[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://xspDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-paragrafen van xsp.

Eveneens in bijlage een diff met de verschillen met de vorige versie.

-- 
Groetjes,
Frans

===
http://www.frans-spiesschaert.homenet.org
http://home.base.be/vt6362833/

# Dutch translation of xsp debconf templates.
# Copyright (C) 2008-2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the xsp package.
# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2008.
# Paul Gevers <paul@climbing.nl>, 2009.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xsp 2.10-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: xsp@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-11-30 15:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-30 23:07+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mono-apache-server4.templates:1001
msgid "Let mono-apache-server4 restart Apache?"
msgstr "Apache opnieuw laten starten door mono-apache-server4?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mono-apache-server4.templates:1001
msgid ""
"The Debian version of mono-apache-server4 includes a mono-server4-update "
"script that creates a configuration file for Apache to start the ASP.NET "
"applications, and mono-server4-update can restart Apache if there's a new "
"configuration file (/etc/mono-server4/mono-server-hosts.conf). If this is "
"true, then Apache will be restarted when there is a new mono-server4-hosts."
"conf file."
msgstr ""
"De Debian-versie van mono-apache-server4 bevat het script mono-server4-"
"update. Dit script maakt een configuratiebestand aan voor Apache dat de ASP."
"NET-applicaties start, en het kan Apache herstarten als er een nieuw "
"configuratiebestand is (/etc/mono-server4/mono-server-hosts.conf). Als u dit "
"aanvaardt, wordt Apache herstart wanneer er een nieuw bestand mono-server4-"
"hosts.conf aanwezig is."

#. Type: note
#. Description
#: ../mono-apache-server4.templates:2001 ../mono-xsp4.templates:4001
msgid "ASP.NET 1.0 support removed"
msgstr "Ondersteuning voor ASP.NET 1.0 werd verwijderd"

#. Type: note
#. Description
#: ../mono-apache-server4.templates:2001
#| msgid ""
#| "You appear to have some ASP.NET 1.0 sites configured in /etc/mono-"
#| "server1. Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 2.8 and "
#| "above, and you are no longer able to serve ASP.NET 1.0 sites. You must "
#| "reconfigure XSP to serve these sites using either 2.0 or 4.0 profiles, "
#| "assuming your application is compatible. Please see mono-server2-admin(8) "
#| "or mono-server4-admin(8) to see how to regenerate a configuration for use "
#| "with 2.0 or 4.0 profiles."
msgid ""
"You appear to have some ASP.NET 1.0 sites configured in /etc/mono-server. "
"Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 2.8 and above, and "
"you are no longer able to serve ASP.NET 1.0 sites. You must reconfigure XSP "
"to serve these sites using the 4.0 profile, assuming your application is "
"compatible. Please see mono-server4-admin(8) to see how to regenerate a "
"configuration for use with the 4.0 profile."
msgstr ""
"Zo te zien heeft u een aantal ASP.NET 1.0-sites ingesteld in /etc/mono-"
"server. Ondersteuning voor het 1.0-profiel is verwijderd uit Mono 2.8 en "
"hoger, waardoor u niet langer ASP.NET 1.0-sites kunt aanbieden. U dient XSP "
"opnieuw in te stellen zodat deze sites een 4.0-profiel gebruiken, indien uw "
"toepassing hiermee compatibel is. In de man-pagina mono-server4-admin(8) "
"kunt u vinden hoe u een configuratie voor het 4.0-profiel kunt aanmaken."

#. Type: note
#. Description
#: ../mono-apache-server4.templates:3001 ../mono-xsp4.templates:5001
#| msgid "ASP.NET 1.0 support removed"
msgid "ASP.NET 2.0 support removed"
msgstr "Ondersteuning voor ASP.NET 2.0 werd verwijderd"

#. Type: note
#. Description
#: ../mono-apache-server4.templates:3001
#| msgid ""
#| "You appear to have some ASP.NET 1.0 sites configured in /etc/mono-"
#| "server1. Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 2.8 and "
#| "above, and you are no longer able to serve ASP.NET 1.0 sites. You must "
#| "reconfigure XSP to serve these sites using either 2.0 or 4.0 profiles, "
#| "assuming your application is compatible. Please see mono-server2-admin(8) "
#| "or mono-server4-admin(8) to see how to regenerate a configuration for use "
#| "with 2.0 or 4.0 profiles."
msgid ""
"You appear to have some ASP.NET 2.0 sites configured in /etc/mono-server. "
"Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 4.0 and above, and "
"you are no longer able to serve ASP.NET 2.0 sites. You must reconfigure XSP "
"to serve these sites using the 4.0 profile, assuming your application is "
"compatible. Please see mono-server4-admin(8) to see how to regenerate a "
"configuration for use with the 4.0 profile."
msgstr ""
"Zo te zien heeft u een aantal ASP.NET 2.0-sites ingesteld in /etc/mono-"
"server. Ondersteuning voor het 2.0-profiel is verwijderd uit Mono 4.0 en "
"hoger, waardoor u niet langer ASP.NET 2.0-sites kunt aanbieden. U dient XSP "
"opnieuw in te stellen zodat deze sites een 4.0-profiel gebruiken, indien uw "
"toepassing hiermee compatibel is. In de man-pagina mono-server4-admin(8) "
"kunt u vinden hoe u een configuratie voor het 4.0-profiel kunt aanmaken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:1001
msgid "Start on boot?"
msgstr "Starten bij de systeemstart?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:1001
msgid ""
"If this is true, then XSP4 will automatically start when the computer is "
"turned on."
msgstr ""
"Als u dit aanvaardt, wordt XSP4 automatisch opgestart telkens wanneer de "
"computer opstart."

#. Type: string
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:2001
msgid "Bind to address:"
msgstr "Adres waaraan te binden:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:2001
msgid ""
"To function properly, XSP4 needs to be bound to an IP address. The default "
"(\"0.0.0.0\") binds to all addresses of the server, but a specific port can "
"be selected. To use XSP4 only locally, use \"127.0.0.1\" for the address."
msgstr ""
"Om juist te werken dient XSP4 zich te binden aan een IP-adres. De "
"standaardwaarde (\"0.0.0.0\") bindt aan alle adressen op de server, maar een "
"specifieke poort kan geselecteerd worden. Als u XSP4 enkel lokaal wilt "
"gebruiken, kiest u best \"127.0.0.1\" voor het adres."

#. Type: string
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:3001
msgid "Bind to port:"
msgstr "Poort waaraan te binden:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:3001
msgid ""
"XSP is bound to a specific port on the server. Common values are 80, 8080, "
"or 8081."
msgstr ""
"XSP bindt zich aan een specifieke poort op de server. Veelgebruikte waardes "
"zijn 80, 8080, en 8081."

#. Type: note
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:4001
#| msgid ""
#| "You appear to have some ASP.NET 1.0 sites configured in /etc/mono-"
#| "server1. Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 2.8 and "
#| "above, and you are no longer able to serve ASP.NET 1.0 sites. You must "
#| "reconfigure XSP to serve these sites using either 2.0 or 4.0 profiles, "
#| "assuming your application is compatible. Please see mono-xsp2-admin(8) or "
#| "mono-xsp4-admin(8) to see how to regenerate a configuration for use with "
#| "2.0 or 4.0 profiles."
msgid ""
"You appear to have some ASP.NET 1.0 sites configured in /etc/mono-server. "
"Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 2.8 and above, and "
"you are no longer able to serve ASP.NET 1.0 sites. You must reconfigure XSP "
"to serve these sites using the 4.0 profile, assuming your application is "
"compatible. Please see mono-xsp4-admin(8) to see how to regenerate a "
"configuration for use with the 4.0 profile."
msgstr ""
"Zo te zien heeft u een aantal ASP.NET 1.0-sites ingesteld in /etc/mono-"
"server. Ondersteuning voor het 1.0-profiel is verwijderd uit Mono 2.8 en "
"hoger, waardoor u niet langer ASP.NET 1.0-sites kunt aanbieden. U dient XSP "
"opnieuw in te stellen zodat deze sites een 4.0-profiel gebruiken, indien uw "
"toepassing hiermee compatibel is. In de man-pagina mono-xsp4-admin(8) kunt u "
"vinden hoe u een configuratie voor het 4.0-profiel kunt aanmaken."

#. Type: note
#. Description
#: ../mono-xsp4.templates:5001
#| msgid ""
#| "You appear to have some ASP.NET 1.0 sites configured in /etc/mono-"
#| "server1. Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 2.8 and "
#| "above, and you are no longer able to serve ASP.NET 1.0 sites. You must "
#| "reconfigure XSP to serve these sites using either 2.0 or 4.0 profiles, "
#| "assuming your application is compatible. Please see mono-xsp2-admin(8) or "
#| "mono-xsp4-admin(8) to see how to regenerate a configuration for use with "
#| "2.0 or 4.0 profiles."
msgid ""
"You appear to have some ASP.NET 2.0 sites configured in /etc/mono-server2. "
"Support for the 2.0 profile has been removed from Mono 4.0 and above, and "
"you are no longer able to serve ASP.NET 2.0 sites. You must reconfigure XSP "
"to serve these sites using the 4.0 profile, assuming your application is "
"compatible. Please see mono-xsp4-admin(8) to see how to regenerate a "
"configuration for use with the 4.0 profile."
msgstr ""
"Zo te zien heeft u een aantal ASP.NET 2.0-sites ingesteld in /etc/mono-"
"server2. Ondersteuning voor het 2.0-profiel is verwijderd uit Mono 4.0 en "
"hoger, waardoor u niet langer ASP.NET 2.0-sites kunt aanbieden. U dient XSP "
"opnieuw in te stellen zodat deze sites een 4.0-profiel gebruiken, indien uw "
"toepassing hiermee compatibel is. In de man-pagina mono-xsp4-admin(8) kunt u "
"vinden hoe u een configuratie voor het 4.0-profiel kunt aanmaken."

#~ msgid "Let mono-apache-server2 restart Apache?"
#~ msgstr "Wilt u mono-apache-server2 Apache laten herstarten?"

#~ msgid ""
#~ "The Debian version of mono-apache-server2 includes a mono-server2-update "
#~ "script that creates a configuration file for Apache to start the ASP.NET "
#~ "applications, and mono-server2-update can restart Apache if there's a new "
#~ "configuration file (/etc/mono-server2/mono-server2-hosts.conf). If this "
#~ "is true, then Apache will be restarted when there is a new mono-server2-"
#~ "hosts.conf file."
#~ msgstr ""
#~ "De Debian-versie van mono-apache-server2 bevat het script mono-server2-"
#~ "update. Dit script maakt een configuratiebestand aan voor Apache dat de "
#~ "ASP.NET-applicaties start, en kan Apache herstarten als er een nieuw "
#~ "configuratiebestand is (/etc/mono-server2/mono-server2-hosts.conf). Als u "
#~ "hier aanvaard wordt Apache herstart wanneer er een nieuw bestand mono-"
#~ "server2-hosts.conf aanwezig is."

#~ msgid ""
#~ "If this is true, then XSP2 will automatically start when the computer is "
#~ "turned on."
#~ msgstr ""
#~ "Als u dit aanvaard zal XSP2 automatisch starten telkens wanneer de "
#~ "computer opstart."

#~ msgid ""
#~ "To function properly, XSP2 needs to be bound to an IP address. The "
#~ "default (\"0.0.0.0\") binds to all addresses of the server, but a "
#~ "specific port can be selected. To use XSP2 only locally, use "
#~ "\"127.0.0.1\" for the address."
#~ msgstr ""
#~ "Om juist te werken dient XSP2 zich te binden aan een IP-adres. De "
#~ "standaardwaarde (\"0.0.0.0\") bindt aan alle adressen op de server, maar "
#~ "een specifieke poort kan geselecteerd worden. Als u XSPs enkel lokaal "
#~ "wilt gebruiken, kiest u best \"127.0.0.1\" voor het adres."
--- projecten/vertaal/debconf/xsp_nl.po	2015-11-30 21:27:55.898936635 +0100
+++ projecten/vertaal/debconf/xsp_bijgewerkt_nl.po	2015-11-30 23:07:41.849712157 +0100
@@ -4,25 +4,28 @@
 # Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2008.
 # Paul Gevers <paul@climbing.nl>, 2009.
 # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xsp 2.10-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: xsp@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-11-30 15:16+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-21 12:29+0100\n"
-"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
-"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-11-30 23:07+0100\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mono-apache-server4.templates:1001
 msgid "Let mono-apache-server4 restart Apache?"
-msgstr "Wilt u mono-apache-server4 Apache laten herstarten?"
+msgstr "Apache opnieuw laten starten door mono-apache-server4?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -37,21 +40,20 @@
 msgstr ""
 "De Debian-versie van mono-apache-server4 bevat het script mono-server4-"
 "update. Dit script maakt een configuratiebestand aan voor Apache dat de ASP."
-"NET-applicaties start, en kan Apache herstarten als er een nieuw "
-"configuratiebestand is (/etc/mono-server/mono-server-hosts.conf). Als u hier "
-"aanvaard wordt Apache herstart wanneer er een nieuw bestand mono-server4-"
+"NET-applicaties start, en het kan Apache herstarten als er een nieuw "
+"configuratiebestand is (/etc/mono-server4/mono-server-hosts.conf). Als u dit "
+"aanvaardt, wordt Apache herstart wanneer er een nieuw bestand mono-server4-"
 "hosts.conf aanwezig is."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../mono-apache-server4.templates:2001 ../mono-xsp4.templates:4001
 msgid "ASP.NET 1.0 support removed"
-msgstr "Ondersteuning voor ASP.NET 1.0 verwijderd"
+msgstr "Ondersteuning voor ASP.NET 1.0 werd verwijderd"
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../mono-apache-server4.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "You appear to have some ASP.NET 1.0 sites configured in /etc/mono-"
 #| "server1. Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 2.8 and "
@@ -69,25 +71,22 @@
 "configuration for use with the 4.0 profile."
 msgstr ""
 "Zo te zien heeft u een aantal ASP.NET 1.0-sites ingesteld in /etc/mono-"
-"server1. Ondersteuning voor het 1.0-profiel is verwijderd uit Mono 2.8 en "
-"hoger, waardoor u niet langer ASP.NET 1.0-sites kan aanbieden. U dient XSP "
-"opnieuw in te stellen zodat deze sites een 2.0- of 4.0-profiel gebruiken, "
-"indien uw toepassing hiermee compatibel is. In de man-pagina's mono-server2-"
-"admin(8) en mono-server4-admin(8) kunt u vinden hoe u een configuratie voor "
-"de 2.0- en 4.0-profielen kunt aanmaken."
+"server. Ondersteuning voor het 1.0-profiel is verwijderd uit Mono 2.8 en "
+"hoger, waardoor u niet langer ASP.NET 1.0-sites kunt aanbieden. U dient XSP "
+"opnieuw in te stellen zodat deze sites een 4.0-profiel gebruiken, indien uw "
+"toepassing hiermee compatibel is. In de man-pagina mono-server4-admin(8) "
+"kunt u vinden hoe u een configuratie voor het 4.0-profiel kunt aanmaken."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../mono-apache-server4.templates:3001 ../mono-xsp4.templates:5001
-#, fuzzy
 #| msgid "ASP.NET 1.0 support removed"
 msgid "ASP.NET 2.0 support removed"
-msgstr "Ondersteuning voor ASP.NET 1.0 verwijderd"
+msgstr "Ondersteuning voor ASP.NET 2.0 werd verwijderd"
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../mono-apache-server4.templates:3001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "You appear to have some ASP.NET 1.0 sites configured in /etc/mono-"
 #| "server1. Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 2.8 and "
@@ -104,13 +103,12 @@
 "compatible. Please see mono-server4-admin(8) to see how to regenerate a "
 "configuration for use with the 4.0 profile."
 msgstr ""
-"Zo te zien heeft u een aantal ASP.NET 1.0-sites ingesteld in /etc/mono-"
-"server1. Ondersteuning voor het 1.0-profiel is verwijderd uit Mono 2.8 en "
-"hoger, waardoor u niet langer ASP.NET 1.0-sites kan aanbieden. U dient XSP "
-"opnieuw in te stellen zodat deze sites een 2.0- of 4.0-profiel gebruiken, "
-"indien uw toepassing hiermee compatibel is. In de man-pagina's mono-server2-"
-"admin(8) en mono-server4-admin(8) kunt u vinden hoe u een configuratie voor "
-"de 2.0- en 4.0-profielen kunt aanmaken."
+"Zo te zien heeft u een aantal ASP.NET 2.0-sites ingesteld in /etc/mono-"
+"server. Ondersteuning voor het 2.0-profiel is verwijderd uit Mono 4.0 en "
+"hoger, waardoor u niet langer ASP.NET 2.0-sites kunt aanbieden. U dient XSP "
+"opnieuw in te stellen zodat deze sites een 4.0-profiel gebruiken, indien uw "
+"toepassing hiermee compatibel is. In de man-pagina mono-server4-admin(8) "
+"kunt u vinden hoe u een configuratie voor het 4.0-profiel kunt aanmaken."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -125,7 +123,7 @@
 "If this is true, then XSP4 will automatically start when the computer is "
 "turned on."
 msgstr ""
-"Als u dit aanvaard wordt XSP4 automatisch opgestart telkens wanneer de "
+"Als u dit aanvaardt, wordt XSP4 automatisch opgestart telkens wanneer de "
 "computer opstart."
 
 #. Type: string
@@ -166,7 +164,6 @@
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../mono-xsp4.templates:4001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "You appear to have some ASP.NET 1.0 sites configured in /etc/mono-"
 #| "server1. Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 2.8 and "
@@ -184,17 +181,15 @@
 "configuration for use with the 4.0 profile."
 msgstr ""
 "Zo te zien heeft u een aantal ASP.NET 1.0-sites ingesteld in /etc/mono-"
-"server1. Ondersteuning voor het 1.0-profiel is verwijderd uit Mono 2.8 en "
-"hoger, waardoor u niet langer ASP.NET 1.0-sites kan aanbieden. U dient XSP "
-"opnieuw in te stellen zodat deze sites een 2.0- of 4.0-profiel gebruiken, "
-"indien uw toepassing hiermee compatibel is. In de man-pagina's mono-xsp2-"
-"admin(8) en mono-xsp4-admin(8) kunt u vinden hoe u een configuratie voor de "
-"2.0- en 4.0-profielen kunt aanmaken."
+"server. Ondersteuning voor het 1.0-profiel is verwijderd uit Mono 2.8 en "
+"hoger, waardoor u niet langer ASP.NET 1.0-sites kunt aanbieden. U dient XSP "
+"opnieuw in te stellen zodat deze sites een 4.0-profiel gebruiken, indien uw "
+"toepassing hiermee compatibel is. In de man-pagina mono-xsp4-admin(8) kunt u "
+"vinden hoe u een configuratie voor het 4.0-profiel kunt aanmaken."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../mono-xsp4.templates:5001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "You appear to have some ASP.NET 1.0 sites configured in /etc/mono-"
 #| "server1. Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 2.8 and "
@@ -211,13 +206,12 @@
 "compatible. Please see mono-xsp4-admin(8) to see how to regenerate a "
 "configuration for use with the 4.0 profile."
 msgstr ""
-"Zo te zien heeft u een aantal ASP.NET 1.0-sites ingesteld in /etc/mono-"
-"server1. Ondersteuning voor het 1.0-profiel is verwijderd uit Mono 2.8 en "
-"hoger, waardoor u niet langer ASP.NET 1.0-sites kan aanbieden. U dient XSP "
-"opnieuw in te stellen zodat deze sites een 2.0- of 4.0-profiel gebruiken, "
-"indien uw toepassing hiermee compatibel is. In de man-pagina's mono-xsp2-"
-"admin(8) en mono-xsp4-admin(8) kunt u vinden hoe u een configuratie voor de "
-"2.0- en 4.0-profielen kunt aanmaken."
+"Zo te zien heeft u een aantal ASP.NET 2.0-sites ingesteld in /etc/mono-"
+"server2. Ondersteuning voor het 2.0-profiel is verwijderd uit Mono 4.0 en "
+"hoger, waardoor u niet langer ASP.NET 2.0-sites kunt aanbieden. U dient XSP "
+"opnieuw in te stellen zodat deze sites een 4.0-profiel gebruiken, indien uw "
+"toepassing hiermee compatibel is. In de man-pagina mono-xsp4-admin(8) kunt u "
+"vinden hoe u een configuratie voor het 4.0-profiel kunt aanmaken."
 
 #~ msgid "Let mono-apache-server2 restart Apache?"
 #~ msgstr "Wilt u mono-apache-server2 Apache laten herstarten?"

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: