[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://dpkgDag iedereen,

De vertaling van de documentatie bij het programma dpkg werd
bijgewerkt. In bijlage een diff-bestand met het verschil met de vorige
vertaling. Het volledige po-bestand werd niet in bijlage toegevoegd,
omdat het de door de mailinglijsten toegestane berichtgrootte
overschrijdt.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
--- dpkg_1.19.5_nl.po	2019-03-04 20:35:53.183937882 +0100
+++ dpkg_1.19.6_nl.po	2019-03-28 20:40:33.790595255 +0100
@@ -5,10 +5,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: dpkg-man 1.19.5\n"
+"Project-Id-Version: dpkg-man 1.19.6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-02-23 18:00+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-03-04 20:35+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-03-25 15:07+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-03-28 20:40+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -1879,7 +1867,7 @@
 msgid ""
 "This field denotes that the upload is a binary-only non-maintainer build.  "
 "It originates from the B<binary-only=yes> key/value from the changelog "
-"matadata entry."
+"metadata entry."
 msgstr ""
 "Dit veld geeft aan dat deze upload gebeurt na de niet door de "
 "pakketonderhouder uitgevoerde bouw van uitsluitend het binaire pakket. Het "
@@ -22325,7 +22322,7 @@
 "straightforward source archive (this is equivalent to B<-sn>).  If both are "
 "found then B<dpkg-source> will ignore the directory, overwriting it, if B<-"
 "sA> was specified (this is equivalent to B<-sP>)  or raise an error if B<-"
-"sa> was specified.  B<-sA> is the default."
+"sa> was specified.  B<-sa> is the default."
 msgstr ""
 "Geeft aan dat naar de originele broncode gezocht moet worden in de vorm van "
 "een tar-bestand of een map. Als er een tweede argument opgegeven wordt, mag "
@@ -22340,7 +22337,7 @@
 "B<-sn>). Indien beide aangetroffen worden, dan zal B<dpkg-source> de map "
 "negeren, en ze overschrijven als B<-sA> opgegeven werd (dit is het "
 "equivalent voor B<-sP>) of een foutmelding geven als B<-sa> opgegeven werd. "
-"B<-sA> is de standaard."
+"B<-sa> is de standaard."
 
 #. type: TP
 #: dpkg-source.man
@@ -22588,6 +22585,21 @@
 #. type: Plain text
 #: dpkg-source.man
 msgid ""
+"Note that B<lintian>(1) will emit unconditional warnings when using vendor "
+"series due to a controversial Debian specific ruling, which should not "
+"affect any external usage; to silence these, the dpkg lintian profile can be "
+"used by passing «B<--profile dpkg>» to B<lintian>(1)."
+msgstr ""
+"Opmerking: indien leveranciers-series-bestanden gebruikt worden, geeft "
+"B<lintian>(1) onvoorwaardelijke waarschuwingen als gevolg van een "
+"controversieel Debian-specifiek besluit. Extern gebruik zou hierdoor niet "
+"getroffen mogen worden. Om dergelijke waarschuwingen het zwijgen op te "
+"leggen kunt u het dpkg-profiel van lintian gebruiken door aan B<lintian>(1) "
+"de optie «B<--profile dpkg>» mee te geven."
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-source.man
+msgid ""
 "The timestamp of all patched files is reset to the extraction time of the "
 "source package (this avoids timestamp skews leading to problems when "
 "autogenerated files are patched)."
@@ -25972,7 +25971,7 @@
 "a security risk, because either any user can write to it, or if the daemon "
 "gets compromised, the contents of the pidfile cannot be trusted, and then a "
 "privileged runner (such as an init script executed as root) would end up "
-"acting on any system process.  Using I</dev/null> is excempt from these "
+"acting on any system process.  Using I</dev/null> is exempt from these "
 "checks."
 msgstr ""
 "B<Waarschuwing:> deze vergelijkingsoptie gebruiken met een pid-bestand dat "

Reply to: