[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po-debconf://google-android-build-tools-installer/nl.poHallo lijst,


ik heb voor mezelf de documentatie nogmaals doorlopen en zal een poging
wagen om de vertaling te voorzien.
Bij de rapportering van de vertaling zal ik waarschijnlijk nog wel wat
hulp kunnen gebruiken.

Mvg,
Benedict

-- 
Benedict Verheyen            Debian and Python user
GnuPG Public Key 0x4565D20B

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: