[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/releases/jessie/releasenotes.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte versie van de vertaling van 
het bestand releases/jessie/releasenotes.wml. Het liep 1 versie
achter op het origineel.

Ook in bijlage een diff-bestand met het verschil met de
vorige versie.

-- 
Groetjes,
Frans

Index: webwml/dutch/releases/jessie/releasenotes.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/jessie/releasenotes.wml,v
retrieving revision 1.1
diff -u -r1.1 releasenotes.wml
--- webwml/dutch/releases/jessie/releasenotes.wml	4 May 2013 23:02:06 -0000	1.1
+++ webwml/dutch/releases/jessie/releasenotes.wml	17 Jul 2016 19:38:51 -0000
@@ -1,21 +1,21 @@
-#use wml::debian::template title="Debian 8.0 -- Release Notities" BARETITLE=true
+#use wml::debian::template title="Debian 8 -- Release Notities" BARETITLE=true
 #use wml::debian::release
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/jessie/release.data"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.1"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
 
 # Last Translation Update by $Author: taffit $
 # Last Translation Update at $Date: 2013/05/04 23:02:06 $
 
 <if-stable-release release="wheezy">
 <p>Deze versie van de Release Notities voor de nog niet vrijgegeven release Debian
-8.0, codenaam Jessie, is <strong>nog in bewerking</strong>. De hier
+8, codenaam Jessie, is <strong>nog in bewerking</strong>. De hier
 beschikbare informatie kan onjuist en verouderd zijn en is zeer waarschijnlijk
 nog incompleet.</p>
 </if-stable-release>
 
-<p>Om te weten wat nieuw is in Debian 8.0, zie de Release Notities voor uw
+<p>Om te weten wat nieuw is in Debian 8, zie de Release Notities voor uw
 architectuur:</p>
 
 <ul>
#use wml::debian::template title="Debian 8 -- Release Notities" BARETITLE=true
#use wml::debian::release
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/jessie/release.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"

# Last Translation Update by $Author: taffit $
# Last Translation Update at $Date: 2013/05/04 23:02:06 $

<if-stable-release release="wheezy">
<p>Deze versie van de Release Notities voor de nog niet vrijgegeven release Debian
8, codenaam Jessie, is <strong>nog in bewerking</strong>. De hier
beschikbare informatie kan onjuist en verouderd zijn en is zeer waarschijnlijk
nog incompleet.</p>
</if-stable-release>

<p>Om te weten wat nieuw is in Debian 8, zie de Release Notities voor uw
architectuur:</p>

<ul>
<:= &permute_as_list('release-notes/', 'Release Notes'); :>
</ul>

<p>De Release Notities bevatten ook instructies voor gebruikers die hun 
systeem willen opwaarderen vanaf een eerdere release.</p>

<p>Als u uw lokalisatie goed heeft ingesteld in uw browser, dan kunt u 
bovenstaande link gebruiken om automatisch de juiste HTML-versie te verkrijgen
&mdash; zie <a href="$(HOME)/intro/cn">het onderhandelen over de inhoud</a>.
Anders kiest u de exacte architectuur, taal en formaat die u wenst in 
onderstaande tabel.</p>

<div class="centerdiv">
<table class="reltable">
<tr>
 <th align="left"><strong>Architectuur</strong></th>
 <th align="left"><strong>Formaat</strong></th>
 <th align="left"><strong>Taal</strong></th>
</tr>
<: &permute_as_matrix_new( file => 'release-notes', langs => \%langsrelnotes,
              formats => \%formats, arches => \@arches,
              html_file => 'release-notes/index' ); :>
</table>
</div>

#<p>A <a href="http://master.debian.org/~lapeyre/reports/";>detailed
#report</a> is available which describes packages which have changed
#for the <:= $arches{'i386'} :>, <:= $arches{'alpha'} :>, 
#<:= $arches{'sparc'} :>, and <:= $arches{'m68k'} :> architectures 
#during the last two releases.</p>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: