[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://unattended-upgrades/unattended-upgrades-1.2/po/nl.poHallo iedereen,

Op 5 april 2018 legde Frans Spiesschaert
unattended-upgrades_1.0_nl.po ter review aan ons voor.

Het gaat om een vernieuwde vertaling, die hoort bij de nieuwere
versie 1.0 van unattended-upgrades. De oude vertaling hoorde bij
versie 0.96.

Op 19 april 2018 werd de nieuwe vertaling aangeboden aan de
ontwikkelaar, Michael Vogt.

Pas op 26 mei 2018 ben ik unattended-upgrades_1.0_nl.po gaan
doornemen. Daarna heb ik de vertaling met Poedit verbeterd.

(Gelet op onze review-methodiek voor kwaliteitsbevordering was het
wellicht beter om te kijken naar de vertalingen die voor review
openstonden, maar mijn gewoonte de oudste nog ongelezen e-mails
eerst te lezen liet zich niet zonder voorafgaand rijp beraad
veranderen.)

Op 2 juni 2018 heb ik gecontroleerd of unattended-upgrades 1.0 niet
inmiddels verouderd is. Dat bleek echter wel het geval. De huidige
versie is versie 1.2, zowel voor Testing als voor Unstable.
(https://packages.debian.org/search?keywords=unattended-upgrades)

Versie 1.1 werd op 17 april 2018 ingebracht in Unstable en op 23
april 2018 in Testing. Versie 1.2 werd op 23 mei 2018 ingebracht in
Unstable en op 26 mei 2018 in Testing.
(https://tracker.debian.org/pkg/unattended-upgrades)

Op 3 juni 2018 bleek dat de vertaling van Frans NIET was verwerkt
door de ontwikkelaar.
(https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgreport.cgi?package=unattended-upgrades)

Wat kon daarvan de reden zijn? Dat zijn vertaling niet was
opgenomen in versie 1.1 kwam waarschijnlijk doordat die vertaling
twee dagen te laat kwam om nog ingebracht te kunnen worden. Versie
1.1 werd namelijk op 17 april 2018 ingebracht in Unstable, terwijl
Frans zijn vertaling aanbood op 19 april 2018.

Dat zijn vertaling ook niet is verwerkt in versie 1.2 kwam
waarschijnlijk doordat die versie weer veel nieuwe uitvoer kent. Er
waren namelijk nog twee zaken die mij opvielen. Ten eerste heeft de
nieuwe vertaling van Frans veel nieuwe vertalingen voor een
opwaardering van 0.96 naar 1.0. En ten tweede heeft
unattended-upgrades nog steeds veel onopgeloste programmeerfouten.

Op 3 juni 2018 heb ik vervolgens unattended-upgrades_1.2.tar.xz
gedownload van
https://packages.debian.org/source/testing/unattended-upgrades
om het nieuwe pot-bestand te bemachtigen.

Dat was succesvol. Het nieuwe pot-bestand heet
unattended-upgrades.pot. Daarna heb ik met

msgmerge -o unattended-upgrades_1.2_nl.po unattended-upgrades_1.0_nl.po unattended-upgrades.pot

een eerste versie van unattended-upgrades_1.2_po gecreëerd.

Die eerste versie heb ik vervolgens in een teksteditor geopend
en vergeleken met unattended-upgrades_1.0_nl.po en
unattended-upgrades.pot. unattended-upgrades_1.2_nl.po bleek bijna
perfect te zijn. Alleen de waarde van Project-Id-Version moest nog
worden aangepast.

Hieruit volgt dat Michael Vogt de nieuwe vertaling van Frans zonder
mankeren had kunnen gebruiken voor versie 1.2. Daarom vermoed ik
uiteindelijk dat hij die vertaling heeft vergeten in te brengen.

Hierbij vinden jullie:
- de vertaling van Frans: unattended-upgrades_1.0_old_nl.po
- mijn vertaling: unattended-upgrades_1.2_nl.po

Deze vertalingen kunnen worden vergeleken met:

diff -y -W 180 unattended-upgrades_1.0_old_nl.po unattended-upgrades_1.2_nl.po | less

Met vriendelijke groet,

Maarten.
# Dutch translation of unattended-upgrades.pot.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the unattended-upgrades package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2016, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: unattended-upgrades_1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-23 13:17+0700\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-05 20:05+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#: ../unattended-upgrade:219
#, python-format
msgid "Progress: %s %% (%s)"
msgstr "Voortgang: %s %% (%s)"

#: ../unattended-upgrade:413 ../unattended-upgrade:430
#, python-format
msgid "Unable to parse %s."
msgstr "Kan %s niet ontleden."

#: ../unattended-upgrade:517 ../unattended-upgrade:619
#: ../unattended-upgrade-shutdown:193
msgid "All upgrades installed"
msgstr "Alle opwaarderingen geïnstalleerd"

#: ../unattended-upgrade:519 ../unattended-upgrade:611
msgid "Installing the upgrades failed!"
msgstr "Installeren van opwaarderingen is mislukt!"

#: ../unattended-upgrade:520 ../unattended-upgrade:612
#: ../unattended-upgrade:776 ../unattended-upgrade:778
#: ../unattended-upgrade:1539 ../unattended-upgrade:1541
#, python-format
#| msgid "error message: '%s'"
msgid "error message: %s"
msgstr "foutmelding: %s"

#: ../unattended-upgrade:521 ../unattended-upgrade:613
#, python-format
#| msgid "dpkg returned a error! See '%s' for details"
msgid "dpkg returned a error! See %s for details"
msgstr "dpkg signaleerde een fout! Zie %s voor details"

#: ../unattended-upgrade:775 ../unattended-upgrade:777
#: ../unattended-upgrade:1538 ../unattended-upgrade:1540
#: ../unattended-upgrade-shutdown:139
#| msgid "dpkg returned an error! See '%s' for details"
msgid "Apt returned an error, exiting"
msgstr "Apt gaf een foutmelding; er wordt afgesloten"

#: ../unattended-upgrade:964
#| msgid ""
#| "No '/usr/bin/mail' or '/usr/sbin/sendmail',can not send mail. You "
#| "probably want to install the 'mailx' package."
msgid ""
"No /usr/bin/mail or /usr/sbin/sendmail,can not send mail. You probably want "
"to install the mailx package."
msgstr ""
"Geen /usr/bin/mail of /usr/sbin/sendmail; kan geen e-mail versturen. U kunt "
"best het pakket mailx installeren."

#: ../unattended-upgrade:975
msgid "[reboot required]"
msgstr "[herstart is vereist]"

#: ../unattended-upgrade:977
msgid "[package on hold]"
msgstr "[pakket is te handhaven]"

#: ../unattended-upgrade:981
#, python-brace-format
#| msgid ""
#| "{hold_flag}{reboot_flag} unattended-upgrades result for '{machine}': "
#| "{result}"
msgid ""
"{hold_flag}{reboot_flag} unattended-upgrades result for {machine}: {result}"
msgstr ""
"{hold_flag}{reboot_flag} resultaat van unattended-upgrades voor {machine}: "
"{result}"

#: ../unattended-upgrade:985
#, python-format
msgid ""
"Unattended upgrade returned: %s\n"
"\n"
msgstr ""
"Opwaardering zonder toezicht rapporteerde: %s\n"
"\n"

#: ../unattended-upgrade:988
msgid ""
"Warning: A reboot is required to complete this upgrade.\n"
"\n"
msgstr ""
"Aandacht: een herstart is noodzakelijk om deze opwaardering af te ronden.\n"
"\n"

#: ../unattended-upgrade:990
msgid "Packages that were upgraded:\n"
msgstr "Pakketten die opgewaardeerd werden:\n"

#: ../unattended-upgrade:992
msgid "Packages that attempted to upgrade:\n"
msgstr "Pakketten waarvoor een opwaardering geprobeerd werd:\n"

#: ../unattended-upgrade:996
msgid "Packages with upgradable origin but kept back:\n"
msgstr ""
"Pakketten die volgens de pakketbron opgewaardeerd kunnen worden, maar "
"gehandhaafd werden:\n"

#: ../unattended-upgrade:1001
#| msgid "Packages that are auto removed: '%s'"
msgid "Packages that were auto-removed:\n"
msgstr "Pakketten die automatisch verwijderd werden:\n"

#: ../unattended-upgrade:1006
#| msgid "Packages that are auto removed: '%s'"
msgid "Packages that were kept from being auto-removed:\n"
msgstr "Pakketten waarvoor de automatische verwijdering tegengehouden werd:\n"

#: ../unattended-upgrade:1011
msgid "Package installation log:"
msgstr "Log van de pakketinstallatie:"

#: ../unattended-upgrade:1014
msgid "Unattended-upgrades log:\n"
msgstr "Log van unattended-upgrades:\n"

#: ../unattended-upgrade:1042
#, python-format
#| msgid "Writing dpkg log to '%s'"
msgid "Writing dpkg log to %s"
msgstr "Log van dpkg wordt opgeschreven in %s"

#: ../unattended-upgrade:1193
#, python-format
msgid "Found %s, but not rebooting because %s is logged in."
msgid_plural "Found %s, but not rebooting because %s are logged in."
msgstr[0] ""
"%s gevonden, maar er wordt niet herstart omdat %s gebruiker ingelogd is."
msgstr[1] ""
"%s gevonden, maar er wordt niet herstart omdat %s gebruikers ingelogd zijn."

#: ../unattended-upgrade:1247
#, python-format
#| msgid "package '%s' upgradable but fails to be marked for upgrade (%s)"
msgid "package %s upgradable but fails to be marked for upgrade (%s)"
msgstr ""
"pakket %s kan opgewaardeerd worden, maar het lukt niet om het als op te "
"waarderen te markeren (%s)"

#: ../unattended-upgrade:1323
#, python-format
msgid ""
"Keeping the following auto-removable package(s) because they include %s "
"which is set to be kept unmodified: %s"
msgstr ""
"Volgend automatisch verwijderbaar pakket(ten) wordt behouden omdat het %s "
"bevat en dat is ingesteld als ongewijzigd te behouden: %s"

#: ../unattended-upgrade:1330
#, python-format
msgid ""
"Keeping auto-removable %s package(s) because it would also remove the "
"following packages which should be kept in this step: %s"
msgstr ""
"Automatisch verwijderbaar pakket(ten) %s wordt behouden omdat dit ook de "
"volgende pakketten zou verwijderen die in deze fase behouden zouden moeten "
"worden: %s"

#: ../unattended-upgrade:1336
#, python-format
msgid ""
"Keeping %s auto-removable package(s) because it would also remove the "
"following packages which should be kept in this step: %s"
msgstr ""
"%s automatisch verwijderbare pakket(ten) worden behouden omdat dit ook de "
"volgende pakketten zou verwijderen die in deze fase behouden zouden moeten "
"worden: %s"

#: ../unattended-upgrade:1347
#, python-format
msgid ""
"Keeping the following auto-removable package(s) because they include %s "
"which package is related to the running kernel: %s"
msgstr ""
"Het volgende automatisch verwijderbare pakket(ten) wordt behouden omdat het "
"%s bevat, wat een pakket is dat verband houdt met de actieve kernel: %s"

#: ../unattended-upgrade:1407
#, python-format
#| msgid "Packages were successfully auto-removed"
msgid "Packages that were successfully auto-removed: %s"
msgstr "Pakketten die met succes automatisch verwijderd werden: %s"

#: ../unattended-upgrade:1409
#, python-format
#| msgid "Packages that are auto removed: '%s'"
msgid "Packages that are kept back: %s"
msgstr "Pakketten die gehandhaafd werden: %s"

#: ../unattended-upgrade:1412
msgid "Auto-removing the packages failed!"
msgstr "Het automatisch verwijderen van de pakketten mislukte!"

#: ../unattended-upgrade:1413
#, python-format
#| msgid "Error message: '%s'"
msgid "Error message: %s"
msgstr "Foutmelding: %s"

#: ../unattended-upgrade:1414
#, python-format
#| msgid "dpkg returned an error! See '%s' for details"
msgid "dpkg returned an error! See %s for details"
msgstr "dpkg gaf een foutmelding! Zie %s voor details"

#: ../unattended-upgrade:1474
#, python-format
msgid "Initial blacklisted packages: %s"
msgstr "Pakketten die bij aanvang op de zwarte lijst staan: %s"

#: ../unattended-upgrade:1479
#, python-format
msgid "Initial whitelisted packages: %s"
msgstr "Pakketten die bij aanvang op de witte lijst staan: %s"

#: ../unattended-upgrade:1482
msgid "Starting unattended upgrades script"
msgstr "Script voor opwaarderingen zonder toezicht wordt gestart"

#: ../unattended-upgrade:1491
#, python-format
msgid "Allowed origins are: %s"
msgstr "Toegelaten pakketbronnen zijn: %s"

#: ../unattended-upgrade:1507 ../unattended-upgrade:1508
msgid "Unclean dpkg state detected, trying to correct"
msgstr ""
"dpkg in een onzuivere toestand aangetroffen; een correctiepoging wordt "
"ondernomen"

#: ../unattended-upgrade:1519
#, python-format
msgid ""
"dpkg --configure -a output:\n"
"%s"
msgstr ""
"uitvoer van 'dpkg --configure -a':\n"
"%s"

#: ../unattended-upgrade:1528
msgid "Lock could not be acquired (another package manager running?)"
msgstr ""
"Kon geen vergrendeling doorvoeren (is een ander programma voor pakketbeheer "
"actief?)"

#: ../unattended-upgrade:1530
msgid "Cache lock can not be acquired, exiting"
msgstr "Kan de cache niet vergrendelen; er wordt afgesloten"

#: ../unattended-upgrade:1545 ../unattended-upgrade:1546
#: ../unattended-upgrade:1773 ../unattended-upgrade:1774
msgid "Cache has broken packages, exiting"
msgstr "De cache bevat defecte pakketten; er wordt afgesloten"

#: ../unattended-upgrade:1595
#, python-format
#| msgid "GetArchives() failed: '%s'"
msgid "GetArchives() failed: %s"
msgstr "GetArchives() mislukte: %s"

#: ../unattended-upgrade:1612 ../unattended-upgrade:1613
#, python-format
#| msgid "An error occurred: '%s'"
msgid "An error occurred: %s"
msgstr "Er deed zich een fout voor: %s"

#: ../unattended-upgrade:1615 ../unattended-upgrade:1617
#, python-format
#| msgid "The URI '%s' failed to download, aborting"
msgid "The URI %s failed to download, aborting"
msgstr "URI %s downloaden mislukte; er wordt afgebroken"

#: ../unattended-upgrade:1621
#, python-format
#| msgid "Download finished, but file '%s' not there?!?"
msgid "Download finished, but file %s not there?!?"
msgstr "Downloaden beëindigd, maar is bestand %s daar niet?!?"

#: ../unattended-upgrade:1637 ../unattended-upgrade:1641
#, python-format
#| msgid "Package '%s' has conffile prompt and needs to be upgraded manually"
msgid "Package %s has conffile prompt and needs to be upgraded manually"
msgstr ""
"Pakket %s heeft een configuratievraag en moet handmatig opgewaardeerd worden"

#: ../unattended-upgrade:1670
#, python-format
#| msgid "package '%s' not upgraded"
msgid "package %s not upgraded"
msgstr "pakket %s niet opgewaardeerd"

#: ../unattended-upgrade:1702
#, python-format
msgid "Removing unused kernel packages: %s"
msgstr "Ongebruikte kernelpakketten worden verwijderd: %s"

#: ../unattended-upgrade:1724
msgid ""
"No packages found that can be upgraded unattended and no pending auto-"
"removals"
msgstr ""
"Geen pakketten gevonden die zonder toezicht opgewaardeerd kunnen worden en "
"geen aanhangige automatische verwijderingen"

#: ../unattended-upgrade:1754
#, python-format
msgid "Packages that will be upgraded: %s"
msgstr "Pakketten die opgewaardeerd zullen worden: %s"

#: ../unattended-upgrade:1867
msgid "print debug messages"
msgstr "druk debugmeldingen af"

#: ../unattended-upgrade:1870
msgid "make apt/libapt print verbose debug messages"
msgstr "laat apt/libapt uitvoerige debugmeldingen afdrukken"

#: ../unattended-upgrade:1873
msgid "print info messages"
msgstr "druk informatieve berichten af"

#: ../unattended-upgrade:1876
msgid "Simulation, download but do not install"
msgstr "Simulatie, download maar installeer niet"

#: ../unattended-upgrade:1879
msgid "Only download, do not even try to install."
msgstr "Download, maar doe zelfs geen poging om te installeren."

#: ../unattended-upgrade:1882
msgid "Upgrade in minimal steps (and allow interrupting with SIGTERM"
msgstr ""
"Opwaardering in zo weinig mogelijk stappen (en laat onderbreking door "
"SIGTERM toe"

#: ../unattended-upgrade:1891
msgid "You need to be root to run this application"
msgstr ""
"U dient systeembeheerder (root) te zijn om deze toepassing uit te voeren"

#: ../unattended-upgrade-shutdown:76
#| msgid "Unattended-upgrade in progress during shutdown, sleeping for 5s"
msgid ""
"Unattended-upgrade in progress during shutdown, please don't turn off the "
"computer"
msgstr ""
"Unattended-upgrade is bezig bij het afsluiten van de computer; zet de "
"computer niet uit"

#: ../unattended-upgrade-shutdown:140
#, python-format
msgid "error message: '%s'"
msgstr "foutmelding: '%s'"

#: ../unattended-upgrade-shutdown:150
msgid "Running unattended-upgrades in shutdown mode"
msgstr "Unattended-upgrades wordt in afsluitmodus uitgevoerd"

#: ../unattended-upgrade-shutdown:176
#, python-format
msgid "Giving up on lockfile after %s delay"
msgstr ""
"Vergrendelingsbestand wordt gelaten voor wat het is na wachttijd van %s"

#: ../unattended-upgrade-shutdown:189
msgid ""
"Unattended-upgrades stopped. There may be upgrades left to be installed in "
"the next run."
msgstr ""
"Unattended-upgrades is gestopt. Mogelijk zijn er nog opwaarderingen die in "
"de volgende doorloop geïnstalleerd moeten worden."

#~| msgid "Packages that will be upgraded: %s"
#~ msgid "Some packages can not be upgraded: %s"
#~ msgstr "Sommige pakketten kunnen niet opgewaardeerd worden: %s"

#~ msgid "unattended-upgrades result for '%s': '%s'"
#~ msgstr "resultaat van unattended-upgrades voor '%s': '%s'"
# Dutch translation of unattended-upgrades.pot.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the unattended-upgrades package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2016, 2017, 2018.
# Maarten <Maarten@posteo.de>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: unattended-upgrades_1.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-07-02 12:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-08 22:24+0100\n"
"Last-Translator: Maarten <Maarten@posteo.de>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"

#: ../unattended-upgrade:219
#, python-format
msgid "Progress: %s %% (%s)"
msgstr "Voortgang: %s %% (%s)"

#: ../unattended-upgrade:413 ../unattended-upgrade:430
#, python-format
msgid "Unable to parse %s."
msgstr "Kan %s niet ontleden."

#: ../unattended-upgrade:517 ../unattended-upgrade:619
#: ../unattended-upgrade-shutdown:193
msgid "All upgrades installed"
msgstr "Alle opwaarderingen zijn geïnstalleerd."

#: ../unattended-upgrade:519 ../unattended-upgrade:611
msgid "Installing the upgrades failed!"
msgstr "De installatie van de opgewaardeerde pakketten is mislukt!"

#: ../unattended-upgrade:520 ../unattended-upgrade:612
#: ../unattended-upgrade:776 ../unattended-upgrade:778
#: ../unattended-upgrade:1539 ../unattended-upgrade:1541
#, python-format
msgid "error message: %s"
msgstr "Foutmelding: %s"

#: ../unattended-upgrade:521 ../unattended-upgrade:613
#, python-format
msgid "dpkg returned a error! See %s for details"
msgstr "Dpkg signaleerde een fout! Zie %s voor details."

#: ../unattended-upgrade:775 ../unattended-upgrade:777
#: ../unattended-upgrade:1538 ../unattended-upgrade:1540
#: ../unattended-upgrade-shutdown:139
msgid "Apt returned an error, exiting"
msgstr "Apt gaf een foutmelding; er wordt afgesloten."

#: ../unattended-upgrade:964
msgid ""
"No /usr/bin/mail or /usr/sbin/sendmail,can not send mail. You probably want "
"to install the mailx package."
msgstr ""
"/usr/bin/mail en /usr/sbin/sendmail bestaan niet, waardoor e-mail niet "
"verzonden kan worden. U kunt het beste het pakket mailx installeren."

#: ../unattended-upgrade:975
msgid "[reboot required]"
msgstr "[herstart is vereist]"

#: ../unattended-upgrade:977
msgid "[package on hold]"
msgstr "[pakket is vastgezet]"

#: ../unattended-upgrade:981
#, python-brace-format
msgid ""
"{hold_flag}{reboot_flag} unattended-upgrades result for {machine}: {result}"
msgstr ""
"{hold_flag}{reboot_flag} resultaat van unattended-upgrades voor {machine}: "
"{result}"

#: ../unattended-upgrade:985
#, python-format
msgid ""
"Unattended upgrade returned: %s\n"
"\n"
msgstr ""
"Opwaardering zonder toezicht rapporteerde: %s\n"
"\n"

#: ../unattended-upgrade:988
msgid ""
"Warning: A reboot is required to complete this upgrade.\n"
"\n"
msgstr ""
"Waarschuwing: een herstart is noodzakelijk om deze opwaardering af te "
"ronden.\n"
"\n"

#: ../unattended-upgrade:990
msgid "Packages that were upgraded:\n"
msgstr "Pakketten die opgewaardeerd werden:\n"

#: ../unattended-upgrade:992
msgid "Packages that attempted to upgrade:\n"
msgstr "Pakketten waarvoor een opwaardering geprobeerd werd:\n"

#: ../unattended-upgrade:996
msgid "Packages with upgradable origin but kept back:\n"
msgstr ""
"Pakketten die volgens de pakketbron opgewaardeerd konden worden, maar "
"gehandhaafd werden:\n"

#: ../unattended-upgrade:1001
msgid "Packages that were auto-removed:\n"
msgstr "Pakketten die automatisch verwijderd werden:\n"

#: ../unattended-upgrade:1006
msgid "Packages that were kept from being auto-removed:\n"
msgstr "Pakketten waarvoor de automatische verwijdering tegengehouden werd:\n"

#: ../unattended-upgrade:1011
msgid "Package installation log:"
msgstr "Log van de pakketinstallatie:"

#: ../unattended-upgrade:1014
msgid "Unattended-upgrades log:\n"
msgstr "Log van unattended-upgrades:\n"

#: ../unattended-upgrade:1042
#, python-format
msgid "Writing dpkg log to %s"
msgstr "Log van dpkg wordt weggeschreven naar %s"

#: ../unattended-upgrade:1193
#, python-format
msgid "Found %s, but not rebooting because %s is logged in."
msgid_plural "Found %s, but not rebooting because %s are logged in."
msgstr[0] "%s gevonden, maar er wordt niet herstart omdat %s ingelogd is."
msgstr[1] "%s gevonden, maar er wordt niet herstart omdat %s ingelogd zijn."

#: ../unattended-upgrade:1247
#, python-format
msgid "package %s upgradable but fails to be marked for upgrade (%s)"
msgstr ""
"pakket %s kan opgewaardeerd worden, maar het lukt niet om het te markeren "
"voor opwaardering (%s)"

#: ../unattended-upgrade:1323
#, python-format
msgid ""
"Keeping the following auto-removable package(s) because they include %s "
"which is set to be kept unmodified: %s"
msgstr ""
"De volgende automatisch verwijderbare pakketten worden behouden omdat zij %s "
"bevatten waarvoor ingesteld is dat dat ongewijzigd moet blijven: %s"

#: ../unattended-upgrade:1330
#, python-format
msgid ""
"Keeping auto-removable %s package(s) because it would also remove the "
"following packages which should be kept in this step: %s"
msgstr ""
"Automatisch verwijderbaar pakket(ten) %s wordt behouden omdat verwijdering "
"ook de volgende pakketten zou verwijderen die in deze stap behouden zouden "
"moeten worden: %s"

#: ../unattended-upgrade:1336
#, python-format
msgid ""
"Keeping %s auto-removable package(s) because it would also remove the "
"following packages which should be kept in this step: %s"
msgstr ""
"%s automatisch verwijderbare pakket(ten) worden behouden omdat verwijdering "
"ook de volgende pakketten zou verwijderen die in deze stap behouden zouden "
"moeten worden: %s"

#: ../unattended-upgrade:1347
#, python-format
msgid ""
"Keeping the following auto-removable package(s) because they include %s "
"which package is related to the running kernel: %s"
msgstr ""
"Het volgende automatisch verwijderbare pakket(ten) wordt behouden omdat het "
"%s bevat, welk pakket verband houdt met de actieve kernel: %s"

#: ../unattended-upgrade:1407
#, python-format
msgid "Packages that were successfully auto-removed: %s"
msgstr "Pakketten die met succes automatisch verwijderd werden: %s"

#: ../unattended-upgrade:1409
#, python-format
msgid "Packages that are kept back: %s"
msgstr "Pakketten die vastgehouden werden: %s"

#: ../unattended-upgrade:1412
msgid "Auto-removing the packages failed!"
msgstr "Het automatisch verwijderen van de pakketten mislukte!"

#: ../unattended-upgrade:1413
#, python-format
msgid "Error message: %s"
msgstr "Foutmelding: %s"

#: ../unattended-upgrade:1414
#, python-format
msgid "dpkg returned an error! See %s for details"
msgstr "Dpkg gaf een foutmelding! Zie %s voor details."

#: ../unattended-upgrade:1474
#, python-format
msgid "Initial blacklisted packages: %s"
msgstr "Pakketten die bij aanvang op de zwarte lijst staan: %s"

#: ../unattended-upgrade:1479
#, python-format
msgid "Initial whitelisted packages: %s"
msgstr "Pakketten die bij aanvang op de witte lijst staan: %s"

#: ../unattended-upgrade:1482
msgid "Starting unattended upgrades script"
msgstr "Script voor opwaarderingen zonder toezicht wordt gestart."

#: ../unattended-upgrade:1491
#, python-format
msgid "Allowed origins are: %s"
msgstr "Toegelaten pakketbronnen zijn: %s"

#: ../unattended-upgrade:1507 ../unattended-upgrade:1508
msgid "Unclean dpkg state detected, trying to correct"
msgstr ""
"Dpkg werd in een onzuivere toestand aangetroffen; een poging tot herstel "
"wordt ondernomen."

#: ../unattended-upgrade:1519
#, python-format
msgid ""
"dpkg --configure -a output:\n"
"%s"
msgstr ""
"Uitvoer van 'dpkg --configure -a':\n"
"%s"

#: ../unattended-upgrade:1528
msgid "Lock could not be acquired (another package manager running?)"
msgstr ""
"Alleenrecht kon niet worden verworven. Is een ander programma voor "
"pakketbeheer actief?"

#: ../unattended-upgrade:1530
msgid "Cache lock can not be acquired, exiting"
msgstr ""
"Alleenrecht op de cache kan niet verkregen worden; er wordt afgesloten."

#: ../unattended-upgrade:1545 ../unattended-upgrade:1546
#: ../unattended-upgrade:1773 ../unattended-upgrade:1774
msgid "Cache has broken packages, exiting"
msgstr "De cache bevat defecte pakketten; er wordt afgesloten."

#: ../unattended-upgrade:1595
#, python-format
msgid "GetArchives() failed: %s"
msgstr "GetArchives() mislukte: %s"

#: ../unattended-upgrade:1612 ../unattended-upgrade:1613
#, python-format
msgid "An error occurred: %s"
msgstr "Er deed zich een fout voor: %s"

#: ../unattended-upgrade:1615 ../unattended-upgrade:1617
#, python-format
msgid "The URI %s failed to download, aborting"
msgstr "Het downloaden van URI %s mislukte; er wordt afgebroken."

#: ../unattended-upgrade:1621
#, python-format
msgid "Download finished, but file %s not there?!?"
msgstr "Download eindigde, maar het bestand %s werd daarna niet aangetroffen!"

#: ../unattended-upgrade:1637 ../unattended-upgrade:1641
#, python-format
msgid "Package %s has conffile prompt and needs to be upgraded manually"
msgstr ""
"Pakket %s heeft een configuratievraag en moet handmatig opgewaardeerd worden."

#: ../unattended-upgrade:1670
#, python-format
msgid "package %s not upgraded"
msgstr "pakket %s werd niet opgewaardeerd"

#: ../unattended-upgrade:1702
#, python-format
msgid "Removing unused kernel packages: %s"
msgstr "Ongebruikte kernelpakketten worden verwijderd: %s"

#: ../unattended-upgrade:1724
msgid ""
"No packages found that can be upgraded unattended and no pending auto-"
"removals"
msgstr ""
"Er werden geen pakketten gevonden die zonder toezicht opgewaardeerd kunnen "
"worden. Tevens zijn er geen pakketten die nog automatisch verwijderd moeten "
"worden."

#: ../unattended-upgrade:1754
#, python-format
msgid "Packages that will be upgraded: %s"
msgstr "Pakketten die opgewaardeerd zullen worden: %s"

#: ../unattended-upgrade:1867
msgid "print debug messages"
msgstr "geef de debugmeldingen weer"

#: ../unattended-upgrade:1870
msgid "make apt/libapt print verbose debug messages"
msgstr "laat apt/libapt uitvoerige debugmeldingen geven"

#: ../unattended-upgrade:1873
msgid "print info messages"
msgstr "geef informatieve berichten weer"

#: ../unattended-upgrade:1876
msgid "Simulation, download but do not install"
msgstr "Simulatie, download maar installeer niet."

#: ../unattended-upgrade:1879
msgid "Only download, do not even try to install."
msgstr "Download, maar doe zelfs geen poging te installeren."

#: ../unattended-upgrade:1882
msgid "Upgrade in minimal steps (and allow interrupting with SIGTERM"
msgstr ""
"Waardeer in zo weinig mogelijk stappen op en sta daarbij het onderbreken met "
"SIGTERM toe."

#: ../unattended-upgrade:1891
msgid "You need to be root to run this application"
msgstr ""
"U dient de systeembeheerder 'root' te zijn om deze toepassing uit te voeren."

#: ../unattended-upgrade-shutdown:76
msgid ""
"Unattended-upgrade in progress during shutdown, please don't turn off the "
"computer"
msgstr ""
"Unattended-upgrades is actief bij het afsluiten van de computer; zet de "
"computer niet uit."

#: ../unattended-upgrade-shutdown:140
#, python-format
msgid "error message: '%s'"
msgstr "Foutmelding: '%s'"

#: ../unattended-upgrade-shutdown:150
msgid "Running unattended-upgrades in shutdown mode"
msgstr "Unattended-upgrades wordt in afsluitmodus uitgevoerd."

# Hulpbronnen:
# - https://en.wikipedia.org/wiki/File_locking#Lock_files
#: ../unattended-upgrade-shutdown:176
#, python-format
msgid "Giving up on lockfile after %s delay"
msgstr "Vergrendelingsbestand wordt verwijderd na een oponthoud van %s."

#: ../unattended-upgrade-shutdown:189
msgid ""
"Unattended-upgrades stopped. There may be upgrades left to be installed in "
"the next run."
msgstr ""
"Unattended-upgrades is gestopt. Mogelijk zijn er nog opwaarderingen die "
"doorgevoerd zullen moeten worden bij de volgende uitvoering."

Reply to: