[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://deborphanDag iedereen,

In bijlage de bijgewerkte vertaling van deborphan.
Ook in bijlage een diff-bestand met het verschil met de vorige
vertaling.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# Dutch translation of deborphan.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Cris van Pelt <tribbel@tribe.eu.org>, 2000.
# Cris van Pelt <tribbel@tribe.eu.org>, 2005.
# Jouke Witteveen, 2005
# Thijs Kinkhorst, 2006,2008
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2015, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: deborphan 1.7.30\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-25 17:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-01 17:20+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#: src/exit.c:52
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The following options are available:\n"
msgstr ""
"\n"
"De volgende opties zijn beschikbaar:\n"

#: src/exit.c:55
#, c-format
msgid "-h    This help.\n"
msgstr "-h    Deze hulp.\n"

#: src/exit.c:58
#, c-format
msgid "-f FILE  Use FILE as statusfile.\n"
msgstr "-f FILE  Gebruik FILE als statusbestand.\n"

#: src/exit.c:61
#, c-format
msgid "-v    Version information.\n"
msgstr "-v    Versie-informatie.\n"

#: src/exit.c:65
#, c-format
msgid "-d    Show dependencies for packages that have them.\n"
msgstr "-d    Toon eventuele vereisten.\n"

#: src/exit.c:68
#, c-format
msgid "-P    Show priority of packages found.\n"
msgstr "-P    Toon de prioriteit van gevonden pakketten.\n"

#: src/exit.c:71
#, c-format
msgid "-s    Show the sections the packages are in.\n"
msgstr "-s    Toon de secties van de pakketten.\n"

#: src/exit.c:73
#, c-format
msgid "--no-show-section      Do not show sections.\n"
msgstr "--no-show-section      Toon de secties niet.\n"

#: src/exit.c:76
#, c-format
msgid "-z    Show installed size of packages found.\n"
msgstr "-z    Toon de geïnstalleerde groottes van gevonden pakketten.\n"

#: src/exit.c:80
#, c-format
msgid "-a    Compare all packages, not just libs.\n"
msgstr "-a    Vergelijk alle pakketten, niet alleen bibliotheken.\n"

#: src/exit.c:83
#, c-format
msgid "-e LIST  Work as if packages in LIST were not installed.\n"
msgstr ""
"-e LIJST Handel alsof de pakketten in LIJST niet geïnstalleerd zijn.\n"

#: src/exit.c:86
#, c-format
msgid "-H    Ignore hold flags.\n"
msgstr "-H    Negeer hold-indicaties.\n"

#: src/exit.c:89
#, c-format
msgid "Disable checks for `recommends'.\n"
msgstr "Schakel controles voor `recommends' uit\n"

#: src/exit.c:91
#, c-format
msgid "Disable checks for `suggests'.\n"
msgstr "Schakel controles voor `suggests' uit.\n"

#: src/exit.c:94
#, c-format
msgid "-n    Disable checks for `recommends' and `suggests'.\n"
msgstr "-n    Schakel controles voor `recommends' en `suggests' uit.\n"

#: src/exit.c:97
#, c-format
msgid "-p PRIOR Select only packages with priority >= PRIOR.\n"
msgstr "-p PRIOR Selecteer alleen pakketten met prioriteit >= PRIOR.\n"

#: src/exit.c:100
#, c-format
msgid "--find-config        Find \"orphaned\" configuration files.\n"
msgstr ""
"--find-config        Vind \"verweesde\" configuratiebestanden.\n"

#: src/exit.c:104
#, c-format
msgid "--libdevel         Also search in section \"libdevel\".\n"
msgstr "--libdevel         Doorzoek ook de sectie \"libdevel\".\n"

#: src/exit.c:108
#, c-format
msgid "-A PKGS.. Never report PKGS.\n"
msgstr "-A PKGS.. Rapporteer PKGS nooit.\n"

#: src/exit.c:111
#, c-format
msgid "-k FILE  Use FILE to get/store info about kept packages.\n"
msgstr ""
"-k FILE  FILE gebruiken voor het lezen/bewaren van\n"
"         informatie over behouden pakketten.\n"

#: src/exit.c:114
#, c-format
msgid "-L    List the packages that are never reported.\n"
msgstr "-L    Toon de pakketten die nooit gerapporteerd worden.\n"

#: src/exit.c:117
#, c-format
msgid "-R PKGS.. Remove PKGS from the \"keep\" file.\n"
msgstr "-R PKGS.. Verwijder PKGS van het \"keep\"-bestand.\n"

#: src/exit.c:120
#, c-format
msgid "-Z    Remove all packages from the \"keep\" file.\n"
msgstr "-Z    Verwijder alle pakketten uit het \"keep\" bestand.\n"

#: src/exit.c:124
#, c-format
msgid "--df-keep          Read debfoster's \"keepers\" file.\n"
msgstr ""
"--df-keep          Lees het \"keepers\"-bestand van debfoster.\n"

#: src/exit.c:126
#, c-format
msgid "--no-df-keep        Do not read debfoster's \"keepers\" file.\n"
msgstr ""
"--no-df-keep        Lees het \"keepers\"-bestand van debfoster "
"niet.\n"

#: src/exit.c:132
#, c-format
msgid "--guess-common       Try to report common packages.\n"
msgstr ""
"--guess-common       Probeer gedeelde pakketten te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:133
#, c-format
msgid "--guess-data        Try to report data packages.\n"
msgstr "--guess-data        Probeer datapakketten te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:135
#, c-format
msgid "--guess-debug        Try to report debugging libraries.\n"
msgstr ""
"--guess-debug        Probeer debug-bibliotheken te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:137
#, c-format
msgid "--guess-dev         Try to report development packages.\n"
msgstr ""
"--guess-dev         Probeer ontwikkelpakketten te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:139
#, c-format
msgid "--guess-doc         Try to report documentation packages.\n"
msgstr ""
"--guess-doc         Probeer documentatiepakketten te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:140
#, c-format
msgid "--guess-dummy        Try to report dummy packages.\n"
msgstr "--guess-dummy        Probeer dummypakketten te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:141
#, c-format
msgid "--guess-java        Try to report java libraries.\n"
msgstr ""
"--guess-java        Probeer java-bibliotheken te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:142
#, c-format
msgid "--guess-kernel       Try to report kernel modules.\n"
msgstr "--guess-kernel       Probeer kernel modules te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:144
#, c-format
msgid "--guess-interpreters    Try to report interpreter libraries.\n"
msgstr ""
"--guess-interpreters    Probeer interpreter-bibliotheken te "
"rapporteren.\n"

#: src/exit.c:145
#, c-format
msgid "--guess-mono        Try to report mono libraries.\n"
msgstr ""
"--guess-mono        Probeer mono-bibliotheken te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:146
#, c-format
msgid "--guess-perl        Try to report perl libraries.\n"
msgstr ""
"--guess-perl        Probeer perl-bibliotheken te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:147
#, c-format
msgid "--guess-pike        Try to report pike libraries.\n"
msgstr ""
"--guess-pike        Probeer pike-bibliotheken te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:148
#, c-format
msgid "--guess-python       Try to report python libraries.\n"
msgstr ""
"--guess-python       Probeer python-bibliotheken te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:149
#, c-format
msgid "--guess-ruby        Try to report ruby libraries.\n"
msgstr ""
"--guess-ruby        Probeer ruby-bibliotheken te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:151
#, c-format
msgid ""
"--guess-section       Try to report libraries in wrong sections.\n"
msgstr ""
"--guess-section       Probeer pakketten in de verkeerde sectie te\n"
"              rapporteren.\n"

#: src/exit.c:154
#, c-format
msgid "--guess-all         Try all of the above.\n"
msgstr "--guess-all         Probeer al het bovenstaande.\n"

#: src/exit.c:155
#, c-format
msgid "--guess-only        Use --guess options only.\n"
msgstr "--guess-only        Gebruik enkel --guess-opties.\n"

#: src/exit.c:157
#, c-format
msgid ""
"\n"
"See also: deborphan(1), orphaner(8)"
msgstr ""
"\n"
"Zie ook: deborphan(1), orphaner(8)"

#: src/exit.c:162
#, c-format
msgid "%s %s - Find packages without other packages depending on them\n"
msgstr "%s %s - Zoek pakketten zonder andere pakketten die deze vereisen\n"

#: src/exit.c:168
#, c-format
msgid ""
"Distributed under the terms of the MIT License, see the file COPYING\n"
"provided in this package, or /usr/share/doc/deborphan/copyright on a\n"
"Debian system for details.\n"
msgstr ""
"Verspreid onder de bepalingen van de MIT-licentie. Raadpleeg voor details "
"het\n"
"bestand COPYING dat met dit pakket meegeleverd wordt, of, op een\n"
"Debian-systeem, /usr/share/doc/deborphan/copyright.\n"

#: src/exit.c:175
#, c-format
msgid ""
"THE SOFTWARE IS PROVIDED \"AS IS\", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS "
"OR\n"
"IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,\n"
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE\n"
"AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER\n"
"LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING "
"FROM,\n"
"OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN "
"THE\n"
"SOFTWARE.\n"
msgstr ""
"DE SOFTWARE WORDT GELEVERD \"ZOALS DEZE IS\", ZONDER EENDER WELKE GARANTIE,\n"
"UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE\n"
"GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF\n"
"VRIJ TE ZIJN VAN INBREUKEN. IN GEEN GEVAL KUNNEN DE AUTEURS OF DE\n"
"AUTEURSRECHTENHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHULDVORDERING,\n"
"SCHADE-EIS OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF DEZE KADERT IN EEN\n"
"CONTRACTUELE HANDELING, EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, HET GEVOLG IS\n"
"VAN, VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK "
"ERVAN\n"
"OF VAN ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.\n"

#: src/exit.c:197
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTIONS] [PACKAGE]...\n"
msgstr "Gebruik: %s [OPTIES] [PAKKET]...\n"

#: src/exit.c:201
msgid ""
"The status file is in an improper state.\n"
"One or more packages are marked as half-installed, half-configured,\n"
"unpacked, triggers-awaited or triggers-pending. Exiting.\n"
"\n"
"Note: dpkg --audit may be used to find such packages.\n"
msgstr ""
"Het status-bestand is in een inconsistente toestand.\n"
"Een of meer pakketten zijn gemarkeerd als half-geïnstalleerd,\n"
"half-geconfigureerd, uitgepakt, wachtend-op-triggers of als\n"
"triggers-zijn-hangende. Bewerking wordt afgebroken.\n"
"\n"
"Merk op: dpkg --audit kan gebruikt worden om dergelijke pakketten te "
"vinden.\n"

#: src/exit.c:209
msgid "Status file is probably invalid. Exiting.\n"
msgstr "Het statusbestand is wellicht niet geldig. Er wordt gestopt.\n"

#: util/orphaner.sh:50
#, sh-format
msgid "Usage: %s [--help|--purge|--skip-apt] [deborphan options]"
msgstr "Gebruik: %s [--help|--purge|--skip-apt] [deborphan-opties]"

#: util/orphaner.sh:52
#, no-sh-format
msgid "See orphaner(8) and deborphan(1) for a list of valid options."
msgstr ""
"Raadpleeg orphaner(8) en deborphan(1) voor een lijst met geldige opties."

#: util/orphaner.sh:54
#, sh-format
msgid "Invalid basename: %s."
msgstr "Ongeldige basisnaam: %s."

#: util/orphaner.sh:56
#, sh-format
msgid "%s: Invalid option: %s."
msgstr "%s: Ongeldige optie: %s."

#: util/orphaner.sh:58
#, sh-format
msgid "%s: You need \"dialog\" in $PATH to run this frontend."
msgstr "%s: \"dialog\" moet in $PATH staan om deze interface te gebruiken."

#: util/orphaner.sh:60
#, no-sh-format
msgid "Screen too small or set $LINES and $COLUMNS."
msgstr "Scherm te klein of stel $LINES en $COLUMNS in."

#: util/orphaner.sh:63
#, no-sh-format
msgid ""
"Select packages that should never be recommended for removal in deborphan:"
msgstr ""
"Selecteer pakketten die deborphan nooit voor verwijdering mag aanraden:"

#: util/orphaner.sh:65
#, no-sh-format
msgid "Select packages for removal or cancel to quit:"
msgstr "Selecteer pakketten om te verwijderen of \"afbreken\" om te stoppen:"

#: util/orphaner.sh:68
#, no-sh-format
msgid "No orphaned packages found."
msgstr "Geen verweesde pakketten gevonden."

#: util/orphaner.sh:70
#, no-sh-format
msgid "\"deborphan\" got removed. Exiting."
msgstr "\"deborphan\" werd verwijderd. Bewerking wordt afgebroken."

#: util/orphaner.sh:72
#, no-sh-format
msgid "\"apt\" got removed. Exiting."
msgstr "\"apt\" werd verwijderd. Bewerking wordt afgebroken."

#: util/orphaner.sh:74
#, no-sh-format
msgid ""
"\"apt\" is not installed, broken dependencies found or could not open lock "
"file, are you root? Printing \"apt-get\" commandline and exiting:"
msgstr ""
"\"apt\" is niet geïnstalleerd, er zijn defecte vereisten geconstateerd of "
"kon lockfile niet openen; bent u wel de systeembeheerder? Bewerking wordt "
"afgebroken; dit is de \"apt-get\" commandregel:"

#: util/orphaner.sh:75
msgid ""
"Explicitly specified status file or requested calling \"apt-get\" to be "
"skipped. Printing \"apt-get\" commandline and exiting:"
msgstr ""
"Het status-bestand werd expliciet opgegeven of er werd verzocht om de \"apt-"
"get\"-aanroep over te slaan. Bewerking wordt afgebroken; dit is de \"apt-get"
"\" commandoregel:"

#: util/orphaner.sh:77
#, no-sh-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Bezig met verwijderen van %s"

#: util/orphaner.sh:80
#, no-sh-format
msgid "\"deborphan\" returned with error."
msgstr "\"deborphan\" sloot af met een fout."

#: util/orphaner.sh:82
#, sh-format
msgid "\"apt-get\" returned with exitcode %s."
msgstr "\"apt-get\" sloot af met foutcode %s."

#: util/orphaner.sh:84
#, sh-format
msgid "\"dialog\" returned with exitcode %s."
msgstr "\"dialog\" sloot af met foutcode %s."

#: util/orphaner.sh:86
#, no-sh-format
msgid ""
"\"apt-get\" tries to remove more packages than requested by \"orphaner\". "
"Exiting."
msgstr ""
"\"apt-get\" wil meer pakketten verwijderen dan gevraagd door \"orphaner\". "
"Bewerking wordt afgebroken."

#: util/orphaner.sh:89
#, no-sh-format
msgid "Simulate"
msgstr "Simuleer"

#: util/orphaner.sh:92
#, no-sh-format
msgid "Press enter to continue."
msgstr "Druk op enter om door te gaan."

#: util/orphaner.sh:95
#, no-sh-format
msgid "\"find-circular\" is currently not supported by \"orphaner\". Exiting."
msgstr ""
"\"find-circular\" wordt momenteel niet ondersteund door \"orphaner\". "
"Bewerking wordt gestopt."

#~ msgid "-n    Enable checks for `recommends' and `suggests'.\n"
#~ msgstr "-n    Schakel controles voor `recommends' en `suggests' in.\n"

#~ msgid ""
#~ "%s %s - Find packages without other packages depending on them\n"
#~ "Distributed under the terms of the Artistic License.\n"
#~ "\n"
#~ "THIS PACKAGE IS PROVIDED \"AS IS\" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR\n"
#~ "IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED\n"
#~ "WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s %s - Vind pakketten zonder pakketten die er afhankelijk van zijn.\n"
#~ "Gedistribueerd onder de voorwaarden van de Artistic License.\n"
#~ "\n"
#~ "Dit pakket wordt geleverd \"zoals het is\" zonder enige uitdrukkelijke\n"
#~ "of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de\n"
#~ "impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor\n"
#~ "een specifiek doel.\n"

#~ msgid "-R PKGS.. Report PKGS if there are no dependencies.\n"
#~ msgstr "-R PKGS.. Rapporteer PKGS als er geen vereisten zijn.\n"
--- deborphan_1.7.28.8-0.2_nl.po	2015-09-15 22:23:43.332872033 +0200
+++ deborphan_1.7.30_nl.po	2018-08-01 17:20:15.747752539 +0200
@@ -4,14 +4,14 @@
 # Cris van Pelt <tribbel@tribe.eu.org>, 2005.
 # Jouke Witteveen, 2005
 # Thijs Kinkhorst, 2006,2008
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2015.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2015, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: deborphan 1.7.23\n"
+"Project-Id-Version: deborphan 1.7.30\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-30 18:50+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-15 22:23+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-25 17:33+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-01 17:20+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -19,9 +19,9 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
-#: src/exit.c:70
+#: src/exit.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -81,22 +81,12 @@
 msgstr ""
 "-e LIJST Handel alsof de pakketten in LIJST niet geïnstalleerd zijn.\n"
 
-#: src/exit.c:106
+#: src/exit.c:86
 #, c-format
 msgid "-H    Ignore hold flags.\n"
 msgstr "-H    Negeer hold-indicaties.\n"
 
-#: src/exit.c:110
-#, c-format
-msgid "-n    Disable checks for `recommends' and `suggests'.\n"
-msgstr "-n    Schakel controles voor `recommends' en `suggests' uit.\n"
-
-#: src/exit.c:112
-#, c-format
-msgid "-n    Enable checks for `recommends' and `suggests'.\n"
-msgstr "-n    Schakel controles voor `recommends' en `suggests' in.\n"
-
-#: src/exit.c:116
+#: src/exit.c:89
 #, c-format
 msgid "Disable checks for `recommends'.\n"
 msgstr "Schakel controles voor `recommends' uit\n"
@@ -101,12 +91,17 @@
 msgid "Disable checks for `recommends'.\n"
 msgstr "Schakel controles voor `recommends' uit\n"
 
-#: src/exit.c:118
+#: src/exit.c:91
 #, c-format
 msgid "Disable checks for `suggests'.\n"
 msgstr "Schakel controles voor `suggests' uit.\n"
 
-#: src/exit.c:121
+#: src/exit.c:94
+#, c-format
+msgid "-n    Disable checks for `recommends' and `suggests'.\n"
+msgstr "-n    Schakel controles voor `recommends' en `suggests' uit.\n"
+
+#: src/exit.c:97
 #, c-format
 msgid "-p PRIOR Select only packages with priority >= PRIOR.\n"
 msgstr "-p PRIOR Selecteer alleen pakketten met prioriteit >= PRIOR.\n"
@@ -117,15 +112,12 @@
 msgstr ""
 "--find-config        Vind \"verweesde\" configuratiebestanden.\n"
 
-#: src/exit.c:125
+#: src/exit.c:104
 #, c-format
-msgid ""
-"--libdevel         Search in libdevel in addition to libs and "
-"oldlibs.\n"
-msgstr ""
-"--libdevel         Doorzoek naast libs en oldlibs ook libdevel.\n"
+msgid "--libdevel         Also search in section \"libdevel\".\n"
+msgstr "--libdevel         Doorzoek ook de sectie \"libdevel\".\n"
 
-#: src/exit.c:130
+#: src/exit.c:108
 #, c-format
 msgid "-A PKGS.. Never report PKGS.\n"
 msgstr "-A PKGS.. Rapporteer PKGS nooit.\n"
@@ -195,12 +186,18 @@
 msgstr ""
 "--guess-doc         Probeer documentatiepakketten te rapporteren.\n"
 
-#: src/exit.c:156
+#: src/exit.c:140
 #, c-format
 msgid "--guess-dummy        Try to report dummy packages.\n"
 msgstr "--guess-dummy        Probeer dummypakketten te rapporteren.\n"
 
-#: src/exit.c:157
+#: src/exit.c:141
+#, c-format
+msgid "--guess-java        Try to report java libraries.\n"
+msgstr ""
+"--guess-java        Probeer java-bibliotheken te rapporteren.\n"
+
+#: src/exit.c:142
 #, c-format
 msgid "--guess-kernel       Try to report kernel modules.\n"
 msgstr "--guess-kernel       Probeer kernel modules te rapporteren.\n"
@@ -260,34 +257,56 @@
 msgid "--guess-only        Use --guess options only.\n"
 msgstr "--guess-only        Gebruik enkel --guess-opties.\n"
 
-#: src/exit.c:169
+#: src/exit.c:157
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"See also: deborphan(1), orphaner(8)\n"
-"Report bugs to:"
+"See also: deborphan(1), orphaner(8)"
 msgstr ""
 "\n"
-"Zie ook: deborphan(1), orphaner(8)\n"
-"Meld fouten (in het Engels) aan:"
+"Zie ook: deborphan(1), orphaner(8)"
 
-#: src/exit.c:177
+#: src/exit.c:162
+#, c-format
+msgid "%s %s - Find packages without other packages depending on them\n"
+msgstr "%s %s - Zoek pakketten zonder andere pakketten die deze vereisen\n"
+
+#: src/exit.c:168
 #, c-format
 msgid ""
-"%s %s - Find packages without other packages depending on them\n"
-"Distributed under the terms of the Artistic License.\n"
-"\n"
-"THIS PACKAGE IS PROVIDED \"AS IS\" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR\n"
-"IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED\n"
-"WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
+"Distributed under the terms of the MIT License, see the file COPYING\n"
+"provided in this package, or /usr/share/doc/deborphan/copyright on a\n"
+"Debian system for details.\n"
 msgstr ""
-"%s %s - Vind pakketten zonder pakketten die er afhankelijk van zijn.\n"
-"Gedistribueerd onder de voorwaarden van de Artistic License.\n"
-"\n"
-"Dit pakket wordt geleverd \"zoals het is\" zonder enige uitdrukkelijke\n"
-"of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de\n"
-"impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor\n"
-"een specifiek doel.\n"
+"Verspreid onder de bepalingen van de MIT-licentie. Raadpleeg voor details "
+"het\n"
+"bestand COPYING dat met dit pakket meegeleverd wordt, of, op een\n"
+"Debian-systeem, /usr/share/doc/deborphan/copyright.\n"
+
+#: src/exit.c:175
+#, c-format
+msgid ""
+"THE SOFTWARE IS PROVIDED \"AS IS\", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS "
+"OR\n"
+"IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,\n"
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE\n"
+"AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER\n"
+"LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING "
+"FROM,\n"
+"OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN "
+"THE\n"
+"SOFTWARE.\n"
+msgstr ""
+"DE SOFTWARE WORDT GELEVERD \"ZOALS DEZE IS\", ZONDER EENDER WELKE GARANTIE,\n"
+"UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE\n"
+"GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF\n"
+"VRIJ TE ZIJN VAN INBREUKEN. IN GEEN GEVAL KUNNEN DE AUTEURS OF DE\n"
+"AUTEURSRECHTENHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHULDVORDERING,\n"
+"SCHADE-EIS OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF DEZE KADERT IN EEN\n"
+"CONTRACTUELE HANDELING, EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, HET GEVOLG IS\n"
+"VAN, VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK "
+"ERVAN\n"
+"OF VAN ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.\n"
 
 #: src/exit.c:197
 #, c-format
@@ -294,18 +313,23 @@
 msgid "Usage: %s [OPTIONS] [PACKAGE]...\n"
 msgstr "Gebruik: %s [OPTIES] [PAKKET]...\n"
 
-#: src/exit.c:203
+#: src/exit.c:201
 msgid ""
 "The status file is in an improper state.\n"
 "One or more packages are marked as half-installed, half-configured,\n"
 "unpacked, triggers-awaited or triggers-pending. Exiting.\n"
+"\n"
+"Note: dpkg --audit may be used to find such packages.\n"
 msgstr ""
 "Het status-bestand is in een inconsistente toestand.\n"
 "Een of meer pakketten zijn gemarkeerd als half-geïnstalleerd,\n"
 "half-geconfigureerd, uitgepakt, wachtend-op-triggers of als\n"
-"triggers-staan-te-wachten. Bewerking wordt afgebroken.\n"
+"triggers-zijn-hangende. Bewerking wordt afgebroken.\n"
+"\n"
+"Merk op: dpkg --audit kan gebruikt worden om dergelijke pakketten te "
+"vinden.\n"
 
-#: src/exit.c:211
+#: src/exit.c:209
 msgid "Status file is probably invalid. Exiting.\n"
 msgstr "Het statusbestand is wellicht niet geldig. Er wordt gestopt.\n"
 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: