[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/CD/vendors/index.nl.htmlDag iedereen,

Ik had vandaag bovenstaande webpagina nodig en stootte op een ten
onrechte afgebroken kopregel.
In bijlage een diff-bestand om dit te repareren.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Index: webwml/dutch/CD/vendors/index.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/vendors/index.wml,v
retrieving revision 1.34
diff -u -r1.34 index.wml
--- webwml/dutch/CD/vendors/index.wml	28 May 2016 11:50:54 -0000	1.34
+++ webwml/dutch/CD/vendors/index.wml	21 Jan 2017 21:16:22 -0000
@@ -1,5 +1,4 @@
-#use wml::debian::cdimage title="Leveranciers van Debian installatiemedia" 
-BARETITLE=true GEN_TIME=true
+#use wml::debian::cdimage title="Leveranciers van Debian installatiemedia" BARETITLE=true GEN_TIME=true
 #use wml::debian::countries
 #use wml::debian::translation-check translation="1.58" 
 #include "$(ENGLISHDIR)/CD/vendors/vendors.inc"

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: