[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://novaDag iedereen,

In bijlage een aangevulde Nederlandse vertaling van de debconf-teksten
van nova. Nova behoort tot een groep van openstack-pakketten waarvoor
misschien ooit een soort integratieplan voor po-debconf-bestanden
ontwikkeld zou kunnen worden (zie:
https://lists.debian.org/debian-i18n/2015/05/msg00014.html), hoewel er
sinds dat bericht daarover geen verder nieuws meer kwam.
Eveneens in bijlage het diff-bestand met de verschillen tussen de
vertaling voor versie nova_2014.1.2-6 en versie nova_2015.1.0-8

-- 
Groetjes,
Frans

===
http://www.frans-spiesschaert.homenet.org
http://home.base.be/vt6362833/

# Dutch translation of nova debconf templates.
# Copyright (C) 2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the nova package.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nova 2012.1-6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nova@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-02 01:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-07-29 22:36+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:2001
msgid "Auth server hostname:"
msgstr "Computernaam van de authenticatieserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:2001
msgid ""
"Please specify the URL of your Nova authentication server. Typically this is "
"also the URL of your OpenStack Identity Service (Keystone)."
msgstr ""
"Specificeer de URL van de Nova authenticatieserver. Meestal is dit ook de "
"URL van de OpenStack identiteitsdienst (Keystone)."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:3001
msgid "Auth server tenant name:"
msgstr "Naam van de clientruimte (tenant) op de authenticatieserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:4001
msgid "Auth server username:"
msgstr "Gebruikersnaam op de authenticatieserver:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates:5001
msgid "Auth server password:"
msgstr "Wachtwoord op de authenticatieserver:"

#  Type: boolean
#  Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-common.templates:6001
msgid "Set up a database for Nova?"
msgstr "Een database opzetten voor Nova?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-common.templates:6001
msgid ""
"No database has been set up for Nova to use. If you want to set one up now, "
"please make sure you have all needed information:"
msgstr ""
"Er is geen enkele database geïnstalleerd voor Nova. Als u deze nu op wilt "
"zetten, zorg er dan voor dat u alle benodigde informatie bij de hand heeft:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-common.templates:6001
msgid ""
" * the host name of the database server (which must allow TCP\n"
"   connections from this machine);\n"
" * a username and password to access the database;\n"
" * the type of database management software you want to use."
msgstr ""
" * de computernaam van de database-server (deze moet\n"
"   TCP-verbindingen vanaf deze computer accepteren);\n"
" * een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen\n"
"   tot de database;\n"
" * het soort databasebeheersoftware dat u wilt gebruiken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-common.templates:6001
msgid ""
"If you don't choose this option, no database will be set up and Nova will "
"use regular SQLite support."
msgstr ""
"Als u niet voor deze optie kiest, dan zal er geen database worden opgezet en "
"zal Nova de reguliere SQLite-ondersteuning gebruiken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-common.templates:6001
msgid ""
"You can change this setting later on by running \"dpkg-reconfigure -plow "
"nova-common\"."
msgstr ""
"U kunt deze instelling later wijzigen door het uitvoeren van \"dpkg-"
"reconfigure -plow nova-common\". "

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../nova-common.templates:7001
msgid "API to activate:"
msgstr "Te activeren API:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../nova-common.templates:7001
msgid ""
"Openstack Nova supports different API services, each of them binding on a "
"different port. Select which one nova-api should support."
msgstr ""
"OpenStack Nova kan met verschillende API-diensten werken, elk van hen "
"verbonden met een andere poort. Geef aan welke api-nova moet gebruiken."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../nova-common.templates:7001
msgid ""
"If it is a compute node that you are setting-up, then you only need to run "
"the metadata API server. If you run Cinder, then you don't need osapi_volume "
"(you cannot run osapi_volume and cinder-api on the same server: they bind on "
"the same port)."
msgstr ""
"Indien u een rekennode installeert, dan moet u enkel de metadata API-server "
"gebruiken Indien u Cinder gebruikt, dan heeft u osapi_volume niet nodig (u "
"kunt osapi_volume en cinder-api niet op dezelfde server gebruiken: ze "
"verbinden met dezelfde poort)."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:8001
msgid "Value for my_ip:"
msgstr "Waarde voor my_ip:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:8001
msgid "This value will be stored in the my_ip directive of nova.conf."
msgstr "Seze waarde wordt opgeslagen in het stuurcommando my_ip van nova.conf."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:9001
msgid "Neutron server URL:"
msgstr "URL van de Neutron-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:9001
msgid "Please enter the URL of the Neutron server."
msgstr "Gelieve de URL in te voeren van de Neutron-server"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:10001
msgid "Neutron admin tenant name:"
msgstr "Naam van de clientruimte (tenant) voor de beheerder van Neutron:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:10001
msgid ""
"Nova needs to be able to communicate with Neutron through Keystone. "
"Therefore Nova needs to know the Neutron admin tenant, username and password."
msgstr ""
"Nova moet met Neutron kunnen communiceren via Keystone. Om die reden moet "
"Nova de clientruimte (tenant), de gebruikersnaam en het wachtwoord van de "
"Neutron-beheerder."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:10001
msgid "Please enter the name of the admin tenant for Neutron."
msgstr ""
"Geef de naam op van de clientruimte (tenant) van de beheerder van Neutron."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:11001
msgid "Neutron administrator username:"
msgstr "Gebruikersnaam van de beheerder van Neutron:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:11001
msgid "Please enter the username of the Neutron administrator."
msgstr "Voer de gebruikersnaam in van de beheerder van Neutron."

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates:12001
msgid "Neutron administrator password:"
msgstr "Wachtwoord van de beheerder van Neutron:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates:12001
msgid "Please enter the password of the Neutron administrator."
msgstr "Geef het wachtwoord op van de beheerder van Neutron."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:13001
msgid "IP address of your RabbitMQ host:"
msgstr "IP-adres van de RabbitMQ-server:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates:13001 ../nova-common.templates:14001
#: ../nova-common.templates:15001
msgid ""
"In order to interoperate with other components of OpenStack, this package "
"needs to connect to a central RabbitMQ server."
msgstr ""
"Om met andere componenten van OpenStack te kunnen damenwerken, moet dit "
"pakket een verbinding maken met een centrale RabbitMQ-server."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:13001
msgid "Please specify the IP address of that server."
msgstr "Gelieve het IP-adres te geven van die server."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:14001
msgid "Username for connection to the RabbitMQ server:"
msgstr "Gebruikersnaam voor de verbinding met de RabbitMQ-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates:14001
msgid "Please specify the username used to connect to the RabbitMQ server."
msgstr ""
"Vermeld de gebruikersnaam waarmee verbinding gemaakt wordt met de RabbitMQ-"
"server."

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates:15001
msgid "Password for connection to the RabbitMQ server:"
msgstr "Wachtwoord voor de verbinding met de RabbitMQ-server:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates:15001
msgid "Please specify the password used to connect to the RabbitMQ server."
msgstr ""
"Geef op welk wachtwoord gebruikt moet worden om verbinding te maken met de "
"RabbitMQ-server."

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates:16001
msgid "Metadata proxy shared secret:"
msgstr "Met de proxy voor metagegevens gedeeld geheim:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates:16001
msgid ""
"VM instances using Neutron to handle networking retrieve their metadata "
"through the Neutron metadata agent, which serves as a proxy to the Nova "
"metadata REST API server."
msgstr ""
"VM-realisaties die Neutron gebruiken om hun netwerkomgeving te beheren, "
"halen hun metagegevens op via de agent voor metagegevens van Neutron die "
"dienst doet als een proxy voor de REST API server voor metagegevens van Nova."

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates:16001
msgid ""
"Please enter the password that should be used to protect communications "
"between the Neutron metadata proxy agent and the Nova metadata server. The "
"same shared password should be used when setting up the neutron-metadata-"
"agent package."
msgstr ""
"Gelieve het wachtwoord in te voeren dat gebruikt moet worden om de "
"communicatie te beveiligen tussen de proxy-agent voor metagegevens van "
"Neutron en de server voor metagegevens van Nova. Hetzelfde gedeelde "
"wachtwoord moet gebruikt worden bij het instellen van het pakket dat de "
"agent voor metagegevens van Neutron bevat."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-compute-xen.templates:2001
msgid "Address of the XenAPI dom0:"
msgstr "Adres van de dom0 van XenAPI:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-compute-xen.templates:2001
msgid ""
"Nova Compute Xen needs to know the address of the server running XenAPI. You "
"can enter an IP address, or a fully qualified domain name if it resolves "
"correctly."
msgstr ""
"Nova Compute Xen moet het adres kennen van de server waarop XenAPI draait. U "
"kunt een IP-adres invoeren, of een volledig gekwalificeerde domeinnaam op "
"voorwaarde dat dit het juiste adres oplevert."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-compute-xen.templates:2001
msgid ""
"This may be a server running Citrix XenServer, the CentOS Xen Cloud Platform "
"(XCP) appliance installed from an ISO image, or even the Kronos Project's "
"XCP (available in Debian and Ubuntu as the package xcp-xapi)."
msgstr ""
"Dit mag een server zijn die Citrix XenServer draait, het apparaat CentOS Xen "
"Cloud Platform (XCP) geïnstalleerd vanaf een ISO-image, of zelfs de XCP van "
"het Kronos-project (beschikbaar in Debian en Ubuntu als pakket xcp-api)."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../nova-compute-xen.templates:2001 ../nova-compute-xen.templates:3001
#: ../nova-compute-xen.templates:4001
msgid "This can later be edited in /etc/nova/nova-compute.conf."
msgstr "Dit kan later aangepast worden in /etc/nova/nova-compute.conf."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-compute-xen.templates:3001
msgid "Username to connect to XenAPI:"
msgstr "Gebruikersnaam om verbinding te maken met XenAPI:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-compute-xen.templates:3001
msgid "Please enter the username used to connect to your XenAPI (XCP server)."
msgstr ""
"Vermeld de gebruikersnaam waarmee verbinding gemaakt wordt met uw XenAPI "
"(XCP-server)."

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-compute-xen.templates:4001
msgid "Password to connect to XenAPI:"
msgstr "Wachtwoord voor de verbinding met XenAPI:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-compute-xen.templates:4001
msgid "Please enter the password used to connect to your XenAPI (XCP server)."
msgstr ""
"Gelieve het wachtwoord te geven dat gebruikt wordt bij de verbinding met uw "
"XenAPI (XCP server)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-api.templates:1001
msgid "Register Nova in the keystone endpoint catalog?"
msgstr "Nova registreren in de catalogus van toegangspunten van keystone?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-api.templates:1001
msgid ""
"Each Openstack services (each API) should be registered in order to be "
"accessible. This is done using \"keystone service-create\" and \"keystone "
"endpoint-create\". Select if you want to run these commands now."
msgstr ""
"Elk van de Openstack-services (each API) moet geregistreerd worden om "
"toegankelijk te zijn. Dit gebeurt via \"keystone service-create\" en "
"\"keystone endpoint-create\". Geef aan of u deze opdrachten nu wilt "
"uitvoeren."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-api.templates:1001
msgid ""
"Note that you will need to have an up and running keystone server on which "
"to connect using the Keystone auth token."
msgstr ""
"Merk op dat u hiervoor een volledig werkende keystone-server nodig heeft, "
"waarmee een verbinding gemaakt wordt met behulp van het authenticatiebewijs "
"voor Keystone."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-api.templates:2001
msgid "Keystone IP address:"
msgstr "IP-adres van Keystone:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-api.templates:2001
msgid ""
"Enter the IP address of your keystone server, so that nova-api can contact "
"Keystone to do the Nova service and endpoint creation."
msgstr ""
"Voer het IP-adres in van uw keystone-server, zodat nova-api contact kan "
"leggen met Keystone om de Nova dienst en het toegangspunt aan te maken."

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-api.templates:3001
msgid "Keystone Auth Token:"
msgstr "Authenticatiebewijs voor Keystone"

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-api.templates:3001
msgid ""
"To configure its endpoint in Keystone, nova-api needs the Keystone auth "
"token."
msgstr ""
"Om zijn toegangspunt in Keystone te kunnen configurerern, moet nova-api over "
"het authenticatiebewijs voor Keystone beschikken."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-api.templates:4001
msgid "Nova endpoint IP address:"
msgstr "Het IP-adres van het Nova-toegangspunt:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-api.templates:4001
msgid ""
"Enter the IP address that will be used to contact Nova (eg: the Nova "
"endpoint IP address)."
msgstr ""
"Geef het IP-adres op dat gebruikt zal worden voor het contact met Nova "
"(bijv. het IP-adres van het toegangspunt van Nova)."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-api.templates:4001
msgid ""
"This IP address should be accessible from the clients that will use this "
"service, so if you are installing a public cloud, this should be a public IP "
"address."
msgstr ""
"Dit IP-adres moet bereikbaar zijn voor de clients die deze dienst zullen "
"gebruiken. Indien u een openbare cloud installeert, moet dit dus een "
"algemeen bereikbaar IP-adres zijn."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-api.templates:5001
msgid "Name of the region to register:"
msgstr "Naam van de regio voor registratie:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-api.templates:5001
msgid ""
"Openstack can be used using availability zones, with each region "
"representing a location. Please enter the zone that you wish to use when "
"registering the endpoint."
msgstr ""
"Openstack kent het gebruik van zones van beschikbaarheid, waarbij elke regio "
"een locatie vertegenwoordigt. Geef aan welke zone u wenst te gebruiken bij "
"het registreren van het toegangspunt."

#. Type: select
#. Description
#: ../nova-consoleproxy.templates:1001
msgid "Type of console daemon to start at boot time:"
msgstr ""
"Type van console-achtergronddienst die moet geactiveerd worden bij het "
"opstarten van de computer:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nova-consoleproxy.templates:1001
msgid ""
"Nova Console supports 3 types of consoles. One is specific to Xen, called "
"XVP (Xen VNC Proxy), and the other daemon supports KVM. While the SPICE "
"protocol is normally faster than VNC, it also requires support for web "
"sockets in your browser, and that is a feature only very modern browsers "
"have support for."
msgstr ""
"Nova Console ondersteunt 3 types consoles. Een is specifiek voor Xen en "
"wordt XVP (Xen VNC Proxy) genoemd. De andere achtergronddienst ondersteunt "
"KVM. Hoewel het SPICE-protocol gewoonlijk sneller is dan VNC, vereist het "
"ook dat uw browser ondersteuning biedt voor web-sockets. Enkel zeer recente "
"browsers ondersteunen deze functionaliteit."

#. Type: select
#. Description
#: ../nova-consoleproxy.templates:1001
msgid "This can later be edited in /etc/default/nova-consoleproxy."
msgstr "Dit kan later aangepast worden in /etc/default/nova-consoleproxy."

#, fuzzy
#~| msgid "Start Nova services at boot?"
#~ msgid "Start nova services at boot?"
#~ msgstr "De Nova-dienste opstarten bij de systeemstart?"

#~ msgid ""
#~ "Please choose whether you want to start Nova services when the machine is "
#~ "booted up."
#~ msgstr ""
#~ "Geef aan of u wilt dat de Nova-diensten worden gestart wanneer de "
#~ "computer wordt opgestart."
--- nova_2014.1.2-6_nl.po	2014-10-21 14:50:00.000000000 +0200
+++ nova_2015.1.0-8_nl.po	2015-07-29 22:36:02.851641122 +0200
@@ -2,20 +2,22 @@
 # Copyright (C) 2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the nova package.
 # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nova 2012.1-6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: nova@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-05-03 03:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-09-25 23:34+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-02-02 01:36+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-29 22:36+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -261,6 +263,39 @@
 "Geef op welk wachtwoord gebruikt moet worden om verbinding te maken met de "
 "RabbitMQ-server."
 
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../nova-common.templates:16001
+msgid "Metadata proxy shared secret:"
+msgstr "Met de proxy voor metagegevens gedeeld geheim:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../nova-common.templates:16001
+msgid ""
+"VM instances using Neutron to handle networking retrieve their metadata "
+"through the Neutron metadata agent, which serves as a proxy to the Nova "
+"metadata REST API server."
+msgstr ""
+"VM-realisaties die Neutron gebruiken om hun netwerkomgeving te beheren, "
+"halen hun metagegevens op via de agent voor metagegevens van Neutron die "
+"dienst doet als een proxy voor de REST API server voor metagegevens van Nova."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../nova-common.templates:16001
+msgid ""
+"Please enter the password that should be used to protect communications "
+"between the Neutron metadata proxy agent and the Nova metadata server. The "
+"same shared password should be used when setting up the neutron-metadata-"
+"agent package."
+msgstr ""
+"Gelieve het wachtwoord in te voeren dat gebruikt moet worden om de "
+"communicatie te beveiligen tussen de proxy-agent voor metagegevens van "
+"Neutron en de server voor metagegevens van Nova. Hetzelfde gedeelde "
+"wachtwoord moet gebruikt worden bij het instellen van het pakket dat de "
+"agent voor metagegevens van Neutron bevat."
+
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nova-compute-xen.templates:2001
@@ -424,7 +459,7 @@
 #. Description
 #: ../nova-api.templates:5001
 msgid "Name of the region to register:"
-msgstr "Naam van de registratieregio:"
+msgstr "Naam van de regio voor registratie:"
 
 #. Type: string
 #. Description

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: