[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://mariadbDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten voor
mariadb.
Ook in bijlage een diff-bestand met de verschillen met de vorige versie.-- 
Groetjes,
Frans

# Dutch mariadb-10.0.24-7 po-debconf translation,
# Copyright (C) 2006 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the mariadb-10.0 package.
# Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>, 2006.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mariadb-10.0.24-7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mariadb-10.0@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-04-13 11:44+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2016-04-18 20:55+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:2001
msgid "The old data directory will be saved at new location."
msgstr "De oude data-map zal op een nieuwe locatie bewaard worden."

#. Type: note
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:2001
msgid ""
"A file named /var/lib/mysql/debian-*.flag exists on this system. The number "
"indicated a database binary format version that cannot automatically be "
"upgraded (or downgraded)."
msgstr ""
"Er bestaat op dit systeem een bestand met als naam /var/lib/mysql/debian-*."
"flag. Het nummer duidt op een versie van het binair database-bestandsformaat "
"dat niet automatisch opgewaardeerd (of gedegradeerd) kan worden."

#. Type: note
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:2001
msgid ""
"Therefore the previous data directory will be renamed to /var/lib/mysql-* "
"and a new data directory will be initialized at /var/lib/mysql."
msgstr ""
"Daarom zal de vroegere data-map hernoemd worden naar /var/lib/mysql-* en zal "
"er een nieuwe data-map geïnitialiseerd worden op /var/lib/mysql."

#. Type: note
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:2001
msgid ""
"Please manually export/import your data (e.g. with mysqldump) if needed."
msgstr ""
"Gelieve uw data zo nodig handmatig te exporteren/importeren (bijv. met "
"mysqldump)."

#. Type: note
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:3001
msgid "Important note for NIS/YP users"
msgstr "Belangrijke opmerking voor gebruikers van NIS/YP"

#. Type: note
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:3001
msgid ""
"Using MariaDB under NIS/YP requires a mysql user account to be added on the "
"local system with:"
msgstr ""
"Het gebruik van MariaDB onder NIS/YP vereist dat een mysql gebruikersaccount "
"wordt toegevoegd aan het lokale systeem met:"

#. Type: note
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:3001
msgid ""
"You should also check the permissions and ownership of the /var/lib/mysql "
"directory:"
msgstr ""
"U moet ook controleren wie eigenaar is en wat de gebruikersrechten zijn van "
"de map /var/lib/mysql:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:4001
msgid "Remove all MariaDB databases?"
msgstr "Wilt u alle MariaDB-databases verwijderen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:4001
msgid ""
"The /var/lib/mysql directory which contains the MariaDB databases is about "
"to be removed."
msgstr ""
"De map /var/lib/mysql die de MariaDB-databases bevat staat op het punt om "
"verwijderd te worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:4001
msgid ""
"If you're removing the MariaDB package in order to later install a more "
"recent version or if a different mariadb-server package is already using it, "
"the data should be kept."
msgstr ""
"Als u het MariaDB-pakket verwijdert om later een meer recente versie te "
"installeren of als een ander mariadb-serverpakket het al gebruikt, zou de "
"data behouden moeten worden."

#~ msgid "A file named /var/lib/mysql/debian-*.flag exists on this system."
#~ msgstr ""
#~ "Er bestaat een bestand genaamd /var/lib/mysql/debian-*.flag op dit "
#~ "systeem."

#~ msgid "Really proceed with downgrade?"
#~ msgstr "Wilt u echt een oude versie herstellen?"

#~ msgid ""
#~ "Such a file is an indication that a mariadb-server package with a higher "
#~ "version has been installed previously."
#~ msgstr ""
#~ "Zulk een bestand geeft aan dat er eerder een pakket mariadb-server met "
#~ "een hogere versie is geĩnstalleerd."

#~ msgid ""
#~ "There is no guarantee that the version you're currently installing will "
#~ "be able to use the current databases."
#~ msgstr ""
#~ "Er is geen garantie dat de versie die u op dit moment installeert de "
#~ "huidige databases kan gebruiken."

#~ msgid "Really migrate to MariaDB?"
#~ msgstr "Wilt u echt overschakelen op MariaDB?"

#~ msgid ""
#~ "MariaDB is a drop-in replacement for MySQL. It will use your current "
#~ "configuration file (my.cnf) and current databases."
#~ msgstr ""
#~ "MariaDB is een volwaardige vervanger voor MySQL. Het zal de bestaande "
#~ "configuratiebestanden (my.cnf) en de bestaande databases gebruiken."

#~ msgid ""
#~ "Note that MariaDB has some enhanced features, which do not exist in MySQL "
#~ "and thus migration back to MySQL might not always work, at least not as "
#~ "automatically as migrating from MySQL to MariaDB."
#~ msgstr ""
#~ "Merk op dat MariaDB een aantal uitbreidingen heeft die niet bestaan in "
#~ "MySQL. Daardoor zal terug overschakelen op MySQL niet altijd lukken, of "
#~ "althans niet even automatisch als overschakelen van MySQL op MariaDB."

#~ msgid "Unable to set password for the MariaDB \"root\" user"
#~ msgstr ""
#~ "Kan het wachtwoord voor de MariaDB \"root\"-gebruiker niet instellen"

#~ msgid ""
#~ "An error occurred while setting the password for the MariaDB "
#~ "administrative user. This may have happened because the account already "
#~ "has a password, or because of a communication problem with the MariaDB "
#~ "server."
#~ msgstr ""
#~ "Er is een fout opgetreden bij het instellen van het wachtwoord voor de "
#~ "MariaDB-beheerder. Dat kan komen doordat het account al een wachtwoord "
#~ "heeft, of omdat er een probleem was bij het communiceren met de MariaDB-"
#~ "server."

#~ msgid ""
#~ "You should check the account's password after the package installation."
#~ msgstr ""
#~ "U zou het wachtwoord van het account moeten controleren nadat het pakket "
#~ "is geĩnstalleerd."

#~ msgid ""
#~ "Please read the /usr/share/doc/mariadb-server-10.0/README.Debian file for "
#~ "more information."
#~ msgstr ""
#~ "Raadpleeg voor bijkomende informatie het bestand /usr/share/doc/mariadb-"
#~ "server-10.0/README.Debian."

#~ msgid "New password for the MariaDB \"root\" user:"
#~ msgstr "Nieuw wachtwoord voor de MariaDB \"root\"-gebruiker:"

#~ msgid ""
#~ "While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
#~ "the MariaDB administrative \"root\" user."
#~ msgstr ""
#~ "Hoewel niet verplicht, wordt het sterk aangeraden een wachtwoord in te "
#~ "stellen voor de \"root\"-gebruiker (beheerder) van MariaDB."

#~ msgid "If this field is left blank, the password will not be changed."
#~ msgstr ""
#~ "Als dit veld leeg wordt gelaten, zal het wachtwoord niet worden veranderd."

#~ msgid "Repeat password for the MariaDB \"root\" user:"
#~ msgstr "Herhaal het wachtwoord voor de MariaDB \"root\"-gebruiker:"

#~ msgid "Password input error"
#~ msgstr "Fout bij het invoeren van het wachtwoord"

#~ msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
#~ msgstr ""
#~ "De twee wachtwoorden die u invoerde waren niet gelijk. Probeer opnieuw."
--- projecten/vertaal/debconf/mariadb-10.0_10.0._nl.po	2014-10-04 22:10:14.000000000 +0200
+++ projecten/vertaal/debconf/mariadb-10.0_10.0.24-7_nl.po	2016-04-18 20:55:22.703053407 +0200
@@ -6,10 +6,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: mysql-dfsg-5.1 5.0.30-1\n"
+"Project-Id-Version: mariadb-10.0.24-7\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mariadb-10.0@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-09 12:48+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-09-28 22:51+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-13 11:44+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-04-18 20:55+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -17,21 +17,27 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
-#. Type: boolean
+#. Type: note
 #. Description
 #: ../mariadb-server-10.0.templates:2001
-msgid "Really proceed with downgrade?"
-msgstr "Wilt u echt een oude versie herstellen?"
+msgid "The old data directory will be saved at new location."
+msgstr "De oude data-map zal op een nieuwe locatie bewaard worden."
 
-#. Type: boolean
+#. Type: note
 #. Description
 #: ../mariadb-server-10.0.templates:2001
-msgid "A file named /var/lib/mysql/debian-*.flag exists on this system."
-msgstr ""
-"Er bestaat een bestand genaamd /var/lib/mysql/debian-*.flag op dit systeem."
+msgid ""
+"A file named /var/lib/mysql/debian-*.flag exists on this system. The number "
+"indicated a database binary format version that cannot automatically be "
+"upgraded (or downgraded)."
+msgstr ""
+"Er bestaat op dit systeem een bestand met als naam /var/lib/mysql/debian-*."
+"flag. Het nummer duidt op een versie van het binair database-bestandsformaat "
+"dat niet automatisch opgewaardeerd (of gedegradeerd) kan worden."
 
-#. Type: boolean
+#. Type: note
 #. Description
 #: ../mariadb-server-10.0.templates:2001
 msgid ""
@@ -35,13 +41,13 @@
 #. Description
 #: ../mariadb-server-10.0.templates:2001
 msgid ""
-"Such a file is an indication that a mariadb-server package with a higher "
-"version has been installed previously."
+"Therefore the previous data directory will be renamed to /var/lib/mysql-* "
+"and a new data directory will be initialized at /var/lib/mysql."
 msgstr ""
-"Zulk een bestand geeft aan dat er eerder een pakket mariadb-server met een "
-"hogere versie is geïnstalleerd."
+"Daarom zal de vroegere data-map hernoemd worden naar /var/lib/mysql-* en zal "
+"er een nieuwe data-map geïnitialiseerd worden op /var/lib/mysql."
 
-#. Type: boolean
+#. Type: note
 #. Description
 #: ../mariadb-server-10.0.templates:2001
 msgid ""
@@ -45,11 +51,10 @@
 #. Description
 #: ../mariadb-server-10.0.templates:2001
 msgid ""
-"There is no guarantee that the version you're currently installing will be "
-"able to use the current databases."
+"Please manually export/import your data (e.g. with mysqldump) if needed."
 msgstr ""
-"Er is geen garantie dat de versie die u op dit moment installeert de huidige "
-"databases kan gebruiken."
+"Gelieve uw data zo nodig handmatig te exporteren/importeren (bijv. met "
+"mysqldump)."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -105,128 +110,95 @@
 "installeren of als een ander mariadb-serverpakket het al gebruikt, zou de "
 "data behouden moeten worden."
 
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../mariadb-server-10.0.templates:5001
-msgid "New password for the MariaDB \"root\" user:"
-msgstr "Nieuw wachtwoord voor de MariaDB \"root\"-gebruiker:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../mariadb-server-10.0.templates:5001
-msgid ""
-"While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
-"the MariaDB administrative \"root\" user."
-msgstr ""
-"Hoewel niet verplicht, wordt het sterk aangeraden een wachtwoord in te "
-"stellen voor de \"root\"-gebruiker (beheerder) van MariaDB."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../mariadb-server-10.0.templates:5001
-msgid "If this field is left blank, the password will not be changed."
-msgstr ""
-"Als dit veld leeg wordt gelaten, zal het wachtwoord niet worden veranderd."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../mariadb-server-10.0.templates:6001
-msgid "Repeat password for the MariaDB \"root\" user:"
-msgstr "Herhaal het wachtwoord voor de MariaDB \"root\"-gebruiker:"
-
-#. Type: error
-#. Description
-#: ../mariadb-server-10.0.templates:7001
-msgid "Unable to set password for the MariaDB \"root\" user"
-msgstr "Kan het wachtwoord voor de MariaDB \"root\"-gebruiker niet instellen"
-
-#. Type: error
-#. Description
-#: ../mariadb-server-10.0.templates:7001
-msgid ""
-"An error occurred while setting the password for the MariaDB administrative "
-"user. This may have happened because the account already has a password, or "
-"because of a communication problem with the MariaDB server."
-msgstr ""
-"Er is een fout opgetreden bij het instellen van het wachtwoord voor de "
-"MariaDB-beheerder. Dat kan komen doordat het account al een wachtwoord "
-"heeft, of omdat er een probleem was bij het communiceren met de MariaDB-"
-"server."
-
-#. Type: error
-#. Description
-#: ../mariadb-server-10.0.templates:7001
-msgid "You should check the account's password after the package installation."
-msgstr ""
-"U zou het wachtwoord van het account moeten controleren nadat het pakket is "
-"geïnstalleerd."
-
-#. Type: error
-#. Description
-#: ../mariadb-server-10.0.templates:7001
-msgid ""
-"Please read the /usr/share/doc/mariadb-server-10.0/README.Debian file for "
-"more information."
-msgstr ""
-"Raadpleeg voor bijkomende informatie het bestand /usr/share/doc/mariadb-"
-"server-10.0/README.Debian."
-
-#. Type: error
-#. Description
-#: ../mariadb-server-10.0.templates:8001
-msgid "Password input error"
-msgstr "Fout bij het invoeren van het wachtwoord"
-
-#. Type: error
-#. Description
-#: ../mariadb-server-10.0.templates:8001
-msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
-msgstr ""
-"De twee wachtwoorden die u invoerde waren niet gelijk. Probeer opnieuw."
-
-#. Type: error
-#. Description
-#: ../mariadb-server-10.0.templates:9001
-msgid "NDB Cluster seems to be in use"
-msgstr "De NDB-cluster lijkt in gebruik te zijn"
-
-#. Type: error
-#. Description
-#: ../mariadb-server-10.0.templates:9001
-msgid ""
-"MySQL-5.1 no longer provides NDB Cluster support. Please migrate to the new "
-"mysql-cluster package and remove all lines starting with \"ndb\" from all "
-"config files below /etc/mysql/."
-msgstr ""
-"MySQL-5.1 biedt niet langer ondersteuning voor NDB-Cluster. Gelieve over te "
-"schakelen op het nieuwe pakket mysql-cluster en verwijder alle regels die "
-"beginnen met \"ndb\" uit alle configuratiebestanden onder /etc/mysql/."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../mariadb-server-10.0.templates:10001
-msgid "Really migrate to MariaDB?"
-msgstr "Wilt u echt overschakelen op MariaDB?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../mariadb-server-10.0.templates:10001
-msgid ""
-"MariaDB is a drop-in replacement for MySQL. It will use your current "
-"configuration file (my.cnf) and current databases."
-msgstr ""
-"MariaDB is een volwaardige vervanger voor MySQL. Het zal de bestaande "
-"configuratiebestanden (my.cnf) en de bestaande databases gebruiken."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../mariadb-server-10.0.templates:10001
-msgid ""
-"Note that MariaDB has some enhanced features, which do not exist in MySQL "
-"and thus migration back to MySQL might not always work, at least not as "
-"automatically as migrating from MySQL to MariaDB."
-msgstr ""
-"Merk op dat MariaDB een aantal uitbreidingen heeft die niet bestaan in "
-"MySQL. Daardoor zal terug overschakelen op MySQL niet altijd lukken, of "
-"althans niet even automatisch als overschakelen van MySQL op MariaDB."
-
+#~ msgid "A file named /var/lib/mysql/debian-*.flag exists on this system."
+#~ msgstr ""
+#~ "Er bestaat een bestand genaamd /var/lib/mysql/debian-*.flag op dit "
+#~ "systeem."
+
+#~ msgid "Really proceed with downgrade?"
+#~ msgstr "Wilt u echt een oude versie herstellen?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Such a file is an indication that a mariadb-server package with a higher "
+#~ "version has been installed previously."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zulk een bestand geeft aan dat er eerder een pakket mariadb-server met "
+#~ "een hogere versie is geĩnstalleerd."
+
+#~ msgid ""
+#~ "There is no guarantee that the version you're currently installing will "
+#~ "be able to use the current databases."
+#~ msgstr ""
+#~ "Er is geen garantie dat de versie die u op dit moment installeert de "
+#~ "huidige databases kan gebruiken."
+
+#~ msgid "Really migrate to MariaDB?"
+#~ msgstr "Wilt u echt overschakelen op MariaDB?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "MariaDB is a drop-in replacement for MySQL. It will use your current "
+#~ "configuration file (my.cnf) and current databases."
+#~ msgstr ""
+#~ "MariaDB is een volwaardige vervanger voor MySQL. Het zal de bestaande "
+#~ "configuratiebestanden (my.cnf) en de bestaande databases gebruiken."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Note that MariaDB has some enhanced features, which do not exist in MySQL "
+#~ "and thus migration back to MySQL might not always work, at least not as "
+#~ "automatically as migrating from MySQL to MariaDB."
+#~ msgstr ""
+#~ "Merk op dat MariaDB een aantal uitbreidingen heeft die niet bestaan in "
+#~ "MySQL. Daardoor zal terug overschakelen op MySQL niet altijd lukken, of "
+#~ "althans niet even automatisch als overschakelen van MySQL op MariaDB."
+
+#~ msgid "Unable to set password for the MariaDB \"root\" user"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kan het wachtwoord voor de MariaDB \"root\"-gebruiker niet instellen"
+
+#~ msgid ""
+#~ "An error occurred while setting the password for the MariaDB "
+#~ "administrative user. This may have happened because the account already "
+#~ "has a password, or because of a communication problem with the MariaDB "
+#~ "server."
+#~ msgstr ""
+#~ "Er is een fout opgetreden bij het instellen van het wachtwoord voor de "
+#~ "MariaDB-beheerder. Dat kan komen doordat het account al een wachtwoord "
+#~ "heeft, of omdat er een probleem was bij het communiceren met de MariaDB-"
+#~ "server."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You should check the account's password after the package installation."
+#~ msgstr ""
+#~ "U zou het wachtwoord van het account moeten controleren nadat het pakket "
+#~ "is geĩnstalleerd."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please read the /usr/share/doc/mariadb-server-10.0/README.Debian file for "
+#~ "more information."
+#~ msgstr ""
+#~ "Raadpleeg voor bijkomende informatie het bestand /usr/share/doc/mariadb-"
+#~ "server-10.0/README.Debian."
+
+#~ msgid "New password for the MariaDB \"root\" user:"
+#~ msgstr "Nieuw wachtwoord voor de MariaDB \"root\"-gebruiker:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
+#~ "the MariaDB administrative \"root\" user."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hoewel niet verplicht, wordt het sterk aangeraden een wachtwoord in te "
+#~ "stellen voor de \"root\"-gebruiker (beheerder) van MariaDB."
+
+#~ msgid "If this field is left blank, the password will not be changed."
+#~ msgstr ""
+#~ "Als dit veld leeg wordt gelaten, zal het wachtwoord niet worden veranderd."
+
+#~ msgid "Repeat password for the MariaDB \"root\" user:"
+#~ msgstr "Herhaal het wachtwoord voor de MariaDB \"root\"-gebruiker:"
+
+#~ msgid "Password input error"
+#~ msgstr "Fout bij het invoeren van het wachtwoord"
+
+#~ msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
+#~ msgstr ""
+#~ "De twee wachtwoorden die u invoerde waren niet gelijk. Probeer opnieuw."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: