[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://publicfile-installerDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten voor
publicfile-installer. Ook in bijlage het verschil met de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of publicfile-installer debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the publicfile-installer package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2015, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: publicfile-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: publicfile-installer@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-18 21:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-28 21:41+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Download and build publicfile now?"
msgstr "Publicfile nu downloaden en bouwen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Please choose whether publicfile should be downloaded and built now. If you "
"choose not to do this now, you can perform the actions manually later, by "
"running the \"get-publicfile\" command (as an unpriviliged user, not as "
"root) and following the instructions."
msgstr ""
"Geef aan of u wilt dat publicfile nu gedownload en gebouwd wordt. Indien u "
"liever heeft dat dit nu niet gebeurt, kunt u deze acties later handmatig "
"uitvoeren door het commando \"get-publicfile\" te gebruiken (als gewone "
"gebruiker, niet als systeembeheerder) en de instructies te volgen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"If you choose to download and build publicfile now, both these actions will "
"be performed as root. For security-aware sites, this might be not "
"appropriate."
msgstr ""
"Indien u ervoor kiest om publicfile nu te downloaden en te bouwen, zullen "
"beide acties uitgevoerd worden als systeembeheerder. Voor sites waarvoor "
"beveiliging belangrijk is, is dit niet erg geschikt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
#| msgid ""
#| "Once the software has been built, run the command \"install-publicfile"
#| "\" (as root) to install the package."
msgid ""
"Once the software has been built, run the \"install-publicfile\" command (as "
"root) to install the package."
msgstr ""
"Nadat de software gebouwd is, moet u het commando \"install-publicfile\" "
"uitvoeren (als systeembeheerder) om het pakket te installeren."

#~ msgid "Please choose whether publicfile should be downloaded and built now."
#~ msgstr "Geef aan of publicfile nu gedownload en gebouwd moet worden."

#~ msgid ""
#~ "Alternatively you can do it manually later by running the command \"get-"
#~ "publicfile\" and following the instructions. This has the advantage that "
#~ "it can be run as an unprivileged user, avoiding the security risks of "
#~ "performing the build as root."
#~ msgstr ""
#~ "Als alternatief kunt u dit later zelf doen door de opdracht \"get-"
#~ "publicfile\" uit te voeren en de instructies op te volgen. Dit heeft het "
#~ "voordeel dat u dit kunt doen als een gewone gebruiker en zo de "
#~ "veiligheidsrisico's kunt vermijden die verbonden zijn met het als "
#~ "systeembeheerder bouwen van het pakket."
--- projecten/vertaal/debconf/publicfile-installer_0.10-2_nl.po	2015-09-07 15:21:14.800848097 +0200
+++ projecten/vertaal/debconf/publicfile-installer_0.12-1_nl.po	2016-12-28 21:41:47.135990620 +0100
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: publicfile-installer\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: publicfile-installer@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-09-07 07:01+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-07 15:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-12-18 21:01+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-12-28 21:41+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -27,9 +27,17 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../templates:2001
-msgid "Please choose whether publicfile should be downloaded and built now."
-msgstr "Geef aan of publicfile nu gedownload en gebouwd moet worden."
+#: ../templates:1001
+msgid ""
+"Please choose whether publicfile should be downloaded and built now. If you "
+"choose not to do this now, you can perform the actions manually later, by "
+"running the \"get-publicfile\" command (as an unpriviliged user, not as "
+"root) and following the instructions."
+msgstr ""
+"Geef aan of u wilt dat publicfile nu gedownload en gebouwd wordt. Indien u "
+"liever heeft dat dit nu niet gebeurt, kunt u deze acties later handmatig "
+"uitvoeren door het commando \"get-publicfile\" te gebruiken (als gewone "
+"gebruiker, niet als systeembeheerder) en de instructies te volgen."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -33,18 +41,15 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../templates:2001
+#: ../templates:1001
 msgid ""
-"Alternatively you can do it manually later by running the command \"get-"
-"publicfile\" and following the instructions. This has the advantage that it "
-"can be run as an unprivileged user, avoiding the security risks of "
-"performing the build as root."
+"If you choose to download and build publicfile now, both these actions will "
+"be performed as root. For security-aware sites, this might be not "
+"appropriate."
 msgstr ""
-"Als alternatief kunt u dit later zelf doen door de opdracht \"get-publicfile"
-"\" uit te voeren en de instructies op te volgen. Dit heeft het voordeel dat "
-"u dit kunt doen als een gewone gebruiker en zo de veiligheidsrisico's kunt "
-"vermijden die verbonden zijn met het als systeembeheerder bouwen van het "
-"pakket."
+"Indien u ervoor kiest om publicfile nu te downloaden en te bouwen, zullen "
+"beide acties uitgevoerd worden als systeembeheerder. Voor sites waarvoor "
+"beveiliging belangrijk is, is dit niet erg geschikt."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -48,10 +53,28 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../templates:2001
+#: ../templates:1001
+#| msgid ""
+#| "Once the software has been built, run the command \"install-publicfile"
+#| "\" (as root) to install the package."
 msgid ""
-"Once the software has been built, run the command \"install-publicfile\" (as "
+"Once the software has been built, run the \"install-publicfile\" command (as "
 "root) to install the package."
 msgstr ""
-"Eens de software gebouwd werd, moet u de opdracht \"install-publicfile"
-"\" (als systeembeheerder) uitvoeren om het pakket te installeren."
+"Nadat de software gebouwd is, moet u het commando \"install-publicfile\" "
+"uitvoeren (als systeembeheerder) om het pakket te installeren."
+
+#~ msgid "Please choose whether publicfile should be downloaded and built now."
+#~ msgstr "Geef aan of publicfile nu gedownload en gebouwd moet worden."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Alternatively you can do it manually later by running the command \"get-"
+#~ "publicfile\" and following the instructions. This has the advantage that "
+#~ "it can be run as an unprivileged user, avoiding the security risks of "
+#~ "performing the build as root."
+#~ msgstr ""
+#~ "Als alternatief kunt u dit later zelf doen door de opdracht \"get-"
+#~ "publicfile\" uit te voeren en de instructies op te volgen. Dit heeft het "
+#~ "voordeel dat u dit kunt doen als een gewone gebruiker en zo de "
+#~ "veiligheidsrisico's kunt vermijden die verbonden zijn met het als "
+#~ "systeembeheerder bouwen van het pakket."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: