[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/releases/stretch/errata.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage het ontwerp voor het bestand errata.wml voor de nieuwe
map /releases/stretch/.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

#use wml::debian::template title="Debian 9 -- Errata" BARETITLE=true
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="1.1"

#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"<toc-display/>

# <toc-add-entry name="known_probs">Bekende problemen</toc-add-entry>
<toc-add-entry name="security">Beveiligingsproblemen</toc-add-entry>

<p>Het Debian security-team brengt updates uit voor pakketten uit de stabiele
release waarin problemen in verband met beveiliging vastgesteld werden.
Raadpleeg de <a href="$(HOME)/security/">beveiligingspagina's</a> voor informatie over
eventuele beveiligingsproblemen die in <q>Stretch</q> ontdekt werden.</p>

<p>Als u APT gebruikt, voeg dan de volgende regel toe aan 
<tt>/etc/apt/sources.list</tt> om toegang te hebben tot de laatste 
beveiligingsupdates:</p>

<pre>
   deb http://security.debian.org/ stretch main contrib non-free
</pre>

<p>Voer daarna <kbd>apt-get update</kbd> uit, gevolgd door 
<kbd>apt-get upgrade</kbd>.</p>


<toc-add-entry name="pointrelease">Tussenreleases</toc-add-entry>

<p>Soms, in het geval van diverse kritieke problemen of opwaarderingen in
verband met beveiliging, wordt de distributie bijgewerkt. Deze worden gewoonlijk
aangeduid als tussenreleases.</p>

<!-- <ul>
  <li>De eerste tussenrelease, 9.1, werd uitgebracht op
      <a href="$(HOME)/News/2017/FIXME">FIXME</a>.</li>
</ul> --><ifeq <current_release_stretch> 9.0 "

<p>Er zijn nog geen tussenreleases voor Debian 9.</p>" "

<p>Zie de
<a href="http://ftp.nl.debian.org/debian/dists/stretch/ChangeLog";>ChangeLog</a>
voor details over wijzigingen tussen 9.0 en <current_release_stretch/>.</p>"/>

<p>Verbeteringen voor de uitgebracht stabiele distributie gaan dikwijls door een
uitgebreide testperiode voordat ze in het archief worden aanvaard.
Deze verbeteringen zijn echter wel beschikbaar in de map
<a href="http://ftp.debian.org/debian/dists/stretch-proposed-updates/";>\
dists/stretch-proposed-updates</a> van elke Debian archief-spiegelserver.</p>

<p>Als u APT gebruikt om uw pakketten bij te werken, dan kunt u de
voorgestelde updates installeren door de volgende regel toe te voegen aan
<tt>/etc/apt/sources.list</tt>:</p>

<pre>
  \# voorgestelde updates voor een 9 tussenrelease
  deb http://ftp.nl.debian.org/debian stretch-proposed-updates main contrib non-free
</pre>

<p>Voer daarna <kbd>apt-get update</kbd> uit, gevolgd door 
<kbd>apt-get upgrade</kbd>.</p>


<toc-add-entry name="installer">Installatiesysteem</toc-add-entry>

<p>
Zie voor informatie over errata en updates van het installatiesysteem
de <a href="debian-installer/">installatie-informatie</a>-pagina.
</p>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: