[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/ports/index.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte versie van de vertaling van 
het bestand ports/index.wml. Het liep 1 versie achter
op het origineel.

Ook in bijlage een diff-bestand met het verschil met de
vorige versie.


-- 
Groetjes,
Frans

Index: webwml/dutch/ports/index.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/ports/index.wml,v
retrieving revision 1.51
diff -u -r1.51 index.wml
--- webwml/dutch/ports/index.wml	28 May 2016 11:50:59 -0000	1.51
+++ webwml/dutch/ports/index.wml	4 Jul 2016 20:05:36 -0000
@@ -1,6 +1,6 @@
 #use wml::debian::template title="Architecturen waarop Debian 
 werkt (Ports)"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.128"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.129"
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
 #use wml::debian::toc
 
@@ -298,7 +298,7 @@
 <td><a href="http://or1k.debian.net/";>or1k</a></td>
 <td>OpenRISC 1200</td>
 <td>Een port naar de <a href="http://openrisc.net/";>OpenRISC</a> 1200 open source CPU.</td>
-<td>in ontwikkeling</td>
+<td>dood</td>
 </tr>
 <tr>
 <td><a href="https://wiki.debian.org/PowerPCSPEPort";>powerpcspe</a></td>
#use wml::debian::template title="Architecturen waarop Debian 
werkt (Ports)"
#use wml::debian::translation-check translation="1.129"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::toc

# Last Translation Update by $Author: elbrus $
# Last Translation Update at $Date: 2016/05/28 11:50:59 $

<toc-display/>

<toc-add-entry name="intro">Inleiding</toc-add-entry>
<p>
Zoals de meesten onder u wel zullen weten, is <a
href="https://www.kernel.org/";>Linux</a> niet meer dan een kernel. Een hele
tijd heeft Linux alleen gewerkt op computers met een processor die compatibel 
was met de Intel x86 en dit vanaf de 386.
</p>
<p>
Tegenwoordig is dit echter absoluut niet meer waar. De Linux kernel is nu 
geschikt gemaakt voor een lange, nog altijd groeiende, lijst 
hardware-architecturen. Met Debian volgen we deze
ontwikkelingen op de voet en we hebben onze distributie ook voor deze
platformen geschikt gemaakt. Over het algemeen is dit een proces met een taai 
begin (waarin we libc en de dynamische linker overzetten), en dan een 
langdurige en routineuze karwei waarin we proberen al onze pakketten te 
compileren voor de nieuwe architectuur.
</p>
<p>
Debian is een besturingssysteem, geen kernel (het is eigenlijk zelfs veel meer 
dan een besturingssysteem, aangezien het ook duizenden applicaties bevat).
En zo kan men op sommige architecturen ook een versie van Debian gebruiken 
die gebaseerd is op de kernel van FreeBSD, NetBSD of de Hurd, al is voor 
de meeste architecturen enkel een versie van Debian beschikbaar die op Linux 
gebaseerd is. In het jargon noemt men zo een aan een specifieke 
architectuur aangepaste versie van Debian met een specifieke kernel <i>een 
port</i>.
</p>

<div class="important">
<p>
Deze pagina is werk in uitvoering. Niet alle ports hebben al hun eigen pagina,
en de meeste hebben hun eigen externe site. We proberen de informatie over alle
ports te verzamelen, om deze mee aan te bieden op de website van Debian.
Op de wiki kunnen eventueel meer ports <a 
href="https://wiki.debian.org/CategoryPorts";>vermeld zijn</a>.
</p>
</div>

<toc-add-entry name="portlist-released">Lijst van officiële ports</toc-add-entry>
<br />

<table class="tabular" summary="">
<tbody>
<tr>
<th>Port</th>
<th>Architectuur</th>
<th>Beschrijving</th>
<th>Status</th>
</tr>
<tr>
<td><a href="amd64/">amd64</a></td>
<td>64-bits PC (amd64)</td>
<td>Voor het eerst officieel uitgebracht met Debian 4.0 en geschikt voor de
64-bits x86-processoren.  Het doel is om zowel 32-bits als 64-bits
toepassingssoftware te ondersteunen.  Deze port ondersteunt de 
64-bitsprocessoren Opteron, Athlon en Sempron van AMD en de processoren met
Intel 64-ondersteuning van Intel, waaronder de Pentium D-modellen en diverse 
modellen van Xeon en Core.</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/amd64/release-notes/">uitgebracht</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="arm/">arm64</a></td>
<td>64-bits ARM (AArch64)</td>
<td>Versie 8 van de ARM-architectuur kwam met AArch64, een nieuwe 64-bits
instructieset. Debian heeft vanaf Debian 8.0 de port arm64 uitbracht om deze 
nieuwe instructieset voor processoren zoals de
Applied Micro X-Gene, de AMD Seattle en de Cavium ThunderX te ondersteunen.</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/arm64/release-notes/">uitgebracht</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="arm/">armel</a></td>
<td>EABI ARM</td>
<td>De oudste van de huidige ports van Debian voor de ARM-architectuur 
ondersteunt de little-endian CPU's van ARM die compatibel zijn met de v4t 
instructieset.</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/armel/release-notes/">uitgebracht</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="arm/">armhf</a></td>
<td>Hard Float ABI ARM</td>
<td>Veel moderne 32-bits ARM-borden en apparaten bevatten een <i>floating-point
unit</i> (FPU), maar de armel port van Debian maakt daar geen gebruik van.
De armhf port werd opgestart om deze situatie te verbeteren en ook de andere
functionaliteit van de nieuwere ARM-CPU's beter te benutten. De Debian armhf
port vereist minimaal een ARMv7-CPU met Thumb-2 en VFP3-D16-technologie 
voor berekeningen met zwevendekommagetallen.</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/armhf/release-notes/">uitgebracht</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="i386/">i386</a></td>
<td>32-bits PC (i386)</td>
<td>De primaire architectuur, en strict genomen geen port. Linux is
oorspronkelijk ontwikkeld voor de Intel 386 processor, vandaar de afgekorte
naam.  Debian ondersteunt alle IA-32 processoren, zowel die gefabriceerd door
Intel (inclusief de volledige Pentium-serie en recente Core Duo systemen in
32-bits modus), AMD (K6, de volledige Athlon-serie, de Athlon64-serie in 32-bits
modus), Cyrix en andere fabrikanten.</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/i386/release-notes/">uitgebracht</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="ia64/">ia64</a></td>
<td>Intel Itanium IA-64</td>
<td>Voor het eerst officieel uitgebracht met Debian 3.0. Dit is een port naar
de eerste 64-bits architectuur van Intel.  Merk op dat dit <em>niet</em> 
verward mag worden met de laatste 64-bits extensies van Intel voor 
processoren van het type Pentium 4 en Celeron en die men Intel 64 noemt; 
gebruik de AMD64-port voor deze processoren.</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/ia64/release-notes/">uitgebracht</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="kfreebsd-gnu/">kfreebsd-amd64</a></td>
<td>64-bits PC (amd64)</td>
<td>Voor het eerst officieel uitgebracht met Debian 6.0 als een 
kennismakingsrelease (<i>technology preview</i>)
en de eerste niet-Linux port die door Debian is uitgebracht. Dit is een port
van het Debian GNU-systeem naar de FreeBSD-kernel.</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/kfreebsd-amd64/release-notes/">uitgebracht</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="kfreebsd-gnu/">kfreebsd-i386</a></td>
<td>32-bits PC (i386)</td>
<td>Voor het eerst officieel uitgebracht met Debian 6.0 als een 
kennismakingsrelease (<i>technology preview</i>)
en de eerste niet-Linux port die door Debian is uitgebracht. Dit is een port
van het Debian GNU-systeem naar de FreeBSD-kernel.</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/kfreebsd-i386/release-notes/">uitgebracht</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="mips/">mips</a></td>
<td>MIPS (big-endian modus)</td>
<td>Voor het eerst officieel uitgebracht met Debian 3.0. Debian werd geschikt 
gemaakt voor de MIPS-architectuur die wordt gebruikt in SGI-machines 
(debian-mips — big-endian) en Digital DECstations (debian-mipsel — 
little-endian).</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/mip/release-notes/">uitgebracht</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="mips/">mipsel</a></td>
<td>MIPS (little-endian modus)</td>
<td>Voor het eerst officieel uitgebracht met Debian 3.0. Debian werd geschikt 
gemaakt voor de MIPS-architectuur die wordt gebruikt in SGI-machines 
(debian-mips — big-endian) en Digital DECstations (debian-mipsel — 
little-endian).</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/mipsel/release-notes/">uitgebracht</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="powerpc/">powerpc</a></td>
<td>Motorola/IBM PowerPC</td>
<td>Voor het eerst officieel uitgebracht met Debian 2.2. Deze port kan op
veel PowerMac-modellen van Apple Macintosh gebruikt worden, en op machines met 
de CHRP en PReP open architectuur.</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/powerpc/release-notes/">uitgebracht</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="powerpc/">ppc64el</a></td>
<td>POWER7+, POWER8</td>
<td>Voor het eerst officieel uitgebracht met Debian 8.0. Little-endian port 
voor ppc64, gebaseerd op de nieuwe Open Power ELFv2 
ABI.</td>
<td><a 
href="$(HOME)/releases/stable/ppc64el/release-notes/">uitgebracht</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="s390/">s390</a></td>
<td>S/390 en zSeries</td>
<td>Voor het eerst officieel uitgebracht met Debian 3.0. Dit is een port naar
de IBM S/390 servers.</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/s390/release-notes/">uitgebracht</a></td>
</tr>
<tr>
<td>s390x</td>
<td>System z</td> 
<td>Voor het eerst officieel uitgebracht met Debian 7.0. Een 64-bits userland 
voor IBM System Z mainframes.</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/s390x/release-notes/">uitgebracht</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="sparc/">sparc</a></td>
<td>Sun SPARC</td>
<td>Voor het eerst officieel uitgebracht met Debian 2.1. Deze port werkt op de
Sun UltraSPARC workstations, en sommige opvolgers hiervan uit de sun4
architecturen.</td>
<td><a href="$(home)/releases/stable/sparc/release-notes/">uitgebracht</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<toc-add-entry name="portlist-unreleased">Lijst van onofficiële ports</toc-add-entry>
<br />

<table class="tabular" summary="">
<tbody>
<tr>
<th>Port</th>
<th>Architectuur</th>
<th>Beschrijving</th>
<th>Status</th>
</tr>
<tr>
<td><a href="alpha/">alpha</a></td>
<td>Alpha</td>
<td>Voor het eerst officieel uitgebracht met Debian 2.1.
Deze port voldeed niet aan de eisen om onderdeel te zijn van Debian 6.0
<q>squeeze</q> en is daarom uit het archief verwijderd.
</td>
<td>gestaakt</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="arm/">arm</a></td>
<td>OABI ARM</td>
<td>Deze port werkt op diverse embedded hardware, zoals routers en
NAS-apparaten. De arm port werd voor het eerst uitgebracht met Debian 2.2 en
werd ondersteund tot en met Debian 5.0, waar het werd vervangen door armel.
</td>
<td>vervangen door armel</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://avr32.debian.net/";>AVP32</a></td>
<td>Atmel 32-bits RISC</td>
<td>Port naar het 32-bits RISC platform van Atmel, AVR32.</td>
<td>gestaakt</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="hppa/">hppa</a></td>
<td>HP PA-RISC</td>
<td>Voor het eerst officieel uitgebracht met Debian 3.0 <q>woody</q>. Dit is
een port naar Hewlett-Packard's PA-RISC architectuur.
Deze port voldeed niet aan de eisen om onderdeel te zijn van Debian 6.0
<q>squeeze</q> en is daarom uit het archief verwijderd.
</td>
<td>gestaakt</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="hurd/">hurd-i386</a></td>
<td>32-bits PC (i386)</td>
<td>GNU Hurd is een totaal nieuw besturingssysteem dat wordt samengesteld door
de GNU groep.  Debian GNU/Hurd zal een (mogelijk zelfs het eerste) GNU
besturingsysteem worden. Het huidige project is gebaseerd op de i386
architectuur.
</td>
<td>in ontwikkeling</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.linux-m32r.org/";>m32</a></td>
<td>M32R</td>
<td>Port naar de 32-bits RISC microprocessor van Renesas Technology.</td>
<td>dood</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="m68k/">m68k</a></td>
<td>Motorola 68k</td>
<td>
Voor het eerst officieel uitgebracht met Debian 2.0. De port heeft niet kunnen
voldoen aan de release-eisen die voor Debian 4.0 gesteld werden en is daarom 
niet opgenomen in Etch en latere releases en is om die reden verplaatst naar 
debian-ports.
De Debian m68k port werkt op een grote waaier computers,
gebaseerd op de processoren uit de Motorola 68k serie — met name de Sun3 
workstations, de Apple Macintosh pc's, en de Atari en Amiga pc's.</td>
<td>gestaakt/wordt heropgestart</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://wiki.debian.org/mips64el";>mips64el</a></td>
<td>MIPS (64-bits little-endian-modus)</td>
<td>
Deze port is little-endian, gebruikt de N64 ABI, de MIPS64r1 ISA en hardware floating-point.
</td>
<td>in ontwikkeling</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="netbsd/">netbsd-i386</a></td>
<td>32-bits PC (i386)</td>
<td>Een port van het Debian besturingssysteem, compleet met apt, dpkg an GNU
hulpprogramma's naar de NetBSD kernel. Deze port is nooit uitgebracht en wordt
niet meer verder ontwikkeld.</td>
<td>dood</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="netbsd/alpha/">netbsd-alpha</a></td>
<td>Alpha</td>
<td>Een port van het Debian besturingssysteem, compleet met apt, dpkg an GNU
hulpprogramma's naar de NetBSD kernel. Deze port is nooit uitgebracht en wordt
niet meer verder ontwikkeld.</td>
<td>dood</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://or1k.debian.net/";>or1k</a></td>
<td>OpenRISC 1200</td>
<td>Een port naar de <a href="http://openrisc.net/";>OpenRISC</a> 1200 open source CPU.</td>
<td>dood</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://wiki.debian.org/PowerPCSPEPort";>powerpcspe</a></td>
<td>PowerPC Signal Processing Engine</td>
<td>
Een port naar de "Signal Processing Engine"-hardware die men vindt in low-power 
32-bits FreeScale en IBM "e500" CPU's.
</td>
<td>in ontwikkeling</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://wiki.debian.org/Sparc64";>sparc64</a></td>
<td>64-bits SPARC</td>
<td>
Een 64-bits port naar SPARC-processors.
</td>
<td>in ontwikkeling</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://wiki.debian.org/SH4";>sh</a></td>
<td>SuperH</td>
<td>Een port naar de Hitachi SuperH processoren.</td>
<td>in ontwikkeling</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://wiki.debian.org/X32Port";>x32</a></td>
<td>64-bits PC met 32-bits pointers</td>
<td>
X32 is een ABI voor amd64/x86_64 CPU's die gebruik maakt van 32-bits pointers.
Het idee hierachter is om de grotere registerset van x86_64 te combineren met
het lagere geheugen- en cachegebruik voortvloeiend uit het gebruik van 32-bits 
pointers.
</td>
<td>in ontwikkeling</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<toc-add-entry name="various">Port-achtige projecten</toc-add-entry>

<p><em>Hoewel dit project eigenlijk geen port is, leek het een goed idee
om het hier te plaatsen.</em></p>

<h3><a href="beowulf/">Debian Beowulf</a></h3>
<p>
Beowulf is een vervanging voor sommige van de grotere megacomputers die worden
gebruikt door wetenschappers en wiskundigen. Dit project heeft tot doel om
Beowulf-clusters te draaien op Debian machines en om de 
betrokken <em>mensen</em> op een
<a href="http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/";>bazaar-achtige</a>
manier met elkaar te verbinden.
</p>

<div class="warning">
<p>Veel van bovenstaande computer- en processornamen zijn geregistreerde
handelsmerken van hun respectieve fabrikanten. Ze werden gebruikt zonder
toestemming.</p>
</div>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: