[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://shim-signedDag iedereen,

De twee voorgaande nmu's van shim-signed hielden geen rekening met de
bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten. Ik plaats deze dus nog
maar eens in de pijplijn.
In bijlage de huidige vertaling

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# Dutch translation of shim-signed debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the shim-signed package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: shim-signed_1.28+nmu3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: shim-signed@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-04 08:13+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-19 17:41+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:1001
#| msgid "Configuring Secure Boot"
msgid "Configuring UEFI Secure Boot"
msgstr "Configureren van UEFI Veilig Opstarten (UEFI Secure Boot)"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Invalid password"
msgstr "Ongeldig wachtwoord"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The Secure Boot key you've entered is not valid. The password used must be "
"between 8 and 16 characters."
msgstr ""
"U voerde een ongeldige sleutel in voor Secure Boot. Het gebruikte wachtwoord "
"moet tussen 8 en 16 tekens bevatten."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Disable UEFI Secure Boot?"
msgstr "UEFI Secure Boot (veilig opstarten) uitschakelen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001 ../templates:5001
msgid ""
"If Secure Boot remains enabled on your system, your system may still boot "
"but any hardware that requires third-party drivers to work correctly may not "
"be usable."
msgstr ""
"Indien Secure Boot op uw systeem ingeschakeld blijft, zal uw systeem nog "
"steeds opstarten maar mogelijk zal hardware die stuurprogramma's van derden "
"nodig heeft om correct te functioneren, niet bruikbaar zijn."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Enable UEFI Secure Boot?"
msgstr "UEFI Secure Boot (veilig opstarten) inschakelen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"If Secure Boot is enabled on your system, your system may still boot but any "
"hardware that requires third-party drivers to work correctly may not be "
"usable."
msgstr ""
"Indien Secure Boot op uw systeem ingeschakeld wordt, zal uw systeem nog "
"steeds opstarten maar mogelijk zal hardware die stuurprogramma's van derden "
"nodig heeft om correct te functioneren, niet bruikbaar zijn."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:5001
#| msgid "Your system has UEFI Secure Boot enabled."
msgid "Your system has UEFI Secure Boot enabled"
msgstr "Op uw systeem is UEFI Secure Boot (veilig opstarten) ingeschakeld"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "UEFI Secure Boot is not compatible with the use of third-party drivers."
msgstr ""
"UEFI Secure Boot is incompatibel met het gebruik van stuurprogramma's van "
"derden."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"The system will assist you in toggling UEFI Secure Boot. To ensure that this "
"change is being made by you as an authorized user, and not by an attacker, "
"you must choose a password now and then use the same password after reboot "
"to confirm the change."
msgstr ""
"Het systeem zal u assisteren bij het omschakelen van UEFI Secure Boot. Om de "
"garantie te hebben dat deze omschakeling door u als gemachtigde gebruiker "
"gebeurt en niet door een aanvaller, moet u nu een wachtwoord kiezen en "
"vervolgens na het heropstarten hetzelfde wachtwoord gebruiken om de "
"wijziging te bevestigen."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:5001
#| msgid ""
#| "If you choose to proceed but do not confirm the password upon reboot, "
#| "Ubuntu will still be able to boot on your system but the Secure Boot "
#| "state will not be changed."
msgid ""
"If you choose to proceed but do not confirm the password upon reboot, the "
"Secure Boot configuration will not be changed, and the machine will continue "
"booting as before."
msgstr ""
"Indien u ervoor kiest om verder te gaan maar bij het heropstarten het "
"wachtwoord niet bevestigt, zal de configuratie van Secure Boot niet "
"gewijzigd worden en zal het systeem nog steeds opstarten zoals voorheen."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
#| msgid "Enable UEFI Secure Boot?"
msgid "UEFI Secure Boot password:"
msgstr "Wachtwoord voor UEFI Secure Boot (veilig opstarten):"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Please enter a password for configuring UEFI Secure Boot."
msgstr "Geef een wachtwoord op voor het configureren van UEFI Secure Boot."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"This password will be used after a reboot to confirm authorization for a "
"change to Secure Boot state."
msgstr ""
"Dit wachtwoord zal na een herstart gebruikt worden om te bevestigen dat een "
"wijziging aan de toestand van Secure Boot toegestaan is."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Re-enter password to verify:"
msgstr "Voer ter verificatie het wachtwoord opnieuw in:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
#| msgid "Enter the same password again to verify you have typed it correctly."
msgid ""
"Please enter the same password again to verify that you have typed it "
"correctly."
msgstr ""
"Voer hetzelfde wachtwoord nogmaals in om na te gaan of u het correct typte."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Password input error"
msgstr "Fout bij wachtwoordinvoer"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr ""
"De twee ingevoerde wachtwoorden waren niet identiek. Probeer het nogmaals."

#~ msgid ""
#~ "Enter a password for Secure Boot. It will be asked again after a reboot."
#~ msgstr ""
#~ "Voer een wachtwoord in voor Secure Boot. Na het heropstarten zal er "
#~ "nogmaals naar gevraagd worden."

Reply to: