[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/webwml/english/releases/index.wmlHallo iedereen,

Op 4 april 2018 ontvingen wij van 'CVS User frans-guest' het bericht
dat hij een Nederlandse vertaling heeft gekoppeld aan een brontekst
met versie 1.71.

De Nederlandse vertaling is te lezen op
https://www.debian.org/releases/index.nl.html

Deze vertaling heeft de volgende alinea, die twee slordige fouten
bevat.

De huidige "stable" distributie van Debian is versie 9, met de
codenaam stretch. Deze is voor het eerst uitgebracht op als versie 9
op 17 juni 2017 en voor het laatst bijwerkt als versie 9.4,
uitgebracht op current_release_date>.

Naar aanleiding van deze fouten heb ik besloten een nieuwe vertaling
op te stellen.

Hierbij vinden jullie:
- de brontekst
- de nieuwe vertaling

De nieuwe vertaling is een geheel herziene versie van de huidige
vertaling.

Willen jullie eventueel binnen 14 dagen een recensie versturen naar
de mailinglijst?

Willen jullie echter niet binnen 24 uur na de eerste lezing reageren?

Met vriendelijke groet,

Maarten.
#use wml::debian::template title="Debian Releases"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"

<p>Debian always has at least
three releases in active maintenance: <q>stable</q>, <q>testing</q> and
<q>unstable</q>.</p>

<dl>
<dt><a href="stable/">stable</a></dt>
<dd>
<p>
 The <q>stable</q> distribution contains the latest officially
 released distribution of Debian.
</p>
<p>
 This is the production release of Debian, the one which we primarily
 recommend using.
</p>
<p>
 The current <q>stable</q> distribution of Debian is version
 <:=substr '<current_initial_release>', 0, 1:>, codenamed <em><current_release_name></em>.
<ifeq "<current_initial_release>" "<current_release>"
 "It was released on <current_release_date>."
/>
<ifneq "<current_initial_release>" "<current_release>"
 "It was initially released as version <current_initial_release>
 on <current_initial_release_date> and its latest
 update, version <current_release>, was released on <current_release_date>."
/>
</p>
</dd>

<dt><a href="testing/">testing</a></dt>
<dd>
<p>
 The <q>testing</q> distribution contains packages that haven't been
 accepted into a <q>stable</q> release yet, but they are in the queue for
 that. The main advantage of using this distribution is that it has more
 recent versions of software.
</p>
<p>
 See the <a href="$(DOC)/manuals/debian-faq/">Debian FAQ</a> for more information on
 <a href="$(DOC)/manuals/debian-faq/ch-ftparchives#s-testing">what is <q>testing</q></a>
 and <a href="$(DOC)/manuals/debian-faq/ch-ftparchives#s-frozen">how it becomes
 <q>stable</q></a>.
</p>
<p>
 The current <q>testing</q> distribution is <em><current_testing_name></em>.
</p>
</dd>

<dt><a href="unstable/">unstable</a></dt>
<dd>
<p>
 The <q>unstable</q> distribution is where active development of Debian
 occurs. Generally, this distribution is run by developers and those
 who like to live on the edge.
</p>
<p>
 The <q>unstable</q> distribution is always called <em>sid</em>.
</p>
</dd>
</dl>

<h2>Release life cycle</h2>
<p>
 Debian announces its new stable release on a regular basis. Users
 can expect 3 years of full support for each release and 2 years
 of extra LTS support.
</p>

<p>
 See <a href="https://wiki.debian.org/DebianReleases";>Debian Releases</a>
 Wiki page and <a href="https://wiki.debian.org/LTS";>Debian LTS</a>
 Wiki page for detailed information.
</p>

<h2>Index of releases</h2>

<ul>

 <li><a href="<current_testing_name>/">The next release of Debian is codenamed 
  <q><current_testing_name></q></a>
    &mdash; no release date has been set
   </li>
   
 <li><a href="stretch/">Debian 9 (<q>stretch</q>)</a>
   &mdash; current stable release
 </li>
 <li><a href="jessie/">Debian 8 (<q>jessie</q>)</a>
   &mdash; obsolete stable release
 </li>
 
 <li><a href="wheezy/">Debian 7 (<q>wheezy</q>)</a>
   &mdash; obsolete stable release
 </li>

 <li><a href="squeeze/">Debian 6.0 (<q>squeeze</q>)</a>
   &mdash; obsolete stable release
 </li>

 <li><a href="lenny/">Debian GNU/Linux 5.0 (<q>lenny</q>)</a>
   &mdash; obsolete stable release
 </li>

 <li><a href="etch/">Debian GNU/Linux 4.0 (<q>etch</q>)</a>
   &mdash; obsolete stable release
 </li>
 <li><a href="sarge/">Debian GNU/Linux 3.1 (<q>sarge</q>)</a>
   &mdash; obsolete stable release
 </li>
 <li><a href="woody/">Debian GNU/Linux 3.0 (<q>woody</q>)</a>
   &mdash; obsolete stable release
 </li>
 <li><a href="potato/">Debian GNU/Linux 2.2 (<q>potato</q>)</a>
   &mdash; obsolete stable release
 </li>
 <li><a href="slink/">Debian GNU/Linux 2.1 (<q>slink</q>)</a> 
   &mdash; obsolete stable release
 </li>
 <li><a href="hamm/">Debian GNU/Linux 2.0 (<q>hamm</q>)</a>
   &mdash; obsolete stable release
 </li>
</ul>

<p>The web pages for the obsolete Debian releases are kept intact, but
the releases themselves can only be found in a separate
<a href="$(HOME)/distrib/archive">archive</a>.</p>

<p>See the <a href="$(HOME)/doc/manuals/debian-faq/">Debian FAQ</a> for an explanation of
<a href="$(HOME)/doc/manuals/debian-faq/ch-ftparchives#s-sourceforcodenames">where
all these codenames came from</a>.</p>

<h2>Integrity of the data in the releases</h2>

<p>Data integrity is granted by a digitally signed <code>Release</code>
file. To ensure that all files in the release belong to it, checksums of
all <code>Packages</code> files are copied into the <code>Release</code>
file.</p>

<p>Digital signatures for this file are stored in the file
<code>Release.gpg</code>, using the current version of the archive signing
key. For <q>stable</q> and <q>oldstable</q> an additional signature is
generated using an offline key specifically generated for a release
by a member of the <a href="$(HOME)/intro/organization#release-team">\
Stable Release Team</a>.</p>

#use wml::debian::template title="Releases van Debian"
#use wml::debian::translation-check translation="1.71"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"

<p>Debian heeft altijd tenminste drie releases die worden onderhouden:
<q>stable</q>, <q>testing</q> en <q>unstable</q>.</p>

<dl>
<dt><a href="stable/">stable</a> (stabiel)</dt>
<dd>
<p>
 De <q>stable</q> distributie is de meest recente, officieel uitgebrachte
 distributie van Debian.
</p>
<p>
 Dit is de release voor productiviteit, de release die wij u vooral
 aanbevelen te gebruiken.
</p>
<p>
 De huidige <q>stable</q> distributie van Debian is versie
 <:=substr '<current_initial_release>', 0, 1:>, met de naam
 <em><current_release_name></em>.
<ifeq "<current_initial_release>" "<current_release>"
 "Zij werd uitgebracht op <current_release_date>."
/>
<ifneq "<current_initial_release>" "<current_release>"
 "Zij werd voor het eerst uitgebracht als versie <current_initial_release>
 op <current_initial_release_date> en de meest recente versie,
 versie <current_release>, werd uitgebracht op <current_release_date>."
/>
</p>
</dd>

<dt><a href="testing/">testing</a> (getest wordend)</dt>
<dd>
<p>
 De <q>testing</q> distributie bevat pakketten die nog
 niet in de <q>stable</q> release zijn opgenomen, maar die wel
 daarvoor in de rij staan. Deze distributie heeft hoofdzakelijk het
 voordeel dat zij recentere versies van software bevat.
</p>
<p>
 Zie de <a href="$(DOC)/manuals/debian-faq/">Debian FAQ</a> voor meer informatie over
 <a href="$(DOC)/manuals/debian-faq/ch-ftparchives#s-testing">wat <q>testing</q> is</a>
 en <a href="$(DOC)/manuals/debian-faq/ch-ftparchives#s-frozen">hoe het
 <q>stable</q> wordt</a>.
</p>
<p>
 De huidige <q>testing</q> distributie is <em><current_testing_name></em>.
</p>
</dd>

<dt><a href="unstable">unstable</a> (onstabiel)</dt>
<dd>
<p>
 De <q>unstable</q> distributie is het ontwikkelfront van Debian. Over
 het algemeen wordt deze distributie gebruikt door ontwikkelaars en door
 degenen die graag voortdurend de allernieuwste programmatuur willen gebruiken
 en de risico's die daaraan verbonden zijn kunnen accepteren.
</p>
<p>
 De <q>unstable</q> distributie heeft steeds <em>sid</em> als naam.
</p>
</dd>
</dl>

<h2>Levenscyclus van een release</h2>
<p>
 Debian kondigt regelmatig een nieuwe stabiele release aan. Gebruikers
 kunnen 3 jaar volledige ondersteuning voor elke stabiele release
 verwachten, en daarna nog eens 2 jaar LTS-ondersteuning.
</p>

<p>
 Raadpleeg voor gedetailleerde informatie de wikipagina's
 <a href="https://wiki.debian.org/DebianReleases";>Debian Releases</a>
 en <a href="https://wiki.debian.org/LTS";>Debian LTS</a>.
</p>

<h2>Lijst van releases</h2>
<ul>
 <li><a href="<current_testing_name>/">De volgende versie van Debian heeft de naam
   <q><current_testing_name></q></a>
   &mdash; er is nog geen releasedatum vastgelegd
 </li>
 <li><a href="stretch/">Debian 9 (<q>stretch</q>)</a>
   &mdash; huidige stabiele release
 </li>
 <li><a href="jessie/">Debian 8 (<q>jessie</q>)</a>
   &mdash; verouderde stabiele release
 </li>
 <li><a href="wheezy/">Debian 7 (<q>wheezy</q>)</a>
   &mdash; verouderde stabiele release
 </li>
 <li><a href="squeeze/">Debian 6.0 (<q>squeeze</q>)</a>
   &mdash; verouderde stabiele release
 </li>
 <li><a href="lenny/">Debian GNU/Linux 5.0 (<q>lenny</q>)</a>
   &mdash; verouderde stabiele release
 </li>
 <li><a href="etch/">Debian GNU/Linux 4.0 (<q>etch</q>)</a>
   &mdash; verouderde stabiele release
 </li>
 <li><a href="sarge/">Debian GNU/Linux 3.1 (<q>sarge</q>)</a>
   &mdash; verouderde stabiele release
 </li>
 <li><a href="woody/">Debian GNU/Linux 3.0 (<q>woody</q>)</a>
   &mdash; verouderde stabiele release
 </li>
 <li><a href="potato/">Debian GNU/Linux 2.2 (<q>potato</q>)</a>
   &mdash; verouderde stabiele release
 </li>
 <li><a href="slink/">Debian GNU/Linux 2.1 (<q>slink</q>)</a>
   &mdash; verouderde stabiele release
 </li>
 <li><a href="hamm/">Debian GNU/Linux 2.0 (<q>hamm</q>)</a>
   &mdash; verouderde stabiele release
 </li>
</ul>

<p>De internetpagina's voor de verouderde Debian-releases worden in stand
gehouden, maar de releases zelf kunnen alleen gevonden worden in een apart
<a href="$(HOME)/distrib/archive">archief</a>.</p>

<p>De <a href="$(HOME)/doc/manuals/debian-faq/">Debian FAQ</a> bevat een uitleg over
<a href="$(HOME)/doc/manuals/debian-faq/ch-ftparchives#s-sourceforcodenames">waar
alle bovenstaande namen vandaan komen</a>.</p>

<h2>Integriteit van de data in de releases</h2>

<p>De integriteit van een release wordt gegarandeerd door een digitaal
ondertekend <code>Release</code>-bestand. Om er zeker van te zijn dat
alle bestanden in een release er echt bij horen, worden controlesommen
van alle <code>Packages</code>-bestanden opgenomen in het
<code>Release</code>-bestand.</p>

<p>De digitale handtekeningen voor het <code>Release</code>-bestand worden
opgeslagen in het bestand <code>Release.gpg</code>; hiervoor wordt de huidige
digitale sleutel voor de ondertekening van een archief gebruikt.
Voor <q>stable</q> en <q>oldstable</q> wordt een aanvullende handtekening
gegenereerd met behulp van een offline sleutel die door een lid van het
<a href="$(HOME)/intro/organization#release-team">Stable Release Team</a>
specifiek voor een release wordt aangemaakt.</p>


Reply to: