[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://opendnssecDag iedereen,

In bijlage een ontwerp van eerste vertaling voor de debconf-teksten van
het pakket opendnssec.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# Dutch translation of opendnssec debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the opendnssec package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: opendnssec_1_2.1.3-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: opendnssec@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-14 14:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-20 15:13+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../opendnssec-common.templates:1001
msgid "OpenDNSSEC 2.0.0 database and tools migration"
msgstr "OpenDNSSEC 2.0.0, migratie van database en gereedschappen"

#. Type: note
#. Description
#: ../opendnssec-common.templates:1001
msgid ""
"There are two steps in the database migration.  If you are running "
"OpenDNSSEC 1.4.6 from Debian stable, you need to apply the SQL statements "
"from /usr/share/opendnssec/migrate_1_4_8.{mysql,sqlite3} against your "
"existing database."
msgstr ""
"De migratie van de database bestaat uit twee stappen. Indien u OpenDNSSEC "
"1.4.6 uit 'debian stable' gebruikt, moet u de SQL-opdrachten uit /usr/share/"
"opendnssec/migrate_1_4_8.{mysql,sqlite3} toepassen op uw huidige database."

#. Type: note
#. Description
#: ../opendnssec-common.templates:1001
msgid ""
"The enforcer does require a full migration, as the internal database has "
"been completely revised.  See the upstream documentation in the /usr/share/"
"opendnssec/1.4-2.0_db_convert/README.md for a description."
msgstr ""
"De handhavingsachtergronddienst vereist een volledige migratie, aangezien de "
"interne database een volledige herziening ondergaan heeft. Raadpleeg voor "
"een beschrijving ervan de documentatie van de toeleveraar in /usr/share/"
"opendnssec/1.4-2.0_db_convert/README.md."

#. Type: note
#. Description
#: ../opendnssec-common.templates:1001
msgid ""
"You should also review the documentation on the OpenDNSSEC site.  This can "
"be updated in between releases to provide more help.  Especially if you have "
"tooling around OpenDNSSEC you should be aware that some command line "
"utilities have changed.  A fair amount of backward compatibility has been "
"respected, but changes are present."
msgstr ""
"U moet ook de documentatie op de site van OpenDNSSEC erop nalezen. Deze kan "
"tussen releases in bijgewerkt worden om extra hulp aan te bieden. In het "
"bijzonder indien u rond OpenDNSSEC gereedschap gebouwd heeft, moet u weten "
"dat sommige hulpprogramma's voor de commandoregel gewijzigd werden. Een "
"behoorlijke hoeveelheid achterwaartse compatibiliteit werd in acht genomen, "
"maar er zijn wel degelijk wijzigingen."

#. Type: note
#. Description
#: ../opendnssec-common.templates:2001
msgid "Manual OpenDNSSEC configuration required"
msgstr "Er is een handmatige configuratie van OpenDNSSEC vereist"

#. Type: note
#. Description
#: ../opendnssec-common.templates:2001
msgid ""
"OpenDNSSEC requires manual configuration before the signer and enforcer "
"daemons can be started."
msgstr ""
"Er is een handmatige configuratie van OpenDNSSEC vereist vooraleer de "
"ondertekenende en de handhavende achtergronddiensten gestart kunnen worden."

#. Type: note
#. Description
#: ../opendnssec-common.templates:2001
msgid ""
"One of these configuration steps consists of installing and configuring a "
"Hardware Security Module (HSM) that will handle the cryptographic key "
"operations. Most people will want to use the software HSM implementation "
"provided by the recommended softhsm2 package, but other options are possible."
msgstr ""
"Een van deze configuratiestappen betreft het installeren en configureren van "
"een hardwarebeveiligingsmodule (Hardware Security Module - HSM) welke de "
"afhandeling verzorgt van de bewerkingen met cryptografische sleutels. De "
"meeste personen kiezen ervoor de softwarematige HSM-toepassing te gebruiken, "
"welke aangeboden wordt door het aanbevolen pakket softhsm2, maar er zijn nog "
"andere mogelijkheden."

#. Type: note
#. Description
#: ../opendnssec-common.templates:2001
msgid ""
"The file /etc/opendnssec/prevent-startup is created during fresh "
"installations and prevents the daemons from being automatically started. You "
"should remove this file and start the daemons once you have configured "
"OpenDNSSEC."
msgstr ""
"Het bestand /etc/opendnssec/prevent-startup wordt bij nieuwe installaties "
"aangemaakt om te voorkomen dat de achtergronddiensten automatisch gestart "
"worden. U dient dit bestand te verwijderen en de achtergronddiensten te "
"starten, nadat u OpenDNSSEC geconfigureerd heeft."

Reply to: