[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://neutron-dynamic-routingDag iedereen,

In bijlage een ontwerpvertaling voor de debconf-teksten van neutron-
dynamic-routing.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# Dutch translation of neutron-dynamic-routing debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the neutron-dynamic-routing package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: neutron-dynamic-routing_2_13.0.0-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: neutron-dynamic-routing@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-14 16:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-18 21:14+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../neutron-dynamic-routing-common.templates:1001
msgid "Run default configuration for neutron-dynamic-routing ?"
msgstr "De standaardconfiguratie voor neutron-dynamic-routing uitvoeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../neutron-dynamic-routing-common.templates:1001
msgid ""
"If you want to run now, please make sure you have configured database."
"connection in neutron.conf. Database migrations will be executed."
msgstr ""
"Indien u deze nu wilt uitvoeren, zorg er dan voor dat u in neutron.conf "
"database.connection geconfigureerd heeft. Er zullen "
"gegevensbankverplaatsingen uitgevoerd worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../neutron-dynamic-routing-common.templates:1001
msgid ""
"If you don't choose this option, no database migration will be run and no "
"plugin will be enabled, these things you have to do manually."
msgstr ""
"Indien u niet opteert voor deze mogelijkheid, zal geen "
"gegevensbankverplaatsing plaatsvinden en zal geen plug-in geactiveerd "
"worden. U zult deze zaken handmatig moeten doen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../neutron-dynamic-routing-common.templates:1001
msgid ""
"You can change this setting later on by running \"dpkg-reconfigure -plow "
"python3-neutron-fwaas\"."
msgstr ""
"U kunt deze instelling later wijzigen door het uitvoeren van \"dpkg-"
"reconfigure -plow python3-neutron-fwaas\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-dynamic-routing-common.templates:2001
msgid "Neutron-dynamic-routing router-id:"
msgstr "Router-id voor Neutron-dynamic-routing:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-dynamic-routing-common.templates:2001
msgid ""
"Neutron-dynamic-routing needs to be able to communicate with remote BGP "
"system. Therefore Neutron-dynamic-routing needs to know local BGP router id. "
"Please fill router id with a suitable unique 32-bit number, typically an "
"IPv4 address on the host running the agent. For example, 192.168.0.2."
msgstr ""
"Neutron-dynamic-routing moet kunnen communiceren met het externe BGP-"
"systeem. Daarvoor moet Neutron-dynamic-routing het router-id van het lokale "
"BGP kennen. Vul het router-id in met een passend uniek 32-bitsgetal, "
"gewoonlijk een IPv4-adres op de computer waarop het werktuig functioneert. "
"Bijvoorbeeld 192.168.0.2."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-dynamic-routing-common.templates:2001
msgid "Please enter the local BGP router id."
msgstr "Voer het router-id van het lokale BGP in."

Reply to: