[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://giteaDag iedereen,

In bijlage een ontwerpvertaling van de debconf-teksten voor het pakket
gitea.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# Gitea debconf translations.
# Copyright (C) 2017 Michael Lustfield
# This file is distributed under the same license as the gitea package.
# Michael Lustfield <mtecknology@debian.org>, 2017.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gitea\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gitea@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-30 20:55-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-31 16:39+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Type: password
#. Description
#: ../gitea.templates:1001
msgid "Global secret key for gitea:"
msgstr "Algemene geheime sleutel voor gitea:"

#. Type: password
#. Description
#: ../gitea.templates:1001
msgid ""
"This is the global secret key used for server security. After initial "
"configuration, this value will be removed from the debconf database."
msgstr ""
"Dit is de algemene geheime sleutel die gebruikt wordt voor de "
"serverbeveiliging. Na de initiële configuratie zal deze waarde verwijderd "
"worden uit de debconf-databank."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: