[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] debian-installer://packages/po/sublevel3/nl.poDag iedereen,

De teksten van het derde subniveau van het installatie-programma
werden op een aantal plaatsen geactualiseerd. De Nederlandse vertaling
is nu bijgewerkt. In bijlage een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
Index: installer/packages/po/sublevel3/nl.po
===================================================================
--- installer/packages/po/sublevel3/nl.po	(revision 71060)
+++ installer/packages/po/sublevel3/nl.po	(working copy)
@@ -3,28 +3,28 @@
 # Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
 # This file is distributed under the same license as debian-installer.
 # Frans Pop <aragorn@tiscali.nl>, 2005.
 # Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2007, 2008, 2009, 2010.
 # Eric Spreen <erispre@gmail.com>, 2010.
 # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011, 2012.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015, 2016.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015, 2016, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-installer/sublevel3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: \n"
-"PO-Revision-Date: 2016-01-13 19:51+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-03-30 15:07+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #. Type: text
 #. Description
 #. :sl3:
 #: ../console-setup.templates:2001
 msgid "Do not change the boot/kernel font"
@@ -74,16 +74,15 @@
 msgstr "# Cyrillisch - niet-Slavische talen"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #. :sl3:
 #: ../console-setup.templates:5001
-#, fuzzy
 #| msgid "# Cyrillic - non-Slavic languages"
 msgid ". Cyrillic - non-Slavic languages (for blind users)"
-msgstr "# Cyrillisch - niet-Slavische talen"
+msgstr ". Cyrillisch - niet-Slavische talen (voor blinden)"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #. :sl3:
 #: ../console-setup.templates:5001
 msgid "# Cyrillic - Slavic languages (also Bosnian and Serbian Latin)"
@@ -91,17 +90,15 @@
 "# Cyrillisch - Slavische talen (waaronder Bosnisch en Servisch Latijns)"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #. :sl3:
 #: ../console-setup.templates:5001
-#, fuzzy
 #| msgid "# Cyrillic - Slavic languages (also Bosnian and Serbian Latin)"
 msgid ". Cyrillic - Slavic languages (for blind users)"
-msgstr ""
-"# Cyrillisch - Slavische talen (waaronder Bosnisch en Servisch Latijns)"
+msgstr ". Cyrillisch - Slavische talen (voor blinden)"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #. :sl3:
 #: ../console-setup.templates:5001
 msgid ". Ethiopic"
@@ -123,13 +120,13 @@
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #. :sl3:
 #: ../console-setup.templates:5001
 msgid ". Greek (for blind users)"
-msgstr ""
+msgstr ". Grieks (voor blinden)"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #. :sl3:
 #: ../console-setup.templates:5001
 msgid "# Hebrew"
@@ -1583,16 +1580,15 @@
 msgstr "Moskou+08 - Magadan"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #. :sl3:
 #: ../common.templates.in:26001
-#, fuzzy
 #| msgid "Moscow+01 - Samara"
 msgid "Moscow+09 - Kamchatka"
-msgstr "Moskou+01 - Samara"
+msgstr "Moskou+09 - Kamtsjatka"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #. :sl3:
 #: ../common.templates.in:27001
 msgid "Johnston Atoll"
@@ -2560,41 +2556,52 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl3:
 #: ../iso-scan.templates:18001
 msgid "Copy the ISO image into RAM before mounting it?"
 msgstr ""
+"Het ISO-image in het RAM-geheugen kopiëren vooraleer het aan te koppelen?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl3:
 #: ../iso-scan.templates:18001
 msgid ""
 "There is enough available memory to be able to copy the ISO image into RAM."
 msgstr ""
+"Er is voldoende beschikbaar geheugen om het ISO-image in het RAM-geheugen te "
+"kunnen kopiëren."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl3:
 #: ../iso-scan.templates:18001
 msgid ""
 "Choosing this option allows reusing the disk hosting the ISO image. If you "
 "don't do it, the disk will be actively used to access the ISO image and it "
 "can't be partitioned by the installer."
 msgstr ""
+"Kiezen voor deze optie laat het hergebruik toe van de schijf met het ISO-"
+"image. Indien u hier niet voor kiest, zal de schijf actief gebruikt worden "
+"om het ISO-image te benaderen en zal het installatieprogramma deze niet "
+"kunnen indelen."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl3:
 #: ../iso-scan.templates:18001
 msgid ""
 "Note however that if you overwrite the disk containing the ISO image, you "
 "should not reboot before the end of the installation as you will not be able "
 "to restart the installer since the ISO image will be gone from the hard disk "
 "and memory."
 msgstr ""
+"Merk evenwel op dat indien u de schijf met het ISO-image overschrijft, u "
+"niet zou mogen heropstarten voor het einde van de installatie. U zult dan "
+"immers het installatieprogramma niet kunnen herstarten, vermits het ISO-"
+"image niet meer aanwezig zal zijn op de harde schijf, noch in het geheugen."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #. :sl3:
 #: ../save-logs.templates:5001
 msgid "Web server started, but network not running"

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: