[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/mirror/list.nl.htmlDag iedereen,

De hierboven vermelde pagina loopt drie versies achter op het Engelse
origineel.
In bijlage een bijgewerkt wml-bestand (de tests om er een html van te
maken en dat bestand op zijn geldigheid te controleren met tidy waren
succesvol) en een diff-bestand met de verschillen met de
vorige versie.


-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Index: webwml/dutch/mirror/list.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/mirror/list.wml,v
retrieving revision 1.5
diff -u -r1.5 list.wml
--- webwml/dutch/mirror/list.wml	11 Feb 2017 18:22:26 -0000	1.5
+++ webwml/dutch/mirror/list.wml	19 Mar 2017 16:13:42 -0000
@@ -15,17 +15,20 @@
 
 <p class="centerblock">
 Een <strong>primaire spiegelserver</strong> beschikt over een hoge
-bandbreedte, is 24 uur per dag beschikbaar en heeft een makkelijk te onthouden
-naam van de vorm ftp.&lt;land&gt;.debian.org.
-<br />
-Deze servers worden automatisch bijgewerkt wanneer er updates zijn in het
-Debian-archief.
+bandbreedte en synchroniseert zich rechtstreeks met het interne
+syncproxy-netwerk van Debian. Sommige primaire spiegelservers
+hebben een alias van de vorm <code>ftp.&lt;land&gt;.debian.org</code>, wat
+voor gebruikers makkelijker te onthouden valt. Meestal spiegelen ze het archief
+voor alle ondersteunde architecturen.
 </p>
 
 <p class="centerblock">
 Een <strong>secundaire spiegelserver</strong> spiegelt mogelijk niet alles
-(door opslagruimtebeperkingen).  Een secundaire server is niet per definitie
-langzamer of minder bijgewerkt dan een primaire server.
+(door opslagruimtebeperkingen).  Een secundaire spiegelserver is niet per definitie
+langzamer of minder bijgewerkt dan een primaire server. Eigenlijk valt een
+secundaire spiegelserver die de pakketten voor uw architectuur bevat en die
+zich dicht bij u bevindt, bijna altijd te verkiezen boven
+een verder afgelegen en daardoor tragere primaire spiegelserver.
 </p>
 
 <p>
@@ -42,34 +45,19 @@
 is voor het bepalen van de beste machine.
 </p> 
 
-# Translators: paragraph copied from ../mirror/index.wml
 <p>
-Indien u niet weet welke spiegelserver u moet gebruiken of indien u vaak
-rondtrekt met uw computer, kunt u de 
-<a href="http://httpredir.debian.org/";>dienst spiegelserverdoorverwijzing</a>
-gebruiken in uw bestand sources.list voor apt.
-Die dienst verwijst aanvragen voor het downloaden van pakketten op een
-dynamische manier door naar de best mogelijke spiegelserver. Daarbij baseert
-deze dienst zich op een aantal factoren, zoals de beschikbaarheid van de
-spiegelserver, de locatie, de architectuur en hoe frequent hij geactualiseerd
-wordt.
-Om van de spiegelserverdoorverwijzing gebruik te maken, plaatst u in uw bestand
-<a href="http://manpages.debian.org/man/5/sources.list";>sources.list</a>
-het volgende adres:
+Indien u vaak rondtrekt met uw computer, bent u wellicht best
+gediend met een "spiegelserver" die ondersteund wordt door een globaal
+<abbr title="Content Delivery Network">CDN</abbr> (Content Delivery Network - Netwerk
+voor het distribueren van gegevens). Met dit doel onderhoudt Debian
+<code>deb.debian.org</code> en u kunt dit zo gebruiken in het bestand
+sources.list voor apt. &mdash; raadpleeg voor bijkomende informatie
+<a href="http://deb.debian.org/";>de website van de betrokken dienst</a>.
 </p>
 
-<code>
-http://httpredir.debian.org/debian
-</code>
-
 <p>
 De gezaghebbende versie van de volgende lijst is altijd beschikbaar op:
 <url "https://www.debian.org/mirror/list";>.
-<br />
-Als u op de hoogte bent van spiegelservers die niet op deze lijst staan,
-vraag dan aan de beheerder ervan om het formulier in te vullen op:
-<url "https://www.debian.org/mirror/submit";>.
-<br />
 Alles wat u altijd al had willen weten over Debian-spiegelservers:
 <url "https://www.debian.org/mirror/";>.
 </p>
#use wml::debian::template title="Debian wereldwijde spiegelservers" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.10"

<p>
Debian wordt gedistribueerd (<em>gespiegeld</em>) via honderden servers op het
internet.  Het gebruik van een nabije server zal waarschijnlijk uw download
sneller laten gaan en vermindert ook de belasting op onze centrale servers en
het internet in het algemeen.
</p>

<p>
Spiegelservers van Debian worden geclassificeerd als primair of secundair.
Deze types zijn als volgt gedefinieerd:
</p>

<p class="centerblock">
Een <strong>primaire spiegelserver</strong> beschikt over een hoge
bandbreedte en synchroniseert zich rechtstreeks met het interne
syncproxy-netwerk van Debian. Sommige primaire spiegelservers
hebben een alias van de vorm <code>ftp.&lt;land&gt;.debian.org</code>, wat
voor gebruikers makkelijker te onthouden valt. Meestal spiegelen ze het archief
voor alle ondersteunde architecturen.
</p>

<p class="centerblock">
Een <strong>secundaire spiegelserver</strong> spiegelt mogelijk niet alles
(door opslagruimtebeperkingen).  Een secundaire spiegelserver is niet per definitie
langzamer of minder bijgewerkt dan een primaire server. Eigenlijk valt een
secundaire spiegelserver die de pakketten voor uw architectuur bevat en die
zich dicht bij u bevindt, bijna altijd te verkiezen boven
een verder afgelegen en daardoor tragere primaire spiegelserver.
</p>

<p>
Gebruik de dichtstbijzijnde server voor de snelst mogelijke downloads, of deze
nu primair of secundair is. U kunt het programma
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/netselect";>\
<em>netselect</em></a> gebruiken om de server met de kortste vertraging te
bepalen; gebruik een downloadprogramma zoals
<a href="https://packages.debian.org/stable/web/wget";>\
<em>wget</em></a> of
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/rsync";>\
<em>rsync</em></a> om te bepalen welke server de hoogste doorvoersnelheid
heeft. Merk op dat de geografische nabijheid vaak niet de belangrijkste factor
is voor het bepalen van de beste machine.
</p> 

<p>
Indien u vaak rondtrekt met uw computer, bent u wellicht best
gediend met een "spiegelserver" die ondersteund wordt door een globaal
<abbr title="Content Delivery Network">CDN</abbr> (Content Delivery Network - Netwerk
voor het distribueren van gegevens). Met dit doel onderhoudt Debian
<code>deb.debian.org</code> en u kunt dit zo gebruiken in het bestand
sources.list voor apt. &mdash; raadpleeg voor bijkomende informatie
<a href="http://deb.debian.org/";>de website van de betrokken dienst</a>.
</p>

<p>
De gezaghebbende versie van de volgende lijst is altijd beschikbaar op:
<url "https://www.debian.org/mirror/list";>.
Alles wat u altijd al had willen weten over Debian-spiegelservers:
<url "https://www.debian.org/mirror/";>.
</p>

<h2 class="center">Primaire Debian-spiegelservers</h2>

<table border="0" class="center">
<tr>
  <th>Land</th>
  <th>Site</th>
  <th>Architecturen</th>
</tr>
#include "$(ENGLISHDIR)/mirror/list-primary.inc"
</table>

<h2 class="center">Secundaire spiegelservers van het Debian-archief</h2>

<table border="0" class="center">
<tr>
  <th>Computernaam</th>
  <th>HTTP</th>
  <th>Architecturen</th>
</tr>
#include "$(ENGLISHDIR)/mirror/list-secondary.inc"
</table>

#include "$(ENGLISHDIR)/mirror/list-footer.inc"

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: