[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/releases/jessie/installmanual.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte versie van de vertaling van 
het bestand releases/jessie/installmanual.wml. Het liep
3 versies achter op het origineel.

Ook in bijlage een diff-bestand met het verschil met de
vorige versie.

-- 
Groetjes,
Frans

Index: webwml/dutch/releases/jessie/installmanual.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/jessie/installmanual.wml,v
retrieving revision 1.3
diff -u -r1.3 installmanual.wml
--- webwml/dutch/releases/jessie/installmanual.wml	29 May 2016 05:21:46 -0000	1.3
+++ webwml/dutch/releases/jessie/installmanual.wml	14 Jul 2016 11:57:01 -0000
@@ -3,18 +3,18 @@
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/jessie/release.data"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
 
 # Last Translation Update by $Author: pabs $
 # Last Translation Update at $Date: 2016/05/29 05:21:46 $
 
 <if-stable-release release="wheezy">
-<p>Dit is een <strong>beta versie</strong> van de Installatiehandleiding voor
-nog niet vrijgegeven release Debian 8.0, met codenaam Jessie. Het is
+<p>Dit is een <strong>bètaversie</strong> van de Installatiehandleiding voor
+de nog niet vrijgegeven release Debian 8, met codenaam Jessie. Het is
 mogelijk dat de hier beschikbare informatie verouderd en/of incorrect is in
 verband met wijzigingen in het installatiesysteem. Mogelijk dat u ook geïnteresseerd
 bent in de <a href="../wheezy/installmanual">installatiehandleiding voor Debian
-7.0, codenaam Wheezy</a>, de laatste officieel vrijgegeven Debian
+7, codenaam Wheezy</a>, de laatste officieel vrijgegeven Debian
 release; of in de <a href="https://d-i.debian.org/manual/";>ontwikkelversie
 van de Installatiehandleiding</a>, die de meest recente wijzigingen bevat.
 </if-stable-release>
#use wml::debian::template title="Debian jessie -- Installatiehandleiding" BARETITLE=true
#use wml::debian::release
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/jessie/release.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"

# Last Translation Update by $Author: pabs $
# Last Translation Update at $Date: 2016/05/29 05:21:46 $

<if-stable-release release="wheezy">
<p>Dit is een <strong>bètaversie</strong> van de Installatiehandleiding voor
de nog niet vrijgegeven release Debian 8, met codenaam Jessie. Het is
mogelijk dat de hier beschikbare informatie verouderd en/of incorrect is in
verband met wijzigingen in het installatiesysteem. Mogelijk dat u ook geïnteresseerd
bent in de <a href="../wheezy/installmanual">installatiehandleiding voor Debian
7, codenaam Wheezy</a>, de laatste officieel vrijgegeven Debian
release; of in de <a href="https://d-i.debian.org/manual/";>ontwikkelversie
van de Installatiehandleiding</a>, die de meest recente wijzigingen bevat.
</if-stable-release>

<p>Er zijn installatie-instructies en downloadbare bestanden beschikbaar voor
elk van de ondersteunde architecturen:</p>

<ul>
<:= &permute_as_list('', 'Installation Guide'); :>
</ul>

<p>Als u de localisatie van uw browser correct heeft ingesteld, dan kunt u
bovenstaande link gebruiken om automatisch de juiste HTML-versie te verkrijgen
&mdash; zie <a href="$(HOME)/intro/cn">onderhandeling over inhoud (content negotiation)</a>.
Kies anders de exacte architectuur, taal en formaat die u wenst in onderstaande
tabel.</p>

<div class="centerdiv">
<table class="reltable">
<tr>
  <th align="left"><strong>Architectuur</strong></th>
  <th align="left"><strong>Formaat</strong></th>
  <th align="left"><strong>Taal</strong></th>
</tr>
<: &permute_as_matrix_new( file => 'install', langs => \%langsinstall,
			   formats => \%formats, arches => \@arches,
			   html_file => 'index', namingscheme => sub {
			   "$_[0].$_[2].$_[1]" } ); :>
</table>
</div>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: