[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/devel/debian-installer/index.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een aangepast index.wml-bestand voor devel/debian-installer/.

Zoals u uit het bijgevoegde diff-bestand kunt opnmaken, moet enkel het
item translation-check aangepast worden. De inhoudelijke aanpassing
die ermee verband houdt (1 maal http -> https) werd reeds uitgevoerd
door Julien Cristau.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Index: webwml/dutch/devel/debian-installer/index.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/devel/debian-installer/index.wml,v
retrieving revision 1.27
diff -u -r1.27 index.wml
--- webwml/dutch/devel/debian-installer/index.wml	13 May 2017 08:33:29 -0000	1.27
+++ webwml/dutch/devel/debian-installer/index.wml	2 Jun 2017 20:16:21 -0000
@@ -2,7 +2,7 @@
 #use wml::debian::recent_list
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
 #include "$(ENGLISHDIR)/devel/debian-installer/images.data"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.279"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.280"
 
 <h1>Nieuws</h1>
 
#use wml::debian::template title="Het installatieprogramma van Debian" NOHEADER="true"
#use wml::debian::recent_list
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/debian-installer/images.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.280"

<h1>Nieuws</h1>

<p><:= get_recent_list('News/$(CUR_YEAR)', '2',
'$(ENGLISHDIR)/devel/debian-installer', '', '\d+\w*' ) :>
<a href="News">Ouder nieuws</a>
</p>

<h1>Installeren met het installatieprogramma van Debian</h1>
 

<p>
<if-stable-release release="jessie">
<strong>Voor de officiële Debian <current_release_jessie> installatie-media en
informatie</strong>, zie
<a href="$(HOME)/releases/jessie/debian-installer">de jessie-pagina</a>.
</if-stable-release>
<if-stable-release release="stretch">
<strong>Voor de officiële Debian <current_release_stretch> installatie-media en
informatie</strong>, zie
<a href="$(HOME)/releases/stretch/debian-installer">de stretch-pagina</a>.
</if-stable-release>
</p>

<div class="tip">
<p>
Alle images waarnaar hieronder wordt verwezen zijn voor de versie van het 
installatieprogramma van Debian
dat wordt ontwikkeld voor de volgende release van Debian en zullen
standaard Debian testing (<q><current_testing_name></q>) installeren.
</p>
</div>

<if-stable-release release="jessie">
<p>

<strong>Bij de installatie van Debian testing</strong> raden we u aan om de
<strong><humanversion /></strong> release van het installatieprogramma te
gebruiken, nadat u de <a href="errata">errata</a> heeft doorgenomen. Er zijn de
volgende images beschikbaar voor <humanversion />:
<!--
<strong>Bij de installatie van Debian testing</strong> raden we u aan om de
<strong>dagelijks gemaakte images</strong> van het installatieprogramma te
gebruiken.  Er zijn de volgende dagelijks gemaakte images beschikbaar:
-->
</p>

<h2>Officiële release</h2>

<div class="line">
<div class="item col50">
<strong>netinst (meestal 150-280 MB) CD-images</strong>
<netinst-images />
</div>


</div>

<div class="line">
<div class="item col50">
<strong>CD</strong>
<full-cd-images />
</div>

<div class="item col50 lastcol">
<strong>DVD</strong>
<full-dvd-images />
</div>

</div>


<div class="line">
<div class="item col50">
<strong>CD (via <a href="$(HOME)/CD/jigdo-cd">jigdo</a>)</strong>
<full-cd-jigdo />
</div>

<div class="item col50 lastcol">
<strong>DVD (via <a href="$(HOME)/CD/jigdo-cd">jigdo</a>)</strong>
<full-dvd-jigdo />
</div>

</div>

<div class="line">
<div class="item col50">
<strong>Blu-ray  (via <a href="$(HOME)/CD/jigdo-cd">jigdo</a>)</strong>
<full-bd-jigdo />
</div>

<div class="item col50 lastcol">
<strong>andere images (netboot, USB-stick, etc.)</strong>
<other-images />
</div>
</div>

<p>
Of installeer het <b>huidige wekelijkse snapshot van Debian testing</b> die
dezelfde versie van het installatieprogramma gebruikt als de laatste release:
</p>

<h2>Actuele wekelijkse snapshots</h2>

<div class="line">
<div class="item col50">
<strong>CD</strong>
<devel-full-cd-images />
</div>

<div class="item col50 lastcol">
<strong>DVD</strong>
<devel-full-dvd-images />
</div>
</div>

<div class="line">
<div class="item col50">
<strong>CD (via <a href="$(HOME)/CD/jigdo-cd">jigdo</a>)</strong>
<devel-full-cd-jigdo />
</div>

<div class="item col50 lastcol">
<strong>DVD (via <a href="$(HOME)/CD/jigdo-cd">jigdo</a>)</strong>
<devel-full-dvd-jigdo />
</div>
</div>

<div class="line">
<div class="item col50">
<strong>Blu-ray (via <a href="$(HOME)/CD/jigdo-cd">jigdo</a>)</strong>
<devel-full-bd-jigdo />
</div>
</div>


</if-stable-release>
<!--
<p>
Als u liever het nieuwste en beste gebruikt, ofwel om ons te helpen met het
testen van de komende release van het installatieprogramma ofwel vanwege
hardware of andere problemen, probeer dan een van deze <strong>dagelijks
gemaakte images</strong> die de nieuwst beschikbare versie van de
installatiecomponenten bevatten.
</p>
-->

<h2>Actuele dagelijkse snapshots</h2>

<div class="line">
<div class="item col50">
<strong>netinst (meestal 150-280 MB) <!-- en businesscard (meestal 20-50 MB) --> CD-images</strong>
<devel-small-cd-images />
</div>

<div class="item col50 lastcol">
<strong>netinst <!-- en businesscard --> CD-images (via <a href="$(HOME)/CD/jigdo-cd">jigdo</a>)</strong>
<devel-small-cd-jigdo />
</div>
</div>

<div class="line">
<div class="item col50">
<strong>multi-arch CD-images</strong>
<devel-multi-arch-cd />
</div>

<div class="item col50 lastcol">
<strong>andere images (netboot, USB-stick, etc.)</strong>
<devel-other-images />
</div>
</div>

<p>
Als uw systeem hardware bevat die vereist dat voor
het stuurprogramma van het apparaat <strong>firmware geladen wordt</strong>,
dan kunt u een van de <a
href="https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/firmware/";>tarballs
van veelvoorkomende firmware-pakketten</a> gebruiken. Instructies over het
gebruik van deze tarballs en algemene informatie over het laden van firmware
tijdens de installatie is te vinden in de installatiehandleiding (zie
documentatie hieronder).
</p>

<p>
<strong>Opmerkingen</strong>
</p>
<ul>
#	<li>We raden u aan om de <a
#	href="https://wiki.debian.org/DebianInstaller/Today";>bekende 
#	problemen</a>
#	door te nemen voordat u de dagelijks gemaakte images probeert.</li>
	<li>Een architectuur kan (tijdelijk) worden weggelaten uit het overzicht
	van de dagelijks gemaakte images als deze images niet (betrouwbaar)
	beschikbaar zijn.</li>
	<li>Voor de CD- en DVD-images is er een <tt>MD5SUMS</tt>-bestand
	beschikbaar in de map waar de images staan.</li>
	<li>Voor het downloaden van volledige CD- en DVD-images wordt het gebruik
	van jigdo aanbevolen.</li>
	<li>Er is slechts een beperkt aantal images van de CD- en DVD-sets
	beschikbaar als ISO-bestand om direct te downloaden. De meeste gebruikers
	hebben geen behoefte aan alle software die beschikbaar is op alle
	schijven, vandaar dat de volledige sets enkel via jigdo beschikbaar
	zijn om ruimte te besparen op download-servers en spiegelservers.</li>
	<li>Het multi-arch <em>CD</em>-image ondersteunt i386/amd64; de
	installatie is hetzelfde als installeren vanaf een netinst-image van een
	enkele architectuur.</li>
	<li>Het multi-arch <em>DVD</em>-image ondersteunt i386/amd64; de
	installatie is hetzelfde als installeren vanaf een volledige CD-image 
	van een enkele architectuur;
	de DVD bevat ook de bronbestanden van alle meegeleverde pakketten.</li>
</ul>

<p>
<strong>Wanneer u het installatieprogramma van Debian heeft 
gebruikt</strong>, stuur ons dan
een <a
href="https://d-i.debian.org/manual/en.i386/ch05s04.html#submit-bug";>installatie-rapport</a>,
ook als u geen problemen hebt ondervonden.
</p>

<h1>Documentatie</h1>

<p>
<strong>Als u maar één document doorleest</strong> voor de installatie, lees
dan onze <a
href="https://d-i.debian.org/manual/en.i386/apa.html";>Installatie-howto</a>,
een snelle doorloop van het installatieproces. Andere nuttige documentatie is
onder andere:
</p>

<ul>
<li>Installatiehandleiding:
  <a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">versie voor de
  huidige release</a>
  &mdash;
#  <a href="$(HOME)/releases/testing/installmanual">ontwikkelingsversie</a>,
  <a href="https://d-i.debian.org/manual/";>meest recente versie (Subversion)</a>,
<br />
gedetailleerde installatie-instructies</li>
<li><a 
href="https://wiki.debian.org/DebianInstaller/FAQ";>FAQ Debian-
Installatieprogramma</a>
en <a href="$(HOME)/CD/faq/">FAQ Debian-CD</a><br />
veelgestelde vragen en antwoorden</li>
<li><a 
href="https://wiki.debian.org/DebianInstaller";>Wiki 
Debian-Installatieprogramma</a><br />
door de gemeenschap onderhouden documentatie</li>
</ul>

<h1>Contact opnemen</h1>

<p>
De <a href="https://lists.debian.org/debian-boot/";>debian-boot mailinglijst</a>
is de voornaamste plek voor discussie over en werk aan het 
installatieprogramma van Debian.
</p>

<p>
We hebben ook een IRC-kanaal, #debian-boot op <tt>irc.debian.org</tt>. Dit
kanaal wordt voornamelijk gebruikt voor ontwikkeling, maar soms ook voor
ondersteuning. Als u hier geen reactie krijgt, probeer dan de mailinglijst.
</p>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: