[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/MailingLists/index.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte versie van de vertaling van 
het bestand MailingLists/index.wml. Het liep 1 versie achter
op het origineel.

Ook in bijlage een diff-bestand met het verschil met de
vorige versie

-- 
Groetjes,
Frans

Index: webwml/dutch/MailingLists/index.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/MailingLists/index.wml,v
retrieving revision 1.33
diff -u -r1.33 index.wml
--- webwml/dutch/MailingLists/index.wml	13 Aug 2015 19:37:11 -0000	1.33
+++ webwml/dutch/MailingLists/index.wml	13 Jul 2016 19:17:12 -0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Mailinglijsten"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.51"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.52"
 #use wml::debian::toc
 
 # $Author: gusnan $
@@ -123,25 +123,28 @@
 
 <p>Als u een mail ontvangt van een mailinglijst, maar u het adres
 waarmee u op deze lijst bent geabonneerd, niet kunt vinden, kunt u dit
-adres achterhalen aan de hand van de volledige headers van het ontvangen
+adres achterhalen aan de hand van de volledige koptekst van het ontvangen
 bericht:</p>
 
 <pre>
  From bounce-debian-foo=quux=example.com@lists.debian.org Tue Apr 22 01:38:14 2003
 </pre>
 
-<p>Hieruit kunt u afleiden dat de betreffende mailinlijst
+<p>Hieruit kunt u afleiden dat de betreffende mailinglijst
 <code>debian-foo</code> heet, en dat u daarop bent geabonneerd met het
-adres <code>quux@example.com</code>. In dit (fictieve) geval zou u om u
+adres <code>quux@example.com</code>. In dit (fictieve) geval zou u om uzelf
 af te melden, een e-mail moeten sturen naar
 <kbd>debian-foo-request@lists.debian.org</kbd> met <kbd>unsubscribe
-quux@example.com</kbd> in het Onderwerp (Subject) veld.</p>
+quux@example.com</kbd> in het Onderwerp (Subject). Het adres waarnaar u
+dit verzoek om uzelf af te melden moet sturen, kunt u ook vinden in
+het kopveld List-unsubscribe van elk e-mailbericht.</p>
 
 <p>Helaas is het momenteel onmogelijk om u aan te melden met een
 gebruikersnaam die door procmail wordt herkend als mail die van een daemon
 afkomstig is. Dit houdt in dat gebruiksnamen niet <q>mail</q>, <q>admin</q>,
 <q>root</q>, <q>master</q> en dergelijke mogen bevatten
-(zie <kbd>procmailrc(5)</kbd> bij <q>FROM_DAEMON</q>).</p>
+(zie <kbd>procmailrc(5)</kbd> bij 
+<q>FROM_DAEMON</q>).</p>
 
 <p>Een andere bekende beperking van onze mailinglijst-programmatuur is dat de
 meeste e-mailberichten die niet worden geaccepteerd, zonder foutmelding worden
#use wml::debian::template title="Mailinglijsten"
#use wml::debian::translation-check translation="1.52"
#use wml::debian::toc

# $Author: gusnan $
# $Date: 2015/08/13 19:37:11 $

<toc-display/>

<toc-add-entry name="intro">Introductie</toc-add-entry>

<p>Debian wordt door mensen van over de hele wereld op een
gedistribueerde manier ontwikkeld. Daarom is e-mail de meest gebruikte
manier om van alles te bespreken. Veel van de communicatie tussen
Debian-ontwikkelaars en -gebruikers wordt gevoerd via een van de vele <a
href="http://foldoc.org/mailing+list";>mailinglijsten</a>.</p>

<p>Er is een groot aantal publieke mailinglijsten. Dit houdt in dat
op deze lijsten iedereen alle berichten kan lezen en dat iedereen mee
kan doen in de discussies. Iedereen wordt aangemoedigd om mee te helpen
aan de ontwikkeling van Debian en het verspreiden van de filosofie van
Vrije Software. Er is ook een aantal lijsten die alleen beschikbaar zijn
voor officiële Debian-ontwikkelaars; vat dit alstublieft niet op
als een gesloten ontwikkelingsproces, het heeft soms simpelweg geen zin
om interne discussies te voeren met mensen die geen ontwikkelaar
zijn.</p>

<p>Alle oorspronkelijke Debian-mailinglijsten draaien op een speciale
server en maken gebruik van een geautomatiseerd e-mail-bewerkingspakket
genaamd SmartList. Deze server heet <code><a href="https://lists.debian.org/";>\
lists.debian.org</a></code>. Het insturen van e-mails en het aan- en afmelden
op mailinglijsten gebeurt door berichten te sturen naar een specifiek adres op
deze machine.</p>

<toc-add-entry name="basics">Basisgebruik</toc-add-entry>

<p>Elke mailinglijst van Debian heeft een instuur-adres van de vorm
<kbd><var>listname</var>@lists.debian.org</kbd> en een webpagina op
<kbd>https://lists.debian.org/<var>listname</var>/</kbd>.</p>

<p>Om een e-mail naar een lijst te sturen, kunt u het simpelweg naar het
instuur-adres sturen. Om u op een mailinglijst in te schrijven zodat alle
berichten naar u worden toegestuurd, of om u juist af te melden van een lijst,
kunt u een verzoek sturen naar een regel-adres (<a href="#subunsub">zie
onder</a>).</p>

<p>We houden ook <a
href="https://lists.debian.org/stats/";>gebruikersstatistieken</a> bij voor de
mailinglijsten; u kunt hier het gemiddelde aantal berichten per dag van een
lijst bekijken voor dat u zich aanmeldt, om te voorkomen dat u wordt bedolven
onder e-mailberichten van een lijst.</p>

<toc-add-entry name="disclaimer">Disclaimer / Privacybeleid / Juridische
informatie</toc-add-entry>

<p>De mailinglijsten zijn <strong>publieke fora</strong>.</p>

<p>Alle e-mailberichten die naar de mailinglijsten worden gestuurd, worden
zowel naar alle abonnees van die lijst gestuurd, als toegevoegd aan het <a
href="https://lists.debian.org/";>publiek toegankelijke archief</a>, dat mensen
kunnen bekijken of <a href="https://lists.debian.org/search.html";>doorzoeken</a>
zonder dat zij daarvoor abonnee van de lijst hoeven te zijn.</p>

<p>De lijsten zijn ook beschikbaar als newsgroepen op usenet. U kunt deze ook
bekijken via webinterfaces, zoals <a href="http://groups.google.com/";>Google</a> of 
<a href="http://gmane.org/";>Gmane</a>.</p>

<p>De mailinglijsten kunnen ook nog op andere plaatsen dan de hiervoor genoemde
worden verspreid &mdash; stuur daarom nooit berichten met een vertrouwelijke of
ongelicenceerde inhoud naar de lijsten. Specifiek geldt dat ook voor
e-mailadressen en dergelijke: het is een bekend gegeven dat spammers,
virussen, wormen en dergelijke adressen misbruiken die naar Debian
mailinglijsten zijn verstuurd.
</p>

<p>Meer informatie kunt u vinden in onze <a href="disclaimer">verklaring van
afwijzing van verantwoordelijkheid</a>.</p>

<toc-add-entry name="subunsub">Aan- en afmelden</toc-add-entry>

<p>Iedereen kan zichzelf aan- en afmelden voor mailinglijsten,
aangenomen dat het een publieke (<q>open</q>) lijst betreft.</p>

<p>Er zijn eenvoudige formulieren op het web beschikbaar om u aan of af te
melden voor de individuele mailinglijsten; deze formulieren kunt u vinden op
de webpagina van de betreffende mailinglijst via <url
"https://lists.debian.org/";>.</p>

<p>Om u voor meerdere mailinglijsten aan of af te melden, kunt u gebruik maken
van de <a href="subscribe">aanmeldings</a>- of <a
href="unsubscribe">afmeldings</a>formulieren. De website voor aanmeldingen
bevat ook voor elke mailinglijst een korte beschrijving en de vermelding of
het een publieke of een gesloten lijst betreft.</p>

<p>De aanvragen voor aan- of afmelding kunnen ook via e-mail worden
gestuurd naar een speciaal adres, dat net iets verschilt van het adres
van de mailinglijst zelf. <strong>Aan- en afmeldverzoeken moeten NIET
worden gestuurd naar het adres van de mailinglijst zelf.</strong></p>

<p>Als u zich wil aan- of afmelden voor een mailinglijst, stuur dan een
e-mail naar</p>

<p><var>&lt;lijstnaam&gt;</var>-REQUEST@lists.debian.org</p>

<p>met het woord <q>subscribe</q> (aanmelding) of <q>unsubscribe</q>
(afmelding) as Onderwerp.</p>

<p><strong>Vergeet vooral het -REQUEST deel van het adres niet!</strong></p>

<p>Als onderdeel van het aanmeldingsproces zal de mailinglijst-server u
een e-mail sturen, waarop u moet reageren om daadwerkelijk aangemeld te
worden. Dit is een veiligheidsmaatregel om te zorgen dat mensen niet
anderen zonder hun toestemming op mailinglijsten kunnen abonneren.</p>

<h3><a name="subglitches">Veel voorkomende problemen bij het aan- en 
afmelden</a></h3>

<p>Gelieve indachtig te zijn dat <strong>een verzoek tot afmelding moet worden
verstuurd vanaf het geabonneerde adres.</strong> Als dat niet mogelijk is moet
de Subject: hoofding als volgt opgesteld worden: <var>unsubscribe
geabonneerdadres@e-mail.domein</var>. U kunt ook het <a
href="unsubscribe">webformulier voor afmelding</a> gebruiken.</p>

<p>Als u een mail ontvangt van een mailinglijst, maar u het adres
waarmee u op deze lijst bent geabonneerd, niet kunt vinden, kunt u dit
adres achterhalen aan de hand van de volledige koptekst van het ontvangen
bericht:</p>

<pre>
 From bounce-debian-foo=quux=example.com@lists.debian.org Tue Apr 22 01:38:14 2003
</pre>

<p>Hieruit kunt u afleiden dat de betreffende mailinglijst
<code>debian-foo</code> heet, en dat u daarop bent geabonneerd met het
adres <code>quux@example.com</code>. In dit (fictieve) geval zou u om uzelf
af te melden, een e-mail moeten sturen naar
<kbd>debian-foo-request@lists.debian.org</kbd> met <kbd>unsubscribe
quux@example.com</kbd> in het Onderwerp (Subject). Het adres waarnaar u
dit verzoek om uzelf af te melden moet sturen, kunt u ook vinden in
het kopveld List-unsubscribe van elk e-mailbericht.</p>

<p>Helaas is het momenteel onmogelijk om u aan te melden met een
gebruikersnaam die door procmail wordt herkend als mail die van een daemon
afkomstig is. Dit houdt in dat gebruiksnamen niet <q>mail</q>, <q>admin</q>,
<q>root</q>, <q>master</q> en dergelijke mogen bevatten
(zie <kbd>procmailrc(5)</kbd> bij 
<q>FROM_DAEMON</q>).</p>

<p>Een andere bekende beperking van onze mailinglijst-programmatuur is dat de
meeste e-mailberichten die niet worden geaccepteerd, zonder foutmelding worden
gewist, zodat de verzender geen bericht krijgt over wat er mis gaat. Het
gebeurt bijvoorbeeld vaak dat mensen een adres willen aanmelden dat al
aangemeld is; zulke verzoeken worden door SmartList genegeerd.</p>

<p>Als u niet zeker weet of u geabonneerd bent op een van onze
mailinglijsten, kunt u een e-mail sturen naar <email
majordomo@lists.debian.org> met <kbd>which
<var>uw.e-mail@adres</var></kbd> in het bericht. Meer informatie over
deze service (de zogenaamde
<q><a href="http://www.infodrom.org/projects/majorsmart/";>MajorSmart</a></q>)
is beschikbaar door e-mail te sturen naar hetzelfde adres, maar nu met
<kbd>help</kbd> in het bericht.

<toc-add-entry name="codeofconduct">Gedragscode</toc-add-entry>

<p>Als u gebruik maakt van de Debian-mailinglijsten, volg dan
alstublieft de onderstaande regels.</p>

<ul>
 <li>De mailinglijsten zijn ervoor om de ontwikkeling en het gebruik van
    Debian te bevorderen. Niet-opbouwende en <q>off-topic</q>-berichten en
    ander misbruik worden niet op prijs gesteld.</li>
 <li>Stuur geen 
   <em><a href="http://foldoc.org/spam";>
   spam</a></em> (reclame); zie het <a href="#ads">beleid voor
   advertenties</a> hieronder.</li>
 <li>Stuur al uw e-mails in het Engels. Gebruik alleen andere talen op
   mailinglijsten waar dat expliciet is toegestaan (bijvoorbeeld
   Nederlands op <tt>debian-user-dutch</tt>).</li>
 <li>Zorg ervoor dat u zeker weet dat u naar de goede lijst mailt.
   Stuur in het bijzonder geen gebruikers-gerelateerde vragen naar
   ontwikkelings-gerelateerde mailinglijsten.</li>
 <li>Maak de regels niet langer dan 80 karakters for normale discussies.
   Regels met meer dan 80 karakters mogen gebruikt worden voor uitvoer
   gemaakt door programma's (zoals <kbd>ls -l</kbd>).</li>
 <li>Verstuur geen automatische <q>out-of-office</q> or <q>ben op vakantie</q>
   berichten.</li>
 <li>Stuur geen <q>testberichten</q> bedoeld om te controleren of uw
   e-mailprogramma juist werkt.</li>
 <li>Stuur geen aan- of afmeldberichten - (un)subscribe - naar het
   reguliere mailinglijstadres, maar naar het respectievelijke 
   <tt>-request</tt>-adres.</li>
 <li>Stuur nooit mail met HTML opmaak; gebruik in plaats daarvan platte
   tekst. </li>
 <li>Vermijd grote bijlages.</li>
 <li>Stuur geen kopie naar de originele auteur als een een reactie naar
   de mailinglijst stuurt, tenzij de schrijver hier expliciet om vraagt.</li>
 <li>Als u wilt klagen over het feit dat iemand u kopieën van
   lijstberichten stuurt, doe dat dan privé naar die persoon en
   niet op de mailinglijst.</li>
 <li>Als u een bericht stuurt naar een lijst waarop u zich niet heeft 
   aangemeld, geef dit dan duidelijk in uw bericht weer.</li>
 <li>Gebruik nette taal (geen scheldwoorden dus); bovendien ontvangen
   sommige mensen hun mailinglijsten via packet-radio, waar vloeken
   verboden is.</li>
 <li>Probeer 
   <em><a href="http://foldoc.org/flame";>
   flames</a></em> te vermijden; het is niet beleefd.</li>
</ul>

<toc-add-entry name="maintenance">Onderhoud van mailinglijsten</toc-add-entry>

<p>Als u een nieuwe mailinglijst wilt aanmaken, lees dan alstublieft de
<a href="HOWTO_start_list">HOWTO</a>.</p>

<p>Als u problemen heeft met het aan- of afmelden voor een mailinglijst, zorg
er dan voor dat u <a href="#subunsub">de juiste procedure volgt</a>
<strong>voordat</strong> u contact met ons opneemt. Lees ook eerst de sectie
over <a href="#subglitches">vaak voorkomende problemen bij het aan- en
afmelden</a>.</p>

<p>Om contact op te nemen met de onderhouder van de lijst kunt u <strong>in
het Engels</strong> mailen naar <a href="mailto:listmaster@lists.debian.org";>\
listmaster@lists.debian.org</a> of u kunt <a href="$(HOME)/Bugs/Reporting">een
bug rapporteren</a> tegen het pseudo-pakket
<a href="https://bugs.debian.org/lists.debian.org";>lists.debian.org</A>.</p>

<p>Als u u niet kon afmelden van een mailinglijst, stuur dan alstublieft bij
uw e-mail een kopie (includief de headers) mee van een voorbeeldbericht dat u
van die lijst heeft ontvangen.</p>

<toc-add-entry name="ads">Beleid voor advertenties op Debian
mailinglijsten / spambestrijding</toc-add-entry>

<p>Het sturen van om het even welke soort ongewenste bulk e-mail (<q>spam</q>)
naar welke Debian-lijst dan ook is verboden. Afzenders van dergelijke berichten
kunnen gebannen worden van de lijsten en/of gerapporteerd worden bij relevante
autoriteiten.</p>

<p>De Debian Listmasters doen hun best om zoveel mogelijk dergelijke e-mails 
tegen te houden van op de lijst te belanden. Typisch worden er op een dag meer
dan 40.000 dergelijke e-mails geblokkeerd.</p>

<p>Veel regels die we gebruiken om spammers en hun e-mails te blokkeren, werden
ons gerapporteerd door onze ingeschrevenen. Als u ons wilt helpen om het aantal
spams nog meer te laten afnemen, wordt uw hulp erg gewaardeerd.
<br />
Volg de volgende werkwijze voor het rapporteren van spam:</p>

<ul>
 <li>Zoek een kopie van de e-mail in de <a
 href="https://lists.debian.org";>lijstarchieven</a>.</li>
 <li>Zoek een SpamAssassin-regel om dit type spam op te sporen. Denk eraan dat
 deze regel zal toegepast worden op alle lijsten en dat we de valse positieven
 tot een minimum willen beperken. (De set van regels is te vinden op <url
 "https://svn.debian.org/viewsvn/pkg-listmaster/trunk/spamassasin_config/";>).
 </li>
 <li>Stuur een e-mail naar <email "listmaster@lists.debian.org"> met de exacte
 URL van het bericht en, indien mogelijk, bovengenoemde filter-regel.</li>
</ul>

<p>U zult een antwoord krijgen als we naar uw voorstel handelen.
<br />
Merk op dat we alleen actie zullen ondernemen naar aanleiding van spamberichten
of -patronen die in de laatste paar uur zijn voorgekomen. Dit aangezien het
gedateerde filters weinig nut hebben.</p>

<p>Laat niet toe dat e-mails die u ontvangt via een Debian mailinglijst
worden doorgestuurd naar een automatisch spamrapporteringssysteem.
Dit is veelal schadelijk voor alle gebruikers en zal ons ertoe dwingen u te
bannen van de Debian-lijsten, totdat u bewijst dit niet opnieuw te zullen
doen.</p>

<p>Meer inspanningen om de hoeveelheid spam op de lijsten en in het archief
<url "https://lists.debian.org/";> zijn te vinden op <url
"https://wiki.debian.org/Teams/Listmaster/ListArchiveSpam";>.</p>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: