "
#| "to &releasename; already. This might not be what you want if you are not "
#| "ready yet for the upgrade. If you have already run <command>apt-get "
#| "update</command>, you can still get back without problems by following "
#| "the procedure below."
msgid ""
"If any of the lines in your APT source-list files (see <ulink url=\"https://";
"manpages.debian.org/&releasename;/apt/sources.list.5.html\">sources.list(5)</"
"ulink>) contain references to <quote><literal>stable</literal></quote>, "
"this is effectively pointing to &releasename; already. This might not be "
"what you want if you are not yet ready for the upgrade. If you have already "
"run <command>apt update</command>, you can still get back without problems "
"by following the procedure below."
msgstr ""
"Wanneer een van de regels in uw bestanden met de bronnenlijsten voor APT "
"(zie <ulink url=\"https://manpages.debian.org/&releasename;/apt/sources.";
"list.5.html\">sources.list(5)</ulink>) een verwijzing naar "
"<quote><literal>stable</literal></quote> bevat, dan verwijst dit al "
"effectief naar &releasename;. Wellicht is dit niet wat u wilt wanneer u nog "
"niet klaar bent voor de opwaardering. Wanneer u al <command>apt update</"
"command> uitgevoerd heeft, kunt u nog steeds zonder problemen terug door de "
"onderstaande procedure te volgen."

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:40
msgid ""
"If you have also already installed packages from &releasename;, there "
"probably is not much point in installing packages from &oldreleasename; "
"anymore. In that case you will have to decide for yourself whether you want "
"to continue or not. It is possible to downgrade packages, but that is not "
"covered here."
msgstr ""
"Wanneer u ook al pakketten van &releasename; heeft geïnstalleerd dan heeft "
"het waarschijnlijk weinig nut meer om nog pakketten van &oldreleasename; te "
"installeren. In dat geval moet u voor uzelf beslissen of u verder wilt gaan "
"of niet. Het is mogelijk om terug te gaan naar eerdere versies van "
"pakketten, maar dat komt hier niet aan bod."

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:46
#| msgid ""
#| "Open the file <filename>/etc/apt/sources.list</filename> with your "
#| "favorite editor (as <literal>root</literal>) and check all lines "
#| "beginning with <literal>deb http:</literal>, <literal>deb https:</"
#| "literal>, <literal>deb tor+http:</literal>, <literal>deb tor+https:</"
#| "literal> or <literal>deb ftp:</literal><placeholder type=\"footnote\" id="
#| "\"0\"/> for a reference to <quote><literal>stable</literal></quote>. If "
#| "you find any, change <literal>stable</literal> to "
#| "<literal>&oldreleasename;</literal>."
msgid ""
"As root, open the relevant APT source-list file (such as <filename>/etc/apt/"
"sources.list</filename>) with your favorite editor, and check all lines "
"beginning with <literal>deb http:</literal>, <literal>deb https:</literal>, "
"<literal>deb tor+http:</literal>, <literal>deb tor+https:</literal>, "
"<literal>URIs: http:</literal>, <literal>URIs: https:</literal>, "
"<literal>URIs: tor+http:</literal> or <literal>URIs: tor+https:</literal> "
"for a reference to <quote><literal>stable</literal></quote>. If you find "
"any, change <literal>stable</literal> to <literal>&oldreleasename;</literal>."
msgstr ""
"Open als systeembeheerder (root) met uw favoriete teksteditor het "
"betreffende bestand met de bronnenlijst voor APT (zoals <filename>/etc/apt/"
"sources.list</filename>) en controleer alle regels die beginnen met "
"<literal>deb http:</literal>, <literal>deb https:</literal>, <literal>deb tor"
"+http:</literal>, <literal>deb tor+https:</literal>, <literal>URIs: http:</"
"literal>, <literal>URIs: https:</literal>, <literal>URIs: tor+http:</"
"literal> of <literal>URIs: tor+https:</literal> om na te gaan of ze een "
"verwijzing naar <quote><literal>stable</literal></quote> bevatten. Indien u "
"zulke regels aantreft, verander dan de term <literal>stable</literal> in "
"<literal>&oldreleasename;</literal>."

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:57
#| msgid ""
#| "If you have any lines starting with <literal>deb file:</literal>, you "
#| "will have to check for yourself if the location they refer to contains an "
#| "&oldreleasename; or a &releasename; archive."
msgid ""
"If you have any lines starting with <literal>deb file:</literal> or "
"<literal>URIs: file:</literal>, you will have to check for yourself if the "
"location they refer to contains a &oldreleasename; or &releasename; archive."
msgstr ""
"Wanneer u eventueel regels heeft die beginnen met <literal>deb file:</"
"literal> of <literal>URIs: file:</literal>, dan dient u zelf te controleren "
"of de aangegeven locatie een archief betreft van &oldreleasename; of een "
"archief van &releasename;."

#. type: Content of: <appendix><section><important><para>
#: en/old-stuff.dbk:64
#| msgid ""
#| "Do not change any lines that begin with <literal>deb cdrom:</literal>. "
#| "Doing so would invalidate the line and you would have to run <command>apt-"
#| "cdrom</command> again. Do not be alarmed if a <literal>cdrom:</literal> "
#| "source line refers to <quote><literal>unstable</literal></quote>. "
#| "Although confusing, this is normal."
msgid ""
"Do not change any lines that begin with <literal>deb cdrom:</literal> or "
"<literal>URIs: cdrom:</literal>. Doing so would invalidate the line and you "
"would have to run <command>apt-cdrom</command> again. Do not be alarmed if "
"a <literal>cdrom:</literal> source line refers to <quote><literal>unstable</"
"literal></quote>. Although confusing, this is normal."
msgstr ""
"Verander geen regels die met <literal>deb cdrom:</literal> of <literal>URIs: "
"cdrom:</literal> beginnen. Wanneer u dit wel doet wordt deze regel ongeldig "
"en moet u het commando <command>apt-cdrom</command> nogmaals uitvoeren. Er "
"is geen reden voor paniek wanneer een pakketbronregel van het type "
"<literal>cdrom:</literal> verwijst naar <quote><literal>unstable</literal></"
"quote>. Hoewel dit verwarrend kan zijn, is dit normaal."

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:73
msgid "If you've made any changes, save the file and execute"
msgstr ""
"Wanneer u veranderingen hebt gemaakt, dient u het bestand te bewaren en het "
"volgende commando uit te voeren"

#. type: Content of: <appendix><section><screen>
#: en/old-stuff.dbk:76
#, no-wrap
#| msgid "# apt-get update\n"
msgid "# apt update\n"
msgstr "# apt update\n"

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:79
msgid "to refresh the package list."
msgstr "om de lijst met pakketten te verversen."

#. type: Content of: <appendix><section><title>
#: en/old-stuff.dbk:84
msgid "Removing obsolete configuration files"
msgstr "Verouderde configuratiebestanden verwijderen"

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:86
msgid ""
"Before upgrading your system to &releasename;, it is recommended to remove "
"old configuration files (such as <filename>*.dpkg-{new,old}</filename> files "
"under <filename>/etc</filename>) from the system."
msgstr ""
"Vooraleer u uw systeem gaat opwaarderen naar &releasename;, is het "
"aangeraden om oude configuratiebestanden (zoals <filename>*.dpkg-{new,old}</"
"filename>-bestanden onder <filename>/etc</filename>) van het systeem te "
"verwijderen."

#. type: Content of: <appendix><section><title>
#: en/old-stuff.dbk:94
msgid "Upgrade legacy locales to UTF-8"
msgstr "Waardeer oude taalinstellingen op naar UTF-8"

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:96
msgid ""
"Using a legacy non-UTF-8 locale has been unsupported by desktops and other "
"mainstream software projects for a long time. Such locales should be "
"upgraded by running <command>dpkg-reconfigure locales</command> and "
"selecting a UTF-8 default. You should also ensure that users are not "
"overriding the default to use a legacy locale in their environment."
msgstr ""
"Reeds lange tijd wordt het gebruik van een verouderde niet-UTF-8 systeemtaal "
"niet meer ondersteund door desktops en andere belangrijke software. "
"Dergelijke systeemtalen zouden opgewaardeerd moeten worden door "
"<command>dpkg-reconfigure locales</command> uit te voeren en een UTF-8 "
"taaldefinitie als standaard te selecteren. U zou er ook moeten voor zorgen "
"dat gebruikers in hun omgeving niet de standaard taaldefinitie vervangen "
"door een verouderde systeemtaal."

#~ msgid ""
#~ "<ulink url=\"https://lists.debian.org/debian-announce/2017/msg00001.html";
#~ "\">Debian will remove FTP access to all of its official mirrors on "
#~ "2017-11-01</ulink>. If your sources.list contains a <literal>debian.org</"
#~ "literal> host, please consider switching to <ulink url=\"https://deb.";
#~ "debian.org\">deb.debian.org</ulink>. This note only applies to mirrors "
#~ "hosted by Debian itself. If you use a secondary mirror or a third-party "
#~ "repository, then they may still support FTP access after that date. "
#~ "Please consult with the operators of these if you are in doubt."
#~ msgstr ""
#~ "<ulink url=\"https://lists.debian.org/debian-announce/2017/msg00001.html";
#~ "\">Debian zal op 01-11-2017 FTP-toegang tot al zijn officiële "
#~ "spiegelservers stopzetten</ulink>. Indien in uw bestand sources.list een "
#~ "computer voorkomt met in zijn naam <literal>debian.org</literal>, zou u "
#~ "moeten overschakelen op <ulink url=\"https://deb.debian.org\";>deb.debian."
#~ "org</ulink>. Deze opmerking heeft enkel betrekking op spiegelservers die "
#~ "door Debian zelf beheerd worden. Indien u een secundaire spiegelserver "
#~ "gebruikt of pakketbronnen van derden, dan is het mogelijk dat die na die "
#~ "datum nog steeds FTP-toegang blijven ondersteunen. Raadpleeg in geval van "
#~ "twijfel de betrokken beheerders."

#~ msgid ""
#~ "Lines in sources.list starting with <quote>deb ftp:</quote> and pointing "
#~ "to debian.org addresses should be changed into <quote>deb http:</quote> "
#~ "lines. See <xref linkend=\"deprecation-of-ftp-apt-mirrors\" />."
#~ msgstr ""
#~ "Regels in het bestand sources.list die beginnen met <quote>deb ftp:</"
#~ "quote> en naar een adres in het domein debian.org verwijzen, moeten "
#~ "veranderd worden in een regel van het type <quote>deb http:</quote>. Zie "
#~ "<xref linkend=\"deprecation-of-ftp-apt-mirrors\" />."

#~ msgid ""
#~ "In the GNOME screensaver, using passwords with non-ASCII characters, "
#~ "pam_ldap support, or even the ability to unlock the screen may be "
#~ "unreliable when not using UTF-8. The GNOME screenreader is affected by "
#~ "bug <ulink url=\"http://bugs.debian.org/599197\";>#599197</ulink>. The "
#~ "Nautilus file manager (and all glib-based programs, and likely all Qt-"
#~ "based programs too) assume that filenames are in UTF-8, while the shell "
#~ "assumes they are in the current locale's encoding. In daily use, non-"
#~ "ASCII filenames are just unusable in such setups. Furthermore, the gnome-"
#~ "orca screen reader (which grants sight-impaired users access to the GNOME "
#~ "desktop environment) requires a UTF-8 locale since Squeeze; under a "
#~ "legacy characterset, it will be unable to read out window information for "
#~ "desktop elements such as Nautilus/GNOME Panel or the Alt-F1 menu."
#~ msgstr ""
#~ "Wanneer u geen UTF-8 gebruikt, worden met de schermbeveiliging van GNOME "
#~ "het gebruik van wachtwoorden met niet-ASCII-tekens, de ondersteuning voor "
#~ "pam_ldap en zelfs de mogelijkheid om het scherm te ontgrendelen, "
#~ "onbetrouwbaar. De schermlezer van GNOME heeft last van bug <ulink url="
#~ "\"http://bugs.debian.org/599197\";>#599197</ulink>. Het programma voor "
#~ "bestandsbeheer Nautilus (en alle op glib gebaseerde programma's, en "
#~ "wellicht ook alle op Qt gebaseerde programma's) gaan ervan uit dat "
#~ "bestandsnamen in UTF-8 zijn, terwijl de shell aanneemt dat ze de codering "
#~ "van de huidige taalinstelling volgen. In een dergelijke constellatie zijn "
#~ "niet-ASCII-bestandsnamen onwerkbaar in het dagelijks gebruik. Daarenboven "
#~ "vereist de schermlezer gnome-orca (die personen met een visuele beperking "
#~ "toegang verleent tot de GNOME desktopomgeving) het gebruik van UTF-8 "
#~ "sinds Squeeze. Onder een oudere tekenset zal het programma niet in staat "
#~ "zijn scherminformatie af te lezen voor bureaubladonderdelen zoals "
#~ "Nautilus/GNOME Panel of voor het Alt-F1-menu."

#~ msgid ""
#~ "If your system is localized and is using a locale that is not based on "
#~ "UTF-8 you should strongly consider switching your system over to using "
#~ "UTF-8 locales. In the past, there have been bugs<placeholder type="
#~ "\"footnote\" id=\"0\"/> identified that manifest themselves only when "
#~ "using a non-UTF-8 locale. On the desktop, such legacy locales are "
#~ "supported through ugly hacks in the library internals, and we cannot "
#~ "decently provide support for users who still use them."
#~ msgstr ""
#~ "Wanneer uw systeem aangepast is aan uw taal en regio, maar een "
#~ "taaldefinitie gebruikt die niet op UTF-8 gebaseerd is, dan wordt sterk "
#~ "aangeraden om over te schakelen naar op UTF-8 gebaseerde "
#~ "taalinstellingen. In het verleden zijn fouten<placeholder type=\"footnote"
#~ "\" id=\"0\"/> gevonden die zich alleen manifesteerden wanneer niet op "
#~ "UTF-8 gebaseerde taalinstellingen gebruikt werden. Op de desktop worden "
#~ "dergelijke oude taalinstellingen alleen nog ondersteund door houtje-"
#~ "touwtje oplossingen in interne systeembibliotheken en we kunnen "
#~ "gebruikers die deze instellingen nog steeds gebruiken onvoldoende op een "
#~ "fatsoenlijke manier ondersteunen."

#~ msgid ""
#~ "To configure your system's locale you can run <command>dpkg-reconfigure "
#~ "locales</command>. Ensure you select a UTF-8 locale when you are "
#~ "presented with the question asking which locale to use as a default in "
#~ "the system. In addition, you should review the locale settings of your "
#~ "users and ensure that they do not have legacy locale definitions in their "
#~ "configuration environment."
#~ msgstr ""
#~ "Om de taal- en regio-instellingen van uw systeem in te stellen kunt u het "
#~ "commando <command>dpkg-reconfigure locales</command> uitvoeren. Kies "
#~ "zeker een op UTF-8 gebaseerde taaldefinitie wanneer u gevraagd wordt "
#~ "welke instelling als standaard gebruikt dient te worden voor uw systeem. "
#~ "Daarnaast is het aan te raden om ook de taalinstellingen van eventuele "
#~ "andere gebruikers van het systeem te controleren om u ervan te "
#~ "vergewissen dat zij niet langer verouderde taalinstellingen gebruiken in "
#~ "de configuratie van hun omgeving."

Reply to: