[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/devel/buildd/index.wmlDag iedereen, 


In het git-archief webwml werd de vertaling van
dutch/devel/buildd/index.wml bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/dutch/devel/buildd/index.wml b/dutch/devel/buildd/index.wml
index 08747e35ee5..7fa09dffa5b 100644
--- a/dutch/devel/buildd/index.wml
+++ b/dutch/devel/buildd/index.wml
@@ -118,14 +118,14 @@ href="wanna-build-states">wanna-build-states</a> te lezen.</p>
 <p>Uiteraard zijn zowel de documentatie als de broncode voor deze
 verschillende hulpmiddelen de beste manier om uit te vinden hoe het
 buildd-netwerk werkt. Daarnaast bevat de sectie <a
-href="$(HOME)/doc/manuals/developers-reference/pkgs#porting">Porting
+href="$(HOME)/doc/manuals/developers-reference/pkgs.html#porting">Porting
 and being ported</a> van de <a
 href="$(HOME)/doc/manuals/developers-reference/">Debian Developers
 Reference</a> aanvullende informatie over hoe het werkt, terwijl het ook
 wat informatie bevat over
-<a href="$(HOME)/doc/manuals/developers-reference/tools#tools-builders">\
+<a href="$(HOME)/doc/manuals/developers-reference/tools.html#tools-builders">\
 pakketcompilatie-</a> en
-<a href="$(HOME)/doc/manuals/developers-reference/tools#tools-porting">\
+<a href="$(HOME)/doc/manuals/developers-reference/tools.html#tools-porting">\
 porteer-hulpmiddelen</a> die gebruikt worden in het proces van zowel het
 opzetten als het onderhouden van het buildd netwerk.</p>
 
#use wml::debian::template title="Autobuilder-netwerk"
#use wml::debian::translation-check translation="02de9b22925eb870281ba93d29a61e75d5330383"

<p>Het autobuilder-netwerk is een door Debian ontwikkeld systeem dat zorg
draagt voor het compileren van pakketten voor alle architecturen die <a
href="$(HOME)/ports/">Debian op dit moment ondersteund</a>. Dit netwerk bestaat
uit verschillende machines die een specifiek software-pakket gebruiken wat
<em>buildd</em> heet, om pakketten uit het Debian-archief op te pikken en ze te
hercompileren voor de doelarchitectuur.</p>

<h2>Waarom is het autobuilder-netwerk nodig?</h2>

<p>De Debian-distributie ondersteunt <a href="$(HOME)/ports/">een flink aantal
architecturen</a>, maar de pakketbeheerders compileren normaliter de binaire
pakketten voor slechts één architectuur (gewoonlijk i386 of amd64).  De andere
binaire pakketten worden automatisch geproduceerd, waarbij er voor wordt
gezorgd dat elk pakket maar eenmaal wordt gemaakt. Mislukte pogingen worden
bijgehouden in de database van de autobuilder.</p>

<p>Toen Debian/m86k (de eerste niet-Intel port) werd opgestart moesten de
ontwikkelaars voor deze architectuur zelf in de gaten houden of er nieuwe
versies van pakketten beschikbaar kwamen en deze hercompileren om de
Intel-distributie bij te houden. Dit werd allemaal handmatig gedaan: De
ontwikkelaars keken op de upload-mailinglijst naar nieuwe pakketten en
compileerden sommigen. De noodzakelijke coordinatie om te voorkomen dat
pakketten twee keer gecompileerd werden door verschillende personen werd gedaan
via een eigen mailinglijst. Het is duidelijk dat met deze procedure makkelijk
fouten gemaakt worden, terwijl ze ook veel tijd vraagt. Toch was dit voor een
lange tijd de normale manier om niet-i386 distributies actueel te houden.</p>

<p>Het "build daemon"-systeem automatiseert het grootste gedeelte van dit
proces.  Het bestaat uit een set scripts (geschreven in Perl en Python) die
mettertijd gegroeid zijn om porters te helpen met verschillende taken. Ze zijn
uiteindelijk geëvolueerd in een systeem dat in staat is om Debian-distributies
bijna volautomatisch up-to-date te houden. De beveiligingsupdates worden op
dezelfde machines gecompileerd zodat deze snel beschikbaar zijn.</p>

<h2>Hoe werkt buildd?</h2>

<p><em>Buildd</em> is de naam die gewoonlijk gegeven wordt aan de
software die gebruikt wordt door het autobuilder-netwerk, maar het
bestaat eigenlijk uit verschillende onderdelen:</p>

<dl>
<dt>wanna-build</dt>
<dd>
Een hulpmiddel dat pakket-(her)compilaties helpt coördineren via een database
die een lijst van pakketten en hun status bijhoudt. Er is één centrale database
per architectuur die per pakket de status, versie en nog wat informatie
bijhoudt. Hij krijgt de Sources- en Packages-bestanden aangeleverd vanaf de
verschillende pakketarchieven van Debian (bv. ftp-master en security-master).
</dd>
<dt><a href="https://packages.debian.org/buildd";>buildd</a></dt>
<dd>
Een achtergronddienst die periodiek de database onderhouden door
<em>wanna-build</em> nakijkt en <em>sbuild</em> aanroept om de pakketten te
compileren. Nadat het compilatielogboek is goedgekeurd door de buildd-beheerder
uploadt hij het pakket naar het juiste archief.
</dd>
<dt><a href="https://packages.debian.org/sbuild";>sbuild</a></dt>
<dd>
Is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke compilatie van pakketten in
geïsoleerde chroot-omgevingen. Er wordt gezorgd dat alle bron-afhankelijkheden
in de chroot zijn geïnstalleerd voor de compilatie begint. Vervolgens worden de
standaard Debian-gereeedschappen aangeroepen voor het compilatieproces.
Logbestanden worden naar de <a
href="https://buildd.debian.org";>buildlog-database</a> gestuurd.
</dd>
</dl>

<p>Al deze componenten <a href="operation">werken samen</a> om het
builder-netwerk te laten werken.</p>

<h2>Wat moet een Debian-ontwikkelaar doen?</h2>

<p>Eigenlijk hoeft een gemiddelde Debian-ontwikkelaar het buildd-netwerk niet
expliciet te gebruiken. Elke keer hij een pakket naar het Debian-archief
uploadt (met een binaire versie voor een bepaalde architectuur) zal het
toegevoegd worden aan de database voor alle architecturen (in de status
<em>Needs-Build</em>). Build-machines zullen de database bevragen voor
pakketten in deze status, en zullen routineus pakketten van die lijst oppikken.
De lijst wordt geprioritizeerd op de vorige compilatiestatus
(<em>out-of-date</em> of <em>uncompiled</em>), de prioriteit van het pakket, de
sectie, en pakketnaam. Tot slot worden de prioriteiten nog dynamisch bijgesteld
op basis van wachttijd, dit om te voorkomen dat sommige pakketten achter in de
wachtrij blijven steken.</p>

<p>Als de compilatie succesvol is in alle architecturen, dan hoeft een
pakketbeheerder niets doen. Al deze binaire pakketten worden geüploaded naar
het desbetreffende archief. Als de compilatie niet succesvol is, dan zal het
pakket een speciale status krijgen (<em>Build-Attempted</em> voor
compilatiepogingen die nog niet zijn nagekeken, <em>Failed</em> indien
nagekeken en als bug gemeld bij het pakket of <em>Dep-Wait</em> als ze
bron-afhankelijkheden kennen die niet beschikbaar zijn).
De autobuilder-beheerders zullen pakketten die niet compileren nakijken en
informatie sturen naar de pakketbeheerder, gewoonlijk via het openen van een
bug in het Bug Tracking System.</p>

<p>Soms duurt het lang om een pakket te compileren voor een gegeven
architectuur, en houdt dat de migratie naar <a
href="$(HOME)/devel/testing">testing</a> van dat pakket tegen.  Indien een
pakket een belangrijke overgang tegenhoudt dan zal de prioriteit meestal op
verzoek van het Release-team worden bijgesteld. Andere verzoeken worden niet
geaccepteerd omdat de langere wachttijd in de rij automatisch tot een hogere
prioriteit leidt.</p>

<p>U kunt de status van de verschillende compilatiepogingen van de pakketten
die onder het beheer van een bepaalde pakketbeheerder vallen, bekijken via de
<a href="https://buildd.debian.org/status/";>buildd-logs</a>. Er is ook een link
naar deze logbestanden vanuit het "Packages' Maintainer Overview".</p>

<p>Voor meer informatie over de verschillende statussen waarin een
pakket zich kan bevinden, gelieve <a
href="wanna-build-states">wanna-build-states</a> te lezen.</p>

<h2>Waar kan ik meer informatie vinden?</h2>

<p>Uiteraard zijn zowel de documentatie als de broncode voor deze
verschillende hulpmiddelen de beste manier om uit te vinden hoe het
buildd-netwerk werkt. Daarnaast bevat de sectie <a
href="$(HOME)/doc/manuals/developers-reference/pkgs.html#porting">Porting
and being ported</a> van de <a
href="$(HOME)/doc/manuals/developers-reference/">Debian Developers
Reference</a> aanvullende informatie over hoe het werkt, terwijl het ook
wat informatie bevat over
<a href="$(HOME)/doc/manuals/developers-reference/tools.html#tools-builders">\
pakketcompilatie-</a> en
<a href="$(HOME)/doc/manuals/developers-reference/tools.html#tools-porting">\
porteer-hulpmiddelen</a> die gebruikt worden in het proces van zowel het
opzetten als het onderhouden van het buildd netwerk.</p>

<p>Er zijn een aantal statistieken van het autobuilder-netwerk
beschikbaar op <a href="https://buildd.debian.org/stats/";>de buildd
stats pagina</a>.</p>

<h2>Hoe kan ik mijn eigen auto-builder node opzetten?</h2>

<p>Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een ontwikkelaar (of
gebruiker) een autobuilder zou willen opzetten:</p>

<ul>
<li>Om te helpen in de ontwikkeling van een port naar een gegeven
architectuur (wanneer autobuilders nodig zijn)</li>
<li>Om de impact van een gegeven compiler-optimalisatie of patch na te
gaan door een grote groep pakketten te hercompileren.</li>
<li>Om hulpmiddelen uit te voeren die pakketten controleren op bekende
vergissingen en die gedraaid moeten in gecompileerde pakket-mappen.
Dit is zelfs nodig wanneer men broncode-analyse wilt doen, bijvoorbeeld,
als een workaround voor pakketten die <tt>dpatch</tt> gebruiken.</li>
</ul>

<p>U kan meer informatie vinden over hoe u <a
href="https://wiki.debian.org/BuilddSetup";>een autobuilder kunt
opzetten</a>.</p>

<h2>Contact opnemen met de autobuilder-beheerders</h2>

<p>De beheerders die verantwoordelijk zijn voor de autobuilders voor een
bepaalde architectuur kunnen bereikt worden via <email
arch@buildd.debian.org>, bijvoorbeeld <email
i386@buildd.debian.org>.</p>

<hrline />
<p><small>Deze introductie tot het autobuilder-netwerk werd geschreven
op basis van informatie verstrekt door Roman Hodek, Christian T. Steigies,
Wouter Verhelst, Andreas Barth, Francesco Paolo Lovergine en Javier
Fernández-Sanguino Peña en Philipp Kern.</small></p>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: