[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/partners/2017/index.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte versie van het bestand
partners/2017/index.wml.

Ook in bijlage een diff-bestand met het verschil met de vorige versie.
 
Hoogstwaarschijnlijk heeft de "validation failed"-foutmelding van deze
avond te maken met de aanpassing die Laura op 30 mei aan de Engelse
versie maakte en dus, gezien de datum, onze eigen poging om de
gewijzigde partners-situatie op de website bij te benen, gekruist heeft.

Er zijn recent nog een aantal webpagina's bijgewerkt en dus mogen nog
een aantal bijgewerkte vertalingen verwacht worden, maar wellicht is het
goed om deze specifieke aanpassing zo snel mogelijk door te voeren.


-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Index: webwml/dutch/partners/2017/index.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/partners/2017/index.wml,v
retrieving revision 1.1
diff -u -r1.1 index.wml
--- webwml/dutch/partners/2017/index.wml	2 Jun 2017 07:56:03 -0000	1.1
+++ webwml/dutch/partners/2017/index.wml	2 Jun 2017 19:39:26 -0000
@@ -1,7 +1,7 @@
 #use wml::debian::template title="Partners van Debian in 2017"
 #use wml::debian::recent_list
 #include "$(ENGLISHDIR)/partners/index.include"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.6"
 
 
 <p>Informatie over het huidige partnerprogramma en de lijst
@@ -16,7 +16,7 @@
 
 <h3>Partners voor 2017</h3>
 
-#include "partners.data"
+#include "$(ENGLISHDIR)/partners/2017/partners.data"
 
 <hrline>
 
#use wml::debian::template title="Partners van Debian in 2017"
#use wml::debian::recent_list
#include "$(ENGLISHDIR)/partners/index.include"
#use wml::debian::translation-check translation="1.6"


<p>Informatie over het huidige partnerprogramma en de lijst
van de huidige partners is te vinden op de
<a href="..">hoofdpagina van het partnerprogramma</a>.

<h3>Voorwaarden van het partnerprogramma van 2017</h3>

<p>Raadpleeg voor bijkomende informatie over het partnerprogramma van
   Debian van 2017
   het <a href="./partners">Partnerprogramma 2017</a>.</p>

<h3>Partners voor 2017</h3>

#include "$(ENGLISHDIR)/partners/2017/partners.data"

<hrline>

<h3>Sponsors van DebConf17</h3>

<p>De sponsors van DebConf17 worden vermeld op de
<a href="https://debconf17.debconf.org";>website van DebConf17</a>.</p>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: