[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/international/Dutch.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling voor het bestand
webwml/dutch/international/Dutch.wml en een diff-bestand met de
verschillen met de vorige vertaling.

Eigenlijk is de inhoud niet gewijzigd, maar aangezien in augustus de
Engelstalige versie aangepast werd aan de reeds eerder vernieuwde inhoud
van de Nederlandse pagina, liep de Nederlandse versie sindsdien in de
ogen van het systeem een versie achterop. Met deze aanpassing zou dit
opgelost moeten zijn

Een make-opdracht kon het betreffende html-bestand maken, maar make
bekloeg zich wel over het feit dat ../../touch_translations.pl niet te
vinden was. De syntaxis van het gemaakte html-bestand werd met tidy
gecontroleerd en er werden geen fouten gevonden.-- 
Groetjes,
Frans

Index: webwml/dutch/international/Dutch.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/international/Dutch.wml,v
retrieving revision 1.7
diff -u -r1.7 Dutch.wml
--- webwml/dutch/international/Dutch.wml	23 Jan 2016 18:38:22 -0000	1.7
+++ webwml/dutch/international/Dutch.wml	3 Oct 2016 21:26:30 -0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Debian - Nederlandstalige pagina's"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.9"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.10"
 
 # Last Translation Update by $Author: elbrus $
 # Last Translation Update at $Date: 2016/01/23 18:38:22 $
#use wml::debian::template title="Debian - Nederlandstalige pagina's"
#use wml::debian::translation-check translation="1.10"

# Last Translation Update by $Author: elbrus $
# Last Translation Update at $Date: 2016/01/23 18:38:22 $

# The content of this page is completely the responsibility of
# the Debian Dutch l10n Team


<h1>Debian in de Nederlandstalige gemeenschap</h1>

<p>Debian stelt zichzelf tot doel een universeel besturingssysteem te zijn. Dit vertaalt zich niet enkel in het feit dat Debian op uiteenlopende computerarchitecturen werkt. Debian wil ook in zoveel mogelijk talen beschikbaar en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Debian, dat in de Verenigde Staten ontstond en het Engels als officiële voertaal hanteert, uitgroeide tot een globaal netwerk van vrijwilligers met een wereldwijde gebruikersgemeenschap.</p>
<p>Ook de Nederlandstalige gemeenschap telt verschillende ontwikkelaars van Debian en nog veel meer mensen die er aan bijdragen door ondersteuning te bieden bij het gebruik van het systeem, door het te helpen vertalen naar het Nederlands of door de Debian-website toegankelijker te maken voor Nederlandstaligen.</p>

<h2>Debian voor Nederlandstalige gebruikers</h2>

<ul>
 <li><a href="$(HOME)/social_contract">Het <q>Sociale Contract</q> van Debian met de Vrije Software Gemeenschap</a></li>
 <li><a href="$(HOME)/intro/cn">De Debian webpagina's in uw eigen taal bekijken</a></li>
 <li>Nederlandstalige mailinglijst voor gebruikers:
  <a href="https://lists.debian.org/debian-user-dutch/";>webarchief</a>,
  <a href="https://lists.debian.org/debian-user-dutch/";>abonneren</a>
 </li>
</ul>


<h2>Meehelpen met het vertalen van Debian</h2>

<p>Het is onze ambitie om het Debian besturingssysteem en zijn documentatie ook in het Nederlands ter beschikking te stellen. Voor mensen die het Engels niet zo goed beheersen kan dit een belangrijke hulp zijn. Onder meer voor kinderen kan het ontbreken van een Nederlandse vertaling een grote hinderpaal zijn.</p>
<p>Net zoals dit voor het ontwikkelen van het Debian besturingssysteem het geval is, is ook de vertaling ervan het werk van vrijwilligers. Mocht u over wat vrije tijd beschikken en een behoorlijke kennis van het Engels hebben, dan kunt u zelf ook een bijdrage leveren. In dat geval vindt u op de onderstaande plaatsen meer informatie.</p>
 
 
<ul>
 <li>Op de <a href="dutch/index.nl.html">project-website</a> van het Debian-vertaalproject is meer informatie te vinden over het vertalen van Debian naar het Nederlands.</li>
 <li>De coördinatie vindt plaats op de Nederlandstalige mailinglijst:
 <a href="mailto:debian-l10n-dutch@lists.debian.org";>
 debian-l10n-dutch@lists.debian.org</a>
 (<a href="https://lists.debian.org/debian-l10n-dutch/";>archief-
 en inschrijvings-pagina</a>).</li>
</ul>
 
 
 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: