[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nieuwe vertalerHallo Frans,

Op 27-4-2017 om 21:57 schreef Frans Spiesschaert:
Hallo Frans,

Is het op onderstaande link dat je dan de pakketten vindt die nog moeten
worden vertaald ?

https://ddtp2.debian.net/ddtss/index.cgi/nl
Dit is de web-frontend voor de vertaling van pakketbeschrijvingen. Hij
biedt een alternatief voor de e-mailinterface.
...
Bedankt voor de info, ik ga daar deze week nog eens wat verder mee aan de slag
zodat ik weer wat tijd aan vertalingen kan besteden.
-- 
Benedict Verheyen            Debian and Python user
GnuPG Public Key 0x4565D20B

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: