[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://debian-edu-doc/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.poDag iedereen, 


In het git-archief debian-edu-doc werd de vertaling van
documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
bijgewerkt.
In bijlage een diff-bestand met de wijzigingen tegenover de vorige
versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po b/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
index 82a25429..d793e0b4 100644
--- a/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
+++ b/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-edu-buster-manual\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-doc@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-02-25 13:19+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-25 18:00+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-03-03 19:37+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-03-04 10:46+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -22,8 +22,9 @@ msgid "en"
 msgstr "nl"
 
 #. type: Content of: <article><articleinfo><title>
-msgid "Debian Edu / Skolelinux Buster 10+edu0 Manual 2019-02-11"
-msgstr "Handleiding Debian Edu/Skolelinux Buster 10+edu0, 21-02-2019"
+msgid "Debian Edu / Skolelinux Buster 10+edu0 Manual 2019-02-28"
+msgstr "Handleiding Debian Edu/Skolelinux Buster 10+edu0, 28-02-2019"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Manual for Debian Edu 10+edu0 Codename Buster"
@@ -957,10 +958,6 @@ msgid "Installation"
 msgstr "Installatie"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
 "Currently there are two kinds of installation media images: netinstall (CD)  "
 "and USB flash drive (BD). Both images can also be booted from USB sticks."
@@ -1583,103 +1580,141 @@ msgid "Download the installation media for Debian Edu 10+edu0 Codename Buster"
 msgstr ""
 "Downloaden van de installatiemedia voor Debian Edu 10+edu0, codenaam Buster"
 
-#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
-msgid "netinstall CD images for amd64 or i386"
-msgstr "netinstall cd-images voor amd64 en i386"
-
-#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
+#. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
-"These images are still under development - check <ulink url=\"https://wiki.";
-"debian.org/DebianEdu/Status/Buster\"/>"
+"All the Buster images are still under development - check <ulink url="
+"\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/Status/Buster\"/> if you are unsure "
+"whether Buster has officially been released."
 msgstr ""
-"Aan de ontwikkeling van deze images wordt nog gewerkt - kijk op <ulink url="
-"\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/Status/Buster\"/>"
+"Er wordt nog gewerkt aan de ontwikkeling van alle images van de Buster-"
+"release - kijk op <ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/Status/";
+"Buster\"/> indien u twijfelt of Buster reeds vrijgegeven werd."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
+msgid "amd64 or i386"
+msgstr "amd64 of i386"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
-"The netinstall CD, which also can be used for installation from USB flash "
-"drives, is suitable to install amd64 or i386 machines. As the name implies, "
-"internet access is required for the installation. They are available via"
+"<computeroutput>amd64</computeroutput> and <computeroutput>i386</"
+"computeroutput> are the names of two Debian architectures for x86 CPUs, both "
+"are or have been build by AMD, Intel and other manufacturers.  "
+"<computeroutput>amd64</computeroutput> is a 64-bit architecture and "
+"<computeroutput>i386</computeroutput> is a 32-bit architecture. New "
+"installations today should be done using <computeroutput>amd64</"
+"computeroutput>. <computeroutput>i386</computeroutput> should only be used "
+"for old hardware."
 msgstr ""
-"Het netinstall cd-image, waarmee u ook een installatie kunt uitvoeren vanaf "
-"een USB-stick, is geschikt om een installatie uit te voeren op amd64- en "
-"i386-computers. Zoals uit de naam af te leiden valt, is toegang tot het "
-"internet nodig voor de installatie. Het image wordt beschikbaar gesteld via"
+"<computeroutput>amd64</computeroutput> en <computeroutput>i386</"
+"computeroutput> zijn de namen van twee Debian-architecturen voor de x86-"
+"CPU's. Allebei worden of werden gemaakt door AMD, Intel en andere "
+"fabricanten.  <computeroutput>amd64</computeroutput> is een 64-bits "
+"architectuur en <computeroutput>i386</computeroutput> een 32-bits "
+"architectuur. Tegenwoordig moeten nieuwe installaties gebeuren met "
+"<computeroutput>amd64</computeroutput>. <computeroutput>i386</"
+"computeroutput> moet enkel nog gebruikt worden voor oude hardware."
 
-#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-msgid ""
-"<ulink url=\"http://get.debian.org/cdimage/weekly-builds/amd64/iso-cd/debian-";
-"edu-testing-amd64-netinst.iso\">debian-edu-testing-amd64-netinst.iso</ulink>"
-msgstr ""
-"<ulink url=\"http://get.debian.org/cdimage/weekly-builds/amd64/iso-cd/debian-";
-"edu-testing-amd64-netinst.iso\">debian-edu-testing-amd64-netinst.iso</ulink>"
+#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
+msgid "netinst iso images for amd64 or i386"
+msgstr "netinst iso-images voor amd64 en i386"
 
-#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
+#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
-"<computeroutput>rsync -v --progress cdimage.debian.org::cdimage/weekly-"
-"builds/amd64/iso-cd/debian-edu-testing-amd64-netinst.iso debian-edu-testing-"
-"amd64-netinst.iso</computeroutput>"
+"The netinst iso image can be used for installation from CD/DVD and USB flash "
+"drives and is available for two Debian architectures: amd64 or i386. As the "
+"name implies, internet access is required for the installation."
 msgstr ""
-"<computeroutput>rsync -v --progress cdimage.debian.org::cdimage/weekly-"
-"builds/amd64/iso-cd/debian-edu-testing-amd64-netinst.iso debian-edu-testing-"
-"amd64-netinst.iso</computeroutput>"
+"Het netinst iso-image kan gebruikt worden voor een installatie vanaf cd/dvd "
+"of vanaf USB-stick. Het is beschikbaar voor twee Debian-architecturen: amd64 "
+"en i386. Zoals uit de naam af te leiden valt, is toegang tot het internet "
+"nodig voor de installatie."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-msgid "and"
-msgstr "en"
+msgid ""
+"Once Buster has been released these images will be available for download "
+"from:"
+msgstr ""
+"Nadat Buster vrijgegeven zal zijn, zullen deze images gedownload kunnen "
+"worden van:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
-"<ulink url=\"http://get.debian.org/cdimage/weekly-builds/i386/iso-cd/debian-";
-"edu-testing-i386-netinst.iso\">debian-edu-testing-i386-netinst.iso</ulink>"
+"<ulink url=\"http://get.debian.org/cdimage/release/current/amd64/iso-cd/\"/>"
 msgstr ""
-"<ulink url=\"http://get.debian.org/cdimage/weekly-builds/i386/iso-cd/debian-";
-"edu-testing-i386-netinst.iso\">debian-edu-testing-i386-netinst.iso</ulink>"
+"<ulink url=\"http://get.debian.org/cdimage/release/current/amd64/iso-cd/\"/>"
 
-#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
-"<computeroutput>rsync -v --progress cdimage.debian.org::cdimage/weekly-"
-"builds/i386/iso-cd/debian-edu-testing-i386-netinst.iso debian-edu-testing-"
-"i386-netinst.iso</computeroutput>"
+"<ulink url=\"http://get.debian.org/cdimage/release/current/i386/iso-cd/\"/>"
 msgstr ""
-"<computeroutput>rsync -v --progress cdimage.debian.org::cdimage/weekly-"
-"builds/i386/iso-cd/debian-edu-testing-i386-netinst.iso debian-edu-testing-"
-"i386-netinst.iso</computeroutput>"
+"<ulink url=\"http://get.debian.org/cdimage/release/current/i386/iso-cd/\"/>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
-msgid "USB drive ISO images for i386 or amd64"
-msgstr "USB-stick-ISO-images voor i386 en amd64"
+msgid "BD iso images for i386 or amd64"
+msgstr "BD iso-images voor i386 en amd64"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-msgid ""
-"The ISO image is 5.5 GiB large and can be used for installation of amd64 or "
-"i386 machines, also without access to the Internet. Like the netinstall "
-"image it can be installed on USB flash drives or disk media of sufficient "
-"size. Like the others it can be downloaded over HTTP or rsync via:"
-msgstr ""
-"Het ISO-image is 5,5 GiB groot en kan gebruikt worden voor het installeren "
+msgid ""
+"This ISO image is 5.5 GiB large and can be used for installation of amd64 or "
+"i386 machines, also without access to the Internet. Like the netinst image "
+"it can be installed on USB flash drives or disk media of sufficient size. "
+"Like the others it can be downloaded over HTTP or rsync via:"
+msgstr ""
+"Dit ISO-image is 5,5 GiB groot en kan gebruikt worden voor het installeren "
 "van amd64- en i386-computers, ook zonder internettoegang. Net zoals het "
-"netinstall-image kan het op een USB-stick of op een schijf met voldoende "
+"netinst-image kan het op een USB-stick of op een schijf met voldoende "
 "opslagcapaciteit geplaatst worden. Zoals de andere images kunt u het "
 "downloaden met HTTP of rsync via:"
 
-#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
-"This image does not yet work, see <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
-"DebianEdu/Status/Buster\"/>"
+"<ulink url=\"http://get.debian.org/cdimage/release/current/amd64/iso-bd/\"/>"
 msgstr ""
-"Dit image werkt momenteel nog niet; zie <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
-"DebianEdu/Status/Buster\"/>"
+"<ulink url=\"http://get.debian.org/cdimage/release/current/amd64/iso-bd/\"/>"
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"<ulink url=\"http://get.debian.org/cdimage/release/current/i386/iso-bd/\"/>"
+msgstr ""
+"<ulink url=\"http://get.debian.org/cdimage/release/current/i386/iso-bd/\"/>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Sources"
 msgstr "Broncode"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-msgid "Sources are available from the Debian archive at the usual locations."
+msgid ""
+"Sources are available from the Debian archive at the usual locations, "
+"several media are linked on <ulink url=\"http://get.debian.org/cdimage/";
+"release/current/source/\"/>"
 msgstr ""
-"Broncode-bestanden kunnen in het Debian-archief gevonden worden op de "
-"gebruikelijke locaties."
+"De broncode kunt u vinden in het Debian-archief op de gebruikelijke "
+"locaties. Er is een link naar verschillende media beschikbaar op <ulink url="
+"\"http://get.debian.org/cdimage/release/current/source/\"/>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Request a CD / DVD by mail"
@@ -3375,22 +3410,32 @@ msgid "User Management with GOsa²"
 msgstr "Gebruikersbeheer met GOsa²"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
 "First, click on \"Users\" in the left navigation menu. The right side of the "
 "screen will change to show a table with department folders for \"Students\" "
-"and \"Teachers\" and the account of the GOsa² Super-Administrator (the first "
+"and \"Teachers\" and the account of the GOsa² Administrator (the first "
 "created user). Above this table you can see a field called <emphasis>Base</"
 "emphasis> that allows you to navigate through your tree structure (move your "
 "mouse over that area and a drop-down menu will appear) and to select a base "
 "folder for your intended operations (e.g. adding a new user)."
 msgstr ""
-"Klik \"Gebruikers\" aan in het linker navigatiemenu. De rechterzijde van het "
-"scherm wijzigt en toont nu een tabel met de mappen \"Studenten\" en "
-"\"Leerkrachten\" en het account van superbeheerder van GOsa² (de eerste "
-"gebruiker). Boven deze tabel ziet u een veld met de naam <emphasis>Basis</"
-"emphasis>. Hiermee kunt u navigeren in de boomstructuur (beweeg de muis over "
-"die plaats en u krijgt een uitklapmenu) en kunt u een basismap kiezen voor "
-"de geplande werkzaamheden (bijvoorbeeld een nieuwe gebruiker toevoegen)."
+"Klik eerst op \"Users\" (Gebruikers) in het linker navigatiemenu. De "
+"rechterzijde van het scherm wijzigt en toont nu een tabel met de mappen "
+"\"Students\" (Studenten) en \"Teachers\" (Leerkrachten) en het account van "
+"beheerder van GOsa² (de eerst aangemaakte gebruiker). Boven deze tabel ziet "
+"u een veld met de naam <emphasis>Base</emphasis>. Hiermee kunt u navigeren "
+"in de boomstructuur (beweeg de muis over die plaats en u krijgt een "
+"uitklapmenu) en kunt u een basismap kiezen voor de geplande werkzaamheden "
+"(bijvoorbeeld een nieuwe gebruiker toevoegen)."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Adding users"
@@ -3402,10 +3447,11 @@ msgid ""
 "your mouse over this item and a submenu appears on screen; choose \"Create\" "
 "here, and then \"User\". You will be guided by the user creation wizard."
 msgstr ""
-"Naast dit navigatie-item uit de boomstructuur ziet u het menu \"Acties.\" "
-"Beweeg de muis over dit item en op het scherm wordt een submenu zichtbaar; "
-"kies hier \"Aanmaken\" en vervolgens \"Gebruiker.\" De assistent begeleidt u "
-"bij het aanmaken van het gebruikersaccount."
+"Naast dit navigatie-item uit de boomstructuur ziet u het menu \"Actions"
+"\" (Acties). Beweeg de muis over dit item en op het scherm wordt een submenu "
+"zichtbaar; kies hier \"Create\" (Aanmaken) en vervolgens \"User"
+"\" (Gebruiker). De assistent begeleidt u bij het aanmaken van het "
+"gebruikersaccount."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -3413,8 +3459,8 @@ msgid ""
 "and the full name of your user (see image)."
 msgstr ""
 "De belangrijkste in te voeren gegevens zijn het te gebruiken sjabloon "
-"('nieuwe student' of 'nieuwe leerkracht') en de volledige naam van de nieuwe "
-"gebruiker (zie de afbeelding)."
+"(newstudent (nieuwe student) of newteacher (nieuwe leerkracht)) en de "
+"volledige naam van de nieuwe gebruiker (zie de afbeelding)."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -3474,8 +3520,8 @@ msgid ""
 "in twice and then click \"Set password\" in the bottom-right corner."
 msgstr ""
 "Als laatste stap zal GOsa² u om een wachtwoord voor de nieuwe gebruiker "
-"vragen. tik het tweemaal in en klik dan op de knop \"Wachtwoord instellen\" "
-"in de rechterbenedenhoek."
+"vragen. tik het tweemaal in en klik dan op de knop \"Set password"
+"\" (Wachtwoord instellen) in de rechterbenedenhoek."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid "Some characters may not be allowed as part of the password."
@@ -5073,12 +5119,6 @@ msgstr ""
 "nodig naar de oorspronkelijke situatie kunt terugkeren."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
 "Please note that the following recipe applies to a default Debian Edu main "
 "server installation (desktop=xfce, profiles Main Server, Workstation, LTSP "
@@ -5131,7 +5171,6 @@ msgstr "Ruim de pakketcache op:"
 
 #. type: CDATA
 #, no-wrap
 msgid "apt clean"
 msgstr "apt clean"
 
@@ -5182,7 +5221,7 @@ msgid ""
 "emphasis>)."
 msgstr ""
 "apt-list-changes: bereid u voor op veel te lezen NIEUWS; druk op &lt;"
-"enter&gt om naar beneden te scrollen, op &lt;q&gt; om het "
+"enter&gt; om naar beneden te scrollen, op &lt;q&gt; om het "
 "pagineringsprogramma te verlaten. Merk op dat de GOsa²-informatie foutief is "
 "(wegens Debian bug <ulink url=\"https://bugs.debian.org/918578#\";>918578</"
 "ulink>). Zie hieronder hoe u de wachtwoordencryptie juist moet aanpassen. "
@@ -5226,7 +5265,6 @@ msgstr "Pas de configuratie aan en pas ze toe:"
 
 #. type: CDATA
 #, no-wrap
 msgid "cf-agent -I -D installation"
 msgstr "cf-agent -I -D installation"
 
@@ -5240,7 +5278,6 @@ msgid "apt install debian-edu-artwork-buster"
 msgstr "apt install debian-edu-artwork-buster"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Enable PHP 7.3 support:"
 msgstr "Ondersteuning voor PHP 7.3 activeren:"
 
@@ -5282,12 +5319,10 @@ msgid "remove /etc/gosa/gosa.secrets"
 msgstr "verwijder /etc/gosa/gosa.secrets"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "run <computeroutput>gosa-encrypt-passwords</computeroutput>"
 msgstr "voor het commando <computeroutput>exportfs -r</computeroutput> uit"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "run <computeroutput>service apache2 reload</computeroutput>"
 msgstr ""
 "geef de opdracht <computeroutput>service apache2 reload</computeroutput>."
@@ -5298,9 +5333,6 @@ msgstr "Na het heropstarten heeft u nog wat extra opruimwerk:"
 
 #. type: CDATA
 #, no-wrap
 msgid ""
 "apt purge linux-image-4.9.0-*\n"
 "apt purge linux-headers-4.9.0-*\n"
@@ -5349,9 +5381,6 @@ msgid "Upgrading a workstation"
 msgstr "Een werkstation opwaarderen"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
 "Do all the basic things like on the main-server and without doing the things "
 "not needed."
@@ -9934,9 +9963,6 @@ msgstr ""
 "in 29 talen beschikbaar, waarvan er 19 volledig vertaald zijn."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "The Debian Edu Buster Manual is fully translated to German, Italian, Danish, "
 "Dutch, Norwegian Bokmål and Japanese."
@@ -9946,14 +9972,14 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 #| msgid ""
 msgid ""
 "Partly translated versions exist for French, Polish, Spanish, Simplified "
-"Chinese and Ukranian."
+"Chinese and Traditional Chinese."
 msgstr ""
 "Er bestaan gedeeltelijk vertaalde versies in het Fans, het Pools, het "
-"Spaans, het Vereenvoudigd Chinees en het Oekraïens."
+"Spaans, het Vereenvoudigd Chinees en het Traditioneel Chinees."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Other changes compared to the previous release"
@@ -10264,11 +10290,6 @@ msgstr ""
 "vertaling is vrijgegeven onder de licentie GPL v2 of een latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
 "The Italian translation is copyrighted by Claudio Carboncini (2007, 2008, "
 "2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) and "
@@ -10295,9 +10316,6 @@ msgstr ""
 "de licentie GPL v2 of een latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
 "The Danish translation is copyrighted by Joe Hansen (2012, 2013, 2014, 2015, "
 "2016, 2019) and is released under the GPL v2 or any later version."
@@ -11984,6 +12002,58 @@ msgstr ""
 "\"http://developer.skolelinux.no/info/cdbygging/news.html\"/>."
 
@@ -15503,15 +15573,6 @@ msgstr ""
 
-
 

Reply to: