[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/devel/debian-desktop/index.wmlDag iedereen, 


In het git-archief webwml werd de vertaling van dutch/devel/debian-
desktop/index.wml bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/dutch/devel/debian-desktop/index.wml b/dutch/devel/debian-desktop/index.wml
index 627f926f698..108e0ea4625 100644
--- a/dutch/devel/debian-desktop/index.wml
+++ b/dutch/devel/debian-desktop/index.wml
@@ -1,76 +1,63 @@
 #use wml::debian::template title="Debian op de Desktop"
 #use wml::debian::recent_list
-#use wml::debian::translation-check translation="cc6c8ae04b0c297eda14e869f88e647f6984ea7a"
+#use wml::debian::translation-check translation="8ec3b4714054480b88b16f537ac47c2447e19213"
 
 # Last Translation Update by $Author$
 # Last Translation Update at $Date$
 
-<h2>Het Universal Operating Systeem als jouw Desktop</h2>
+<h2>Het Universele Besturingssysteem als uw Desktop</h2>
 
 <p>
- Het Debian Desktop subproject is een groep vrijwilligers die het best mogelijke operating systeem 
- willen maken voor thuis- en bedrijfsgebruik. Ons motto is <q>Software die gewoonweg werkt</q>. 
- In het kort is ons doel om Debian, GNU en Linux tot bij het mainstream publiek te brengen.
+ Het Debian Desktop subproject bestaat uit een groep vrijwilligers die het best mogelijke besturingssysteem
+ willen maken voor de huis- en werkcomputer. Ons motto is <q>Software die gewoonweg werkt</q>.
+ In het kort is het ons doel om Debian, GNU en Linux tot bij het brede publiek te brengen.
  <img style="float: right;" src="debian-desktop.png" alt="Debian Desktop"/>
 </p>
 <h3>Onze basisprincipes</h3>
 <ul>
  <li>
-  We erkennen dat zowel <a href="http://www.gnome.org/";>GNOME</a> als <a
-  href="http://www.kde.org/";>KDE</a> en vele andere Desktopraamwerken bestaan, 
-  zoals <a href="http://www.gnustep.org/";>GNUstep</a>, <a href="http://www.gtk.org/";>GTK</a>,
-  <a href="http://www.trolltech.com/";>Qt</a> en andere. We zullen het gebruik 
+  We erkennen dat er vele <a href="https://wiki.debian.org/DesktopEnvironment";>grafische werkomgevingen</a> bestaan. We zullen het gebruik
   ervan ondersteunen en ervoor zorgen dat ze goed werken op Debian.
-  KDE en GNOME zijn de primaire keuzes voor een standaardomgeving voor de
-  eindgebruiker. Ondersteuning van andere desktopomgevingen zoals <a
-  href="http://www.xfce.org/";>Xfce</a> zou leuk zijn, afhankelijk van
-  de tijd van de ontwikkelaars en ruimtebeperkingen.
  </li>
  <li>
-  We herkennen enkel twee belangrijke klassen van gebruikers: de beginner en de expert. We zullen er alles aan doen om te zorgen dat Debian eenvoudig in gebruik is voor de beginner, en tegelijk zorgen we ervoor dat experts alles kunnen afstellen zoals ze willen.
+  We kennen enkel twee belangrijke groepen gebruikers: de beginneling en de expert. We zullen alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om voor een
+beginneling de zaken heel eenvoudig te maken, en tegelijk willen we het de expert mogelijk maken alles volgens hun wensen af te stellen.
  </li>
  <li>
-  We zullen proberen te verzekeren dat software geconfigureerd is voor het meest gewone desktop gebruik. Bijvoorbeeld, de gewone gebruikers account die standaard aangemaakt wordt tijdens de installatie zou de toestemming moeten hebben om audio en video te spelen, te printen en het systeem te beheren via sudo.
+  We zullen proberen te verzekeren dat software geconfigureerd is voor het meest gewone desktopgebruik. Bijvoorbeeld moet het gewone gebruikersaccount dat standaard aangemaakt wordt tijdens de installatie de rechten hebben om audio en video te spelen, te printen en het systeem te beheren via sudo.
  </li>
  <li>
   <p>
   We zullen proberen ervoor te zorgen dat de vragen (die tot een
   minimum beperkt zouden moeten worden) die aan de gebruiker gesteld
-  worden zinvol zijn, zelfs met slecht een minimale computer kennis.
-  Veel huidige Debian pakketten presenteren aan de gebruiker moeilijke
-  technische details. Bijvoorbeeld, als je gewoon de <q>desktop
-  environment</q> en <q>development environment</q> taken selecteert tijdens
-  een woody installatie is het eerste dat je gepresenteerd wordt nadat
-  alle pakketten gedownload zijn, een debconf prompt van <a
-  href="https://packages.debian.org/binutils";>binutils</a> over <q>kernel
-  link failure info</q>. Voor de beginner is dit soort dingen verwarrend
-  en beangstigend. Voor de expert is het vervelend en overbodig.
-  Direct hierna volgt een vraag van <a
-  href="https://packages.debian.org/less";>less</a> die iets vraagt over
-  een MIME handler. Een beginner weet zelfs niet wat MIME is. Een
-  expert can less configureren zoals ze willen nadat de installatie
-  voltooid is. De prioriteit van dit soort Debconf vragen zou op z'n
-  minst verminderd moeten worden.
-  </p>
-  <p>
-   (Gelukkig zijn een groot aantal van deze kwesties reeds hersteld voor de <samp>sarge</samp>-release die gebruikt maakt van <samp>debian-installer</samp>.)
+  worden, zinvol zijn, zelfs voor iemand met slechts een minimale
+  computerkennis.
+  Sommige pakketten in Debian presenteren de gebruiker momenteel moeilijke
+  technische details. Het installatiesysteem van Debian zou moeten
+  vermijden om de gebruiker technische configuratievragen (via het
+  debconf-systeem) te stellen. Voor een beginneling zijn deze vaak
+  verwarrend en beangstigend. Voor een expert kunnen ze vervelend en
+  overbodig zijn. Mogelijk weet een beginneling niet eens waarover deze
+  vragen gaan. En een expert kan zijn grafische werkomgeving configureren
+  zoals hij dat verkiest nadat de installatie afgerond is. In ieder geval
+  zouden dergelijke Debconf-vragen een lagere prioriteit moeten krijgen.
   </p>
  <li>
-  En het zal leuk worden om dit alles te doen.
+  En daaraan werken zal leuk worden.
  </li>
 </ul>
-<h3>Hoe je kan helpen</h3>
+<h3>Hoe u kunt helpen</h3>
 <p>
- De belangrijkste delen van een Debian subproject zijn niet mailinglijsten, webpagina's of archiefruimte voor pakketten. Het belangrijkste zijn <em>gemotiveerde personen</em> die dingen doen gebeuren. Je hoeft geen officiële ontwikkelaar te zijn om pakketten en patches te maken. De kern van het Debian Desktop project zal ervoor zorgen dat je werk wordt geïntegreerd. Hier zijn enkele dingen die je kan doen:
+ De belangrijkste onderdelen van een Debian subproject zijn niet de mailinglijsten, de webpagina's of de archiefruimte voor de pakketten. Het belangrijkste zijn <em>gemotiveerde personen</em> die dingen doen gebeuren. U hoeft geen officiële ontwikkelaar te zijn om pakketten en patches te maken. Het kernteam van het Debian Desktop project zal ervoor zorgen dat uw werk wordt geïntegreerd. Hier volgen enkele dingen die u kunt doen:
 </p>
 <ul>
  <li>
-  Test onze <q>Desktop Standaard Omgeving</q> taak (of de kde-desktop taak), door één van onze <a
-href="$(DEVEL)/debian-installer/">test images van de volgende release</a> te installleren en feedback
-naar <a href="https://lists.debian.org/debian-desktop/";>debian-desktop mailinglijst</a> te sturen.
+  Test de <em>taak</em> <q>Standaard Desktopomgeving</q> (of de taak kde-desktop), door één van onze <a
+href="$(DEVEL)/debian-installer/">testimages van de volgende release</a> te installeren en feedback te sturen
+naar de <a href="https://lists.debian.org/debian-desktop/";>mailinglijst debian-desktop</a>.
  </li>
  <li>
-  Werk mee aan de <a href="$(DEVEL)/debian-installer/">debian-installer</a>.
+  Werk mee aan het <a href="$(DEVEL)/debian-installer/">installatiesysteem van debian</a>.
   De GTK+ frontend heeft u nodig.
  </li>
  <li>
@@ -80,41 +67,39 @@ naar <a href="https://lists.debian.org/debian-desktop/";>debian-desktop mailingli
   U kunt helpen met pakketten maken, bugs beoordelen, documentatie, tests, enz.
  </li>
  <li>
-  Breng gebruikers bij hoe de huidige Debian desktop taken (desktop, gnome-desktop en kde-desktop) geïnstalleerd en gebruikt kunnen worden.
+  Breng gebruikers bij hoe de huidige Debian desktop taken (desktop, gnome-desktop en kde-desktop) geïnstalleerd en gebruikt kunnen worden.
  </li>
  <li>
-  Werken aan het verlagen van de prioriteit van, of het verwijderen van <a href="https://packages.debian.org/debconf";>debconf</a> prompts van pakketten en ervoor zorgen dat diegene die noodzakelijk zijn gemakkelijk te verstaan zijn.
+  Werk aan het verlagen van de prioriteit van, of het verwijderen van <a href="https://packages.debian.org/debconf";>debconf</a>-prompts van pakketten en zorg ervoor dat deze welke noodzakelijk zijn, gemakkelijk te verstaan zijn.
  </li>
  <li>
-  Help de <a href="https://wiki.debian.org/DebianDesktop/Artwork";>Debian Desktop Artwork inspanning</a>.
+  Help bij de <a href="https://wiki.debian.org/DebianDesktop/Artwork";>grafische vormgeving van de Debian Desktop</a>.
  </li>
 </ul>
 <h3>Wiki</h3>
 <p>
-  We hebben een aantal artikelen in onze Wiki die u hier kunt vinden:
-  <a href="https://wiki.debian.org/DebianDesktop";>DebianDesktop</a>. Sommige Debian Desktop wiki artikelen
+  We hebben een aantal artikels in onze Wiki die u hier kunt vinden:
+  <a href="https://wiki.debian.org/DebianDesktop";>DebianDesktop</a>. Sommige Debian Desktop wiki-artikels
  zijn verouderd.
 </p>
 <h3>Mailinglijst</h3>
 <p>
-  Dit subproject wordt besproken op de <a href="https://lists.debian.org/debian-desktop/";>debian-desktop</a>
-  mailinglijst.
+  Dit subproject wordt besproken op de mailinglijst <a href="https://lists.debian.org/debian-desktop/";>debian-desktop</a>.
 </p>
 <h3>IRC Kanaal</h3>
 <p>
- We moedigen iedereen aan (al dan niet Debian Developer) die geïnteresseerd is in Debian Desktop om mee 
+ We moedigen iedereen (al dan niet ontwikkelaar van Debian) die geïnteresseerd is in Debian Desktop, aan om mee
  te doen op <a href="http://oftc.net/";>OFTC IRC</a> (irc.debian.org).
 </p>
 <h3>Wie is er betrokken?</h3>
 <p>
- Iedereen is welkom. Eigenlijk is iedereen van de pkg-gnome, pkg-kde en pkg-xfce groepen indirect betrokken.
- De abonnees van de debian-desktop zijn actieve medewerkers. Ook de debian-installer en tasksel groepen zijn
- belangrijk voor onze doelstellingen.
+ Iedereen die wenst, is welkom. Eigenlijk is iedereen van de pkg-gnome, pkg-kde en pkg-xfce groepen indirect betrokken.
+ De intekenaars op de mailinglijst debian-desktop zijn actieve medewerkers. Ook de groepen rond het installatiesysteem van debian (debian-installer) en tasksel zijn van belang voor onze doelstellingen.
 </p>
 
 <p>
- Deze webpagina wordt onderhouden door <a href="https://people.debian.org/~stratus/";>\Gustavo Franco</a>.
- Voormalige onderhouders waren
+ Deze webpagina wordt onderhouden door <a href="https://people.debian.org/~stratus/";>Gustavo Franco</a>.
+ Eerdere onderhouders waren
  <a href="https://people.debian.org/~madkiss/";>Martin Loschwitz</a> en
  <a href="https://people.debian.org/~walters/";>Colin Walters</a>.
 </p>
#use wml::debian::template title="Debian op de Desktop"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="8ec3b4714054480b88b16f537ac47c2447e19213"

# Last Translation Update by $Author$
# Last Translation Update at $Date$

<h2>Het Universele Besturingssysteem als uw Desktop</h2>

<p>
 Het Debian Desktop subproject bestaat uit een groep vrijwilligers die het best mogelijke besturingssysteem
 willen maken voor de huis- en werkcomputer. Ons motto is <q>Software die gewoonweg werkt</q>.
 In het kort is het ons doel om Debian, GNU en Linux tot bij het brede publiek te brengen.
 <img style="float: right;" src="debian-desktop.png" alt="Debian Desktop"/>
</p>
<h3>Onze basisprincipes</h3>
<ul>
 <li>
  We erkennen dat er vele <a href="https://wiki.debian.org/DesktopEnvironment";>grafische werkomgevingen</a> bestaan. We zullen het gebruik
  ervan ondersteunen en ervoor zorgen dat ze goed werken op Debian.
 </li>
 <li>
  We kennen enkel twee belangrijke groepen gebruikers: de beginneling en de expert. We zullen alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om voor een
beginneling de zaken heel eenvoudig te maken, en tegelijk willen we het de expert mogelijk maken alles volgens hun wensen af te stellen.
 </li>
 <li>
  We zullen proberen te verzekeren dat software geconfigureerd is voor het meest gewone desktopgebruik. Bijvoorbeeld moet het gewone gebruikersaccount dat standaard aangemaakt wordt tijdens de installatie de rechten hebben om audio en video te spelen, te printen en het systeem te beheren via sudo.
 </li>
 <li>
  <p>
  We zullen proberen ervoor te zorgen dat de vragen (die tot een
  minimum beperkt zouden moeten worden) die aan de gebruiker gesteld
  worden, zinvol zijn, zelfs voor iemand met slechts een minimale
  computerkennis.
  Sommige pakketten in Debian presenteren de gebruiker momenteel moeilijke
  technische details. Het installatiesysteem van Debian zou moeten
  vermijden om de gebruiker technische configuratievragen (via het
  debconf-systeem) te stellen. Voor een beginneling zijn deze vaak
  verwarrend en beangstigend. Voor een expert kunnen ze vervelend en
  overbodig zijn. Mogelijk weet een beginneling niet eens waarover deze
  vragen gaan. En een expert kan zijn grafische werkomgeving configureren
  zoals hij dat verkiest nadat de installatie afgerond is. In ieder geval
  zouden dergelijke Debconf-vragen een lagere prioriteit moeten krijgen.
  </p>
 <li>
  En daaraan werken zal leuk worden.
 </li>
</ul>
<h3>Hoe u kunt helpen</h3>
<p>
 De belangrijkste onderdelen van een Debian subproject zijn niet de mailinglijsten, de webpagina's of de archiefruimte voor de pakketten. Het belangrijkste zijn <em>gemotiveerde personen</em> die dingen doen gebeuren. U hoeft geen officiële ontwikkelaar te zijn om pakketten en patches te maken. Het kernteam van het Debian Desktop project zal ervoor zorgen dat uw werk wordt geïntegreerd. Hier volgen enkele dingen die u kunt doen:
</p>
<ul>
 <li>
  Test de <em>taak</em> <q>Standaard Desktopomgeving</q> (of de taak kde-desktop), door één van onze <a
href="$(DEVEL)/debian-installer/">testimages van de volgende release</a> te installeren en feedback te sturen
naar de <a href="https://lists.debian.org/debian-desktop/";>mailinglijst debian-desktop</a>.
 </li>
 <li>
  Werk mee aan het <a href="$(DEVEL)/debian-installer/">installatiesysteem van debian</a>.
  De GTK+ frontend heeft u nodig.
 </li>
 <li>
  Help het <a href="https://wiki.debian.org/Teams/DebianGnome";>Debian GNOME team</a>,
  het <a href="https://qt-kde-team.pages.debian.net/";>Debian Qt and KDE team</a> of de
  <a href="https://salsa.debian.org/xfce-team/";>Debian Xfce groep</a>.
  U kunt helpen met pakketten maken, bugs beoordelen, documentatie, tests, enz.
 </li>
 <li>
  Breng gebruikers bij hoe de huidige Debian desktop taken (desktop, gnome-desktop en kde-desktop) geïnstalleerd en gebruikt kunnen worden.
 </li>
 <li>
  Werk aan het verlagen van de prioriteit van, of het verwijderen van <a href="https://packages.debian.org/debconf";>debconf</a>-prompts van pakketten en zorg ervoor dat deze welke noodzakelijk zijn, gemakkelijk te verstaan zijn.
 </li>
 <li>
  Help bij de <a href="https://wiki.debian.org/DebianDesktop/Artwork";>grafische vormgeving van de Debian Desktop</a>.
 </li>
</ul>
<h3>Wiki</h3>
<p>
  We hebben een aantal artikels in onze Wiki die u hier kunt vinden:
  <a href="https://wiki.debian.org/DebianDesktop";>DebianDesktop</a>. Sommige Debian Desktop wiki-artikels
  zijn verouderd.
</p>
<h3>Mailinglijst</h3>
<p>
  Dit subproject wordt besproken op de mailinglijst <a href="https://lists.debian.org/debian-desktop/";>debian-desktop</a>.
</p>
<h3>IRC Kanaal</h3>
<p>
 We moedigen iedereen (al dan niet ontwikkelaar van Debian) die geïnteresseerd is in Debian Desktop, aan om mee
 te doen op <a href="http://oftc.net/";>OFTC IRC</a> (irc.debian.org).
</p>
<h3>Wie is er betrokken?</h3>
<p>
 Iedereen die wenst, is welkom. Eigenlijk is iedereen van de pkg-gnome, pkg-kde en pkg-xfce groepen indirect betrokken.
 De intekenaars op de mailinglijst debian-desktop zijn actieve medewerkers. Ook de groepen rond het installatiesysteem van debian (debian-installer) en tasksel zijn van belang voor onze doelstellingen.
</p>

<p>
 Deze webpagina wordt onderhouden door <a href="https://people.debian.org/~stratus/";>Gustavo Franco</a>.
 Eerdere onderhouders waren
 <a href="https://people.debian.org/~madkiss/";>Martin Loschwitz</a> en
 <a href="https://people.debian.org/~walters/";>Colin Walters</a>.
</p>

Reply to: