[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://debian-edu-doc/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.poDag iedereen, 


In het git-archief debian-edu-doc werd de vertaling van
documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
bijgewerkt.
In bijlage een diff-bestand met de wijzigingen tegenover de vorige
versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po b/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
index f83bdc10..4e5a90e2 100644
--- a/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
+++ b/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-edu-buster-manual\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-doc@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-03-08 13:09+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-03-10 12:46+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-03-12 17:06+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-03-17 13:05+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -1653,11 +1653,6 @@ msgid "BD iso images for i386 or amd64"
 msgstr "BD iso-images voor i386 en amd64"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
 "This ISO image is approximately 5 GB large and can be used for installation "
 "of amd64 or i386 machines, also without access to the Internet. Like the "
@@ -4468,32 +4463,40 @@ msgstr ""
 "get upgrade</computeroutput> uitvoert."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
 "Automatic installation of updates can be done easily if desired, it just "
 "needs the <computeroutput>unattended-upgrades</computeroutput> package to be "
-"configured as described on <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
-"UnattendedUpgrades\">wiki.debian.org/UnattendedUpgrades</ulink>. On new "
-"installations security updates are enabled by default."
+"installed and configured as described on <ulink url=\"https://wiki.debian.";
+"org/UnattendedUpgrades\">wiki.debian.org/UnattendedUpgrades</ulink>."
 msgstr ""
 "Indien u dit verkiest, kunt u het systeem gemakkelijk zelf automatisch de "
 "nodige opwaarderingen laten uitvoeren. Daarvoor dient u enkel het pakket "
-"<computeroutput>unattended-upgrades</computeroutput> te configureren, zoals "
-"uiteengezet wordt in <ulink url=\"https://wiki.debian.org/UnattendedUpgrades";
-"\">wiki.debian.org/UnattendedUpgrades</ulink>. Bij nieuwe installaties wordt "
-"het uitvoeren van veiligheidsupdates automatisch ingesteld."
+"<computeroutput>unattended-upgrades</computeroutput> te installeren en te "
+"configureren, zoals uiteengezet wordt in <ulink url=\"https://wiki.debian.";
+"org/UnattendedUpgrades\">wiki.debian.org/UnattendedUpgrades</ulink>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
 "<computeroutput>apt-listchanges</computeroutput> can send new changelog "
-"entries to you via email, or alternativly display them in the terminal when "
-"running <computeroutput>aptitude</computeroutput> or <computeroutput>apt-"
-"get</computeroutput>."
+"entries to you via email, or alternatively display them in the terminal when "
+"running <computeroutput>apt</computeroutput> or <computeroutput>apt-get</"
+"computeroutput>."
 msgstr ""
 "Het pakket <computeroutput>apt-listchanges</computeroutput> kan u via e-mail "
 "de toevoegingen aan het logboek changelog opsturen, of ze u anders in het "
-"terminalvenster tonen bij het uitvoeren van de opdracht "
-"<computeroutput>aptitude</computeroutput> of <computeroutput>apt-get</"
-"computeroutput>."
+"terminalvenster tonen bij het uitvoeren van de opdracht <computeroutput>apt</"
+"computeroutput> of <computeroutput>apt-get</computeroutput>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Keep yourself informed about security updates"
@@ -6118,22 +6121,24 @@ msgstr ""
 
 #. type: CDATA
 #, no-wrap
 msgid ""
 "host: ldap.intern\n"
-"port:636\n"
-"Base dn:dc=skole,dc=skolelinux,dc=no \n"
+"port: 636\n"
 "Security level: ssl + user + password\n"
-"User dn: cn=admin,ou=ldap-access\n"
-"\n"
-"Click \"This session only\" if asked for the certificate."
+"User dn: cn=admin,ou=ldap-access,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no"
 msgstr ""
 "host: ldap.intern\n"
-"port:636\n"
-"Base dn:dc=skole,dc=skolelinux,dc=no \n"
+"port: 636\n"
 "Security level: ssl + user + password\n"
-"User dn: cn=admin,ou=ldap-access\n"
-"\n"
-"Klik \"Enkel voor deze sessie\" aan bij de vraag naar het certificaat."
+"User dn: cn=admin,ou=ldap-access,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "ldap-createuser-krb, a command-line tool"
@@ -6260,21 +6265,20 @@ msgstr ""
 "enkel over fysieke media beschikt, gaat u als volgt te werk:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
-"Insert the CD / DVD / Blu-ray disc / USB flash drive, mount it and use the "
-"apt-cdrom command:"
+"Insert the CD / DVD / Blu-ray disc / USB flash drive and use the apt-cdrom "
+"command:"
 msgstr ""
-"Plaats de cd / dvd / blu-rayschijf / USB-stick in het station, koppel ze aan "
-"en gebruik het commando apt-cdrom:"
+"Plaats de cd / dvd / blu-rayschijf / USB-stick in het station en gebruik het "
+"commando apt-cdrom:"
 
 #. type: CDATA
 #, no-wrap
-msgid ""
-"mount /media/cdrom\n"
-"apt-cdrom add -m"
-msgstr ""
-"mount /media/cdrom\n"
-"apt-cdrom add -m"
+msgid "apt-cdrom add"
+msgstr "apt-cdrom add"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid "To quote the apt-cdrom(8) man page:"
@@ -6334,34 +6338,31 @@ msgstr ""
 "gebruikers die op dat moment niet aangemeld zijn op de machine. Het script "
 "wordt ieder uur vanuit een cron-opdracht uitgevoerd."
 
-#. type: Content of: <article><section><section><para>
-msgid "To install it run the following command as root:"
-msgstr ""
-"Om het script te installeren geeft u als systeembeheerder de volgende "
-"opdracht:"
-
-#. type: CDATA
-#, no-wrap
-msgid "apt-get install killer"
-msgstr "apt-get install killer"
-
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Automatic installation of security upgrades"
 msgstr "Beveiligingsbijwerkingen automatisch installeren"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
 "<computeroutput>unattended-upgrades</computeroutput> is a Debian package "
-"which will install security (and other) upgrades automatically. The package "
-"is installed by default and preconfigured to install security upgrades. The "
+"which will install security (and other) upgrades automatically. If "
+"installed, the package is preconfigured to install security upgrades. The "
 "logs are available in <computeroutput>/var/log/unattended-upgrades/</"
 "computeroutput>; also, there are always <computeroutput>/var/log/dpkg.log</"
 "computeroutput> and <computeroutput>/var/log/apt/</computeroutput>."
 msgstr ""
 "<computeroutput>unattended-upgrades</computeroutput> is een pakket in Debian "
-"dat beveiligings- (en andere) bijwerkingen automatisch installeert. Het "
-"pakket wordt automatisch geïnstalleerd en vooraf geconfigureerd om "
-"beveiligingsopwaarderingen te installeren. De logbestanden zijn te vinden in "
+"dat beveiligings- (en andere) bijwerkingen automatisch installeert. Indien "
+"het pakket geïnstalleerd wordt, is het vooraf geconfigureerd om "
+"beveiligingsbijwerkingen te installeren. De logbestanden zijn te vinden in "
 "<computeroutput>/var/log/unattended-upgrades/</computeroutput>. En er is "
 "natuurlijk ook nog altijd <computeroutput>/var/log/dpkg.log</computeroutput> "
 "en <computeroutput>/var/log/apt/</computeroutput>."
@@ -8854,13 +8855,6 @@ msgid "Xrdp"
 msgstr "Xrdp"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
 "Xrdp uses the Remote Desktop Protocol to present a graphical login to a "
 "remote client. Microsoft Windows users can connect to the LTSP server "
@@ -8996,10 +8990,6 @@ msgstr ""
 "x2go</ulink>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
 "Please note that the <computeroutput>killer</computeroutput> package should "
 "best be removed on the LTSP server if X2Go is used, see <ulink url=\"https://";
@@ -9909,7 +9899,6 @@ msgstr ""
 "0.53, MATE 1.20"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Firefox 60.5 ESR and Chromium 72.0"
 msgstr "Firefox 60.5 ESR en Chromium 72.0"
 
@@ -10173,13 +10162,28 @@ msgstr ""
 "uitvoeren van Java-applets weggelaten."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
-"Support for nonfree flash has been dropped from the Firefox ESR browser. We "
-"have also decided to drop the free but unmaintained gnash implementation."
+"Support for nonfree flash has been dropped from the Firefox ESR browser."
 msgstr ""
 "Ondersteuning voor het niet-vrije flash werd weggelaten uit de browser "
-"Firefox ESR. We hebben ook besloten om de vrije maar niet onderhouden "
-"toepassing gnash weg te laten"
+"Firefox ESR."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"Like it has been before Stretch, Debian 10 doesn't install the "
+"<computeroutput>unattended-upgrades</computeroutput> package by default, see "
+"the <link linkend=\"Maintenance--Updating_the_software\">Maintenance</link> "
+"chapter for more information about security upgrades."
+msgstr ""
+"Zoals dit het geval was voor de release van Stretch, wordt in Debian 10 het "
+"pakket <computeroutput>unattended-upgrades</computeroutput> niet standaard "
+"geïnstalleerd. Raadpleeg het hoofdstuk <link linkend=\"Maintenance--"
+"Updating_the_software\">Onderhoud</link> voor bijkomende informatie over "
+"beveiligingsbijwerkingen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Known issues"
@@ -12004,6 +12008,21 @@ msgstr ""
 "Meer informatie over nog oudere (pre-)releases vindt men op <ulink url="
 "\"http://developer.skolelinux.no/info/cdbygging/news.html\"/>."
 
 

Reply to: