[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/po/organization.nl.poDag iedereen, 


In het git-archief webwml werd de vertaling van
dutch/po/organization.nl.po bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

Het betreft meer in het bijzonder een poging om een minder
genderspecifiek taalgebruik te hanteren (in het Engels werd chairman
vervangen door chair). In het Nederlands heb ik momenteel de bestaande
vertaling voorzitter aangehouden. Ik sta open voor suggesties om ook in
het Nederlands daar waar mogelijk een minder genderspecifiek
taalgebruik te hanteren. 

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/dutch/po/organization.nl.po b/dutch/po/organization.nl.po
index fbeeb082ab7..99623ff5c4c 100644
--- a/dutch/po/organization.nl.po
+++ b/dutch/po/organization.nl.po
@@ -5,13 +5,13 @@
 # Frans Pop <aragorn@tiscali.nl>, 2006.
 # Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
 # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011, 2012.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2017, 2018.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2017, 2018, 2019.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: webwml/po/organization.nl.po\n"
 "POT-Creation-Date: \n"
-"PO-Revision-Date: 2018-07-04 16:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-04 20:53+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -66,7 +66,7 @@ msgid "wizard"
 msgstr "grootmeester"
 
 #: ../../english/intro/organization.data:39
-msgid "chairman"
+msgid "chair"
 msgstr "voorzitter"
 
 #: ../../english/intro/organization.data:42
@@ -103,7 +103,7 @@ msgid "Publicity team"
 msgstr "Publiciteitsteam"
 
 #: ../../english/intro/organization.data:60
-#: ../../english/intro/organization.data:303
+#: ../../english/intro/organization.data:304
 msgid "Support and Infrastructure"
 msgstr "Ondersteuning en Infrastructuur"
 
@@ -256,43 +256,43 @@ msgstr "Vrouwen in Debian"
 msgid "Anti-harassment"
 msgstr "Pestpreventie"
 
-#: ../../english/intro/organization.data:275
+#: ../../english/intro/organization.data:276
 msgid "Events"
 msgstr "Evenementen"
 
-#: ../../english/intro/organization.data:281
+#: ../../english/intro/organization.data:282
 msgid "DebConf Committee"
 msgstr "Debian conferentiecomité"
 
-#: ../../english/intro/organization.data:288
+#: ../../english/intro/organization.data:289
 msgid "Partner Program"
 msgstr "Partnerprogramma"
 
-#: ../../english/intro/organization.data:293
+#: ../../english/intro/organization.data:294
 msgid "Hardware Donations Coordination"
 msgstr "Coördinatie hardwaredonaties"
 
-#: ../../english/intro/organization.data:306
+#: ../../english/intro/organization.data:307
 msgid "User support"
 msgstr "Gebruikersondersteuning"
 
-#: ../../english/intro/organization.data:373
+#: ../../english/intro/organization.data:374
 msgid "Bug Tracking System"
 msgstr "Bugvolgsysteem"
 
-#: ../../english/intro/organization.data:378
+#: ../../english/intro/organization.data:379
 msgid "Mailing Lists Administration and Mailing List Archives"
 msgstr "Beheer van mailinglijsten en mailinglijstarchieven"
 
-#: ../../english/intro/organization.data:386
+#: ../../english/intro/organization.data:387
 msgid "New Members Front Desk"
 msgstr "Aanmeldbalie voor nieuwe leden"
 
-#: ../../english/intro/organization.data:392
+#: ../../english/intro/organization.data:393
 msgid "Debian Account Managers"
 msgstr "Beheerders van ontwikkelaarsaccounts"
 
-#: ../../english/intro/organization.data:396
+#: ../../english/intro/organization.data:397
 msgid ""
 "To send a private message to all DAMs, use the GPG key "
 "57731224A9762EA155AB2A530CA8D15BB24D96F2."
@@ -300,23 +300,23 @@ msgstr ""
 "Om een privébericht naar alle beheerders van ontwikkelaarsaccounts te sturen "
 "moet u de GPG-sleutel 57731224A9762EA155AB2A530CA8D15BB24D96F2 gebruiken."
 
-#: ../../english/intro/organization.data:397
+#: ../../english/intro/organization.data:398
 msgid "Keyring Maintainers (PGP and GPG)"
 msgstr "Beheerders van encryptiesleutels (PGP en GPG)"
 
-#: ../../english/intro/organization.data:400
+#: ../../english/intro/organization.data:402
 msgid "Security Team"
 msgstr "Beveiligingsteam"
 
-#: ../../english/intro/organization.data:412
+#: ../../english/intro/organization.data:414
 msgid "Consultants Page"
 msgstr "Pagina met Debian dienstverleners"
 
-#: ../../english/intro/organization.data:417
+#: ../../english/intro/organization.data:419
 msgid "CD Vendors Page"
 msgstr "Pagina voor CD-verkopers"
 
-#: ../../english/intro/organization.data:420
+#: ../../english/intro/organization.data:422
 msgid "Policy"
 msgstr "Beleid"
 
@@ -375,38 +375,37 @@ msgstr ""
 msgid "Salsa administrators"
 msgstr "Salsa-beheerders"
 
-#: ../../english/intro/organization.data:460
-msgid "Alioth administrators"
-msgstr "Alioth-beheerders"
-
-#: ../../english/intro/organization.data:473
+#: ../../english/intro/organization.data:467
 msgid "Debian for children from 1 to 99"
 msgstr "Debian voor kinderen van 1 tot 99"
 
-#: ../../english/intro/organization.data:476
+#: ../../english/intro/organization.data:470
 msgid "Debian for medical practice and research"
 msgstr "Debian voor medische toepassingen en onderzoek"
 
-#: ../../english/intro/organization.data:479
+#: ../../english/intro/organization.data:473
 msgid "Debian for education"
 msgstr "Debian voor het onderwijs"
 
-#: ../../english/intro/organization.data:484
+#: ../../english/intro/organization.data:478
 msgid "Debian in legal offices"
 msgstr "Debian in de rechtspraak"
 
-#: ../../english/intro/organization.data:488
+#: ../../english/intro/organization.data:482
 msgid "Debian for people with disabilities"
 msgstr "Debian voor mensen met een handicap"
 
-#: ../../english/intro/organization.data:492
+#: ../../english/intro/organization.data:486
 msgid "Debian for science and related research"
 msgstr "Debian voor wetenschappelijke toepassingen en onderzoek"
 
-#: ../../english/intro/organization.data:495
+#: ../../english/intro/organization.data:489
 msgid "Debian for astronomy"
 msgstr "Debian voor de sterrenkunde"
 
 
# translation of webwml/english/po/organization.pot to Dutch
# Templates files for webwml modules
# Copyright (C) 2003,2004 Software in the Public Interest, Inc.
#
# Frans Pop <aragorn@tiscali.nl>, 2006.
# Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2017, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: webwml/po/organization.nl.po\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-04 20:53+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#: ../../english/intro/organization.data:15
msgid "delegation mail"
msgstr "delegatiebericht"

#: ../../english/intro/organization.data:16
msgid "appointment mail"
msgstr "aanstellingsbericht"

#. One male delegate
#: ../../english/intro/organization.data:18
msgid "<void id=\"male\"/>delegate"
msgstr "<void id=\"male\"/>gemachtigde"

#. One female delegate
#: ../../english/intro/organization.data:20
msgid "<void id=\"female\"/>delegate"
msgstr "<void id=\"female\"/>gemachtigde"

#: ../../english/intro/organization.data:23
#: ../../english/intro/organization.data:25
msgid "current"
msgstr "huidige"

#: ../../english/intro/organization.data:27
#: ../../english/intro/organization.data:29
msgid "member"
msgstr "lid"

#: ../../english/intro/organization.data:32
msgid "manager"
msgstr "coördinator"

#: ../../english/intro/organization.data:34
msgid "Stable Release Manager"
msgstr "Stabiele-release coördinator"

#: ../../english/intro/organization.data:34
msgid "SRM"
msgstr "SRM"

#: ../../english/intro/organization.data:36
msgid "wizard"
msgstr "grootmeester"

#: ../../english/intro/organization.data:39
msgid "chair"
msgstr "voorzitter"

#: ../../english/intro/organization.data:42
msgid "assistant"
msgstr "assistent"

#: ../../english/intro/organization.data:44
msgid "secretary"
msgstr "secretaris"

#: ../../english/intro/organization.data:53
#: ../../english/intro/organization.data:66
msgid "Officers"
msgstr "Gezagsdragers"

#: ../../english/intro/organization.data:54
#: ../../english/intro/organization.data:90
msgid "Distribution"
msgstr "Distributie"

#: ../../english/intro/organization.data:55
#: ../../english/intro/organization.data:232
msgid "Communication and Outreach"
msgstr "Communicatie en doelgroepenwerking"

#: ../../english/intro/organization.data:57
#: ../../english/intro/organization.data:235
msgid "Data Protection team"
msgstr "Gegevensbeschermingsteam"

#: ../../english/intro/organization.data:58
#: ../../english/intro/organization.data:239
msgid "Publicity team"
msgstr "Publiciteitsteam"

#: ../../english/intro/organization.data:60
#: ../../english/intro/organization.data:304
msgid "Support and Infrastructure"
msgstr "Ondersteuning en Infrastructuur"

#. formerly Custom Debian Distributions (CCDs); see https://blends.debian.org/blends/ch-about.en.html#s-Blends
#: ../../english/intro/organization.data:62
msgid "Debian Pure Blends"
msgstr "Specifieke uitgaven"

#: ../../english/intro/organization.data:69
msgid "Leader"
msgstr "Leider"

#: ../../english/intro/organization.data:71
msgid "Technical Committee"
msgstr "Technisch comité"

#: ../../english/intro/organization.data:85
msgid "Secretary"
msgstr "Secretaris"

#: ../../english/intro/organization.data:93
msgid "Development Projects"
msgstr "Ontwikkelingsprojecten"

#: ../../english/intro/organization.data:94
msgid "FTP Archives"
msgstr "FTP-archieven"

#: ../../english/intro/organization.data:96
msgid "FTP Masters"
msgstr "FTP-meesters"

#: ../../english/intro/organization.data:102
msgid "FTP Assistants"
msgstr "FTP-assistenten"

#: ../../english/intro/organization.data:107
msgid "FTP Wizards"
msgstr "FTP-grootmeesters"

#: ../../english/intro/organization.data:111
msgid "Backports"
msgstr "Backports"

#: ../../english/intro/organization.data:113
msgid "Backports Team"
msgstr "Backports-team"

#: ../../english/intro/organization.data:117
msgid "Individual Packages"
msgstr "Individuele pakketten"

#: ../../english/intro/organization.data:118
msgid "Release Management"
msgstr "Releasemanagement"

#: ../../english/intro/organization.data:120
msgid "Release Team"
msgstr "Release-team"

#: ../../english/intro/organization.data:133
msgid "Quality Assurance"
msgstr "Kwaliteitscontrole"

#: ../../english/intro/organization.data:134
msgid "Installation System Team"
msgstr "Installatiesysteem-team"

#: ../../english/intro/organization.data:135
msgid "Release Notes"
msgstr "Notities bij de uitgave"

#: ../../english/intro/organization.data:137
msgid "CD Images"
msgstr "CD-images"

#: ../../english/intro/organization.data:139
msgid "Production"
msgstr "Productie"

#: ../../english/intro/organization.data:147
msgid "Testing"
msgstr "Testing"

#: ../../english/intro/organization.data:149
msgid "Autobuilding infrastructure"
msgstr "Infrastructuur voor geautomatiseerde bouw van pakketten"

#: ../../english/intro/organization.data:151
msgid "Wanna-build team"
msgstr "Wanna-build-team"

#: ../../english/intro/organization.data:159
msgid "Buildd administration"
msgstr "Buildd-beheer"

#: ../../english/intro/organization.data:178
msgid "Documentation"
msgstr "Documentatie"

#: ../../english/intro/organization.data:183
msgid "Work-Needing and Prospective Packages list"
msgstr "Lijst van pakketten waaraan gewerkt moet worden of die eraan komen"

#: ../../english/intro/organization.data:186
msgid "Debian Live Team"
msgstr "Debian team voor live-media"

#: ../../english/intro/organization.data:187
msgid "Ports"
msgstr "Ports"

#: ../../english/intro/organization.data:222
msgid "Special Configurations"
msgstr "Speciale configuraties"

#: ../../english/intro/organization.data:225
msgid "Laptops"
msgstr "Laptops"

#: ../../english/intro/organization.data:226
msgid "Firewalls"
msgstr "Firewalls"

#: ../../english/intro/organization.data:227
msgid "Embedded systems"
msgstr "Embedded systemen"

#: ../../english/intro/organization.data:242
msgid "Press Contact"
msgstr "Perscontact"

#: ../../english/intro/organization.data:244
msgid "Web Pages"
msgstr "Webpagina’s"

#: ../../english/intro/organization.data:254
msgid "Planet Debian"
msgstr "Planet Debian"

#: ../../english/intro/organization.data:259
msgid "Outreach"
msgstr "Doelgroepenwerking"

#: ../../english/intro/organization.data:263
msgid "Debian Women Project"
msgstr "Vrouwen in Debian"

#: ../../english/intro/organization.data:271
msgid "Anti-harassment"
msgstr "Pestpreventie"

#: ../../english/intro/organization.data:276
msgid "Events"
msgstr "Evenementen"

#: ../../english/intro/organization.data:282
msgid "DebConf Committee"
msgstr "Debian conferentiecomité"

#: ../../english/intro/organization.data:289
msgid "Partner Program"
msgstr "Partnerprogramma"

#: ../../english/intro/organization.data:294
msgid "Hardware Donations Coordination"
msgstr "Coördinatie hardwaredonaties"

#: ../../english/intro/organization.data:307
msgid "User support"
msgstr "Gebruikersondersteuning"

#: ../../english/intro/organization.data:374
msgid "Bug Tracking System"
msgstr "Bugvolgsysteem"

#: ../../english/intro/organization.data:379
msgid "Mailing Lists Administration and Mailing List Archives"
msgstr "Beheer van mailinglijsten en mailinglijstarchieven"

#: ../../english/intro/organization.data:387
msgid "New Members Front Desk"
msgstr "Aanmeldbalie voor nieuwe leden"

#: ../../english/intro/organization.data:393
msgid "Debian Account Managers"
msgstr "Beheerders van ontwikkelaarsaccounts"

#: ../../english/intro/organization.data:397
msgid ""
"To send a private message to all DAMs, use the GPG key "
"57731224A9762EA155AB2A530CA8D15BB24D96F2."
msgstr ""
"Om een privébericht naar alle beheerders van ontwikkelaarsaccounts te sturen "
"moet u de GPG-sleutel 57731224A9762EA155AB2A530CA8D15BB24D96F2 gebruiken."

#: ../../english/intro/organization.data:398
msgid "Keyring Maintainers (PGP and GPG)"
msgstr "Beheerders van encryptiesleutels (PGP en GPG)"

#: ../../english/intro/organization.data:402
msgid "Security Team"
msgstr "Beveiligingsteam"

#: ../../english/intro/organization.data:414
msgid "Consultants Page"
msgstr "Pagina met Debian dienstverleners"

#: ../../english/intro/organization.data:419
msgid "CD Vendors Page"
msgstr "Pagina voor CD-verkopers"

#: ../../english/intro/organization.data:422
msgid "Policy"
msgstr "Beleid"

#: ../../english/intro/organization.data:425
msgid "System Administration"
msgstr "Systeembeheer"

#: ../../english/intro/organization.data:426
msgid ""
"This is the address to use when encountering problems on one of Debian's "
"machines, including password problems or you need a package installed."
msgstr ""
"Dit is het adres dat u moet gebruiken als er problemen optreden met een van "
"Debian’s machines, inclusief wachtwoord problemen, of als er een pakket "
"geïnstalleerd moet worden."

#: ../../english/intro/organization.data:435
msgid ""
"If you have hardware problems with Debian machines, please see <a href="
"\"https://db.debian.org/machines.cgi\";>Debian Machines</a> page, it should "
"contain per-machine administrator information."
msgstr ""
"Als u hardware problemen hebt met Debian machine, gelieve dan de <a href="
"\"https://db.debian.org/machines.cgi\";>Debian Machine</a> pagina te "
"raadplegen. Deze behoort per machine over de nodige beheerdersinformatie te "
"bevatten."

#: ../../english/intro/organization.data:436
msgid "LDAP Developer Directory Administrator"
msgstr "Beheerder van de LDAP-gids van ontwikkelaars"

#: ../../english/intro/organization.data:437
msgid "Mirrors"
msgstr "Spiegelservers"

#: ../../english/intro/organization.data:444
msgid "DNS Maintainer"
msgstr "DNS-beheerder"

#: ../../english/intro/organization.data:445
msgid "Package Tracking System"
msgstr "Pakketvolgsysteem"

#: ../../english/intro/organization.data:447
msgid "Treasurer"
msgstr "Penningmeester"

#: ../../english/intro/organization.data:453
msgid ""
"<a name=\"trademark\" href=\"m4_HOME/trademark\">Trademark</a> use requests"
msgstr ""
"Aanvragen voor het gebruik van het <a name=\"trademark\" href=\"m4_HOME/"
"trademark\">handelsmerk</a>"

#: ../../english/intro/organization.data:456
msgid "Salsa administrators"
msgstr "Salsa-beheerders"

#: ../../english/intro/organization.data:467
msgid "Debian for children from 1 to 99"
msgstr "Debian voor kinderen van 1 tot 99"

#: ../../english/intro/organization.data:470
msgid "Debian for medical practice and research"
msgstr "Debian voor medische toepassingen en onderzoek"

#: ../../english/intro/organization.data:473
msgid "Debian for education"
msgstr "Debian voor het onderwijs"

#: ../../english/intro/organization.data:478
msgid "Debian in legal offices"
msgstr "Debian in de rechtspraak"

#: ../../english/intro/organization.data:482
msgid "Debian for people with disabilities"
msgstr "Debian voor mensen met een handicap"

#: ../../english/intro/organization.data:486
msgid "Debian for science and related research"
msgstr "Debian voor wetenschappelijke toepassingen en onderzoek"

#: ../../english/intro/organization.data:489
msgid "Debian for astronomy"
msgstr "Debian voor de sterrenkunde"

#~ msgid "Alioth administrators"
#~ msgstr "Alioth-beheerders"

#~ msgid "Testing Security Team"
#~ msgstr "Beveiligingsteam voor Testing"

#~ msgid "Security Audit Project"
#~ msgstr "Beveiligingsauditproject"

#~ msgid "current Debian Project Leader"
#~ msgstr "huidige projectleider van Debian"

#~ msgid "Alpha (Not active: was not released with squeeze)"
#~ msgstr "Alpha (Niet actief: is niet uitgebracht met squeeze)"

#~ msgid "Bits from Debian"
#~ msgstr "Stukjes van Debian"

#~ msgid "DebConf chairs"
#~ msgstr "DebConf-leiding"

#~ msgid "Debian Maintainer (DM) Keyring Maintainers"
#~ msgstr "Beheerders van de encryptiesleutels van Debian Maintainers (DM)"

#~ msgid "Publicity"
#~ msgstr "Publiciteit"

#~ msgid "Auditor"
#~ msgstr "Auditor"

#~ msgid "Live System Team"
#~ msgstr "Livesysteem-team"

Reply to: