[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://aptitudeDag iedereen,

Het origineel van de documentatie bij aptitude kreeg een verhoging van
het onderversienummer, maar aan de inhoud veranderde niets. Hetzelfde
geldt voor de Nederlandse vertaling. Daarom in bijlage enkel het
verschil met de vorige versie.


-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

--- projecten/vertaal/4a/aptitude_0.8.3-1_nl.po	2016-09-28 11:41:52.775940274 +0200
+++ projecten/vertaal/4a/aptitude_0.8.4-1_nl.po	2017-01-01 17:43:54.987997789 +0100
@@ -4,10 +4,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: aptitude 0.8.3-1\n"
+"Project-Id-Version: aptitude 0.8.4-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: aptitude-devel@lists.alioth.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-08-07 11:38+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-28 11:41+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-12-27 22:43+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-01-01 17:43+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -44,8 +44,9 @@
 
 #. type: Content of the VERSION entity
 #: en/aptitude.xml:10
-msgid "0.8.3"
-msgstr "0.8.3"
+#| msgid "0.8.3"
+msgid "0.8.4"
+msgstr "0.8.4"
 
 #. type: Content of the actions-install entity
 #: en/aptitude.xml:14

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: