[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://debian-edu-doc/documentation/debian-edu-itil/debian-edu-itil-manual.nl.poDag iedereen, 


In het git-archief debian-edu-doc werd de vertaling van
documentation/debian-edu-itil/debian-edu-itil-manual.nl.po bijgewerkt.
In bijlage een diff-bestand met de wijzigingen tegenover de vorige
versie. Het betreft hoofdzakelijk het toevoegen van de vertaling voor de paragrafen 652-850.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/documentation/debian-edu-itil/debian-edu-itil-manual.nl.po b/documentation/debian-edu-itil/debian-edu-itil-manual.nl.po
index ea732c15..e42dd6ca 100644
--- a/documentation/debian-edu-itil/debian-edu-itil-manual.nl.po
+++ b/documentation/debian-edu-itil/debian-edu-itil-manual.nl.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-edu-itil-manual\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-doc@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2018-09-08 09:44+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-09-21 23:35+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-11-18 16:06+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr "ITIL-handleiding van Debian Edu / Skolelinux"
 
 #. type: Content of: <article><section><title>
 msgid "Knowledge sharing for centralised administration"
-msgstr "Kennisuitwisseling over gecentraliseerd beheer"
+msgstr "over Kennisuitwisseling gecentraliseerd beheer"
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
@@ -5585,7 +5585,7 @@ msgid ""
 "talking about hardware or software, which require totally different "
 "procedures."
 msgstr ""
-"Het begrip uitrollen (of ontplooien) wordt zowel gebruikt voor het plaatsen "
+"Het begrip uitrollen (of inzetten) wordt zowel gebruikt voor het plaatsen "
 "van uitrusting als voor het installeren en configureren van software op een "
 "groot aantal machines. Naar het uitrollen van software kan ook verwezen "
 "worden met de term \"uitgavebeheer\". Maar de term uitrollen is beknopt en "
@@ -5627,8 +5627,8 @@ msgid ""
 "systems. Taking in use new solutions or upgrades will affect or change the "
 "organisation. Work routines are changed and one gets new ways to solve tasks."
 msgstr ""
-"Vaak bestaat het gevaar dat onderschat wordt in welke mate de ontplooiing "
-"zijn impact heeft op de bestaande systemen. Het in gebruik nemen van nieuwe "
+"Vaak bestaat het gevaar dat onderschat wordt in welke mate de uitrol zijn "
+"impact heeft op de bestaande systemen. Het in gebruik nemen van nieuwe "
 "oplossingen of opwaarderingen zal een invloed hebben op de organisatie en "
 "deze veranderen. Arbeidsprocessen wijzigen en men krijgt nieuwe manieren om "
 "taken uit te voeren."
@@ -5676,9 +5676,8 @@ msgid ""
 "Owner of the deployment process - is responsible for the deployment process, "
 "and for it happening in a good and efficient manner."
 msgstr ""
-"Eigenaar van het ontplooiingsproces - is verantwoordelijk voor het "
-"ontplooiingsproces en voor het feit dat dit op een goede en efficiënte wijze "
-"verloopt."
+"Eigenaar van het uitrolproces - is verantwoordelijk voor het uitrolproces en "
+"voor het feit dat dit op een goede en efficiënte wijze verloopt."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -5687,7 +5686,7 @@ msgid ""
 "out."
 msgstr ""
 "Projectbeheerder van de uitrol - is verantwoordelijk voor het ontwikkelen "
-"van een passende planning voor het ontplooien van het ICT-systeem en voor de "
+"van een passende planning voor het uitrollen van het ICT-systeem en voor de "
 "dagelijkse leiding over de uitrol."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
@@ -5711,7 +5710,7 @@ msgstr ""
 "Uitrolanalist - is er verantwoordelijk voor dat de uitrusting in een passend "
 "kader geïnstalleerd wordt. Zal controleren of de uitrusting en de panden "
 "aangepast zijn aan wat overeengekomen werd inzake standaarden, testen en "
-"ontplooiing."
+"uitrol."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -5941,7 +5940,7 @@ msgstr "verwijderd moeten worden"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Technical support"
-msgstr ""
+msgstr "Technische ondersteuning"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -5955,16 +5954,30 @@ msgid ""
 "and documentation in use. As listed below, technical support consists of "
 "several activities:"
 msgstr ""
+"De technische ondersteuning zorgt ervoor dat medewerkers met de juiste "
+"vaardigheden beschikbaar zijn om de diensten die in het computernetwerk "
+"geleverd worden, te ondersteunen en voorziet ook in medewerkers voor de "
+"Service Desk. Een aspect van de technische ondersteuning is dat ze moet "
+"beschikken over grondige documentatie met technische adviezen. Die adviezen "
+"moeten informatie bieden, leidraden aanreiken en voorbeelden geven van "
+"uitrolactiviteiten en een beschrijving geven van de ondersteuning en het "
+"onderhoud van alle onderdelen van de ICT-dienst. Om dit te kunnen, moeten de "
+"medewerkers kennis hebben van of in staat zijn informatie op te zoeken over "
+"de technologie, de processen en de in gebruik zijnde documentatie. Zoals "
+"hierna opgesomd wordt, bestaat technische ondersteuning uit verschillende "
+"activiteiten:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Research and development related to new technology."
-msgstr ""
+msgstr "Onderzoek en ontwikkeling in verband met nieuwe technologie."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "Third line service in response to incident reports from the Service Desk and "
 "general handling of problems."
 msgstr ""
+"Derdelijnsdienstverlening als antwoord op door de Service Desk "
+"gerapporteerde incidenten en de algemene aanpak van problemen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -5972,34 +5985,46 @@ msgid ""
 "understanding of the technology in use and need technical support from "
 "others."
 msgstr ""
+"Het beheer van uitbestedingen - de technische ondersteuningsdienst kan een "
+"gebrek hebben aan grondige kennis van of inzicht in de gebruikte technologie "
+"en technische ondersteuning van anderen nodig hebben."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "Coherence of design and planning. Especially in support and documentation. "
 "For example, when preparing tender documents."
 msgstr ""
+"Cohesie op het vlak van ontwerp en planning, in het bijzonder inzake "
+"ondersteuning en documentatie, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van "
+"aanbestedingsdocumenten."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "Coherence with the deployment of new system versions, and acceptance in the "
 "operating environment."
 msgstr ""
+"Cohesie tussen het uitrollen van nieuwe systeemversies en het opnemen ervan "
+"in de productieomgeving."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "Analysis, interpretation and distribution of information from reports and "
 "logs."
 msgstr ""
+"Analyse, interpretatie en verspreiding van informatie uit rapporten en "
+"logboeken."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "Tactical assembly of improvements in the quality of the ICT service "
 "delivered."
 msgstr ""
+"Tactische invoeging van verbeteringen aan de kwaliteit van de geboden ICT-"
+"diensten."
 
 #. type: Content of: <article><section><title>
 msgid "A design and planning example"
-msgstr ""
+msgstr "Een voorbeeld van ontwerp en planning"
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
@@ -6007,70 +6032,75 @@ msgid ""
 "portions of the ICT plan for schools in Nittedal 2005-2008. We have made "
 "some adjustments, to make it more general and easier for others to copy."
 msgstr ""
+"Bij wijze van voorbeeld van hoe infrastructuur opgezet kan worden, hebben we "
+"belangrijke delen overgenomen uit het ICT-plan over de periode 2005-2008 "
+"voor de scholen in Nittedal (Noorwegen). We hebben enkele aanpassingen "
+"gemaakt om het wat algemener te maken en makkelijker over te nemen door "
+"anderen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Background for the plan"
-msgstr ""
+msgstr "Achtergrond van het plan"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "What's expected of the ICT tools and services"
-msgstr ""
+msgstr "Wat verwacht wordt van de ICT-hulpmiddelen en -diensten"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Skills needs"
-msgstr ""
+msgstr "Benodigde vaardigheden"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Investments"
-msgstr ""
+msgstr "Investeringen"
 
 #. type: Content of: <article><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Objectives"
-msgstr ""
+msgstr "Doelstellingen"
 
 #. type: Content of: <article><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Students and teachers"
-msgstr ""
+msgstr "Studenten en leerkrachten"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
 msgid "Status and objectives"
-msgstr ""
+msgstr "Toestand en objectieven"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
 msgid "Costs"
-msgstr ""
+msgstr "Kosten"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
 msgid "Other purchasing options"
-msgstr ""
+msgstr "Andere opties inzake inkoop"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Software, learning platforms, and services"
-msgstr ""
+msgstr "Software, leerplatformen en diensten"
 
 #. type: Content of: <article><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Software and learning platforms"
-msgstr ""
+msgstr "Software en leerplatformen"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Online services"
-msgstr ""
+msgstr "Onlinediensten"
 
 #. type: Content of: <article><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Resource usage"
-msgstr ""
+msgstr "Gebruik van hulpbronnen"
 
 #. type: Content of: <article><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Centralized operations and roles"
-msgstr ""
+msgstr "Centrale diensten en taakverdeling"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Operation and support costs"
-msgstr ""
+msgstr "Werkings- en ondersteuningskosten"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Attachment"
-msgstr ""
+msgstr "Bijlage"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6081,6 +6111,13 @@ msgid ""
 "leaders when it comes to development and educational use of ICT in teaching "
 "and learning.\""
 msgstr ""
+"In zijn \"programma voor digitale competentie 2004-2008\" stelt het "
+"ministerie van onderwijs en onderzoek doelstellingen voorop inzake het "
+"gebruik van digitale technologie in de Noorse scholen. \"Tegen 2008 willen "
+"we beschikken over een infrastructuur, een organisatie en een cultuur die "
+"ons schoolsysteem maakt tot een van de wereldleiders op het gebied van het "
+"ontwikkelen en het gebruiken voor pedagogische doeleinden van ICT in "
+"onderwijs en leerprocessen.\""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6093,6 +6130,16 @@ msgid ""
 "tools, this provides better coherence between the learning process and the "
 "final assessment."
 msgstr ""
+"In staat zijn om gebruik te maken van digitale hulpmiddelen wordt als een "
+"basisvaardigheid vooropgesteld voor elk van de 13 leerjaren. Het ontwikkelen "
+"van de basisvaardigheden bij de leerlingen moet in alle vakken prioriteit "
+"krijgen. De nieuwe leerplannen zullen verwachten dat leerlingen bij het "
+"leren in toenemende mate gebruik maken van digitale hulpmiddelen. De "
+"leerlingen zullen in staat moeten zijn om dezelfde technologie die ze "
+"gebruiken bij het leren, ook te gebruiken op de werkvloer, hetgeen als basis "
+"geldt voor de eindbeoordeling. Wanneer toetsen afgenomen worden met "
+"gebruikmaking van digitale hulpmiddelen, creëert dit een grotere band tussen "
+"het leerproces en het eindbeoordelingsmoment."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6100,6 +6147,10 @@ msgid ""
 "2004) shows computers are seldom included in the subjects in primary school "
 "and computers are barely used by pupils in the school."
 msgstr ""
+"Een nationale studie in Noorwegen (Skolenes digitale tilstand 2003, ITU, "
+"Feb. 2004) toonde aan dat computers slechts zelden gebruikt werden in de "
+"lessen in het basisonderwijs en dat leerlingen nauwelijks gebruik maakten "
+"van computers in de school."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6108,24 +6159,37 @@ msgid ""
 "Nittedal's schools. In addition, this is a plan for investment and resource "
 "requirements associated with the operation of our Linux network."
 msgstr ""
+"Dit plan bouwt voort op het \"competentieplan 2005-2008 voor de scholen van "
+"Nittedal\" en implementeert de doelstellingen uit dit competentieplan op het "
+"vlak van digitale geletterdheid in de scholen van Nittedal. Daarenboven is "
+"dit een plan inzake investeringen en middelenvereisten in verband met de "
+"werking van ons Linux-netwerk."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
 "We have different objectives for different groups in the school and to "
 "different aspects of the ICT commitments. Briefly put, our goals are:"
 msgstr ""
+"We onderscheiden verschillende doelstellingen voor verschillende groepen op "
+"school en met betrekking tot de verschillende aspecten van de ICT-"
+"leerplanvereisten. In het kort zijn onze doelstellingen:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "Get increased use of ICT among both students and teachers by increasing "
 "physical access to ICT equipment."
 msgstr ""
+"Het realiseren van een verhoogd gebruik van ICT door zowel leerlingen als "
+"leerkrachten via een verhoogde fysieke toegankelijkheid van de ICT-"
+"uitrusting."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "Be tools-oriented, and therefore emphasise the use of ICT tools in the "
 "school's subjects."
 msgstr ""
+"Een focus op de hulpmiddelen en dus een klemtoon op het gebruik van ICT-"
+"hulpmiddelen in de lessen op school."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -6133,38 +6197,51 @@ msgid ""
 "composition and use of the Internet to learning to write, simulations and "
 "games."
 msgstr ""
+"Voor alle domeinen voorzien in een volledige toegang tot pedagogische "
+"software: van componeren van muziek over internetgebruik tot het leren "
+"schrijven van simulaties en spellen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "Be thrifty and utilise the financial resources we have in the best possible "
 "way."
 msgstr ""
+"Een zuinig beleid voeren en de financiële middelen waarover we beschikken op "
+"de best mogelijke manier aanwenden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid "Through these main objectives we will achieve:"
-msgstr ""
+msgstr "Via deze hoofddoelstellingen willen we het volgende bereiken:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Teachers get good working and communication tools at work."
 msgstr ""
+"Leerkrachten krijgen op het werk goede hulpmiddelen teer beschikking om te "
+"werken en te communiceren."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "Students get the opportunity to be personal users of ICT and use ICT as a "
 "natural tool in everyday school life."
 msgstr ""
+"Leerlingen krijgen de mogelijkheid om zelf ICT-gebruikers te worden en ICT "
+"te gebruiken als een natuurlijk hulpmiddel in het alledaagse schoolleven."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "The school will be physically able to fulfill various aspects of the "
 "curriculum related to ICT."
 msgstr ""
+"De school zal materieel in staat zijn te voldoen aan de verschillende "
+"aspecten uit het curriculum die te maken hebben met ICT."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "Operating and maintenance costs are not greater than what the school budget "
 "can allow."
 msgstr ""
+"Werkings- en onderhoudskosten zijn niet groter dan wat de schoolbegroting "
+"toelaat."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6173,6 +6250,11 @@ msgid ""
 "you need expertise in. These are equipment areas that form part of the "
 "infrastructure in an ordinary school."
 msgstr ""
+"Voor het opbouwen en het onderhoud van de infrastructuur is samenwerking "
+"tussen veel verschillende beroepskrachten nodig. Bij wijze van voorbeeld "
+"laten we zien in welke aspecten op het gebied van de uitrusting u over "
+"expertise moet beschikken. Het zijn uitrustingsaspecten die behoren tot de "
+"infrastructuur van een gewone school."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -6183,6 +6265,13 @@ msgid ""
 "professionals. The municipality building department must approve the changes "
 "made."
 msgstr ""
+"De netwerkinfrastructuur voor een lokaal netwerk (LAN) en een extern netwerk "
+"(WAN). Meestal is het gemakkelijk om aan switches en andere "
+"netwerkuitrusting te geraken. Dit is uit voorraad leverbare uitrusting. Maar "
+"ze moet geïnstalleerd worden volgens de geplande architectuur die ontworpen "
+"is met het oog op een centraal beheer. Dit is een taak voor professionelen. "
+"De dienst gebouwen van de gemeente moet zijn goedkeuring geven aan de aan te "
+"brengen veranderingen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -6193,6 +6282,13 @@ msgid ""
 "regulations. The municipality building department must approve the changes "
 "made."
 msgstr ""
+"Stroomvoorziening (230V/110V) voor de voeding van client-computers, servers "
+"en netwerkuitrusting. Veel scholen hebben onvoldoende stopcontacten voor "
+"alle computers die in de klaslokalen, de computerlaboratoria en de "
+"bibliotheek moeten komen. Het is een taak voor een beroepskracht om een plan "
+"op te maken voor een elektriciteitsnet met voldoende stopcontacten en met "
+"inachtneming van de geldende voorschriften. De dienst gebouwen van de "
+"gemeente moet zijn goedkeuring geven aan de aan te brengen veranderingen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -6201,6 +6297,11 @@ msgid ""
 "is about finding equipment with appropriate capacity, good quality, decent "
 "guarantee schemes, and low prices."
 msgstr ""
+"Een architectuur gebaseerd op een client-servermodel ondersteunt een grotere "
+"variëteit van netwerkdiensten en eindgebruikerstoepassingen. De juiste "
+"uitrusting aanschaffen is een aanzienlijke opdracht. Het omhelst het vinden "
+"van uitrusting met de gepaste capaciteit, van goede kwaliteit, met "
+"fatsoenlijke garantievoorwaarden en aan een lage prijs."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -6209,6 +6310,11 @@ msgid ""
 "systems. That way you can have an overview of the health status of the "
 "equipment in a centralized operations center."
 msgstr ""
+"Het installeren van de apparatuur en van de systemen voor het opvolgen van "
+"de hardware. Om te garanderen dat alle apparatuur functioneert, wordt ze "
+"gewoonlijk gekoppeld aan externe monitoringsystemen. Op die manier kunt u "
+"een overzicht behouden over de gezondheidstoestand van de uitrusting vanuit "
+"een centraal operationeel centrum."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -6219,6 +6325,12 @@ msgid ""
 "excess heat gets transported away. Such cooling systems need to be installed "
 "by professionals."
 msgstr ""
+"Het uittekenen van een geschikte omgeving of ruimte voor het plaatsen van "
+"uitrusting die koeling nodig heeft. Computers en netwerkelektronica geven "
+"een aanzienlijke hoeveelheid warmte af. Pas recent zijn fabrikanten van "
+"uitrusting het steeds toenemende stroomverbruik beginnen aanpakken. Daarom "
+"moet men er soms voor zorgen dat de overtollige hitte afgevoerd wordt. "
+"Dergelijke koelsystemen moeten door een professional geïnstalleerd worden."
 
 #. RAW HTML: &gt;
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
@@ -6231,6 +6343,15 @@ msgid ""
 "into how computers are intended to be used in different subjects and in "
 "different rooms of the school."
 msgstr ""
+"Kennis van de prestatie-eisen die door software gesteld worden. Een "
+"programma voor het bewerken van video's moet uitgevoerd worden op een "
+"werkstation met een &gt;1.5 Ghz processor en met een omvangrijk geheugen. "
+"Andere programma's kunnen gemakkelijk op een thin-client gebruikt worden. "
+"Men moet beschikken over een redelijk goede kennis over wat van "
+"verschillende types client-machines verwacht kan worden om de juiste mix op "
+"het gebied van uitrusting te kunnen kiezen. Dit vraagt inzicht in hoe men "
+"computers zal gaan gebruiken in de verschillende vakken en in de "
+"verschillende schoollokalen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -6242,12 +6363,22 @@ msgid ""
 "This type of installation usually requires professionals for both "
 "installation and setup."
 msgstr ""
+"Plaatsing en installatie van bijkomende uitrusting, zoals printers, "
+"videoprojectors, digitale borden en dergelijke. Het installeren van dit "
+"soort toebehoren kan snel aanzienlijk wat tijd in beslag nemen. Bijvoorbeeld "
+"moeten videoprojectors vastgeschroefd worden aan het plafond en moet men ze "
+"voorzien van schermkabels en elektriciteit. Printers moeten een "
+"netwerkconnectie hebben en moeten ingeschakeld worden in het netwerk. Voor "
+"dit soort installatie heeft men meestal een professional nodig die de "
+"plaatsing en de installatie uitvoert."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
 "Besides to the different professionals needed to build the infrastructure, "
 "you will additionally need:"
 msgstr ""
+"Behalve de verschillende professionals die nodig zijn om de infrastructuur "
+"uit te bouwen, zult u ook nog de volgende functies nodig hebben:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -6255,6 +6386,9 @@ msgid ""
 "and for it happening in a good and efficient manner. This may be the "
 "steering group."
 msgstr ""
+"Eindverantwoordelijke voor de implementatie - is verantwoordelijk voor het "
+"implementatieproces en voor een goed en efficiënt verloop ervan. Dit kan de "
+"stuurgroep zijn."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -6263,6 +6397,11 @@ msgid ""
 "acceptance requirements that apply to the solution, and ensure an orderly "
 "handover. This may be an assistant to the project leader."
 msgstr ""
+"Coördinator van de implementatie - verantwoordelijk voor het coördineren van "
+"de implementatieactiviteiten. De coördinator zal ervoor zorgen dat het "
+"project beantwoordt aan de doelstellingen en de opleveringsvereisten die aan "
+"de oplossing gesteld worden en zal instaan voor een goed geordende "
+"overdracht. Dit kan een assistent van de projectleider zijn."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -6272,6 +6411,13 @@ msgid ""
 "deployment. This may be an assistant to the project leader, with the task of "
 "reporting deviations from plans to the steering group."
 msgstr ""
+"Implementatieanalist - is ervoor verantwoordelijk om voor een aangepaste "
+"omgeving te zorgen op de locaties waar de uitrusting geplaatst zal worden. "
+"Zal verifiëren dat de uitrusting en de gebouwen beantwoorden aan wat "
+"afgesproken werd inzake standaarden, testen en implementatie. Dit kan een "
+"assistent van de projectleider zijn, met de verantwoordelijkheid om te "
+"rapporteren aan de stuurgroep over de punten waarop van de planning "
+"afgeweken wordt."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -6279,28 +6425,35 @@ msgid ""
 "working environment, and support for acceptance and test processes. This is "
 "employees who participate in one or more sub-projects."
 msgstr ""
+"Medewerkers van het implementatieteam - verantwoordelijk voor de ICT-"
+"oplossing en de werkomgeving met een ondersteunende rol bij de oplevering en "
+"de testprocessen. Dit zijn medewerkers die bij een of meer deelprojecten "
+"betrokken zijn."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid "Organizationally it will look like this"
-msgstr ""
+msgstr "Vanuit organisatorisch oogpunt zal het er als volgt uitzien"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "<emphasis role=\"strong\">Organisational part</emphasis>"
-msgstr ""
+msgstr "<emphasis role=\"strong\">Organisatorisch aspect</emphasis>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "<emphasis role=\"strong\">Reference group</emphasis>"
-msgstr ""
+msgstr "<emphasis role=\"strong\">Referentiegroep</emphasis>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid ""
 "shall represent users of the system. They will advise on measures to promote "
 "a good and everyday ICT solution for schools."
 msgstr ""
+"zal de gebruikers van het systeem vertegenwoordigen. Zij zullen adviseren "
+"over maatregelen voor het bevorderen van een goede ICT-oplossing voor "
+"dagelijks gebruik op school."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "<emphasis role=\"strong\">Steering group</emphasis>"
-msgstr ""
+msgstr "<emphasis role=\"strong\">Stuurgroep</emphasis>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid ""
@@ -6309,16 +6462,23 @@ msgid ""
 "will consist of skilled professionals who are well acquainted with project "
 "implementation, system solutions, and the use of ICT tools in schools."
 msgstr ""
+"wiens missie erin bestaat ervoor te zorgen dat het project voldoende "
+"middelen heeft en dat het projectbeheer erin slaagt de implementatie volgens "
+"plan uit te voeren. De groep zal bestaan uit ervaren professionals die goed "
+"vertrouwd zijn met projectimplementatie, systeemoplossingen en het gebruik "
+"van ICT-hulpmiddelen op school."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "<emphasis role=\"strong\">The project</emphasis>"
-msgstr ""
+msgstr "<emphasis role=\"strong\">Het project</emphasis>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid ""
 "has the task of building the solution. The project usually consists of many "
 "sub-projects, which deliver their part of the solution."
 msgstr ""
+"heeft als taak de oplossing te bouwen. Het project bestaat meestal uit vele "
+"deelprojecten die elk hun bijdrage leveren tot de oplossing."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6330,6 +6490,15 @@ msgid ""
 "few years, so we expand that to a PC workstation per three students. All "
 "teachers should have access to a computer in their daily work at school."
 msgstr ""
+"Om aan het nieuwe curriculum te beantwoorden, moeten scholen voldoende "
+"computers hebben die ter beschikking staan van de leerlingen en de "
+"medewerkers. Dit investeringsplan bevat de effectieve kosten voor het "
+"uitbreiden van het computerbestand op school om te beantwoorden aan de "
+"nationale doelstellingen. Deze doelstellingen gaan uit van minstens één "
+"client-computer of PC per vier leerlingen. Wellicht zullen de eisen op het "
+"gebied van uitrusting over enkele jaren verhogen, waardoor we dat optrekken "
+"tot één PC-werkstation per drie leerlingen. Alle leerkrachten zouden bij hun "
+"dagelijkse activiteiten op school toegang moeten hebben tot een computer."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6340,6 +6509,14 @@ msgid ""
 "industry). The major costs lie in increased need for power outlets in "
 "classrooms, and possibly an increase in electricity bills in the schools."
 msgstr ""
+"Momenteel bestaat het schoolnetwerk uit servers en thin-clients in de "
+"scholen en een gemeenschappelijke back-upserver in de gemeente. Aangezien we "
+"in ons netwerk gebruik kunnen maken van gebruikte computers als client-"
+"machines, zijn de gebruikerscomputers niet de allerduurste (we kopen "
+"tweedehandsuitrusting en krijgen door de industrie geschonken uitrusting). "
+"De grootste kosten gaan naar de nood aan meer stopcontacten in de "
+"klaslokalen en wellicht naar een verhoogde elektriciteitsfactuur voor de "
+"scholen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6349,22 +6526,28 @@ msgid ""
 "at a fixed price. Later, we shall illustrate the total cost by doubling the "
 "stock of equipment."
 msgstr ""
+"Het toenemend aantal gelijktijdige gebruikers zal ook een toename tot gevolg "
+"hebben van de ondersteunings- en werkingskosten. Er zullen ook tafels en "
+"stoelen nodig zijn voor de nieuwe PC-werkplaatsen. Daarenboven kregen alle "
+"scholen een breedbandconnectie aan een vaste prijs. Later zullen we "
+"toelichten wat de totale kost is voor een verdubbeling in hoeveelheid van de "
+"uitrusting."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid "Status for pc coverage 01.06.2005 is:"
-msgstr ""
+msgstr "Toestand inzake pc-beschikbaarheid op 01.06.2005:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><orderedlist><listitem><para>
 msgid "8.9 students per computer in primary schools"
-msgstr ""
+msgstr "8,9 leerlingen per computer in de basisscholen"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><orderedlist><listitem><para>
 msgid "4.4 students per computer in secondary schools."
-msgstr ""
+msgstr "4,4 leerlingen per computer in de middelbare scholen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Objectives for the students:"
-msgstr ""
+msgstr "Doelstellingen voor de leerlingen:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid ""
@@ -6373,207 +6556,214 @@ msgid ""
 "of 15 PCs. In addition the school needs some special equipment for video "
 "editing, special education and reading/writing courses."
 msgstr ""
+"Elke leerlingengroep (de vroegere klassen) moet tot minstens vijf computers "
+"toegang hebben. Bovendien moet de school een computerklas hebben met "
+"minstens 15 PC's. Daarenboven moet de school bijzondere uitrusting hebben "
+"voor het bewerken van video's, voor de leerlingen met een beperking en voor "
+"de lessen lezen en schrijven."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Objectives for the teachers:"
-msgstr ""
+msgstr "Doelstellingen voor de leerkrachten:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid ""
 "All teachers should have access to a computer in their daily work at school."
 msgstr ""
+"Alle leerkrachten moeten bij hun dagelijks werk op school toegang hebben tot "
+"een computer."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid "Total number of machines:"
-msgstr ""
+msgstr "Totaal aantal machines:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Status per 01.06.05"
-msgstr ""
+msgstr "Toestand op 01.06.05"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Needs 2008"
-msgstr ""
+msgstr "Behoeften 2008"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Server status"
-msgstr ""
+msgstr "Servertoestand"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Clients"
-msgstr ""
+msgstr "Clients"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Laptops"
-msgstr ""
+msgstr "Laptops"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "File servers + thin client server:"
-msgstr ""
+msgstr "Bestandsservers + thin-clientserver:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Holumskogen"
-msgstr ""
+msgstr "School Holumskogen"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "1"
-msgstr ""
+msgstr "1"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "25"
-msgstr ""
+msgstr "25"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "5"
-msgstr ""
+msgstr "5"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "2"
-msgstr ""
+msgstr "2"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "68"
-msgstr ""
+msgstr "68"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "15"
-msgstr ""
+msgstr "15"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Ulverud"
-msgstr ""
+msgstr "School Ulverud"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "35"
-msgstr ""
+msgstr "35"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "111"
-msgstr ""
+msgstr "111"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Slattum"
-msgstr ""
+msgstr "School Slattum"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "44"
-msgstr ""
+msgstr "44"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "8"
-msgstr ""
+msgstr "8"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "87"
-msgstr ""
+msgstr "87"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Rotnes"
-msgstr ""
+msgstr "School Rotnes"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "80"
-msgstr ""
+msgstr "80"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Sørli"
-msgstr ""
+msgstr "School Sørli"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "31"
-msgstr ""
+msgstr "31"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "60"
-msgstr ""
+msgstr "60"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Kirkeby"
-msgstr ""
+msgstr "School Kirkeby"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "94"
-msgstr ""
+msgstr "94"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Hagen"
-msgstr ""
+msgstr "School Hagen"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "7"
-msgstr ""
+msgstr "7"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "46"
-msgstr ""
+msgstr "46"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Li"
-msgstr ""
+msgstr "School Li"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "70"
-msgstr ""
+msgstr "70"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "130"
-msgstr ""
+msgstr "130"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "30"
-msgstr ""
+msgstr "30"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Nittedal"
-msgstr ""
+msgstr "School Nittedal"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "55"
-msgstr ""
+msgstr "55"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "20"
-msgstr ""
+msgstr "20"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "110"
-msgstr ""
+msgstr "110"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Hakadal"
-msgstr ""
+msgstr "School Hakadal"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "45"
-msgstr ""
+msgstr "45"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "52"
-msgstr ""
+msgstr "52"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Sum"
-msgstr ""
+msgstr "Totaal"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "11"
-msgstr ""
+msgstr "11"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "378"
-msgstr ""
+msgstr "378"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "29"
-msgstr ""
+msgstr "29"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "838"
-msgstr ""
+msgstr "838"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "195"
-msgstr ""
+msgstr "195"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6586,10 +6776,19 @@ msgid ""
 "connected to servers in wireless networks. In this way teaching becomes more "
 "flexible."
 msgstr ""
+"We hebben een combinatie op het oog van thin-clients, schijfloze clients en "
+"laptops. Scholen moeten over een infrastructuur kunnen beschikken die het "
+"toelaat om in elk klaslokaal thin-clients te installeren. Daarmee kunnen "
+"leerlingen schrijven, rekenen, het internet gebruiken en presentaties maken. "
+"Daarenboven moeten de scholen de mogelijkheid hebben om laptops ter "
+"beschikking te stellen van de verschillende groepen. Op die manier zullen in "
+"sommige concrete situaties zo goed als alle leerlingen over een PC kunnen "
+"beschikken. De laptops zijn via draadloze netwerken verbonden met servers. "
+"Op die manier wordt lesgeven flexibeler. "
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Pupils"
-msgstr ""
+msgstr "Leerlingen"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6598,6 +6797,10 @@ msgid ""
 "schools. To achieve this we need nearly a doubling of the number of client "
 "machines."
 msgstr ""
+"We bevelen een investering aan met het oog op minstens één client-computer "
+"per drie leerlingen, een norm die de overheid als doel vooropstelde op het "
+"vlak van ICT-hulpmiddelen op school. Om dit te bereiken moeten we het aantal "
+"client-machines bijna verdubbelen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6605,34 +6808,39 @@ msgid ""
 "machines. This is an increase of just under 600 machines. (thin clients, "
 "diskless clients and notebooks)."
 msgstr ""
+"Om ons doel te bereiken, moeten we het machinepark uitbreiden van 506 naar "
+"1033 machines. Dit is een toename van net geen 600 machines. (thin-clients, "
+"schijfloze clients en notebooks)."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
 msgid "We have counted with these prices, which might be subject to changes:"
 msgstr ""
+"We hielden rekening met de volgende prijzen, die aan schommelingen "
+"onderhevig kunnen zijn:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Thin Client: 700 NOK, per piece"
-msgstr ""
+msgstr "Thin Client: 70 euro per stuk"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Server: approx. 50,000, per piece"
-msgstr ""
+msgstr "Server: ongeveer 5000 euro per stuk"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Monitors: 500, per piece"
-msgstr ""
+msgstr "Schermen: 50 euro per stuk"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Portables: 8,000, per piece"
-msgstr ""
+msgstr "Draagbare computers: 800 euro per stuk"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Power plug 750, per piece"
-msgstr ""
+msgstr "Stopcontact 75 euro per stuk"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Table/chair: 700, -"
-msgstr ""
+msgstr "tafel/stoel: 70, -"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -6644,6 +6852,13 @@ msgid ""
 "client machines. In addition, ICT contact at each school, training and ICT "
 "coordinator."
 msgstr ""
+"Meer middelen hier betekent ook meer uren voor de ICT-contactpersonen in de "
+"scholen. Hier houden we rekening met een uurtarief per leerkracht van 27 "
+"euro per uur, of 46.710 euro per jaar. We houden ook rekening met enigszins "
+"verhoogde middelen voor de algemene werking van de gemeente. We rekenen op "
+"iets minder dan een voltijdse nieuwe werkkracht in de algemene administratie "
+"per 1.000 client-machines. Daarbovenop komt nog een ICT-contactpersoon op "
+"elke school, training en een ICT-coördinator."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -6652,12 +6867,19 @@ msgid ""
 "Windows and Office. School Rates for rental of Microsoft program cost as "
 "much as all computers over a period of 5-6 years."
 msgstr ""
+"Licentiekosten. Momenteel kunnen we Linux installeren op laptops met behulp "
+"van het bestaande netwerk van de school. Zo vermijden we de huur van "
+"Microsoft-producten. zoals Windows en Office. De schooltarieven voor de huur "
+"van Microsoft-programma's liggen even hoog als de kostprijs van alle "
+"computers voor een periode van 5-6 jaar."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "Broadband agreement, all schools have broadband connection. Price depends on "
 "the individual school agreement."
 msgstr ""
+"Breedbandcontract. Alle scholen hebben een breedbandverbinding. De kostprijs "
+"varieert naargelang het contract van elke school."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6666,138 +6888,143 @@ msgid ""
 "800 MHz processor then those would fit as diskless clients. This simplifies "
 "support for using the CD / DVD player, audio, USB stick and similar."
 msgstr ""
+"Recente tweedehandsuitrusting is krachtiger dan de machines die beschikbaar "
+"waren 3-4 jaar geleden. Indien de gebruikersmachines konden beschikken over "
+"256 MB geheugen en een 800 MHz processor, dan zouden deze geschikt zijn om "
+"als schijfloze clients te fungeren. Dit vereenvoudigt de ondersteuning voor "
+"het gebruik van de CD/DVD-speler, audio, USB-stick en dergelijke."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "<emphasis role=\"strong\">2006</emphasis>"
-msgstr ""
+msgstr "<emphasis role=\"strong\">2006</emphasis>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "<emphasis role=\"strong\">2007</emphasis>"
-msgstr ""
+msgstr "<emphasis role=\"strong\">2007</emphasis>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "<emphasis role=\"strong\">2008</emphasis>"
-msgstr ""
+msgstr "<emphasis role=\"strong\">2008</emphasis>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "<emphasis role=\"strong\">Total</emphasis>"
-msgstr ""
+msgstr "<emphasis role=\"strong\">Totaal</emphasis>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Thin clients and diskless workstations"
-msgstr ""
+msgstr "thin-clients en schijfloze werkstations"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "130,000"
-msgstr ""
+msgstr "13.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "322,000"
-msgstr ""
+msgstr "32.200"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Servers"
-msgstr ""
+msgstr "Servers"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "500,000"
-msgstr ""
+msgstr "50.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "1,000,000"
-msgstr ""
+msgstr "100.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Monitors"
-msgstr ""
+msgstr "Monitors"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "80,000"
-msgstr ""
+msgstr "8.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "230,000"
-msgstr ""
+msgstr "23.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "340,000"
-msgstr ""
+msgstr "34.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "1,020,000"
-msgstr ""
+msgstr "102.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Other: switches, cables,"
-msgstr ""
+msgstr "Overige: switches, kabels"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "150,000"
-msgstr ""
+msgstr "15.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "450,000"
-msgstr ""
+msgstr "45.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Power plug/cables"
-msgstr ""
+msgstr "Stopcontacten/kabels"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "290,000"
-msgstr ""
+msgstr "29.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "870,000"
-msgstr ""
+msgstr "87.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Tables/chairs"
-msgstr ""
+msgstr "Tafels/stoelen"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "190,000"
-msgstr ""
+msgstr "19.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "570,000"
-msgstr ""
+msgstr "57.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Increased resources, operations"
-msgstr ""
+msgstr "Meer verbruik en verhoogde werkingskosten"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "700,000"
-msgstr ""
+msgstr "70.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Licence costs for portable machines"
-msgstr ""
+msgstr "Licentiekosten voor draagbare machines"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "40,000"
-msgstr ""
+msgstr "4.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "120,000"
-msgstr ""
+msgstr "12.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Broadband agreements"
-msgstr ""
+msgstr "Breedbandcontracten"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "100,000"
-msgstr ""
+msgstr "10.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "300,000"
-msgstr ""
+msgstr "30.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "5,582,000"
-msgstr ""
+msgstr "558.200"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6805,34 +7032,44 @@ msgid ""
 "go over to laptops in secondary schools. Laptops and a wireless network will "
 "give schools a completely different flexibility in room layout and teaching."
 msgstr ""
+"Politici, ouders en leerkrachten hebben een groeiende belangstelling in een "
+"overgang naar laptops op de middelbare scholen. Laptops en een draadloos "
+"netwerk zouden scholen een totaal andere flexibiliteit bieden voor het "
+"inrichten van het klaslokaal en het verstrekken van onderricht."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
 msgid "The problem with only focusing on laptops is:"
-msgstr ""
+msgstr "Het probleem met een unieke focus op laptops is:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "We have to buy Microsoft licenses in addition to the machines."
-msgstr ""
+msgstr "Naast de computers moeten we ook licenties kopen bij Microsoft."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "The machines have a lifespan of approximately 3 years. Thus the municipality "
 "incurs an annual expenditure to cover new classes in secondary schools."
 msgstr ""
+"De computers hebben ongeveer een levensduur van 3 jaar. Dus haalt de "
+"gemeente zich een jaarlijkse uitgave op de hals om klassen in de middelbare "
+"scholen van nieuw materiaal te voorzien."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Increased insurance costs"
-msgstr ""
+msgstr "Verhoogde verzekeringskosten"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "A greater need for power outlets when all laptops must have access to "
 "electricity."
 msgstr ""
+"Een grotere behoefte aan stopcontacten om alle laptops van elektriciteit te "
+"voorzien."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Increased need for the schools ICT-contact resources"
 msgstr ""
+"Toegenomen behoefte aan tussenkomst van de ICT-contactpersonen van de scholen"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -6840,26 +7077,36 @@ msgid ""
 "laptops, and maintenance of a locally-installed system on 266 additional "
 "laptops."
 msgstr ""
+"Een verdubbeling van de centrale werkingskosten door het voorbereiden van de "
+"schijfimages, enz. voor de laptops en voor het onderhoud van de op 266 "
+"bijkomende laptops geïnstalleerde software."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
 msgid ""
 "This option has a total price tag of roughly 12 million NOK, just over 1 "
 "million pounds. (This does not include any increase in insurance costs.)"
 msgstr ""
+"Deze optie heeft een totaal prijskaartje van ruw geschat 1.200.000 euro. "
+"(Dit houdt geen rekening met een eventuele toename van de "
+"verzekeringskosten.)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Teachers"
-msgstr ""
+msgstr "Leerkrachten"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid "Each teacher should have access to a client machine at the school."
 msgstr ""
+"Elke leerkracht moet op de school toegang hebben tot een client-computer."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
 msgid ""
 "Status: Schools today have approximately 65 PCs divided among approximately "
 "266 employees. This gives a PC coverage of 4 teachers per PC."
 msgstr ""
+"Toestand: Momenteel hebben scholen ongeveer 65 PC's, gezamenlijk te "
+"gebruiken door ongeveer 266 werknemers. Dit geeft een verhouding van 1 PC "
+"per 4 leerkrachten."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6870,6 +7117,16 @@ msgid ""
 "write weekly plans, work plans, annual plans and IEPs. More and more "
 "teachers use e-mail for contact both at home and school."
 msgstr ""
+"We willen de leerkrachten in Nittedal erkenning geven. Het nieuwe curriculum "
+"stelt hoge eisen aan de ICT-vaardigheden van leerkrachten. De garantie dat "
+"alle leerkrachten in Nittedal toegang hebben tot een computer, zal een "
+"noodzaak zijn. Een hedendaagse leerkracht plant en geeft zijn lessen op "
+"basis en aan de hand van gegevensinformatie. Hij houdt "
+"verantwoordingsstukken bij en rapporteert, schrijft wekelijks een planning "
+"uit, maakt werkplanningen en jaarplanningen en werkt individuele "
+"leerprogramma's uit voor kinderen met een beperking. Meer en meer "
+"leerkrachten gebruiken e-mail als communicatiemiddel, zowel thuis als op "
+"school."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6877,12 +7134,18 @@ msgid ""
 "the number of computers varies from school to school. We aim to give each "
 "teacher access to a computer at work."
 msgstr ""
+"Scholen hebben al inspanningen gedaan om computers aan te kopen voor hun "
+"medewerkers. Als gevolg daarvan varieert het aantal computers van school tot "
+"school. We streven ernaar om elke leerkracht toegang te geven tot een "
+"computer op het werk."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
 msgid ""
 "Here we outline two options to achieve full PC coverage for teachers in "
 "Nittedal."
 msgstr ""
+"Hier schetsen we twee mogelijkheden om te voorzien in een PC voor elke "
+"leerkracht in de gemeente Nittedal."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6890,66 +7153,69 @@ msgid ""
 "teacher access to a thin client + that 3.3 teachers share access to one "
 "laptop."
 msgstr ""
+"Optie 1: Thin-clients in combinatie met draagbare computers. Hiermee zal "
+"elke leerkracht toegang hebben tot een thin-clientcomputer en zal een laptop "
+"moeten gedeeld worden door 3,3 leerkrachten."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "cost"
-msgstr ""
+msgstr "kostprijs"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Total cost"
-msgstr ""
+msgstr "Totale kostprijs"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Alternative 1"
-msgstr ""
+msgstr "Mogelijkheid 1"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Thin clients"
-msgstr ""
+msgstr "Thin-clients"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "140,000"
-msgstr ""
+msgstr "14.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "640,000"
-msgstr ""
+msgstr "64.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Tables, chairs"
-msgstr ""
+msgstr "Tafels, stoelen"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "400,000"
-msgstr ""
+msgstr "40.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "License costs"
-msgstr ""
+msgstr "Licentiekosten"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Total"
-msgstr ""
+msgstr "Totaal"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "1,540,000"
-msgstr ""
+msgstr "154.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Additional for flatscreen"
-msgstr ""
+msgstr "Extra voor flatscreens"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "200,000"
-msgstr ""
+msgstr "20.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Totally with LCD"
-msgstr ""
+msgstr "Totaal met LCD"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "1,740,000"
-msgstr ""
+msgstr "174.000"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
 msgid ""

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: