[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://aptDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling voor de documentatie bij apt
(gecomprimeerd omwille van de grootte van het bestand).
Ook in bijlage een diff-bestand met de verschillen met de vorige versie.


-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: apt_1.4~beta4_nl.po.gz
Description: application/gzip

--- apt_1.4~beta1_nl.po	2016-12-09 20:29:46.256752911 +0100
+++ apt_1.4~beta4_nl.po	2017-01-19 17:53:34.386089266 +0100
@@ -4,10 +4,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: apt-doc 1.4~beta1-nl\n"
+"Project-Id-Version: apt-doc 1.4~beta4-nl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-11-25 23:46+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-12-09 20:29+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-01-17 15:18+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-01-19 17:53+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -2004,6 +2004,18 @@
 
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: apt-get.8.xml
+#| msgid ""
+#| "Only process architecture-dependent build-dependencies. Configuration "
+#| "Item: <literal>APT::Get::Arch-Only</literal>."
+msgid ""
+"Only process architecture-independent build-dependencies. Configuration "
+"Item: <literal>APT::Get::Indep-Only</literal>."
+msgstr ""
+"Enkel architectuur-onafhankelijke bouwvereisten verwerken. Configuratie-"
+"item: <literal>APT::Get::Indep-Only</literal>."
+
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: apt-get.8.xml
 msgid ""
 "Ignore if packages can't be authenticated and don't prompt about it. This "
 "can be useful while working with local repositories, but is a huge security "
@@ -10538,7 +10545,7 @@
 "# apt-get check\n"
 "Reading Package Lists... Done\n"
 "Building Dependency Tree... Done\n"
-"You might want to run apt-get -f install' to correct these.\n"
+"You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.\n"
 "Sorry, but the following packages have unmet dependencies:\n"
 " 9fonts: Depends: xlib6g but it is not installed\n"
 " uucp: Depends: mailx but it is not installed\n"
@@ -10554,23 +10561,18 @@
 "# apt-get check\n"
 "Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar\n"
 "Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar\n"
-"You might want to run apt-get -f install' to correct these.\n"
-"(U zou 'apt-get -f install' kunnen uitvoeren om dit te repareren)\n"
-"Sorry, but the following packages have unmet dependencies:\n"
-"(Sorry, maar de volgende pakketten hebben niet-voldane vereisten:)\n"
-" 9fonts: Depends: xlib6g but it is not installed\n"
-" (9fonts: Vereist: xlib6g maar dit is niet geïnstalleerd)\n"
-" uucp: Depends: mailx but it is not installed\n"
-" blast: Depends: xlib6g (&gt;= 3.3-5) but it is not installed\n"
-" adduser: Depends: perl-base but it is not installed\n"
-" aumix: Depends: libgpmg1 but it is not installed\n"
-" debiandoc-sgml: Depends: sgml-base but it is not installed\n"
-" bash-builtins: Depends: bash (&gt;= 2.01) but 2.0-3 is installed\n"
-" (bash-builtins: Vereist: bash (&gt;= 2.01) maar 2.0-3 is geïnstalleerd)\n"
-" cthugha: Depends: svgalibg1 but it is not installed\n"
-"      Depends: xlib6g (&gt;= 3.3-5) but it is not installed\n"
-" libreadlineg2: Conflicts:libreadline2 (&lt;&lt; 2.1-2.1)\n"
-" (libreadlineg2: Conflicteert met:libreadline2 (&lt;&lt; 2.1-2.1))\n"
+"U zou 'apt --fix-broken install' kunnen uitvoeren om dit te repareren.\n"
+"Sorry, maar de volgende pakketten hebben niet-voldane vereisten:\n"
+" 9fonts: Vereist: xlib6g maar dit is niet geïnstalleerd\n"
+" uucp: Vereist: mailx maar dit is niet geïnstalleerd\n"
+" blast: Vereist: xlib6g (&gt;= 3.3-5) maar dit is niet geïnstalleerd\n"
+" adduser: Vereist: perl-base maar dit is niet geïnstalleerd\n"
+" aumix: Vereist: libgpmg1 maar dit is niet geïnstalleerd\n"
+" debiandoc-sgml: Vereist: sgml-base maar dit is niet geïnstalleerd\n"
+" bash-builtins: Vereist: bash (&gt;= 2.01) maar 2.0-3 is geïnstalleerd\n"
+" cthugha: Vereist: svgalibg1 maar dit is niet geïnstalleerd\n"
+"      Vereist: xlib6g (&gt;= 3.3-5) maar dit is niet geïnstalleerd\n"
+" libreadlineg2: Conflicteert met:libreadline2 (&lt;&lt; 2.1-2.1)\n"
 
 #. type: Content of: <book><chapter><section><para>
 #: guide.dbk

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: