[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/international/dutchUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/international/dutch
In directory moszumanska:/var/tmp/cvs-serv30362/dutch/international/dutch

Modified Files:
	index.wml 
Log Message:
ddtp.debian.net -> ddtp2.debian.net (blends.alioth.d.o + debtags.alioth.d.o + news.debian.net converted to https too)

--- /cvs/webwml/webwml/dutch/international/dutch/index.wml	2016/11/05 15:09:07	1.20
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/international/dutch/index.wml	2016/12/20 22:50:35	1.21
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Vertaalproject: Debian in het Nederlands"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.1"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
 
 # The content of this page is completely the responsibility of
 # the Debian Dutch l10n Team
@@ -19,7 +19,7 @@
 <h2>Richtlijnen in verband met taalgebruik</h2>
 
 <p>Voor de regels inzake spelling, woordenschat en grammatica, richten we ons naar de richtlijnen en adviezen van <a href="http://taalunie.org";>de Nederlandse Taalunie</a> die op deze gebieden de officieel erkende autoriteit is voor het hele Nederlandstalige gebied. Door deze opstelling bevestigen we dat we met onze vertalingen het hele Nederlandse taalgebied willen bedienen en dat we daarom streekgebonden taalgebruik in de mate van het mogelijke trachten te vermijden. Overigens is ook niet de benodigde mankracht beschikbaar om een regionalistische aanpak waar te maken. Bewijs daarvan is de zwakke dekkingsgraad van dit soort initiatieven uit het verleden op <a href="$(HOME)/international/l10n/po/nl_BE">https://www.debian.org/international/l10n/po/nl_BE</a> en op <a href="$(HOME)/international/l10n/po/nl_NL">https://www.debian.org/international/l10n/po/nl_NL</a>.</p>
-<p>In de loop van de tijd werd een beperkt <a href="https://ddtp.debian.net/ddtss/index.cgi/nl/wordlist";>lexicon</a> samengesteld. Het doel ervan is een zekere uniformiteit in de vertalingen te bereiken. Het is aanbevolen om het bij het vertalen zeer regelmatig te consulteren. Wellicht is het lexicon nog vatbaar voor uitbreiding. Het is ook niet onmogelijk dat sommige erin opgenomen vertalingen niet optimaal zijn. Suggesties voor uitbreiding en verbetering zijn welkom, maar moeten uiteraard goed doorgesproken worden op de <a href="https://lists.debian.org/debian-l10n-dutch/";>mailinglijst</a>. Het doel moet steeds zijn correctheid te combineren met verstaanbaarheid en zeker in het geval van vakterminologie kan dit soms een moeilijke zoektocht zijn.</p>
+<p>In de loop van de tijd werd een beperkt <a href="https://ddtp2.debian.net/ddtss/index.cgi/nl/wordlist";>lexicon</a> samengesteld. Het doel ervan is een zekere uniformiteit in de vertalingen te bereiken. Het is aanbevolen om het bij het vertalen zeer regelmatig te consulteren. Wellicht is het lexicon nog vatbaar voor uitbreiding. Het is ook niet onmogelijk dat sommige erin opgenomen vertalingen niet optimaal zijn. Suggesties voor uitbreiding en verbetering zijn welkom, maar moeten uiteraard goed doorgesproken worden op de <a href="https://lists.debian.org/debian-l10n-dutch/";>mailinglijst</a>. Het doel moet steeds zijn correctheid te combineren met verstaanbaarheid en zeker in het geval van vakterminologie kan dit soms een moeilijke zoektocht zijn.</p>
 
 <h2>Wat kan er vertaald worden?</h2>
 <ul>
@@ -40,11 +40,11 @@
 	<p>Concreet verloopt dit via de volgende stappen:</p>
 	<ul>
 	<li>Een te vertalen pakketbeschrijving opvragen bij de e-mailinterface:
-	<p>Dit gebeurt via het sturen van een e-mail naar <code>pdesc@ddtp.debian.net</code> met als onderwerp <code>GET pakketnaam nl.UTF-8</code>. Voorts moet het bericht geen andere inhoud bevatten. De te vertalen beschrijving van dat pakket wordt u dan toegezonden.</p>
+	<p>Dit gebeurt via het sturen van een e-mail naar <code>pdesc@ddtp2.debian.net</code> met als onderwerp <code>GET pakketnaam nl.UTF-8</code>. Voorts moet het bericht geen andere inhoud bevatten. De te vertalen beschrijving van dat pakket wordt u dan toegezonden.</p>
 	</li>
 	<li>Een ontwerpvertaling maken en ze voor nazicht aanbieden op de <a href="https://lists.debian.org/debian-l10n-dutch/";>mailinglijst</a>.</li>
 	<li>De vertaalde pakketbeschrijving aan de e-mailinterface bezorgen:
-	<p>Opnieuw gebeurt dit via het versturen van een e-mail naar <code>pdesc@ddtp.debian.net</code>. Dat bericht moet geen onderwerp en geen inhoud bevatten, enkel een bijlage met de vertaalde pakketbeschrijving. De e-mailinterface verwacht die bijlage aan te krijgen in base64-codering, maar aangezien de meeste e-mailclients dat automatisch doen voor bijlages, hoeft u zich daarover in principe geen zorgen te maken.</p></li>
+	<p>Opnieuw gebeurt dit via het versturen van een e-mail naar <code>pdesc@ddtp2.debian.net</code>. Dat bericht moet geen onderwerp en geen inhoud bevatten, enkel een bijlage met de vertaalde pakketbeschrijving. De e-mailinterface verwacht die bijlage aan te krijgen in base64-codering, maar aangezien de meeste e-mailclients dat automatisch doen voor bijlages, hoeft u zich daarover in principe geen zorgen te maken.</p></li>
 	</ul>
   </li>
   <li>De Debian-documentatie


Reply to: