[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/security/index.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een ontwerp van bijgewerkte vertaling van de webpagina
https://www.debian.org/mirror/index.nl.html.

De vertaling liep een versie achter op het origineel en zou na de
bijwerking opnieuw up-to-date moeten zijn.

Ik heb het bestand op mogelijke fouten getest met de comando's file,
make en tidy.

In een aparte bijlage (mirror_index.wml.udiff) zijn de verschillen met
de vorige versie zichtbaar. Die zijn eigenlijk minimaal en technisch van
aard: twee instructies die het bouwen van de webpagina sturen, zijn
gewijzigd. 

-- 
Groetjes,
Frans

Index: webwml/dutch/security/index.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/security/index.wml,v
retrieving revision 1.56
diff -u -r1.56 index.wml
--- webwml/dutch/security/index.wml	8 Sep 2014 20:07:03 -0000	1.56
+++ webwml/dutch/security/index.wml	29 Apr 2016 08:19:29 -0000
@@ -1,7 +1,7 @@
 #use wml::debian::template title="Beveiligingsinformatie" GEN_TIME="yes"
 #use wml::debian::toc
-#use wml::debian::recent_list
-#use wml::debian::translation-check translation="1.98"
+#use wml::debian::recent_list_security
+#use wml::debian::translation-check translation="1.99"
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
 
 # Last Translation Update by $Author: elbrus $
@@ -75,7 +75,7 @@
 debian-security-announce</a> mailinglijst zijn uitgegeven.
 
 <p>
-<:= get_recent_list( '1m', '6', '$(ENGLISHDIR)/security', 'bydate', 'dsa-\d+' ) :>
+<:= get_recent_security_list( '1m', '6', '.', '$(ENGLISHDIR)/security' ) :>
 </p>
 
 {#rss#:
#use wml::debian::template title="Beveiligingsinformatie" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::recent_list_security
#use wml::debian::translation-check translation="1.99"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"

# Last Translation Update by $Author: elbrus $
# Last Translation Update at $Date: 2014/09/08 20:07:03 $

<define-tag toc-title-formatting endtag="required" whitespace="delete">
<h2>%body</h2>
</define-tag>

<toc-display/>

<p>Debian neemt beveiliging zeer serieus. Alle beveiligingsproblemen die
onder onze aandacht worden gebracht en zorgen ervoor dat deze binnen een
redelijke termijn worden opgelost. Vele berichten worden gecoördineerd met
andere leveranciers van vrije software en worden op dezelfde dag gepubliceerd
als een probleem  publiek wordt gemaakt. Daarnaast heeft Debian een
<a href="audit/">Security Audit</a> team dat het archief nakijkt op nieuwe
of onopgeloste beveiligingsproblemen.</p>

<p>Ervaring wijst uit dat <q>security by obscurity</q> (het verborgen houden
van aanwezige problemen) niet werkt. Openbare melding van problemen maakt het
mogelijk om snel en goed een oplossing te vinden. In deze gedachtenlijn wordt
op deze pagina's de status van het Debian project gegeven met betrekking tot
bekende beveiligingsproblemen die mogelijk op Debian van toepassing zijn.</p>

<p>Debian doet ook mee aan pogingen om beveiligingszaken te standaardiseren:
de <a href="#DSAS">Debian Beveiligingsberichten</a> zijn
<a href="cve-compatibility">CVE-compatibel</a> (zie ook de
<a href="crossreferences">kruisverwijzingen</a>) en Debian is
vertegenwoordigd in het bestuur van het
<a href="http://oval.mitre.org/";>"Open Vulnerability Assessment
Language"</a>-project.</p>


<toc-add-entry name="keeping-secure">Uw Debian systeem veilig houden</toc-add-entry>

<p>Om recente beveiligingsberichten van Debian te ontvangen kunt u zich
aanmelden op de
<a href="https://lists.debian.org/debian-security-announce/";>\
debian-security-announce</a> mailinglijst.</p>

<p>U kunt <a href="https://packages.debian.org/stable/admin/apt";>apt</a>
gebruiken om de recente beveiligingsupdates te ontvangen.
Dit is mogelijk door een regel als
</p>
<div class="centerblock">
<p>
<code>deb&nbsp;http://security.debian.org/&nbsp;<current_release_name>/updates&nbsp;main&nbsp;contrib&nbsp;non-free</code>
</p>
</div>
<p>
in uw <code>/etc/apt/sources.list</code> bestand op te nemen. Voer daarna
<kbd>apt-get update &amp;&amp; apt-get upgrade</kbd> uit om de wijzigingen
te downloaden en te installeren.
Het beveiligingsarchief is ondertekend met de normale Debian-archief
<a href="https://ftp-master.debian.org/keys.html";>signeersleutels</a>.
</p>

<p>Voor meer informatie over beveiliging van Debian, zie de <a
href="faq">Veel gestelde vragen over het beveiligen van Debian</a> en de 
<a href="../doc/user-manuals#securing">Securing Debian</a>
handleiding.</p>


<a class="rss_logo" href="dsa">RSS</a>
<toc-add-entry name="DSAS">Recente beveiligingsberichten</toc-add-entry>

<p>Deze internetpagina's geven een kort overzicht van de beveiligingsberichten
die op de 
<a href="https://lists.debian.org/debian-security-announce/";>\
debian-security-announce</a> mailinglijst zijn uitgegeven.

<p>
<:= get_recent_security_list( '1m', '6', '.', '$(ENGLISHDIR)/security' ) :>
</p>

{#rss#:
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
title="Debian beveiligingsberichten (alleen de titels)" href="dsa">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
title="Debian beveiligingsberichten (samenvattingen)" href="dsa-long">
:#rss#}
<p>De meeste recente Debian beveiligingsberichten zijn ook beschikbaar in 
<a href="dsa">RDF-formaat</a>. We bieden ook een 
<a href="dsa-long">ander bestand</a> aan dat ook de eeste alinea van
het beveiligingsbericht bevat, zodat u kunt zien waar het bericht over gaat. 
</p>

#include "$(ENGLISHDIR)/security/index.include"
<p>Eerdere beveiligingsberichten zijn beschikbaar via de volgende pagina's:
<:= get_past_sec_list(); :>

<p>De Debian-distributies zijn niet kwetsbaar voor alle beveiligingsproblemen.
In de <a href="https://security-tracker.debian.org/";>Debian Beveiliging Tracker</a>
wordt alle informatie betreffende de kwetsbaarheid van Debian pakketten
verzameld. Deze kan worden doorzocht op naam van een CVE of op pakket.</p>


<toc-add-entry name="contact">Contactinformatie</toc-add-entry>

<p>We verzoeken u de <a href="faq">Veel gestelde vragen over
beveiliging</a> te lezen alvorens u contact met ons opneemt. De kans is
groot dat uw vraag in dat document al wordt beantwoord.</p>

<p>Hoe u contact met ons kunt opnemen staat eveneens beschreven in de
<a href="faq">Veel gestelde vragen</a>.</p>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: