[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/doc/misc-manuals.nl.htmlDag iedereen,

In dit geval is de wijziging minimaal.
In bijlage het bijgewerkt bestand en een diff.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Index: webwml/dutch/doc/misc-manuals.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/doc/misc-manuals.wml,v
retrieving revision 1.14
diff -u -r1.14 misc-manuals.wml
--- webwml/dutch/doc/misc-manuals.wml	5 Nov 2016 15:09:06 -0000	1.14
+++ webwml/dutch/doc/misc-manuals.wml	20 Jun 2017 20:21:42 -0000
@@ -1,7 +1,7 @@
 #use wml::debian::ddp title="Diverse Debian Handleidingen"
 #include "$(ENGLISHDIR)/doc/manuals.defs"
 #include "$(ENGLISHDIR)/doc/misc-manuals.defs"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.26"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.27"
 
 # Last Translation Update by $Author: elbrus $
 # Last Translation Update at $Date: 2016/11/05 15:09:06 $
@@ -15,7 +15,7 @@
 
 <doctable>
  <authors "Will Lowe, Martin Schulze, Bdale Garbee">
- <maintainer "Bdale Garbee">
+ <maintainer "Bdale Garbee, Javier Fernández-Sanguino Peña">
  <status>
  afgewerkt, wordt op aanvraag bijgewerkt
  </status>
#use wml::debian::ddp title="Diverse Debian Handleidingen"
#include "$(ENGLISHDIR)/doc/manuals.defs"
#include "$(ENGLISHDIR)/doc/misc-manuals.defs"
#use wml::debian::translation-check translation="1.27"

# Last Translation Update by $Author: elbrus $
# Last Translation Update at $Date: 2016/11/05 15:09:06 $

<document "Debian Project History" "history">

<div class="centerblock">
<p>
 Deze handleiding verduidelijkt de geschiedenis, de doelstellingen en verwante
 zaken van het Debian Project.

<doctable>
 <authors "Will Lowe, Martin Schulze, Bdale Garbee">
 <maintainer "Bdale Garbee, Javier Fernández-Sanguino Peña">
 <status>
 afgewerkt, wordt op aanvraag bijgewerkt
 </status>
 <availability>
 <inpackage "debian-history">
 <inddpcvs-debian-history>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr>

<document "DebianDoc-SGML Markup Manual" "markup">

<div class="centerblock">
<p>
 Documentatie voor het <strong>debiandoc-sgml</strong>-systeem,
 met inbegrip van 'best practices' en hints voor beheerders. Toekomstige versies
 zouden tips moeten bevatten voor het gemakkelijker beheren en compileren van
 documentatie in Debian-pakketten, richtlijnen voor het organiseren van de
 vertaling van documentatie en andere nuttige informatie.
 Zie ook <a href="https://bugs.debian.org/43718";>bug #43718</a>.

<doctable>
 <authors "Ian Jackson, Ardo van Rangelrooij">
 <maintainer "Ardo van Rangelrooij">
 <status>
 afgewerkt
 </status>
 <availability>
 <inpackage "debiandoc-sgml-doc">
 <inddpcvs-debiandoc-sgml-doc>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr>

<document "Debian SGML/XML HOWTO" "sgml-howto">

<div class="centerblock">
<p>
 Deze HOWTO bevat praktische informatie over het gebruik van SGML en XML op
 een Debian-besturingssysteem.

<doctable>
 <authors "Stephane Bortzmeyer">
 <maintainer "Stephane Bortzmeyer">
 <status>
 gestagneerd, verouderd
 </status>
 <availability>
 <inddpcvs-sgml-howto>
 </availability>
</doctable>
</div>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: