[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://ltspDag iedereen,

Bij de installatie van DebianEdu wordt (bijna steeds) ook een LTSP-
server geïnstalleerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de debconf-
teksten van het pakket ltsp.
Van dat pakket wordt een niet zo goed vertaald template gebruikt in een
schermafbeelding van de handleiding bij DebianEdu: zie in het git-
archief het bestand
https://salsa.debian.org/debian-edu/debian-edu-doc/blob/master/document
ation/debian-edu-stretch/images/nl/18-Build+LTSP+chroot.png.
(De afbeeldingen voor de handleiding bij Buster zijn momenteel nog niet
beschikbaar in het git-archief.)

Om hieraan te verhelpen heb ik de vertaling van de debconf-teksten voor
het pakket ltsp bijgewerkt, ook al stond die vertaling niet als
verouderd gemarkeerd op
https://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/nl.

In bijlage een bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
verschillen tegenover de vorige vertaling.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# ltsp debconf templates for Dutch.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the ltsp package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ltsp_5.18.12-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-ltsp-devel@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-27 20:02-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-21 16:27+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Dutch\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ltsp-client-builder.templates:2001
msgid "Set up an LTSP chroot environment?"
msgstr "Wilt u een LTSP-chroot-omgeving opzetten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ltsp-client-builder.templates:2001
msgid ""
"Please choose whether you want to set up an LTSP chroot environment on this "
"machine, to act as a thin client server."
msgstr ""
"Geef aan of u op deze machine een LTSP-chroot-omgeving wilt opzetten om te "
"fungeren als een thin-client-server."

#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../ltsp-client-builder.templates:3001
msgid "Build LTSP chroot"
msgstr "Bouwen van de LTSP-chroot"

#. Type: text
#. Description
#: ../ltsp-client-builder.templates:4001
msgid "Building thin client system..."
msgstr "Het thin-client-systeem wordt opgebouwd..."

#. Type: text
#. Description
#: ../ltsp-client-builder.templates:5001
msgid "Compressing thin client image..."
msgstr "Het thin-client-image wordt gecomprimeerd..."

#. Type: note
#. Description
#: ../ltsp-client-builder.templates:7001
msgid "No interface for LTSP dhcpd configuration"
msgstr "Er is geen interface beschikbaar voor de LTSP-dhcpd-configuratie."

#. Type: note
#. Description
#: ../ltsp-client-builder.templates:7001
msgid ""
"There are no free interfaces for usage with the LTSP server. Please manually "
"configure the /etc/ltsp/dhcpd.conf file to point to a valid static interface "
"after the installation has completed."
msgstr ""
"Er zijn geen vrije interfaces beschikbaar voor de LTSP-server. Na de "
"installatie dient in het configuratiebestand /etc/lstp/dhcpd.conf handmatig "
"naar een geldige statische interface verwezen te worden."

#. Type: select
#. Description
#: ../ltsp-client-builder.templates:8001
msgid "Interface for the thin client network:"
msgstr "Interface voor het thin-client-netwerk:"

#. Type: select
#. Description
#: ../ltsp-client-builder.templates:8001
msgid ""
"Please choose which of this system's multiple spare interfaces should be "
"used for the thin client."
msgstr ""
"Dit systeem heeft meerdere ongebruikte (netwerk)interfaces. Welke hiervan "
"wilt u gebruiken voor de thin-client?"

#~ msgid "Installation aborted"
#~ msgstr "Installatie is afgebroken"

#~ msgid ""
#~ "The ltsp-client package provides the basic structure for an LTSP "
#~ "terminal. It cannot be installed on a regular machine."
#~ msgstr ""
#~ "Het pakket 'ltsp-client' voorziet de basisstructuur voor een LTSP-"
#~ "terminal. Dit pakket kan op niet geïnstalleerd worden op een normale "
#~ "machine."

#~ msgid "Building LTSP chroot..."
#~ msgstr "De LTSP-chroot wordt opgebouwd..."

#~ msgid ""
#~ "The ltsp-client package cannot be installed in a regular machine. This "
#~ "package provides the basic structure for a LTSP terminal."
#~ msgstr ""
#~ "Het is niet mogelijk om het pakket 'ltsp-client' te installeren op een "
#~ "normale machine. Dit pakket levert de basisstructuur voor een LTSP-"
#~ "terminal."

#~ msgid "Please read the package description to understand what it means."
#~ msgstr ""
#~ "Om te begrijpen wat dit betekent leest u best de pakketbeschrijving na."
--- ltsp_5.18.12-1_nl.po	2019-02-21 16:13:46.689405190 +0100
+++ ltsp_5.18.12-1_bijgewerkt_nl.po	2019-02-21 16:27:31.402078330 +0100
@@ -2,20 +2,23 @@
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the ltsp package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2019.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: ltsp\n"
+"Project-Id-Version: ltsp_5.18.12-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: pkg-ltsp-devel@lists.alioth.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-01-27 20:02-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-10-19 18:30+0100\n"
-"Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>\n"
-"Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-21 16:27+0100\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Poedit-Language: Dutch\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -30,15 +33,15 @@
 "Please choose whether you want to set up an LTSP chroot environment on this "
 "machine, to act as a thin client server."
 msgstr ""
-"Wilt u de LTSP-chroot-omgeving op deze machine opzetten als een thin-client-"
-"server?"
+"Geef aan of u op deze machine een LTSP-chroot-omgeving wilt opzetten om te "
+"fungeren als een thin-client-server."
 
 #. Type: text
 #. Description
 #. Item in the main menu to select this package
 #: ../ltsp-client-builder.templates:3001
 msgid "Build LTSP chroot"
-msgstr "Bouw de LTSP-chroot"
+msgstr "Bouwen van de LTSP-chroot"
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -83,8 +86,8 @@
 "Please choose which of this system's multiple spare interfaces should be "
 "used for the thin client."
 msgstr ""
-"Dit systeem heeft meerdere (netwerk)interfaces. Welke hiervan wilt u "
-"gebruiken voor de thin-client?"
+"Dit systeem heeft meerdere ongebruikte (netwerk)interfaces. Welke hiervan "
+"wilt u gebruiken voor de thin-client?"
 
 #~ msgid "Installation aborted"
 #~ msgstr "Installatie is afgebroken"

Reply to: