[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://heatDag iedereen,

In bijlage een eerste Nederlandse vertaling van de debconf-teksten van
heat.
Ook dit pakket behoort tot de groep van openstack-pakketten.

-- 
Groetjes,
Frans

===
http://www.frans-spiesschaert.homenet.org
http://home.base.be/vt6362833/

# Dutch translation of heat debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the heat package.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: heat\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: heat@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-27 00:04+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-19 21:48+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../heat-common.templates:2001
msgid "Authentication server hostname:"
msgstr "Computernaam van de authenticatieserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../heat-common.templates:2001
msgid ""
"Please specify the hostname of the authentication server. Typically this is "
"also the hostname of the OpenStack Identity Service (Keystone)."
msgstr ""
"Geef de computernaam van de authenticatieserver op. Meestal is dit ook de "
"computernaam van de OpenStack identiteitsdienst (Keystone)."

#. Type: string
#. Description
#. Translators: a "tenant" in OpenStack world is
#. an entity that contains one or more username/password couples.
#. It's typically the tenant that will be used for billing. Having more than one
#. username/password is very helpful in larger organization.
#. You're advised to either keep "tenant" without translating it
#. or keep it parenthezised. Example for French:
#. locataire ("tenant")
#: ../heat-common.templates:3001
msgid "Authentication server tenant name:"
msgstr "Naam van de clientruimte (tenant) op de authenticatieserver:"

#. Type: string
#. Description
#. Translators: a "tenant" in OpenStack world is
#. an entity that contains one or more username/password couples.
#. It's typically the tenant that will be used for billing. Having more than one
#. username/password is very helpful in larger organization.
#. You're advised to either keep "tenant" without translating it
#. or keep it parenthezised. Example for French:
#. locataire ("tenant")
#: ../heat-common.templates:3001
msgid "Please specify the authentication server tenant name."
msgstr ""
"Geef de naam op van de clientruimte (tenant) op de authenticatieserver."

#. Type: string
#. Description
#: ../heat-common.templates:4001
msgid "Authentication server username:"
msgstr "Gebruikersnaam op de authenticatieserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../heat-common.templates:4001
msgid "Please specify the username to use with the authentication server."
msgstr ""
"Vermeld de gebruikersnaam die op de authenticatieserver gebruikt zal worden."

#. Type: password
#. Description
#: ../heat-common.templates:5001
msgid "Authentication server password:"
msgstr "Wachtwoord op de authenticatieserver:"

#. Type: password
#. Description
#: ../heat-common.templates:5001
msgid "Please specify the password to use with the authentication server."
msgstr ""
"Vermeld het wachtwoord dat op de authenticatieserver gebruikt zal worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../heat-common.templates:6001
msgid "Register Heat in the Keystone endpoint catalog?"
msgstr "Heat opnemen in de catalogus van Keystone-toegangspunten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../heat-common.templates:6001
msgid ""
"Each OpenStack service (each API) should be registered in order to be "
"accessible. This is done using \"keystone service-create\" and \"keystone "
"endpoint-create\". This can be done automatically now."
msgstr ""
"Elke dienst van OpenStack (elke API) moet geregistreerd staan om "
"toegankelijk te zijn. Dit gebeurt met de opdrachten \"keystone service-create"
"\" en \"keystone endpoint-create\". Dit kan nu automatisch uitgevoerd worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../heat-common.templates:6001
msgid ""
"Note that you will need to have an up and running Keystone server on which "
"to connect using the Keystone authentication token."
msgstr ""
"Merk op dat u een volledig functionele Keystone-server nodig heeft waarmee u "
"verbinding kunt maken met behulp van het authenticatiebewijs voor Keystone."

#. Type: string
#. Description
#: ../heat-common.templates:7001
msgid "Keystone server IP address:"
msgstr "IP-adres van de Keystone-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../heat-common.templates:7001
msgid ""
"Please enter the IP address of the Keystone server, so that heat-api can "
"contact Keystone to do the Heat service and endpoint creation."
msgstr ""
"Gelieve het IP-adres van de Keystone-server op te geven, zodat heat-api "
"Keystone kan contacteren om de Heatdienst en het toegangspunt aan te maken."

#. Type: password
#. Description
#: ../heat-common.templates:8001
msgid "Keystone authentication token:"
msgstr "Authenticatiebewijs voor Keystone:"

#. Type: password
#. Description
#: ../heat-common.templates:8001
msgid ""
"To configure its endpoint in Keystone, heat-api needs the Keystone "
"authentication token."
msgstr ""
"Om zijn toegangspunt in Keystone te kunnen aanmaken, heeft heat-api het "
"authenticatiebewijs voor Keystone nodig."

#. Type: string
#. Description
#: ../heat-common.templates:9001
msgid "Heat endpoint IP address:"
msgstr "IP-adres van het toegangspunt van Heat:"

#. Type: string
#. Description
#: ../heat-common.templates:9001
msgid "Please enter the IP address that will be used to contact Heat."
msgstr ""
"Geef op welk IP-adres gebruikt zal worden om contact te maken met Heat."

#. Type: string
#. Description
#: ../heat-common.templates:9001
msgid ""
"This IP address should be accessible from the clients that will use this "
"service, so if you are installing a public cloud, this should be a public IP "
"address."
msgstr ""
"Dit IP-adres moet bereikbaar zijn voor de clients die gebruik zullen maken "
"van deze dienst. Dus indien u een publieke cloud opzet, moet het een "
"algemeen bereikbaar IP-adres zijn."

#. Type: string
#. Description
#: ../heat-common.templates:10001
msgid "Name of the region to register:"
msgstr "Naam van de registratieregio:"

#. Type: string
#. Description
#: ../heat-common.templates:10001
msgid ""
"OpenStack supports using availability zones, with each region representing a "
"location. Please enter the zone that you wish to use when registering the "
"endpoint."
msgstr ""
"Openstack ondersteunt het gebruik van zones van beschikbaarheid, waarbij "
"elke regio een locatie vertegenwoordigt. Geef aan welke zone u wenst te "
"gebruiken bij het registreren van het toegangspunt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../heat-common.templates:11001
msgid "Set up a database for heat-common?"
msgstr "Een database opzetten voor heat-common?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../heat-common.templates:11001
msgid ""
"No database has been set up for heat-common to use. Before continuing, you "
"should make sure you have the following information:"
msgstr ""
"Er werd nog geen database opgezet om door heat-common gebruikt te worden. "
"Zorg er voor dat u de volgende informatie bij de hand heeft vooraleer verder "
"te gaan:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../heat-common.templates:11001
msgid ""
" * the type of database that you want to use;\n"
" * the database server host name (that server must allow TCP connections "
"from this\n"
"   machine);\n"
" * a username and password to access the database."
msgstr ""
" * het soort database dat u wilt gebruiken;\n"
" * de computernaam van de databaseserver (die server moet\n"
"   TCP-verbindingen vanaf deze computer toestaan);\n"
" * een gebruikersnaam en een wachtwoord om toegang te krijgen tot de "
"database."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../heat-common.templates:11001
msgid ""
"If some of these requirements are missing, do not choose this option and run "
"with regular SQLite support."
msgstr ""
"Indien niet aan al deze vereisten voldaan is, zou u deze optie niet moeten "
"kiezen en gebruik moeten maken van de reguliere SQLite-ondersteuning."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../heat-common.templates:11001
msgid ""
"You can change this setting later on by running \"dpkg-reconfigure -plow "
"heat-common\"."
msgstr ""
"U kunt deze instelling later wijzigen met het commando \"dpkg-reconfigure -"
"plow heat-common\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../heat-common.templates:12001
msgid "IP address of your RabbitMQ host:"
msgstr "IP-adres van uw RabbitMQ-computer:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../heat-common.templates:12001 ../heat-common.templates:13001
#: ../heat-common.templates:14001
msgid ""
"In order to interoperate with other components of OpenStack, this package "
"needs to connect to a central RabbitMQ server."
msgstr ""
"Om met andere componenten van OpenStack te kunnen samenwerken, moet dit "
"pakket een verbinding maken met een centrale RabbitMQ-server."

#. Type: string
#. Description
#: ../heat-common.templates:12001
msgid "Please specify the IP address of that server."
msgstr "Gelieve het IP-adres van die server op te geven."

#. Type: string
#. Description
#: ../heat-common.templates:13001
msgid "Username for connection to the RabbitMQ server:"
msgstr "Gebruikersnaam voor de verbinding met de RabbitMQ-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../heat-common.templates:13001
msgid "Please specify the username used to connect to the RabbitMQ server."
msgstr ""
"Vermeld de gebruikersnaam waarmee verbinding gemaakt wordt met de RabbitMQ-"
"server."

#. Type: password
#. Description
#: ../heat-common.templates:14001
msgid "Password for connection to the RabbitMQ server:"
msgstr "Wachtwoord voor de verbinding met de RabbitMQ-server:"

#. Type: password
#. Description
#: ../heat-common.templates:14001
msgid "Please specify the password used to connect to the RabbitMQ server."
msgstr ""
"Geef op welk wachtwoord gebruikt wordt om verbinding te maken met de "
"RabbitMQ-server."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: