[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://debian-edu-doc/documentation/debian-edu-itil/debian-edu-itil-manual.nl.poDag iedereen, 


In het git-archief debian-edu-doc werd de vertaling van
documentation/debian-edu-itil/debian-edu-itil-manual.nl.po aangevuld.
In bijlage de toegevoegde vertaling voor de paragrafen 1170-1339.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Starting the Coyote firewall"
msgstr "De Coyote-firewall starten"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"User case: After a simple firewall is installed, it shall be installed on "
"the network and be effective."
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: nadat een eenvoudige firewall geïnstalleerd werd, zal hij "
"op het netwerk geplaatst en in gebruik genomen worden."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Author: Klaus Ade Johnstad."
msgstr "Auteur: Klaus Ade Johnstad."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"There are two network cards in Coyote Linux, one (LAN) is connected to the "
"Skolelinux/Debian-edu server, the other is connected with a crossed cable, "
"or via a switch to another network (WAN). Sometimes it can be a bit "
"difficult to decide which network card is which, especially if they are both "
"connected to the same address. The method we use to determine which card is "
"which, is to use a crossed cable and connect it to the network card in the "
"Skolelinux/Debian-edu main server."
msgstr ""
"Coyote Linux gebruikt twee netwerkkaarten. De ene (LAN - lokale netwerk) is "
"verbonden met de server van Skolelinux/Debian-edu, de andere is met een "
"cross-overkabel of via een switch verbonden met een ander netwerk (WAN - "
"extern netwerk). Het kan soms wat moeilijk zijn om te bepalen welke "
"netwerkkaart welke is, zeker als ze beide gekoppeld zijn aan hetzelfde "
"adres. De methode die we gebruiken om te bepalen welke kaart welke is, is "
"gebruik te maken van een cross-overkabel en die te verbinden met de "
"netwerkkaart in de hoofdserver van Skolelinux/Debian-edu."

#. type: Content of: <article><section><section><section><orderedlist><listitem><para>
msgid "First you start Coyote Linux without any wired network card"
msgstr ""
"Eerst start u Coyote Linux op zonder dat er een netwerkkaart bekabeld is"

#. type: Content of: <article><section><section><section><orderedlist><listitem><para>
msgid ""
"Then use the crossed cable to connect Coyote Linux with the Skolelinux / "
"Debian-edu main server (make sure it goes to the NIC labeled eth0 if the "
"main server is a combined server)."
msgstr ""
"Dan gebruikt u de cross-overkabel om Coyote Linux te verbinden met de "
"hoofdserver van Skolelinux / Debian-edu (zorg ervoor dat hij verbonden wordt "
"met de netwerkkaart eth0 indien de hoofdserver een gecombineerde server is)."

#. type: Content of: <article><section><section><section><orderedlist><listitem><para>
msgid ""
"Login to the main server. Try to <emphasis role=\"strong\">ping</emphasis> "
"the Coyote Linux machine. Use the command <emphasis role=\"strong\">ping -"
"c10 10.0.2.1</emphasis>, or alternatively, try to ping the main server from "
"Coyote Linux with the command <emphasis role=\"strong\">ping -c10 10.0.2.2</"
"emphasis>."
msgstr ""
"Meld u aan op de hoofdserver. Probeer met het commando <emphasis role="
"\"strong\">ping</emphasis> de Coyote Linux-machine te bereiken. Gebruik het "
"commando <emphasis role=\"strong\">ping -c10 10.0.2.1</emphasis>, of probeer "
"anders vanaf Coyote Linux de hoofdserver te 'pingen' met het commando "
"<emphasis role=\"strong\">ping -c10 10.0.2.2</emphasis>."

#. type: Content of: <article><section><section><section><orderedlist><listitem><para>
msgid "Then you get a response like this if it works:"
msgstr "Indien alles werkt, krijgt u een reactie in de zin van:"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"ping -c10 10.0.2.1\n"
"PING 10.0.2.1 (10.0.2.1): 56 data bytes\n"
"64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=0 ttl=63 time=0.6 ms\n"
"64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.3 ms\n"
"64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.3 ms"
msgstr ""
"ping -c10 10.0.2.1\n"
"PING 10.0.2.1 (10.0.2.1): 56 data bytes\n"
"64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=0 ttl=63 time=0.6 ms\n"
"64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.3 ms\n"
"64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.3 ms"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"When you have found the network card on the Coyote Linux that must be "
"labelled LAN, then we know that the other network card is WAN. This "
"procedure will only work as long as the network card on the LAN is set up "
"properly. As shown during startup on the line"
msgstr ""
"Indien u op Coyote Linux de netwerkkaart gevonden heeft die als LAN gemerkt "
"moet worden, dan weten we dat de andere netwerkkaart de WAN-kaart is. Deze "
"werkwijze werkt enkel wanneer de netwerkkaart op het LAN correct ingesteld "
"is, hetgeen bij het opstarten aangegeven wordt met de regel"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid "LAN network: UP"
msgstr "LAN network: UP"

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "That is normal what is shown"
msgstr "Het is normaal dat u het volgende te zien krijgt:"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"WAN network: \n"
"  down"
msgstr ""
"WAN network: \n"
"  down"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid "Since you have started without any wires connected to the network card."
msgstr "Dit is omdat u opstartte zonder dat die netwerkkaart bekabeld was."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"When the role of each of the network cards is decided, it is time to reboot "
"the firewall with all the cables in place."
msgstr ""
"Wanneer duidelijk is welke de rol is van elk van de netwerkkaarten, is het "
"tijd om de firewall terug op te starten met alle kabels erop aangesloten."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid "Different names for the network cards"
msgstr "Een verschillende naam voor de netwerkkaarten"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"The two network cards got two different names in Coyote Linux. This is a bit "
"confusing and not very consistent. Here is a summary:"
msgstr ""
"De twee netwerkkaarten kregen in Coyote Linux een verschillende naam. Dit is "
"enigszins verwarrend en weinig consistent. Hier volgt een samenvatting:"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid "The various names used for network cards in Coyote Linux"
msgstr ""
"De verschillende namen die in Coyote Linux voor neetwerkkaarten gebruikt "
"worden"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "<emphasis>This is connected to the existing network</emphasis>"
msgstr "<emphasis>Deze is verbonden met het bestaande netwerk</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "<emphasis>Internet</emphasis>"
msgstr "<emphasis>Internet</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "<emphasis>Eth1</emphasis>"
msgstr "<emphasis>Eth1</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "<emphasis>WAN</emphasis>"
msgstr "<emphasis>WAN</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "This goes to the Debian Edu network"
msgstr "Deze gaat naar het netwerk van Debian Edu"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "LAN network"
msgstr "LAN-netwerk"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Eth0"
msgstr "Eth0"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "LAN"
msgstr "LAN"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Reboot the Coyote Linux machine and make sure the Coyote Linux floppy disk "
"is present in the floppy station. Ensure that the machine is configured to "
"boot from floppy drive."
msgstr ""
"Herstart de Coyote Linux-computer en zorg ervoor dat de diskette in het "
"diskettestation zit. Zorg ervoor dat de computer ingesteld staat om op te "
"starten vanaf de diskette."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">Figure 3-12. Coyote Linux Login</emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">Figuur 3-12. Inlog-scherm van Coyote Linux</"
"emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "{{attachment:graphics35.png}}"
msgstr "{{attachment:graphics35.png}}"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"You can log in. Use the user name \"root\" and the password you set when you "
"created the floppy (if this was done from Windows). or press <emphasis role="
"\"strong\">Enter</emphasis> (blank password) for logging on floppy disk "
"created by Linux"
msgstr ""
"U kunt inloggen. Gebruik de gebruikersnaam \"root\" en het wachtwoord dat u "
"ingesteld heeft bij het aanmaken van de diskette (indien dit vanuit Windows "
"gebeurde), of druk <emphasis role=\"strong\">Enter</emphasis> (leeg "
"wachtwoord) om in te loggen bij een diskette die met Linux aangemaakt werd"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Note: It is normal that you don't get any visible response when you type a "
"password in a Linux system. This is to reveal as little information as "
"possible about the password."
msgstr ""
"Opmerking: het is normaal dat u geen enkele zichtbare reactie krijgt bij het "
"intypen van het wachtwoord op een Linux-systeem. Dit is bedoeld om zo weinig "
"mogelijk informatie over het wachtwoord prijs te geven."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">menu, status of the network, down</emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">menu, status van het netwerk, inactief (down)</"
"emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "{{attachment:graphics37.png}}"
msgstr "{{attachment:graphics37.png}}"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Once you have entered, press 'c' to get the status of the network. In case "
"there is a problem:"
msgstr ""
"Nadat u ingelogd bent, drukt u op 'c' om de toestand van het netwerk te "
"kennen. In het geval er een probleem is:"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">Figure 3-14. menu, status of the network, up</"
"emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">Figuur 3-14. menu, status van het netwerk, actief "
"(up)</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "{{attachment:graphics38.png}}"
msgstr "{{attachment:graphics38.png}}"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid "If everything went well, both will be \"up\""
msgstr "Indien alles behoorlijk functioneerde, zullen beide \"up\" zijn"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Q: <link linkend=\"ExtraConfiguration--!ExtraConfiguration--AEN698\">It "
"looks like the network card (LAN) going to to the Skolelinux/Debian-edu "
"network is not working: DOWN</link>"
msgstr ""
"V: <link linkend=\"ExtraConfiguration--!ExtraConfiguration--AEN698\">Het "
"lijkt erop dat de netwerkkaart die naar het netwerk van Skolelinux/Debian-"
"edu (LAN) gaat, niet werkt: DOWN</link>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Q: <link linkend=\"ExtraConfiguration--!ExtraConfiguration--AEN704\">It "
"looks like the network card (WAN) connected to the Internet, is not working: "
"DOWN</link>"
msgstr ""
"V: <link linkend=\"ExtraConfiguration--!ExtraConfiguration--AEN704\">Het "
"lijkt erop dat de netwerkkaart die met het internet verbonden is (WAN), niet "
"werkt: DOWN</link>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Q: <link linkend=\"ExtraConfiguration--!ExtraConfiguration--AEN724\">We have "
"set up firewalls with many different driver modules for many network cards. "
"We have yet to find anything not working properly.</link>"
msgstr ""
"V: <link linkend=\"ExtraConfiguration--!ExtraConfiguration--AEN724\">We "
"hebben geprobeerd een firewall op te zetten met veel verschillende "
"stuurprogrammamodules voor verschillende netwerkkaarten, maar we moeten "
"vaststellen dat er iets nog niet goed werkt.</link>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">Q:</emphasis>It looks like the network card (LAN) "
"going to to the Skolelinux/Debian-edu network is not working: DOWN"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">V:</emphasis>Het lijkt erop dat de netwerkkaart "
"die naar het netwerk van Skolelinux/Debian-edu gaat (LAN), niet werkt: DOWN"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">A:</emphasis>If you set up your network card "
"according to <link linkend=\"ExtraConfiguration--!ExtraConfiguration--fwconf"
"\">A</link>, but it still does not work. That may mean the wrong driver has "
"been chosen for your network card"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">A:</emphasis>Indien u uw netwerkkaart instelde "
"volgens <link linkend=\"ExtraConfiguration--!ExtraConfiguration--fwconf\">A</"
"link>, maar deze nog steeds niet werkt, kan dit betekenen dat het verkeerde "
"stuurprogramma voor de netwerkkaart gekozen werd"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">Q:</emphasis>It looks like the network card (WAN) "
"connected to the Internet, is not working: DOWN"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">V:</emphasis>Het lijkt erop dat de netwerkkaart "
"die met het internet verbonden is (WAN),niet werkt: DOWN"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">A:</emphasis>There are usually two reasons why the "
"WAN network card is not up (UP):"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">A:</emphasis>Meestal kunnen er twee redenen zijn "
"waarom de WAN-netwerkkaart niet actief (UP) is:"

#. type: Content of: <article><section><section><section><orderedlist><listitem><para>
msgid ""
"You're using a connection with the wrong Internet configuration. Take "
"another look at <link linkend=\"ExtraConfiguration--!ExtraConfiguration--"
"clconnectiontype\">2.b</link>"
msgstr ""
"U gebruikt een verbinding met een foute internetconfiguratie. Raadpleeg nog "
"eens <link linkend=\"ExtraConfiguration--!ExtraConfiguration--"
"clconnectiontype\">2.b</link>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"If you have a connection with a DHCP-assigned address, which is not static. "
"Then it must be a physical connection through a network wire between Coyote "
"Linux and the network socket."
msgstr ""
"Indien u een verbinding heeft met een adres dat via DHCP toegekend werd, wat "
"een niet-statisch adres is, dan is het wellicht iets met de fysische "
"verbinding via de netwerkkabel tussen Coyote Linux en de netwerkaansluiting."

#. type: Content of: <article><section><section><section><orderedlist><listitem><para>
msgid "You have chosen the wrong driver module for this network card."
msgstr "U koos de verkeerde stuurprogrammamodule voor deze netwerkkaart."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"You should attempt to login to Coyote Linux and choose <emphasis role="
"\"strong\">q) quit</emphasis> to leave the Coyote Linux menu. Then you "
"should run the command"
msgstr ""
"U moet proberen in te loggen bij Coyote Linux en <emphasis role=\"strong"
"\">q) quit</emphasis> selecteren om het menu van Coyote Linux te verlaten. "
"Dan moet u het volgende commando uitvoeren:"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">dmesg|more</emphasis>"
msgstr "<emphasis role=\"strong\">dmesg|more</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"then use <emphasis role=\"strong\">space</emphasis> to scroll. Look for "
"references to <emphasis role=\"strong\">eth0</emphasis> and <emphasis role="
"\"strong\">eth1</emphasis>. Look at <link linkend=\"ExtraConfiguration--!"
"ExtraConfiguration--clnicnames\">Different names to the network cards</link> "
"for a reminder of what eth0 and eth1 means. Usually it is an indicator of "
"what the problem is."
msgstr ""
"gebruik vervolgens de <emphasis role=\"strong\">spatiebalk</emphasis> om te "
"scrollen. Zoek naar verwijzingen naar <emphasis role=\"strong\">eth0</"
"emphasis> en <emphasis role=\"strong\">eth1</emphasis>. Raadpleeg <link "
"linkend=\"ExtraConfiguration--!ExtraConfiguration--clnicnames\">Een "
"verschillende naam voor de netwerkkaarten</link> om nog eens op te frissen "
"wat de betekenis van eth0 en eth1 is. Gewoonlijk krijgt u een indicatie voor "
"wat het probleem kan zijn."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">Q:</emphasis>We have set up firewalls with many "
"different driver modules for many network cards. We have yet to find one "
"that doesn't work properly."
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">V:</emphasis>We hebben geprobeerd een firewall op "
"te zetten met veel verschillende stuurprogrammamodules voor verschillende "
"netwerkkaarten, maar we moeten vaststellen dat er één nog niet goed werkt."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">A:</emphasis>Have you looked at this website for "
"more information about network cards and corresponding driver modules for "
"Coyote Linux? <ulink url=\"http://www.dalantech.com/\";>http://www.dalantech.";
"com</ulink>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">A:</emphasis>Raadpleegde u de volgende website met "
"bijkomende informatie over netwerkkaarten en de overeenkomstige "
"stuurprogrammamodules voor Coyote Linux? <ulink url=\"http://www.dalantech.";
"com/\">http://www.dalantech.com</ulink>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"The firewall works if you try to reach the Internet through the web browser "
"on the main server or through a connected client."
msgstr ""
"De firewall werkt, indien u het internet kunt bereiken via een webbrowser op "
"de hoofdserver of een ermee verbonden client-computer."

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Firewall administration through the browser (Coyote)"
msgstr "Het beheer van de firewall via de browser (Coyote)"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Use Case: We need to change the settings in the firewall. The firewall is "
"locked in the computer room. Can I make the change over the network?"
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: we moeten de instellingen van de firewall aanpassen, maar "
"de firewall zit achter slot in de computerklas. Kan ik de aanpassingen maken "
"over het netwerk?"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Co-author: Knut Yrvin"
msgstr "Coauteur: Knut Yrvin"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Coyote Linux has a pretty and practical administration tool through a web "
"portal. Here you can do everything. Type <ulink url=\"http://10.0.2.1:8180/";
"\">http://10.0.2.1:8180</ulink> in the address field of your browser. The "
"address will provide web administration for Coyote Linux. Click on the link "
"and enter your user name <emphasis role=\"strong\">root</emphasis> and the "
"password you created for the firewall."
msgstr ""
"Coyote Linux beschikt over een mooi en praktisch hulpmiddel om beheerstaken "
"uit te voeren via een webportaal. Daar kunt u alles doen. Typ <ulink url="
"\"http://10.0.2.1:8180/\";>http://10.0.2.1:8180</ulink> in het adresveld van "
"uw browser. Via dit adres kunt u beheerstaken voor Coyote Linux uitvoeren "
"over het web. Click op de link en voer uw gebruikersnaam <emphasis role="
"\"strong\">root</emphasis> in en het wachtwoord dat u voor de firewall "
"ingesteld heeft."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">Coyote Linux web administration</emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">Beheer van Coyote Linux over het web</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "{{attachment:graphics42.png}}"
msgstr "{{attachment:graphics42.png}}"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "All options and settings can be done in Main Menu on the left side."
msgstr ""
"Alle opties en instellingen kunnen ingesteld worden in het hoofdmenu aan de "
"linkerzijde."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">Coyote Linux Main Menu</emphasis>"
msgstr "<emphasis role=\"strong\">Coyote Linux Hoofdmenu</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "{{attachment:graphics43.png}}"
msgstr "{{attachment:graphics43.png}}"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Information"
msgstr "Information (Informatie)"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Choosing this gives the status of your network cards, active IP addresses, "
"uptime for Coyote Linux, Ist and the like."
msgstr ""
"Indien u dit kiest, krijgt u de status van uw netwerkkaarten, de actieve IP-"
"adressen, en de uptime (tijd sinds de opstart) van Coyote Linux, de "
"Interrupt-stacktabel (Ist) en dergelijke."

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "LAN setup"
msgstr "LAN setup (LAN-instellingen)"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Here you have the possibility to reconfigure the LAN network card. It goes "
"to the Skolelinux/Debian-edu network. Leave the values as they are. "
"Referring to <link linkend=\"ExtraConfiguration--!ExtraConfiguration--fwconf"
"\">A</link>."
msgstr ""
"Hier heeft u de mogelijkheid om de netwerkkaart voor het LAN opnieuw te "
"configureren. Het is de netwerkkaart die naar het netwerk van Skolelinux/"
"Debian-edu gaat. Laat de bestaande waarden staan. Raadpleeg <link linkend="
"\"ExtraConfiguration--!ExtraConfiguration--fwconf\">A</link>."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Warning: Do not make changes here! Doing so may reduce the performance of "
"Skolelinux/Debian-edu network"
msgstr ""
"Waarschuwing: wijzig hier niets! Doet u dit toch, dan kunt u het "
"prestatievermogen van het netwerk van Skolelinux/Debian-edu verminderen."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"&lt; FIXME: Should describe the contents of change_ip_setup here, later&gt;"
msgstr ""
"&lt; Nog te doen: hier een beschrijving geven van change_ip_setup, voor "
"later&gt;"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Internet setup"
msgstr "Internet setup (internetinstellingen)"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Here you have the possibility to change the values in the WAN network card "
"connected to the Internet. If you have got a new ISP, or changed a "
"dynamically assigned IP address by DHCP to a fixed one, this is the place to "
"change the information without the need of creating a new Coyote Linux "
"floppy from scratch. See <link linkend=\"ExtraConfiguration--!"
"ExtraConfiguration--clconnectiontype\">2.b</link>"
msgstr ""
"Hier heeft u de mogelijkheid om de waarden voor de WAN-netwerkkaart, die met "
"het internet verbonden is, aan te passen. Indien u een nieuwe "
"internetprovider (ISP) heeft, of indien u overschakelde van een via DHCP "
"toegekend dynamisch IP-adres naar een statisch IP-adres, moet u hier de "
"nodige aanpassingen maken. Het is niet nodig om helemaal opnieuw een Coyote "
"Linux-diskette te maken. Raadpleeg <link linkend=\"ExtraConfiguration--!"
"ExtraConfiguration--clconnectiontype\">2.b</link>"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "DHCP setup. Warning: Do not enable the DHCP server in Coyote Linux!"
msgstr ""
"DHCP setup (DHCP-instellingen). Waarschuwing: activeer de DHCP-server in "
"Coyote Linux niet!"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"This provides the possibility to configure DHCP server as part of Coyote "
"Linux"
msgstr ""
"Hier heeft u de mogelijkheid om als onderdeel van Coyote Linux een DHCP-"
"server te configureren"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Administrative settings"
msgstr "Administrative settings (Beheersinstellingen)"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Here it is possible to turn on and off services like the name server (DNS), "
"ssh and web administration."
msgstr ""
"Hier kunt u bepaalde diensten activeren of uitzetten, zoals een naamserver "
"(DNS), ssh en het webbeheer."

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Port Forwarding"
msgstr "Port Forwarding"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Here you may change and enable port forwarding in Coyote Linux. This is a "
"neat feature in a Skolelinux/Debian-edu network. Since Coyote Linux stops "
"and blocks most connections for example ssh, it's nice to use port "
"forwarding. This is a way to let ssh connections through Coyote Linux to a "
"Skolelinux/Debian-edu- network."
msgstr ""
"Hier kunt u in Coyote Linux port forwarding activeren en aanpassen. Voor een "
"netwerk van Skolelinux/Debian-edu is dit een handige functie. Aangezien "
"Coyote Linux de meeste soort verbindingen stopt en blokkeert, zoals "
"bijvoorbeeld ssh, is het handig om port forwarding te gebruiken. Dit is een "
"manier om in Coyote Linux doorgang te verlenen aan ssh-verbindingen naar het "
"netwerk van Skolelinux/Debian-edu."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Use this rule for port forwarding"
msgstr "Gebruik voor port forwarding de volgende richtlijn:"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid "Yes     TCP     Any     22     10.0.2.2     22     No      SSH straight into Mainserver"
msgstr "Yes     TCP     Any     22     10.0.2.2     22     No      SSH rechtstreeks naar de hoofdserver"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"all ssh-connections coming to Coyote Linux will be forwarded to the "
"Skolelinux/Debian-edu main server. You need to decide if this is as wished."
msgstr ""
"alle ssh-verbindingen die toekomen in Coyote Linux worden doorgestuurd naar "
"de hoofdserver van Skolelinux/Debian-edu. Het is aan u om te beslissen of "
"dit wenselijk is."

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Simplified firewall configuration"
msgstr "Simplified firewall configuration (Eenvoudige firewall-configuratie)"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Here you can set up and configure the firewall rules in Coyote Linux. There "
"are many rules ready to use and can be used as an example."
msgstr ""
"Hier kunt u in Coyote Linux de firewallrichtlijnen instellen en "
"configureren. Er staan veel richtlijnen ter beschikking, die klaar voor "
"gebruik zijn en bij wijze van voorbeeld gebruikt kunnen worden."

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Advanced firewall configuration"
msgstr "Advanced firewall configuration (Geavanceerde firewall-configuratie)"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "QOS configuration"
msgstr "QOS-configuratie"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Here you can set up restrictions on network capacity"
msgstr "Hier kunt u beperkingen instellen voor de netwerkcapaciteit"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "System password"
msgstr "System password (Systeemwachtwoord)"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Here you can change the root password for Coyote Linux, also known as the "
"system password. This is the same as using the command line <link linkend="
"\"ExtraConfiguration--!ExtraConfiguration--cllogin\">Section 3.6</link>."
msgstr ""
"Hier kunt u het wachtwoord van 'root' voor Coyote Linux wijzigen. Dit wordt "
"ook het systeemwachtwoord genoemd. Dit is hetzelfde als wanneer de "
"commandoregel gebruikt wordt <link linkend=\"ExtraConfiguration--!"
"ExtraConfiguration--cllogin\">Sectie 3.6</link>."

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Configuration files"
msgstr "Configuration files (configuratiebestanden)"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "These are files that contain all settings."
msgstr "Dit zijn bestanden die alle instellingen bevatten."

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Diagnostic tools"
msgstr "Diagnostic tools (diagnostische hulpmiddelen)"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Here you would find useful tools like ping, testing ports (gateway), testing "
"nameserver (DNS), and the status of the network."
msgstr ""
"Hier vindt u nuttige hulpmiddelen, zoals ping, het testen van poorten "
"(gateway), het testen van de naamserver (DNS) en de status van het netwerk."

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Backup now"
msgstr "Backup now (bewaar nu een reservekopie)"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Are there any changes in Coyote Linux then those <emphasis>must</emphasis> "
"be saved on the diskette. By selecting Main Menu in Coyote Linux users can "
"choose to save the setup. The alternative is that all changes are lost when "
"you reboot Coyote Linux"
msgstr ""
"Wanneer er wijzigingen aangebracht werden in Coyote Linux, dan "
"<emphasis>moeten</emphasis> deze opgeslagen worden op de diskette. Via het "
"selecteren van het hoofdmenu (Main Menu) in Coyote Linux, kunnen gebruikers "
"ervoor kiezen de instellingen te bewaren. In het andere geval raken alle "
"gemaakte wijzigingen verloren wanneer u Coyote Linux herstart."

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Reboot the system"
msgstr "Reboot the system (het systeem herstarten)"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"When you need to start again the Coyote Linux, this can be done from the "
"\"Main Menu\". When choosing restart this must be confirmed."
msgstr ""
"Wanneer u Coyote Linux opnieuw moet starten, kan dit gedaan worden vanuit "
"het \"Hoofdmenu\" (Main Menu). Wanneer u voor opnieuw starten kiest, moet "
"dit bevestigd worden."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">Restart or turn off Coyote Linux?</emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">Restart or turn off Coyote Linux? (Coyote Linux "
"opnieuw starten of uitzetten?)</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "{{attachment:graphics47.png}}"
msgstr "{{attachment:graphics47.png}}"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Firewall as a DHCP server (Coyote)"
msgstr "De firewall als een DHCP-server (Coyote)"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Use case: Want to set up a good DHCP server with high stability regardless "
"of the operating system. Notification: normal DHCP server in a non-"
"Skolelinux/Debian-edu network"
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: u wil een goede en erg stabiele DHCP-server opzetten, "
"besturingssysteem-onafhankelijk. Toelichting: het betreft een gewone DHCP-"
"server in een ander netwerk dan Skolelinux/Debian-edu"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Coyote Linux is a good solution if you just need a DHCP server on the "
"network regardless of what type of machines, be it Linux, Windows or Mac."
msgstr ""
"Coyote Linux is een goede oplossing als u gewoon een DHCP-server op het "
"netwerk nodig heeft, ongeacht om welk type computers het gaat, Linux, "
"Windows of Mac."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"The only thing that needs to be configured differently, is to enable the "
"DHCP server. &lt; FIXME: create link to screenshot&gt;"
msgstr ""
"De enige zaak die anders ingesteld moet worden, is dat de DHCP-server "
"aangezet moet worden. &lt; Te doen: een schermafdruk toevoegen&gt;"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "A brief summary about changing a Coyote Linux to a DHCP-server:"
msgstr ""
"Een korte uitleg over het omzetten van Coyote Linux naar een DHCP-server:"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">Coyote Linux as the default DHCP server</emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">Coyote Linux as the default DHCP server (Coyote "
"Linux als de standaard DHCP-server)</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid ""
"Remember to answer \"yes\" to the question \"Do you want to enable the "
"Coyote DHCP-server [y/n]:\""
msgstr ""
"Denk eraan om \"yes\" te antwoorden op de vraag \"Do you want to enable the "
"Coyote DHCP-server (wilt u de Coyote DHCP-server aanzetten) [y/n]:\""

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid ""
"Once a DHCP server runs on Coyote Linux, you will probably need to use a "
"different address for login, if you did not change the LAN setup:"
msgstr ""
"Eens er op Coyote Linux een DHCP-server actief is, zult u wellicht een ander "
"inlogadres moeten gebruiken als u de LAN-instellingen niet wijzigde:"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"Configuring system for Ethernet based Internet connection\n"
"\n"
"\n"
"By default, Coyote uses the following settings for the local network\n"
"interface:\n"
"\n"
"IP Address: 192.168.0.1\n"
"Netmask:  255.255.255.0\n"
"Broadcast: 192.168.0.255\n"
"Network:  192.168.0.0\n"
"\n"
"Would you like to change these settings? [Y/N]: n"
msgstr ""
"Het systeem configureren voor een internetverbinding over ethernet\n"
"\n"
"\n"
"Standaard gebruikt Coyote de volgende instellingen voor de lokale\n"
"netwerkkaart:\n"
"\n"
"IP-adres:  192.168.0.1\n"
"Netmask:  255.255.255.0\n"
"Broadcast: 192.168.0.255\n"
"Netwerk:  192.168.0.0\n"
"\n"
"Wilt u deze instellingen wijzigen? [Y/N]: n"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"then you should use the address 192.168.0.1 instead of 10.0.2.1 when logging "
"into the Coyote Linux web administration. See <link linkend="
"\"ExtraConfiguration--!ExtraConfiguration--clgui\">Section 3.7</link> and"
msgstr ""
"dan moet u het adres 192.168.0.1 gebruiken in plaats van 10.0.2.1 om in te "
"loggen op het web-beheersysteem van Coyote Linux. Zie <link linkend="
"\"ExtraConfiguration--!ExtraConfiguration--clgui\">Sectie 3.7</link> en"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">In this case the new address is:</emphasis>"
msgstr "<emphasis role=\"strong\">In dat geval is het nieuwe adres:</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "ssh -l root 192.168.0.1"
msgstr "ssh -l root 192.168.0.1"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "<ulink url=\"http://192.168.0.1:8180/\";>http://192.168.0.1:8180</ulink>"
msgstr ""
"<ulink url=\"http://192.168.0.1:8180/\";>http://192.168.0.1:8180</ulink>"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Coyote firewall and Internet operators"
msgstr "De Coyote firewall en internetaanbieders"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"User Case: We have a firewall with Coyote Linux. Does it allow itself to "
"connect to our ISP?"
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: we hebben een firewall met Coyote Linux. Is het mogelijk "
"om ermee verbinding te maken met uw ISP (internetprovider)?"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Note: We've seen no case where Coyote didn't work with an ISP in Norway. "
"Tell us if you experience problems with an ISP."
msgstr ""
"Opmerking: In Noorwegen hebben we nooit een geval gekend waarbij Coyote niet "
"werkte met een bepaalde ISP. Laat ons iets weten, mocht u met een bepaalde "
"ISP problemen ondervinden."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "This is a list of Internet providers that work well with Coyote Linux"
msgstr ""
"Hierna volgt een lijst met internetproviders waarmee Coyote Linux goed werkt"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Nextgentel, Norway"
msgstr "Nextgentel, Norwegen"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Tele2 ADSL Privat, Norway"
msgstr "Tele2 ADSL Privat, Norwegen"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Tele2 ADSL Bedrift, Norway"
msgstr "Tele2 ADSL Bedrift, Noorwegen"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "UPC Chello Classis, Norway"
msgstr "UPC Chello Classis, Noorwegen"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid ""
"The Department of Education in Oslo. Not tested on schools connected to "
"Simens' !InnsIKT-solution for Oslo schools"
msgstr ""
"Het Ministerie van Onderwijs in Oslo. Niet uitgetest in scholen die een "
"verbinding hebben via de !InnsIKT-oplossing van Siemens voor scholen in Oslo"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Due to different network policies in The Department of Education in Oslo, "
"you <emphasis>must</emphasis> make the following changes in <link linkend="
"\"ExtraConfiguration--!ExtraConfiguration--mainserver\">the main server</"
"link>:"
msgstr ""
"Wegens een ander netwerkbeleid in het Ministerie van Onderwijs in Oslo, "
"<emphasis>moet</emphasis> u de volgende aanpassingen maken in <link linkend="
"\"ExtraConfiguration--!ExtraConfiguration--mainserver\">de hoofdserver</"
"link>:"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Change the following in the file<computeroutput>/etc/bind/named.conf</"
"computeroutput> <link linkend=\"ExtraConfiguration--!ExtraConfiguration--FTN."
"AEN983\">[5</link>]"
msgstr ""
"Maak de volgende aanpassing in het bestand <computeroutput>/etc/bind/named."
"conf</computeroutput> <link linkend=\"ExtraConfiguration--!"
"ExtraConfiguration--FTN.AEN983\">[5</link>]"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"// forwarders {\n"
"    // By special request from the good people inside the Dept of Education in\n"
"    // Oslo:\n"
"    //   193.156.192.40;\n"
"    //   193.156.192.50;\n"
"    // Dept. of Education in Oslo end of block\n"
"    //   0.0.0.0;\n"
"    // };"
msgstr ""
"// forwarders {\n"
"    // Op verzoek van de mensen in het Ministerie van Onderwijs in\n"
"    // Oslo:\n"
"    //   193.156.192.40;\n"
"    //   193.156.192.50;\n"
"    // Ministerie van Onderwijs in Oslo - einde van dit blok\n"
"    //   0.0.0.0;\n"
"    // };"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "change this to"
msgstr "wijzig dit in"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"forwarders {\n"
"    // By special request from the good people inside the Dept of Education in\n"
"    // Oslo:\n"
"        193.156.192.40;\n"
"        193.156.192.50;\n"
"    // Dept. of Education in Oslo end of block\n"
"    //   0.0.0.0;\n"
"      };"
msgstr ""
"forwarders {\n"
"    // Op verzoek van de mensen in het Ministerie van Onderwijs in\n"
"    // Oslo:\n"
"        193.156.192.40;\n"
"        193.156.192.50;\n"
"    // Ministerie van Onderwijs in Oslo - einde van dit blok\n"
"    //   0.0.0.0;\n"
"      };"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "This means to remove the comment marker (#) in front of \"forwarders\"."
msgstr ""
"Dit wil zeggen: het commentaarteken (\\\\) weghalen voor \"forwarders\"."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"If you don't do this, you will not be able to connect to the Internet due to "
"problems with the name server (DNS) in The Department of Education in Oslo. "
"Operating staff will also engage more people to get this changed to such as "
"this service wants it."
msgstr ""
"Indien u dit niet doet, zult u niet in staat zijn om te verbinden met het "
"internet wegens problemen met de naamserver (DNS) in het Ministerie van "
"Onderwijs in Oslo. Het vraagt wat meer mankracht van de operationele "
"diensten om deze aanpassingen te maken, zoals deze dienst dit wil."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"After the changes are inserted in <computeroutput>/etc/bind/named.conf</"
"computeroutput> one needs to restart bind with <emphasis role=\"strong"
"\">service bind9 restart</emphasis>"
msgstr ""
"Nadat deze wijzigingen aangebracht werden in <computeroutput>/etc/bind/named."
"conf</computeroutput> moet men bind herstarten met <emphasis role=\"strong"
"\">service bind9 restart</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Telenor ADSL, Norway"
msgstr "Telenor ADSL, Noorwegen"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Oslo University College (Høgskolen i Oslo)"
msgstr "Universiteit van Oslo (Høgskolen i Oslo)"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Here, you must make the same bind-changes as the Department of Education in "
"Oslo."
msgstr ""
"Hier moet u dezelfde aanpassingen maken aan bind als voor het Ministerie van "
"Onderwijs in Oslo."

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Support for network cards in the firewall"
msgstr "Ondersteuning voor netwerkkaarten in de firewall"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Use case: Are the two network cards in the machine supported by Coyote?"
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: worden de beide netwerkkaarten in de computer ondersteund "
"door Coyote?"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"This is a list of modules included in Coyote Linux. All driver modules for "
"network cards are listed."
msgstr ""
"Hier volgt een lijst modules die meegeleverd worden met Coyote Linux. Alle "
"stuurprogrammamodules voor netwerkkaarten worden in de lijst vermeld."

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"tjener:~/coyote# ls data/kernel/drivers/\n"
"3c501.o   eth16i.o        ne.o\n"
"3c503.o   ewrk3.o        ni5010.o\n"
"3c505.o   fealnx.o        ni52.o\n"
"3c507.o   forcedeth.o      ni65.o\n"
"3c509.o   hp100.o        pcnet32.o\n"
"3c515.o   hp.o          ppp_async.o\n"
"3c59x.o   hp-plus.o       ppp_deflate.o\n"
"8139cp.o  ip_conntrack_amanda.o ppp_generic.o\n"
"8139too.o  ip_conntrack_egg.o   pppoe.o\n"
"82596.o   ip_conntrack_ftp.o   pppox.o\n"
"8390.o   ip_conntrack_h323.o  ppp_synctty.o\n"
"ac3200.o  ip_conntrack_irc.o   sch_htb.o\n"
"amd8111e.o ip_conntrack_mms.o   sch_ingress.o\n"
"at1700.o  ip_conntrack_quake3.o sch_sfq.o\n"
"b44.o    ip_conntrack_rtsp.o  sis900.o\n"
"bridge.o  ip_conntrack_tftp.o  slhc.o\n"
"bsd_comp.o ip_nat_amanda.o    smc9194.o\n"
"cls_fw.o  ip_nat_cuseeme.o    smc-ultra.o\n"
"cls_u32.o  ip_nat_ftp.o      softdog.o\n"
"cs89x0.o  ip_nat_h323.o     starfire.o\n"
"de4x5.o   ip_nat_irc.o      sundance.o\n"
"depca.o   ip_nat_mms.o      tlan.o\n"
"dgrs.o   ip_nat_quake3.o    tulip.o\n"
"dmfe.o   ip_nat_rtsp.o     typhoon.o\n"
"e100.o   ip_nat_tftp.o     via-rhine.o\n"
"e2100.o   lance.o        wd.o\n"
"eepro100.o lp486e.o        winbond-840.o\n"
"eepro.o   mii.o         zlib_deflate.o\n"
"eexpress.o natsemi.o       zlib_inflate.o\n"
"epic100.o  ne2k-pci.o"
msgstr ""
"tjener:~/coyote# ls data/kernel/drivers/\n"
"3c501.o   eth16i.o        ne.o\n"
"3c503.o   ewrk3.o        ni5010.o\n"
"3c505.o   fealnx.o        ni52.o\n"
"3c507.o   forcedeth.o      ni65.o\n"
"3c509.o   hp100.o        pcnet32.o\n"
"3c515.o   hp.o          ppp_async.o\n"
"3c59x.o   hp-plus.o       ppp_deflate.o\n"
"8139cp.o  ip_conntrack_amanda.o ppp_generic.o\n"
"8139too.o  ip_conntrack_egg.o   pppoe.o\n"
"82596.o   ip_conntrack_ftp.o   pppox.o\n"
"8390.o   ip_conntrack_h323.o  ppp_synctty.o\n"
"ac3200.o  ip_conntrack_irc.o   sch_htb.o\n"
"amd8111e.o ip_conntrack_mms.o   sch_ingress.o\n"
"at1700.o  ip_conntrack_quake3.o sch_sfq.o\n"
"b44.o    ip_conntrack_rtsp.o  sis900.o\n"
"bridge.o  ip_conntrack_tftp.o  slhc.o\n"
"bsd_comp.o ip_nat_amanda.o    smc9194.o\n"
"cls_fw.o  ip_nat_cuseeme.o    smc-ultra.o\n"
"cls_u32.o  ip_nat_ftp.o      softdog.o\n"
"cs89x0.o  ip_nat_h323.o     starfire.o\n"
"de4x5.o   ip_nat_irc.o      sundance.o\n"
"depca.o   ip_nat_mms.o      tlan.o\n"
"dgrs.o   ip_nat_quake3.o    tulip.o\n"
"dmfe.o   ip_nat_rtsp.o     typhoon.o\n"
"e100.o   ip_nat_tftp.o     via-rhine.o\n"
"e2100.o   lance.o        wd.o\n"
"eepro100.o lp486e.o        winbond-840.o\n"
"eepro.o   mii.o         zlib_deflate.o\n"
"eexpress.o natsemi.o       zlib_inflate.o\n"
"epic100.o  ne2k-pci.o"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Particularly old network cards in the firewall (ISA)"
msgstr "Bijzonder oude netwerkkaarten in de firewall (ISA)"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Use case: We want to try to use some network cards in the firewall that are "
"almost 20 years old. They are using the so called ISA bus. Is this possible?"
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: we willen proberen om in de firewall netwerkkaarten te "
"gebruiken die bijna 20 jaar oud zijn. Zij maken gebruik van de zogenaamde "
"ISA-bus. Is dit mogelijk?"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Network cards with model number 3c509 from 3Com have been a very popular "
"series. Many have Coyote Linux with such a network card built in which could "
"have been produced for example in 1989, over 25 years ago. We've run these "
"cards for three years with Coyote firewall without any problems. Once you "
"have managed to get one running, it will probably run for a long time. But "
"it is sometimes difficult to get the cards to work in the first place. This "
"is because they have an ISA bus. This means that important addresses (I/O) "
"and termination messages (IRQ) must be handled manually. This is done "
"automatically with PCI cards, but using an ISA card requires extra effort. I/"
"O and IRQ on these cards can be handled by an old DOS program. This can be "
"somewhat difficult to obtain, since this software is over 25 years old."
msgstr ""
"De serie netwerkkaarten van 3Com met het modelnummer 3c509 waren erg "
"populair. Velen gebruiken Coyote Linux met een dergelijke ingebouwde "
"netwerkkaart, die bijvoorbeeld mogelijk geproduceerd werd in 1989, meer dan "
"25 jaar geleden. Wij hebben deze netwerkkaarten meer dan drie jaar gebruikt "
"met de Coyote firewall zonder enig probleem. Eens u erin geslaagd bent om er "
"een te laten functioneren, zal ze wellicht lange tijd blijven werken. Maar "
"soms is het aanvankelijk moeilijk om de kaarten te doen werken. Dit is omdat "
"ze gebruik maken van een ISA-bus. Dit houdt in dat belangrijke adressen (I/"
"O) en de afhandeling van interrupts (IRQ) handmatig moeten ingesteld worden. "
"Bij PCI-kaarten gebeurt dit automatisch, maar als u een ISA-kaart gebruikt, "
"moet u hier een extra inspanning leveren. I/O en IRQ op deze kaarten kunnen "
"gemanipuleerd worden met een oud DOS-programma. Het kan wat moeilijk te "
"vinden zijn, aangezien deze software meer dan 25 jaar oud is."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"The DOS configuration program is called <computeroutput>3c5x9cfg.exe</"
"computeroutput>, and it is used in the following way:"
msgstr ""
"Het DOS-configuratieprogramma heet <computeroutput>3c5x9cfg.exe</"
"computeroutput> en het wordt als volgt gebruikt:"

#. type: Content of: <article><section><section><orderedlist><listitem><para>
msgid ""
"Start the machine with DOS. One can use !FreeDOS or a boot floppy created "
"with Windows 95 or 98."
msgstr ""
"Start de computer op met DOS. U kunt !FreeDOS gebruiken of een "
"opstartdiskette die met Windows 95 of 98 aangemaakt werd."

#. type: Content of: <article><section><section><orderedlist><listitem><para>
msgid ""
"As soon as the machine is booted using DOS, insert a floppy disk with the "
"program <computeroutput>3c5x9cfg.exe</computeroutput>. Run the program "
"3c5x9cfg.exe from the command line in DOS."
msgstr ""
"Van zodra de computer via DOS opgestart is, moet u de diskette met het "
"programma <computeroutput>3c5x9cfg.exe</computeroutput> in het "
"diskettestation plaatsen. Voer het programma 3c5x9cfg.exe uit vanaf de "
"commandoregel in DOS."

#. type: Content of: <article><section><section><orderedlist><listitem><para>
msgid ""
"When 3c5x9cfg.exe is started, each of the 3c509 network cards can be "
"configured with the \"auto\" option"
msgstr ""
"Wanneer 3c5x9cfg.exe gestart is, kan elk van de 3c509 netwerkkaarten "
"geconfigureerd worden met de optie \"auto\""

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<computeroutput>3c5x9cfg.exe</computeroutput> can be found at Ruprecht-Karls-"
"Universität Heidelberg: <ulink url=\"http://www.urz.uni-heidelberg.de/";
"Netzdienste/nm/misc/3comnic/\"/>"
msgstr ""
"<computeroutput>3c5x9cfg.exe</computeroutput> is te vinden op de Ruprecht-"
"Karls-Universität Heidelberg: <ulink url=\"http://www.urz.uni-heidelberg.de/";
"Netzdienste/nm/misc/3comnic/\"/>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "!FreeDOS can be found on: <ulink url=\"http://www.freedos.org/\"/>"
msgstr "!FreeDOS is te vinden op: <ulink url=\"http://www.freedos.org/\"/>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Warning: Many reports show problems with using two 3c509 card on the same "
"machine if one of the cards is a combo type. This is a card type with "
"different types of network cable plugs."
msgstr ""
"Waarschuwing: vaak werden problemen gerapporteerd bij het gebruik van twee "
"3c509-kaarten in dezelfde computer, indien een van de kaarten van het combo-"
"type is. Dit is een soort kaart met verschillende types connectoren voor "
"netwerkkabels."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid "Do not use combo type ISA bus cards!"
msgstr "Gebruik geen ISA-bus-kaarten van het combo-type!"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Useful links about the Coyote firewall"
msgstr "Handige links in verband met de Coyote firewall"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"User case: I have not gotten enough help with using the firewall on these "
"pages. Where can I get more help?"
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: op deze pagina's kreeg ik nog onvoldoende hulp voor het "
"gebruik van de firewall. Waar vind ik bijkomende hulp?"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid ""
"<ulink url=\"http://www.coyotelinux.com/\";>Coyote Linux home page</ulink>"
msgstr ""
"<ulink url=\"http://www.coyotelinux.com/\";>Homepagina van Coyote Linux</"
"ulink>"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid ""
"<ulink url=\"http://www.vortech.net/phorums/list.php?8\";>Coyote Linux user "
"forum, high activity</ulink>"
msgstr ""
"<ulink url=\"http://www.vortech.net/phorums/list.php?8\";>Gebruikersforum van "
"Coyote Linux, erg actief</ulink>"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid ""
"<ulink url=\"http://www.coyotelinux.com/faq\";>Coyote Linux, FAQ, choose 2.x "
"- General</ulink>"
msgstr ""
"<ulink url=\"http://www.coyotelinux.com/faq\";>FAQ van Coyote Linux, kies 2.x "
"- General</ulink>"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid ""
"<ulink url=\"http://rzero.com/coyote/faq.html\";>Another FAQ by Todd !"
"VerBeek</ulink>"
msgstr ""
"<ulink url=\"http://rzero.com/coyote/faq.html\";>Nog een FAQ door Todd !"
"VerBeek</ulink>"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Config:"
msgstr "Configuratie:"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "User case: What's should be configured"
msgstr "Praktijkvoorbeeld: wat geconfigureerd moet worden"

#. type: Content of: <article><section><title>
msgid "Setting up infrastructure"
msgstr "De infrastructuur opzetten"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Network architecture"
msgstr "Netwerkarchitectuur"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"User case: Shall set up a computer network that scales so that one can "
"either operate the system locally or connect to a centralized operational "
"solution"
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: we gaan op zo een schaal een computernetwerk inrichten "
"dat men het systeem zowel lokaal kan laten functioneren als het kan "
"verbinden met een centraal beheerde oplossing"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Server profiles"
msgstr "Serverprofielen"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Use case: How to install machines for an entire computer network for a "
"school or many schools in a municipality."
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: hoe computers installeren voor een volledig "
"computernetwerk op school of voor meerdere scholen in de gemeente."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "&lt; FIXME: In with the drawing showing diskless clients&gt;"
msgstr ""
"&lt; Nog te doen: een schets toevoegen van een voorbeeld met schijfloze "
"clients&gt;"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"&lt;ul&gt; &lt;li&gt;&lt;p&gt;{{attachment:bilder50.png}}&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"
"<emphasis role=\"strong\">The different profiles on different servers.</"
"emphasis>&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;"
msgstr ""
"&lt;ul&gt; &lt;li&gt;&lt;p&gt;{{attachment:bilder50.png}}&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"
"<emphasis role=\"strong\">De verschillende profielen voor verschillende "
"servers.</emphasis>&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;"

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "Combi-server as a combined resolution"
msgstr "Een combi-server als een gecombineerde oplossing"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Two profiles with main server and thin client server in combination are "
"called a combi-server"
msgstr ""
"De combinatie van twee profielen, dat van hoofdserver en dat van thin-"
"clientserver, heet een combi-server"

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "{{attachment:bilder51.png}}"
msgstr "{{attachment:bilder51.png}}"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"This is a fairly small step, which makes it easy to use an appropriate "
"switch on the backbone network, and use a crossover cable to connect the "
"firewall with a combi-server"
msgstr ""
"Dit is een vrij eenvoudige stap, die het makkelijk maakt om op het "
"hoofdnetwerk een passende switch te gebruiken en met een cross-overkabel de "
"firewall te verbinden met een combi-server"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Note: Be aware that setting a printer on the address 192.168.0.0/24, which "
"is the thin client network, does not work if the hostname is <emphasis role="
"\"strong\">printer00</emphasis>. Be sure to edit KDE printing manager to "
"search for printers at 192.168.0.0/24-net. Not standard 10.0.2.0/23-net."
msgstr ""
"Opmerking: denk eraan dat een printer instellen op het adres 192.168.0.0/24, "
"hetgeen het thin-clientnetwerk is, niet werkt indien de computernaam "
"<emphasis role=\"strong\">printer00</emphasis> is. Zorg ervoor om het "
"printerbeheer van KDE te bewerken en te zoeken naar printers op "
"192.168.0.0/24-net. Niet standaard 10.0.2.0/23-net."

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "Description of the profiles in Skolelinux/Debian-Edu"
msgstr "Beschrijving van de profielen in Skolelinux/Debian-Edu"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Profiles shown during the installation originate from the file "
"<computeroutput>src/debian-edu-install/debian/debian-edu-install.templates</"
"computeroutput> in the debian-edu-install package."
msgstr ""
"De profielen die tijdens de installatie getoond worden zijn afkomstig uit "
"het bestand <computeroutput>src/debian-edu-install/debian/debian-edu-install."
"templates</computeroutput> uit het pakket debian-edu-install."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">Graphical desktop</emphasis>"
msgstr "<emphasis role=\"strong\">Grafische desktopomgeving</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"One will increasingly see references to a graphical desktop. In short that "
"means a modern desktop with point and click, windows, icons, and file "
"folders. Graphical user interfaces were first made by Xerox Parc in 1973, 10 "
"years before they came to personal computers that could be bought on the "
"market. This was a <emphasis>very</emphasis> short presentation of graphical "
"user interfaces."
msgstr ""
"In toenemende mate is er sprake van grafische desktopomgevingen. In het kort "
"gaat het om een moderne desktopomgeving met aanwijzen en klikken, vensters, "
"iconen, en bestandsmappen. Een grafische gebruikersomgeving werd voor het "
"eerst gecreëerd door Xerox Parc in 1973, 10 jaar voor ze toegepast werd in "
"personal computers die op de markt te vinden waren. Dit was een "
"<emphasis>uiterst</emphasis> korte voorstelling van een grafische "
"gebruikersomgeving."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">A brief summary of the different profiles in "
"Skolelinux/Debian-edu and how they can be combined</emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">Een korte beschrijving van de verschillende "
"profielen in Skolelinux/Debian-edu en hoe men ze kan combineren</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"&lt;ol style=\"list-style-type: decimal;\"&gt; &lt;li&gt;&lt;p&gt;Main "
"server&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Warning: <emphasis>All</emphasis> Skolelinux/"
"Debian-edu-networks <emphasis>must have</emphasis> only one main server, and "
"only one machine with that profile. Most commonly that profile can be "
"combined with thin client servers, or just a workstation.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"
"Every Skolelinux network needs one, and only one machine running the 'Main "
"Server'. This machine provides network services such as for example network "
"login with the help of directory server (LDAP) etc. Without this machine the "
"network does not work. Since this machine will save all data files, it needs "
"a lot of disk space. You do not get graphical user interface by installing "
"this profile. If you want a graphical user interface you must also install "
"<link linkend=\"InfrastructureSetup--!InfrastructureSetup--workstationprofile"
"\">workstation</link>-profile or <link linkend=\"InfrastructureSetup--!"
"InfrastructureSetup--workstationprofile\">thin client server</link>.&lt;/"
"p&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;p&gt;Workstation&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/"
"ol&gt;"
msgstr ""
"&lt;ol style=\"list-style-type: decimal;\"&gt; &lt;li&gt;&lt;p&gt;"
"Hoofdserver&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Waarschuwing: <emphasis>alle</emphasis> "
"Skolelinux/Debian-edu-netwerken <emphasis>mogen</emphasis> slechts één "
"hoofdserver hebben en slechts één machine met dat profiel. Meest "
"gebruikelijk kan dat profiel gecombineerd worden met dat van een thin-"
"clientserver, of gewoon dat van een werkstation.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Elk "
"netwerk van Skolelinux moet één en slechts één computer hebben met het "
"profiel 'Hoofdserver'. Deze computer biedt netwerkdiensten aan, zoals "
"bijvoorbeeld inloggen op het netwerk met behulp van een directory-server "
"(LDAP), enz. Zonder deze computer kan het netwerk niet functioneren. "
"Aangezien op deze computer alle gegevensbestanden opgeslagen worden, moet "
"hij over veel schijfruimte beschikken. Via het installeren van dit profiel, "
"krijgt u geen grafische gebruikersomgeving. Indien u een grafische "
"gebruikersomgeving wenst, moet u eveneens het profiel <link linkend="
"\"InfrastructureSetup--!InfrastructureSetup--workstationprofile"
"\">werkstation</link> installeren of <link linkend=\"InfrastructureSetup--!"
"InfrastructureSetup--workstationprofile\">thin-client-server</link>.&lt;/"
"p&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;p&gt;Werkstation&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/"
"ol&gt;"Reply to: