[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] debian-installer://po/sublevel3/nl.poDone. (Sorry voor de vertraging; een herinnering had misschien eerdere
actie bewerkstelligd).

Paul

On 17-06-15 18:01, Frans Spiesschaert wrote:
> Ik voeg een nieuwe diff toe met de verbeteringen in de veronderstelling
> dat het voor jou dan mogelijk is om hiermee de update toe te passen in
> de broncode van de installer. Als je toch de hele nl.po voor sublevel3
> verkiest, geef je maar een seintje.


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: