[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] Bijgewerkte handleiding voor Debian-Edu stretchDag iedereen,

Ik heb de Nederlandse vertaling van de handleiding in het git-archief
bijgewerkt om ze opnieuw up-to-date te maken. In bijlage het
diff-bestand met het verschil met de vorige bijwerking.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/documentation/debian-edu-stretch/debian-edu-stretch-manual.nl.po b/documentation/debian-edu-stretch/debian-edu-stretch-manual.nl.po
index 18fd9663..fdc46478 100644
--- a/documentation/debian-edu-stretch/debian-edu-stretch-manual.nl.po
+++ b/documentation/debian-edu-stretch/debian-edu-stretch-manual.nl.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-edu-stretch-manual\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-doc@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-06-22 10:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-06-26 21:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-06-28 13:25+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-07-12 14:57+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #. type: Attribute 'lang' of: <article>
 msgid "en"
@@ -3921,17 +3921,6 @@ msgid "Printer Management"
 msgstr "Printerbeheer"
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
 "For Printer Management point your web browser to <ulink url=\"https://";
 "www:631\"/> and accept the self-signed certificate. This is the normal CUPS "
@@ -4509,12 +4498,6 @@ msgstr ""
 "apt-get update &amp;&amp; ltsp-chroot apt-get upgrade</computeroutput>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><section><para>
 msgid ""
 "If you do not want to manually upgrade packages and trust Debian to do a "
 "good job with new versions, you can configure <computeroutput>unattended-"
@@ -4770,16 +4753,10 @@ msgstr ""
 "url=\"https://www.debian.org/releases/stretch/releasenotes\"/>)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-msgid ""
-"Don't use X, use a virtual console, log in as root. Read all debconf "
-"information carefully, choose 'keep your currently-installed version' unless "
-"stated differently below; in most cases hitting return will be fine."
+msgid "Don't use X, use a virtual console, log in as root."
 msgstr ""
 "Werk niet in een grafische omgeving, gebruik een virtuele console, meld u "
-"aan als systeembeheerder (root). Lees aandachtig alle informatie van "
-"debconf, kies 'behoud de momenteel geïnstalleerde versie' tenzij hieronder "
-"anders aangegeven wordt; in de meeste gevallen zal op de return-toets "
-"drukken volstaan."
+"aan als systeembeheerder (root)."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -4867,6 +4844,21 @@ msgstr ""
 "(de pager) te verlaten."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"Read all debconf information carefully, choose 'keep your currently-"
+"installed version' unless stated differently below; in most cases hitting "
+"return will be fine."
+msgstr ""
+"Lees aandachtig alle informatie van debconf, kies 'behoud de momenteel "
+"geïnstalleerde versie' tenzij hieronder anders aangegeven wordt; in de "
+"meeste gevallen zal op de return-toets drukken volstaan."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "You will see some prompts about package configurations:"
 msgstr ""
 "U zult een aantal vragen zien in verband met de configuratie van pakketten:"
@@ -4915,8 +4907,6 @@ msgid "/etc/default/ldap2zone: Choose Y."
 msgstr "/etc/default/ldap2zone: Kies Y."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "/etc/gosa/gosa.conf: Choose N. (Never accept a new gosa.conf version!)"
 msgstr ""
 "/etc/gosa/gosa.conf: Kies N. (Aanvaard nooit een nieuwe versie van gosa."
@@ -4972,17 +4962,28 @@ msgstr "Pas de configuratie aan en pas ze toe:"
 
 #. type: CDATA
 #, no-wrap
 msgid ""
 "cfengine-debian-edu -D installation\n"
 "rm /etc/apache2/conf-enabled/nagios3.conf\n"
-"rm /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf\n"
+"a2dismod userdir\n"
+"ln -s /etc/apache2/mods-available/userdir.load etc/apache2/mods-available/debian-edu-userdir.load\n"
+"a2enmod debian-edu-userdir\n"
 "sed -i 's/udp4/udp/' /etc/inetd.conf  # Debian Bug #789667 (atftpd)\n"
 "service squid start\n"
 "service apache2 restart"
 msgstr ""
 "cfengine-debian-edu -D installation\n"
 "rm /etc/apache2/conf-enabled/nagios3.conf\n"
-"rm /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf\n"
+"a2dismod userdir\n"
+"ln -s /etc/apache2/mods-available/userdir.load etc/apache2/mods-available/debian-edu-userdir.load\n"
+"a2enmod debian-edu-userdir\n"
 "sed -i 's/udp4/udp/' /etc/inetd.conf  # Debian Bug #789667 (atftpd)\n"
 "service squid start\n"
 "service apache2 restart"
@@ -5012,6 +5013,17 @@ msgid "apt install debian-edu-artwork-softwaves"
 msgstr "apt install debian-edu-artwork-softwaves"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"If the upgraded system fails to boot on qemu/kvm, see <ulink url=\"https://";
+"bugs.debian.org/844446#\">844446</ulink>. Changing the architecture away "
+"from Broadwell in QEMU might help."
+msgstr ""
+"Indien het opgewaardeerde systeem niet kan opstarten op qemu/kvm, raadpleeg "
+"dan probleemrapport <ulink url=\"https://bugs.debian.org/844446#\";>844446</"
+"ulink>. De architectuur aanpassen van Broadwell naar QEMU kan aan het "
+"probleem verhelpen."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "After reboot, do some more cleanup:"
 msgstr "Na het heropstarten heeft u nog wat extra opruimwerk:"
 
@@ -5021,16 +5033,16 @@ msgstr "Na het heropstarten heeft u nog wat extra opruimwerk:"
 #| "apt purge linux-image-3.16.0-4-amd64 \n"
 #| "apt purge debian-edu-artwork-lines   # Only if not wanted as an alternative theme.\n"
 #| "dpkg -P php5-imagick\n"
 msgid ""
 "apt purge linux-image-3.16.0-4-amd64 \n"
 "apt purge debian-edu-artwork-lines   # Only if not wanted as an alternative theme.\n"
-"dpkg -P php5-imagick\n"
+"dpkg -P php5-imagick          # Package might not be installed in all cases.\n"
 "rm -rf /etc/php5"
 msgstr ""
 "apt purge linux-image-3.16.0-4-amd64 \n"
 "apt purge debian-edu-artwork-lines   # Enkel indien u het niet als een alternatieve stijl wilt gebruiken.\n"
-"dpkg -P php5-imagick\n"
+"dpkg -P php5-imagick          # Mogelijk is niet in alle gevallen het pakket geïnstalleerd.\n"
 "rm -rf /etc/php5"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
@@ -5047,18 +5059,14 @@ msgstr ""
 "service apache2 restart"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Check if the upgraded system works:"
 msgstr "Ga na of het opgewaardeerde systeem werkt:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid "Reboot; log in as first user and test"
 msgstr "Herstart; log in als eerste gebruiker en test"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "if the GOsa² gui is working,"
 msgstr "of de grafische gebruikersomgeving van GOsa² werkt,"
 
@@ -5886,13 +5894,6 @@ msgid "Automatic installation of security upgrades"
 msgstr "Beveiligingsbijwerkingen automatisch installeren"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
 "<computeroutput>unattended-upgrades</computeroutput> is a Debian package "
 "which will install security (and other) upgrades automatically. The package "
@@ -10155,8 +10156,9 @@ msgstr ""
 "handleiding om een van de andere te kiezen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-msgid "Firefox 45.8 ESR and Chromium 57"
-msgstr "Firefox 45.8 ESR en Chromium 57"
+msgid "Firefox 45.9 ESR and Chromium 59"
+msgstr "Firefox 45.9 ESR en Chromium 59"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Iceweasel has been re-renamed to Firefox!"
@@ -10699,8 +10701,13 @@ msgstr "Bijlage A - De GNU Algemene Gebruikerslicentie"
 
 #. type: CDATA
 #, no-wrap
-msgid "Note to translators: there is no need to translate the GPL license text. Translations are available at https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html.";
-msgstr "Opmerking ten behoeve van vertalers: het vertalen van de tekst van de GPL-licentie is niet nodig. Er zijn vertalingen te vinden op https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html.";
+msgid ""
+"Note to translators: there is no need to translate the GPL license text.\n"
+"Translations are available at https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html.";
+msgstr ""
+"Opmerking ten behoeve van vertalers: het vertalen van de tekst van de GPL-licentie is niet nodig.\n"
+"Er zijn vertalingen te vinden op https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html.";
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: