[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://miniupnpdDag iedereen,

De debconf-teksten voor miniupnpd werden bijgewerkt.
In bijlage de nieuwe vertaling en een diff-bestand met het verschil met
de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# Dutch translation of miniupnpd debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the miniupnpd package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: miniupnpd_2.1-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: miniupnpd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-24 00:00+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-30 21:11+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../miniupnpd.templates:2001
msgid "Start the MiniUPnP daemon automatically?"
msgstr "De MiniUPnP-achtergronddienst automatisch starten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../miniupnpd.templates:2001
msgid ""
"Choose this option if the MiniUPnP daemon should start automatically, now "
"and at boot time."
msgstr ""
"Kies voor deze optie als de MiniUPnP-achtergronddienst automatisch moet "
"starten, nu en bij het opstarten van de computer."

#. Type: string
#. Description
#: ../miniupnpd.templates:3001
#| msgid "LAN IP address to listen on for UPnP queries:"
msgid "Interfaces to listen on for UPnP queries:"
msgstr "Interfaces waarop geluisterd moet worden naar UPnP-verzoeken:"

#. Type: string
#. Description
#: ../miniupnpd.templates:3001
#| msgid ""
#| "The MiniUPnP daemon will listen for requests on the local network. Please "
#| "enter the IP address it should listen on."
msgid ""
"The MiniUPnP daemon will listen for requests on the local network. Please "
"enter the interfaces or IP addresses it should listen on, separated by space."
msgstr ""
"De MiniUPnP-achtergronddienst luistert op het lokale netwerk naar aanvragen. "
"Geef de interfaces of de IP-adressen op waarop de dienst moet luisteren, "
"gescheiden door witruimte."

#. Type: string
#. Description
#: ../miniupnpd.templates:3001
msgid ""
"Interface names are preferred, and required if you plan to enable IPv6 port "
"forwarding."
msgstr ""
"Interfacenamen genieten de voorkeur en zijn vereist als u IPv6 port "
"forwarding wilt activeren."

#. Type: string
#. Description
#: ../miniupnpd.templates:4001
msgid "External WAN network interface to open ports on:"
msgstr ""
"Netwerk-interface voor het externe WAN waarop poorten geopend moeten worden:"

#. Type: string
#. Description
#: ../miniupnpd.templates:4001
msgid ""
"The MiniUPnP daemon will listen on a specific IP address on the local "
"network, then open ports on the WAN interface. Please enter the name of the "
"WAN network interface on which the MiniUPnP daemon should perform port "
"forwarding."
msgstr ""
"De MiniUPnP-achtergronddienst zal op een specifiek IP-adres van het lokale "
"netwerk luisteren en dan op de WAN-interface poorten openen. Geef de naam op "
"van de WAN-netwerkinterface waarop de MiniUPnP-achtergronddienst port-"
"forwarding moet uitvoeren."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../miniupnpd.templates:5001
msgid "Enable IPv6 firewall chain?"
msgstr "IPv6 firewall chain (firewallregels) activeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../miniupnpd.templates:5001
msgid ""
"Please specify whether the MiniUPnP daemon should run its ip6tables script "
"on startup to initialize the IPv6 firewall chain."
msgstr ""
"Geef aan of de MiniUPnP-achtergronddienst bij het starten zijn ip6tables-"
"script moet uitvoeren om de IPv6 firewall chain (firewallregels) te "
"initialiseren."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../miniupnpd.templates:5001
msgid ""
"Note: This option is useless if you don't block any IPv6 forwarded traffic."
msgstr ""
"Merk op: deze optie is zinloos indien u geen doorgestuurde IPv6-trafiek "
"blokkeert."
--- miniupnpd_2.0.20171212-2_nl.po	2018-05-08 15:45:50.702168743 +0200
+++ miniupnpd_2.1-1_nl.po	2018-07-30 21:11:18.038886402 +0200
@@ -6,10 +6,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: miniupnpd 2.0.20171212-2\n"
+"Project-Id-Version: miniupnpd_2.1-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: miniupnpd@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-05-28 06:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-05-08 15:45+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-05-24 00:00+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-30 21:11+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -38,8 +38,9 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../miniupnpd.templates:3001
-msgid "LAN IP address to listen on for UPnP queries:"
-msgstr "IP-adres in het LAN waarop geluisterd moet worden naar UPnP-verzoeken:"
+#| msgid "LAN IP address to listen on for UPnP queries:"
+msgid "Interfaces to listen on for UPnP queries:"
+msgstr "Interfaces waarop geluisterd moet worden naar UPnP-verzoeken:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -44,12 +45,26 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../miniupnpd.templates:3001
+#| msgid ""
+#| "The MiniUPnP daemon will listen for requests on the local network. Please "
+#| "enter the IP address it should listen on."
 msgid ""
 "The MiniUPnP daemon will listen for requests on the local network. Please "
-"enter the IP address it should listen on."
+"enter the interfaces or IP addresses it should listen on, separated by space."
 msgstr ""
 "De MiniUPnP-achtergronddienst luistert op het lokale netwerk naar aanvragen. "
-"Geef het IP-adres op waarop de dienst moet luisteren."
+"Geef de interfaces of de IP-adressen op waarop de dienst moet luisteren, "
+"gescheiden door witruimte."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../miniupnpd.templates:3001
+msgid ""
+"Interface names are preferred, and required if you plan to enable IPv6 port "
+"forwarding."
+msgstr ""
+"Interfacenamen genieten de voorkeur en zijn vereist als u IPv6 port "
+"forwarding wilt activeren."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -88,3 +103,12 @@
 "Geef aan of de MiniUPnP-achtergronddienst bij het starten zijn ip6tables-"
 "script moet uitvoeren om de IPv6 firewall chain (firewallregels) te "
 "initialiseren."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../miniupnpd.templates:5001
+msgid ""
+"Note: This option is useless if you don't block any IPv6 forwarded traffic."
+msgstr ""
+"Merk op: deze optie is zinloos indien u geen doorgestuurde IPv6-trafiek "
+"blokkeert."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: