[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://aptitudeDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte Nederlandse vertaling voor het pakket aptitude.
Zoals gebruikelijk vindt u in bijlage ook een diff aan de hand waarvan 
zichtbaar is wat aan de vertaling toegevoegd/gewijzigd werd. De aanpassingen 
zijn eerder substantieel, aangezien het pakket in het Nederlands 217 niet 
vertaalde en 267 bezoedelde paragrafen verzameld had. Voorts bevat de nieuwe 
vertaling ook nog verbeterde tikfouten en een aantal nieuwe formuleringen.

-- 
Groetjes,
Frans

===
http://home.base.be/vt6362833/
# translation of aptitude to Dutch
#
#
# Luk Claes <luk@debian.org>, 2005, 2006.
# Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2006, 2007, 2008.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: aptitude\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: aptitude@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-02 13:36+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-25 14:13+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. TRANSLATORS: These strings describing config items
#. should be the same width.
#: src/apt_config_treeitems.cc:99 src/apt_config_treeitems.cc:210
#: src/apt_config_treeitems.cc:396
msgid "%BOption:%b "
msgstr "%BOptie:%b  "

#. TRANSLATORS: These strings describing config items
#. should be the same width.
#: src/apt_config_treeitems.cc:101 src/apt_config_treeitems.cc:212
#: src/apt_config_treeitems.cc:400
msgid "%BDefault:%b "
msgstr "%BStandrd:%b "

#: src/apt_config_treeitems.cc:102 src/apt_config_treeitems.cc:104
msgid "True"
msgstr "Waar"

#: src/apt_config_treeitems.cc:102 src/apt_config_treeitems.cc:104
msgid "False"
msgstr "Onwaar"

#. TRANSLATORS: These strings describing config items
#. should be the same width.
#: src/apt_config_treeitems.cc:103 src/apt_config_treeitems.cc:214
#: src/apt_config_treeitems.cc:404
msgid "%BValue:%b  "
msgstr "%BWaarde:%b "

#: src/apt_config_treeitems.cc:280
#, c-format
msgid "Editing \"%ls\": "
msgstr "Bezig met wijzigen van \"%ls\": "

#. TRANSLATORS: These strings describing config items
#. should be the same width.
#: src/apt_config_treeitems.cc:410
msgid "%BChoice:%b "
msgstr "%BKeuze:%b  "

#: src/apt_options.cc:160
msgid "Display some available commands at the top of the screen"
msgstr "Toon enkele beschikbare commando's bovenaan het scherm"

#: src/apt_options.cc:161
msgid ""
"If this option is enabled, a brief summary of some of the most important "
"aptitude commands will appear beneath the menu bar."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, wordt onder de menubalk een korte "
"samenvatting getoond van de belangrijkste opdrachten in aptitude."

#: src/apt_options.cc:165
msgid "Hide the menu bar when it is not being used"
msgstr "Verberg de menubalk wanneer die niet wordt gebruikt"

#: src/apt_options.cc:166
msgid ""
"If this option is enabled, the menu bar will only appear when it has been "
"activated by pressing the menu key."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, wordt de menubalk alleen getoond als deze "
"wordt geactiveerd met de menutoets."

#: src/apt_options.cc:170
msgid "Use a minibuffer-style prompt when possible"
msgstr "Gebruik een prompt in mini-bufferstijl wanneer mogelijk"

#: src/apt_options.cc:171
msgid ""
"If this option is enabled, prompts will be displayed in a single line at the "
"bottom of the screen. If not, prompts will be displayed as pop-up dialog "
"boxes."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, worden prompts in één regel onderaan het "
"scherm getoond. Anders worden prompts getoond in dialoogvensters."

#: src/apt_options.cc:176
msgid "Show partial search results (incremental search)"
msgstr "Toon gedeeltelijke zoekresultaten (oplopende zoekopdracht)"

#: src/apt_options.cc:177
msgid ""
"If this option is enabled, aptitude will perform searches within the package "
"list as you type them. This is convenient, but may slow the program down, "
"particularly on older computers."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, zal aptitude de pakkettenlijst al beginnen "
"te doorzoeken terwijl de zoeksleutel wordt getypt. Dit is handig, maar kan "
"met name op oudere systemen het programma vertragen."

#: src/apt_options.cc:183
msgid "Closing the last view exits the program"
msgstr "Het laatste venster sluiten, sluit het programma af"

#: src/apt_options.cc:184
msgid ""
"If this option is enabled, aptitude will stop running when all views "
"(package lists, package details, etc) have been closed. Otherwise, aptitude "
"will continue running until you select 'Quit' from the Actions menu."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, zal aptitude automatisch worden beëindigd "
"als alle vensters (pakketlijsten, pakketdetails, enz.) gesloten zijn. Anders "
"zal aptitude pas worden afgesloten nadat 'Afsluiten' (uit het menu Acties) "
"is gekozen."

#: src/apt_options.cc:190
msgid "Prompt for confirmation at exit"
msgstr "Vraag om bevestiging bij het afsluiten"

#: src/apt_options.cc:191
msgid ""
"If this option is enabled, aptitude will not terminate until you confirm "
"that you really want to quit."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, zal aptitude eerst een bevestiging vragen "
"voordat het wordt afgesloten."

#: src/apt_options.cc:195
msgid "Pause after downloading files"
msgstr "Pauzeer na het ophalen van bestanden"

#: src/apt_options.cc:196
msgid ""
"This option controls whether aptitude will wait for confirmation after a "
"download before it goes ahead and installs packages."
msgstr ""
"Deze optie bepaalt of aptitude na het ophalen van pakketten eerst een "
"bevestiging vraagt vooraleer wordt gestart met de installatie ervan."

#: src/apt_options.cc:199
msgid "Never"
msgstr "Nooit"

#: src/apt_options.cc:200
msgid ""
"Never wait for the user after downloading packages: always begin the "
"installation immediately."
msgstr ""
"Wacht nooit op de gebruiker na het ophalen van pakketten; start altijd "
"direct met de installatie ervan."

#: src/apt_options.cc:201
msgid "When an error occurs"
msgstr "Als zich een fout voordoet"

#: src/apt_options.cc:202
msgid ""
"Wait for confirmation if an error occurred during the download. If there "
"were no errors, begin installing packages immediately."
msgstr ""
"Wacht op bevestiging indien zich tijdens het ophalen van pakketten een fout "
"voordeed. Start anders direct met de installatie ervan."

#: src/apt_options.cc:203
msgid "Always"
msgstr "Altijd"

#: src/apt_options.cc:204
msgid ""
"Always wait for the user to confirm the download before proceeding with the "
"installation."
msgstr ""
"Laat altijd de gebruiker het ophalen bekrachtigen voordat met de installatie "
"wordt gestart."

#: src/apt_options.cc:206
msgid "Use a 'status-line' download indicator for all downloads"
msgstr "Gebruik een ophaalindicator in de 'statusregel' voor alle ophaalacties"

#: src/apt_options.cc:207
msgid ""
"If this option is enabled, aptitude will display the status of ongoing "
"downloads at the bottom of the screen, rather than opening a new view."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, zal aptitude de status van actieve "
"ophaalacties onderaan het scherm tonen in plaats van in een afzonderlijk "
"venster."

#: src/apt_options.cc:211
msgid "Display the information area by default"
msgstr "Toon standaard het informatiegebied"

#: src/apt_options.cc:212
msgid ""
"If this option is enabled, the information area (the pane at the bottom of "
"the screen) in the package list will be visible when the program starts; "
"otherwise, it will be initially hidden."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, zal het informatiegebied (het deelgebied "
"onderaan het scherm) van het pakketoverzicht zichtbaar zijn bij het "
"opstarten van het programma. Anders blijft het initieel verborgen."

#: src/apt_options.cc:217
msgid "Display tabs for the available views"
msgstr "Toon tabs voor de beschikbare vensters"

#: src/apt_options.cc:218
msgid ""
"If this option is enabled, tabs will appear at the top of the screen listing "
"the currently opened views."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, zullen bovenaan het scherm tabs tonen welke "
"vensters momenteel open zijn."

#: src/apt_options.cc:221
msgid "Display tabs for the information area"
msgstr "Toon tabs voor het informatiegebied"

#: src/apt_options.cc:222
msgid ""
"If this option is enabled, tabs will appear at the top of the information "
"area (the pane at the bottom of the screen) listing the different displays "
"of information that can be viewed there."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, zullen bovenaan in het informatiegebied (het "
"deelgebied onderaan het scherm) tabs de verschillende informatievensters "
"tonen die er kunnen bekeken worden."

#: src/apt_options.cc:227
msgid "Advance to the next item after changing the state of a package"
msgstr ""
"Ga verder naar het volgende item na het wijzigen van de status van een pakket"

#: src/apt_options.cc:228
msgid ""
"If this option is enabled, then performing an action on a package (for "
"instance, installing or removing it) will move the selection to the next "
"package in the list."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, zal het uitvoeren van een actie op een "
"pakket (zoals installeren of verwijderen) de keuzebalk verplaatsen naar het "
"volgende pakket uit de lijst."

#: src/apt_options.cc:233
msgid "Automatically show why packages are broken"
msgstr "Toon automatisch waarom pakketten defect zijn"

#: src/apt_options.cc:234
msgid ""
"If this option is enabled, then highlighting a package that has broken "
"dependencies will automatically display the dependencies that are "
"unfulfilled in the lower pane of the display."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, wordt in het onderste deel van het scherm "
"automatisch getoond welke vereisten niet voldaan zijn als een pakket met "
"niet voldane vereisten gemarkeerd wordt. "

#: src/apt_options.cc:240
msgid "Display flat view instead of default view on startup"
msgstr ""
"Gebruik bij het opstarten een vlakke weergave in plaats van de "
"standaardweergave"

#: src/apt_options.cc:241
msgid ""
"If this option is enabled, then the first view displayed on startup will be "
"a flat view instead of the default view."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, zal bij het opstarten de eerste weergave een "
"vlakke weergave in plaats van de standaardweergave zijn."

#: src/apt_options.cc:245
msgid "The default grouping method for package views"
msgstr "Het standaardmodel voor de gegroepeerde weergave van pakketten"

#: src/apt_options.cc:246
msgid ""
"This option controls how aptitude organizes the package list. See the "
"aptitude user's manual for information on how to specify a grouping method."
msgstr ""
"Deze optie regelt de wijze waarop aptitude de pakkettenlijst organiseert. "
"Raadpleeg de gebruikershandleiding van aptitude voor informatie over hoe u "
"een methode voor de gegroepeerde weergave van pakketten kunt definiëren."

#: src/apt_options.cc:250
msgid "The default display-limit for package views"
msgstr "De standaard limiet voor pakketweergaven"

#: src/apt_options.cc:251
msgid ""
"By default, the limit of each package view will be set to the value "
"specified by this option. See the aptitude user's manual for detailed "
"information about searches."
msgstr ""
"Standaard wordt iedere pakketweergave beperkt tot de limiet die met deze "
"optie ingesteld wordt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van aptitude voor "
"gedetailleerde informatie over zoekopdrachten."

#: src/apt_options.cc:256
msgid "The display format for package views"
msgstr "De opmaak van pakketweergaven"

#: src/apt_options.cc:257
msgid ""
"This option controls how aptitude formats lines of the package list. See "
"the aptitude user's manual for information on how to specify a display "
"format."
msgstr ""
"Deze optie regelt de wijze waarop aptitude de regels van de pakkettenlijst "
"vorm geeft. Raadpleeg de gebruikershandleiding van aptitude voor informatie "
"over hoe de opmaak van een weergavemodel gespecificeerd kan worden."

#: src/apt_options.cc:263
msgid "The display format for the status line"
msgstr "De opmaak van de statusregel"

#: src/apt_options.cc:264
msgid ""
"This option controls how aptitude formats the status line (the line between "
"the package list and the lower pane). See the aptitude user's manual for "
"information on how to specify a display format."
msgstr ""
"Deze optie regelt de wijze waarop aptitude de statusregel (de regel tussen "
"de pakkettenlijst en het deelgebied eronder) vorm geeft. Raadpleeg de "
"gebruikershandleiding van aptitude voor informatie over hoe de opmaak van "
"een weergavemodel gespecificeerd kan worden."

#: src/apt_options.cc:271
msgid "The display format for the header line"
msgstr "De opmaak van de kopregel"

#: src/apt_options.cc:272
msgid ""
"This option controls how aptitude formats the header line (the line above "
"the package list). See the aptitude user's manual for information on how to "
"specify a display format."
msgstr ""
"Deze optie regelt de wijze waarop aptitude de kopregel (de regel boven de "
"pakkettenlijst) vorm geeft. Raadpleeg de gebruikershandleiding van aptitude "
"voor informatie over hoe de opmaak van een weergavemodel gespecificeerd kan "
"worden."

#: src/apt_options.cc:282
msgid "Automatically upgrade installed packages"
msgstr "Automatisch opwaarderen van geïnstalleerde pakketten"

#: src/apt_options.cc:283
msgid ""
"If this option is enabled, then on startup, aptitude will select all "
"upgradable packages for upgrade."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd werd, zal aptitude bij het opstarten alle "
"pakketten die opgewaardeerd kunnen worden, als op te waarderen markeren."

#: src/apt_options.cc:287
msgid "Remove obsolete package files after downloading new package lists"
msgstr ""
"Verouderde pakketbestanden verwijderen na het ophalen van nieuwe "
"pakketlijsten"

#: src/apt_options.cc:288
msgid ""
"If this option is enabled, then after every install run, aptitude will "
"delete from the package cache any package files that can no longer be "
"downloaded from any archive in sources.list."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd werd, zal aptitude iedere keer na het "
"uitvoeren van een installatieopdracht, alle pakketbestanden uit de "
"pakketcache verwijderen die niet langer opgehaald kunnen worden uit een van "
"de pakketbronnen uit sources.list."

#: src/apt_options.cc:293
msgid "URL to use to download changelogs"
msgstr ""
"Te gebruiken URL voor het ophalen van changelogs (logbestanden van "
"wijzigingen)"

#: src/apt_options.cc:294
msgid ""
"This option controls the server used to download changelogs. You should "
"only need to change this if the changelogs move to a different URL."
msgstr ""
"Deze optie bepaalt welke server gebruikt wordt voor het ophalen van "
"logbestanden van wijzigingen. U dient dit enkel aan te passen indien de "
"logbestanden van wijzigingen naar een andere URL verhuizen."

#: src/apt_options.cc:300
msgid "Display a preview of what will be done before doing it"
msgstr ""
"Toon een voorbeeldweergave van wat zal gebeuren alvorens het uit te voeren"

#: src/apt_options.cc:301
msgid ""
"If this option is enabled, then when you ask aptitude to perform an install "
"run, it will first display a summary of the actions it is going to perform."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd is en u vraagt aptitude om een installatie uit "
"te voeren, zal het eerst een samenvatting tonen van de acties die het zal "
"ondernemen."

#: src/apt_options.cc:307
msgid ""
"Forget which packages are \"new\" whenever the package lists are updated"
msgstr ""
"Vergeet welke pakketten \"nieuw\" zijn telkens wanneer de pakketlijsten "
"bijgewerkt worden"

#: src/apt_options.cc:308
msgid ""
"If this option is enabled, then aptitude will clear the list of new packages "
"after you update the package lists (e.g., by pressing 'u')."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd werd, zal aptitude de lijst van nieuwe "
"pakketten wissen als u de pakkettenlijsten opwaardeert (bijvoorbeeld door op "
"de toets 'u' te drukken)."

#: src/apt_options.cc:313
msgid ""
"Forget which packages are \"new\" whenever packages are installed or removed"
msgstr ""
"Vergeet welke pakketten \"nieuw\" zijn telkens wanneer pakketten worden "
"geïnstalleerd of verwijderd"

#: src/apt_options.cc:314
msgid ""
"If this option is enabled, then aptitude will clear the list of new packages "
"after you perform an install run or install or remove packages from the "
"command-line."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd werd, zal aptitude de lijst van nieuwe "
"pakketten wissen als u een installatieopdracht laat uitvoeren of aan de "
"commandoregel pakketten installeert of verwijdert."

#: src/apt_options.cc:320
msgid ""
"Do not display a warning when the first change is made in read-only mode"
msgstr ""
"Toon geen waarschuwing wanneer de eerste wijziging wordt gemaakt in alleen-"
"lezen modus"

#: src/apt_options.cc:321
msgid ""
"If this option is %Bnot%b enabled, aptitude will display a warning when you "
"modify the state of a package if you do not have permissions to apply the "
"change to the system."
msgstr ""
"Indien deze optie %Bniet%b werd geactiveerd, zal aptitude een waarschuwing "
"tonen indien u de status van een pakket wijzigt, maar niet over de rechten "
"beschikt om die wijziging op het systeem ook effectief uit te voeren."

#: src/apt_options.cc:327
msgid "Warn when attempting to perform a privileged action as a non-root user"
msgstr ""
"Waarschuw wanneer geprobeerd wordt om als gewone gebruiker een "
"geprivilegieerde actie uit te voeren"

#: src/apt_options.cc:328
msgid ""
"If this option is enabled, aptitude will warn you when you attempt to "
"perform an action which you do not have permission to do: for instance, "
"installing packages as a non-root user. You will be given the option to log "
"in as root and perform the action with root privileges."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd werd, zal aptitude waarschuwen wanneer u "
"probeert een actie uit te voeren, maar daarvoor niet over de nodige rechten "
"beschikt: bijvoorbeeld als gewone gebruiker pakketten installeren. U zult de "
"mogelijkheid krijgen om zich aan te melden als systeembeheerder en de actie "
"met systeembeheerdersrechten uit te voeren."

#: src/apt_options.cc:337
msgid "File to log actions into"
msgstr "Logbestand waarin acties bijgehouden worden"

#: src/apt_options.cc:338
msgid ""
"When you install or remove packages, a summary of what aptitude does will be "
"written to this file. If the first character of the file name is a pipe "
"character ('%B|%b'), the remainder of the name will be interpreted as a "
"shell command that is to receive the log on standard input."
msgstr ""
"Wanneer u pakketten installeert of verwijdert, zal een samenvatting van wat "
"aptitude doet in dit bestand opgeschreven worden. Indien het eerste teken "
"van de bestandsnaam een pijp-teken ('%B|%b') is, zal de rest van de "
"bestandsnaam geïnterpreteerd worden als een shell-opdracht die de log op "
"standaardinvoer ontvangt."

#: src/apt_options.cc:350
msgid "Automatically resolve dependencies of a package when it is selected"
msgstr "Los vereisten automatisch op wanneer een pakket wordt geselecteerd"

#: src/apt_options.cc:351
msgid ""
"If this option is enabled, aptitude will use a simple heuristic to "
"immediately resolve the dependencies of each package you flag for "
"installation. This is much faster than the built-in dependency resolver, "
"but may produce suboptimal results or fail entirely in some scenarios."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd werd, zal aptitude een eenvoudige heuristische "
"methode gebruiken om onmiddellijk van elk pakket dat u aanvinkt voor "
"installatie, de vereisten op te lossen. Dit gaat veel sneller dan bij de "
"ingebouwde oplosser van vereisten, maar kan sub-optimale resultaten "
"opleveren of in sommige gevallen helemaal mislukken."

#: src/apt_options.cc:359
msgid "Automatically fix broken packages before installing or removing"
msgstr ""
"Repareer automatisch defecte pakketten alvorens pakketten te installeren of "
"te verwijderen"

#: src/apt_options.cc:360
msgid ""
"If this option is enabled, and you perform an install run while some "
"packages are broken, aptitude will automatically apply the current "
"suggestion of the problem resolver. Otherwise, aptitude will prompt you for "
"a solution to the broken dependencies."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd werd en u een installatie-opdracht geeft "
"terwijl sommige pakketten defect zijn, zal aptitude automatisch de huidige "
"suggestie van de probleemoplosser toepassen. In het andere geval zal "
"aptitude u vragen om een oplossing voor de niet-voldane vereisten."

#: src/apt_options.cc:367
msgid "Install recommended packages automatically"
msgstr "Installeer automatisch aanbevolen pakketten"

#: src/apt_options.cc:368
msgid ""
"If this option is enabled and \"automatically resolve dependencies\" is also "
"enabled, aptitude will attempt to install the recommendations of newly "
"installed packages in addition to their outright dependencies. Suggestions "
"will not be automatically installed.\n"
"If this option is enabled and \"Remove unused packages automatically\" is "
"enabled, packages that are recommended by an installed package will not be "
"automatically removed."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd werd en \"vereisten automatisch oplossen\" is "
"ook actief, zal aptitude naast de echte vereisten ook de aanbevolen "
"pakketten van nieuw te installeren pakketten trachten te installeren. "
"Suggesties zullen niet automatisch geïnstalleerd worden.\n"
"Indien deze optie geactiveerd werd en \"verwijder automatisch ongebruikte "
"pakketten\" is ook actief, zullen pakketten die aanbevolen worden door een "
"geïnstalleerd pakket, niet automatisch verwijderd worden."

#: src/apt_options.cc:380
msgid "Remove unused packages automatically"
msgstr "Verwijder automatisch ongebruikte pakketten"

#: src/apt_options.cc:381
msgid ""
"If this option is enabled, packages that are automatically installed and "
"that no manually installed package depends on will be removed from the "
"system. Cancelling the removal will flag the package as manually "
"installed.\n"
"If this option is enabled and \"Install recommended packages automatically\" "
"is enabled, automatically installed packages will not be removed if any "
"installed package recommends them."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd werd, zullen pakketten die automatisch "
"geïnstalleerd werden en waarvan geen enkel handmatig geïnstalleerd pakket "
"afhankelijk is, van het systeem verwijderd worden. Dit verwijderen annuleren "
"markeert dat pakket als handmatig geïnstalleerd.\n"
"Indien deze optie geactiveerd werd en \"installeer automatisch aanbevolen "
"pakketten\" is ook actief, zullen automatisch geïnstalleerde pakketten niet "
"verwijderd worden als een ander geïnstalleerd pakket het aanbeveelt."

#: src/apt_options.cc:392
msgid "Packages that should never be automatically removed"
msgstr "Pakketten die nooit automatisch verwijderd mogen worden"

#: src/apt_options.cc:393
msgid ""
"Packages matching this search pattern will always be treated as if an "
"installed package depends on them: they will never be targeted for removal "
"as unused packages."
msgstr ""
"Pakketten die aan dit patroon beantwoorden zullen altijd behandeld worden "
"alsof een geïnstalleerd pakket ervan afhankelijk is: ze zullen nooit het "
"voorwerp uitmaken van een operatie om ongebruikte pakketten te verwijderen."

#: src/apt_options.cc:398
msgid "Allow dependency resolutions that break holds or forbids"
msgstr ""
"Toestaan dat het oplossen van vereisten geen rekening houdt met richtlijnen "
"om pakketten vast te houden en verbodsrichtlijnen negeert."

#: src/apt_options.cc:399
msgid ""
"If this option is enabled, then whenever aptitude solves a dependency "
"problem, it will consider modifying held packages, or installing forbidden "
"package versions. With this option disabled, these solutions will be "
"rejected by default.\n"
"NOTE: At present, this restriction only applies to situations in which "
"aptitude's dependency resolver (the red bar at the bottom of the screen) is "
"activated. aptitude will still break holds when automatically installing "
"the dependencies of a package that has just been selected for installation "
"or upgrade, due to apt bug #470035."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd werd, zal aptitude bij het proberen oplossen "
"van problemen met vereisten ook overwegen om vastgehouden pakketten te "
"wijzigen of verboden versies van pakketten te installeren. Indien deze optie "
"niet actief is, worden dit soort oplossingen standaard verworpen.\n"
"NOOT: Momenteel geldt deze restrictie enkel voor situaties waarin de "
"probleemoplosser van aptitude (de rode balk onderaan het scherm) actief is. "
"Ten gevolge van bug #470035 van apt, zal aptitude een richtlijn om pakketten "
"vast te houden toch negeren wanneer het automatisch de vereisten installeert "
"van een pakket dat zopas voor installatie of opwaarderen geselecteerd werd."

#: src/apt_options.cc:525
msgid "UI options"
msgstr "Gebruikersinterface-opties"

#: src/apt_options.cc:527
msgid "Dependency handling"
msgstr "Afhandeling van vereisten"

#: src/apt_options.cc:529 src/pkg_grouppolicy.cc:1063
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Allerlei"

#: src/broken_indicator.cc:128
#, c-format
msgid "%ls: Examine"
msgstr "%ls: Onderzoek"

#: src/broken_indicator.cc:137
#, c-format
msgid "%ls: Apply"
msgstr "%ls: Pas toe"

#: src/broken_indicator.cc:142
#, c-format
msgid "%ls: Next"
msgstr "%ls: Volgende"

#: src/broken_indicator.cc:148
#, c-format
msgid "%ls: Previous"
msgstr "%ls: Vorige"

#: src/broken_indicator.cc:243
msgid "Dependency resolution disabled."
msgstr "Oplossen van vereisten uitgeschakeld."

#: src/broken_indicator.cc:254
msgid "Unable to resolve dependencies."
msgstr "Kan vereisten niet oplossen."

#: src/broken_indicator.cc:265
msgid "Fatal error in resolver"
msgstr "Fatale fout in de oplosser"

#: src/broken_indicator.cc:277
#, c-format
msgid "[%d(%d)/...] Resolving dependencies"
msgstr "[%d(%d)/...] Bezig met het oplossen van vereisten"

#: src/broken_indicator.cc:313 src/gtk/resolver.cc:1294
#: src/gtk/resolver.cc:1462 src/solution_dialog.cc:140
#: src/solution_screen.cc:569
msgid "Internal error: unexpected null solution."
msgstr "Interne fout: onverwachte null-oplossing."

#: src/broken_indicator.cc:371
msgid "Suggest keeping all packages at their current version."
msgstr "Voorgesteld wordt alle pakketten op hun huidige versie te houden."

#: src/broken_indicator.cc:379
#, c-format
msgid "%d install"
msgid_plural "%d installs"
msgstr[0] "%d te installeren"
msgstr[1] "%d te installeren"

#: src/broken_indicator.cc:389
#, c-format
msgid "%d removal"
msgid_plural "%d removals"
msgstr[0] "%d te verwijderen"
msgstr[1] "%d te verwijderen"

#: src/broken_indicator.cc:399
#, c-format
msgid "%d keep"
msgid_plural "%d keeps"
msgstr[0] "%d te behouden"
msgstr[1] "%d te behouden"

#: src/broken_indicator.cc:409
#, c-format
msgid "%d upgrade"
msgid_plural "%d upgrades"
msgstr[0] "%d op te waarderen"
msgstr[1] "%d op te waarderen"

#: src/broken_indicator.cc:419
#, c-format
msgid "%d downgrade"
msgid_plural "%d downgrades"
msgstr[0] "%d te degraderen"
msgstr[1] "%d te degraderen"

#. TRANSLATORS: %F is replaced with a comma separated list such as
#. "n1 installs, n2 removals", ...
#.
#: src/broken_indicator.cc:430
#, c-format
msgid "Suggest %F"
msgstr "Suggereert %F"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:55
#, c-format
msgid "Unable to find the source package for \"%s\".\n"
msgstr "Geen bronpakket gevonden voor \"%s\".\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:212
#, c-format
msgid "Unable to satisfy the build-depends: %s.\n"
msgstr "Kan de niet voldoen aan de bouwvereisten: %s.\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:249
#, c-format
msgid ""
"Note: \"%s\", providing the virtual package\n"
"   \"%s\", is already installed.\n"
msgstr ""
"Opmerking: \"%s\" voorziet in het virtueel pakket\n"
"      \"%s\" is reeds geïnstalleerd.\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:257
#, c-format
msgid ""
"Note: \"%s\", providing the virtual package\n"
"   \"%s\", is already going to be installed.\n"
msgstr ""
"Opmerking: \"%s\" voorziet in het virtueel pakket\n"
"      \"%s\" zal reeds geïnstalleerd worden.\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:280
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" exists in the package database, but it is not a\n"
"real package and no package provides it.\n"
msgstr ""
"\"%s\" bestaat in de pakketdatabase, maar het is geen\n"
"echt pakket en er is geen pakket dat erin voorziet.\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:288
#, c-format
msgid "\"%s\" is a virtual package provided by:\n"
msgstr "\"%s\" is een virtueel pakket waarin wordt voorzien door:\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:291
#, c-format
msgid "You must choose one to install.\n"
msgstr "U moet er één kiezen om te installeren.\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:299
#, c-format
msgid ""
"Note: selecting \"%s\" instead of the\n"
"   virtual package \"%s\"\n"
msgstr ""
"Opmerking: \"%s\" wordt geselecteerd in plaats van het\n"
"      virtueel pakket \"%s\"\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:321
#, c-format
msgid "%s is already installed at the requested version (%s)\n"
msgstr "%s is reeds geïnstalleerd met de gevraagde versie (%s)\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:331
#, c-format
msgid "%s is not currently installed, so it will not be upgraded.\n"
msgstr ""
"%s is op dit moment niet geïnstalleerd, dus zal het niet opgewaardeerd "
"worden.\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:335
#, c-format
msgid ""
"%s is already installed at the latest version, so it will not be upgraded.\n"
msgstr ""
"%s is reeds geïnstalleerd met de laatste versie, zodat het niet "
"opgewaardeerd zal worden.\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:341
#, c-format
msgid "%s is not currently installed, so it will not be reinstalled.\n"
msgstr ""
"%s is op dit moment niet geïnstalleerd, dus zal het niet opnieuw "
"geïnstalleerd worden.\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:349 src/cmdline/cmdline_action.cc:356
#, c-format
msgid "Package %s is not installed, so it will not be removed\n"
msgstr "Pakket %s is niet geïnstalleerd, dus wordt het niet verwijderd\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:375
#, c-format
msgid "Package %s is not installed, cannot forbid an upgrade\n"
msgstr "Pakket %s is niet geïnstalleerd, kan een opwaardering niet verbieden\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:378
#, c-format
msgid "Package %s is not upgradable, cannot forbid an upgrade\n"
msgstr ""
"Pakket %s kan niet opgewaardeerd worden, kan een opwaardering niet "
"verbieden\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:483
#, c-format
msgid "Note: selecting the task \"%s: %s\" for installation\n"
msgstr "Opmerking: de taak \"%s: %s\" wordt geselecteerd voor installatie\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:513
#, c-format
msgid ""
"You can only specify a package version with an 'install' command or a "
"'forbid-version' command.\n"
msgstr ""
"U kunt enkel een pakketversie aangeven bij een opdracht 'installeren' of een "
"opdracht 'verbied versie'.\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:522
#, c-format
msgid "You can only specify a package archive with an 'install' command.\n"
msgstr ""
"U kunt enkel een pakketarchief aangeven bij een opdracht 'installeren'.\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:560
#, c-format
msgid ""
"Couldn't find package \"%s\", and more than 40\n"
"packages contain \"%s\" in their name.\n"
msgstr ""
"Kon pakket \"%s\" niet vinden en meer dan 40\n"
"pakketten hebben \"%s\" in hun naam.\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:563
#, c-format
msgid ""
"Couldn't find package \"%s\". However, the following\n"
"packages contain \"%s\" in their name:\n"
msgstr ""
"Kon pakket \"%s\" niet vinden. Wel hebben de volgende\n"
"pakketten \"%s\" in hun naam:\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:585
#, c-format
msgid "Couldn't find any package whose name or description matched \"%s\"\n"
msgstr ""
"Geen enkel pakket gevonden waarvan de naam of de beschrijving overeenkomen "
"met \"%s\"\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:587
#, c-format
msgid ""
"Couldn't find any package matching \"%s\", and more than 40\n"
"packages contain \"%s\" in their description.\n"
msgstr ""
"Geen enkel pakket gevonden dat overeenkomt met \"%s\" en meer dan 40\n"
"pakketten hebben \"%s\" in hun beschrijving.\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:590
#, c-format
msgid ""
"Couldn't find any package matching \"%s\". However, the following\n"
"packages contain \"%s\" in their description:\n"
msgstr ""
"Geen enkel pakket gevonden dat overeenkomt met \"%s\". Wel hebben de\n"
"volgende pakketten \"%s\" in hun beschrijving:\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:732
#, c-format
msgid "Bad action character '%c'\n"
msgstr "Slecht actieteken '%c'\n"

#: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:134
#: src/cmdline/cmdline_download_progress_display.cc:131
msgid "Get:"
msgstr "Haal:"

#. TRANSLATORS: this stands for "error" and should be the
#. same width as the translation of "Ign".
#: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:144
#: src/cmdline/cmdline_download_progress_display.cc:185
msgid "Err"
msgstr " Fout "

#: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:177
#, c-format
msgid "Changelog download failed: %s"
msgstr "Ophalen van logbestand van wijzigingen is mislukt: %s"

#: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:198 src/generic/apt/pkg_changelog.cc:442
#: src/generic/apt/pkg_changelog.cc:596 src/view_changelog.cc:272
#, c-format
msgid "Changelog of %s"
msgstr "Logbestand van wijzigingen van %s"

#: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:296
msgid "Can't execute sensible-pager, is this a working Debian system?"
msgstr ""
"Kan de opdracht 'sensible-pager' niet uitvoeren. Is dit een werkend Debian-"
"systeem?"

#: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:347
#, c-format
msgid "%s is not an official Debian package, cannot display its changelog."
msgstr ""
"%s is geen officieel Debian-pakket. Kan de log van zijn wijzigingen niet "
"tonen."

#: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:408
#, c-format
msgid "Couldn't find a changelog for %s"
msgstr "Kon logbestand van wijzigingen voor %s niet vinden"

#: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:412
#, c-format
msgid "Couldn't run pager %s"
msgstr "Kon de opdracht pager %s niet uitvoeren"

#: src/cmdline/cmdline_clean.cc:60
#, c-format
msgid "E: The clean command takes no arguments\n"
msgstr "E: Het commando 'clean' kent geen opties\n"

#: src/cmdline/cmdline_clean.cc:66
#, c-format
msgid "Del %s* %spartial/*\n"
msgstr "Verwijder %s* %spartial/*\n"

#: src/cmdline/cmdline_clean.cc:76 src/cmdline/cmdline_clean.cc:146
#: src/ui.cc:1788 src/ui.cc:1876
msgid "Unable to lock the download directory"
msgstr "Kan de downloadmap niet vergrendelen"

#: src/cmdline/cmdline_clean.cc:106
#, c-format
msgid "Del %s %s [%sB]\n"
msgstr "Verwijder %s %s [%sB]\n"

#: src/cmdline/cmdline_clean.cc:134
#, c-format
msgid "E: The autoclean command takes no arguments\n"
msgstr "E: Het commando 'autoclean' kent geen opties\n"

#: src/cmdline/cmdline_clean.cc:172
#, c-format
msgid "Would free %sB of disk space\n"
msgstr "Er zal %sB schijfruimte vrijkomen\n"

#: src/cmdline/cmdline_clean.cc:175
#, c-format
msgid "Freed %sB of disk space\n"
msgstr "%sB schijfruimte vrijgemaakt\n"

#: src/cmdline/cmdline_do_action.cc:159
#, c-format
msgid "Invalid operation %s"
msgstr "Ongeldige bewerking %s"

#: src/cmdline/cmdline_do_action.cc:233
msgid "Unexpected pattern argument following \"keep-all\""
msgstr "Onverwachte patroonoptie na \"keep-all\""

#: src/cmdline/cmdline_do_action.cc:345
#, c-format
msgid ""
"Unable to safely resolve dependencies, try running with --full-resolver.\n"
msgstr "Kan vereisten niet oplossen; u kunt met --full-resolver proberen.\n"

#: src/cmdline/cmdline_do_action.cc:385 src/cmdline/cmdline_simulate.cc:60
#: src/main.cc:1223
#, c-format
msgid "Abort.\n"
msgstr "Breek af.\n"

#: src/cmdline/cmdline_download.cc:45
#, c-format
msgid "download: you must specify at least one package to download\n"
msgstr "ophalen: u moet minstens één pakket aangeven om op te halen\n"

#: src/cmdline/cmdline_download.cc:63
#: src/generic/apt/download_install_manager.cc:83
msgid "Couldn't read source list"
msgstr "Kon bronnenlijst niet lezen"

#: src/cmdline/cmdline_download.cc:90
#, c-format
msgid "Can't find a package named \"%s\""
msgstr "Kan geen pakket vinden met als naam \"%s\""

#: src/cmdline/cmdline_download.cc:134
#, c-format
msgid ""
"No downloadable files for %s version %s; perhaps it is a local or obsolete "
"package?"
msgstr ""
"Geen op te halen bestanden voor %s versie %s; misschien is het een lokaal of "
"verouderd pakket?"

#: src/cmdline/cmdline_download_progress_display.cc:154
msgid "Hit"
msgstr "Geraakt"

#. TRANSLATORS: this stands for "ignored" and should be
#. the same width as the translation of "Err".
#: src/cmdline/cmdline_download_progress_display.cc:181
msgid "Ign"
msgstr "Negeer"

#: src/cmdline/cmdline_download_progress_display.cc:211
#, c-format
msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)"
msgstr "%sB opgehaald in %s (%sB/s)"

#: src/cmdline/cmdline_download_progress_display.cc:230
#, c-format
msgid ""
"Media change: Please insert the disc labeled '%s' into the drive '%s' and "
"press [Enter]."
msgstr ""
"Mediawisseling: plaats de schijf met opschrift '%s' in het station '%s' en "
"druk op [Enter]."

#: src/cmdline/cmdline_download_progress_display.cc:436
msgid "[Working]"
msgstr "[Bezig]"

#: src/cmdline/cmdline_extract_cache_subset.cc:57
#, c-format
msgid ""
"extract-cache-entries: at least one argument is required (the directory\n"
"to which to write files).\n"
msgstr ""
"extract-cache-entries: tenminste één optie is vereist (de map\n"
"waarin bestanden moeten worden weggeschreven).\n"

#: src/cmdline/cmdline_extract_cache_subset.cc:93
#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:361 src/cmdline/cmdline_user_tag.cc:131
#: src/cmdline/cmdline_versions.cc:295
#, c-format
msgid "No such package \"%s\""
msgstr "Pakket \"%s\" bestaat niet"

#: src/cmdline/cmdline_extract_cache_subset.cc:133
#, c-format
msgid "No packages were selected by the given search pattern; nothing to do.\n"
msgstr ""
"Geen pakketten geselecteerd met de opgegeven criteria; niets te doen.\n"

#: src/cmdline/cmdline_forget_new.cc:56
#, c-format
msgid "E: The forget-new command takes no arguments\n"
msgstr "E: Het commando 'forget-new' kent geen opties\n"

#: src/cmdline/cmdline_forget_new.cc:83
#, c-format
msgid "Would forget what packages are new\n"
msgstr "Zou vergeten welke pakketten nieuw zijn\n"

#: src/cmdline/cmdline_moo.cc:16
#, c-format
msgid "There are no Easter Eggs in this program.\n"
msgstr "Dit programma bevat geen paaseieren.\n"

#: src/cmdline/cmdline_moo.cc:19
#, c-format
msgid "There really are no Easter Eggs in this program.\n"
msgstr "Er bevinden zich echt geen paaseieren in dit programma.\n"

#: src/cmdline/cmdline_moo.cc:22
#, c-format
msgid ""
"Didn't I already tell you that there are no Easter Eggs in this program?\n"
msgstr "Heb ik u niet al verteld dat dit programma geen paaseieren bevat?\n"

#: src/cmdline/cmdline_moo.cc:25
#, c-format
msgid "Stop it!\n"
msgstr "Stop ermee!\n"

#: src/cmdline/cmdline_moo.cc:28
#, c-format
msgid "Okay, okay, if I give you an Easter Egg, will you go away?\n"
msgstr "Oké, oké, als u een paasei krijgt, laat u me dan met rust?\n"

#: src/cmdline/cmdline_moo.cc:31
#, c-format
msgid "All right, you win.\n"
msgstr "Vooruit, u wint.\n"

#: src/cmdline/cmdline_moo.cc:42
#, c-format
msgid "What is it? It's an elephant being eaten by a snake, of course.\n"
msgstr ""
"Wat het is? Een olifant die wordt opgegeten door een slang natuurlijk.\n"

#: src/cmdline/cmdline_progress_display.cc:168 src/gtk/download.cc:204
msgid "Done"
msgstr "Klaar"

#. TRANSLATORS: the string replacing "DONE"
#. be truncated or padded to 4 characters.
#: src/cmdline/cmdline_progress_display.cc:173
msgid "DONE"
msgstr "GEDN"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:84
msgid "Couldn't read list of sources"
msgstr "Kon bronnenlijst niet lezen"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:342
msgid "Config files"
msgstr "Configuratiebestanden"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:393
msgid "The following packages are BROKEN:"
msgstr "De volgende pakketten zijn DEFECT:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:394
msgid "The following packages are unused and will be REMOVED:"
msgstr ""
"De volgende pakketten zijn niet in gebruik en zullen worden VERWIJDERD:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:395
msgid "The following packages have been automatically kept back:"
msgstr "De volgende pakketten werden automatisch achtergehouden:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:396
msgid "The following NEW packages will be automatically installed:"
msgstr "De volgende NIEUWE pakketten zullen automatisch worden geïnstalleerd:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:397
msgid "The following packages will be automatically REMOVED:"
msgstr "De volgende pakketten zullen automatisch worden VERWIJDERD:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:398
msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
msgstr "De volgende pakketten zullen worden GEDEGRADEERD:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:399
msgid "The following packages have been kept back:"
msgstr "De volgende pakketten werden achtergehouden:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:400
msgid "The following packages will be REINSTALLED:"
msgstr "De volgende pakketten zullen OPNIEUW worden GEÏNSTALLEERD:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:401
msgid "The following NEW packages will be installed:"
msgstr "De volgende NIEUWE pakketten zullen worden geïnstalleerd:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:402
msgid "The following packages will be REMOVED:"
msgstr "De volgende pakketten zullen worden VERWIJDERD:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:403
msgid "The following packages will be upgraded:"
msgstr "De volgende pakketten zullen worden opgewaardeerd:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:404
msgid "The following partially installed packages will be configured:"
msgstr ""
"De volgende gedeeltelijk geïnstalleerde pakketten zullen worden "
"geconfigureerd:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:459 src/ui.cc:1575
#, c-format
msgid "The following ESSENTIAL packages will be REMOVED!\n"
msgstr "De volgende ESSENTIËLE pakketten zullen worden VERWIJDERD!\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:468 src/ui.cc:1590
#, c-format
msgid "The following ESSENTIAL packages will be BROKEN by this action:\n"
msgstr ""
"De volgende ESSENTIËLE pakketten zullen door deze actie DEFECT raken:\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:478 src/ui.cc:1603
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Performing this action will probably cause your system to break!\n"
"     Do NOT continue unless you know EXACTLY what you are doing!\n"
msgstr ""
"WAARSCHUWING: Het uitvoeren van deze actie zal waarschijnlijk de juiste\n"
"       werking van uw systeem aantasten!\n"
"       Ga NIET verder, tenzij u EXACT weet wat u doet!\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:480
msgid "I am aware that this is a very bad idea"
msgstr "Ik weet dat dit een heel slecht idee is"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:484 src/ui.cc:1604
#, c-format
msgid "To continue, type the phrase \"%s\":\n"
msgstr "Om verder te gaan, type de zin \"%s\":\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:526
#, c-format
msgid ""
"WARNING: untrusted versions of the following packages will be installed!\n"
"\n"
"Untrusted packages could compromise your system's security.\n"
"You should only proceed with the installation if you are certain that\n"
"this is what you want to do.\n"
"\n"
msgstr ""
"WAARSCHUWING: Van de volgende pakketten zullen niet-vertrouwde versies\n"
"       worden geïnstalleerd!\n"
"\n"
"Niet-vertrouwde pakketten kunnen de veiligheid van uw systeem aantasten.\n"
"Ga alleen verder met de installatie als u zeker weet dat het dat is wat u "
"wilt.\n"
"\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:538
#, c-format
msgid ""
"*** WARNING ***  Ignoring these trust violations because\n"
"         %s::CmdLine::Ignore-Trust-Violations is 'true'!\n"
msgstr ""
"*** WAARSCHUWING *** Deze vertrouwensschendingen worden genegeerd omdat\n"
"           %s::CmdLine::Ignore-Trust-Violations 'true' is!\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:547
msgid ""
"*** WARNING ***  Ignoring these trust violations because\n"
"         Apt::Get::AllowUnauthenticated is 'true'!\n"
msgstr ""
"*** WAARSCHUWING *** Deze vertrouwensschendingen worden genegeerd omdat\n"
"           Apt::Get::AllowUnauthenticated 'true' is!\n"

#. TRANSLATORS: This string is a confirmation message, which
#. users (especially CJK users) should be able to input without
#. input methods. Please include nothing but ASCII characters.
#. The text preceding the pipe character (|) will be ignored and
#. can be removed from your translation.
#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:558
msgid "Go ahead and ignore the warning|Yes"
msgstr "Toch doorgaan en de waarschuwing negeren|Ja"

#. TRANSLATORS: This string is a confirmation message, which
#. users (especially CJK users) should be able to input without
#. input methods. Please include nothing but ASCII characters.
#. The text preceding the pipe character (|) will be ignored and
#. can be removed from your translation.
#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:564
msgid "Abort instead of overriding the warning|No"
msgstr "Afbreken in plaats van de waarschuwing te negeren|Nee"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:575
#, c-format
msgid "Do you want to ignore this warning and proceed anyway?\n"
msgstr "Wilt u deze waarschuwing negeren en toch verdergaan?\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:576
#, c-format
msgid "To continue, enter \"%s\"; to abort, enter \"%s\": "
msgstr "Geef \"%s\" in om verder te gaan, geef \"%s\" in om af te breken: "

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:593
#, c-format
msgid "Unrecognized input. Enter either \"%s\" or \"%s\".\n"
msgstr "Niet-herkende invoer. Voer ofwel \"%s\" ofwel \"%s\" in.\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:707
#, c-format
msgid "The following packages are RECOMMENDED but will NOT be installed:\n"
msgstr ""
"De volgende pakketten worden AANGERADEN, maar zullen NIET worden "
"geïnstalleerd:\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:713
#, c-format
msgid "The following packages are SUGGESTED but will NOT be installed:\n"
msgstr ""
"De volgende pakketten worden GESUGGEREERD, maar zullen NIET worden "
"geïnstalleerd:\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:719
#, c-format
msgid "No packages will be installed, upgraded, or removed.\n"
msgstr ""
"Er zullen geen pakketten geïnstalleerd, opgewaardeerd of verwijderd worden.\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:721
#, c-format
msgid "%lu packages upgraded, %lu newly installed, "
msgstr "%lu pakketten opgewaardeerd, %lu nieuwe geïnstalleerd, "

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:725
#, c-format
msgid "%lu reinstalled, "
msgstr "%lu opnieuw geïnstalleerd, "

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:727
#, c-format
msgid "%lu downgraded, "
msgstr "%lu gedegradeerd, "

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:729
#, c-format
msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
msgstr "%lu te verwijderen en %lu niet opwaarderen.\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:736
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of archives. "
msgstr "Heb %sB/%sB archieven nodig. "

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:739
#, c-format
msgid "Need to get %sB of archives. "
msgstr "Heb %sB archieven nodig. "

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:746
#, c-format
msgid "After unpacking %sB will be used.\n"
msgstr "Na uitpakken zal %sB worden gebruikt.\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:749
#, c-format
msgid "After unpacking %sB will be freed.\n"
msgstr "Na uitpakken zal %sB worden vrijgemaakt.\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:771
#, c-format
msgid "No packages to show -- enter the package names on the line after 'i'.\n"
msgstr ""
"Er zijn geen te tonen pakketten -- geef de pakketnamen in op de regel achter "
"'i'.\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:777 src/cmdline/cmdline_prompt.cc:792
#: src/pkg_item.cc:411 src/ui.cc:1220
msgid "Press Return to continue."
msgstr "Druk enter om verder te gaan."

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:788
#, c-format
msgid "No packages found -- enter the package names on the line after 'c'.\n"
msgstr ""
"Er zijn geen pakketten gevonden -- geef de pakketnamen in op de regel achter "
"'c'.\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:803
#, c-format
msgid ""
"No packages found -- enter zero or more roots of the search followed by the "
"package to justify.\n"
msgstr ""
"Geen pakketten gevonden -- geef nul of meer startpunten op om te beginnen "
"zoeken, gevolgd door het te staven pakket.\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:836
#, c-format
msgid "y: %F"
msgstr "j: %F"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:838
msgid "continue with the installation"
msgstr "ga verder met de installatie"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:840
#, c-format
msgid "n: %F"
msgstr "n: %F"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:842
msgid "abort and quit"
msgstr "afbreken en afsluiten"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:844
#, c-format
msgid "i: %F"
msgstr "i: %F"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:846
msgid ""
"show information about one or more packages; the package names should follow "
"the 'i'"
msgstr ""
"toon informatie over één of meer pakketten; geef de pakketnamen op achter de "
"'i'"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:848
#, c-format
msgid "c: %F"
msgstr "c: %F"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:850
msgid ""
"show the Debian changelogs of one or more packages; the package names should "
"follow the 'c'"
msgstr ""
"toon de Debian-changelogs van één of meer pakketten; geef de pakketnamen op "
"achter de 'c'"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:852
#, c-format
msgid "d: %F"
msgstr "a: %F"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:854
msgid "toggle the display of dependency information"
msgstr "schakel de weergave van informatie over vereisten aan/uit"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:856
#, c-format
msgid "s: %F"
msgstr "g: %F"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:858
msgid "toggle the display of changes in package sizes"
msgstr "schakel de weergave van wijzigingen in pakketgroottes aan/uit"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:860
#, c-format
msgid "v: %F"
msgstr "v: %F"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:862
msgid "toggle the display of version numbers"
msgstr "schakel de weergave van versienummers aan/uit"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:864
#, c-format
msgid "w: %F"
msgstr "w: %F"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:866
msgid ""
"try to find a reason for installing a single package, or explain why "
"installing one package should lead to installing another package."
msgstr ""
"probeer een reden te vinden voor de installatie van een bepaald pakket, of "
"verklaar waarom het installeren van een pakket zou leiden tot de installatie "
"van een ander pakket."

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:869
#, c-format
msgid "r: %F"
msgstr "o: %F"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:871
msgid "run the automatic dependency resolver to fix the broken dependencies."
msgstr ""
"start automatische oplossing van vereisten om niet-voldane vereisten te "
"repareren."

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:873
#, c-format
msgid "e: %F"
msgstr "g: %F"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:875
msgid "enter the full visual interface"
msgstr "geef de volledige grafische interface"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:878
msgid ""
"You may also specify modification to the actions which will be taken. To do "
"so, type an action character followed by one or more package names (or "
"patterns). The action will be applied to all the packages that you list. "
"The following actions are available:"
msgstr ""
"U kunt ook wijzigingen opgeven voor de acties die zullen ondernomen worden. "
"Typ hiervoor een actie-teken gevolgd door één of meer pakketnamen (of "
"patronen). De actie zal worden uitgevoerd op alle pakketten die u opgeeft. "
"De volgende acties zijn beschikbaar:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:885 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:267
msgid "'+' to install packages"
msgstr "'+' om pakketten te installeren"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:888 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:269
msgid ""
"'+M' to install packages and immediately flag them as automatically installed"
msgstr ""
"'+M' om pakketten te installeren en ze onmiddellijk als automatisch "
"geïnstalleerd te markeren"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:890 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:271
msgid "'-' to remove packages"
msgstr "'-' om pakketten te verwijderen"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:892 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:273
msgid "'_' to purge packages"
msgstr "'_' om pakketten inclusief configuratiebestanden te wissen (purge)"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:894 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:275
msgid "'=' to place packages on hold"
msgstr "'=' om pakketten vast te houden"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:896 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:277
msgid ""
"':' to keep packages in their current state without placing them on hold"
msgstr ""
"':' om pakketten in hun huidige toestand te houden zonder ze als vast te "
"houden te markeren"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:898 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:279
msgid "'&M' to mark packages as automatically installed"
msgstr " '&M' om pakketten als automatisch geïnstalleerd te markeren"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:900 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:281
msgid "'&m' to mark packages as manually installed"
msgstr "'&m' om pakketten als handmatig geïnstalleerd te markeren"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:902
msgid "'&BD' to install the build-dependencies of a package."
msgstr ""
"'&BD' om de pakketten te installeren die nodig zijn voor het bouwen van een "
"pakket."

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:905
msgid ""
"In the list of actions to be performed, some packages will be followed by "
"one or more characters enclosed in braces; for instance: \"aptitude{u}\". "
"These characters provide extra information about the package's state, and "
"can include any combination of the following:"
msgstr ""
"In de lijst van uit te voeren acties, zullen sommige pakketten gevolgd "
"worden door een of meer tekens tussen accolades; bijvoorbeeld "
"\"aptitude{u}\". Deze tekens geven extra informatie over de status van het "
"pakket en kunnen bestaan uit elke combinatie van het volgende:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:909
msgid "'a': the package was automatically installed or removed."
msgstr "'a': het pakket werd automatisch geïnstalleerd of verwijderd."

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:911
msgid ""
"'b': some of the package's dependencies are violated by the proposed changes."
msgstr ""
"'b': de voorgestelde wijzigingen schenden sommige vereisten van het pakket."

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:913
msgid "'p': the package will be purged in addition to being removed."
msgstr "'p': het pakket en zijn configuratiebestanden zullen verwijderd worden"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:915
msgid "'u': the package is being removed because it is unused."
msgstr "'u': het pakket wordt verwijderd omdat het niet in gebruik is."

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:920
msgid "Commands:"
msgstr "Commando's:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1036
msgid ""
"aptitude failed to find a solution to these dependencies. You can solve "
"them yourself by hand or type 'n' to quit."
msgstr ""
"aptitude kan geen oplossing voor deze vereisten vinden. U kunt ze handmatig "
"oplossen of 'n' typen om te stoppen."

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1055
msgid "Do you want to continue? [Y/n/?] "
msgstr "Wilt u verdergaan? [J/n/?] "

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1056
msgid "Resolve these dependencies by hand? [N/+/-/_/:/?] "
msgstr "Deze vereisten handmatig oplossen? [N/+/-/_/:/?] "

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1074
msgid "Invalid response. Please enter a valid command or '?' for help.\n"
msgstr "Ongeldig antwoord. Geef een geldig commando of '?' voor hulp.\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1080
msgid ""
"Enter a package management command (such as '+ package' to install a "
"package), 'R' to attempt automatic dependency resolution or 'N' to abort."
msgstr ""
"Geef een pakketbeheeropdracht (b.v. '+ <pakket>' om een pakket te "
"installeren, 'R' om automatisch te proberen vereisten op te lossen of 'N' om "
"te stoppen."

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1112
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Dependency information will be shown.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Er zal informatie over vereisten worden getoond.\n"
"\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1114
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Dependency information will not be shown.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Er zal geen informatie over vereisten worden getoond.\n"
"\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1120
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Versions will be shown.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Er zullen versies worden getoond.\n"
"\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1122
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Versions will not be shown.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Er zullen geen versies worden getoond.\n"
"\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1127
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Size changes will be shown.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Er zullen wijzigingen in grootte worden getoond.\n"
"\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1129
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Size changes will not be shown.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Er zullen geen wijzigingen in grootte worden getoond.\n"
"\n"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:149 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1002
#: src/generic/apt/apt.cc:289
#, c-format
msgid "Unable to open %s for writing"
msgstr "Kan %s niet openen om te schrijven"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:155 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1007
#, c-format
msgid "Error writing resolver state to %s"
msgstr "Fout bij het schrijven van de status van de oplosser naar %s"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:157 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1009
msgid "Resolver state successfully written!"
msgstr "Status van oplosser met succes weggeschreven!"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:222
#, c-format
msgid ""
"y: %Fn: %Fq: %F.: %F,: %Fo: %Fe: %Fx: %Fr (ID|pkg ver) ...: %F%na (ID|pkg "
"ver) ...: %F%n<ID>: %F%n<ACTION> pkg... : %F%n%F%F%F%F%F%F%F%F"
msgstr ""
"y: %Fn: %Fq: %F.: %F,: %Fo: %Fe: %Fx: %Fr (ID|pkg ver) ...: %F%na (ID|pkg "
"ver) ...: %F%n<ID>: %F%n<ACTION> pkg... : %F%n%F%F%F%F%F%F%F%F"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:243
msgid "accept the proposed changes"
msgstr "aanvaard de voorgestelde wijzigingen"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:245
msgid "reject the proposed changes and search for another solution"
msgstr "wijs de voorgestelde wijzigingen af en zoek een andere oplossing"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:247
msgid "give up and quit the program"
msgstr "geef op en sluit het programma af"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:249
msgid "move to the next solution"
msgstr "ga naar de volgende oplossing"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:251
msgid "move to the previous solution"
msgstr "ga naar de vorige oplossing"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:253
msgid ""
"toggle between the contents of the solution and an explanation of the "
"solution"
msgstr ""
"wissel tussen de inhoud van de oplossing en een uitleg voor de oplossing"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:255
msgid "examine the solution in the visual user interface"
msgstr "onderzoek de oplossing in de visuele gebruikersinterface"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:257
msgid ""
"abort automatic dependency resolution; resolve dependencies by hand instead"
msgstr "stop automatische oplossing van vereisten; los ze handmatig op"

# FJP: does this make sense?
#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:259
msgid ""
"reject the given package versions; don't display any solutions in which they "
"occur. Enter UNINST instead of a version to reject removing the package. "
"ID is the integer printed to the left of the action."
msgstr ""
"verwerp de gegeven pakketversies; toon geen oplossingen waarin ze voorkomen. "
"Geef 'UNINST' op in plaats van een versie om het verwijderen van het pakket "
"te verwerpen. ID is het getal dat links van de actie staat."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:261
msgid ""
"accept the given package versions; display only solutions in which they "
"occur. Enter UNINST instead of a version to accept removing the package. "
"ID is the integer printed to the left of the action."
msgstr ""
"aanvaard de gegeven pakketversies; toon enkel oplossingen waarin ze "
"voorkomen. Geef 'UNINST' op in plaats van een versie om het verwijderen van "
"het pakket te accepteren. ID is het getal dat links van de actie staat."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:263
msgid ""
"display information about the action labeled ID from the solution. The "
"label is the integer printed to the left of the action."
msgstr ""
"toon informatie over de actie met label ID uit de oplossing. Het label is "
"het getal dat links van de actie afgedrukt staat."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:265
msgid "adjust the state of the listed packages, where ACTION is one of:"
msgstr ""
"pas de toestand van de opgegeven pakketten aan, waarbij ACTIE één is van:"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:283
msgid ""
"Adjustments will cause the current solution to be discarded and recalculated "
"as necessary."
msgstr ""
"Aanpassingen zullen de huidige oplossing doen vergeten en indien nodig een "
"nieuwe berekenen."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:298
#, c-format
msgid "The version %s is available in the following archives:"
msgstr "De versie %s is aanwezig in de volgende archieven:"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:306
#, c-format
msgid "Select the version of %s that should be used: "
msgstr "Selecteer de versie van %s die moet gebruikt worden:"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:313
#, c-format
msgid "Invalid response. Please enter an integer between 1 and %d."
msgstr "Ongeldig antwoord. Geef een geheel getal op tussen 1 en %d."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:329
#, c-format
msgid "Expected at least one package/version pair following '%c'"
msgstr "Verwachtte tenminste één pakket/versie-paar na '%c'"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:351
#, c-format
msgid "Expected a version or \"%s\" after \"%s\""
msgstr "Verwachtte een versie of \"%s\" na \"%s\""

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:377
#, c-format
msgid "%s has no version named \"%s\""
msgstr "%s heeft geen versie \"%s\""

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:403
#, c-format
msgid "Allowing the removal of %s"
msgstr "Staat het verwijderen van %s toe"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:406
#, c-format
msgid "Allowing the installation of %s version %s (%s)"
msgstr "Staat de installatie van %s versie %s (%s) toe"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:416
#, c-format
msgid "Rejecting the removal of %s"
msgstr "Weigert het verwijderen van %s"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:419
#, c-format
msgid "Rejecting the installation of %s version %s (%s)"
msgstr "Weigert de installatie van %s versie %s (%s)"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:432
#, c-format
msgid "No longer requiring the removal of %s"
msgstr "Vereist niet langer het verwijderen van %s"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:435
#, c-format
msgid "No longer requiring the installation of %s version %s (%s)"
msgstr "Vereist niet langer de installatie van %s versie %s (%s)"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:444
#, c-format
msgid "Requiring the removal of %s"
msgstr "Vereist het verwijderen van %s"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:447
#, c-format
msgid "Requiring the installation of %s version %s (%s)"
msgstr "Vereist de installatie van %s versie %s (%s)"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:496
#, c-format
msgid "Allowing this recommendation to be ignored: %s"
msgstr "Staat toe om de volgende aanbeveling te negeren: %s"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:502
#, c-format
msgid "Always obeying this recommendation: %s"
msgstr "Volgt steeds deze aanbeveling: %s"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:511
#, c-format
msgid "No longer ignoring this recommendation: %s"
msgstr "Negeert niet langer deze aanbeveling: %s"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:517
#, c-format
msgid "Ignoring this recommendation: %s"
msgstr "Negeert deze aanbeveling: %s"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:576
#, c-format
msgid "Action \"%s\""
msgstr "Actie \"%s\""

#. TRANSLATORS: the substitution is
#. replaced in English with something
#. like "Pkg1 depends upon Pkg2".
#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:589
#, c-format
msgid "This action was selected because %ls."
msgstr "Deze actie werd gekozen omwille van %ls."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:591
msgid "This action is currently rejected; it will not appear in new solutions."
msgstr ""
"Deze actie wordt momenteel verworpen; ze zal niet langer voorkomen in nieuwe "
"oplossingen."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:592
msgid ""
"This action is currently approved; it will be selected whenever possible."
msgstr ""
"Deze actie wordt momenteel goedgekeurd; ze zal telkens wanneer mogelijk "
"gekozen worden."

#. TRANSLATORS: the "r" here is
#. for "reject", but should not be
#. translated since the commands in
#. aptitude's internal command-line
#. aren't translated.
#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:599
#, c-format
msgid "Enter \"r %s\" to allow this action to appear in new solutions."
msgstr ""
"Voer \"r %s\" in om toe te staan dat deze actie in nieuwe oplossingen "
"voorkomt."

#. TRANSLATORS: the "r" here is
#. for "reject", but should not be
#. translated since the commands in
#. aptitude's internal command-line
#. aren't translated.
#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:605
#, c-format
msgid "Enter \"r %s\" to prevent this action from appearing in new solutions."
msgstr ""
"Voer \"r %s\" in om te verhinderen dat deze actie nog opduikt in nieuwe "
"oplossingen."

#. TRANSLATORS: the "a" here is
#. for "approve", but should not be
#. translated since the commands in
#. aptitude's internal command-line
#. aren't translated.
#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:611
#, c-format
msgid ""
"Enter \"a %s\" to cease requiring that new solutions include this action if "
"possible."
msgstr ""
"Voer \"a %s\" in om niet langer te eisen dat nieuwe oplossingen indien "
"mogelijk deze actie moeten omvatten."

#. TRANSLATORS: the "a" here is
#. for "approve", but should not be
#. translated since the commands in
#. aptitude's internal command-line
#. aren't translated.
#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:617
#, c-format
msgid ""
"Enter \"a %s\" to require that new solutions include this action if possible."
msgstr ""
"Voer \"a %s\" in om te eisen dat nieuwe oplossingen indien mogelijk deze "
"actie omvatten."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:790
#, c-format
msgid "open: %zd; closed: %zd; defer: %zd; conflict: %zd"
msgstr "open: %zd; gesloten: %zd; uitgesteld: %zd; conflicten: %zd"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:814
#, c-format
msgid ""
"Would resolve dependencies, but dependency resolution is disabled.\n"
"  (%s::ProblemResolver::StepLimit = 0)\n"
msgstr ""
"Zou vereistenproblemen oplossen, maar het oplossen van vereisten staat uit.\n"
"  (%s::ProblemResolver::StepLimit = 0)\n"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:823
msgid "I want to resolve dependencies, but no dependency resolver was created."
msgstr ""
"Ik wil vereisten oplossen, maar er werd geen vereistenoplosser gecreëerd."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:837 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1180
#: src/gtk/resolver.cc:2058 src/solution_dialog.cc:127
#: src/solution_screen.cc:546
msgid "Resolving dependencies..."
msgstr "Bezig met het oplossen van vereisten..."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:897
msgid "The following actions will resolve these dependencies:"
msgstr "De volgende acties zullen deze vereisten oplossen:"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:915
msgid "Accept this solution? [Y/n/q/?] "
msgstr "Deze oplossing aanvaarden? [Y/n/q/?]"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:942 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1077
msgid "Abandoning all efforts to resolve these dependencies."
msgstr "Alle pogingen staken om deze vereisten op te lossen."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:945
msgid ""
"Abandoning automatic dependency resolution and reverting to manual "
"resolution."
msgstr ""
"Automatische oplossing van vereisten wordt afgebroken en er wordt "
"teruggevallen op handmatige oplossing."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:978
msgid "The following commands are available:"
msgstr "De volgende commando's zijn beschikbaar:"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:999 src/ui.cc:2317
msgid "File to write resolver state to: "
msgstr "Bestand om status van de oplosser naar weg te schrijven:"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1031
msgid "Invalid response; please enter one of the following commands:"
msgstr "Ongeldig antwoord; geef één van de volgende commando's:"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1051
msgid "No solution found within the allotted time. Try harder? [Y/n] "
msgstr "Geen oplossing gevonden in de toegewezen tijd. Harder proberen? [Y/n] "

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1080
msgid "Invalid response; please enter 'y' or 'n'."
msgstr "Ongeldig antwoord; geef 'y' of 'n' in."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1089
msgid "Unable to resolve dependencies! Giving up..."
msgstr "Niet gelukt om de vereisten op te lossen! Gestopt..."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1095
msgid "*** No more solutions available ***"
msgstr "*** Geen oplossingen meer beschikbaar ***"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1114
msgid ""
"*** ERROR: search aborted by fatal exception. You may continue\n"
"      searching, but some solutions will be unreachable."
msgstr ""
"*** FOUT: zoekopdracht afgebroken vanwege fatale fout. U kunt de opdracht\n"
"     vervolgen, maar sommige oplossingen zullen onbereikbaar zijn."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1191
#, c-format
msgid ""
"Unable to resolve dependencies for the upgrade because the resolver timed "
"out.\n"
" You may be able to solve this problem by increasing\n"
" Aptitude::ProblemResolver::StepLimit (currently %d)."
msgstr ""
"Oplossen van vereisten voor de opwaardering is mislukt, omdat de tijd voor "
"de oplosser verliep.\n"
" Misschien kunt u dit probleem verhelpen door het verhogen van\n"
" Aptitude::ProblemResolver::StepLimit (momenteel %d)."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1201
msgid "Unable to resolve dependencies for the upgrade: no solution found."
msgstr ""
"Kan vereisten voor de opwaardering niet oplossen: geen oplossing gevonden."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1207
#, c-format
msgid "Unable to resolve dependencies for the upgrade: %s"
msgstr "Kan vereisten voor de opwaardering niet oplossen: %s"

#: src/cmdline/cmdline_search.cc:199 src/cmdline/cmdline_versions.cc:567
#, c-format
msgid "iconv of %s failed.\n"
msgstr "iconv van %s is mislukt.\n"

#: src/cmdline/cmdline_search.cc:216
#, c-format
msgid "search: You must provide at least one search term\n"
msgstr "zoeken: U moet minstens één zoekterm opgeven\n"

#: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:81
#, c-format
msgid "but %s is to be installed."
msgstr "maar %s wordt geïnstalleerd."

#: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:84
#, c-format
msgid "but %s is installed and it is kept back."
msgstr "maar %s wordt geïnstalleerd en wordt vastgehouden."

#: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:87
#, c-format
msgid "but %s is installed."
msgstr "maar %s is geïnstalleerd."

#: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:94
#, c-format
msgid "but it is not installable."
msgstr "maar het kan niet geïnstalleerd worden."

#: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:96
#, c-format
msgid "but it is not going to be installed."
msgstr "maar het wordt niet geïnstalleerd."

#: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:101
#, c-format
msgid " which is a virtual package."
msgstr " dat een virtueel pakket is."

#: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:104
#, c-format
msgid " or"
msgstr " of"

#: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:127
#, c-format
msgid "The following packages have unmet dependencies:\n"
msgstr "De volgende pakketten hebben niet-voldane vereisten:\n"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:198 src/cmdline/cmdline_show.cc:448
#: src/cmdline/cmdline_versions.cc:208 src/gtk/resolver.cc:1192
#: src/solution_fragment.cc:68
msgid "<NULL>"
msgstr "<NULL>"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:215 src/cmdline/cmdline_show.cc:220
#: src/qt/widgets/packages_tab.cc:73
msgid "not installed"
msgstr "niet geïnstalleerd"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:222 src/pkg_columnizer.cc:250
#: src/pkg_ver_item.cc:227
msgid "unpacked"
msgstr "uitgepakt"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:224
msgid "partially configured"
msgstr "gedeeltelijk geconfigureerd"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:226
msgid "partially installed"
msgstr "gedeeltelijk geïnstalleerd"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:228
msgid "not installed (configuration files remain)"
msgstr "niet geïnstalleerd (configuratiebestanden blijven behouden)"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:231
msgid "awaiting trigger processing by other package(s)"
msgstr "wachten tot andere pakketten triggers afgehandeld hebben"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:233
msgid "awaiting trigger processing"
msgstr "wachten op afhandeling van triggers"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:236 src/pkg_columnizer.cc:258
#: src/pkg_ver_item.cc:235 src/qt/widgets/packages_tab.cc:72
msgid "installed"
msgstr "geïnstalleerd"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:259
#, c-format
msgid "%s; will be purged because nothing depends on it"
msgstr ""
"%s; zal samen met configuratiebestanden verwijderd worden, omdat er niets "
"van afhankelijk is"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:261 src/cmdline/cmdline_show.cc:357
#, c-format
msgid "%s; will be purged"
msgstr "%s; zal samen met configuratiebestanden verwijderd worden"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:266
#, c-format
msgid "%s; will be removed because nothing depends on it"
msgstr "%s; zal verwijderd worden omdat er niets van afhankelijk is"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:268
#, c-format
msgid "%s; will be removed"
msgstr "%s; zal verwijderd worden"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:286
#, c-format
msgid "%s%s; will be downgraded [%s -> %s]"
msgstr "%s%s; zal gedegradeerd worden [%s -> %s]"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:289
#, c-format
msgid "%s%s; will be upgraded [%s -> %s]"
msgstr "%s%s; zal opgewaardeerd worden [%s -> %s]"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:298
msgid "not a real package"
msgstr "geen echt pakket"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:311
msgid " [held]"
msgstr " [vastgehouden]"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:325
#, c-format
msgid "%s%s; will be installed"
msgstr "%s%s; zal geïnstalleerd worden"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:327
#, c-format
msgid "%s%s; will be installed automatically"
msgstr "%s%s; zal automatisch geïnstalleerd worden"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:347
#, c-format
msgid "%s; version %s will be installed"
msgstr "%s; versie %s zal geïnstalleerd worden"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:351
#, c-format
msgid "%s; version %s will be installed automatically"
msgstr "%s; versie %s zal automatisch geïnstalleerd worden"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:377 src/cmdline/cmdline_show.cc:400
msgid "Package: "
msgstr "Pakket: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:378 src/cmdline/cmdline_show.cc:408
#: src/pkg_columnizer.cc:92
msgid "State"
msgstr "Status"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:379 src/cmdline/cmdline_show.cc:472
msgid "Provided by"
msgstr "Voorzien door"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:402 src/pkg_info_screen.cc:120
msgid "Essential: "
msgstr "Essentieel: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:402 src/cmdline/cmdline_show.cc:406
#: src/cmdline/cmdline_show.cc:417 src/pkg_info_screen.cc:120
msgid "yes"
msgstr "ja"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:406
msgid "New"
msgstr "Nieuw"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:411 src/gtk/gui.cc:98
msgid "Forbidden version"
msgstr "Verboden versie"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:415
msgid "Automatically installed"
msgstr "Automatisch geïnstalleerd"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:417
msgid "no"
msgstr "nee"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:421 src/pkg_info_screen.cc:125
msgid "Multi-Arch: "
msgstr "Multi-Arch: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:423 src/gtk/entitysummary.cc:361
#: src/gtk/previewtab.cc:230
msgid "Version: "
msgstr "Versie: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:424 src/pkg_info_screen.cc:134
msgid "Priority: "
msgstr "Prioriteit: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:425 src/cmdline/cmdline_show.cc:427
msgid "N/A"
msgstr "NVT"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:426 src/pkg_info_screen.cc:135
msgid "Section: "
msgstr "Sectie: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:428 src/pkg_info_screen.cc:136
msgid "Maintainer: "
msgstr "Beheerder: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:430 src/pkg_info_screen.cc:137
msgid "Architecture: "
msgstr "Architectuur: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:433 src/pkg_info_screen.cc:139
msgid "Uncompressed Size: "
msgstr "Niet-gecomprimeerde grootte: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:437 src/pkg_info_screen.cc:138
msgid "Compressed Size: "
msgstr "Gecomprimeerde grootte: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:439
msgid "Filename: "
msgstr "Bestandsnaam: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:441
msgid "MD5sum: "
msgstr "MD5som: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:445 src/cmdline/cmdline_show.cc:448
#: src/gtk/entityview.cc:606
msgid "Archive"
msgstr "Archief"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:453
msgid "Depends"
msgstr "Hangt af van"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:455
msgid "PreDepends"
msgstr "Hangt volledig af van"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:457 src/cmdline/cmdline_why.cc:299
msgid "Recommends"
msgstr "Beveelt aan"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:459 src/cmdline/cmdline_why.cc:302
msgid "Suggests"
msgstr "Suggereert"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:461
msgid "Conflicts"
msgstr "Conflicteert met"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:463
msgid "Breaks"
msgstr "Breekt"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:465
msgid "Replaces"
msgstr "Vervangt"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:467
msgid "Obsoletes"
msgstr "Veroudert"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:469
msgid "Enhances"
msgstr "Breidt uit"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:471 src/cmdline/cmdline_why.cc:230
#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1632 src/gtk/dependency_chains_tab.cc:205
msgid "Provides"
msgstr "Voorziet in"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:475 src/gtk/entitysummary.cc:369
#: src/gtk/info.cc:716 src/gtk/previewtab.cc:238 src/pkg_info_screen.cc:102
msgid "Description: "
msgstr "Beschrijving: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:481 src/pkg_info_screen.cc:107
#: src/pkg_view.cc:259
msgid "Homepage: "
msgstr "Homepagina: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:575
#, c-format
msgid "Unable to locate package %s"
msgstr "Kan pakket %s niet opsporen"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:596
#, c-format
msgid "Unable to parse pattern %s"
msgstr "Kan patroon %s niet ontleden"

#: src/cmdline/cmdline_simulate.cc:66
#, c-format
msgid "Would download/install/remove packages.\n"
msgstr "Zou pakketten ophalen/installeren/verwijderen.\n"

#: src/cmdline/cmdline_simulate.cc:77
msgid "Internal Error, Ordering didn't finish"
msgstr "Interne Fout, Ordening is nog niet gedaan"

#: src/cmdline/cmdline_update.cc:44 src/ui.cc:1712 src/ui.cc:1881
msgid "Deleting obsolete downloaded files"
msgstr "Verwijderen van verouderde opgehaalde bestanden"

#: src/cmdline/cmdline_update.cc:55
#, c-format
msgid "E: The update command takes no arguments\n"
msgstr "E: Het commando 'update' kent geen opties\n"

#: src/cmdline/cmdline_user_tag.cc:65
#, c-format
msgid "Adding user tag \"%s\" to the package \"%s\".\n"
msgstr "Gebruikerslabel \"%s\" wordt toegevoegd voor pakket \"%s\".\n"

#: src/cmdline/cmdline_user_tag.cc:72
#, c-format
msgid "Removing user tag \"%s\" from the package \"%s\".\n"
msgstr "Gebruikerslabel \"%s\" wordt verwijderd voor pakket \"%s\".\n"

#: src/cmdline/cmdline_user_tag.cc:104
#, c-format
msgid "%s: too few arguments; expected at least a tag name and a package.\n"
msgstr ""
"%s: te weinig opties; verwachtte tenminste de naam van een label en een "
"pakket.\n"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:167
#, c-format
msgid "No candidate version found for %s\n"
msgstr "Geen kandidaat versie gevonden voor %s\n"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:169
#, c-format
msgid "No current or candidate version found for %s\n"
msgstr "Geen huidige of kandidaat versie gevonden voor %s\n"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:193
#, c-format
msgid "Unable to find an archive \"%s\" for the package \"%s\"\n"
msgstr "Geen archief \"%s\" gevonden voor het pakket \"%s\"\n"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:203
#, c-format
msgid "Unable to find a version \"%s\" for the package \"%s\"\n"
msgstr "Geen versie \"%s\" gevonden voor pakket \"%s\"\n"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:209
#, c-format
msgid "Internal error: invalid value %i passed to cmdline_find_ver!\n"
msgstr "Interne fout: ongeldige waarde %i meegegeven met cmdline_find_ver!\n"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:239
#, c-format
msgid "You cannot specify both an archive and a version for a package\n"
msgstr "U kunt niet èn een archief èn een versie aangeven voor een pakket\n"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:273
#, c-format
msgid "Couldn't find task '%s'"
msgstr "Kon taak '%s' niet vinden"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:361
#, c-format
msgid "%d broken [%+d]"
msgid_plural "%d broken [%+d]"
msgstr[0] "%d defect [%+d]"
msgstr[1] "%d defect [%+d]"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:375
#, c-format
msgid "%d update [%+d]"
msgid_plural "%d updates [%+d]"
msgstr[0] "%d opwaardering [%+d]"
msgstr[1] "%d opwaarderingen [%+d]"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:389
#, c-format
msgid "%d new [%+d]"
msgid_plural "%d new [%+d]"
msgstr[0] "%d nieuw [%+d]"
msgstr[1] "%d nieuwe [%+d]"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:400
#, c-format
msgid "Current status: %F."
msgstr "Huidige status: %F."

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:411
#, c-format
msgid "There is %d newly obsolete package."
msgid_plural "There are %d newly obsolete packages."
msgstr[0] "Er is %d nieuw verouderd pakket."
msgstr[1] "Er zijn %d nieuwe verouderde pakketten."

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:423
#, c-format
msgid "There is %d newly obsolete package: "
msgid_plural "There are %d newly obsolete packages: "
msgstr[0] "Er is %d nieuw verouderd pakket: "
msgstr[1] "Er zijn %d nieuwe verouderde pakketten: "

#: src/cmdline/cmdline_versions.cc:125
#, c-format
msgid "Package %s:"
msgstr "Pakket %s:"

#: src/cmdline/cmdline_versions.cc:152 src/cmdline/cmdline_versions.cc:191
#, c-format
msgid "Source package %s:"
msgstr "Bronpakket %s:"

#: src/cmdline/cmdline_versions.cc:213
#, c-format
msgid "Archive %s:"
msgstr "Archief %s:"

#: src/cmdline/cmdline_versions.cc:502
msgid "--group-by|archive"
msgstr "--group-by|archive"

#: src/cmdline/cmdline_versions.cc:506
msgid "--group-by|auto"
msgstr "--group-by|auto"

#: src/cmdline/cmdline_versions.cc:510
msgid "--group-by|none"
msgstr "--group-by|none"

#: src/cmdline/cmdline_versions.cc:514
msgid "--group-by|package"
msgstr "--group-by|package"

#: src/cmdline/cmdline_versions.cc:518
msgid "--group-by|source-package"
msgstr "--group-by|source-package"

#: src/cmdline/cmdline_versions.cc:522
msgid "--group-by|source-version"
msgstr "--group-by|source-version"

#. TRANSLATORS: --group-by is the argument name and shouldn't
#. be translated.
#: src/cmdline/cmdline_versions.cc:528
#, c-format
msgid ""
"Invalid package grouping mode \"%s\" (should be \"auto\", \"none\", \"package"
"\", or \"source-package\")"
msgstr ""
"Ongeldige modus \"%s\" voor het groeperen van pakketten (moet \"auto\", "
"\"none\", \"package\", of \"source-package\" zijn)"

#: src/cmdline/cmdline_versions.cc:584
#, c-format
msgid "versions: You must provide at least one package selector\n"
msgstr "veersies: U moet minstens één pakketkeuzemethode opgeven\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:290
msgid "dep_level"
msgstr "dep_level"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:296
msgid "DependsOnly"
msgstr "DependsOnly"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:310
msgid "version_selection"
msgstr "version_selection"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:315
msgid "Current"
msgstr "Huidig"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:318
msgid "Candidate"
msgstr "Kandidaat"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:321 src/gtk/gui.cc:91 src/gtk/gui.cc:1417
msgid "Install"
msgstr "Installeren"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:324
msgid "InstallNotCurrent"
msgstr "InstallNotCurrent"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:332
msgid "allow_choices"
msgstr "allow_choices"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:335
msgid "true"
msgstr "waar"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:337
msgid "false"
msgstr "onwaar"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:381
#, c-format
msgid "Install(%s)"
msgstr "Installeer(%s)"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:383
#, c-format
msgid "Remove(%s)"
msgstr "Verwijder(%s)"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:385
#, c-format
msgid "Install(%s provides %s)"
msgstr "Installeer(%s voorziet in %s)"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:389
#, c-format
msgid "Remove(%s provides %s)"
msgstr "Verwijder(%s voorziet in %s)"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1074
#, c-format
msgid "  ++ Examining %F\n"
msgstr "  ++ %F aan het onderzoeken\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1082
msgid "  ++  --> skipping, not a conflict\n"
msgstr "  ++  --> wordt overgeslagen; conflicteert niet\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1088
msgid "  ++  --> skipping conflict\n"
msgstr "  ++  --> conflict wordt overgeslagen\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1094
msgid "  ++  --> skipping, not relevant according to params\n"
msgstr ""
"  ++  --> wordt overgeslagen; irrelevant in het licht van de parameters\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1100
msgid "  ++  --> skipping, parent is not the selected version\n"
msgstr "  ++  --> wordt overgeslagen; ouder is niet de gekozen versie\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1106
msgid "  ++  --> skipping, the dep is satisfied by the current version\n"
msgstr ""
"  ++  --> wordt overgeslagen; de huidige versie voldoet aan de vereiste\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1112
msgid "Skipping this solution, I've already seen it.\n"
msgstr "Oplossing wordt overgeslagen; is reeds verwerkt.\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1118
msgid "  ++  --> skipping, version check failed\n"
msgstr "  ++  --> wordt overgeslagen; versiecontrole mislukte\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1124
msgid "  ++  --> ENQUEUING\n"
msgstr "  ++  --> WORDT IN DE WACHTRIJ GEPLAATST\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1130
#, c-format
msgid "  ++  --> ENQUEUING %s Provides %s\n"
msgstr "  ++  --> WORDT IN DE WACHTRIJ GEPLAATST %s voorziet in %s\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1138
#, c-format
msgid "Starting search with parameters %ls\n"
msgstr "Zoekopdracht wordt gestart met parameters %ls\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1194
#, c-format
msgid "Unable to find a reason to remove %s.\n"
msgstr "Kan geen reden vinden om %s te verwijderen.\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1196
#, c-format
msgid "Unable to find a reason to install %s.\n"
msgstr "Kan geen reden vinden om %s te installeren.\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1235
#, c-format
msgid "Packages requiring %s:"
msgstr "Pakketten die afhangen van %s:"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1299 src/cmdline/cmdline_why.cc:1327
#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1391
#, c-format
msgid "No package named \"%s\" exists."
msgstr "Er bestaat geen pakket genaamd \"%s\"."

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1331
msgid "Unable to parse some match patterns."
msgstr "Kan sommige vergelijkingspatronen niet ontleden."

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1366
#, c-format
msgid ""
"%s: this command requires at least one argument (the package to query).\n"
msgstr ""
"%s: de opdracht vereist tenminste één optie (het te bevragen pakket).\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.h:212
msgid "Unknown version selection, something is very wrong."
msgstr "Onbekende versiekeuze; hier gaat iets grondig fout."

#: src/cmdline/terminal.cc:46
msgid "Unexpected end-of-file on standard input"
msgstr "Onverwacht bestandseinde in standaardinvoer"

#. TRANSLATORS: the text between [] should be
#. exactly 4 character cells wide; "ERR" is short
#. for "ERROR".
#: src/cmdline/text_progress.cc:96
#, c-format
msgid "[ ERR] %s"
msgstr "[FOUT] %s"

#: src/dep_item.cc:151
msgid "UNSATISFIED"
msgstr "NIET VOLDAAN"

#: src/dep_item.cc:151 src/reason_fragment.cc:234
msgid "UNAVAILABLE"
msgstr "NIET AANWEZIG"

#: src/desc_render.cc:124 src/gtk/aptitude.glade:1051
msgid "Tags"
msgstr "Labels"

#: src/desc_render.cc:139
msgid "User Tags"
msgstr "Gebruikerslabels"

#: src/download_item.cc:80 src/download_item.cc:84 src/download_item.cc:106
msgid " [Working]"
msgstr "[Bezig]"

#: src/download_item.cc:110 src/download_list.cc:362
msgid "[Hit]"
msgstr "[Geraakt]"

#: src/download_item.cc:110 src/download_list.cc:384
msgid "[Downloaded]"
msgstr "[Opgehaald]"

#: src/download_list.cc:82
#, c-format
msgid "Downloaded %sB in %s (%sB/s)."
msgstr "%sB opgehaald in %s (%sB/s)."

#: src/download_list.cc:88
#, c-format
msgid "%n%nSome files were not downloaded successfully."
msgstr "%n%nEnkele bestanden zijn niet succesvol opgehaald."

#: src/download_list.cc:98 src/download_list.cc:346 src/gtk/download.cc:444
msgid "Continue"
msgstr "Ga verder"

#: src/download_list.cc:100 src/mine/cmine.cc:301 src/mine/cmine.cc:366
msgid "Cancel"
msgstr "Annuleer"

#: src/download_list.cc:214
msgid "Total Progress: "
msgstr "Totale voortgang: "

#: src/download_list.cc:243
#, c-format
msgid " [ %i%% ] (%sB/s, %s remaining)"
msgstr " [ %i%% ] (%sB/s, %s te gaan)"

#: src/download_list.cc:245
#, c-format
msgid " [ %i%% ] (stalled)"
msgstr " [ %i%% ] (blijft steken)"

#: src/download_list.cc:247
#, c-format
msgid " [ %i%% ]"
msgstr "[ %i%% ]"

#: src/download_list.cc:265
msgid "Downloading... "
msgstr "Bezig met ophalen... "

#: src/download_list.cc:341 src/gtk/download.cc:441
#, c-format
msgid "Please insert the disc labeled \"%s\" into the drive \"%s\""
msgstr "Plaats de schijf met opschrift \"%s\" in het station \"%s\""

#: src/download_list.cc:348 src/gtk/download.cc:445
msgid "Abort"
msgstr "Breek af"

#: src/download_list.cc:406
msgid "[IGNORED]"
msgstr "[GENEGEERD]"

#: src/download_list.cc:412
msgid "[ERROR]"
msgstr "[FOUT]"

#: src/download_thread.h:138
msgid "Attempt to start a download thread twice!"
msgstr "Poging om ophaaltaak tweemaal uit te voeren!"

#: src/edit_pkg_hier.cc:192
msgid "No hierarchy information to edit"
msgstr "Geen hiërarchie-informatie om te wijzigen"

#: src/edit_pkg_hier.cc:294
#, c-format
msgid "Couldn't open \"%s\" for writing"
msgstr "Kon \"%s\" niet openen om te schrijven"

#: src/edit_pkg_hier.cc:340
msgid "Unable to look up your home directory!"
msgstr "Kan uw thuismap niet opzoeken!"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:271
#, c-format
msgid ""
"Error parsing a user-tag for the package %s: unexpected end-of-line "
"following %s."
msgstr ""
"Fout bij het ontleden van gebruikerslabel voor pakket %s: onverwacht "
"regeleinde na %s."

#: src/generic/apt/aptcache.cc:288
#, c-format
msgid "Unterminated '\"' in the user-tags list of the package %s."
msgstr "Niet-afgesloten '\"' in de lijst gebruikerslabels van pakket %s."

#: src/generic/apt/aptcache.cc:392
msgid "Can't open Aptitude extended state file"
msgstr "Kan het uitgebreide statusbestand van Aptitude niet openen"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:406 src/generic/apt/aptcache.cc:501
#: src/generic/apt/aptcache.cc:503
msgid "Reading extended state information"
msgstr "Uitgebreide statusinformatie aan het lezen"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:509 src/generic/apt/aptcache.cc:591
#: src/generic/apt/aptcache.cc:594
msgid "Initializing package states"
msgstr "Initialiseren van pakketstatussen"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:752
msgid "Cannot open Aptitude state file"
msgstr "Kan het statusbestand van Aptitude niet openen"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:756 src/generic/apt/aptcache.cc:863
#: src/generic/apt/aptcache.cc:866
msgid "Writing extended state information"
msgstr "Schrijven van uitgebreide statusinformatie"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:854
msgid "Couldn't write state file"
msgstr "Kon niet in statusbestand schrijven"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:871
msgid "Error writing state file"
msgstr "Fout bij schrijven naar statusbestand"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:889
#, c-format
msgid "failed to remove %s"
msgstr "kon %s niet verwijderen"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:896
#, c-format
msgid "failed to rename %s to %s"
msgstr "kon %s niet naar %s hernoemen"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:904
#, c-format
msgid "couldn't replace %s with %s"
msgstr "kon %s niet vervangen met %s"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:1525
msgid "Unable to correct dependencies, some packages cannot be installed"
msgstr ""
"Kan vereisten niet corrigeren, enkele pakketten kunnen niet geïnstalleerd "
"worden"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:2172
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "De bronnenlijst kon niet gelezen worden."

#: src/generic/apt/aptcache.cc:2179
msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
msgstr ""
"De pakketlijst of het statusbestand kon niet worden ontleed of geopend."

#: src/generic/apt/aptcache.cc:2182
msgid "You may want to update the package lists to correct these missing files"
msgstr ""
"U wilt misschien de pakketlijsten bijwerken om deze ontbrekende bestanden te "
"corrigeren"

#. TRANSLATORS: Set this string to the name of a configuration
#. file in $pkgdatadir/aptitude that overrides defaults for your
#. language. This is particularly intended for overriding entries
#. in the Aptitude::Sections::Descriptions tree.
#.
#. For instance, Sections localized for the language .ww might be
#. stored in a file named aptitude-defaults.ww, which would be
#. indicated by translating "Localized defaults|" below to
#. "aptitude-defaults.ww". If you use this mechanism, you should
#. also add your defaults file to pkgdata_DATA in Makefile.am.
#: src/generic/apt/apt.cc:188
msgid "Localized defaults|"
msgstr "Gelocaliseerde standaardwaarden|"

#: src/generic/apt/apt.cc:261
#, c-format
msgid "%s is readable but not writable; unable to write configuration file."
msgstr ""
"%s is leesbaar, maar niet schrijfbaar; onmogelijk om configuratiebestand te "
"schrijven."

#: src/generic/apt/apt.cc:306
#, c-format
msgid "Unable to replace %s with new configuration file"
msgstr "Kan %s niet vervangen door nieuw configuratiebestand"

#: src/generic/apt/apt.cc:457
msgid ""
"Could not lock the cache file; this usually means that dpkg or another apt "
"tool is already installing packages. Opening in read-only mode; any changes "
"you make to the states of packages will NOT be preserved!"
msgstr ""
"Kon het cachebestand niet vergrendelen. Dit betekent meestal dat dpkg of een "
"ander apt-gereedschap reeds gebruikt wordt om pakketten te installeren. "
"Wordt geopend in alleen-lezen modus; wijzigingen in de toestand van de "
"pakketten zullen NIET worden bewaard!"

#: src/generic/apt/apt.cc:1269
msgid "foreign"
msgstr "vreemde"

#: src/generic/apt/apt.cc:1271
msgid "same"
msgstr "zelfde"

#: src/generic/apt/apt.cc:1274
msgid "allowed"
msgstr "toegestaan"

#: src/generic/apt/apt.cc:1363
msgid "main"
msgstr "main"

#: src/generic/apt/apt.cc:1363
msgid "contrib"
msgstr "contrib"

#: src/generic/apt/apt.cc:1363
msgid "non-free"
msgstr "non-free"

#: src/generic/apt/apt.cc:1363
msgid "non-US"
msgstr "non-US"

#: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:441
#, c-format
msgid "Invalid hint \"%s\": expected an action, but found nothing."
msgstr "Ongeldige aanwijzing \"%s\": verwachte een actie, maar vond niets."

#: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:466
#, c-format
msgid ""
"Invalid hint \"%s\": expected a component name and a number, but found "
"nothing."
msgstr ""
"Ongeldige aanwijzing \"%s\": verwachte de naam van een component en een "
"nummer, maar vond niets."

#: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:485
#, c-format
msgid ""
"Invalid hint \"%s\": expected the numeric value following the component "
"name, but found nothing."
msgstr ""
"Ongeldige aanwijzing \"%s\": verwachte een numerieke waarde na de naam van "
"de component, maar vond niets."

#: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:505
#, c-format
msgid "Invalid hint \"%s\": the numeric component \"%s\" cannot be parsed."
msgstr ""
"Ongeldige aanwijzing \"%s\": de numerieke component \"%s\" kan niet ontleed "
"worden."

#: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:516
#, c-format
msgid "Invalid hint \"%s\": expected a level, but found nothing."
msgstr "Ongeldige aanwijzing \"%s\": verwachte een niveau, maar vond niets."

#: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:538
#, c-format
msgid "Invalid hint \"%s\": expected a target, but found nothing."
msgstr "Ongeldige aanwijzing \"%s\": verwachte een doel, maar vond niets."

#: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:565
#, c-format
msgid "Invalid hint \"%s\": invalid target: %s"
msgstr "Ongeldige aanwijzing \"%s\": ongeldig doel: %s"

#: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:585
#, c-format
msgid "Invalid hint \"%s\": trailing junk after the version."
msgstr "Ongeldige aanwijzing \"%s\": na de versie volgt rommel."

#: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:682
#, c-format
msgid ""
"Invalid hint \"%s\": the action \"%s\" should be \"approve\", \"reject\", or "
"a number."
msgstr ""
"Ongeldige aanwijzing \"%s\": actie \"%s\" moet \"approve\", \"reject\" of "
"een getal zijn."

#: src/generic/apt/aptitude_resolver_cost_settings.cc:130
#, c-format
msgid "Conflicting types for the cost component %s."
msgstr "Conflicterende types voor de kostcomponent %s."

#: src/generic/apt/aptitude_resolver_universe.cc:837
#, c-format
msgid ""
"Invalid safety level \"%s\" (not \"discard\", \"maximum\", \"minimum\", or "
"an integer)."
msgstr ""
"Ongeldig veiligheidsniveau \"%s\" (niet \"discard\", \"maximum\", \"minimum"
"\", of een getal)."

#: src/generic/apt/download_install_manager.cc:60
msgid ""
"The package cache is not available; unable to download and install packages."
msgstr ""
"De pakketcache is niet beschikbaar; onmogelijk om pakketten op te halen en "
"te installeren."

#: src/generic/apt/download_install_manager.cc:93
msgid "Internal error: couldn't generate list of packages to download"
msgstr "Interne fout: kon lijst van op te halen pakketten niet genereren"

#: src/generic/apt/download_install_manager.cc:120
#: src/generic/apt/download_update_manager.cc:130
#, c-format
msgid "Failed to fetch %s: %s"
msgstr "Fout bij ophalen van %s: %s"

#: src/generic/apt/download_install_manager.cc:129
msgid "Some files failed to download"
msgstr "Ophalen van sommige bestanden is mislukt"

#: src/generic/apt/download_install_manager.cc:140
msgid "Unable to correct for unavailable packages"
msgstr "Kan geen correctie uitvoeren voor niet aanwezige pakketten"

#: src/generic/apt/download_install_manager.cc:175
msgid "Failed to perform requested operation on package. Trying to recover:"
msgstr ""
"Kon de gevraagde bewerking voor het pakket niet uitvoeren. Poging tot "
"herstel:"

#: src/generic/apt/download_install_manager.cc:219
msgid ""
"Could not regain the system lock! (Perhaps another apt or dpkg is running?)"
msgstr ""
"Kon de systeemvergrendeling niet herwinnen! (Wordt misschien dpkg of een "
"andere apt uitgevoerd?)"

#: src/generic/apt/download_update_manager.cc:70
msgid "Couldn't read list of package sources"
msgstr "Kon lijst van pakketbronnen niet lezen"

#: src/generic/apt/download_update_manager.cc:150
msgid "Couldn't clean out list directories"
msgstr "Kon lijstmappen niet opschonen"

#: src/generic/apt/download_update_manager.cc:155
#: src/generic/apt/download_update_manager.cc:157
msgid ""
"Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones "
"used instead."
msgstr ""
"Sommige indexbestanden konden niet opgehaald worden. Ze werden genegeerd "
"ofwel werden oudere versies gebruikt."

#: src/generic/apt/download_update_manager.cc:178
msgid "Couldn't rebuild package cache"
msgstr "Kon pakketcache niet heropbouwen"

#: src/generic/apt/dpkg.cc:102
#, c-format
#| msgid "Couldn't find a changelog for %s"
msgid "Couldn't chroot into %s for %s"
msgstr "Kon chroot %s voor %s niet binnen gaan"

#: src/generic/apt/dpkg.cc:124
#, c-format
msgid "Waited for %s but it wasn't there"
msgstr "Heb gewacht op %s dat er niet was"

#: src/generic/apt/dump_packages.cc:539 src/generic/apt/dump_packages.cc:629
#, c-format
msgid "Unable to stat %s."
msgstr "Kan status van %s niet vaststellen."

#: src/generic/apt/dump_packages.cc:674
#, c-format
msgid "Unable to create truncated cache: %s."
msgstr "Kan ingekorte cache niet aanmaken: %s."

#: src/generic/apt/log.cc:55
#, c-format
msgid "Unable to open %s to log actions"
msgstr "Kan %s niet openen om acties bij te houden"

#. TRANSLATORS: This is a date and time format. See strftime(3).
#: src/generic/apt/log.cc:66
msgid "%a, %b %e %Y %T %z"
msgstr "%a, %b %e %Y %T %z"

#: src/generic/apt/log.cc:68
#, c-format
msgid "Error generating local time (%s)"
msgstr "Fout bij het genereren van de lokale tijd (%s)"

#: src/generic/apt/log.cc:72
msgid "log report"
msgstr "logboekrapport"

#: src/generic/apt/log.cc:73
#, c-format
msgid ""
"IMPORTANT: this log only lists intended actions; actions which fail due to\n"
"dpkg problems may not be completed.\n"
"\n"
msgstr ""
"BELANGRIJK: dit logboek bevat enkel bedoelde acties; acties die mislukken\n"
"door dpkg-problemen zijn misschien niet afgerond.\n"
"\n"

#: src/generic/apt/log.cc:74
#, c-format
msgid "Will install %li packages, and remove %li packages.\n"
msgstr "Zal %li pakketten installeren en %li pakketten verwijderen.\n"

#: src/generic/apt/log.cc:78
#, c-format
msgid "%sB of disk space will be used\n"
msgstr "%sB schijfruimte zal worden gebruikt\n"

#: src/generic/apt/log.cc:81
#, c-format
msgid "%sB of disk space will be freed\n"
msgstr "%sB schijfruimte zal worden vrijgemaakt\n"

#: src/generic/apt/log.cc:91
#, c-format
msgid "[UPGRADE] %s %s -> %s\n"
msgstr "[OPWAARDEREN] %s %s -> %s\n"

#: src/generic/apt/log.cc:95
#, c-format
msgid "[DOWNGRADE] %s %s -> %s\n"
msgstr "[DEGRADEREN] %s %s -> %s\n"

#: src/generic/apt/log.cc:105
msgid "REMOVE"
msgstr "VERWIJDEREN"

#: src/generic/apt/log.cc:111
msgid "INSTALL"
msgstr "INSTALLEREN"

#: src/generic/apt/log.cc:114
msgid "REINSTALL"
msgstr "HERINSTALLEREN"

#: src/generic/apt/log.cc:117
msgid "HOLD"
msgstr "BEHOUDEN"

#: src/generic/apt/log.cc:120
msgid "BROKEN"
msgstr "DEFECT"

#: src/generic/apt/log.cc:123
msgid "REMOVE, NOT USED"
msgstr "VERWIJDEREN, NIET GEBRUIKT"

#: src/generic/apt/log.cc:126
msgid "REMOVE, DEPENDENCIES"
msgstr "VERWIJDEREN, VEREISTEN"

#: src/generic/apt/log.cc:129
msgid "INSTALL, DEPENDENCIES"
msgstr "INSTALLEREN, VEREISTEN"

#: src/generic/apt/log.cc:132
msgid "HOLD, DEPENDENCIES"
msgstr "BEHOUDEN, VEREISTEN"

#: src/generic/apt/log.cc:135
msgid "UNCONFIGURED"
msgstr "NIET GECONFIGUREERD"

#: src/generic/apt/log.cc:138
msgid "????????"
msgstr "????????"

#: src/generic/apt/log.cc:142
#, c-format
msgid "[%s] %s\n"
msgstr "[%s] %s\n"

#: src/generic/apt/log.cc:145
#, c-format
msgid ""
"===============================================================================\n"
"\n"
"Log complete.\n"
msgstr ""
"===============================================================================\n"
"\n"
"Logboek is klaar.\n"

#: src/generic/apt/matching/match.cc:3054
#: src/generic/apt/matching/match.cc:3171
msgid "Accessing index"
msgstr "Index wordt gelezen"

#: src/generic/apt/matching/match.cc:3064
#: src/generic/apt/matching/match.cc:3178
msgid "Filtering packages"
msgstr "Filteren van pakketten"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:315
#, c-format
msgid "Unknown action type: %s"
msgstr "Onbekend actietype: %s"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:330
#, c-format
msgid "Unknown multiarch type: %s"
msgstr "Onbekend multiarch-type: %s"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:370
#, c-format
msgid "Unterminated literal string after %s"
msgstr "Niet-afgesloten letterlijke string na %s"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:467
#, c-format
msgid "Unknown priority %s"
msgstr "Onbekende prioriteit %s"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:486
#, c-format
msgid "Match pattern ends unexpectedly (expected '%c')."
msgstr "Onverwacht einde van vergelijkingspatroon (verwachtte '%c')."

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:489
#, c-format
msgid "Expected '%c', got '%c'."
msgstr "Verwachtte '%c', kreeg '%c'."

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:861
#: src/generic/apt/matching/parse.cc:1306
#: src/generic/apt/matching/parse.cc:1346
#, c-format
msgid "Unknown dependency type: %s"
msgstr "Onbekend vereistentype: %s"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:914
#, c-format
msgid "Unknown term type: \"%s\"."
msgstr "Onbekend type uitdrukking: \"%s\"."

#. TRANSLATORS: Question marks ("?") are used as prefix for function names.
#. Leave the question marks attached to the string placeholders.
#: src/generic/apt/matching/parse.cc:928 src/generic/apt/matching/parse.cc:937
#, c-format
msgid ""
"The ?%s term must be used in a \"wide\" context (a top-level context, or a "
"context enclosed by ?%s)."
msgstr ""
"De uitdrukking ?%s moet worden gebruikt in een \"brede\" context (een "
"context ofwel op het hoogste niveau ofwel ingesloten door ?%s)."

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:1164
msgid "Unmatched '('"
msgstr "Niet afgesloten '('"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:1312
msgid "Provides: cannot be broken"
msgstr "Voorziet in: mag niet defect raken"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:1370
#, c-format
msgid "Unknown pattern type: %c"
msgstr "Onbekend patroontype: %c"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:1390
msgid "Can't search for \"\""
msgstr "Kan niet zoeken naar \"\""

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:1418
msgid "Unexpected empty expression"
msgstr "Onverwachte lege expressie"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:1447
#, c-format
msgid "Badly formed expression: expected '|', got '%c'"
msgstr "Slecht gevormde expressie: verwachtte '|', kreeg '%c'"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:1494
msgid "Unexpected ')'"
msgstr "Onverwacht ')'"

#: src/generic/apt/parse_dpkg_status.cc:72
msgid "<aptitude: internal parse error: no apostrophe>"
msgstr "<aptitude: interne ontleedfout: geen apostrof>"

#: src/generic/apt/parse_dpkg_status.cc:80
msgid "<aptitude: internal parse error: missing terminal apostrophe>"
msgstr "<aptitude: interne ontleedfout: ontbrekende afsluitende apostrof>"

#: src/generic/apt/pkg_acqfile.cc:50
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
"to manually fix this package. (due to missing arch)"
msgstr ""
"Het was niet mogelijk om een bestand voor het pakket %s te vinden. Dit kan "
"betekenen dat u dit pakket handmatig moet repareren. (door ontbrekende arch)"

#: src/generic/apt/pkg_acqfile.cc:99
#, c-format
msgid ""
"The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgstr ""
"De pakketindexbestanden zijn gecorrumpeerd. Veld 'Filename:' voor pakket %s "
"ontbreekt."

#: src/generic/apt/pkg_changelog.cc:572 src/generic/apt/pkg_changelog.cc:577
#, c-format
msgid "Failed to download changelogs: %s"
msgstr "Ophalen van logbestanden met wijzigingen mislukt: %s"

#: src/generic/apt/pkg_changelog.cc:582
msgid "Failed to download changelogs: unexpected exception."
msgstr ""
"Ophalen van logbestanden met wijzigingen mislukt: onverwachte uitzondering."

#: src/generic/apt/pkg_hier.cc:28 src/generic/apt/pkg_hier.cc:49
#, c-format
msgid "Warning: group %s is involved in a cycle"
msgstr "Waarschuwing: groep %s is betrokken in een lus"

#: src/generic/apt/pkg_hier.cc:143
#, c-format
msgid "Cannot open package hierarchy file %s"
msgstr "Kan pakkethiërarchiebestand %s niet openen"

#: src/generic/apt/pkg_hier.cc:164
msgid "Global block encountered after first record, ignoring"
msgstr "Globaal blok aangetroffen na eerste staat, wordt genegeerd"

#: src/generic/apt/pkg_hier.cc:177
msgid "Bad record encountered (no Package or Group entry), skipping"
msgstr ""
"Foutief record aangetroffen (geen Pakket- of Groepsinformatie), wordt "
"genegeerd"

#: src/generic/apt/pkg_hier.cc:179
#, c-format
msgid "Bad record encountered (Package=%s, Group=%s), skipping"
msgstr "Foutief record aangetroffen (Pakket=%s, Groep=%s), wordt genegeerd"

#: src/generic/apt/pkg_hier.cc:242
#, c-format
msgid "Multiple descriptions found for group %s, ignoring one"
msgstr "Meerdere beschrijvingen gevonden voor groep %s, één wordt genegeerd"

#: src/generic/apt/resolver_manager.cc:489
#, c-format
msgid "Unable to create the output file: child killed by signal %d."
msgstr ""
"Kan het uitvoerbestand niet aanmaken: kindproces gedood door signaal %d."

#: src/generic/apt/resolver_manager.cc:491
#, c-format
msgid "Unable to create the output file: child exited with status %d."
msgstr ""
"Kan het uitvoerbestand niet aanmaken: kindproces sloot af met status %d."

#: src/generic/apt/resolver_manager.cc:910
#: src/generic/apt/resolver_manager.cc:912
#, c-format
msgid "Failed to parse the cost settings string: %s"
msgstr "Kan reeks met kostenparameters niet ontleden: %s"

#: src/generic/apt/tags.cc:211 src/generic/apt/tags.cc:219
#: src/generic/apt/tags.cc:264 src/generic/apt/tags.cc:272
msgid "Building tag database"
msgstr "Opbouwen van label-database"

#: src/generic/apt/tags.cc:401
msgid "legacy"
msgstr "verouderd"

#: src/generic/apt/tasks.cc:123
#, c-format
msgid "Unhandled packages method in task %s: %s"
msgstr "Taak %s bevat een niet-verwerkte pakketmethode: %s"

#: src/generic/apt/tasks.cc:484
msgid "Reading task descriptions"
msgstr "Lezen van taakbeschrijvingen"

#: src/generic/controllers/search_input.cc:110 src/gtk/packagestab.cc:60
msgid "Parse error"
msgstr "Ontleedfout"

#: src/generic/problemresolver/exceptions.h:105
msgid "Cost increments must be strictly positive."
msgstr "Kostenverhogingen moeten altijd positief zijn."

#: src/generic/problemresolver/exceptions.h:114
msgid "The maximum cost value was exceeded."
msgstr "De maximale kostenwaarde werd overschreden."

#: src/generic/problemresolver/exceptions.h:124
msgid "A single cost level was both added and lower-bounded."
msgstr "Een enkelvoudig kostenniveau met ondergrens werd toegevoegd."

#: src/generic/util/parsers.h:735
#, c-format
msgid "Expected '%s', but got EOF."
msgstr "Verwachtte '%s', maar kreeg EOF (bestandseinde)."

#: src/generic/util/parsers.h:737
#, c-format
msgid "Expected '%s', but got '%s'."
msgstr "Verwachtte '%s', maar kreeg '%s'."

#: src/generic/util/parsers.h:778
msgid "Expected any character, but got EOF."
msgstr "Verwachtte om het even welk teken, maar kreeg EOF (bestandseinde)."

#: src/generic/util/parsers.h:791
msgid "any character"
msgstr "om het even welk teken"

#: src/generic/util/parsers.h:832
#, c-format
msgid "Expected %s, but got EOF."
msgstr "Verwachtte %s, maar kreeg EOF (bestandseinde)."

#: src/generic/util/parsers.h:843
#, c-format
msgid "Expected %s, but got '%c'."
msgstr "Verwachtte %s, maar kreeg '%c'."

#: src/generic/util/parsers.h:1017
msgid "Expected an integer, got EOF."
msgstr "Verwachtte een getal, kreeg EOF (bestandseinde)."

#: src/generic/util/parsers.h:1026
msgid "Expected an integer following '-', got EOF."
msgstr "Verwachtte een getal na '-', kreeg EOF (bestandseinde)."

#: src/generic/util/parsers.h:1032
#, c-format
msgid "Expected an integer, got '%c'."
msgstr "Verwachtte een getal, kreeg '%c'."

#: src/generic/util/parsers.h:1046 src/generic/util/parsers.h:1054
#, c-format
msgid "Invalid integer: \"%s\"."
msgstr "Ongeldig getal: \"%s\"."

#: src/generic/util/parsers.h:1077
#, c-format
msgid "Expected EOF, got '%c'."
msgstr "Verwachtte EOF (bestandseinde), kreeg '%c'"

#: src/generic/util/parsers.h:1191
msgid "anything"
msgstr "om het even wat"

#. TRANSLATORS: this is used to generate an error
#. message; a brief description of what we expected to see
#. is inserted into it.
#: src/generic/util/parsers.h:1941 src/generic/util/parsers.h:2034
#: src/generic/util/parsers.h:2085
#, c-format
msgid "Expected %s"
msgstr "Verwachtte %s"

#: src/generic/util/parsers.h:2007
msgid " or "
msgstr " of "

#: src/generic/util/parsers.h:2770
#, c-format
msgid "Unexpected %s"
msgstr "Onverwachte %s"

#: src/generic/util/temp.cc:201 src/generic/util/temp.cc:275
#, c-format
msgid "Unable to create temporary directory from template \"%s\": %s"
msgstr "Kan tijdelijke map niet aanmaken vanuit sjabloon \"%s\": %s"

#: src/generic/util/temp.cc:342
#, c-format
msgid "Unable to create temporary filename from prefix \"%s\""
msgstr "Kan tijdelijk bestand niet aanmaken vanuit voorvoegsel \"%s\""

#: src/generic/util/util.cc:377
#, c-format
msgid "Unable to stat \"%s\""
msgstr "Kan status van \"%s\" niet bepalen"

#: src/generic/util/util.cc:383
#, c-format
msgid "Unable to remove \"%s\""
msgstr "Kan \"%s\" niet verwijderen"

#: src/generic/util/util.cc:393
#, c-format
msgid "Unable to list files in \"%s\""
msgstr "Kan lijst bestanden in \"%s\" niet weergeven"

#: src/generic/util/util.cc:410
#, c-format
msgid "Failure closing directory \"%s\""
msgstr "Fout bij het sluiten van map \"%s\""

#: src/generic/util/util.cc:416
#, c-format
msgid "Unable to remove directory \"%s\""
msgstr "Kan map \"%s\" niet verwijderen"

#: src/gtk/aptitude.glade:6 src/gtk/aptitude.glade:2251
#: src/qt/windows/main_window.cc:44
msgid "Aptitude Package Manager"
msgstr "Pakketbeheerder Aptitude"

#: src/gtk/aptitude.glade:19 src/gtk/aptitude.glade:2264
msgid "_File"
msgstr "_Bestand"

#: src/gtk/aptitude.glade:28 src/gtk/aptitude.glade:2274 src/ui.cc:2348
msgid "Perform all pending installs and removals"
msgstr "Doe alle uit te voeren installaties en verwijderingen"

#: src/gtk/aptitude.glade:38 src/gtk/aptitude.glade:2285 src/ui.cc:2351
msgid "Check for new versions of packages"
msgstr "Controleer op nieuwe versies van pakketten"

#: src/gtk/aptitude.glade:53 src/gtk/aptitude.glade:2301 src/ui.cc:2356
msgid "Mark all upgradable packages which are not held for upgrade"
msgstr ""
"Markeer alle opwaardeerbare pakketten waarvan het opwaarderen niet "
"tegengehouden wordt"

#: src/gtk/aptitude.glade:63 src/gtk/aptitude.glade:2312 src/ui.cc:2361
msgid "Forget which packages are \"new\""
msgstr "Vergeet welke pakketten \"nieuw\" zijn"

#: src/gtk/aptitude.glade:72 src/gtk/aptitude.glade:2322 src/ui.cc:2365
msgid "Cancel all pending installations, removals, holds, and upgrades."
msgstr ""
"Annuleer alle uit te voeren taken van installeren, verwijderen, behouden en "
"opwaarderen"

#: src/gtk/aptitude.glade:81 src/gtk/aptitude.glade:2332 src/ui.cc:2369
msgid "Delete package files which were previously downloaded"
msgstr "Verwijder pakketbestanden die vroeger opgehaald zijn"

#: src/gtk/aptitude.glade:90 src/gtk/aptitude.glade:2342 src/ui.cc:2373
msgid "Delete package files which can no longer be downloaded"
msgstr "Verwijder pakketbestanden die niet langer kunnen opgehaald worden"

#: src/gtk/aptitude.glade:104 src/gtk/aptitude.glade:2357 src/ui.cc:2380
msgid "Reload the package cache"
msgstr "Herlaad de pakketcache"

#: src/gtk/aptitude.glade:118 src/gtk/aptitude.glade:2372 src/ui.cc:2390
#| msgid ""
#| "Run 'su' to become root; this will restart the program, but your settings "
#| "will be preserved"
msgid "Restart the program as root; your settings will be preserved"
msgstr ""
"Start het programma opnieuw op als systeembeheerder; uw instellingen zullen "
"bewaard blijven"

#: src/gtk/aptitude.glade:127 src/gtk/aptitude.glade:2382 src/ui.cc:2393
msgid "Exit the program"
msgstr "Sluit het programma af"

#: src/gtk/aptitude.glade:139 src/gtk/aptitude.glade:2394
msgid "E_dit"
msgstr "_Bewerk"

#: src/gtk/aptitude.glade:148 src/gtk/aptitude.glade:2404 src/ui.cc:2400
msgid "Undo the last package operation or group of operations"
msgstr "Maak de laatste pakketbewerking of groep van bewerkingen ongedaan"

#: src/gtk/aptitude.glade:197 src/gtk/aptitude.glade:2453
msgid "_Package"
msgstr "_Pakket"

#: src/gtk/aptitude.glade:209 src/gtk/aptitude.glade:2465
msgid "_View"
msgstr "_Bekijk"

#: src/gtk/aptitude.glade:218 src/gtk/aptitude.glade:2475
msgid "Change which columns are visible in the currently active view."
msgstr "Pas aan welke kolommen in het huidige actieve venster zichtbaar zijn."

#: src/gtk/aptitude.glade:232 src/gtk/aptitude.glade:2490
msgid ""
"View errors that have occurred in the apt system since the program was "
"started."
msgstr ""
"bekijk de fouten die zich in het apt-systeem hebben voorgedaan sinds het "
"opstarten van het programma."

#: src/gtk/aptitude.glade:241 src/gtk/aptitude.glade:2500
msgid "Find chains of dependencies linking one package to another."
msgstr ""
"Zoek uit hoe het ene pakket met het andere verbonden is op basis van een "
"geheel van vereisten."

#: src/gtk/aptitude.glade:288 src/gtk/aptitude.glade:2547
msgid "_Help"
msgstr "_Hulp"

#: src/gtk/aptitude.glade:317 src/gtk/aptitude.glade:2576
#: src/gtk/dashboardtab.cc:740 src/gtk/gui.cc:1603 src/gtk/gui.cc:1801
msgid "Dashboard"
msgstr "Dashboard"

#: src/gtk/aptitude.glade:336 src/gtk/aptitude.glade:2595
msgid "Update"
msgstr "Bijwerken"

#: src/gtk/aptitude.glade:347 src/gtk/aptitude.glade:2606 src/gtk/gui.cc:1323
#: src/qt/tabs_manager.cc:241 src/ui.cc:855 src/ui.cc:857 src/ui.cc:902
#: src/ui.cc:904 src/ui.cc:930 src/ui.cc:932 src/ui.cc:953 src/ui.cc:955
msgid "Packages"
msgstr "Pakketten"

#: src/gtk/aptitude.glade:358 src/gtk/aptitude.glade:2617 src/gtk/gui.cc:1033
#: src/gtk/previewtab.cc:118 src/qt/tabs_manager.cc:220 src/ui.cc:1396
msgid "Preview"
msgstr "Vooruitblik"

#: src/gtk/aptitude.glade:369 src/gtk/aptitude.glade:2628 src/gtk/gui.cc:1028
#: src/qt/tabs_manager.cc:263 src/ui.cc:2788
msgid "Resolver"
msgstr "Oplosser"

#: src/gtk/aptitude.glade:380 src/gtk/aptitude.glade:2639
msgid "Install/Remove"
msgstr "Installeer/Verwijder"

#: src/gtk/aptitude.glade:583
msgid "Edit Columns..."
msgstr "Bewerk Kolommen..."

#: src/gtk/aptitude.glade:625
msgid "Make this the default for new package lists."
msgstr "Stel dit als standaard in voor nieuwe pakkettenlijsten."

#: src/gtk/aptitude.glade:640
msgid "Apply these settings to all active package lists."
msgstr "Pas deze instellingen toe op alle actieve pakkettenlijsten."

#: src/gtk/aptitude.glade:714 src/gtk/aptitude.glade:1448
#: src/gtk/aptitude.glade:1780 src/gtk/aptitude.glade:1919
msgid "Search:"
msgstr "Zoek:"

#: src/gtk/aptitude.glade:745
msgid "Incremental"
msgstr "Oplopend"

#: src/gtk/aptitude.glade:765 src/gtk/aptitude.glade:1487
#: src/gtk/aptitude.glade:1819 src/gtk/aptitude.glade:1958
msgid "Errors"
msgstr "Fouten"

#: src/gtk/aptitude.glade:782 src/gtk/aptitude.glade:1836
#: src/gtk/aptitude.glade:1975
msgid "Show "
msgstr "Toon "

#: src/gtk/aptitude.glade:892
msgid "<span size=\"xx-large\">Versions:</span>"
msgstr "<span size=\"xx-large\">Versies:</span>"

#: src/gtk/aptitude.glade:953
msgid "Dependencies"
msgstr "Vereisten"

#: src/gtk/aptitude.glade:983
msgid "Changelog"
msgstr "Log met wijzigingen"

#: src/gtk/aptitude.glade:1011
msgid "Files"
msgstr "Bestanden"

#: src/gtk/aptitude.glade:1022
msgid "popcon"
msgstr "populariteitsscore"

#: src/gtk/aptitude.glade:1031
msgid "Popcon"
msgstr "Populariteitsscore"

#: src/gtk/aptitude.glade:1042
msgid "tags"
msgstr "labels"

#: src/gtk/aptitude.glade:1076
msgid "Screenshot"
msgstr "Schermafdruk"

#: src/gtk/aptitude.glade:1128
msgid "Fixing upgrade manually:"
msgstr "Opwaardering handmatig repareren:"

#: src/gtk/aptitude.glade:1138 src/gtk/dashboardtab.cc:526
msgid "Calculating upgrade..."
msgstr "Opwaardering wordt berekend..."

#: src/gtk/aptitude.glade:1186
msgid "<b>Solutions</b>"
msgstr "<b>Oplossingen</b>"

#: src/gtk/aptitude.glade:1204 src/gtk/download.cc:261
#: src/gtk/entityview.cc:551
msgid "Status"
msgstr "Toestand"

#: src/gtk/aptitude.glade:1238
msgid "Group by action type"
msgstr "Groepeer volgens actietype"

#: src/gtk/aptitude.glade:1242
msgid ""
"Arrange the actions of the current solution so that actions that are of the "
"same type are placed together (for instance, all the actions that remove "
"packages).\n"
"\n"
"This is the default view mode."
msgstr ""
"Orden de acties van de huidige oplossing zo dat acties van het zelfde type "
"samen geplaatst worden (bijvoorbeeld alle acties die pakketten "
"verwijderen).\n"
"\n"
"Dit is de standaardweergave."

#: src/gtk/aptitude.glade:1256
msgid "Group by dependency"
msgstr "Groepeer volgens vereisten"

#: src/gtk/aptitude.glade:1260
msgid ""
"Show the order in which the actions in the current solution were performed "
"and the dependency that triggered each action."
msgstr ""
"Toon de volgorde waarin de acties van de huidige oplossing uitgevoerd werden "
"en de vereiste die tot elk van die acties aanleiding gaf."

#: src/gtk/aptitude.glade:1277
msgid "<b>View Mode</b>"
msgstr "<b>Weergavemodus</b>"

#: src/gtk/aptitude.glade:1319
msgid "Rejected"
msgstr "Verworpen"

#: src/gtk/aptitude.glade:1334
msgid "No preference"
msgstr "Geen voorkeur"

#: src/gtk/aptitude.glade:1350
msgid "Accepted"
msgstr "Aanvaard"

#: src/gtk/aptitude.glade:1370
msgid "<b>Status of selected action</b>"
msgstr "<b>Status van de gekozen actie</b>"

#: src/gtk/aptitude.glade:1391
msgid "Find a new solution"
msgstr "Zoek een nieuwe oplossing"

#: src/gtk/aptitude.glade:1395
msgid "Calculate the next solution that has not yet been generated."
msgstr "Bereken het volgende ontwerp van oplossing."

#: src/gtk/aptitude.glade:1410
msgid ""
"Perform the actions in the currently selected solution and close this tab."
msgstr ""
"Voer de acties van de momenteel geselecteerde oplossing uit en sluit dit "
"tabblad."

#: src/gtk/aptitude.glade:1567
msgid "Upgrade Summary"
msgstr "Samenvatting van de opwaardering"

#: src/gtk/aptitude.glade:1596
msgid "Selected Package"
msgstr "Gekozen pakket"

#: src/gtk/aptitude.glade:1643
msgid "Fix Manually"
msgstr "Handmatig herstellen"

#: src/gtk/aptitude.glade:1656 src/gtk/areas.cc:72 src/gtk/gui.cc:93
#: src/gtk/gui.cc:1408
msgid "Upgrade"
msgstr "Opwaarderen"

#: src/gtk/aptitude.glade:1687
msgid "<b>Available Upgrades:</b>"
msgstr "<b>Beschikbare opwaarderingen:</b>"

#: src/gtk/aptitude.glade:1884
msgid "<b>Start at these packages:</b>"
msgstr "<b>Begin bij deze pakketten:</b>"

#: src/gtk/aptitude.glade:2023
msgid "<b>End at these packages:</b>"
msgstr "<b>Eindig bij deze pakketten:</b>"

#: src/gtk/aptitude.glade:2091
msgid "A terminal running dpkg will appear here."
msgstr ""
"Een terminalvenster waarin dpkg uitgevoerd wordt zal hier geopend worden."

#: src/gtk/aptitude.glade:2104
msgid ""
"Placeholder label for the explanation that two conffiles are being "
"compared.\n"
"This text should not appear in the program."
msgstr ""
"Label voorbehouden voor de uitleg dat twee configuratiebestanden vergeleken "
"worden.\n"
"Deze tekst moet niet zichtbaar worden in het programma."

#: src/gtk/aptitude.glade:2133
msgid "View the differences\t"
msgstr "De verschillen bekijken\t"

#: src/gtk/aptitude.glade:2159
msgid ""
"Do you want to apply these changes?\n"
"You can also modify the files by hand, then click \"No\"."
msgstr ""
"Wilt u deze wijzigingen doorvoeren?\n"
"U kunt de bestanden ook handmatig wijzigen. Click in dat geval op \"Nee\"."

#: src/gtk/areas.cc:73
msgid "Keep your computer up-to-date."
msgstr "Uw computer up-to-date houden."

#: src/gtk/areas.cc:75
msgid "Browse"
msgstr "Navigeren"

#: src/gtk/areas.cc:76
msgid "Explore the available packages."
msgstr "De beschikbare pakketten verkennen."

#: src/gtk/areas.cc:78
msgid "Find"
msgstr "Zoeken"

#: src/gtk/areas.cc:79
msgid "Search for packages."
msgstr "Zoek naar pakketten."

#: src/gtk/areas.cc:81
msgid "Go"
msgstr "Start"

#: src/gtk/areas.cc:82
msgid "Finalize and apply your changes to the system."
msgstr "Rond de aanpassingen af en pas ze toe op het systeem."

#: src/gtk/areas.cc:84 src/ui.cc:714 src/ui.cc:716
msgid "Preferences"
msgstr "Voorkeursinstellingen"

#: src/gtk/areas.cc:85
msgid "Configure aptitude."
msgstr "Stel aptitude in."

#: src/gtk/changelog.cc:284
msgid "The changelog is empty."
msgstr "De log met wijzigingen is leeg."

#: src/gtk/changelog.cc:286
msgid ""
"No new changelog entries; it looks like you installed a locally compiled "
"version of this package."
msgstr ""
"Er is geen nieuwe informatie in de log met wijzigingen; het lijkt erop dat u "
"een versie van dit pakket installeerde dat lokaal gecompileerd werd."

#: src/gtk/changelog.cc:288
msgid ""
"No new changelog entries; this is likely due to a binary-only upload of this "
"package."
msgstr ""
"Er is geen nieuwe informatie in de log met wijzigingen; dit heeft wellicht "
"te maken met het feit dat dit pakket enkel in zijn binaire vorm geüpload "
"werd."

#: src/gtk/changelog.cc:390
#, c-format
msgid "Failed to download the changelog: %s"
msgstr "Ophalen van de log met wijzigingen is mislukt: %s"

#: src/gtk/changelog.cc:554 src/gtk/changelog.cc:692
#, c-format
msgid "Parsing the changelog of %s version %s..."
msgstr "Bezig met het verwerken van de log met wijzigingen van %s versie %s..."

#: src/gtk/changelog.cc:659
#, c-format
msgid ""
"You can only view changelogs of official Debian packages; the origin of %s "
"is unknown."
msgstr ""
"U kunt enkel de logbestanden met wijzigingen aan officiële Debian-pakketten "
"bekijken; de oorsprong van %s is onbekend."

#: src/gtk/changelog.cc:663
#, c-format
msgid ""
"You can only view changelogs of official Debian packages; %s is from %s."
msgstr ""
"U kunt enkel de logbestanden met wijzigingen aan officiële Debian-pakketten "
"bekijken; %s is afkomstig van %s."

#: src/gtk/changelog.cc:739
#, c-format
msgid "Downloading the changelog of %s version %s..."
msgstr "Bezig met ophalen van de log met wijzigingen van %s versie %s..."

#: src/gtk/changelog.cc:931
#, c-format
msgid "Preparing to download the changelog of %s version %s."
msgstr "Ophalen van de log met wijzigingen van %s versie %s wordt voorbereid."

#: src/gtk/dashboardtab.cc:215
msgid "Resolve Upgrade Manually"
msgstr "Opwaardering handmatig oplossen"

#: src/gtk/dashboardtab.cc:298
msgid "Preparing to download changelogs"
msgstr "Ophalen van de loggen met wijzigingen wordt voorbereid."

#: src/gtk/dashboardtab.cc:383
msgid "Available upgrades:"
msgstr "Beschikbare opwaarderingen:"

#: src/gtk/dashboardtab.cc:400
#, c-format
msgid "%d available upgrade:"
msgid_plural "%d available upgrades:"
msgstr[0] "%d beschikbare opwaardering"
msgstr[1] "%d beschikbare opwaarderingen"

#: src/gtk/dashboardtab.cc:619
msgid "No upgrades are available."
msgstr "Er zijn geen opwaarderingen beschikbaar."

#: src/gtk/dashboardtab.cc:631
msgid "Unable to calculate an upgrade."
msgstr "Kan een opwaardering niet berekenen."

#: src/gtk/dashboardtab.cc:640
#, c-format
msgid ""
"Press \"%s\" to install <span size='large'>%d</span> upgrade out of <span "
"size='large'>%d</span>."
msgid_plural ""
"Press \"%s\" to install <span size='large'>%d</span> upgrades out of <span "
"size='large'>%d</span>."
msgstr[0] ""
"Druk \"%s\" om <span size='large'>%d</span> opwaardering van de <span "
"size='large'>%d</span> te installeren."
msgstr[1] ""
"Druk \"%s\" om <span size='large'>%d</span> opwaarderingen van de <span "
"size='large'>%d</span> te installeren."

#: src/gtk/dashboardtab.cc:652
#, c-format
msgid ""
"Press \"%s\" to manually attempt to install the remaining <span size='large'>"
"%d</span> upgrade."
msgid_plural ""
"Press \"%s\" to manually attempt to install the remaining <span size='large'>"
"%d</span> upgrades."
msgstr[0] ""
"Druk \"%s\" om te proberen de <span size='large'>%d</span> resterende "
"opwaardering handmatig te installeren."
msgstr[1] ""
"Druk \"%s\" om te proberen de <span size='large'>%d</span> resterende "
"opwaarderingen handmatig te installeren."

#: src/gtk/dashboardtab.cc:677
#, c-format
msgid ""
"Unable to calculate an upgrade. Press \"%s\" to manually search for a "
"solution."
msgstr ""
"Kan een opwaardering niet berekenen. Druk \"%s\" om handmatig naar een "
"oplossing te zoeken."

#: src/gtk/dashboardtab.cc:694
#, c-format
msgid "Internal error encountered while calculating an upgrade: %s"
msgstr ""
"Er trad een interne fout op tijdens het berekenen van een opwaardering: %s"

#: src/gtk/dependency_chains_tab.cc:78
msgid "Find dependency chains: start"
msgstr "Vereistenboom opzoeken: start"

#: src/gtk/dependency_chains_tab.cc:82
msgid "Find dependency chains: end"
msgstr "Vereistenboom opzoeken: einde"

#: src/gtk/dependency_chains_tab.cc:86
msgid "Find dependency chains: results"
msgstr "Vereistenboom opzoeken: resultaten"

#: src/gtk/dependency_chains_tab.cc:226
msgid "Select one or more starting packages and an ending package to search."
msgstr ""
"Kies voor het opzoeken één of meer pakketten om mee te beginnen en een "
"pakket om mee te eindigen."

#: src/gtk/dependency_chains_tab.cc:282
msgid "No dependency chain found."
msgstr "Geen vereistenboom gevonden."

#: src/gtk/download.cc:179
msgid "Ignored"
msgstr "Genegeerd"

#: src/gtk/download.cc:185
msgid "Failed"
msgstr "Mislukt"

#: src/gtk/download.cc:193
msgid "Already downloaded"
msgstr "Reeds opgehaald"

#: src/gtk/download.cc:248 src/gtk/entityview.cc:397 src/pkg_columnizer.cc:94
#: src/pkg_view.cc:675
msgid "Description"
msgstr "Beschrijving"

#: src/gtk/download.cc:253
msgid "Progress"
msgstr "Voortgang"

#: src/gtk/download.cc:264
msgid "Short Description"
msgstr "Beknopte beschrijving"

#: src/gtk/download.cc:272
msgid "URI"
msgstr "URI"

#: src/gtk/download.cc:319
msgid "The download is still in progress. Should it be canceled?"
msgstr "Het ophalen is nog steeds bezig. Moet het geannuleerd worden?"

#: src/gtk/download.cc:395 src/gtk/gui.cc:832
msgid "View Details"
msgstr "Bekijk de details"

#: src/gtk/download.cc:439
msgid "Change media"
msgstr "Wissel media"

#: src/gtk/download.cc:460
#, c-format
msgid "%s: %sB/s"
msgstr "%s: %sB/s"

#: src/gtk/download.cc:480
#, c-format
msgid "%s: %lu/%lu, %sB/s"
msgstr "%s: %lu/%lu, %sB/s"

#: src/gtk/download.cc:486
#, c-format
msgid "%s: %lu/%lu, stalled"
msgstr "%s: %lu/%lu, vastgelopen"

#: src/gtk/download.cc:507
#, c-format
msgid "%s: %sB of %sB at %sB/s, %s remaining"
msgstr "%s: %sB of %sB at %sB/s, %s te gaan"

#: src/gtk/download.cc:514
#, c-format
msgid "%s: %sB of %sB, stalled"
msgstr "%s: %sB of %sB, vastgelopen"

#: src/gtk/download.cc:541
msgid "Completed"
msgstr "Beëindigd"

#: src/gtk/download.cc:543
msgid "Completed with errors"
msgstr "Beëindigd met fouten"

#: src/gtk/dpkg_terminal.cc:352
#, c-format
msgid "%s: Unable to create a Unix-domain socket: %s"
msgstr "%s: Kan geen Unix-domein socket maken: %s"

#: src/gtk/dpkg_terminal.cc:388 src/gtk/dpkg_terminal.cc:466
#, c-format
msgid "Internal error: the temporary socket name \"%s\" is too long!"
msgstr "Interne fout: de naam \"%s\" van de tijdelijke socket is te lang!"

#: src/gtk/dpkg_terminal.cc:429
#, c-format
msgid "%s: Unable to accept a connection: %s"
msgstr "%s: Kan geen verbinding aannemen: %s"

#: src/gtk/dpkg_terminal.cc:532
#, c-format
msgid "[%s] dpkg process starting...\n"
msgstr "[%s] dpkg-proces wordt gestart...\n"

#: src/gtk/dpkg_terminal.cc:565
#, c-format
msgid "[%s] dpkg process complete.\n"
msgstr "[%s] dpkg-proces is beëindigd.\n"

#: src/gtk/dpkg_terminal.cc:568
#, c-format
msgid "[%s] dpkg process failed.\n"
msgstr "[%s] dpkg-proces mislukte.\n"

#: src/gtk/dpkg_terminal.cc:571
#, c-format
msgid "[%s] dpkg process complete; there are more packages left to process.\n"
msgstr ""
"[%s] dpkg-proces beëindigd; er blijven nog te verwerken pakketten over.\n"

#: src/gtk/entitysummary.cc:115
#, c-format
msgid "Upgrade to %s version %s"
msgstr "Opwaarderen naar %s versie %s"

#: src/gtk/entitysummary.cc:123
#, c-format
msgid "Install %s version %s"
msgstr "Installeer %s versie %s"

#: src/gtk/entitysummary.cc:131
#, c-format
msgid "Downgrade to %s version %s"
msgstr "Degradeer naar %s versie %s"

#: src/gtk/entitysummary.cc:142
#, c-format
msgid "Don't hold %s at its current version."
msgstr "Behoud %s niet op zijn huidige versie."

#: src/gtk/entitysummary.cc:145 src/gtk/entitysummary.cc:165
#: src/gtk/entitysummary.cc:168
#, c-format
msgid "Cancel any actions on %s."
msgstr "Annuleer elke actie op %s."

#: src/gtk/entitysummary.cc:150
#, c-format
msgid "Cancel the purge of %s."
msgstr "Annuleer het verwijderen (inclusief configuratie) van %s."

#: src/gtk/entitysummary.cc:152
#, c-format
msgid "Cancel the removal of %s."
msgstr "Annuleer het verwijderen van %s."

#: src/gtk/entitysummary.cc:157
#, c-format
msgid "Cancel the upgrade of %s."
msgstr "Annuleer het opwaarderen van %s."

#: src/gtk/entitysummary.cc:159
#, c-format
msgid "Cancel the installation of %s."
msgstr "Annuleer de installatie van %s."

#: src/gtk/entitysummary.cc:161
#, c-format
msgid "Cancel the downgrade of %s."
msgstr "Annuleer het degraderen van %s."

#: src/gtk/entitysummary.cc:163
#, c-format
msgid "Cancel the reinstallation of %s."
msgstr "Annuleer het opnieuw installeren van %s."

#: src/gtk/entitysummary.cc:206
#, c-format
msgid "Remove %s"
msgstr "Verwijder %s"

#: src/gtk/entitysummary.cc:210
#, c-format
msgid "Purge %s"
msgstr "Verwijder (inclusief configuratie) %s"

#: src/gtk/entitysummary.cc:218
#, c-format
msgid "Hold %s at its current version."
msgstr "Behoud %s in zijn huidige versie."

#: src/gtk/entitysummary.cc:223
#, c-format
msgid "Mark %s as automatically installed."
msgstr "Markeer %s als automatisch geïnstalleerd."

#: src/gtk/entitysummary.cc:228
#, c-format
msgid "Mark %s as manually installed."
msgstr "Markeer %s als handmatig geïnstalleerd."

#: src/gtk/entitysummary.cc:279
#, c-format
msgid "%s is a virtual package provided by:\n"
msgstr "%s is een virtueel pakket waarin wordt voorzien door:\n"

#: src/gtk/entitysummary.cc:343 src/gtk/previewtab.cc:215
msgid "(more info...)"
msgstr "(meer informatie...)"

#: src/gtk/entitysummary.cc:375
msgid "Source: "
msgstr "Bron: "

#: src/gtk/entityview.cc:381 src/gtk/entityview.cc:575
#: src/qt/widgets/packages_tab.cc:105
msgid "Name"
msgstr "Naam"

#: src/gtk/entityview.cc:385
msgid "Visible?"
msgstr "Zichtbaar?"

#: src/gtk/entityview.cc:411
#, c-format
msgid "Columns of \"%s\":"
msgstr "Kolommen van \"%s\":"

#: src/gtk/entityview.cc:412
#, c-format
msgid "Editing the columns of \"%s\""
msgstr "De kolommen van \"%s\" aan het bewerken"

#: src/gtk/entityview.cc:552
msgid "Icons showing the current and future status of this package."
msgstr "Iconen die de huidige en de toekomstige staat van dit pakket tonen."

#: src/gtk/entityview.cc:564 src/pkg_columnizer.cc:103
msgid "Auto"
msgstr "Automatisch"

#: src/gtk/entityview.cc:570
msgid "Whether the package is automatically installed."
msgstr "Of dit pakket automatisch geïnstalleerd werd."

#: src/gtk/entityview.cc:576
msgid "The name and description of the package."
msgstr "De naam en beschrijving van het pakket."

#: src/gtk/entityview.cc:591 src/qt/widgets/packages_tab.cc:105
msgid "Version"
msgstr "Versie"

#: src/gtk/entityview.cc:592
msgid "The version number of the package."
msgstr "Het versienummer van het pakket."

#: src/gtk/entityview.cc:607
msgid "The package archives that contain this version."
msgstr "De pakketarchieven die deze versie bevatten."

#: src/gtk/filesview.cc:295
#, c-format
msgid ""
"This file list pertains to the currently installed version \"%s\", not the "
"selected version \"%s\"."
msgstr ""
"Deze bestandslijst heeft betrekking op de momenteel geïnstalleerde versie "
"\"%s\", niet de gekozen versie \"%s\"."

#: src/gtk/filesview.cc:309
msgid "Files list is only available for installed packages."
msgstr "Bestandslijsten zijn enkel beschikbaar voor geïnstalleerde pakketten."

#: src/gtk/gui.cc:80
msgid "Not installed"
msgstr "Niet geïnstalleerd"

#: src/gtk/gui.cc:81
msgid "Virtual"
msgstr "Virtueel"

#: src/gtk/gui.cc:82
msgid "Unpacked"
msgstr "Uitgepakt"

#: src/gtk/gui.cc:83
msgid "Half-configured"
msgstr "Deels geconfigureerd"

#: src/gtk/gui.cc:84
msgid "Half-installed"
msgstr "Deels geïnstalleerd"

#: src/gtk/gui.cc:85
msgid "Configuration files and data remain"
msgstr "Configuratiebestanden en gegevens blijven behouden"

#: src/gtk/gui.cc:86
msgid "Triggers awaited"
msgstr "Wachten op triggers"

#: src/gtk/gui.cc:87
msgid "Triggers pending"
msgstr "Triggers worden afgehandeld"

#: src/gtk/gui.cc:88
msgid "Installed"
msgstr "Geïnstalleerd"

#: src/gtk/gui.cc:92
msgid "Reinstall"
msgstr "Herinstalleren"

#: src/gtk/gui.cc:94 src/gtk/gui.cc:1414
msgid "Downgrade"
msgstr "Degraderen"

#: src/gtk/gui.cc:95 src/gtk/gui.cc:1424
msgid "Remove"
msgstr "Verwijderen"

#: src/gtk/gui.cc:96
msgid "Remove and purge configuration/data"
msgstr "Verwijderen en wissen van configuratie/gegevens"

#: src/gtk/gui.cc:97
msgid "Hold (don't upgrade)"
msgstr "Vasthouden (niet opwaarderen)"

#: src/gtk/gui.cc:99
msgid "Unsatisfied dependencies"
msgstr "Onvoldane vereisten"

#: src/gtk/gui.cc:269
msgid "Checking for updates"
msgstr "Controleren op bijwerkingen "

#: src/gtk/gui.cc:287
msgid "Insufficient privileges."
msgstr "Onvoldoende rechten"

#: src/gtk/gui.cc:290
msgid "You must be root to update the package lists."
msgstr "U moet systeembeheerder zijn om de pakkettenlijsten bij te werken."

#: src/gtk/gui.cc:298 src/gtk/gui.cc:946
msgid "Download already running."
msgstr "Reeds bezig met downloaden."

#: src/gtk/gui.cc:300 src/gtk/gui.cc:948 src/ui.cc:1527 src/ui.cc:1766
msgid "A package-list update or install run is already taking place."
msgstr ""
"Een bijwerking van de pakketlijst of een installatieloop is reeds aan de "
"gang."

#: src/gtk/gui.cc:359
#, c-format
msgid "Update %s?"
msgstr "%s bijwerken?"

#: src/gtk/gui.cc:385
#, c-format
msgid ""
"Replace configuration file\n"
"'%s'?"
msgstr ""
"Vervangen van configuratiebestand\n"
"'%s'?"

#: src/gtk/gui.cc:389
#, c-format
msgid ""
"The configuration file %s was modified (by you or by a script). An updated "
"version is shipped in this package. If you want to keep your current "
"version, choose 'No'. Do you want to replace the current file and install "
"the new package maintainers version? "
msgstr ""
"Het configuratiebestand %s werd gewijzigd (door u of door een script). Met "
"dit pakket wordt een bijgewerkte versie meegeleverd. Indien u uw huidige "
"versie wenst te behouden, kies dan 'Nee'. Wilt u het huidige bestand "
"vervangen en de nieuwe versie van de pakketbeheerders installeren?"

#: src/gtk/gui.cc:417
#, c-format
msgid "Comparing %s to %s..."
msgstr "%s wordt vergeleken met %s..."

#: src/gtk/gui.cc:738
msgid ""
"Interrupting this process could leave your system in an inconsistent state. "
"Are you sure you want to stop applying your changes?"
msgstr ""
"Dit proces afbreken kan uw systeem in een inconsistente staat achterlaten. "
"Bent u zeker dat u wilt ophouden met het uitvoeren van uw wijzigingen?"

#: src/gtk/gui.cc:776
msgid "Done applying changes!"
msgstr "Uitvoeren van wijzigingen afgewerkt!"

#: src/gtk/gui.cc:823
msgid "Applying changes..."
msgstr "Wijzigingen worden uitgevoerd..."

#: src/gtk/gui.cc:875
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"

#: src/gtk/gui.cc:878
#, c-format
msgid "Error in package %s"
msgstr "Fout in pakket %s"

#: src/gtk/gui.cc:906
#, c-format
msgid "Asking whether to replace the configuration file %s"
msgstr "Er wordt gevraagd of configuratiebestand %s vervangen moet worden"

#: src/gtk/gui.cc:962 src/ui.cc:1267
msgid "Downloading packages"
msgstr "Ophalen pakketten"

#: src/gtk/gui.cc:1038
msgid "Broken packages"
msgstr "Defecte pakketten"

#: src/gtk/gui.cc:1071
msgid "Show broken packages"
msgstr "Toon defecte pakketten"

#: src/gtk/gui.cc:1075
msgid "Resolve dependencies"
msgstr "Vereisten oplossen"

#: src/gtk/gui.cc:1103
#, c-format
msgid "%d package is broken"
msgid_plural "%d packages are broken."
msgstr[0] "%d pakket is defect"
msgstr[1] "%d pakketten zijn defect."

#: src/gtk/gui.cc:1147
msgid "View changes"
msgstr "Wijzigingen bekijken"

#: src/gtk/gui.cc:1151
msgid "Apply changes"
msgstr "Wijzigingen toepassen"

#. TRANSLATORS: any numbers in this
#. string will be displayed in a larger
#. font.
#: src/gtk/gui.cc:1192
#, c-format
msgid "%d package to install"
msgid_plural "%d packages to install"
msgstr[0] "%d te installeren pakket"
msgstr[1] "%d te installeren pakketten"

#. TRANSLATORS: any numbers in this
#. string will be displayed in a larger
#. font.
#: src/gtk/gui.cc:1207
#, c-format
msgid "%d package to remove"
msgid_plural "%d packages to remove"
msgstr[0] "%d pakket te verwijderen"
msgstr[1] "%d pakketten te verwijderen"

#: src/gtk/gui.cc:1246
#, c-format
msgid "Download size: %sB."
msgstr "Ophaalgrootte: %sB."

#: src/gtk/gui.cc:1289
#, c-format
msgid "Tags of %s:\n"
msgstr "Labels van %s:\n"

#: src/gtk/gui.cc:1345
msgid "This feature is not implemented, yet."
msgstr "Deze functionaliteit wordt momenteel nog niet geïmplementeerd."

#: src/gtk/gui.cc:1351
msgid "Not implemented"
msgstr "niet geïmplementeerd"

#: src/gtk/gui.cc:1403 src/gtk/gui.cc:1422
msgid "Install/Upgrade"
msgstr "Installeren/Opwaarderen"

#: src/gtk/gui.cc:1429
msgid "Purge"
msgstr "Wissen (inclusief configuratie)"

#: src/gtk/gui.cc:1434
msgid "Keep"
msgstr "Behouden"

#: src/gtk/gui.cc:1439
msgid "Hold"
msgstr "Vasthouden"

#: src/gtk/gui.cc:1445
msgid "Set as automatic"
msgstr "Als automatisch markeren"

#: src/gtk/gui.cc:1450
msgid "Set as manual"
msgstr "Als handmatig markeren"

#: src/gtk/gui.cc:1455
msgid "Toggle automatic status"
msgstr "De automatische status aan/uit-schakelen"

#: src/gtk/gui.cc:1780 src/gtk/init.cc:144
#, c-format
msgid "Unable to load the user interface definition file %s/aptitude.glade."
msgstr ""
"Kan het bestand %s/aptitude.glade. met de beschrijving van de "
"gebruikersinterface niet laden."

#: src/gtk/info.cc:161 src/gtk/pkgview.cc:169
msgid "Current status"
msgstr "Huidige status"

#: src/gtk/info.cc:163 src/gtk/pkgview.cc:171
msgid "Selected status"
msgstr "Gekozen status"

#: src/gtk/info.cc:496
msgid "Not available"
msgstr "Niet beschikbaar"

#: src/gtk/info.cc:545
msgid "Package information: version list"
msgstr "Pakketinformatie: versielijst"

#: src/gtk/info.cc:555
msgid "Package information: dependency list"
msgstr "Pakketinformatie: vereistenlijst"

#: src/gtk/info.cc:597
msgid "Please wait; reloading cache..."
msgstr "Even geduld; cache wordt opnieuw geladen..."

#: src/gtk/info.cc:779
msgid "Info"
msgstr "Info"

#: src/gtk/packageinformation.cc:104 src/gtk/packageinformation.cc:106
#: src/pkg_columnizer.cc:354 src/pkg_columnizer.cc:375
#: src/pkg_columnizer.cc:382 src/pkg_grouppolicy.cc:269
#: src/pkg_info_screen.cc:134 src/pkg_info_screen.cc:135
#: src/pkg_ver_item.cc:345 src/pkg_ver_item.cc:379 src/qt/package.cc:224
#: src/qt/version.cc:114
msgid "Unknown"
msgstr "Onbekend"

#: src/gtk/packagestab.cc:203
#, c-format
msgid "No packages matched \"%s\"."
msgstr "Er zijn geen pakketten die overeenkomen met het patroon \"%s\"."

#: src/gtk/packagestab.cc:313
msgid "Enter a search and click \"Find\" to display packages."
msgstr ""
"Voer een zoekopdracht in en click op \"Zoeken\" om de pakketten te tonen."

#: src/gtk/packagestab.cc:415
msgid "Packages: "
msgstr "Pakketten:."

#: src/gtk/pkgview.cc:224
#, c-format
msgid "%s was installed automatically."
msgstr "%s was automatisch geïnstalleerd."

#: src/gtk/pkgview.cc:227
#, c-format
msgid "%s is being installed automatically."
msgstr "%s wordt automatisch geïnstalleerd."

#: src/gtk/pkgview.cc:235
#, c-format
msgid "%s was installed manually."
msgstr "%s was handmatig geïnstalleerd."

#: src/gtk/pkgview.cc:238
#, c-format
msgid "%s is being installed manually."
msgstr "%s wordt handmatig geïnstalleerd."

#: src/gtk/pkgview.cc:401
msgid "Cache reloading, please wait..."
msgstr "Cache wordt opnieuw geladen, even geduld..."

#: src/gtk/pkgview.cc:607
msgid "Searching..."
msgstr "Bezig met zoeken..."

#: src/gtk/pkgview.cc:718
msgid "Finalizing view"
msgstr "Beeld opbouwen wordt afgerond"

#: src/gtk/pkgview.cc:718 src/pkg_tree.cc:204 src/pkg_tree.cc:215
#: src/pkg_tree.cc:226 src/pkg_tree.cc:238
msgid "Building view"
msgstr "Beeld wordt opgebouwd"

#: src/gtk/previewtab.cc:97 src/pkg_grouppolicy.cc:677
msgid ""
"Packages with unsatisfied dependencies\n"
" The dependency requirements of these packages will be unmet after the "
"install is complete.\n"
" .\n"
" The presence of this tree probably indicates that something is broken, "
"either on your system or in the Debian archive."
msgstr ""
"Pakketten met niet voldane vereisten\n"
" De afhankelijkheidsvereisten van deze pakketten zullen niet worden "
"nagekomen nadat de installatie is voltooid.\n"
" .\n"
" De aanwezigheid van deze boom geeft waarschijnlijk aan dat iets defect is, "
"ofwel op uw systeem ofwel in het Debian-archief."

#: src/gtk/previewtab.cc:98 src/pkg_grouppolicy.cc:678
msgid ""
"Packages being removed because they are no longer used\n"
" These packages are being deleted because they were automatically installed "
"to fulfill dependencies, and the planned action will result in no installed "
"package declaring an 'important' dependency on them.\n"
msgstr ""
"Pakketten die verwijderd worden omdat ze niet langer gebruikt worden\n"
" Deze pakketten worden verwijderd omdat ze automatisch geïnstalleerd werden "
"om afhankelijkheden na te komen. De geplande actie zorgt ervoor dat geen van "
"de geïnstalleerde pakketten er nog in 'belangrijke mate' afhankelijk van "
"is.\n"

#: src/gtk/previewtab.cc:99 src/pkg_grouppolicy.cc:679
msgid ""
"Packages being automatically held in their current state\n"
" These packages could be upgraded, but they have been kept in their current "
"state to avoid breaking dependencies."
msgstr ""
"Pakketten die automatisch hun huidige staat behouden\n"
" Deze pakketten kunnen opgewaardeerd worden, maar ze zijn achtergehouden in "
"hun huidige staat om het breken van afhankelijkheden te vermijden."

#: src/gtk/previewtab.cc:100 src/pkg_grouppolicy.cc:680
msgid ""
"Packages being automatically installed to satisfy dependencies\n"
" These packages are being installed because they are required by another "
"package you have chosen for installation."
msgstr ""
"Pakketten die automatisch geïnstalleerd worden om aan een vereiste te "
"voldoen\n"
" Deze pakketten worden geïnstalleerd omdat ze vereist zijn door een ander "
"pakket dat u voor installatie hebt gekozen."

#: src/gtk/previewtab.cc:101 src/pkg_grouppolicy.cc:681
msgid ""
"Packages being deleted due to unsatisfied dependencies\n"
" These packages are being deleted because one or more of their dependencies "
"is no longer available, or because another package conflicts with them."
msgstr ""
"Pakketten die verwijderd worden door niet nagekomen vereisten\n"
" Deze pakketten worden verwijderd omdat één of meer van de door hen vereiste "
"pakketten niet langer beschikbaar zijn, of omdat een ander pakket met hen "
"conflicteert."

#: src/gtk/previewtab.cc:102 src/pkg_grouppolicy.cc:682
msgid ""
"Packages to be downgraded\n"
" An older version of these packages than is currently installed will be "
"installed."
msgstr ""
"Te degraderen pakketten\n"
" Een oudere versie van deze pakketten dan de momenteel geïnstalleerde zal "
"worden geïnstalleerd."

#: src/gtk/previewtab.cc:103 src/pkg_grouppolicy.cc:683
msgid ""
"Packages being held back\n"
" These packages could be upgraded, but you have asked for them to be held at "
"their current version."
msgstr ""
"Vastgehouden pakketten\n"
" Deze pakketten kunnen opgewaardeerd worden, maar u hebt gevraagd ze vast te "
"houden op hun huidige versie."

#: src/gtk/previewtab.cc:104 src/pkg_grouppolicy.cc:684
msgid ""
"Packages to be reinstalled\n"
" These packages will be reinstalled."
msgstr ""
"Opnieuw te installeren pakketten\n"
" Deze pakketten worden opnieuw geïnstalleerd."

#: src/gtk/previewtab.cc:105 src/pkg_grouppolicy.cc:685
msgid ""
"Packages to be installed\n"
" These packages have been manually selected for installation on your "
"computer."
msgstr ""
"Te installeren pakketten\n"
" Deze pakketten zijn handmatig geselecteerd voor installatie op uw computer."

#: src/gtk/previewtab.cc:106 src/pkg_grouppolicy.cc:686
msgid ""
"Packages to be removed\n"
" These packages have been manually selected for removal."
msgstr ""
"Te verwijderen pakketten\n"
" Deze pakketten zijn handmatig geselecteerd voor verwijdering."

#: src/gtk/previewtab.cc:107 src/pkg_grouppolicy.cc:687
msgid ""
"Packages to be upgraded\n"
" These packages will be upgraded to a newer version."
msgstr ""
"Op te waarderen pakketten\n"
" Deze pakketten zullen worden opgewaardeerd naar een nieuwere versie."

#: src/gtk/previewtab.cc:108 src/pkg_grouppolicy.cc:688
msgid ""
"Packages that are partially installed\n"
" These packages are not fully installed and configured; an attempt will be "
"made to complete their installation."
msgstr ""
"Pakketten die gedeeltelijk geïnstalleerd zijn\n"
" Deze pakketten zijn niet volledig geïnstalleerd en geconfigureerd; gepoogd "
"zal worden hun installatie te voltooien."

#: src/gtk/previewtab.cc:179
msgid "Preview: "
msgstr "Vooruitblik: "

#: src/gtk/resolver.cc:68
#, c-format
msgid "Error in dependency resolver: %s"
msgstr "Fout bij de oplosser van vereisten: %s"

#: src/gtk/resolver.cc:71
#, c-format
msgid ""
"Fatal error in dependency resolver. You can continue searching, but some "
"solutions might be impossible to generate.\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Fatale fout bij de oplosser van vereisten. U kunt verder gaan met zoeken, "
"maar het kan zijn dat sommige oplossingen niet gegenereerd zullen kunnen "
"worden.\n"
"\n"
"%s"

#: src/gtk/resolver.cc:212
msgid "Virtual package"
msgstr "Virtueel pakket"

#: src/gtk/resolver.cc:246 src/solution_fragment.cc:457
msgid "Not Installed"
msgstr "Niet geïnstalleerd"

#: src/gtk/resolver.cc:377
#, c-format
msgid "Removing %s is rejected."
msgstr "Verwijderen van %s werd geweigerd."

#: src/gtk/resolver.cc:382
#, c-format
msgid "Canceling the installation of %s is rejected."
msgstr "Het annuleren van de installatie van %s werd geweigerd."

#: src/gtk/resolver.cc:391
#, c-format
msgid "Canceling the removal of %s is rejected."
msgstr "Het annuleren van het verwijderen van %s werd geweigerd."

#: src/gtk/resolver.cc:394
#, c-format
msgid "Keeping %s at version %s is rejected."
msgstr "Het vasthouden van %s op versie %s werd geweigerd."

#: src/gtk/resolver.cc:401
#, c-format
msgid "Installing %s version %s is rejected."
msgstr "Het installeren van %s versie %s werd geweigerd."

#: src/gtk/resolver.cc:407
#, c-format
msgid "Downgrading %s to version %s is rejected."
msgstr "Het degraderen van %s naar versie %s werd geweigerd."

#: src/gtk/resolver.cc:413
#, c-format
msgid "Upgrading %s to version %s is rejected."
msgstr "Het opwaarderen van %s naar versie %s werd geweigerd."

#: src/gtk/resolver.cc:430
#, c-format
msgid "Removing %s is preferred over all un-accepted alternatives."
msgstr ""
"Het verwijderen van %s wordt verkozen boven alle niet aanvaarde "
"alternatieven."

#: src/gtk/resolver.cc:435
#, c-format
msgid ""
"Canceling the installation of %s is preferred over all un-accepted "
"alternatives."
msgstr ""
"Het annuleren van de installatie van %s wordt verkozen boven alle niet "
"aanvaarde alternatieven."

#: src/gtk/resolver.cc:444
#, c-format
msgid ""
"Canceling the removal of %s is preferred over all un-accepted alternatives."
msgstr ""
"Het annuleren van het verwijderen van %s wordt verkozen boven alle niet "
"aanvaarde alternatieven."

#: src/gtk/resolver.cc:447
#, c-format
msgid ""
"Keeping %s at version %s is preferred over all un-accepted alternatives."
msgstr ""
"Het behouden van %s op versie %s wordt verkozen boven alle niet aanvaarde "
"alternatieven."

#: src/gtk/resolver.cc:454
#, c-format
msgid ""
"Installing %s version %s is preferred over all un-accepted alternatives."
msgstr ""
"Het installeren van %s versie %s wordt verkozen boven alle niet aanvaarde "
"alternatieven."

#: src/gtk/resolver.cc:460
#, c-format
msgid ""
"Downgrading %s to version %s is preferred over all un-accepted alternatives."
msgstr ""
"Het degraderen van %s naar versie %s wordt verkozen boven alle niet "
"aanvaarde alternatieven."

#: src/gtk/resolver.cc:466
#, c-format
msgid ""
"Upgrading %s to version %s is preferred over all un-accepted alternatives."
msgstr ""
"Het opwaarderen van %s naar versie %s wordt verkozen boven alle niet "
"aanvaarde alternatieven."

#: src/gtk/resolver.cc:484
#, c-format
msgid "Leaving %ls unresolved is rejected."
msgstr "%ls onopgelost laten wordt geweigerd."

#: src/gtk/resolver.cc:490
#, c-format
msgid "Leaving %ls unresolved is preferred over all un-accepted alternatives."
msgstr ""
"%ls onopgelost laten wordt verkozen boven alle niet aanvaarde alternatieven."

#: src/gtk/resolver.cc:908
msgid "How to treat the selected action"
msgid_plural "How to treat the selected actions"
msgstr[0] "Hoe met de gekozen actie omgaan"
msgstr[1] "Hoe met de gekozen acties omgaan"

#: src/gtk/resolver.cc:912
msgid "Ignore solutions containing this action."
msgid_plural "Ignore solutions containing these actions."
msgstr[0] "Oplossingen die deze actie bevatten negeren."
msgstr[1] "Oplossingen die deze acties bevatten negeren."

#: src/gtk/resolver.cc:916
msgid ""
"Allow solutions containing this action, but do not prefer them to other "
"solutions."
msgid_plural ""
"Allow solutions containing these actions, but do not prefer them to other "
"solutions."
msgstr[0] ""
"Oplossingen die deze actie bevatten aanvaarden, maar ze niet boven andere "
"oplossingen verkiezen."
msgstr[1] ""
"Oplossingen die deze acties bevatten aanvaarden, maar ze niet boven andere "
"oplossingen verkiezen."

#: src/gtk/resolver.cc:920
msgid ""
"Always prefer this action over alternatives that have not been accepted."
msgid_plural ""
"Always prefer these actions over alternatives that have not been accepted."
msgstr[0] ""
"Deze actie steeds verkiezen boven alternatieven die niet aanvaard werden."
msgstr[1] ""
"Deze acties steeds verkiezen boven alternatieven die niet aanvaard werden."

#: src/gtk/resolver.cc:1240 src/solution_fragment.cc:131
#, c-format
msgid "%s depends upon %s"
msgstr "%s hangt af van %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1243 src/solution_fragment.cc:134
#, c-format
msgid "%s pre-depends upon %s"
msgstr "%s hangt volledig af van %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1246 src/solution_fragment.cc:137
#, c-format
msgid "%s suggests %s"
msgstr "%s suggereert %s "

#: src/gtk/resolver.cc:1249 src/solution_fragment.cc:140
#: src/solution_item.cc:599
#, c-format
msgid "%s recommends %s"
msgstr "%s beveelt %s aan"

#: src/gtk/resolver.cc:1252 src/solution_fragment.cc:143
#, c-format
msgid "%s conflicts with %s"
msgstr "%s conflicteert met %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1255 src/solution_fragment.cc:146
#, c-format
msgid "%s breaks %s"
msgstr "%s breekt %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1258 src/solution_fragment.cc:149
#, c-format
msgid "%s replaces %s"
msgstr "%s vervangt %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1261 src/solution_fragment.cc:152
#, c-format
msgid "%s obsoletes %s"
msgstr "%s veroudert %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1264 src/solution_fragment.cc:155
#, c-format
msgid "%s enhances %s"
msgstr "%s verbetert %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1376 src/gtk/resolver.cc:1841
#: src/solution_screen.cc:272
msgid "Remove the following packages:"
msgstr "Verwijder de volgende pakketten:"

#: src/gtk/resolver.cc:1390 src/gtk/resolver.cc:1853
#: src/solution_screen.cc:296
msgid "Install the following packages:"
msgstr "Installeer de volgende pakketten:"

#: src/gtk/resolver.cc:1403 src/gtk/resolver.cc:1865
msgid "Keep the following packages:"
msgstr "Houd de volgende pakketten vast:"

#: src/gtk/resolver.cc:1416 src/gtk/resolver.cc:1877
#: src/solution_screen.cc:308
msgid "Upgrade the following packages:"
msgstr "Waardeer volgende pakketten op:"

#: src/gtk/resolver.cc:1429 src/gtk/resolver.cc:1890
#: src/solution_screen.cc:320
msgid "Downgrade the following packages:"
msgstr " Degradeer de volgende pakketten:"

#: src/gtk/resolver.cc:1442 src/gtk/resolver.cc:1903
#: src/solution_fragment.cc:513
msgid "Leave the following dependencies unresolved:"
msgstr "Laat de volgende vereisten onopgelost:"

#: src/gtk/resolver.cc:1519
#, c-format
msgid "Remove %s [<big>%s</big> (%s)]"
msgstr "Verwijder %s [<big>%s</big> (%s)]"

#: src/gtk/resolver.cc:1526
#, c-format
msgid "Install %s [<big>%s</big> (%s)]"
msgstr "Installeer %s [<big>%s</big> (%s)]"

#: src/gtk/resolver.cc:1534
#, c-format
msgid "Cancel the installation of %s"
msgstr "Breek de installatie van %s af"

#: src/gtk/resolver.cc:1537
#, c-format
msgid "Cancel the removal of %s"
msgstr "Annuleer het verwijderen van %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1540
#, c-format
msgid "Keep %s at version <big>%s</big> (%s)"
msgstr "Behoud %s op versie <big>%s</big> (%s)"

#: src/gtk/resolver.cc:1547
#, c-format
msgid "Upgrade %s [<big>%s</big> (%s) -> <big>%s</big> (%s)]"
msgstr "Opwaarderen van %s [<big>%s</big> (%s) -> <big>%s</big> (%s)]"

#: src/gtk/resolver.cc:1556
#, c-format
msgid "Downgrade %s [<big>%s</big> (%s) -> <big>%s</big> (%s)]"
msgstr "Degraderen van %s [<big>%s</big> (%s) -> <big>%s</big> (%s)]"

#: src/gtk/resolver.cc:1615
#, c-format
msgid "<b>Remove</b> %s"
msgstr "<b>Verwijder</b> %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1615
#, c-format
msgid "<b>remove</b> %s"
msgstr "<b>verwijder</b> %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1624
#, c-format
msgid "<b>Keep</b> %s at version %s"
msgstr "<b>Behoud</b> %s op versie %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1624
#, c-format
msgid "<b>keep</b> %s at version %s"
msgstr "<b>behoud</b> %s op versie %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1632
#, c-format
msgid "<b>Cancel</b> the installation of %s"
msgstr "<b>Annuleer</b> de installatie van %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1632
#, c-format
msgid "<b>cancel</b> the installation of %s"
msgstr "<b>annuleer</b> de installatie van %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1639
#, c-format
msgid "<b>Install</b> %s %s"
msgstr "<b>Installeer</b> %s %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1639
#, c-format
msgid "<b>install</b> %s %s"
msgstr "<b>installeer</b> %s %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1648
#, c-format
msgid "<b>Downgrade</b> %s to version %s"
msgstr "<b>Degradeer</b> %s naar versie %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1648
#, c-format
msgid "<b>downgrade</b> %s to version %s"
msgstr "<b>degradeer</b> %s naar versie %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1657
#, c-format
msgid "<b>Upgrade</b> %s to version %s"
msgstr "<b>Waardeer</b> %s op naar versie %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1657
#, c-format
msgid "<b>upgrade</b> %s to version %s"
msgstr "<b>waardeer</b> %s op naar versie %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1670
#, c-format
msgid "Leave %s unresolved"
msgstr "Laat %s onopgelost"

#: src/gtk/resolver.cc:1670
#, c-format
msgid "leave %s unresolved"
msgstr "laat %s onopgelost"

#: src/gtk/resolver.cc:1738
#, c-format
msgid "%s install"
msgid_plural "%s installs"
msgstr[0] "%s te installeren"
msgstr[1] "%s te installeren"

#: src/gtk/resolver.cc:1743
#, c-format
msgid "%s remove"
msgid_plural "%s removes"
msgstr[0] "%s te verwijderen"
msgstr[1] "%s te verwijderen"

#: src/gtk/resolver.cc:1749
#, c-format
msgid "%s keep"
msgid_plural "%s keeps"
msgstr[0] "%s te behouden"
msgstr[1] "%s te behouden"

#: src/gtk/resolver.cc:1755
#, c-format
msgid "%s upgrade"
msgid_plural "%s upgrades"
msgstr[0] "%s op te waarderen"
msgstr[1] "%s op te waarderen"

#: src/gtk/resolver.cc:1761
#, c-format
msgid "%s downgrade"
msgid_plural "%s downgrades"
msgstr[0] "%s te degraderen"
msgstr[1] "%s te degraderen"

#: src/gtk/resolver.cc:1767
#, c-format
msgid "%s unresolved recommendation"
msgid_plural "%s unresolved recommendations"
msgstr[0] "%s onopgeloste aanbevelling"
msgstr[1] "%s onopgeloste aanbevellingen"

#: src/gtk/resolver.cc:2059
msgid "No solutions yet."
msgstr "Nog geen oplossingen."

#: src/gtk/resolver.cc:2066
msgid "No dependency solution was found."
msgstr "Geen oplossing voor vereistenproblemen gevonden."

#: src/gtk/resolver.cc:2067
msgid "No solutions."
msgstr "Geen oplossingen."

#: src/gtk/resolver.cc:2078
msgid "To view a solution, select it from the list to the right."
msgstr ""
"Om een oplossing te bekijken, moet u ze kiezen uit de lijst aan de "
"rechterkant."

#: src/gtk/resolver.cc:2079
#, c-format
msgid "%u solution."
msgid_plural "%u solutions."
msgstr[0] "%u oplossing."
msgstr[1] "%u oplossingen."

#: src/gtk/resolver.cc:2111
#, c-format
msgid "Solution %s of %s."
msgstr "Oplossing %s van %s."

#: src/gtk/tab.cc:68
msgid "Download"
msgstr "Ophalen"

#: src/load_config.cc:48
#, c-format
msgid "Unrecognized color name \"%s\""
msgstr "Onbekende kleurbenaming \"%s\""

#: src/load_config.cc:75
#, c-format
msgid "Unrecognized attribute name \"%s\""
msgstr "Onbekende attribuutnaam \"%s\""

#: src/load_config.cc:113
#, c-format
msgid "Invalid entry in style definition group: \"%s\""
msgstr "Ongeldig element in stijldefinitiegroep: \"%s\""

#: src/load_config.cc:115
#, c-format
msgid "Invalid tagless entry in style definition group: \"%s\""
msgstr "Ongeldig element zonder label in stijldefinitiegroep: \"%s\""

#: src/load_config.cc:127
msgid "The default color may only be used as a background."
msgstr "De standaardkleur kan enkel als achtergrond worden gebruikt."

#: src/load_config.cc:144
#, c-format
msgid "Unknown style attribute %s"
msgstr "Onbekend stijlattribuut %s"

#: src/load_config.cc:167 src/load_config.cc:169
#, c-format
msgid "Invalid entry in keybinding group: \"%s\""
msgstr "Ongeldig element in toetsenbindingsgroep:\"%s\""

#: src/load_config.cc:184
#, c-format
msgid "Ignoring invalid keybinding \"%s\" -> \"%s\""
msgstr "Negeren van ongeldige toetsenbinding \"%s\" -> \"%s\""

#: src/load_grouppolicy.cc:289
#, c-format
msgid "Expected policy identifier, got '%c'"
msgstr "Verwachtte indicator voor beleid, kreeg '%c'"

#: src/load_grouppolicy.cc:305
#, c-format
msgid "Expected ',', '%c', or '('; got '%c'"
msgstr "Verwachtte ',', '%c', of '('; kreeg '%c'"

#: src/load_grouppolicy.cc:309
#, c-format
msgid "Expected ',' or '(', got '%c'"
msgstr "Verwachtte ',' of '(', kreeg '%c'"

#: src/load_grouppolicy.cc:317
#, c-format
msgid "Unknown grouping policy \"%s\""
msgstr "Onbekende groeperingsrichtlijn \"%s\""

#: src/load_grouppolicy.cc:324
#, c-format
msgid "Terminal policy '%s' should be the last policy in the list"
msgstr ""
"Uiteindelijke richtlijn '%s' moet de laatste richtlijn zijn in de lijst"

#: src/load_grouppolicy.cc:385
msgid "Unmatched '(' in grouping policy"
msgstr "Niet afgesloten '(' in groeperingsrichtlijn"

#: src/load_grouppolicy.cc:413
#, c-format
msgid "Bad section name '%s' (use 'none', 'topdir', 'subdir', or 'subdirs')"
msgstr ""
"Foutieve sectienaam '%s' (gebruik 'none', 'topdir', 'subdir' of 'subdirs')"

#: src/load_grouppolicy.cc:423
#, c-format
msgid "Bad passthrough setting '%s' (use 'passthrough' or 'nopassthrough')"
msgstr ""
"Foutieve passthrough-instelling '%s' (gebruik 'passthrough' of "
"'nopassthrough')"

#: src/load_grouppolicy.cc:428 src/load_grouppolicy.cc:544
#: src/load_grouppolicy.cc:621
#, c-format
msgid "Too many arguments to '%s' grouping policy"
msgstr "Te veel opties voor groeperingsrichtlijn '%s'"

#: src/load_grouppolicy.cc:441 src/load_grouppolicy.cc:521
#: src/load_grouppolicy.cc:532 src/load_grouppolicy.cc:555
#: src/load_grouppolicy.cc:566 src/load_grouppolicy.cc:577
#: src/load_grouppolicy.cc:608 src/load_grouppolicy.cc:766
#, c-format
msgid "Grouping policy '%s' takes no arguments"
msgstr "Groeperingsrichtlijn '%s' kent geen opties"

#: src/load_grouppolicy.cc:460 src/load_grouppolicy.cc:636
#, c-format
msgid "Expected '(' after '%s'"
msgstr "Verwachtte '(' na '%s'"

#: src/load_grouppolicy.cc:497
#, c-format
msgid "Unable to parse pattern at '%s'"
msgstr "Kan patroon bij '%s' niet ontleden"

#: src/load_grouppolicy.cc:502
msgid "Exactly one filter must be provided as an argument to a 'filter' policy"
msgstr ""
"Exact één filter moet worden opgegeven als een optie voor een filterrichtlijn"

#: src/load_grouppolicy.cc:644
#, c-format
msgid "Missing arguments to '%s' grouping policy"
msgstr "Ontbrekende optie voor groeperingsrichtlijn '%s'"

#: src/load_grouppolicy.cc:667
#, c-format
msgid "Unable to parse pattern after \"%s\""
msgstr "Kan patroon na \"%s\" niet ontleden"

#: src/load_grouppolicy.cc:705
#, c-format
msgid "Unexpectedly empty tree title after \"%s\""
msgstr "Onverwacht lege boomtitel na \"%s\""

#: src/load_grouppolicy.cc:724
#, c-format
msgid "Expected '{', ')', or ',' following '||', got '%s'"
msgstr "Verwachtte '{', ')', of ',' na '||', kreeg '%s'"

#: src/load_grouppolicy.cc:750
#, c-format
msgid "Unmatched '(' in '%s' grouping policy"
msgstr "Niet afgesloten '(' in groeperingsrichtlijn '%s'"

#: src/load_pkgview.cc:64
msgid "Couldn't parse layout: No column format specified for static item"
msgstr ""
"Kan lay-out niet ontleden: geen kolomindeling aangegeven voor statisch item"

#: src/load_pkgview.cc:97
msgid "Couldn't parse layout: encoding error in column descriptor"
msgstr "Kan lay-out niet ontleden: codeerfout in kolombeschrijver"

#: src/load_pkgview.cc:118
#, c-format
msgid "Couldn't parse layout: unknown view item type \"%s\""
msgstr "Kan lay-out niet ontleden: onbekend type \"%s\" voor bekijk item"

#: src/load_pkgview.cc:125 src/load_pkgview.cc:133
msgid "Couldn't parse layout: no row number specified"
msgstr "Kan lay-out niet ontleden: geen rijnummer opgegeven"

#: src/load_pkgview.cc:141
msgid "Couldn't parse layout: no width specified"
msgstr "Kan lay-out niet ontleden: geen breedte opgegeven"

#: src/load_pkgview.cc:149
msgid "Couldn't parse layout: no height specified"
msgstr "Kan lay-out niet ontleden: geen hoogte opgegeven"

#: src/load_pkgview.cc:180 src/load_pkgview.cc:198
#, c-format
msgid "Unknown alignment type '%s'"
msgstr "Onbekend type uitlijning '%s'"

#: src/load_sortpolicy.cc:51 src/load_sortpolicy.cc:64
#: src/load_sortpolicy.cc:77 src/load_sortpolicy.cc:90
#: src/load_sortpolicy.cc:103 src/load_sortpolicy.cc:117
#, c-format
msgid "Sorting policy '%s' takes no arguments"
msgstr "Sorteerrichtlijn '%s' kent geen opties"

#: src/load_sortpolicy.cc:178
msgid "Invalid zero-length sorting policy name"
msgstr "Naam van sorteerrichtlijn mag geen nul karakters lang zijn"

#: src/load_sortpolicy.cc:196
msgid "Unmatched '(' in sorting policy description"
msgstr "Niet afgesloten '(' in beschrijving van sorteerrichtlijn"

#: src/load_sortpolicy.cc:223
#, c-format
msgid "Invalid sorting policy type '%s'"
msgstr "Ongeldig type sorteerrichtlijn '%s'"

#: src/main.cc:133
#, c-format
msgid "Can't decode multibyte string after \"%ls\""
msgstr "Kan multibyte tekenreeks na \"%ls\" niet ontcijferen"

#: src/main.cc:142
#, c-format
msgid "Can't decode wide-character string after \"%s\""
msgstr "Kan wide-character tekenreeks na \"%s\" niet ontcijferen"

#: src/main.cc:150
#, c-format
msgid "%s %s compiled at %s %s\n"
msgstr "%s %s gecompileerd in %s %s\n"

#: src/main.cc:153
#, c-format
msgid "Compiler: g++ %s\n"
msgstr "Compiler: g++ %s\n"

#: src/main.cc:155
msgid "Compiled against:\n"
msgstr "Gecompileerd tegen:\n"

#: src/main.cc:156
#, c-format
msgid " apt version %d.%d.%d\n"
msgstr " apt-versie %d.%d.%d\n"

#: src/main.cc:159
#, c-format
msgid " NCurses version: Unknown\n"
msgstr " NCurses-versie: onbekend\n"

#: src/main.cc:161
#, c-format
msgid " NCurses version %s\n"
msgstr " NCurses-versie %s\n"

#: src/main.cc:163
#, c-format
msgid " libsigc++ version: %s\n"
msgstr " libsigc++-versie: %s\n"

#: src/main.cc:165
#, c-format
msgid " Gtk+ version %d.%d.%d\n"
msgstr " Gtk+-versie %d.%d.%d\n"

#: src/main.cc:167
#, c-format
msgid " Gtk-- version %d.%d.%d\n"
msgstr " Gtk---versie %d.%d.%d\n"

#: src/main.cc:170
#, c-format
msgid " Gtk+ support disabled.\n"
msgstr " Ondersteuning voor Gtk+ niet actief.\n"

#: src/main.cc:173
#, c-format
msgid " Compiled with Qt %s\n"
msgstr " Gecompileerd met Qt %s\n"

#: src/main.cc:174
#, c-format
msgid " Running on Qt %s\n"
msgstr " Wordt uitgevoerd onder Qt %s\n"

#: src/main.cc:176
#, c-format
msgid " Qt support disabled.\n"
msgstr " Ondersteuning voor Qt niet actief.\n"

#: src/main.cc:178
msgid ""
"\n"
"Current library versions:\n"
msgstr ""
"\n"
"Huidige bibliotheek-versies:\n"

#: src/main.cc:179
#, c-format
msgid " NCurses version: %s\n"
msgstr " NCurses-versie: %s\n"

#: src/main.cc:180
#, c-format
msgid " cwidget version: %s\n"
msgstr " cwidget-versie: %s\n"

#: src/main.cc:181
#, c-format
msgid " Apt version: %s\n"
msgstr " Apt-versie: %s\n"

#: src/main.cc:187
#, c-format
msgid "Usage: aptitude [-S fname] [-u|-i]"
msgstr "Gebruik: aptitude [-S fnaam] [-u|-i]"

#: src/main.cc:189
#, c-format
msgid "    aptitude [options] <action> ..."
msgstr "    aptitude [opties] <actie> ..."

#: src/main.cc:191
#, c-format
msgid ""
" Actions (if none is specified, aptitude will enter interactive mode):\n"
"\n"
msgstr ""
" Acties (als er geen worden opgegeven, dan zal aptitude de interactieve "
"modus starten):\n"
"\n"

#: src/main.cc:192
#, c-format
msgid " install   - Install/upgrade packages.\n"
msgstr " install   - Pakketten installeren/opwaarderen.\n"

#: src/main.cc:193
#, c-format
msgid " remove    - Remove packages.\n"
msgstr " remove    - Pakketten verwijderen.\n"

#: src/main.cc:194
#, c-format
msgid " purge    - Remove packages and their configuration files.\n"
msgstr " purge    - Pakketten en hun configuratiebestanden verwijderen.\n"

#: src/main.cc:195
#, c-format
msgid " hold     - Place packages on hold.\n"
msgstr " hold     - Pakketten vasthouden.\n"

#: src/main.cc:196
#, c-format
msgid " unhold    - Cancel a hold command for a package.\n"
msgstr " unhold    - Annuleer het vasthouden van een pakket.\n"

#: src/main.cc:197
#, c-format
msgid " markauto   - Mark packages as having been automatically installed.\n"
msgstr " markauto   - Pakketten aanduiden als automatisch geïnstalleerd.\n"

#: src/main.cc:198
#, c-format
msgid " unmarkauto  - Mark packages as having been manually installed.\n"
msgstr " unmarkauto  - Pakketten aanduiden als handmatig geïnstalleerd.\n"

#: src/main.cc:199
#, c-format
msgid ""
" forbid-version - Forbid aptitude from upgrading to a specific package "
"version.\n"
msgstr ""
" forbid-version - Verbied aptitude om op te waarderen naar een specifieke "
"pakketversie.\n"

#: src/main.cc:200
#, c-format
msgid " update    - Download lists of new/upgradable packages.\n"
msgstr ""
" update    - Lijsten van nieuwe/op te waarderen pakketten ophalen.\n"

#: src/main.cc:201
#, c-format
msgid " safe-upgrade - Perform a safe upgrade.\n"
msgstr " safe-upgrade - Een veilige opwaardering uitvoeren.\n"

#: src/main.cc:202
#, c-format
msgid ""
" full-upgrade - Perform an upgrade, possibly installing and removing "
"packages.\n"
msgstr ""
" full-upgrade - Een opwaardering uitvoeren die kan leiden tot\n"
"        het installeren of verwijderen van pakketten.\n"

#: src/main.cc:203
#, c-format
msgid " build-dep  - Install the build-dependencies of packages.\n"
msgstr ""
" build-dep  - Installeer de vereisten om het pakket te kunnen bouwen.\n"

#: src/main.cc:204
#, c-format
msgid " forget-new  - Forget what packages are \"new\".\n"
msgstr "forget-new  - Vergeet welke pakketten \"nieuw\" zijn.\n"

#: src/main.cc:205
#, c-format
msgid " search    - Search for a package by name and/or expression.\n"
msgstr " search    - Een pakket opzoeken op naam en/of op expressie.\n"

#: src/main.cc:206
#, c-format
msgid " show     - Display detailed information about a package.\n"
msgstr " show     - Gedetailleerde informatie tonen van een pakket.\n"

#: src/main.cc:207
#, c-format
msgid " versions   - Displays the versions of specified packages.\n"
msgstr " versions   - Toon de versies van opgegeven pakketten.\n"

#: src/main.cc:208
#, c-format
msgid " clean    - Erase downloaded package files.\n"
msgstr " clean    - Opgehaalde pakketbestanden wissen.\n"

#: src/main.cc:209
#, c-format
msgid " autoclean  - Erase old downloaded package files.\n"
msgstr " autoclean  - Oude opgehaalde pakketbestanden wissen.\n"

#: src/main.cc:210
#, c-format
msgid " changelog  - View a package's changelog.\n"
msgstr " changelog  - Bekijk de log met de wijzigingen aan een pakket.\n"

#: src/main.cc:211
#, c-format
msgid " download   - Download the .deb file for a package.\n"
msgstr " download   - Het .deb-bestand van een pakket ophalen.\n"

#: src/main.cc:212
#, c-format
msgid ""
" reinstall  - Download and (possibly) reinstall a currently installed "
"package.\n"
msgstr ""
" reinstall  - Download en herinstalleer (mogelijk) een momenteel\n"
"        geïnstalleerd pakket.\n"

#: src/main.cc:213
#, c-format
msgid ""
" why     - Show the manually installed packages that require a package, "
"or\n"
"        why one or more packages would require the given package.\n"
msgstr ""
" why     - Toon de handmatig geïnstalleerde pakketten die een pakket\n"
"        vereisen, of waarom één of meer pakketten het opgegeven "
"pakket\n"
"        nodig hebben.\n"

#: src/main.cc:215
#, c-format
msgid ""
" why-not   - Show the manually installed packages that lead to a "
"conflict\n"
"        with the given package, or why one or more packages would\n"
"        lead to a conflict with the given package if installed.\n"
msgstr ""
" why-not   - Toon de handmatig geïnstalleerde pakketten die een conflict\n"
"        veroorzaken met het opgegeven pakket, of waarom één of meer\n"
"        pakketten aanleiding geven tot een conflict met het "
"opgegeven\n"
"        pakket mocht het geïnstalleerd worden.\n"

#: src/main.cc:219
#, c-format
msgid " Options:\n"
msgstr " Opties:\n"

#: src/main.cc:220
#, c-format
msgid " -h       This help text.\n"
msgstr " -h       Deze hulptekst.\n"

#: src/main.cc:222
#, c-format
msgid ""
" --gui     Use the GTK GUI even if disabled in the configuration.\n"
msgstr ""
" --gui     Gebruik de GTK-GUI zelfs als die in de configuratie "
"uitgeschakeld is.\n"

#: src/main.cc:224
#, c-format
msgid " --no-gui    Do not use the GTK GUI even if available.\n"
msgstr ""
" --no-gui    Gebruik de GTK-GUI niet, zelfs als die beschikbaar is.\n"

#: src/main.cc:226
#, c-format
msgid " --qt      Use the Qt GUI.\n"
msgstr " --qt      Gebruik de Qt-GUI.\n"

#: src/main.cc:227
#, c-format
msgid ""
" --no-qt    Do not use the Qt GUI even if enabled in the configuration.\n"
msgstr ""
" --no-qt    Gebruik de Qt-GUI niet zelfs als die geactiveerd werd in de "
"configuratie.\n"

#: src/main.cc:229
#, c-format
msgid " -s       Simulate actions, but do not actually perform them.\n"
msgstr " -s       Acties simuleren, maar ze niet werkelijk uitvoeren\n"

#: src/main.cc:230
#, c-format
msgid ""
" -d       Only download packages, do not install or remove anything.\n"
msgstr ""
" -d       Enkel pakketten ophalen, niets installeren of verwijderen.\n"

#: src/main.cc:231
#, c-format
msgid " -P       Always prompt for confirmation of actions.\n"
msgstr " -P       Steeds om een bevestiging voor een actie vragen.\n"

#: src/main.cc:232
#, c-format
msgid ""
" -y       Assume that the answer to simple yes/no questions is 'yes'.\n"
msgstr ""
" -y       Veronderstel dat het antwoord op eenvoudige ja/nee-vragen "
"'ja' is.\n"

#: src/main.cc:233
#, c-format
msgid ""
" -F format   Specify a format for displaying search results; see the "
"manual.\n"
msgstr ""
" -F indeling  Een opmaak opgeven voor het tonen van de zoekresultaten; zie "
"handleiding.\n"

#: src/main.cc:234
#, c-format
msgid ""
" -O order    Specify how search results should be sorted; see the "
"manual.\n"
msgstr ""
" -O ordening  Geef aan hoe zoekresultaten moeten gesorteerd worden;\n"
"        zie handleiding.\n"

#: src/main.cc:235
#, c-format
msgid ""
" -w width    Specify the display width for formatting search results.\n"
msgstr ""
" -w breedte   Geeft de breedte aan voor weergave van zoekresultaten.\n"

#: src/main.cc:236
#, c-format
msgid " -f       Aggressively try to fix broken packages.\n"
msgstr ""
" -f       Probeer reparaties van defecte pakketten te forceren.\n"

#: src/main.cc:237
#, c-format
msgid " -V       Show which versions of packages are to be installed.\n"
msgstr ""
" -V       Toon welke versies van pakketten geïnstalleerd zullen "
"worden\n"

#: src/main.cc:238
#, c-format
msgid ""
" -D       Show the dependencies of automatically changed packages.\n"
msgstr ""
" -D       Toon de vereisten van automatisch gewijzigde pakketten.\n"

#: src/main.cc:239
#, c-format
msgid " -Z       Show the change in installed size of each package.\n"
msgstr ""
" -Z       Toon de wijziging in installatiegrootte van elk pakket.\n"

#: src/main.cc:240
#, c-format
msgid ""
" -v       Display extra information. (may be supplied multiple "
"times).\n"
msgstr ""
" -v       Toon extra informatie. (kan meerdere keren worden "
"meegegeven).\n"

#: src/main.cc:241
#, c-format
msgid ""
" -t [release]  Set the release from which packages should be installed.\n"
msgstr ""
" -t [release]  Zet de release waarvan pakketten moeten geïnstalleerd "
"worden.\n"

#: src/main.cc:242
#, c-format
msgid ""
" -q       In command-line mode, suppress the incremental progress\n"
"        indicators.\n"
msgstr ""
" -q       In commandoregelmodus: onderdruk de incrementele \n"
"        voortgangsindicatoren.\n"

#: src/main.cc:244
#, c-format
msgid " -o key=val   Directly set the configuration option named 'key'.\n"
msgstr ""
" -o sleutel=val Zet de configuratie-optie genaamd 'sleutel' rechtstreeks.\n"

#: src/main.cc:245
#, c-format
msgid ""
" --with(out)-recommends\tSpecify whether or not to treat recommends as\n"
"        strong dependencies.\n"
msgstr ""
" --with(out)-recommends\tSpecificeert of recommends wel of niet als sterke\n"
"        vereisten worden behandeld.\n"

#: src/main.cc:247
#, c-format
msgid " -S fname    Read the aptitude extended status info from fname.\n"
msgstr ""
" -S fnaam    Lees de uitgebreide statusinfo van aptitude uit fnaam.\n"

#: src/main.cc:248
#, c-format
msgid " -u       Download new package lists on startup.\n"
msgstr " -u       Haal bij het opstarten nieuwe pakketlijsten op.\n"

#: src/main.cc:249 src/main.cc:251
#, c-format
msgid "         (terminal interface only)\n"
msgstr "         (enkel bij een terminal-interface)\n"

#: src/main.cc:250
#, c-format
msgid " -i       Perform an install run on startup.\n"
msgstr " -i       Voer bij het opstarten een installatieopdracht uit.\n"

#: src/main.cc:253
#, c-format
msgid "         This aptitude does not have Super Cow Powers.\n"
msgstr "         Deze aptitude heeft geen Super Koekrachten.\n"

#. TRANSLATORS: This is a log level that the user can pass on
#. the command-line or set in the configuration file.
#: src/main.cc:377
msgid "trace"
msgstr "trace"

#. TRANSLATORS: This is a log level that the user can pass on
#. the command-line or set in the configuration file.
#: src/main.cc:380
msgid "debug"
msgstr "debug"

#. TRANSLATORS: This is a log level that the user can pass on
#. the command-line or set in the configuration file.
#: src/main.cc:383
msgid "info"
msgstr "info"

#. TRANSLATORS: This is a log level that the user can pass on
#. the command-line or set in the configuration file.
#: src/main.cc:386
msgid "warn"
msgstr "warn"

#. TRANSLATORS: This is a log level that the user can pass on
#. the command-line or set in the configuration file.
#: src/main.cc:389
msgid "error"
msgstr "error"

#. TRANSLATORS: This is a log level that the user can pass on
#. the command-line or set in the configuration file.
#: src/main.cc:392
msgid "fatal"
msgstr "fatal"

#. TRANSLATORS: This is a log level that the user can pass on
#. the command-line or set in the configuration file.
#: src/main.cc:395
msgid "off"
msgstr "off"

#. TRANSLATORS: both the translated and the untranslated
#. log level names are accepted here.
#: src/main.cc:463
#, c-format
msgid ""
"Unknown log level name \"%s\" (expected \"trace\", \"debug\", \"info\", "
"\"warn\", \"error\", \"fatal\", or \"off\")."
msgstr ""
"Logniveau met onbekende naam \"%s\" (verwachtte \"trace\", \"debug\", \"info"
"\", \"warn\", \"error\", \"fatal\", of \"off\")."

#. TRANSLATORS: following paragraph copied from src/generic/util/logging.h
#. *
#. * A category consists of one or more nonempty components
#. * separated by ".", such as "aptitude.util.logging", with
#. * the exception that the root logger is indicated by the
#. * empty string ("").
#. *
#. * A list of the used ones in src/loggers.h
#. *
#. * So 'logger' here is the name of the 'category', 'component' or
#. * 'module', in the case that users want to configure different logging
#. * levels for different categories (e.g. level 'warn' for
#. * 'aptitude.changelog', debug for 'aptitude.why'), etc.
#.
#: src/main.cc:486
#, c-format
msgid "Invalid logger name \"%s\"."
msgstr "Geen logger met naam \"%s\"."

#: src/main.cc:763
#, c-format
msgid "Expected a number after -q=\n"
msgstr "Verwachtte een getal na -q=\n"

#: src/main.cc:772
#, c-format
msgid "Expected a number after -q=, got %s\n"
msgstr "Verwachtte een getal na -q=, kreeg %s\n"

#: src/main.cc:796
#, c-format
msgid "-o requires an argument of the form key=value, got %s\n"
msgstr "-o vereist een optie in de vorm sleutel=waarde, kreeg %s\n"

#: src/main.cc:886
#, c-format
msgid "No comma following tag name \"%s\".\n"
msgstr "Ontbrekende komma na labelnaam \"%s\".\n"

#: src/main.cc:978 src/main.cc:988
msgid "WEIRDNESS: unknown option code received\n"
msgstr "BIZAR: onbekende optiecode meegekregen\n"

#: src/main.cc:1006
msgid "--show-package-names|never"
msgstr "--show-package-names|never"

#: src/main.cc:1009
msgid "--show-package-names|auto"
msgstr "--show-package-names|auto"

#: src/main.cc:1012
msgid "--show-package-names|always"
msgstr "--show-package-names|always"

#: src/main.cc:1017
#, c-format
msgid ""
"Invalid package names display mode \"%s\" (should be \"never\", \"auto\", or "
"\"always\")."
msgstr ""
"Ongeldige modus \"%s\" voor het tonen van pakketnamen (moet zijn: \"never"
"\" (nooit), \"auto\", of \"always\" (altijd))."

#: src/main.cc:1023
msgid "no-summary"
msgstr "no-summary"

#: src/main.cc:1025
msgid "first-package"
msgstr "first-package"

#: src/main.cc:1027
msgid "first-package-and-type"
msgstr "first-package-and-type"

#: src/main.cc:1029
msgid "all-packages"
msgstr "all-packages"

#: src/main.cc:1031
msgid "all-packages-with-dep-versions"
msgstr "all-packages-with-dep-versions"

#. TRANSLATORS: "why" here is the aptitude command name and should not
#. be translated. Both the translated and the untranslated log level
#. names are accepted here.
#: src/main.cc:1038
#, c-format
msgid ""
"Invalid \"why\" summary mode \"%s\": expected \"no-summary\", \"first-package"
"\", \"first-package-and-type\", \"all-packages\", or \"all-packages-with-dep-"
"versions\"."
msgstr ""
"Ongeldige samenvattingsmodus \"%s\" voor \"why\": verwachtte \"no-summary"
"\" (geen samenvatting), \"first-package\" (eerste pakket), \"first-package-"
"and-type (eerste pakket en type)\", \"all-packages\" (alle pakketten), or "
"\"all-packages-with-dep-versions\" (alle pakketten met vereistenversies)."

#: src/main.cc:1079
msgid ""
"Only one of --auto-clean-on-startup, --clean-on-startup, -i, and -u may be "
"specified\n"
msgstr ""
"U mag slechts één van de volgende opties meegeven: --auto-clean-on-startup, "
"--clean-on-startup, -i, of -u.\n"

#: src/main.cc:1088
msgid ""
"-u, -i, and --clean-on-startup may not be specified in command-line mode "
"(eg, with 'install')"
msgstr ""
"-u, -i en --clean-on-startup mogen niet meegegeven worden in "
"commandoregelmodus (zoals bij 'install')"

#: src/main.cc:1105
msgid "-u, -i, and --clean-on-startup may not be specified with a command"
msgstr ""
"-u, -i en --clean-on-startup mogen niet meegegeven worden met een commando"

#: src/main.cc:1216
#, c-format
msgid "Unknown command \"%s\"\n"
msgstr "Onbekend commando \"%s\"\n"

#: src/main.cc:1228 src/main.cc:1313
#, c-format
msgid "Uncaught exception: %s\n"
msgstr "Niet opgevangen uitzondering: %s\n"

#: src/main.cc:1232 src/main.cc:1317
#, c-format
msgid ""
"Backtrace:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Backtrace:\n"
"%s\n"

#: src/menu_text_layout.cc:43 src/menu_tree.cc:232 src/ui.cc:260
#: src/view_changelog.cc:168
msgid "Search for: "
msgstr "Zoek naar: "

#: src/menu_text_layout.cc:75 src/menu_tree.cc:249 src/view_changelog.cc:180
msgid "Search backwards for: "
msgstr "Zoek achterwaarts naar: "

#: src/mine/cmine.cc:115 src/mine/cmine.cc:154 src/ui.cc:1771
msgid "Minesweeper"
msgstr "Mijnenveger"

#: src/mine/cmine.cc:120
#, c-format
msgid "%i/%i mines %d %s"
msgstr "%i/%i mijnen %d %s"

#: src/mine/cmine.cc:124 src/mine/cmine.cc:129
msgid "second"
msgstr "seconde"

#: src/mine/cmine.cc:124 src/mine/cmine.cc:129
msgid "seconds"
msgstr "seconden"

#: src/mine/cmine.cc:126
#, c-format
msgid "  %s in %d %s"
msgstr "  %s in %d %s"

#: src/mine/cmine.cc:127
msgid "Won"
msgstr "Gewonnen"

#: src/mine/cmine.cc:127
msgid "Lost"
msgstr "Verloren"

#: src/mine/cmine.cc:169 src/mine/cmine.cc:209
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\""
msgstr "Kon bestand \"%s\" niet openen"

#: src/mine/cmine.cc:182
#, c-format
msgid "Could not load game from %s"
msgstr "Kon spel niet laden van %s"

#: src/mine/cmine.cc:247
msgid "The board height must be a positive integer"
msgstr "De bordhoogte moet een positief geheel getal zijn"

#: src/mine/cmine.cc:258
msgid "The board width must be a positive integer"
msgstr "De bordbreedte moet een positief geheel getal zijn"

#: src/mine/cmine.cc:269
msgid "Invalid mine count; please enter a positive integer"
msgstr "Ongeldig mijnenaantal; geef een positief geheel getal in"

#: src/mine/cmine.cc:289
msgid "Setup custom game"
msgstr "Stel aangepast spel in"

#: src/mine/cmine.cc:291
msgid "Height of board: "
msgstr "Hoogte van het bord: "

#: src/mine/cmine.cc:294
msgid "Width of board: "
msgstr "Breedte van het bord: "

#: src/mine/cmine.cc:297
msgid "Number of mines: "
msgstr "Aantal mijnen: "

#: src/mine/cmine.cc:300 src/mine/cmine.cc:365 src/ui.cc:293 src/ui.cc:365
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: src/mine/cmine.cc:358
msgid "Choose difficulty level"
msgstr "Kies moeilijkheidsgraad"

#: src/mine/cmine.cc:360
msgid "Easy"
msgstr "Gemakkelijk"

#: src/mine/cmine.cc:361
msgid "Medium"
msgstr "Medium"

#: src/mine/cmine.cc:362
msgid "Hard"
msgstr "Moeilijk"

#: src/mine/cmine.cc:363
msgid "Custom"
msgstr "Aangepast"

#: src/mine/cmine.cc:461
msgid "You have won."
msgstr "U hebt gewonnen."

#: src/mine/cmine.cc:464
msgid "You lose!"
msgstr "U verliest!"

#: src/mine/cmine.cc:469
msgid "You die... --More--"
msgstr "U sterft... --Meer--"

#: src/mine/cmine.cc:482
msgid "The spikes were poisoned! The poison was deadly... --More--"
msgstr "De pieken zijn giftig! Het gif was dodelijk... --Meer--"

#: src/mine/cmine.cc:485
msgid "You land on a set of sharp iron spikes! --More--"
msgstr "U landt op een stel scherpe ijzeren pieken! --Meer--"

#: src/mine/cmine.cc:488
msgid "You fall into a pit! --More--"
msgstr "U valt in een put! --Meer--"

#: src/mine/cmine.cc:491
msgid "KABOOM! You step on a land mine. --More--"
msgstr "KABOEM! U bent op een landmijn gestapt. --Meer--"

#: src/mine/cmine.cc:496
msgid "The dart was poisoned! The poison was deadly... --More--"
msgstr "De pijl is giftig! Het gif is dodelijk... --Meer--"

#: src/mine/cmine.cc:498
msgid ""
"A little dart shoots out at you! You are hit by a little dart! --More--"
msgstr ""
"Een kleine pijl vliegt uw richting uit! U bent geraakt door een kleine pijl! "
"--Meer--"

#: src/mine/cmine.cc:502
msgid "You turn to stone... --More--"
msgstr "U verandert in steen... --Meer--"

#: src/mine/cmine.cc:504
msgid "Touching the cockatrice corpse was a fatal mistake. --More--"
msgstr "Het kippenreptielmonster aanraken was een fatale vergissing. --Meer--"

#: src/mine/cmine.cc:506
msgid "You feel here a cockatrice corpse. --More--"
msgstr "U voelt hier een kippenreptielmonster. --Meer--"

#: src/mine/cmine.cc:510
msgid ""
"Click! You trigger a rolling boulder trap! You are hit by a boulder! --"
"More--"
msgstr ""
"Klik! U zet een steenlawine in gang! U bent geraakt door een rotsblok! --"
"Meer--"

#: src/mine/cmine.cc:520
msgid "sleep"
msgstr "slaap"

#: src/mine/cmine.cc:523
msgid "striking"
msgstr "slaan"

#: src/mine/cmine.cc:526
msgid "death"
msgstr "dood"

#: src/mine/cmine.cc:529
msgid "polymorph"
msgstr "polymorf"

#: src/mine/cmine.cc:532
msgid "magic missile"
msgstr "magische rakket"

#: src/mine/cmine.cc:535
msgid "secret door detection"
msgstr "detectie geheime deur"

#: src/mine/cmine.cc:538
msgid "invisibility"
msgstr "onzichtbaarheid "

#: src/mine/cmine.cc:541
msgid "cold"
msgstr "koud"

#: src/mine/cmine.cc:545
#, c-format
msgid "Your wand of %s breaks apart and explodes! --More--"
msgstr "Uw toverstok van %s valt uiteen en ontploft! --Meer--"

#: src/mine/cmine.cc:551
msgid "You are jolted by a surge of electricity! --More--"
msgstr "U bent door elkaar geschud door een elektrische golf! --Meer--"

#: src/mine/cmine.cc:655
msgid "Enter the filename to load: "
msgstr "Geef de naam van het in te laden bestand: "

#: src/mine/cmine.cc:662
msgid "Enter the filename to save: "
msgstr "Geef de naam van het te bewaren bestand: "

#: src/mine/cmine.cc:670
msgid "mine-help.txt"
msgstr "mine-help.txt"

#: src/mine/cmine.cc:672
msgid "Encoding of mine-help.txt|UTF-8"
msgstr "Codering van mine-help.txt|UTF-8"

#: src/pkg_columnizer.cc:86
msgid "30 8 8 1 1 40 14 14 11 10 35 9 10 2 1 1 10 9 12 30 17 15"
msgstr "30 8 8 1 1 40 14 14 11 10 35 9 10 2 1 1 10 9 12 30 20 15"

#: src/pkg_columnizer.cc:89 src/ui.cc:2787
msgid "Package"
msgstr "Pakket"

#: src/pkg_columnizer.cc:90
msgid "InstSz"
msgstr "InstGr"

#: src/pkg_columnizer.cc:91
msgid "DebSz"
msgstr "DebGr"

#: src/pkg_columnizer.cc:93
msgid "Action"
msgstr "Actie"

#: src/pkg_columnizer.cc:95
msgid "InstVer"
msgstr "InstVer"

#: src/pkg_columnizer.cc:96
msgid "CandVer"
msgstr "KandVer"

#: src/pkg_columnizer.cc:97
msgid "LongState"
msgstr "LangeStaat"

#: src/pkg_columnizer.cc:98
msgid "LongAction"
msgstr "LangeActie"

#: src/pkg_columnizer.cc:99 src/qt/widgets/packages_tab.cc:105
msgid "Maintainer"
msgstr "Beheerder"

#: src/pkg_columnizer.cc:100
msgid "Priority"
msgstr "Prioriteit"

#: src/pkg_columnizer.cc:101
msgid "Section"
msgstr "Sectie"

#: src/pkg_columnizer.cc:102
msgid "RC"
msgstr "RC"

#: src/pkg_columnizer.cc:104
msgid "Tag"
msgstr "Label"

#: src/pkg_columnizer.cc:107
msgid "ProgName"
msgstr "Programmanaam"

#: src/pkg_columnizer.cc:108
msgid "ProgVer"
msgstr "Programmaversie"

#: src/pkg_columnizer.cc:109
msgid "#Broken"
msgstr "#Defect"

#: src/pkg_columnizer.cc:110
msgid "DiskUsage"
msgstr "Schijfgebruik"

#: src/pkg_columnizer.cc:111
msgid "DownloadSize"
msgstr "Ophaalgrootte"

#: src/pkg_columnizer.cc:139 src/pkg_columnizer.cc:151 src/pkg_ver_item.cc:99
#: src/pkg_ver_item.cc:164
msgid "<N/A>"
msgstr "<NVT>"

#: src/pkg_columnizer.cc:181 src/pkg_columnizer.cc:192
msgid "<none>"
msgstr "<geen>"

#: src/pkg_columnizer.cc:238 src/pkg_grouppolicy.cc:264
#: src/pkg_grouppolicy.cc:1747 src/qt/package.cc:234
#: src/qt/widgets/packages_tab.cc:73
msgid "virtual"
msgstr "virtueel"

#: src/pkg_columnizer.cc:245 src/pkg_ver_item.cc:214 src/pkg_ver_item.cc:222
msgid "purged"
msgstr "gewist (purged)"

#: src/pkg_columnizer.cc:252 src/pkg_ver_item.cc:229
msgid "half-config"
msgstr "half geconfigureerd"

#: src/pkg_columnizer.cc:254 src/pkg_ver_item.cc:231
msgid "half-install"
msgstr "half geïnstalleerd"

#: src/pkg_columnizer.cc:256 src/pkg_ver_item.cc:233
msgid "config-files"
msgstr "configuratiebestanden"

#: src/pkg_columnizer.cc:261
msgid "triggers-awaited"
msgstr "wachten op triggers"

#: src/pkg_columnizer.cc:263
msgid "triggers-pending"
msgstr "triggers in behandeling"

#: src/pkg_columnizer.cc:266 src/pkg_columnizer.cc:551 src/pkg_ver_item.cc:237
msgid "ERROR"
msgstr "FOUT"

#: src/pkg_columnizer.cc:313 src/pkg_ver_item.cc:295
msgid "hold"
msgstr "behouden"

#: src/pkg_columnizer.cc:316
msgid "forbidden upgrade"
msgstr "verboden opwaardering"

#: src/pkg_columnizer.cc:318
msgid "purge"
msgstr "wissen (purge)"

#: src/pkg_columnizer.cc:318 src/pkg_ver_item.cc:319
msgid "delete"
msgstr "verwijderen"

#: src/pkg_columnizer.cc:320 src/pkg_ver_item.cc:217 src/pkg_ver_item.cc:301
msgid "broken"
msgstr "defect"

#: src/pkg_columnizer.cc:322 src/pkg_ver_item.cc:305 src/pkg_ver_item.cc:312
#: src/pkg_ver_item.cc:321
msgid "install"
msgstr "installeren"

#: src/pkg_columnizer.cc:324
msgid "reinstall"
msgstr "herinstalleren"

#: src/pkg_columnizer.cc:326
msgid "upgrade"
msgstr "opwaarderen"

#: src/pkg_columnizer.cc:328 src/pkg_columnizer.cc:330 src/pkg_ver_item.cc:307
#: src/pkg_ver_item.cc:314 src/pkg_ver_item.cc:323 src/pkg_ver_item.cc:326
msgid "none"
msgstr "geen"

#. TRANSLATORS: Imp = Important
#: src/pkg_columnizer.cc:362 src/pkg_ver_item.cc:354
msgid "Imp"
msgstr "Bel"

#. TRANSLATORS: Req = Required
#: src/pkg_columnizer.cc:364 src/pkg_ver_item.cc:357
msgid "Req"
msgstr "Ver"

#. TRANSLATORS: Std = Standard
#: src/pkg_columnizer.cc:366 src/pkg_ver_item.cc:360
msgid "Std"
msgstr "Std"

#. TRANSLATORS: Opt = Optional
#: src/pkg_columnizer.cc:368 src/pkg_ver_item.cc:363
msgid "Opt"
msgstr "Opt"

#. TRANSLATORS: Xtr = Extra
#: src/pkg_columnizer.cc:370 src/pkg_ver_item.cc:366
msgid "Xtr"
msgstr "Ext"

#: src/pkg_columnizer.cc:372 src/pkg_ver_item.cc:368
msgid "ERR"
msgstr "FOU"

#: src/pkg_columnizer.cc:394
#, c-format
msgid "#Broken: %ld"
msgstr "#Defect: %ld"

#: src/pkg_columnizer.cc:409
#, c-format
msgid "Will use %sB of disk space"
msgstr "Zal %sB schijfruimte gebruiken"

#: src/pkg_columnizer.cc:417
#, c-format
msgid "Will free %sB of disk space"
msgstr "Zal %sB schrijfruimte vrijmaken"

#: src/pkg_columnizer.cc:431
#, c-format
msgid "DL Size: %sB"
msgstr "DL-grootte: %sB"

#. TRANSLATORS: Hostname
#: src/pkg_columnizer.cc:499
msgid "HN too long"
msgstr "HN te lang"

#: src/pkg_columnizer.cc:676 src/pkg_columnizer.cc:685
#, c-format
msgid "Unable to transcode package display format after \"%ls\""
msgstr "Formaat voor pakketweergave na \"%ls\" kan niet geconverteerd worden"

#: src/pkg_columnizer.cc:692
msgid "Internal error: Default column string is unparsable"
msgstr "Interne fout: de tekenreeks voor standaard kolom is niet ontleedbaar"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:274 src/pkg_grouppolicy.cc:1124
msgid "Tasks"
msgstr "Taken"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:467
msgid ""
"Security Updates\n"
" Security updates for these packages are available from security.debian.org."
msgstr ""
"Veiligheidsupdates\n"
" Veiligheidsupdates voor deze pakketten zijn beschikbaar van security.debian."
"org."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:468
msgid ""
"Upgradable Packages\n"
" A newer version of these packages is available."
msgstr ""
"Opwaardeerbare pakketten\n"
" Er is een nieuwere versie van deze pakketten beschikbaar."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:469
msgid ""
"New Packages\n"
" These packages have been added to Debian since the last time you cleared "
"the list of \"new\" packages (choose \"Forget new packages\" from the "
"Actions menu to empty this list)."
msgstr ""
"Nieuwe pakketten\n"
" Deze pakketen zijn toegevoegd aan Debian sinds de laatste keer dat u de "
"lijst van \"nieuwe\" pakketten wiste. (kies \"Vergeet nieuwe pakketten\" uit "
"het actiemenu om deze lijst leeg te maken)."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:470
msgid ""
"Installed Packages\n"
" These packages are currently installed on your computer."
msgstr ""
"Geïnstalleerde pakketten\n"
" Deze pakketten zijn op dit moment geïnstalleerd op uw computer."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:471
msgid ""
"Not Installed Packages\n"
" These packages are not installed on your computer."
msgstr ""
"Niet-geïnstalleerde pakketten\n"
" Deze pakketten zijn niet geïnstalleerd op uw computer."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:472
msgid ""
"Obsolete and Locally Created Packages\n"
" These packages are currently installed on your computer, but they are not "
"available from any apt source. They may be obsolete and removed from the "
"archive, or you may have built a private version of them yourself."
msgstr ""
"Verouderde en lokaal aangemaakte pakketten\n"
" Deze pakketten zijn op dit moment geïnstalleerd op uw computer, maar ze "
"zijn niet beschikbaar van een apt-bron. Mogelijk zijn ze verouderd en "
"verwijderd uit het archief; ook kan het zijn dat het een versie is die u "
"zelf gebouwd heeft."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:473
msgid ""
"Virtual Packages\n"
" These packages do not exist; they are names other packages use to require "
"or provide some functionality."
msgstr ""
"Virtuele pakketten\n"
" Deze pakketten bestaan niet; het zijn namen die andere pakketten gebruiken "
"om een bepaalde functionaliteit te vereisen of daarin te voorzien."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:628
msgid ""
"Packages which are recommended by other packages\n"
" These packages are not strictly required, but they may be necessary to "
"provide full functionality in some other programs that you are installing or "
"upgrading."
msgstr ""
"Pakketten die aanbevolen worden door andere pakketten\n"
" Deze pakketten zijn niet strikt vereist, maar ze kunnen nodig zijn om te "
"voorzien in volledige functionaliteit voor bepaalde programma's die op dit "
"moment geïnstalleerd of opgewaardeerd worden."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:649
msgid ""
"Packages which are suggested by other packages\n"
" These packages are not required in order to make your system function "
"properly, but they may provide enhanced functionality for some programs that "
"you are currently installing."
msgstr ""
"Pakketten die gesuggereerd worden door andere pakketten\n"
" Deze pakketten zijn niet vereist om uw systeem correct te laten werken, "
"maar ze kunnen voorzien in verbeterde functionaliteit voor bepaalde "
"programma's die op dit moment geïnstalleerd worden."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:806
msgid "unknown"
msgstr "onbekend"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:817
#, c-format
msgid "Priority %s"
msgstr "Prioriteit %s"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:931
msgid "UNCATEGORIZED"
msgstr "BUITEN CATEGORIE"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:1058
msgid "End-user"
msgstr "Eindgebruiker"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:1059
msgid "Servers"
msgstr "Servers"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:1060
msgid "Development"
msgstr "Ontwikkeling"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:1061
msgid "Localization"
msgstr "Lokalisatie"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:1062
msgid "Hardware Support"
msgstr "Hardwareondersteuning"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:1064
msgid "Unrecognized tasks"
msgstr "Niet herkende taken"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:1125
msgid ""
"\n"
" Tasks are groups of packages which provide an easy way to select a "
"predefined set of packages for a particular purpose."
msgstr ""
"\n"
" Taken zijn groepen pakketten en bieden de mogelijkheid om op een eenvoudige "
"manier een met een bepaald doel samengesteld geheel van pakketten te "
"selecteren."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:1254
#, c-format
msgid "Bad number in format string: %ls"
msgstr "Slecht getal in formateringstekenreeks: %ls"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:1263
#, c-format
msgid "Match indices must be 1 or greater, not \"%s\""
msgstr "Een index van gelijkenis moet groter of gelijk zijn aan 1, niet \"%s\""

#: src/pkg_grouppolicy.cc:1281
#, c-format
msgid "Match index %ls is too large; available groups are (%s)"
msgstr "Index van gelijkenis %ls is te groot; beschikbare groepen zijn (%s)"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:1520
msgid "TAGLESS PACKAGES"
msgstr "PAKKETTEN ZONDER LABELS"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:1521
msgid ""
"\n"
" These packages have not yet been classified in debtags, or the debtags "
"database is not present (installing debtags may correct this problem)."
msgstr ""
"\n"
" Deze pakketten zijn nog niet geclassificeerd in debtags, of de database van "
"debtags is niet beschikbaar (het installeren van debtags zou dit probleem "
"kunnen verhelpen)."

#: src/pkg_info_screen.cc:140
msgid "Source Package: "
msgstr "Bronpakket: "

#: src/pkg_info_screen.cc:150
#, c-format
msgid "Package names provided by %s"
msgstr "Pakketnamen voorzien door %s"

#: src/pkg_info_screen.cc:163
#, c-format
msgid "Packages which depend on %s"
msgstr "Pakketten die afhangen van %s"

#: src/pkg_info_screen.cc:169
#, c-format
msgid "Versions of %s"
msgstr "Versies van %s"

#: src/pkg_item.cc:88
#, c-format
msgid ""
"%s is an essential package!%n%nAre you sure you want to remove it?%nType "
"'%s' if you are."
msgstr ""
"%s is een essentieel pakket!%n%nBent u zeker dat u het wilt verwijderen?"
"%nTyp '%s' als u zeker bent."

#: src/pkg_item.cc:373 src/pkg_ver_item.cc:748
#, c-format
msgid "Reporting a bug in %s:\n"
msgstr "Een fout rapporteren in %s:\n"

#: src/pkg_item.cc:393
msgid ""
"You are not root and I cannot find any way to become root. To reconfigure "
"this package, install the menu package, the login package, or run aptitude "
"as root."
msgstr ""
"U bent geen systeembeheerder en ik kan geen enkele manier vinden om "
"systeembeheerder te worden. Installeer het pakket menu, het pakket login, of "
"voer aptitude als systeembeheerder uit om dit pakket opnieuw te configureren."

#: src/pkg_item.cc:401
#, c-format
msgid "Reconfiguring %s\n"
msgstr "Opnieuw configureren van %s\n"

#: src/pkg_item.cc:428 src/pkg_view.cc:673
msgid "Hierarchy Editor"
msgstr "Hiërarchie-editor"

#: src/pkg_subtree.cc:159
#, c-format
msgid "This group contains %d package."
msgid_plural "This group contains %d packages."
msgstr[0] "Deze groep bevat %d pakket."
msgstr[1] "Deze groep bevat %d pakketten."

#: src/pkg_tree.cc:178
msgid "All Packages"
msgstr "Alle Pakketten"

#: src/pkg_tree.cc:282
#, c-format
msgid "No packages matched the pattern \"%ls\"."
msgstr "Er zijn geen pakketten die overeenkomen met het patroon \"%ls\"."

#: src/pkg_tree.cc:301
msgid "Enter the new package tree limit: "
msgstr "Voer de nieuwe limiet voor een pakketboom in: "

#: src/pkg_tree.cc:334
msgid "Enter the new package grouping mechanism for this display: "
msgstr ""
"Voer voor deze weergave het nieuwe mechanisme om pakketten te groeperen in: "

#: src/pkg_tree.cc:342
msgid "Enter the new package sorting mechanism for this display: "
msgstr ""
"Voer voor deze weergave het nieuwe mechanisme om pakketten te sorteren in: "

#: src/pkg_view.cc:165
msgid "Couldn't cw::util::transcode column definition"
msgstr "Kon de kolomdefinitie niet converteren met cw::util::transcode"

#: src/pkg_view.cc:172
msgid "Couldn't parse column definition"
msgstr "Kon de kolomdefinitie niet ontleden"

#: src/pkg_view.cc:223
msgid ""
"If you select a package, an explanation of why it should be installed or "
"removed will appear in this space."
msgstr ""
"Als u een pakket selecteert, dan zal in deze ruimte een verklaring "
"verschijnen waarom het geïnstalleerd of verwijderd zou moeten worden."

#: src/pkg_view.cc:575
msgid "make_package_view: error in arguments -- two main widgets??"
msgstr "make_package_view: fout in opties -- twee hoofdvensters??"

#: src/pkg_view.cc:581
msgid ""
"make_package_view: error in arguments -- bad column list for static item"
msgstr ""
"make_package_view: fout in opties -- foute kolomlijst voor statisch item"

#: src/pkg_view.cc:678
msgid "Related Dependencies"
msgstr "Gerelateerde Vereisten"

#: src/pkg_view.cc:681
msgid "Why Installed"
msgstr "Waarom Geïnstalleerd"

#: src/pkg_view.cc:700
msgid "make_package_view: bad argument!"
msgstr "make_package_view: slechte optie!"

#: src/pkg_view.cc:752
msgid "make_package_view: no main widget found"
msgstr "make_package_view: geen hoofdvenster gevonden"

#: src/qt/tabs_manager.cc:254
msgid "Perform Changes"
msgstr "Wijzigingen Doorvoeren"

#: src/qt/widgets/packages_tab.cc:72
msgid "all"
msgstr "all"

#: src/qt/widgets/packages_tab.cc:72
msgid "installed locally"
msgstr "lokaal geïnstalleerd"

#: src/qt/widgets/packages_tab.cc:72
msgid "new"
msgstr "nieuw"

#: src/qt/widgets/packages_tab.cc:78
msgid "Show:"
msgstr "Toon:"

#: src/qt/widgets/packages_tab.cc:84
msgid "Manage Filters"
msgstr "Filters Beheren"

#: src/qt/widgets/packages_tab.cc:105
msgid "Name and Description"
msgstr "Naam en Beschrijving"

#: src/qt/widgets/packages_tab.cc:111
msgid "Find:"
msgstr "Zoek:"

#: src/qt/widgets/packages_tab.cc:113
msgid "by"
msgstr "door"

#: src/qt/windows/main_window.cc:96
msgid "&File"
msgstr "&Bestand"

#: src/qt/windows/main_window.cc:104
msgid "&Packages"
msgstr "&Pakketten"

#: src/qt/windows/main_window.cc:112
msgid "&Help"
msgstr "&Hulp"

#: src/reason_fragment.cc:31
msgid "depends on"
msgstr "hangt af van"

#: src/reason_fragment.cc:33
msgid "pre-depends on"
msgstr "hangt volledig af van"

#: src/reason_fragment.cc:35
msgid "suggests"
msgstr "suggereert"

#: src/reason_fragment.cc:36
msgid "recommends"
msgstr "beveelt aan"

#: src/reason_fragment.cc:38
msgid "conflicts with"
msgstr "conflicteert met"

#: src/reason_fragment.cc:40
msgid "breaks"
msgstr "breekt"

#: src/reason_fragment.cc:42
msgid "replaces"
msgstr "vervangt"

#: src/reason_fragment.cc:43
msgid "obsoletes"
msgstr "veroudert"

#: src/reason_fragment.cc:44
msgid "enhances"
msgstr "verbetert"

#: src/reason_fragment.cc:155
#, c-format
msgid " (provided by %F)"
msgstr " (voorzien door %F)"

#: src/reason_fragment.cc:265
#, c-format
msgid "%F%s %F %F"
msgstr "%F%s %F %F"

#: src/reason_fragment.cc:314
msgid ""
"If you select a package, an explanation of its current state will appear in "
"this space."
msgstr ""
"Als u een pakket selecteert, dan zal in deze ruimte een uitleg over haar "
"huidige staat verschijnen."

#: src/reason_fragment.cc:348
msgid ""
"%B%s%b was installed automatically; it is being removed because all of the "
"packages which depend upon it are being removed:"
msgstr ""
"%B%s%b was automatisch geïnstalleerd; het wordt verwijderd omdat alle "
"pakketten die ervan afhangen worden verwijderd:"

#: src/reason_fragment.cc:352
msgid "%B%s%b will be automatically removed because of dependency errors:"
msgstr "%B%s%b zal automatisch verwijderd worden wegens fouten met vereisten:"

#: src/reason_fragment.cc:356
msgid ""
"%B%s%b will be automatically installed to satisfy the following dependencies:"
msgstr ""
"%B%s%b zal automatisch geïnstalleerd worden om te voldoen aan volgende "
"vereisten:"

#: src/reason_fragment.cc:362 src/reason_fragment.cc:374
msgid ""
"%B%s%b cannot be upgraded now, but if it could be, it would still be held at "
"version %B%s%b."
msgstr ""
"%B%s%b kan nu niet worden opgewaardeerd, maar als het kon, zou het nog op "
"versie %B%s%b vastgehouden worden."

#: src/reason_fragment.cc:365
msgid ""
"%B%s%b will not be upgraded to version %B%s%b, to avoid breaking the "
"following dependencies:"
msgstr ""
"%B%s%b zal niet opgewaardeerd worden naar versie %B%s%b, om het breken van "
"volgende vereisten te vermijden:"

#: src/reason_fragment.cc:377
msgid "%B%s%b is currently installed."
msgstr "%B%s%b is op dit moment geïnstalleerd."

#: src/reason_fragment.cc:383
msgid "%B%s%b is not currently installed."
msgstr "%B%s%b is op dit moment niet geïnstalleerd."

#: src/reason_fragment.cc:391
msgid "Some dependencies of %B%s%b are not satisfied:"
msgstr "Enkele vereisten van %B%s%b zijn niet nagekomen:"

#: src/reason_fragment.cc:395
msgid "%B%s%b will be downgraded."
msgstr "%B%s%b zal worden gedegradeerd."

#: src/reason_fragment.cc:402
msgid "%B%s%b will not be upgraded to the forbidden version %B%s%b."
msgstr "%B%s%b zal niet worden opgewaardeerd naar de verboden versie %B%s%b."

#: src/reason_fragment.cc:406
msgid ""
"%B%s%b could be upgraded to version %B%s%b, but it is being held at version "
"%B%s%b."
msgstr ""
"%B%s%b kan opgewaardeerd worden naar versie %B%s%b, maar wordt behouden op "
"versie %B%s%b."

#: src/reason_fragment.cc:413
msgid "%B%s%b will be re-installed."
msgstr "%B%s%b zal opnieuw worden geïnstalleerd."

#: src/reason_fragment.cc:417
msgid "%B%s%b will be installed."
msgstr "%B%s%b zal worden geïnstalleerd."

#: src/reason_fragment.cc:421
msgid "%B%s%b will be removed."
msgstr "%B%s%b zal worden verwijderd."

#: src/reason_fragment.cc:426
msgid "%B%s%b will be upgraded from version %B%s%b to version %B%s%b."
msgstr "%B%s%b zal worden opgewaardeerd van versie %B%s%b naar versie %B%s%b."

#: src/reason_fragment.cc:433
msgid "%B%s%b is only partly installed; its installation will be completed."
msgstr ""
"%B%s%b is slechts gedeeltelijk geïnstalleerd; de installatie zal worden "
"voltooid."

#: src/reason_fragment.cc:465
msgid ""
"The following packages depend on %B%s%b and will be broken by its removal:"
msgstr ""
"De volgende pakketten hangen af van %B%s%b en zullen defect raken door het "
"te verwijderen:"

#: src/reason_fragment.cc:468
msgid "The following packages depend on %B%s%b and are broken:"
msgstr "De volgende pakketten hangen af van %B%s%b en zijn defect:"

#: src/reason_fragment.cc:475
msgid ""
"The following packages conflict with %B%s%b and will be broken by its "
"installation:"
msgstr ""
"De volgende pakketten conflicteren met %B%s%b en zullen defect raken bij "
"zijn installatie:"

#: src/reason_fragment.cc:508
msgid ""
"The following packages depend on a version of %B%s%b other than the "
"currently installed version of %B%s%b, or conflict with the currently "
"installed version:"
msgstr ""
"De volgende pakketten hangen af van een versie van %B%s%b, verschillend van "
"de momenteel geïnstalleerde versie van %B%s%b, of conflicteren met de "
"momenteel geïnstalleerde versie:"

#: src/reason_fragment.cc:512
msgid ""
"The following packages conflict with %B%s%b, or depend on a version of it "
"which is not going to be installed."
msgstr ""
"De volgende pakketten conflicteren met %B%s%b, of hangen af van een versie "
"ervan die niet wordt geïnstalleerd:"

#: src/reason_fragment.cc:516
msgid "The following packages conflict with %B%s%b:"
msgstr "De volgende pakketten conflicteren met %B%s%b:"

#: src/reason_fragment.cc:521
msgid ""
"The following packages depend on a version of %B%s%b other than the "
"currently installed version of %B%s%b:"
msgstr ""
"De volgende pakketten hangen af van een versie van %B%s%b, verschillend van "
"de momenteel geïnstalleerde versie van %B%s%b:"

#: src/reason_fragment.cc:525
msgid ""
"The following packages depend on a version of %B%s%b which is not going to "
"be installed."
msgstr ""
"De volgende pakketten hangen af van een versie van %B%s%b die niet wordt "
"geïnstalleerd:"

#: src/reason_fragment.cc:531
msgid "upgraded"
msgstr "opgewaardeerd"

#: src/reason_fragment.cc:531
msgid "downgraded"
msgstr "gedegradeerd"

#: src/reason_fragment.cc:537
msgid ""
"The following packages depend on the currently installed version of %B%s%b "
"(%B%s%b), or conflict with the version it will be %s to (%B%s%b), and will "
"be broken if it is %s."
msgstr ""
"De volgende pakketten hangen af van de momenteel geïnstalleerde versie van %B"
"%s%b (%B%s%b), of conflicteren met de versie die het zal zijn %s naar (%B%s"
"%b), en zullen defect raken als het %s is."

#: src/reason_fragment.cc:544
msgid ""
"The following packages conflict with version %B%s%b of %B%s%b, and will be "
"broken if it is %s."
msgstr ""
"De volgende pakketten conflicteren met versie %B%s%b van %B%s%b, en zullen "
"defect raken als het %s is."

#: src/reason_fragment.cc:549
msgid ""
"The following packages depend on version %B%s%b of %B%s%b, and will be "
"broken if it is %s."
msgstr ""
"De volgende pakketten hangen af van versie %B%s%b van %B%s%b en zullen "
"defect raken als het %s is."

#: src/solution_dialog.cc:97 src/solution_screen.cc:505
msgid "The package cache is not available."
msgstr "De pakketcache is niet beschikbaar."

#: src/solution_dialog.cc:105
msgid "No packages are broken."
msgstr "Er zijn geen defecte pakketten."

#: src/solution_dialog.cc:114 src/solution_screen.cc:528
msgid "No resolution found."
msgstr "Geen oplossing gevonden."

#: src/solution_dialog.cc:183
msgid "Previous"
msgstr "Vorige"

#: src/solution_dialog.cc:184
msgid "Next"
msgstr "Volgende"

#: src/solution_dialog.cc:185
msgid "Apply"
msgstr "Toepassen"

#: src/solution_dialog.cc:186
msgid "Close"
msgstr "Sluiten"

#: src/solution_fragment.cc:168
#, c-format
msgid "%s conflicts with %s [provided by %s %s]"
msgstr "%s conflicteert met %s [voorzien door %s %s]"

#: src/solution_fragment.cc:181
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Verwijderen van %s"

#: src/solution_fragment.cc:183
#, c-format
msgid "Installing %s %s (%s)"
msgstr "Installeren %s %s (%s)"

#: src/solution_fragment.cc:189
#, c-format
msgid "Leave %ls unresolved."
msgstr "Laat %ls onopgelost."

#: src/solution_fragment.cc:415
msgid "%BRemove%b the following packages:%n"
msgstr "%BVerwijder%b de volgende pakketten:%n"

#: src/solution_fragment.cc:430
msgid "%BInstall%b the following packages:%n"
msgstr "%BInstalleer%b de volgende pakketten:%n"

#: src/solution_fragment.cc:448
msgid "%BKeep%b the following packages at their current version:%n"
msgstr "%BBehoud%b de volgende pakketten op hun huidige versie:%n"

#: src/solution_fragment.cc:472
msgid "%BUpgrade%b the following packages:%n"
msgstr "%BDoe opwaardering%b van volgende pakketten:%n"

#: src/solution_fragment.cc:492
msgid "%BDowngrade%b the following packages:%n"
msgstr " %BDegradeer%b de volgende pakketten:%n"

#: src/solution_item.cc:97
#, c-format
msgid "Remove %F [%s (%s)]"
msgstr "Verwijder %F [%s (%s)]"

#: src/solution_item.cc:104
#, c-format
msgid "Install %F [%s (%s)]"
msgstr "Installeer %F [%s (%s)]"

#: src/solution_item.cc:112
#, c-format
msgid "Cancel the installation of %F"
msgstr "Annuleer de installatie van %F"

#: src/solution_item.cc:115
#, c-format
msgid "Cancel the removal of %F"
msgstr "Annuleer het verwijderen van %F"

#: src/solution_item.cc:118
#, c-format
msgid "Keep %F at version %s (%s)"
msgstr "Behoud %F op versie %s (%s)"

#: src/solution_item.cc:126
#, c-format
msgid "Upgrade %F [%s (%s) -> %s (%s)]"
msgstr "Doe opwaardering van %F [%s (%s) -> %s (%s)]"

#: src/solution_item.cc:135
#, c-format
msgid "Downgrade %F [%s (%s) -> %s (%s)]"
msgstr "Degradeer %F [%s (%s) -> %s (%s)]"

#: src/solution_item.cc:603
#, c-format
msgid "-> Leave the dependency \"%s recommends %s\" unresolved."
msgstr "-> Laat de afhankelijkheid \"%s beveelt %s aan\" onopgelost."

#: src/solution_screen.cc:164
msgid "The following actions will resolve this dependency:"
msgstr "De volgende acties zullen deze vereiste oplossen:"

#: src/solution_screen.cc:284
msgid "Keep the following packages at their current version:"
msgstr "Behoud de volgende pakketten op hun huidige versie:"

#: src/solution_screen.cc:332
msgid "Leave the following recommendations unresolved:"
msgstr "Laat de volgende aanbevelingen onopgelost:"

#: src/solution_screen.cc:512
msgid "No broken packages."
msgstr "Geen defecte pakketten."

#: src/solution_screen.cc:542
#, c-format
msgid "open: %d; closed: %d; defer: %d; conflict: %d"
msgstr "open: %d; gesloten: %d; uitgesteld: %d; conflicten: %d"

#: src/trust.cc:19 src/trust.cc:21
msgid "WARNING"
msgstr "WAARSCHUWING"

#: src/trust.cc:20
msgid ""
"%F: This version of %s is from an %Buntrusted source%b! Installing this "
"package could allow a malicious individual to damage or take control of your "
"system."
msgstr ""
"%F: deze versie van %s is van een %Bniet vertrouwde bron%b! Dit pakket "
"installeren zou een kwaadwillige indringer kunnen binnenlaten die uw systeem "
"beschadigt of overneemt."

#. TRANSLATORS: This string is a confirmation message, which users
#. (especially CJK users) should be able to input without input
#. methods. Please include nothing but ASCII characters.
#: src/ui.cc:211
msgid "Yes, I am aware this is a very bad idea"
msgstr "Ja, ik weet dat dit een zeer slecht idee is"

#: src/ui.cc:238
msgid "Er, there aren't any errors, this shouldn't have happened.."
msgstr "Euh, er zijn geen fouten, dit zou niet mogen gebeuren..."

#: src/ui.cc:244
msgid "E:"
msgstr "E:"

#: src/ui.cc:246
msgid "W:"
msgstr "W:"

#: src/ui.cc:342
msgid ""
"WARNING: the package cache is opened in read-only mode! This change and all "
"subsequent changes will not be saved unless you stop all other running apt-"
"based programs and select \"Become root\" from the Actions menu."
msgstr ""
"WAARSCHUWING: de pakketcache is geopend in alleen-lezen modus! Deze "
"wijziging en alle volgende wijzigingen zullen niet bewaard worden tenzij u "
"de uitvoering stopt van alle andere op apt gebaseerde programma's en \"Wordt "
"systeembeheerder\" kiest in het Actie-menu."

#: src/ui.cc:348
msgid "Never display this message again."
msgstr "Toon deze mededeling nooit meer."

#: src/ui.cc:394
msgid ""
"You may not modify the state of any package while a download is underway."
msgstr ""
"U kunt de toestand van een pakket niet wijzigen terwijl er een download "
"bezig is."

#: src/ui.cc:425
msgid "You already are root!"
msgstr "U bent reeds systeembeheerder!"

#: src/ui.cc:440
msgid "Invalid Get-Root-Command; it should start with su: or sudo:"
msgstr ""
"Ongeldig commando om systeembeheerder te worden; het dient te beginnen met "
"'su:' of 'sudo:'"

#: src/ui.cc:447
#, c-format
msgid "Invalid Get-Root-Command; it should start with su: or sudo:, not %s:"
msgstr ""
"Ongeldig commando om systeembeheerder te worden; het dient te beginnen met "
"'su:' of 'sudo:', niet met '%s:'"

#: src/ui.cc:476
#, c-format
msgid "Unable to fork: %s"
msgstr "Kan %s geen afsplitsing van zichzelf (fork) laten maken"

#: src/ui.cc:580
msgid ""
"Subprocess exited with an error -- did you type your password correctly?"
msgstr ""
"Subproces is afgesloten met een fout -- heeft u uw wachtwoord correct "
"ingegeven?"

#: src/ui.cc:619
msgid "Loading cache"
msgstr "Laden van cache"

#: src/ui.cc:661
msgid "Really quit Aptitude?"
msgstr "Aptitude echt afsluiten?"

#: src/ui.cc:715 src/ui.cc:2550
msgid "Change the behavior of aptitude"
msgstr "Wijzig de werking van aptitude"

#: src/ui.cc:751
msgid "Really discard your personal settings and reload the defaults?"
msgstr "Echt uw persoonlijke instellingen negeren en de standaarden herladen?"

#: src/ui.cc:856 src/ui.cc:903 src/ui.cc:931 src/ui.cc:954
msgid "View available packages and choose actions to perform"
msgstr "Bekijk beschikbare pakketten en kies uit te voeren acties"

#: src/ui.cc:885
msgid "Recommended Packages"
msgstr "Aanbevolen Pakketten"

#: src/ui.cc:886
msgid "View packages that it is recommended that you install"
msgstr "Bekijk pakketten die voor installatie worden aanbevolen"

#: src/ui.cc:887
msgid "Recommendations"
msgstr "Aanbevelingen"

#: src/ui.cc:982
#, c-format
msgid "Information about %s"
msgstr "Informatie over %s"

#: src/ui.cc:984
#, c-format
msgid "%s info"
msgstr "%s info"

#: src/ui.cc:1005
#, c-format
msgid "Packages depending on %s"
msgstr "Pakketten die afhangen van %s"

#: src/ui.cc:1006
#, c-format
msgid "Dependencies of %s"
msgstr "Afhankelijkheden van %s"

#: src/ui.cc:1009
#, c-format
msgid "%s reverse deps"
msgstr "%s achterwaartse afhankelijkheden"

#: src/ui.cc:1010
#, c-format
msgid "%s deps"
msgstr "%s vereisten"

#: src/ui.cc:1028
#, c-format
msgid "Available versions of %s"
msgstr "Beschikbare versies van %s"

#: src/ui.cc:1030
#, c-format
msgid "%s versions"
msgstr "%s versies"

#: src/ui.cc:1036
msgid ""
"Aptitude %s%n%nCopyright 2000-2008 Daniel Burrows.%n%naptitude comes with "
"%BABSOLUTELY NO WARRANTY%b; for details see 'license' in the Help menu. "
"This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain "
"conditions; see 'license' for details."
msgstr ""
"Aptitude %s%n%nCopyright 2000-2008 Daniel Burrows.%n%naptitude komt met "
"%BABSOLUUT GEEN GARANTIE%b; voor details zie 'licentie' in het Hulp-menu. "
"Dit is vrije software, en u bent vrij om het te verspreiden onder zekere "
"voorwaarden, zie 'licentie' voor details."

#: src/ui.cc:1086 src/ui.cc:1088
msgid "License"
msgstr "Licentie"

#: src/ui.cc:1087 src/ui.cc:2642
msgid "View the terms under which you may copy and distribute aptitude"
msgstr ""
"Bekijk de voorwaarden waaronder u aptitude mag kopiëren en distribueren"

#. TRANSLATORS: You can translate help.txt and set the filename here.
#: src/ui.cc:1102
msgid "Localized file|help.txt"
msgstr "Hulp nog niet vertaald|help.txt"

#: src/ui.cc:1104
msgid "Encoding of help.txt|UTF-8"
msgstr "Codering van help.txt|UTF-8"

#: src/ui.cc:1115
msgid "Online Help"
msgstr "On-line Hulp"

#: src/ui.cc:1116
msgid "View a brief introduction to aptitude"
msgstr "Bekijk een korte introductie van aptitude"

#: src/ui.cc:1117 src/ui.cc:2792
msgid "Help"
msgstr "Hulp"

#. TRANSLATORS: You can translate README and set the filename here.
#: src/ui.cc:1126
msgid "Localized file|README"
msgstr "Nog niet vertaald|README"

#: src/ui.cc:1127
msgid "Encoding of README|ISO_8859-1"
msgstr "Codering van README|ISO_8859-1"

#: src/ui.cc:1138
msgid "User's Manual"
msgstr "Gebruikershandleiding"

#: src/ui.cc:1139
msgid "Read the full user's manual of aptitude"
msgstr "Lees de volledige gebruikershandleiding van aptitude"

#: src/ui.cc:1140
msgid "Manual"
msgstr "Handleiding"

#: src/ui.cc:1147 src/ui.cc:1149
msgid "FAQ"
msgstr "FAQ"

#: src/ui.cc:1148 src/ui.cc:2634
msgid "View a list of frequently asked questions"
msgstr "Bekijk een overzicht van veel gestelde vragen"

#: src/ui.cc:1157 src/ui.cc:1159
msgid "News"
msgstr "Nieuws"

#: src/ui.cc:1158
#, c-format
msgid "View the important changes made in each version of %s"
msgstr "Overzicht van belangrijke wijzigingen in elke versie van %s"

#: src/ui.cc:1165
#, c-format
msgid ""
"Unable to remove the old temporary directory; you should remove %s by hand."
msgstr ""
"Kan de oude tijdelijke map niet verwijderen; u dient %s handmatig te "
"verwijderen."

#: src/ui.cc:1170
#, c-format
msgid ""
"Will not remove %s; you should examine the files in it and remove them by "
"hand."
msgstr ""
"%s zal niet verwijderd worden; u dient de bestanden daarin na te kijken en "
"ze handmatig te verwijderen."

#: src/ui.cc:1196
#, c-format
msgid ""
"It appears that a previous version of aptitude left files behind in %s. "
"These files are probably useless and safe to delete.%n%nDo you want to "
"remove this directory and all its contents? If you select \"No\", you will "
"not see this message again."
msgstr ""
"Het lijkt erop dat een vorige versie van aptitude bestanden achterliet in "
"%s. Deze bestanden zijn waarschijnlijk nutteloos en kunnen veilig verwijderd "
"worden. %n%nWilt u deze map en heel de inhoud verwijderen? Als u \"Nee\" "
"kiest, zult u deze mededeling niet meer zien."

#: src/ui.cc:1268
msgid "View the progress of the package download"
msgstr "Bekijk de voortgang van het ophalen van het pakket"

#: src/ui.cc:1269
msgid "Package Download"
msgstr "Pakket Ophalen"

#: src/ui.cc:1316
msgid ""
"%BWARNING%b: untrusted versions of the following packages will be installed!"
"%n%nUntrusted packages could %Bcompromise your system's security%b. You "
"should only proceed with the installation if you are certain that this is "
"what you want to do.%n%n"
msgstr ""
"%BWAARSCHUWING%b: er worden niet vertrouwde versies van de volgende "
"pakketten geïnstalleerd!%n%nNiet vertrouwde pakketten kunnen%Bde veiligheid "
"van uw systeem compromitteren%b. Ga enkel verder met de installatie als u "
"zeker bent dat u dat wilt.%n%n"

#: src/ui.cc:1322
msgid " %S*%N %s [version %s]%n"
msgstr " %S*%N %s [versie %s]%n"

#: src/ui.cc:1328
msgid "Really Continue"
msgstr "Werkelijk verdergaan"

#: src/ui.cc:1330
msgid "Abort Installation"
msgstr "Breek installatie af"

#: src/ui.cc:1394
msgid "Preview of package installation"
msgstr "Vooruitblik op de pakketinstallatie."

#: src/ui.cc:1395
msgid "View and/or adjust the actions that will be performed"
msgstr "Bekijk en/of wijzig de acties die zullen worden uitgevoerd"

#: src/ui.cc:1457
msgid "Some packages were broken and have been fixed:"
msgstr "Enkele pakketten waren defect en zijn gerepareerd:"

#: src/ui.cc:1465
msgid "No solution to these dependency problems exists!"
msgstr "Er bestaat geen oplossing voor deze vereistenproblemen!"

#: src/ui.cc:1471
#, c-format
msgid ""
"Ran out of time while trying to resolve dependencies (press \"%s\" to try "
"harder)"
msgstr ""
"Tijdslimiet overschreden bij het proberen oplossen van vereisten (druk \"%s"
"\" om harder te proberen)"

#: src/ui.cc:1517
msgid ""
"Installing/removing packages requires administrative privileges, which you "
"currently do not have. Would you like to change to the root account?"
msgstr ""
"Installeren/verwijderen van pakketten vereist beheerdersrechten waarover u "
"momenteel niet beschikt. Wenst u over te schakelen naar een "
"beheerdersaccount?"

#: src/ui.cc:1520 src/ui.cc:1759 src/ui.cc:1820 src/ui.cc:1915
msgid "Become root"
msgstr "Word beheerder"

#: src/ui.cc:1522 src/ui.cc:1761 src/ui.cc:1822 src/ui.cc:1917
msgid "Don't become root"
msgstr "Word geen beheerder"

#: src/ui.cc:1643
msgid "No packages are scheduled to be installed, removed, or upgraded."
msgstr ""
"Er zijn geen pakketten gepland voor installatie, opwaardering of "
"verwijdering."

#: src/ui.cc:1649
msgid ""
"No packages will be installed, removed or upgraded. Some packages could be "
"upgraded, but you have not chosen to upgrade them. Type \"U\" to prepare an "
"upgrade."
msgstr ""
"Er zullen geen pakketten worden geïnstalleerd, verwijderd of opgewaardeerd. "
"Enkele pakketten kunnen worden opgewaardeerd, maar u hebt niet gekozen om ze "
"op te waarderen. Typ \"U\" om een opwaardering voor te bereiden."

#: src/ui.cc:1729
msgid "Updating package lists"
msgstr "Bijwerken van pakketlijsten"

#: src/ui.cc:1730
msgid "View the progress of the package list update"
msgstr "Bekijk de voortgang van de bijwerking van de pakketlijst"

#: src/ui.cc:1731
msgid "List Update"
msgstr "Lijst Bijwerken"

#: src/ui.cc:1756
msgid ""
"Updating the package lists requires administrative privileges, which you "
"currently do not have. Would you like to change to the root account?"
msgstr ""
"Bijwerken van pakketlijsten vereist beheerdersrechten waarover u momenteel "
"niet beschikt. Wenst u over te schakelen naar een beheerdersaccount?"

#: src/ui.cc:1771 src/ui.cc:2385
msgid "Waste time trying to find mines"
msgstr "De tijd verdrijven met het proberen vinden van mijnen"

#: src/ui.cc:1778 src/ui.cc:1866
msgid "Cleaning while a download is in progress is not allowed"
msgstr "Opschonen terwijl een download bezig is, is niet toegestaan."

#: src/ui.cc:1793
msgid "Deleting downloaded files"
msgstr "Opgehaalde bestanden worden verwijderd"

#: src/ui.cc:1807
msgid "Downloaded package files have been deleted"
msgstr "Opgehaalde pakketbestanden zijn verwijderd"

#: src/ui.cc:1817
msgid ""
"Cleaning the package cache requires administrative privileges, which you "
"currently do not have. Would you like to change to the root account?"
msgstr ""
"Bijwerken van de pakketcache vereist beheerdersrechten waarover u momenteel "
"niet beschikt. Wenst u over te schakelen naar een beheerdersaccount?"

#: src/ui.cc:1863
msgid "The apt cache file is not available; cannot auto-clean."
msgstr "De cache van apt is niet beschikbaar; kan auto-clean niet uitvoeren."

#: src/ui.cc:1901
#, c-format
msgid ""
"Obsolete downloaded package files have been deleted, freeing %sB of disk "
"space."
msgstr ""
"Verouderde opgehaalde pakketbestanden zijn verwijderd, %sB schijfruimte is "
"vrijgemaakt."

#: src/ui.cc:1912
msgid ""
"Deleting obsolete files requires administrative privileges, which you "
"currently do not have. Would you like to change to the root account?"
msgstr ""
"Het verwijderen van verouderde bestanden vereist beheerdersrechten waarover "
"u momenteel niet beschikt. Wenst u over te schakelen naar een "
"beheerdersaccount?"

#: src/ui.cc:2014
msgid "No more solutions."
msgstr "Geen oplossingen meer."

#: src/ui.cc:2222
msgid "Unable to find a solution to apply."
msgstr "Niet mogelijk om een toepasbare oplossing te vinden."

#: src/ui.cc:2228
msgid "Ran out of time while trying to find a solution."
msgstr "Tijdslimiet overschreden bij het zoeken van een oplossing."

#: src/ui.cc:2288 src/ui.cc:2290
msgid "Resolve Dependencies"
msgstr "Vereisten Oplossen"

#: src/ui.cc:2289
msgid "Search for solutions to unsatisfied dependencies"
msgstr "Zoek oplossingen voor niet nagekomen vereisten"

#: src/ui.cc:2301
#, c-format
msgid "Unable to open %ls"
msgstr "Kan %ls niet openen"

#: src/ui.cc:2307
msgid "Error while dumping resolver state"
msgstr "Fout bij het archiveren van de status van de oplosser"

#: src/ui.cc:2347
msgid "^Install/remove packages"
msgstr "^Installeer/verwijder pakketten"

#: src/ui.cc:2350
msgid "^Update package list"
msgstr "^Werk pakketlijst bij"

#: src/ui.cc:2355
msgid "Mark Up^gradable"
msgstr "Markeer ^opwaardeerbaar"

#: src/ui.cc:2360
msgid "^Forget new packages"
msgstr "^Vergeet nieuwe pakketten"

#: src/ui.cc:2364
msgid "Canc^el pending actions"
msgstr "Annuleer ^lopende acties"

#: src/ui.cc:2368
msgid "^Clean package cache"
msgstr "Schoon ^pakketcache op"

#: src/ui.cc:2372
msgid "Clean ^obsolete files"
msgstr "^Schoon verouderde bestanden op"

#: src/ui.cc:2379
msgid "^Reload package cache"
msgstr "^Herlaad pakketcache"

#: src/ui.cc:2384
msgid "^Play Minesweeper"
msgstr "Speel ^Mijnenveger"

#: src/ui.cc:2389
msgid "^Become root"
msgstr "Word ^beheerder"

#: src/ui.cc:2392
msgid "^Quit"
msgstr "^Afsluiten"

#: src/ui.cc:2399 src/ui.cc:2786
msgid "Undo"
msgstr "Ongedaan maken"

#: src/ui.cc:2408
msgid "^Install"
msgstr "^Installeer"

#: src/ui.cc:2409
msgid "Flag the currently selected package for installation or upgrade"
msgstr ""
"Markeer het momenteel geselecteerde pakket voor installatie of opwaardering"

#: src/ui.cc:2412
#| msgid "Reinstall"
msgid "R^einstall"
msgstr "H^erinstalleer"

#: src/ui.cc:2413
#| msgid "Flag the currently selected package for installation or upgrade"
msgid "Flag the currently selected package for reinstallation"
msgstr ""
"Markeer het momenteel geselecteerde pakket om opnieuw geïnstalleerd te worden"

#: src/ui.cc:2416
msgid "^Remove"
msgstr "^Verwijder"

#: src/ui.cc:2417
msgid "Flag the currently selected package for removal"
msgstr "Markeer het momenteel geselecteerde pakket voor verwijdering"

#: src/ui.cc:2420
msgid "^Purge"
msgstr "Wis (^Purge)"

#: src/ui.cc:2421
msgid ""
"Flag the currently selected package and its configuration files for removal"
msgstr ""
"Markeer het momenteel geselecteerde pakket en zijn configuratiebestanden "
"voor verwijdering"

#: src/ui.cc:2424
msgid "^Keep"
msgstr "^Behoud"

#: src/ui.cc:2425
msgid "Cancel any action on the selected package"
msgstr "Annuleer alle acties voor het geselecteerde pakket"

#: src/ui.cc:2428
msgid "^Hold"
msgstr "Bevrie^s"

#: src/ui.cc:2429
msgid ""
"Cancel any action on the selected package, and protect it from future "
"upgrades"
msgstr ""
"Annuleer alle acties voor het geselecteerde pakket en bescherm het voor "
"toekomstige opwaarderingen"

#: src/ui.cc:2432
msgid "Mark ^Auto"
msgstr "Markeer ^Automatisch"

#: src/ui.cc:2433
msgid ""
"Mark the selected package as having been automatically installed; it will "
"automatically be removed if no other packages depend on it"
msgstr ""
"Markeer het geselecteerde pakket als automatisch geïnstalleerd; het zal "
"automatisch worden verwijderd als er geen andere pakketten meer van "
"afhankelijk zijn"

#: src/ui.cc:2436
msgid "Mark ^Manual"
msgstr "Markeer ^Handmatig"

#: src/ui.cc:2437
msgid ""
"Mark the selected package as having been manually installed; it will not be "
"removed unless you manually remove it"
msgstr ""
"Markeer het geselecteerde pakket als handmatig geïnstalleerd; het zal niet "
"worden verwijderd tenzij u het handmatig verwijdert"

#: src/ui.cc:2440
msgid "^Forbid Version"
msgstr "Verbie^d Versie"

#: src/ui.cc:2441
msgid ""
"Forbid the candidate version of the selected package from being installed; "
"newer versions of the package will be installed as usual"
msgstr ""
"Verbied de installatie van de kandidaat versie van het geselecteerde pakket; "
"nieuwere versies van het pakket zullen normaal worden geïnstalleerd"

#: src/ui.cc:2445
msgid "I^nformation"
msgstr "I^nformatie"

#: src/ui.cc:2446
msgid "Display more information about the selected package"
msgstr "Toon aanvullende informatie over het geselecteerde pakket"

#: src/ui.cc:2449
msgid "C^ycle Package Information"
msgstr "^Wissel pakketinformatie"

#: src/ui.cc:2450
msgid ""
"Cycle through the modes of the package information area: it can show the "
"package's long description, a summary of its dependency status, or an "
"analysis of why the package is required."
msgstr ""
"Wissel tussen de verschillende geledingen van het venster met "
"pakketinformatie; het kan de volgende informatie tonen: een uitvoerige "
"beschrijving, een samenvatting van afhankelijkheidsinformatie, of een "
"analyse waarom het pakket vereist is."

#: src/ui.cc:2453
msgid "^Changelog"
msgstr "^Log van wijzigingen"

#: src/ui.cc:2454
msgid "Display the Debian changelog of the selected package"
msgstr ""
"Toon de log met wijzigingen die in Debian aan het geselecteerde pakket "
"aangebracht werden"

#: src/ui.cc:2461
msgid "^Examine Solution"
msgstr "^Bestudeer Oplossing"

#: src/ui.cc:2462
msgid "Examine the currently selected solution to the dependency problems."
msgstr ""
"Bestudeer de momenteel geselecteerde oplossing voor de vereistenproblemen."

#: src/ui.cc:2465
msgid "Apply ^Solution"
msgstr "^Aanvaard Oplossing"

#: src/ui.cc:2466
msgid "Perform the actions contained in the currently selected solution."
msgstr "Voer de acties behorend bij de momenteel geselecteerde oplossing uit."

#: src/ui.cc:2469
msgid "^Next Solution"
msgstr "^Volgende Oplossing"

#: src/ui.cc:2470
msgid "Select the next solution to the dependency problems."
msgstr "Selecteer de volgende oplossing voor de vereistenproblemen."

#: src/ui.cc:2473
msgid "^Previous Solution"
msgstr "V^orige Oplossing"

#: src/ui.cc:2474
msgid "Select the previous solution to the dependency problems."
msgstr "Selecteer de vorige oplossing voor de vereistenproblemen."

#: src/ui.cc:2477
msgid "^First Solution"
msgstr "^Eerste Oplossing"

#: src/ui.cc:2478
msgid "Select the first solution to the dependency problems."
msgstr "Selecteer de eerste oplossing voor de vereistenproblemen."

#: src/ui.cc:2481
msgid "^Last Solution"
msgstr "^Laatste Oplossing"

#: src/ui.cc:2482
msgid ""
"Select the last solution to the dependency problems that has been generated "
"so far."
msgstr ""
"Selecteer de voorlopig laatst gegenereerde oplossing voor de "
"vereistenproblemen."

#: src/ui.cc:2488
msgid "Toggle ^Rejected"
msgstr "Ver^worpen aan-/uitzetten"

#: src/ui.cc:2489
msgid "Toggle whether the currently selected action is rejected."
msgstr "Aan-/Uitzetten dat de momenteel geselecteerde actie verworpen wordt."

#: src/ui.cc:2493
msgid "Toggle ^Approved"
msgstr "^Goedgekeurd aan-/uitzetten"

#: src/ui.cc:2494
msgid "Toggle whether the currently selected action is approved."
msgstr "Aan-/Uitzetten dat de momenteel geselecteerde actie goedgekeurd wordt"

#: src/ui.cc:2498
msgid "^View Target"
msgstr "Bekijk ^Doelwit"

#: src/ui.cc:2499
msgid "View the package which will be affected by the selected action"
msgstr "Bekijk het pakket dat voorwerp zal zijn van de geselecteerde actie"

#: src/ui.cc:2505
msgid "Reject Breaking ^Holds"
msgstr "Be^houden pakketten niet breken"

#: src/ui.cc:2507
msgid ""
"Reject all actions that would change the state of held packages or install "
"forbidden versions"
msgstr ""
"Verwerp elke actie die zou leiden tot een wijziging van de status van "
"vastgehouden pakketten of tot de installatie van verboden versies"

#: src/ui.cc:2515
msgid "^Find"
msgstr "^Zoek"

#: src/ui.cc:2516
msgid "Search forwards"
msgstr "Zoek voorwaarts"

#: src/ui.cc:2519
msgid "^Find Backwards"
msgstr "Zoek ^Achterwaarts"

#: src/ui.cc:2520
msgid "Search backwards"
msgstr "Zoek achterwaarts"

#: src/ui.cc:2523
msgid "Find ^Again"
msgstr "Zoek ^Opnieuw"

#: src/ui.cc:2524
msgid "Repeat the last search"
msgstr "Herhaal de laatste zoekopdracht"

#: src/ui.cc:2527
msgid "Find Again ^Backwards"
msgstr "Zoek Opnieuw Achter^waarts"

#: src/ui.cc:2528
msgid "Repeat the last search in the opposite direction"
msgstr "Herhaal de laatste zoekopdracht in tegengestelde richting"

#: src/ui.cc:2532
msgid "^Limit Display"
msgstr "^Beperk Weergave"

#: src/ui.cc:2533
msgid "Apply a filter to the package list"
msgstr "Pas een filter toe op de pakketlijst"

#: src/ui.cc:2536
msgid "^Un-Limit Display"
msgstr "Annuleer Be^perking Weergave"

#: src/ui.cc:2537
msgid "Remove the filter from the package list"
msgstr "Verwijder de filter van de pakketlijst"

#: src/ui.cc:2541
msgid "Find ^Broken"
msgstr "Zoek ^Defecte"

#: src/ui.cc:2542
msgid "Find the next package with unsatisfied dependencies"
msgstr "Zoek het volgende pakket met niet-voldane vereisten"

#: src/ui.cc:2549
msgid "^Preferences"
msgstr "^Voorkeursinstellingen"

#: src/ui.cc:2554
msgid "^UI options"
msgstr "^Gebruikersinterface-opties"

#: src/ui.cc:2555
msgid "Change the settings which affect the user interface"
msgstr "Wijzig de instellingen met betrekking tot de gebruikersinterface"

#: src/ui.cc:2558
msgid "^Dependency handling"
msgstr "^Afhankelijkheidsafhandeling"

#: src/ui.cc:2559
msgid "Change the settings which affect how package dependencies are handled"
msgstr ""
"Wijzig de instellingen die bepalen hoe pakketafhankelijkheden worden "
"behandeld"

#: src/ui.cc:2562
msgid "^Miscellaneous"
msgstr "^Overige instellingen"

#: src/ui.cc:2563
msgid "Change miscellaneous program settings"
msgstr "Wijzig overige programmainstellingen"

#: src/ui.cc:2569
msgid "^Revert options"
msgstr "^Herstel Opties"

#: src/ui.cc:2570
msgid "Reset all settings to the system defaults"
msgstr "Herstel alle instellingen naar de systeemstandaard"

#: src/ui.cc:2581
msgid "^Next"
msgstr "^Volgende"

#: src/ui.cc:2582
msgid "View next display"
msgstr "Bekijk volgende weergave"

#: src/ui.cc:2585
msgid "^Prev"
msgstr "V^orige"

#: src/ui.cc:2586
msgid "View previous display"
msgstr "Bekijk vorige weergave"

#: src/ui.cc:2589
msgid "^Close"
msgstr "^Sluit"

#: src/ui.cc:2590
msgid "Close this display"
msgstr "Sluit deze weergave"

#: src/ui.cc:2595
msgid "New Package ^View"
msgstr "Nieuwe ^Pakketweergave"

#: src/ui.cc:2596
msgid "Create a new default package view"
msgstr "Maak een nieuwe standaard pakketweergave"

#: src/ui.cc:2599
msgid "Audit ^Recommendations"
msgstr "Onderzoek ^Aanbevelingen"

#: src/ui.cc:2600
msgid ""
"View packages which it is recommended that you install, but which are not "
"currently installed."
msgstr ""
"Bekijk de pakketten die voor installatie aanbevolen worden, maar die "
"momenteel niet geïnstalleerd zijn."

#: src/ui.cc:2603
msgid "New ^Flat Package List"
msgstr "^Nieuwe Platte Pakketlijst"

#: src/ui.cc:2604
msgid "View all the packages on the system in a single uncategorized list"
msgstr "Bekijk alle pakketten op het systeem in één lijst zonder categorieën"

#: src/ui.cc:2607
msgid "New ^Debtags Browser"
msgstr "Nieuwe ^Debtags-Bladeraar"

#: src/ui.cc:2609
msgid "Browse packages using Debtags data"
msgstr "Doorblader pakketten op basis van Debtags-gegevens"

#: src/ui.cc:2612
msgid "New Categorical ^Browser"
msgstr "Nieuwe ^Categoriale Bladeraar"

#: src/ui.cc:2614
msgid "Browse packages by category"
msgstr "Doorblader pakketten per categorie"

#: src/ui.cc:2622
msgid "^About"
msgstr "^Over"

#: src/ui.cc:2623
msgid "View information about this program"
msgstr "Bekijk informatie over dit programma"

#: src/ui.cc:2626
msgid "^Help"
msgstr "^Hulp"

#: src/ui.cc:2627
msgid "View the on-line help"
msgstr "Bekijk de online hulp"

#: src/ui.cc:2629
msgid "User's ^Manual"
msgstr "^Gebruikershandleiding"

#: src/ui.cc:2630
msgid "View the detailed program manual"
msgstr "Bekijk de gedetailleerde programmahandleiding"

#: src/ui.cc:2633
msgid "^FAQ"
msgstr "^FAQ"

#: src/ui.cc:2637
msgid "^News"
msgstr "^Nieuws"

#: src/ui.cc:2638
msgid "View the important changes made in each version of "
msgstr "Overzicht van belangrijke wijzigingen in elke versie van "

#: src/ui.cc:2641
msgid "^License"
msgstr "^Licentie"

#: src/ui.cc:2785
msgid "Actions"
msgstr "Acties"

#: src/ui.cc:2789
msgid "Search"
msgstr "Zoek"

#: src/ui.cc:2790
msgid "Options"
msgstr "Opties"

#: src/ui.cc:2791
msgid "Views"
msgstr "Weergaves"

#: src/ui.cc:2857
#, c-format
msgid ""
"%ls: Menu %ls: Help %ls: Quit %ls: Update %ls: Download/Install/Remove "
"Pkgs"
msgstr ""
"%ls: Menu %ls: Hulp %ls: Afsluiten %ls: Bijwerken %ls: Ophalen/Inst./"
"Verw. Pakketten"

#: src/ui.cc:3216
msgid "yes_key"
msgstr "ja-toets"

#: src/ui.cc:3217
msgid "no_key"
msgstr "nee-toets"

#: src/view_changelog.cc:273
#, c-format
msgid "%s changes"
msgstr "%s wijzigingen"

#: src/view_changelog.cc:274
msgid "View the list of changes made to this Debian package."
msgstr "Bekijk de aan dit Debian pakket gemaakte wijzigingen."

#: src/view_changelog.cc:343
#, c-format
msgid "Preparing to download the changelog of %s"
msgstr "Ophalen van log met wijzigingen aan %s wordt voorbereid"

#: src/view_changelog.cc:371
#, c-format
msgid "Failed to download the changelog of %s: %s"
msgstr "Ophalen van log met wijzigingen aan %s is mislukt: %s"

#: src/view_changelog.cc:382
#, c-format
msgid "Downloading the changelog of %s"
msgstr "Log met wijzigingen aan %s wordt opgehaald"

#: src/view_changelog.cc:415
msgid "You can only view changelogs of official Debian packages."
msgstr ""
"U kunt alleen logs bekijken van wijzigingen aan officiële Debian pakketten."

#, fuzzy
#~ msgid "No tag descriptions are available."
#~ msgstr "Niet-geïnstalleerd"

#, fuzzy
#~ msgid "No description available for %s."
#~ msgstr "Niet-geïnstalleerd"

#~ msgid " Ept support enabled.\n"
#~ msgstr " Ondersteuning van 'ept' actief.\n"

#~ msgid " Ept support disabled.\n"
#~ msgstr " Ondersteuning van 'ept' niet actief.\n"

#~ msgid "MISSING TAG"
#~ msgstr "ONTBREKEND LABEL"

#~ msgid "A package failed to install. Trying to recover:"
#~ msgstr ""
#~ "Een pakket kon niet geïnstalleerd worden. Er wordt geprobeerd om te "
#~ "herstellen:"

#~ msgid "Err "
#~ msgstr "Fout "

#~ msgid "Unable to open /usr/share/tasksel/debian-tasks.desc"
#~ msgstr "Kan /usr/share/tasksel/debian-task.desc niet openen"

#~ msgid "Press return to continue.\n"
#~ msgstr "Druk op return om verder te gaan.\n"

#~ msgid "Hierarchy editor"
#~ msgstr "Hiërarchie-editor"

#~ msgid "Leave the following dependencies unresolved:%n"
#~ msgstr "Laat de volgende afhankelijkheden onopgelost:%n"

#~ msgid "File to which the resolver state should be dumped: "
#~ msgstr "Bestand waarin de status van de oplosser moet worden gearchiveerd: "

#~ msgid "Couldn't lock list directory..are you root?"
#~ msgstr "Kon lijstmap niet vergrendelen, bent u root?"

#, fuzzy
#~ msgid "Unterminated quoted string in command: %s"
#~ msgstr "Niet-afgesloten letterlijke string na %s"

#~ msgid "fork() failed: %s"
#~ msgstr "fork() mislukt: %s"

#~ msgid "waitpid() failed: %s"
#~ msgstr "waitpid() mislukt: %s"

#~ msgid "The debtags command must not be an empty string."
#~ msgstr "De debtags-opdracht mag geen lege string zijn."

#~ msgid "The debtags command must be an absolute path."
#~ msgstr "De debtags-opdracht moet een absoluut pad hebben."

#~ msgid "The debtags command (%s) cannot be executed: %s"
#~ msgstr "De debtags-opdracht (%s) kan niet worden uigevoerd: %s"

#~ msgid "Updating debtags database"
#~ msgstr "debtags-database wordt bijgewerkt"

#~ msgid "(core dumped)"
#~ msgstr "(geheugendump gemaakt)"

#~ msgid "The debtags update process (%s update %s) was killed by signal %d%s."
#~ msgstr ""
#~ "Het debtags-bijwerkproces (%s update %s) werd gekilled door signaal %d%s."

#~ msgid ""
#~ "The debtags update process (%s update %s) exited abnormally (code %d)."
#~ msgstr ""
#~ "Het debtags-bijwerkproces (%s update %s) is abnormaal geeindigd (code %d)."

#~ msgid ""
#~ "The debtags update process (%s update %s) exited in an unexpected way "
#~ "(status %d)."
#~ msgstr ""
#~ "Het debtags-bijwerkproces (%s update %s) is abnormaal geeindigd (status "
#~ "%d)."

#~ msgid ""
#~ "Updating the debtags database (%s update %s) failed (perhaps debtags is "
#~ "not installed?): %s"
#~ msgstr ""
#~ "Kan debtags-database niet bijwerken (%s update %s; misschien is debtags "
#~ "niet geïnstalleerd?): %s"

#, fuzzy
#~| msgid "Invalid operation %s"
#~ msgid "Invalid command-line option '%s'"
#~ msgstr "Ongeldige operatie %s"

#~ msgid "Too many arguments to by-section grouping policy"
#~ msgstr "Teveel argumenten bij by-section groepeerbeleid"

#~ msgid "By-status grouping policies take no arguments"
#~ msgstr "By-status groepeerbeleid neemt geen argumenten"

#~ msgid "By-mode grouping policies take no arguments"
#~ msgstr "By-mode groepeerbeleid neemt geen argumenten"

#~ msgid "First-character grouping policies take no arguments"
#~ msgstr "First-character groepeerbeleid neemt geen argumenten"

#~ msgid "Version-generating grouping policies take no arguments"
#~ msgstr "Version-generating groepeerbeleid neemt geen argumenten"

#~ msgid "Dep-generating grouping policies take no arguments"
#~ msgstr "Dep-generating groepeerbeleid neemt geen argumenten"

#~ msgid "By-priority grouping policies take no arguments"
#~ msgstr "By-priority groepeerbeleid neemt geen argumenten"

#~ msgid "Expected no more than one argument to a tag grouping policy"
#~ msgstr ""
#~ "Verwachtte niet meer dan één argument bij beleid voor het groeperen van "
#~ "labels"

#~ msgid "Expected '(' after 'pattern'"
#~ msgstr "Verwachtte '(' na 'pattern'"

#~ msgid "Missing arguments to 'pattern'"
#~ msgstr "Ontbrekende argumenten bij 'pattern'"

#~ msgid "By-version sorting policies take no arguments"
#~ msgstr "By-version sorteerbeleid neemt geen argumenten"

#~ msgid "By-installed size sorting policies take no arguments"
#~ msgstr "By-installed size sorteerbeleid neemt geen argumenten"

#~ msgid "By-priority sorting policies take no arguments"
#~ msgstr "By-priority sorteerbeleid neemt geen argumenten"

#~ msgid ""
#~ "%BOption:%b %s\n"
#~ "%BDefault:%b %s\n"
#~ "%BValue:%b  %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "%BOptie:%b %s\n"
#~ "%BDefault:%b %s\n"
#~ "%BWaarde:%b  %s\n"

#~ msgid "Press Return to continue"
#~ msgstr "Druk op Return om verder te gaan"

#~ msgid "Search for:"
#~ msgstr "Zoek naar:"

#~ msgid ""
#~ "Unable to resolve dependencies for the upgrade (the resolver timed out)."
#~ msgstr ""
#~ "Kan afhankelijkheden voor de opwaardering niet oplossen: time-out in "
#~ "oplosser."

#, fuzzy
#~| msgid "Section"
#~ msgid "Safe actions"
#~ msgstr "Sectie"

#, fuzzy
#~| msgid "Canc^el pending actions"
#~ msgid "Cancel all user actions"
#~ msgstr "Annuleer ^lopende acties"

#, fuzzy
#~| msgid "'-' to remove packages"
#~ msgid "Remove packages"
#~ msgstr "'-' om pakketten te verwijderen"

#, fuzzy
#~| msgid "not a real package"
#~ msgid "Modify held packages"
#~ msgstr "geen werkelijk pakket"

#, fuzzy
#~| msgid "Remove the following packages:"
#~ msgid "Remove essential packages"
#~ msgstr "Verwijder de volgende pakketten:"

#~ msgid "Unknown error"
#~ msgstr "Onbekende fout"

#, fuzzy
#~| msgid "i: %F"
#~ msgid "Tier: %s"
#~ msgstr "i: %F"

#~ msgid "Downloading Changelog"
#~ msgstr "Changelog wordt opgehaald"

#, fuzzy
#~| msgid "No resolution found."
#~ msgid "No changelog found."
#~ msgstr "Geen oplossing gevonden."

#, fuzzy
#~| msgid "Cannot open package hierarchy file %s"
#~ msgid "Can't create a temporary file: %s"
#~ msgstr "Kan pakkethiërarchiebestand %s niet openen"

#~ msgid "Download Changelog"
#~ msgstr "Changelog Ophalen"

#~ msgid "Unable to delete temporary directory \"%s\""
#~ msgstr "Kan tijdelijke map \"%s\" niet verwijderen"

#, fuzzy
#~| msgid "^Install/remove packages"
#~ msgid "_Install/Remove Packages"
#~ msgstr "^Installeer/verwijder pakketten"

#, fuzzy
#~| msgid "^Update package list"
#~ msgid "_Update Package List"
#~ msgstr "^Werk pakketlijst bij"

#, fuzzy
#~| msgid "Mark Up^gradable"
#~ msgid "Mark Up_gradable"
#~ msgstr "Markeer ^opwaardeerbaar"

#, fuzzy
#~| msgid "^Forget new packages"
#~ msgid "_Forget New Packages"
#~ msgstr "Vergeet ^nieuwe pakketten"

#, fuzzy
#~| msgid "Canc^el pending actions"
#~ msgid "Canc_el Pending Actions"
#~ msgstr "Annuleer ^lopende acties"

#, fuzzy
#~| msgid "^Clean package cache"
#~ msgid "C_lean Package Cache"
#~ msgstr "Schoon ^pakketcache"

#, fuzzy
#~| msgid "Clean ^obsolete files"
#~ msgid "Clean _Obsolete Files"
#~ msgstr "^Schoon veroudere bestanden"

#, fuzzy
#~| msgid "^Reload package cache"
#~ msgid "_Reload Package Cache"
#~ msgstr "^Herlaad pakketcache"

#, fuzzy
#~| msgid "^Play Minesweeper"
#~ msgid "_Play Minesweeper"
#~ msgstr "Speel ^Mijnenveger"

#, fuzzy
#~| msgid "Become root"
#~ msgid "_Become Root"
#~ msgstr "Word root"

#, fuzzy
#~| msgid "^Quit"
#~ msgid "_Quit"
#~ msgstr "^Afsluiten"

#, fuzzy
#~| msgid "Dependency handling"
#~ msgid "Find _Dependency Chains"
#~ msgstr "Afhankelijkheidsafhandeling"

#, fuzzy
#~| msgid "delete"
#~ msgid "gtk-close"
#~ msgstr "verwijderen"

#, fuzzy
#~| msgid "yes"
#~ msgid "gtk-yes"
#~ msgstr "ja"

#~ msgid "but it is not installable"
#~ msgstr "maar het is niet installeerbaar"

#~ msgid "E: The %s command takes no arguments\n"
#~ msgstr "E: Het commando '%s' kent geen argumenten\n"

#~ msgid ""
#~ "The options --safe-resolver and --full-resolver are not meaningful\n"
#~ "for %s, which always uses the safe resolver.\n"
#~ msgstr ""
#~ "De optios -safe-resolver en --full-resolver hebben geen betekenis\n"
#~ "voor %s, dat altijd de veilige oplosser gebruikt.\n"

#, fuzzy
#~| msgid "delete"
#~ msgid "gtk-delete"
#~ msgstr "verwijderen"

#~ msgid "(for %s)"
#~ msgid_plural "(for %s)"
#~ msgstr[0] "(voor %s)"
#~ msgstr[1] "(voor %s)"

#~ msgid ""
#~ "The resolver timed out after producing a solution; some possible upgrades "
#~ "might not be performed."
#~ msgstr ""
#~ "Time-out in de oplosser na het vinden van een oplossing; mogelijk worden "
#~ "sommige opwaarderingen niet uitgevoerd."

#~ msgid ""
#~ "Dependency resolution incomplete (%s); some possible upgrades might not "
#~ "be performed."
#~ msgstr ""
#~ "Oplossing van afhankelijkheden is onvolledig (%s); mogelijk worden "
#~ "sommige opwaarderingen niet uitgevoerd."

#, fuzzy
#~| msgid "Dependency handling"
#~ msgid "Dependency Chain"
#~ msgstr "Afhankelijkheidsafhandeling"

#, fuzzy
#~| msgid "Config files"
#~ msgid "Conffile Diff"
#~ msgstr "Config-bestanden"

#, fuzzy
#~| msgid "death"
#~ msgid "Fetch"
#~ msgstr "dood"

#, fuzzy
#~| msgid "No broken packages."
#~ msgid "Nothing to do: there are no broken packages."
#~ msgstr "Geen defecte pakketten."

#, fuzzy
#~| msgid "No resolution found."
#~ msgid "No resolutions found."
#~ msgstr "Geen oplossing gevonden."

#~ msgid "Score is %d"
#~ msgstr " Score is %d"

#, fuzzy
#~| msgid "Install"
#~ msgid "_Install"
#~ msgstr "Installeren"

#, fuzzy
#~| msgid "Remove"
#~ msgid "_Remove"
#~ msgstr "Verwijderen"

#, fuzzy
#~| msgid "^Purge"
#~ msgid "_Purge"
#~ msgstr "^Wis (purge)"

#, fuzzy
#~| msgid "Keep"
#~ msgid "_Keep"
#~ msgstr "Behouden"

#, fuzzy
#~| msgid "Hold"
#~ msgid "_Hold"
#~ msgstr "Bevriezen"

#, fuzzy
#~| msgid "Mark ^Auto"
#~ msgid "Mark _Auto"
#~ msgstr "Markeer ^Automatisch"

#, fuzzy
#~| msgid "Mark ^Manual"
#~ msgid "Mark _Manual"
#~ msgstr "Markeer ^Handmatig"

#, fuzzy
#~| msgid "^Forbid Version"
#~ msgid "_Forbid Version"
#~ msgstr "V^erbied Versie"

#, fuzzy
#~| msgid "Resolver"
#~ msgid "Resolver:"
#~ msgstr "Oplosser"

#, fuzzy
#~| msgid "Preview"
#~ msgid "Preview:"
#~ msgstr "Vooruitblik"

#, fuzzy
#~| msgid "No packages are broken."
#~ msgid "%d packages are broken."
#~ msgstr "Er zijn geen defecte pakketten."

#, fuzzy
#~| msgid "%d install"
#~| msgid_plural "%d installs"
#~ msgid "%d packages to install"
#~ msgstr "%d installatie"

#, fuzzy
#~| msgid "No packages are broken."
#~ msgid "%d packages to remove"
#~ msgstr "Er zijn geen defecte pakketten."

#~ msgid "Yes"
#~ msgstr "Ja"

#~ msgid "No"
#~ msgstr "Nee"

#~ msgid "Automatically Installed"
#~ msgstr "Automatisch geïnstalleerd"

#~ msgid "Unchanged"
#~ msgstr "Ongewijzigd"

#~ msgid "Remove [unused]"
#~ msgstr "[niet-gebruikte] verwijderen"

#~ msgid "Hold [auto]"
#~ msgstr "[auto] behouden"

#~ msgid "Install [auto]"
#~ msgstr "[auto] installeren"

#~ msgid "Remove [auto]"
#~ msgstr "[auto] verwijderen"

#~ msgid "Essential"
#~ msgstr "Essentieel"

#~ msgid "Config Files Remain"
#~ msgstr "Configuratiebestanden Blijven"

#~ msgid "Garbage"
#~ msgstr "Rommel"

#~ msgid "No reverse dependencies"
#~ msgstr "Geen omgekeerde afhankelijkheden"

#~ msgid "New Package"
#~ msgstr "Nieuw Pakket"

#~ msgid "Upgradable"
#~ msgstr "Opwaardeerbaar"

#~ msgid "Obsolete"
#~ msgstr "Verouderd"

#~ msgid "Not enough resources to create thread"
#~ msgstr "Niet genoeg bronnen om thread aan te maken"

#~ msgid "Formatting marker with missing format code"
#~ msgstr "Opmaakaanduider zonder opmaakcode"

#~ msgid "Bad format parameter"
#~ msgstr "Onjuiste opmaakparameter"

#~ msgid "Sorry, control modifiers may not be used with unprintable characters"
#~ msgstr ""
#~ "Sorry, controlemodificatoren mogen niet gebruikt worden met niet-"
#~ "printbare karakters"

#~ msgid "Ouch! Got SIGTERM, dying..\n"
#~ msgstr "Kuch! Kreeg SIGTERM, stervend..\n"

#~ msgid "Ouch! Got SIGSEGV, dying..\n"
#~ msgstr "Kuch! Kreeg SIGSEGV, stervend..\n"

#~ msgid "Ouch! Got SIGABRT, dying..\n"
#~ msgstr "Kuch! Kreeg SIGABRT, stervend..\n"

#~ msgid "Ouch! Got SIGQUIT, dying..\n"
#~ msgstr "Kuch! Kreeg SIGQUIT, stervend..\n"

#~ msgid ""
#~ "Unable to load filename: the string %ls has no multibyte representation."
#~ msgstr ""
#~ "Kan bestandsnaam niet laden; de string %ls heeft geen multibyte-"
#~ "voorstelling."

#~ msgid "TOP LEVEL"
#~ msgstr "TOP NIVEAU"

#~ msgid "Internal buffer overflow on package \"%s\" while writing state file"
#~ msgstr ""
#~ "Interne bufferoverloop op pakket \"%s\" bij schrijven naar statusbestand"

#~ msgid ""
#~ "Packages which set up your computer to perform a particular task\n"
#~ " Packages in the 'Tasks' section contain no files; they merely depend "
#~ "upon other packages. These packages provide an easy way to select a "
#~ "predefined set of packages for a specialized task."
#~ msgstr ""
#~ "Pakketten die uw computer instellen voor een specifieke taak\n"
#~ " Pakketten in de 'Tasks'-sectie bevatten geen bestanden; ze hangen af van "
#~ "andere pakketten. Deze pakketten zorgen voor een gemakkelijke methode om "
#~ "een voorgedefinieerde verzameling pakketten te selecteren voor een "
#~ "gespecialiseerde taak."

#~ msgid ""
#~ "Packages with no declared section\n"
#~ " No section is given for these packages. Perhaps there is an error in the "
#~ "Packages file?"
#~ msgstr ""
#~ "Pakketten zonder opgegeven sectie\n"
#~ " Er is geen sectie opgegeven voor deze pakketten. Misschien is er een "
#~ "fout in het bestand Packages?"

#~ msgid ""
#~ "Administrative utilities (install software, manage users, etc)\n"
#~ " Packages in the 'admin' section allow you to perform administrative "
#~ "tasks such as installing software, managing users, configuring and "
#~ "monitoring your system, examining network traffic, and so on."
#~ msgstr ""
#~ "Administratieve hulpmiddelen (installatiesoftware, gebruikersbeheer, "
#~ "enz)\n"
#~ " Pakketten in de 'admin'-sectie staan u toe om administratieve taken "
#~ "zoals software installeren, gebruikers beheren, configureren van en "
#~ "toezien op uw systeem, netwerktraffiek onderzoeken, en zo verder, uit te "
#~ "voeren."

#~ msgid ""
#~ "Packages converted from foreign formats (rpm, tgz, etc)\n"
#~ " Packages in the 'alien' section were created by the 'alien' program from "
#~ "a non-Debian package format such as RPM"
#~ msgstr ""
#~ "Pakketten geconverteerd van vreemde indelingen (rpm, tgz, enz)\n"
#~ " Pakketten in de 'alien'-sectie werden gecreëerd met het 'alien'-"
#~ "programma uit een niet-Debian-pakketindeling zoals RPM."

#~ msgid ""
#~ "The Debian base system\n"
#~ " Packages in the 'base' section are part of the initial system "
#~ "installation."
#~ msgstr ""
#~ "Het basis Debian-systeem\n"
#~ " Pakketten in de 'base'-sectie behoren tot het initiële "
#~ "installatiesysteem."

#~ msgid ""
#~ "Programs for faxmodems and other communication devices\n"
#~ " Packages in the 'comm' section are used to control modems and other "
#~ "hardware communications devices. This includes software to control "
#~ "faxmodems (for instance, PPP for dial-up internet connections and "
#~ "programs originally written for that purpose, such as zmodem/kermit), as "
#~ "well as software to control cellular phones, interface with FidoNet, and "
#~ "run a BBS."
#~ msgstr ""
#~ "Programma's voor faxmodems en andere communicatietoestellen\n"
#~ " Pakketten in de 'comm'-sectie worden gebruikt om modems en andere "
#~ "communicatietoestellen te besturen. Dit is ook software om faxmodems te "
#~ "besturen (bijvoorbeeld, PPP voor internetinbelverbindingen en programma's "
#~ "origineel voor dat doel geschreven zoals zmodem/kermit), alsook software "
#~ "om mobiele telefoons te besturen, interface met FidoNet, en voeren een "
#~ "BBS uit."

#~ msgid ""
#~ "Utilities and programs for software development\n"
#~ " Packages in the 'devel' section are used to write new software and work "
#~ "on existing software. Non-programmers who do not compile their own "
#~ "software probably do not need much software from this section.\n"
#~ " .\n"
#~ " It includes compilers, debugging tools, programmer's editors, source "
#~ "processing tools, and other things related to software development."
#~ msgstr ""
#~ "Hulpmiddelen en programma's voor softwareontwikkeling\n"
#~ " Pakketten in de 'devel'-sectie worden gebruikt om nieuwe software te "
#~ "schrijven en te werken aan bestaande software. Niet-programmeurs die niet "
#~ "hun eigen software compileren, zullen waarschijnlijk niet veel software "
#~ "nodig hebben uit deze sectie.\n"
#~ " .\n"
#~ "Dit zijn compilers, debug-hulpmiddelen, programmeereditors, hulpmiddelen "
#~ "voor broncodebewerking, en andere aan softwareontwikkeling gerelateerde "
#~ "software."

#~ msgid ""
#~ "Documentation and specialized programs for viewing documentation\n"
#~ " Packages in the 'doc' section document parts of the Debian system, or "
#~ "are viewers for documentation formats."
#~ msgstr ""
#~ "Documentatie en gespecialiseerde software om documentatie te bekijken\n"
#~ " Pakketten in de 'doc'-sectie documenteren delen van het Debian-systeem, "
#~ "of zijn programma's om documentatie-indelingen te bekijken."

#~ msgid ""
#~ "Text editors and word processors\n"
#~ " Packages in the 'editors' section allow you to edit plain ASCII text. "
#~ "These are not necessarily word processors, although some word processors "
#~ "may be found in this section."
#~ msgstr ""
#~ "Teksteditors en tekstverwerkers\n"
#~ " Pakketten in de 'editors'-sectie staan u toe om platte ASCII-tekst te "
#~ "wijzigen. Dit zijn niet noodzakelijk tekstverwerkers, alhoewel er enkele "
#~ "tekstverwerkers zich bevinden in deze sectie."

#~ msgid ""
#~ "Programs for working with circuits and electronics\n"
#~ " Packages in the 'electronics' section include circuit design tools, "
#~ "simulators and assemblers for microcontrollers, and other related "
#~ "software."
#~ msgstr ""
#~ "Programma's om met circuits en elektronica te werken\n"
#~ " Pakketten in de 'electronics'-sectie zijn circuit-ontwerpmiddelen, "
#~ "simulatoren en assemblers voor microcontrollers, en andere gerelateerde "
#~ "software."

#~ msgid ""
#~ "Programs for embedded systems\n"
#~ " Packages in the 'embedded' section are meant to run on embedded devices. "
#~ "Embedded devices are specialized hardware devices with much less power "
#~ "than a typical desktop system: for instance, a PDA, a cell phone, or a "
#~ "Tivo."
#~ msgstr ""
#~ "Programma's voor ingebedde systemen\n"
#~ " Pakketten in de 'embedded'-sectie zijn bedoeld om op ingebedde systemen "
#~ "te worden uitgevoerd. Ingebedde systemen zijn gespecialiseerde toestellen "
#~ "met veel minder kracht dan een typisch desktop-systeem: bijvoorbeeld, een "
#~ "PDA, een mobiele telefoon, of een Tivo."

#~ msgid ""
#~ "The GNOME Desktop System\n"
#~ " GNOME is a collection of software which provides an easy-to-use desktop "
#~ "environment for Linux. Packages in the 'gnome' section are part of the "
#~ "GNOME environment or closely integrated into it."
#~ msgstr ""
#~ "Het GNOME-desktopsysteem\n"
#~ " GNOME is een collectie software die een gemakkelijk te gebruiken "
#~ "desktopomgeving voor Linux aanbiedt. Pakketten in de 'gnome'-sectie zijn "
#~ "deel van de GNOME-omgeving of er sterk mee geïntegreerd."

#~ msgid ""
#~ "Games, toys, and fun programs\n"
#~ " Packages in the 'games' section are meant primarily for entertainment."
#~ msgstr ""
#~ "Spelletjes en leuke programma's\n"
#~ " Pakketten in de 'games'-sectie zijn vooral bedoeld voor ontspanning."

#~ msgid ""
#~ "Utilities to create, view, and edit graphics files\n"
#~ " Packages in the 'graphics' section include viewers for image files, "
#~ "image processing and manipulation software, software to interact with "
#~ "graphics hardware (such as video cards, scanners, and digital cameras), "
#~ "and programming tools for handling graphics."
#~ msgstr ""
#~ "Middelen om grafische bestanden aan te maken, te bekijken en te wijzigen\n"
#~ " Pakketten in de 'graphics'-sectie zijn programma's om beeldbestanden te "
#~ "bekijken, beeldbewerkingssoftware, software om met grafische hardware te "
#~ "interageren (zoals videokaarten, scanners en digitale camera's), en "
#~ "programmeermiddelen voor tekeningen."

#~ msgid ""
#~ "Software for ham radio operators\n"
#~ " Packages in the 'hamradio' section are meant primarily for ham radio "
#~ "operators."
#~ msgstr ""
#~ "Software voor amateurradio\n"
#~ " Pakketten in de 'hamradio'-sectie zijn vooral bedoeld voor amateurradio."

#~ msgid ""
#~ "Interpreters for interpreted languages\n"
#~ " Packages in the 'interpreters' section include interpreters for "
#~ "languages like Python, Perl, and Ruby, and libraries for these same "
#~ "languages."
#~ msgstr ""
#~ "Vertolkers voor vertolkte talen\n"
#~ " Pakketten in de 'interpreters'-sectie zijn vertolkers voor talen als "
#~ "Python, Perl en Ruby en bibliotheken voor deze talen."

#~ msgid ""
#~ "The KDE Desktop System\n"
#~ " KDE is a collection of software which provides an easy-to-use desktop "
#~ "environment for Linux. Packages in the 'kde' section are part of the KDE "
#~ "environment or closely integrated into it."
#~ msgstr ""
#~ "Het KDE-desktopsysteem\n"
#~ " KDE is een collectie software die een gemakkelijk te gebruiken "
#~ "desktopomgeving voor Linux aanbiedt. Pakketten in de 'kde'-sectie zijn "
#~ "deel van de KDE-omgeving of zijn er sterk mee geïntegreerd."

#~ msgid ""
#~ "Development files for libraries\n"
#~ " Packages in the 'libdevel' section contain files required for building "
#~ "programs that use libraries in the 'libs' section. You don't need "
#~ "packages from this section unless you want to compile software yourself."
#~ msgstr ""
#~ "Ontwikkelingsbestanden voor bibliotheken\n"
#~ " Pakketten in de 'libdevel'-sectie bevatten bestanden nodig om "
#~ "programma's te bouwen die bibliotheken gebruiken uit de 'libs'-sectie. U "
#~ "heeft geen pakketten uit deze sectie nodig, tenzij u uw sofware zelf wilt "
#~ "vertalen."

#~ msgid ""
#~ "Collections of software routines\n"
#~ " Packages in the 'libs' section provide necessary functionality for other "
#~ "software on the computer. With very few exceptions, you should not need "
#~ "to explicitly install a package from this section; the package system "
#~ "will install them as required to fulfill dependencies."
#~ msgstr ""
#~ "Collecties softwareroutines\n"
#~ " Pakketten in de 'libs'-sectie bieden de nodige functionaliteit aan voor "
#~ "andere software op de computer. Met zeer weinig uitzonderingen, moet u "
#~ "niet expliciet pakketten uit deze sectie installeren; het pakketsysteem "
#~ "zal ze installeren indien nodig om afhankelijkheden na te komen."

#~ msgid ""
#~ "Perl interpreter and libraries\n"
#~ " Packages in the 'perl' section provide the Perl programming language and "
#~ "many third-party libraries for it. Unless you are a Perl programmer, you "
#~ "don't need to install packages from this section explicitly; the package "
#~ "system will install them if they are required."
#~ msgstr ""
#~ "Perl-vertolker en -bibliotheken\n"
#~ " Pakketten in de 'perl'-sectie bieden de Perl-programmeertaal aan en vele "
#~ "externe bibliotheken. Tenzij u een Perl-programmeur bent, moet u niet "
#~ "expliciet pakketten uit deze sectie selecteren; het pakketsysteem zal ze "
#~ "installeren als ze nodig zijn."

#~ msgid ""
#~ "Python interpreter and libraries\n"
#~ " Packages in the 'python' section provide the Python programming language "
#~ "and many third-party libraries for it. Unless you are a Python "
#~ "programmer, you don't need to install packages from this section "
#~ "explicitly; the package system will install them if they are required."
#~ msgstr ""
#~ "Python-vertolker en -bibliotheken\n"
#~ " Pakketten in de 'python'-sectie bieden de Python-programmeertaal aan en "
#~ "vele externe bibliotheken. Tenzij u een Python-programmeur bent, moet u "
#~ "niet expliciet pakketten selecteren uit deze sectie; het pakketsysteem "
#~ "zal ze installeren indien nodig."

#~ msgid ""
#~ "Programs to write, send, and route email messages\n"
#~ " Packages in the 'mail' section include mail readers, mail transport "
#~ "daemons, mailing list software, and spam filters, as well as various "
#~ "other software related to electronic mail."
#~ msgstr ""
#~ "Programma's om e-mailberichten te schrijven, te versturen en te routen\n"
#~ " Pakketten in de 'mail'-sectie zijn e-maillezers, e-mailtransport-"
#~ "achtergronddiensten, mailinglijstsoftware en spamfilters, alsook "
#~ "verschillende andere pakketten gerelateerd aan elektronische post."

#~ msgid ""
#~ "Numeric analysis and other mathematics-related software\n"
#~ " Packages in the 'math' section include calculators, languages for "
#~ "mathematical computation (similar to Mathematica), symbolic algebra "
#~ "packages, and programs to visualize mathematical objects."
#~ msgstr ""
#~ "Numerieke analyse- en andere wiskunde-gerelateerde software\n"
#~ " Pakketten in de 'math'-sectie zijn rekenaars, wiskundige talen (zoals "
#~ "Mathematica), symbolische algebrapakketten en programma's om wiskundige "
#~ "objecten voor te stellen."

#~ msgid ""
#~ "Miscellaneous software\n"
#~ " Packages in the 'misc' section have too unusual a function to be "
#~ "classified."
#~ msgstr ""
#~ "Gemengde software\n"
#~ " Pakketten in de 'misc'-sectie hebben een te ongewone functie om ze te "
#~ "classificeren."

#~ msgid ""
#~ "Programs to connect to and provide various services\n"
#~ " Packages in the 'net' section include clients and servers for many "
#~ "protocols, tools to manipulate and debug low-level network protocols, IM "
#~ "systems, and other network-related software."
#~ msgstr ""
#~ "Programma's om verbindingen te maken en verschillende andere diensten aan "
#~ "te bieden\n"
#~ " Pakketten in de 'net'-sectie zijn clients en servers voor vele "
#~ "protocols, middelen om lage-niveaunetwerkprotocols te beheersen en "
#~ "debuggen, IM-systemen en andere netwerkgerelateerde software."

#~ msgid ""
#~ "Usenet clients and servers\n"
#~ " Packages in the 'news' section are related to the Usenet distributed "
#~ "news system. They include news readers and news servers."
#~ msgstr ""
#~ "Usenet-clients en -servers\n"
#~ " Pakketten in de 'news'-sectie zijn gerelateerd aan het Usenet "
#~ "gedistribueerde nieuwssysteem. Dit zijn nieuwslezers en nieuwsservers."

#~ msgid ""
#~ "Obsolete libraries\n"
#~ " Packages in the 'oldlibs' section are obsolete and should not be used by "
#~ "new software. They are provided for compatibility reasons, or because "
#~ "software distributed by Debian still requires them.\n"
#~ " .\n"
#~ " With very few exceptions, you should not need to explicitly install a "
#~ "package from this section; the package system will install them as "
#~ "required to fulfill dependencies."
#~ msgstr ""
#~ "Verouderde bibliotheken\n"
#~ " Pakketten in de 'oldlibs'-sectie zijn verouderd en mogen niet gebruikt "
#~ "worden voor nieuwe software. Ze zijn meegeleverd voor "
#~ "compatibiliteitsredenen, of omdat software door Debian gedistribueerd ze "
#~ "nog nodig hebben.\n"
#~ " .\n"
#~ " Met zeer weinig uitzonderingen, moet u niet expliciet pakketten "
#~ "installeren uit deze sectie; het pakketsysteem zal ze installeren indien "
#~ "ze nodig zijn om afhankelijkheden na te komen."

#~ msgid ""
#~ "Emulators and software to read foreign filesystems\n"
#~ " Packages in the 'otherosfs' section emulate hardware and operating "
#~ "systems and provide tools for transferring data between different "
#~ "operating systems and hardware platforms. (for instance, utilities to "
#~ "read DOS floppies, and utilities to communicate with Palm Pilots)\n"
#~ " .\n"
#~ " It is worth noting that CD burning software is included in THIS section."
#~ msgstr ""
#~ "Emulatoren en software om vreemde bestandssystemen te lezen\n"
#~ " Pakketten in de 'otherosfs'-sectie emuleren hardware en "
#~ "besturingssystemen en bieden middelen aan voor datatransfer tussen "
#~ "verschillende besturingssystemen en hardwareplatvormen. (bijvoorbeeld "
#~ "hulpmiddelen om DOS-schijven te lezen, en hulpmiddelen om met Palm Pilots "
#~ "te communiceren)\n"
#~ " .\n"
#~ " CD-brandsoftware bevindt zich in DEZE sectie."

#~ msgid ""
#~ "Software for scientific work\n"
#~ " Packages in the 'science' section include tools for astronomy, biology, "
#~ "and chemistry, as well as other science-related software."
#~ msgstr ""
#~ "Software voor wetenschappelijk werk\n"
#~ " Pakketten in de 'science'-sectie zijn hulpmiddelen voor astronomie, "
#~ "biologie en scheikunde alsook andere wetenschapsgerelateerde software."

#~ msgid ""
#~ "Command shells and alternative console environments\n"
#~ " Packages in the 'shells' section include programs providing a command-"
#~ "line interface."
#~ msgstr ""
#~ "Commando-shells en alternatieve consoleomgevingen\n"
#~ " Pakketten in de 'shells'-sectie zijn programma's die een commandoregel-"
#~ "interface aanbieden."

#~ msgid ""
#~ "Utilities to play and record sound\n"
#~ " Packages in the 'sound' section include sound players, recorders, and "
#~ "encoders for many formats, mixers and volume controls, MIDI sequencers "
#~ "and programs to generate musical notation, drivers for sound hardware, "
#~ "and sound processing software."
#~ msgstr ""
#~ "Hulpmiddelen om geluid af te spelen en op te nemen\n"
#~ " Pakketten in de 'sound'-sectie zijn geluidsspelers, -opnemers, en "
#~ "codeerders voor vele indelingen, mixers en volumesturingen, MIDI-"
#~ "sequencers en programma's voor muzikale notatie, stuurprogramma's voor "
#~ "geluidshardware en geluidsbewerkingssoftware."

#~ msgid ""
#~ "The TeX typesetting system\n"
#~ " Packages in the 'tex' section are related to TeX, a system for producing "
#~ "high-quality typeset output. They include TeX itself, TeX packages, "
#~ "editors designed for TeX, utilities to convert TeX and TeX output files "
#~ "to various formats, TeX fonts, and other software related to TeX."
#~ msgstr ""
#~ "Het TeX-letterzetsysteem\n"
#~ " Pakketten in de 'tex'-sectie zijn gerelateerd aan TeX, een systeem om "
#~ "hoge kwaliteit letterzetuitvoer te verkrijgen. Het zijn TeX zelf, TeX-"
#~ "pakketten, editors ontworpen voor TeX, hulpmiddelen om TeX- en TeX-"
#~ "uitvoerbestanden te converteren naar verschillende indelingen, TeX-fonts "
#~ "en andere software gerelateerd aan TeX."

#~ msgid ""
#~ "Text processing utilities\n"
#~ " Packages in the 'text' section include text filters and processors, "
#~ "spelling checkers, dictionary programs, utilities to convert between "
#~ "character encodings and text file formats (eg, Unix and DOS), text "
#~ "formatters and pretty-printers, and other software which operates on "
#~ "plain text."
#~ msgstr ""
#~ "Tekstverwerkinghulpmiddelen\n"
#~ " Pakketten in de 'text'-sectie zijn tekstfilters en tekstverwerkers, "
#~ "spellingcheckers, woordenboekprogramma's, hulpmiddelen om tussen "
#~ "verschillende tekencoderingen te converteren en tekstbestandindelingen "
#~ "(zoals Unix en DOS), tekstindelers en pretty-printers en andere software "
#~ "die op platte tekst werkt."

#~ msgid ""
#~ "Various system utilities\n"
#~ " Packages in the 'utils' section are utilities whose purpose is too "
#~ "unique to be classified."
#~ msgstr ""
#~ "Verschillende systeemhulpmiddelen\n"
#~ " Pakketten in de 'utils'-sectie zijn hulpmiddelen waarvan het doel te "
#~ "uniek is om ze te classificeren."

#~ msgid ""
#~ "Web browsers, servers, proxies, and other tools\n"
#~ " Packages in the 'web' section include Web browsers, Web servers and "
#~ "proxies, software to write CGI scripts or Web-based programs, pre-written "
#~ "Web-based programs, and other software related to the World Wide Web."
#~ msgstr ""
#~ "Web-browsers, servers, proxies en andere hulpmiddelen\n"
#~ " Pakketten in de 'web'-sectie zijn Web-browsers, Web-servers en -proxies, "
#~ "software om CGI-scripts te schrijven of Web-gebaseerde programma's, "
#~ "voorgeschreven Web-gebaseerde programma's en andere software gerelateerd "
#~ "aan het Wereld Wijde Web."

#~ msgid ""
#~ "The X window system and related software\n"
#~ " Packages in the 'x11' section include the core packages for the X window "
#~ "system, window managers, utility programs for X, and miscellaneous "
#~ "programs with an X GUI which were placed here because they didn't fit "
#~ "anywhere else."
#~ msgstr ""
#~ "Het X window system en gerelateerde software\n"
#~ " Pakketten in de 'x11'-sectie zijn de kernpakketten voor het X window "
#~ "system, vensterbeheerders, hulpprogramma's voor X en allerlei programma's "
#~ "met een X-GUI die hierin zijn geplaatst omdat ze nergens anders in passen."

#~ msgid ""
#~ "Programs which depend on software not in Debian\n"
#~ " Packages in the 'contrib' section are not part of Debian.\n"
#~ " .\n"
#~ " These packages are Free Software, but they depend on software which is "
#~ "not part of Debian. This may be because it is not Free Software, but is "
#~ "packaged in the non-free section of the archive, because Debian cannot "
#~ "distribute it at all, or (in rare cases) because no-one has packaged it "
#~ "yet.\n"
#~ " .\n"
#~ " For more information about what Debian considers to be Free Software, "
#~ "see http://www.debian.org/social_contract#guidelines";
#~ msgstr ""
#~ "Programma's die afhangen van software niet in Debian\n"
#~ " Pakketten in de 'contrib'-sectie zijn geen deel van Debian\n"
#~ " .\n"
#~ " Deze pakketten zijn Vrije Software, maar ze hangen af van software die "
#~ "niet deel uitmaakt van Debian. Dit kan zijn omdat die geen Vrije Software "
#~ "zijn, maar zich in pakketten in de non-free-sectie van het archief "
#~ "bevinden, omdat Debian ze helemaal niet kan verspreiden, of (in zeldzame "
#~ "gevallen) omdat niemand er een pakket voor heeft gemaakt.\n"
#~ " .\n"
#~ " Voor meer informatie over wat Debian denkt over Vrije Software, zie "
#~ "http://www.debian.org/social_contract#guidelines";

#~ msgid ""
#~ "The main Debian archive\n"
#~ " The Debian distribution consists of packages from the 'main' section. "
#~ "Every package in 'main' is Free Software.\n"
#~ " .\n"
#~ " For more information about what Debian considers to be Free Software, "
#~ "see http://www.debian.org/social_contract#guidelines";
#~ msgstr ""
#~ "Het main Debian-archief\n"
#~ " De Debian-distributie bestaat uit pakketten uit de 'main'-sectie. Elk "
#~ "pakket in 'main' is Vrije Software.\n"
#~ " .\n"
#~ " Voor meer informatie over wat Debian denkt over Vrije Software, zie "
#~ "http://www.debian.org/social_contract#guidelines";

#~ msgid ""
#~ "Programs stored outside the US due to export controls\n"
#~ " Packages in 'non-US' likely contain cryptography; a few implement "
#~ "patented algorithms. Because of this, they cannot be exported from the "
#~ "United States, and hence are stored on a server in the \"free world\".\n"
#~ " .\n"
#~ " Note: the Debian Project is currently merging cryptographic software "
#~ "into the US-based archives after consulting with legal experts about "
#~ "recent changes in export policies. Most packages which were formerly "
#~ "found in this section, therefore, are now in 'main'."
#~ msgstr ""
#~ "Programma's die buiten de VS worden bewaard door uitvoerreguleringen\n"
#~ " Pakketten in 'non-US' bevatten wellicht cryptografie; enkele "
#~ "implementeren gepatenteerde algoritmen. Hierom kunnen ze niet uitgevoerd "
#~ "worden uit de Verenigde Staten en worden dus bewaard op een server in de "
#~ "\"vrije wereld\"\n"
#~ " .\n"
#~ " Opmerking: het Debian Project is momenteel cryptografische software aan "
#~ "het samenbrengen in VS-gebaseerde archieven na consultatie met "
#~ "rechtspecialisten over recente wijzigingen in het uitvoerbeleid. De "
#~ "meeste pakketten die in deze sectie gevonden konden worden, zijn daarom "
#~ "nu in 'main'."

#~ msgid ""
#~ "Programs which are not free software\n"
#~ " Packages in the 'non-free' section are not part of Debian.\n"
#~ " .\n"
#~ " These packages fail to meet one or more of the requirements of the "
#~ "Debian Free Software Guidelines (see below). You should read the license "
#~ "of programs in this section to be sure that you are allowed to use them "
#~ "in the way you intend.\n"
#~ " .\n"
#~ " For more information about what Debian considers to be Free Software, "
#~ "see http://www.debian.org/social_contract#guidelines";
#~ msgstr ""
#~ "Programma's die geen vrije software zijn\n"
#~ " Pakketten in de 'non-free'-sectie zijn geen deel van Debian.\n"
#~ " .\n"
#~ " Deze pakketten slagen niet in één of meer vereisten van de Debian Free "
#~ "Software Guidelines (zie hieronder). U zou best de licentie van de "
#~ "programma's in deze sectie lezen om zeker te zijn dat u ze mag gebruiken "
#~ "zoals u wenst.\n"
#~ " .\n"
#~ " Voor meer informatie over wat Debian denkt over Vrije Software, zie "
#~ "http://www.debian.org/social_contract#guidelines";

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ " These packages have not yet been classified in debtags."
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ " Deze pakketten zijn niet geklassificeerd in debtags."
--- aptitude_0.6.11-1_nl.po	2014-11-15 00:12:10.000000000 +0100
+++ aptitude_0.6.11-1_bijgewerkt_nl.po	2015-01-25 14:13:08.000000000 +0100
@@ -1,21 +1,24 @@
 # translation of aptitude to Dutch
 #
+#
 # Luk Claes <luk@debian.org>, 2005, 2006.
 # Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2006, 2007, 2008.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: aptitude\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: aptitude@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-06-02 13:36+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-06-03 12:27+0800\n"
-"Last-Translator: Frans Pop <elendil@planet.nl>\n"
-"Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-01-25 14:13+0100\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
 #. TRANSLATORS: These strings describing config items
 #. should be the same width.
@@ -29,7 +32,7 @@
 #: src/apt_config_treeitems.cc:101 src/apt_config_treeitems.cc:212
 #: src/apt_config_treeitems.cc:400
 msgid "%BDefault:%b "
-msgstr "%BDefault:%b "
+msgstr "%BStandrd:%b "
 
 #: src/apt_config_treeitems.cc:102 src/apt_config_treeitems.cc:104
 msgid "True"
@@ -66,7 +69,7 @@
 "If this option is enabled, a brief summary of some of the most important "
 "aptitude commands will appear beneath the menu bar."
 msgstr ""
-"Als deze optie is ingeschakeld wordt onder de menubalk een korte "
+"Als deze optie ingeschakeld is, wordt onder de menubalk een korte "
 "samenvatting getoond van de belangrijkste opdrachten in aptitude."
 
 #: src/apt_options.cc:165
@@ -78,8 +81,8 @@
 "If this option is enabled, the menu bar will only appear when it has been "
 "activated by pressing the menu key."
 msgstr ""
-"Als deze optie is ingeschakeld wordt de menubalk alleen getoond als deze is "
-"geactiveerd met de menu toets."
+"Als deze optie ingeschakeld is, wordt de menubalk alleen getoond als deze "
+"wordt geactiveerd met de menutoets."
 
 #: src/apt_options.cc:170
 msgid "Use a minibuffer-style prompt when possible"
@@ -91,12 +94,12 @@
 "bottom of the screen. If not, prompts will be displayed as pop-up dialog "
 "boxes."
 msgstr ""
-"Als deze optie is ingeschakeld worden prompts in één regel onderaan het "
+"Als deze optie ingeschakeld is, worden prompts in één regel onderaan het "
 "scherm getoond. Anders worden prompts getoond in dialoogvensters."
 
 #: src/apt_options.cc:176
 msgid "Show partial search results (incremental search)"
-msgstr "Toon gedeeltelijke zoekresultaten (incrementele zoekopdracht)"
+msgstr "Toon gedeeltelijke zoekresultaten (oplopende zoekopdracht)"
 
 #: src/apt_options.cc:177
 msgid ""
@@ -104,13 +107,13 @@
 "list as you type them. This is convenient, but may slow the program down, "
 "particularly on older computers."
 msgstr ""
-"Als deze optie is ingeschakeld zal aptitude al terwijl de zoeksleutel wordt "
-"getypt beginnen de pakkettenlijst te doorzoeken. Dit is handig, maar kan met "
-"name op oudere systemen het programma vertragen."
+"Als deze optie ingeschakeld is, zal aptitude de pakkettenlijst al beginnen "
+"te doorzoeken terwijl de zoeksleutel wordt getypt. Dit is handig, maar kan "
+"met name op oudere systemen het programma vertragen."
 
 #: src/apt_options.cc:183
 msgid "Closing the last view exits the program"
-msgstr "De laatste view sluiten, sluit het programma af"
+msgstr "Het laatste venster sluiten, sluit het programma af"
 
 #: src/apt_options.cc:184
 msgid ""
@@ -118,26 +121,26 @@
 "(package lists, package details, etc) have been closed. Otherwise, aptitude "
 "will continue running until you select 'Quit' from the Actions menu."
 msgstr ""
-"Als deze optie is ingeschakeld zal aptitude automatisch worden beeindigd als "
-"alle views (pakketlijsten, pakketdetails, enz.) zijn gesloten. Anders zal "
-"aptitude pas worden afgesloten nadat \"Afsluiten\" (uit het Acties menu) is "
-"gekozen."
+"Als deze optie ingeschakeld is, zal aptitude automatisch worden beëindigd "
+"als alle vensters (pakketlijsten, pakketdetails, enz.) gesloten zijn. Anders "
+"zal aptitude pas worden afgesloten nadat 'Afsluiten' (uit het menu Acties) "
+"is gekozen."
 
 #: src/apt_options.cc:190
 msgid "Prompt for confirmation at exit"
-msgstr "Vraag naar bevestiging bij afsluiten"
+msgstr "Vraag om bevestiging bij het afsluiten"
 
 #: src/apt_options.cc:191
 msgid ""
 "If this option is enabled, aptitude will not terminate until you confirm "
 "that you really want to quit."
 msgstr ""
-"Als deze optie is ingeschakeld zal aptitude eerst een bevestiging vragen "
+"Als deze optie ingeschakeld is, zal aptitude eerst een bevestiging vragen "
 "voordat het wordt afgesloten."
 
 #: src/apt_options.cc:195
 msgid "Pause after downloading files"
-msgstr "Pauzeer na ophalen van bestanden"
+msgstr "Pauzeer na het ophalen van bestanden"
 
 #: src/apt_options.cc:196
 msgid ""
@@ -145,7 +148,7 @@
 "download before it goes ahead and installs packages."
 msgstr ""
 "Deze optie bepaalt of aptitude na het ophalen van pakketten eerst een "
-"bevestiging vraagt voordat wordt gestart met de installatie daarvan."
+"bevestiging vraagt vooraleer wordt gestart met de installatie ervan."
 
 #: src/apt_options.cc:199
 msgid "Never"
@@ -157,7 +160,7 @@
 "installation immediately."
 msgstr ""
 "Wacht nooit op de gebruiker na het ophalen van pakketten; start altijd "
-"direct met de installatie."
+"direct met de installatie ervan."
 
 #: src/apt_options.cc:201
 msgid "When an error occurs"
@@ -169,7 +172,7 @@
 "were no errors, begin installing packages immediately."
 msgstr ""
 "Wacht op bevestiging indien zich tijdens het ophalen van pakketten een fout "
-"voordeed. Start anders direct met de installatie."
+"voordeed. Start anders direct met de installatie ervan."
 
 #: src/apt_options.cc:203
 msgid "Always"
@@ -180,20 +183,21 @@
 "Always wait for the user to confirm the download before proceeding with the "
 "installation."
 msgstr ""
-"Laat altijd de gebruiker het ophalen bevestigen voordat met de installatie "
+"Laat altijd de gebruiker het ophalen bekrachtigen voordat met de installatie "
 "wordt gestart."
 
 #: src/apt_options.cc:206
 msgid "Use a 'status-line' download indicator for all downloads"
-msgstr "Gebruik een 'statusregel'-ophaalindicator voor alle ophaal-acties"
+msgstr "Gebruik een ophaalindicator in de 'statusregel' voor alle ophaalacties"
 
 #: src/apt_options.cc:207
 msgid ""
 "If this option is enabled, aptitude will display the status of ongoing "
 "downloads at the bottom of the screen, rather than opening a new view."
 msgstr ""
-"Als deze optie is ingeschakeld zal aptitude de status van actieve ophaal-"
-"acties onderaan het scherm tonen in plaats van in een afzonderlijke view."
+"Als deze optie ingeschakeld is, zal aptitude de status van actieve "
+"ophaalacties onderaan het scherm tonen in plaats van in een afzonderlijk "
+"venster."
 
 #: src/apt_options.cc:211
 msgid "Display the information area by default"
@@ -205,16 +209,21 @@
 "the screen) in the package list will be visible when the program starts; "
 "otherwise, it will be initially hidden."
 msgstr ""
+"Als deze optie ingeschakeld is, zal het informatiegebied (het deelgebied "
+"onderaan het scherm) van het pakketoverzicht zichtbaar zijn bij het "
+"opstarten van het programma. Anders blijft het initieel verborgen."
 
 #: src/apt_options.cc:217
 msgid "Display tabs for the available views"
-msgstr "Toon tabs voor de beschikbare weergaven"
+msgstr "Toon tabs voor de beschikbare vensters"
 
 #: src/apt_options.cc:218
 msgid ""
 "If this option is enabled, tabs will appear at the top of the screen listing "
 "the currently opened views."
 msgstr ""
+"Als deze optie ingeschakeld is, zullen bovenaan het scherm tabs tonen welke "
+"vensters momenteel open zijn."
 
 #: src/apt_options.cc:221
 msgid "Display tabs for the information area"
@@ -226,6 +235,9 @@
 "area (the pane at the bottom of the screen) listing the different displays "
 "of information that can be viewed there."
 msgstr ""
+"Als deze optie ingeschakeld is, zullen bovenaan in het informatiegebied (het "
+"deelgebied onderaan het scherm) tabs de verschillende informatievensters "
+"tonen die er kunnen bekeken worden."
 
 #: src/apt_options.cc:227
 msgid "Advance to the next item after changing the state of a package"
@@ -238,6 +250,9 @@
 "instance, installing or removing it) will move the selection to the next "
 "package in the list."
 msgstr ""
+"Als deze optie ingeschakeld is, zal het uitvoeren van een actie op een "
+"pakket (zoals installeren of verwijderen) de keuzebalk verplaatsen naar het "
+"volgende pakket uit de lijst."
 
 #: src/apt_options.cc:233
 msgid "Automatically show why packages are broken"
@@ -249,29 +264,36 @@
 "dependencies will automatically display the dependencies that are "
 "unfulfilled in the lower pane of the display."
 msgstr ""
+"Als deze optie ingeschakeld is, wordt in het onderste deel van het scherm "
+"automatisch getoond welke vereisten niet voldaan zijn als een pakket met "
+"niet voldane vereisten gemarkeerd wordt. "
 
 #: src/apt_options.cc:240
 msgid "Display flat view instead of default view on startup"
 msgstr ""
+"Gebruik bij het opstarten een vlakke weergave in plaats van de "
+"standaardweergave"
 
 #: src/apt_options.cc:241
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If this option is enabled, then the first view displayed on startup will be "
 "a flat view instead of the default view."
 msgstr ""
-"Als deze optie is ingeschakeld wordt de menubalk alleen getoond als deze is "
-"geactiveerd met de menu toets."
+"Als deze optie ingeschakeld is, zal bij het opstarten de eerste weergave een "
+"vlakke weergave in plaats van de standaardweergave zijn."
 
 #: src/apt_options.cc:245
 msgid "The default grouping method for package views"
-msgstr "De standaard groepeermethode voor pakketweergaven"
+msgstr "Het standaardmodel voor de gegroepeerde weergave van pakketten"
 
 #: src/apt_options.cc:246
 msgid ""
 "This option controls how aptitude organizes the package list. See the "
 "aptitude user's manual for information on how to specify a grouping method."
 msgstr ""
+"Deze optie regelt de wijze waarop aptitude de pakkettenlijst organiseert. "
+"Raadpleeg de gebruikershandleiding van aptitude voor informatie over hoe u "
+"een methode voor de gegroepeerde weergave van pakketten kunt definiëren."
 
 #: src/apt_options.cc:250
 msgid "The default display-limit for package views"
@@ -283,10 +305,13 @@
 "specified by this option. See the aptitude user's manual for detailed "
 "information about searches."
 msgstr ""
+"Standaard wordt iedere pakketweergave beperkt tot de limiet die met deze "
+"optie ingesteld wordt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van aptitude voor "
+"gedetailleerde informatie over zoekopdrachten."
 
 #: src/apt_options.cc:256
 msgid "The display format for package views"
-msgstr "De indeling van pakketweergaven"
+msgstr "De opmaak van pakketweergaven"
 
 #: src/apt_options.cc:257
 msgid ""
@@ -294,10 +319,13 @@
 "the aptitude user's manual for information on how to specify a display "
 "format."
 msgstr ""
+"Deze optie regelt de wijze waarop aptitude de regels van de pakkettenlijst "
+"vorm geeft. Raadpleeg de gebruikershandleiding van aptitude voor informatie "
+"over hoe de opmaak van een weergavemodel gespecificeerd kan worden."
 
 #: src/apt_options.cc:263
 msgid "The display format for the status line"
-msgstr "De indeling van de statusregel"
+msgstr "De opmaak van de statusregel"
 
 #: src/apt_options.cc:264
 msgid ""
@@ -305,10 +333,14 @@
 "the package list and the lower pane). See the aptitude user's manual for "
 "information on how to specify a display format."
 msgstr ""
+"Deze optie regelt de wijze waarop aptitude de statusregel (de regel tussen "
+"de pakkettenlijst en het deelgebied eronder) vorm geeft. Raadpleeg de "
+"gebruikershandleiding van aptitude voor informatie over hoe de opmaak van "
+"een weergavemodel gespecificeerd kan worden."
 
 #: src/apt_options.cc:271
 msgid "The display format for the header line"
-msgstr "De indeling van de header-regel"
+msgstr "De opmaak van de kopregel"
 
 #: src/apt_options.cc:272
 msgid ""
@@ -316,6 +348,10 @@
 "the package list). See the aptitude user's manual for information on how to "
 "specify a display format."
 msgstr ""
+"Deze optie regelt de wijze waarop aptitude de kopregel (de regel boven de "
+"pakkettenlijst) vorm geeft. Raadpleeg de gebruikershandleiding van aptitude "
+"voor informatie over hoe de opmaak van een weergavemodel gespecificeerd kan "
+"worden."
 
 #: src/apt_options.cc:282
 msgid "Automatically upgrade installed packages"
@@ -326,11 +362,14 @@
 "If this option is enabled, then on startup, aptitude will select all "
 "upgradable packages for upgrade."
 msgstr ""
+"Indien deze optie geactiveerd werd, zal aptitude bij het opstarten alle "
+"pakketten die opgewaardeerd kunnen worden, als op te waarderen markeren."
 
 #: src/apt_options.cc:287
 msgid "Remove obsolete package files after downloading new package lists"
 msgstr ""
-"Verwijder verouderde pakketbestanden na ophalen van nieuwe pakketlijsten"
+"Verouderde pakketbestanden verwijderen na het ophalen van nieuwe "
+"pakketlijsten"
 
 #: src/apt_options.cc:288
 msgid ""
@@ -338,45 +377,61 @@
 "delete from the package cache any package files that can no longer be "
 "downloaded from any archive in sources.list."
 msgstr ""
+"Indien deze optie geactiveerd werd, zal aptitude iedere keer na het "
+"uitvoeren van een installatieopdracht, alle pakketbestanden uit de "
+"pakketcache verwijderen die niet langer opgehaald kunnen worden uit een van "
+"de pakketbronnen uit sources.list."
 
 #: src/apt_options.cc:293
 msgid "URL to use to download changelogs"
-msgstr "Te gebruiken URL voor het ophalen van changelogs"
+msgstr ""
+"Te gebruiken URL voor het ophalen van changelogs (logbestanden van "
+"wijzigingen)"
 
 #: src/apt_options.cc:294
 msgid ""
 "This option controls the server used to download changelogs. You should "
 "only need to change this if the changelogs move to a different URL."
 msgstr ""
+"Deze optie bepaalt welke server gebruikt wordt voor het ophalen van "
+"logbestanden van wijzigingen. U dient dit enkel aan te passen indien de "
+"logbestanden van wijzigingen naar een andere URL verhuizen."
 
 #: src/apt_options.cc:300
 msgid "Display a preview of what will be done before doing it"
-msgstr "Toon een preview van wat zal gebeuren alvorens het uit te voeren"
+msgstr ""
+"Toon een voorbeeldweergave van wat zal gebeuren alvorens het uit te voeren"
 
 #: src/apt_options.cc:301
 msgid ""
 "If this option is enabled, then when you ask aptitude to perform an install "
 "run, it will first display a summary of the actions it is going to perform."
 msgstr ""
+"Indien deze optie geactiveerd is en u vraagt aptitude om een installatie uit "
+"te voeren, zal het eerst een samenvatting tonen van de acties die het zal "
+"ondernemen."
 
 #: src/apt_options.cc:307
 msgid ""
 "Forget which packages are \"new\" whenever the package lists are updated"
 msgstr ""
-"Vergeet welke pakketten \"nieuw\" zijn wanneer de pakketlijsten zijn "
-"bijgewerkt"
+"Vergeet welke pakketten \"nieuw\" zijn telkens wanneer de pakketlijsten "
+"bijgewerkt worden"
 
 #: src/apt_options.cc:308
 msgid ""
 "If this option is enabled, then aptitude will clear the list of new packages "
 "after you update the package lists (e.g., by pressing 'u')."
 msgstr ""
+"Indien deze optie geactiveerd werd, zal aptitude de lijst van nieuwe "
+"pakketten wissen als u de pakkettenlijsten opwaardeert (bijvoorbeeld door op "
+"de toets 'u' te drukken)."
 
 #: src/apt_options.cc:313
 msgid ""
 "Forget which packages are \"new\" whenever packages are installed or removed"
 msgstr ""
-"Vergeet welke pakketten \"nieuw\" zijn wanneer pakketten worden "
+"Vergeet welke pakketten \"nieuw\" zijn telkens wanneer pakketten worden "
 "geïnstalleerd of verwijderd"
 
 #: src/apt_options.cc:314
@@ -385,6 +440,9 @@
 "after you perform an install run or install or remove packages from the "
 "command-line."
 msgstr ""
+"Indien deze optie geactiveerd werd, zal aptitude de lijst van nieuwe "
+"pakketten wissen als u een installatieopdracht laat uitvoeren of aan de "
+"commandoregel pakketten installeert of verwijdert."
 
 #: src/apt_options.cc:320
 msgid ""
@@ -399,12 +457,15 @@
 "modify the state of a package if you do not have permissions to apply the "
 "change to the system."
 msgstr ""
+"Indien deze optie %Bniet%b werd geactiveerd, zal aptitude een waarschuwing "
+"tonen indien u de status van een pakket wijzigt, maar niet over de rechten "
+"beschikt om die wijziging op het systeem ook effectief uit te voeren."
 
 #: src/apt_options.cc:327
 msgid "Warn when attempting to perform a privileged action as a non-root user"
 msgstr ""
-"Waarschuw wanneer geprobeerd wordt een gepriviligeerde actie uit te voeren "
-"als een niet-root-gebruiker"
+"Waarschuw wanneer geprobeerd wordt om als gewone gebruiker een "
+"geprivilegieerde actie uit te voeren"
 
 #: src/apt_options.cc:328
 msgid ""
@@ -413,10 +474,15 @@
 "installing packages as a non-root user. You will be given the option to log "
 "in as root and perform the action with root privileges."
 msgstr ""
+"Indien deze optie geactiveerd werd, zal aptitude waarschuwen wanneer u "
+"probeert een actie uit te voeren, maar daarvoor niet over de nodige rechten "
+"beschikt: bijvoorbeeld als gewone gebruiker pakketten installeren. U zult de "
+"mogelijkheid krijgen om zich aan te melden als systeembeheerder en de actie "
+"met systeembeheerdersrechten uit te voeren."
 
 #: src/apt_options.cc:337
 msgid "File to log actions into"
-msgstr "Bestand om acties in bij te houden"
+msgstr "Logbestand waarin acties bijgehouden worden"
 
 #: src/apt_options.cc:338
 msgid ""
@@ -425,11 +491,15 @@
 "character ('%B|%b'), the remainder of the name will be interpreted as a "
 "shell command that is to receive the log on standard input."
 msgstr ""
+"Wanneer u pakketten installeert of verwijdert, zal een samenvatting van wat "
+"aptitude doet in dit bestand opgeschreven worden. Indien het eerste teken "
+"van de bestandsnaam een pijp-teken ('%B|%b') is, zal de rest van de "
+"bestandsnaam geïnterpreteerd worden als een shell-opdracht die de log op "
+"standaardinvoer ontvangt."
 
 #: src/apt_options.cc:350
 msgid "Automatically resolve dependencies of a package when it is selected"
-msgstr ""
-"Los afhankelijkheden automatisch op wanneer een pakket wordt geselecteerd"
+msgstr "Los vereisten automatisch op wanneer een pakket wordt geselecteerd"
 
 #: src/apt_options.cc:351
 msgid ""
@@ -438,11 +508,17 @@
 "installation. This is much faster than the built-in dependency resolver, "
 "but may produce suboptimal results or fail entirely in some scenarios."
 msgstr ""
+"Indien deze optie geactiveerd werd, zal aptitude een eenvoudige heuristische "
+"methode gebruiken om onmiddellijk van elk pakket dat u aanvinkt voor "
+"installatie, de vereisten op te lossen. Dit gaat veel sneller dan bij de "
+"ingebouwde oplosser van vereisten, maar kan sub-optimale resultaten "
+"opleveren of in sommige gevallen helemaal mislukken."
 
 #: src/apt_options.cc:359
 msgid "Automatically fix broken packages before installing or removing"
 msgstr ""
-"Repareer automatisch defecte pakketten alvorens te installeren of verwijderen"
+"Repareer automatisch defecte pakketten alvorens pakketten te installeren of "
+"te verwijderen"
 
 #: src/apt_options.cc:360
 msgid ""
@@ -451,10 +527,14 @@
 "suggestion of the problem resolver. Otherwise, aptitude will prompt you for "
 "a solution to the broken dependencies."
 msgstr ""
+"Indien deze optie geactiveerd werd en u een installatie-opdracht geeft "
+"terwijl sommige pakketten defect zijn, zal aptitude automatisch de huidige "
+"suggestie van de probleemoplosser toepassen. In het andere geval zal "
+"aptitude u vragen om een oplossing voor de niet-voldane vereisten."
 
 #: src/apt_options.cc:367
 msgid "Install recommended packages automatically"
-msgstr "Installeer aanbevolen pakketten automatisch"
+msgstr "Installeer automatisch aanbevolen pakketten"
 
 #: src/apt_options.cc:368
 msgid ""
@@ -466,6 +546,13 @@
 "enabled, packages that are recommended by an installed package will not be "
 "automatically removed."
 msgstr ""
+"Indien deze optie geactiveerd werd en \"vereisten automatisch oplossen\" is "
+"ook actief, zal aptitude naast de echte vereisten ook de aanbevolen "
+"pakketten van nieuw te installeren pakketten trachten te installeren. "
+"Suggesties zullen niet automatisch geïnstalleerd worden.\n"
+"Indien deze optie geactiveerd werd en \"verwijder automatisch ongebruikte "
+"pakketten\" is ook actief, zullen pakketten die aanbevolen worden door een "
+"geïnstalleerd pakket, niet automatisch verwijderd worden."
 
 #: src/apt_options.cc:380
 msgid "Remove unused packages automatically"
@@ -481,6 +568,13 @@
 "is enabled, automatically installed packages will not be removed if any "
 "installed package recommends them."
 msgstr ""
+"Indien deze optie geactiveerd werd, zullen pakketten die automatisch "
+"geïnstalleerd werden en waarvan geen enkel handmatig geïnstalleerd pakket "
+"afhankelijk is, van het systeem verwijderd worden. Dit verwijderen annuleren "
+"markeert dat pakket als handmatig geïnstalleerd.\n"
+"Indien deze optie geactiveerd werd en \"installeer automatisch aanbevolen "
+"pakketten\" is ook actief, zullen automatisch geïnstalleerde pakketten niet "
+"verwijderd worden als een ander geïnstalleerd pakket het aanbeveelt."
 
 #: src/apt_options.cc:392
 msgid "Packages that should never be automatically removed"
@@ -492,10 +586,15 @@
 "installed package depends on them: they will never be targeted for removal "
 "as unused packages."
 msgstr ""
+"Pakketten die aan dit patroon beantwoorden zullen altijd behandeld worden "
+"alsof een geïnstalleerd pakket ervan afhankelijk is: ze zullen nooit het "
+"voorwerp uitmaken van een operatie om ongebruikte pakketten te verwijderen."
 
 #: src/apt_options.cc:398
 msgid "Allow dependency resolutions that break holds or forbids"
 msgstr ""
+"Toestaan dat het oplossen van vereisten geen rekening houdt met richtlijnen "
+"om pakketten vast te houden en verbodsrichtlijnen negeert."
 
 #: src/apt_options.cc:399
 msgid ""
@@ -509,14 +608,23 @@
 "the dependencies of a package that has just been selected for installation "
 "or upgrade, due to apt bug #470035."
 msgstr ""
+"Indien deze optie geactiveerd werd, zal aptitude bij het proberen oplossen "
+"van problemen met vereisten ook overwegen om vastgehouden pakketten te "
+"wijzigen of verboden versies van pakketten te installeren. Indien deze optie "
+"niet actief is, worden dit soort oplossingen standaard verworpen.\n"
+"NOOT: Momenteel geldt deze restrictie enkel voor situaties waarin de "
+"probleemoplosser van aptitude (de rode balk onderaan het scherm) actief is. "
+"Ten gevolge van bug #470035 van apt, zal aptitude een richtlijn om pakketten "
+"vast te houden toch negeren wanneer het automatisch de vereisten installeert "
+"van een pakket dat zopas voor installatie of opwaarderen geselecteerd werd."
 
 #: src/apt_options.cc:525
 msgid "UI options"
-msgstr "Interface-opties"
+msgstr "Gebruikersinterface-opties"
 
 #: src/apt_options.cc:527
 msgid "Dependency handling"
-msgstr "Afhankelijkheidsafhandeling"
+msgstr "Afhandeling van vereisten"
 
 #: src/apt_options.cc:529 src/pkg_grouppolicy.cc:1063
 msgid "Miscellaneous"
@@ -544,11 +652,11 @@
 
 #: src/broken_indicator.cc:243
 msgid "Dependency resolution disabled."
-msgstr "Oplossen van afhankelijkheden uitgeschakeld."
+msgstr "Oplossen van vereisten uitgeschakeld."
 
 #: src/broken_indicator.cc:254
 msgid "Unable to resolve dependencies."
-msgstr "Kan afhankelijkheden niet oplossen."
+msgstr "Kan vereisten niet oplossen."
 
 #: src/broken_indicator.cc:265
 msgid "Fatal error in resolver"
@@ -557,7 +665,7 @@
 #: src/broken_indicator.cc:277
 #, c-format
 msgid "[%d(%d)/...] Resolving dependencies"
-msgstr "[%d(%d)/...] Bezig met het oplossen van afhankelijkheden"
+msgstr "[%d(%d)/...] Bezig met het oplossen van vereisten"
 
 #: src/broken_indicator.cc:313 src/gtk/resolver.cc:1294
 #: src/gtk/resolver.cc:1462 src/solution_dialog.cc:140
@@ -573,8 +681,8 @@
 #, c-format
 msgid "%d install"
 msgid_plural "%d installs"
-msgstr[0] "%d installatie"
-msgstr[1] "%d installaties"
+msgstr[0] "%d te installeren"
+msgstr[1] "%d te installeren"
 
 #: src/broken_indicator.cc:389
 #, c-format
@@ -587,8 +695,8 @@
 #, c-format
 msgid "%d keep"
 msgid_plural "%d keeps"
-msgstr[0] "%d behouden"
-msgstr[1] "%d behouden"
+msgstr[0] "%d te behouden"
+msgstr[1] "%d te behouden"
 
 #: src/broken_indicator.cc:409
 #, c-format
@@ -601,8 +709,8 @@
 #, c-format
 msgid "%d downgrade"
 msgid_plural "%d downgrades"
-msgstr[0] "%d degradatie"
-msgstr[1] "%d degradaties"
+msgstr[0] "%d te degraderen"
+msgstr[1] "%d te degraderen"
 
 #. TRANSLATORS: %F is replaced with a comma separated list such as
 #. "n1 installs, n2 removals", ...
@@ -610,7 +718,7 @@
 #: src/broken_indicator.cc:430
 #, c-format
 msgid "Suggest %F"
-msgstr "Suggereer %F"
+msgstr "Suggereert %F"
 
 #: src/cmdline/cmdline_action.cc:55
 #, c-format
@@ -620,7 +728,7 @@
 #: src/cmdline/cmdline_action.cc:212
 #, c-format
 msgid "Unable to satisfy the build-depends: %s.\n"
-msgstr "Kan de 'build-depends' niet voldoen: %s.\n"
+msgstr "Kan de niet voldoen aan de bouwvereisten: %s.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_action.cc:249
 #, c-format
@@ -628,8 +736,8 @@
 "Note: \"%s\", providing the virtual package\n"
 "   \"%s\", is already installed.\n"
 msgstr ""
-"Opmerking: \"%s\", wat het virtueel pakket \"%s\" aanbiedt,\n"
-"is reeds geïnstalleerd.\n"
+"Opmerking: \"%s\" voorziet in het virtueel pakket\n"
+"      \"%s\" is reeds geïnstalleerd.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_action.cc:257
 #, c-format
@@ -637,8 +745,8 @@
 "Note: \"%s\", providing the virtual package\n"
 "   \"%s\", is already going to be installed.\n"
 msgstr ""
-"Opmerking: \"%s\", wat het virtueel pakket \"%s\" aanbiedt,\n"
-"zal reeds geïnstalleerd worden.\n"
+"Opmerking: \"%s\" voorziet in het virtueel pakket\n"
+"      \"%s\" zal reeds geïnstalleerd worden.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_action.cc:280
 #, c-format
@@ -647,7 +755,7 @@
 "real package and no package provides it.\n"
 msgstr ""
 "\"%s\" bestaat in de pakketdatabase, maar het is geen\n"
-"echt pakket en er is geen pakket die erin voorziet.\n"
+"echt pakket en er is geen pakket dat erin voorziet.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_action.cc:288
 #, c-format
@@ -665,8 +773,8 @@
 "Note: selecting \"%s\" instead of the\n"
 "   virtual package \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"Opmerking: \"%s\" geselecteerd in plaats van het\n"
-"   virtueel pakket \"%s\"\n"
+"Opmerking: \"%s\" wordt geselecteerd in plaats van het\n"
+"      virtueel pakket \"%s\"\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_action.cc:321
 #, c-format
@@ -674,24 +782,26 @@
 msgstr "%s is reeds geïnstalleerd met de gevraagde versie (%s)\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_action.cc:331
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s is not currently installed, so it will not be upgraded.\n"
 msgstr ""
-"%s is op dit moment niet geïnstalleerd, dus zal het niet opnieuw worden "
-"geïnstalleerd.\n"
+"%s is op dit moment niet geïnstalleerd, dus zal het niet opgewaardeerd "
+"worden.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_action.cc:335
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s is already installed at the latest version, so it will not be upgraded.\n"
-msgstr "%s is reeds geïnstalleerd met de gevraagde versie (%s)\n"
+msgstr ""
+"%s is reeds geïnstalleerd met de laatste versie, zodat het niet "
+"opgewaardeerd zal worden.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_action.cc:341
 #, c-format
 msgid "%s is not currently installed, so it will not be reinstalled.\n"
 msgstr ""
-"%s is op dit moment niet geïnstalleerd, dus zal het niet opnieuw worden "
-"geïnstalleerd.\n"
+"%s is op dit moment niet geïnstalleerd, dus zal het niet opnieuw "
+"geïnstalleerd worden.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_action.cc:349 src/cmdline/cmdline_action.cc:356
 #, c-format
@@ -707,12 +817,13 @@
 #, c-format
 msgid "Package %s is not upgradable, cannot forbid an upgrade\n"
 msgstr ""
-"Pakket %s is niet opwaardeerbaar, kan een opwaardering niet verbieden\n"
+"Pakket %s kan niet opgewaardeerd worden, kan een opwaardering niet "
+"verbieden\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_action.cc:483
 #, c-format
 msgid "Note: selecting the task \"%s: %s\" for installation\n"
-msgstr "Opmerking: de taak \"%s: %s\" geselecteerd voor installatie\n"
+msgstr "Opmerking: de taak \"%s: %s\" wordt geselecteerd voor installatie\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_action.cc:513
 #, c-format
@@ -720,13 +831,14 @@
 "You can only specify a package version with an 'install' command or a "
 "'forbid-version' command.\n"
 msgstr ""
-"U kunt enkel een pakketversie aangeven met een 'install'-commando of een "
-"'forbid-version'-commando.\n"
+"U kunt enkel een pakketversie aangeven bij een opdracht 'installeren' of een "
+"opdracht 'verbied versie'.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_action.cc:522
 #, c-format
 msgid "You can only specify a package archive with an 'install' command.\n"
-msgstr "U kunt enkel een pakketarchief aangeven met een 'install'-commando\n"
+msgstr ""
+"U kunt enkel een pakketarchief aangeven bij een opdracht 'installeren'.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_action.cc:560
 #, c-format
@@ -734,7 +846,7 @@
 "Couldn't find package \"%s\", and more than 40\n"
 "packages contain \"%s\" in their name.\n"
 msgstr ""
-"Pakket \"%s\" is niet gevonden, en meer dan 40\n"
+"Kon pakket \"%s\" niet vinden en meer dan 40\n"
 "pakketten hebben \"%s\" in hun naam.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_action.cc:563
@@ -743,15 +855,15 @@
 "Couldn't find package \"%s\". However, the following\n"
 "packages contain \"%s\" in their name:\n"
 msgstr ""
-"Pakket \"%s\" is niet gevonden. Wel hebben de volgende\n"
+"Kon pakket \"%s\" niet vinden. Wel hebben de volgende\n"
 "pakketten \"%s\" in hun naam:\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_action.cc:585
 #, c-format
 msgid "Couldn't find any package whose name or description matched \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"Geen enkel pakket gevonden waarvan de naam of beschrijving overeenkomen met "
-"\"%s\"\n"
+"Geen enkel pakket gevonden waarvan de naam of de beschrijving overeenkomen "
+"met \"%s\"\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_action.cc:587
 #, c-format
@@ -759,7 +871,7 @@
 "Couldn't find any package matching \"%s\", and more than 40\n"
 "packages contain \"%s\" in their description.\n"
 msgstr ""
-"Geen enkel pakket gevonden dat overeenkomt met \"%s\", en meer dan 40\n"
+"Geen enkel pakket gevonden dat overeenkomt met \"%s\" en meer dan 40\n"
 "pakketten hebben \"%s\" in hun beschrijving.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_action.cc:590
@@ -768,14 +880,13 @@
 "Couldn't find any package matching \"%s\". However, the following\n"
 "packages contain \"%s\" in their description:\n"
 msgstr ""
-"Geen enkel pakket gevonden dat overeenkomt met \"%s\". Wel hebben de "
-"volgende\n"
-"pakketten \"%s\" in hun beschrijving:\n"
+"Geen enkel pakket gevonden dat overeenkomt met \"%s\". Wel hebben de\n"
+"volgende pakketten \"%s\" in hun beschrijving:\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_action.cc:732
 #, c-format
 msgid "Bad action character '%c'\n"
-msgstr "Slecht actiekarakter '%c'\n"
+msgstr "Slecht actieteken '%c'\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:134
 #: src/cmdline/cmdline_download_progress_display.cc:131
@@ -786,45 +897,47 @@
 #. same width as the translation of "Ign".
 #: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:144
 #: src/cmdline/cmdline_download_progress_display.cc:185
-#, fuzzy
 msgid "Err"
-msgstr "Fout "
+msgstr " Fout "
 
 #: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:177
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Changelog download failed: %s"
-msgstr "ChangeLog van %s"
+msgstr "Ophalen van logbestand van wijzigingen is mislukt: %s"
 
 #: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:198 src/generic/apt/pkg_changelog.cc:442
 #: src/generic/apt/pkg_changelog.cc:596 src/view_changelog.cc:272
 #, c-format
 msgid "Changelog of %s"
-msgstr "Changelog van %s"
+msgstr "Logbestand van wijzigingen van %s"
 
 #: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:296
 msgid "Can't execute sensible-pager, is this a working Debian system?"
 msgstr ""
-"Kan 'sensible-pager' niet uitvoeren, is dit een werkend Debian-systeem?"
+"Kan de opdracht 'sensible-pager' niet uitvoeren. Is dit een werkend Debian-"
+"systeem?"
 
 #: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:347
 #, c-format
 msgid "%s is not an official Debian package, cannot display its changelog."
-msgstr "%s is geen officieel Debian-pakket, kan zijn changelog niet tonen."
+msgstr ""
+"%s is geen officieel Debian-pakket. Kan de log van zijn wijzigingen niet "
+"tonen."
 
 #: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:408
 #, c-format
 msgid "Couldn't find a changelog for %s"
-msgstr "Kon changelog voor %s niet vinden"
+msgstr "Kon logbestand van wijzigingen voor %s niet vinden"
 
 #: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:412
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Couldn't run pager %s"
-msgstr "Kon changelog voor %s niet vinden"
+msgstr "Kon de opdracht pager %s niet uitvoeren"
 
 #: src/cmdline/cmdline_clean.cc:60
 #, c-format
 msgid "E: The clean command takes no arguments\n"
-msgstr "E: Het commando 'clean' kent geen argumenten\n"
+msgstr "E: Het commando 'clean' kent geen opties\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_clean.cc:66
 #, c-format
@@ -833,9 +946,8 @@
 
 #: src/cmdline/cmdline_clean.cc:76 src/cmdline/cmdline_clean.cc:146
 #: src/ui.cc:1788 src/ui.cc:1876
-#, fuzzy
 msgid "Unable to lock the download directory"
-msgstr "Kan uw thuismap niet opzoeken, bewaren in /tmp/function_pkgs!"
+msgstr "Kan de downloadmap niet vergrendelen"
 
 #: src/cmdline/cmdline_clean.cc:106
 #, c-format
@@ -845,7 +957,7 @@
 #: src/cmdline/cmdline_clean.cc:134
 #, c-format
 msgid "E: The autoclean command takes no arguments\n"
-msgstr "E: Het commando 'autoclean' kent geen argumenten\n"
+msgstr "E: Het commando 'autoclean' kent geen opties\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_clean.cc:172
 #, c-format
@@ -860,18 +972,17 @@
 #: src/cmdline/cmdline_do_action.cc:159
 #, c-format
 msgid "Invalid operation %s"
-msgstr "Ongeldige operatie %s"
+msgstr "Ongeldige bewerking %s"
 
 #: src/cmdline/cmdline_do_action.cc:233
 msgid "Unexpected pattern argument following \"keep-all\""
-msgstr "Onverwacht patroonargument na \"keep-all\""
+msgstr "Onverwachte patroonoptie na \"keep-all\""
 
 #: src/cmdline/cmdline_do_action.cc:345
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to safely resolve dependencies, try running with --full-resolver.\n"
-msgstr ""
-"Kan afhankelijkheden niet oplossen; u kunt met --full-resolver proberen.\n"
+msgstr "Kan vereisten niet oplossen; u kunt met --full-resolver proberen.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_do_action.cc:385 src/cmdline/cmdline_simulate.cc:60
 #: src/main.cc:1223
@@ -900,20 +1011,18 @@
 "No downloadable files for %s version %s; perhaps it is a local or obsolete "
 "package?"
 msgstr ""
-"Geen af te halen bestanden voor %s versie %s; misschien is het een lokaal of "
+"Geen op te halen bestanden voor %s versie %s; misschien is het een lokaal of "
 "verouderd pakket?"
 
 #: src/cmdline/cmdline_download_progress_display.cc:154
-#, fuzzy
 msgid "Hit"
-msgstr "Geraakt: "
+msgstr "Geraakt"
 
 #. TRANSLATORS: this stands for "ignored" and should be
 #. the same width as the translation of "Err".
 #: src/cmdline/cmdline_download_progress_display.cc:181
-#, fuzzy
 msgid "Ign"
-msgstr "Negeer "
+msgstr "Negeer"
 
 #: src/cmdline/cmdline_download_progress_display.cc:211
 #, c-format
@@ -939,7 +1048,7 @@
 "extract-cache-entries: at least one argument is required (the directory\n"
 "to which to write files).\n"
 msgstr ""
-"extract-cache-entries: tenminste één argument is vereist (de map\n"
+"extract-cache-entries: tenminste één optie is vereist (de map\n"
 "waarin bestanden moeten worden weggeschreven).\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_extract_cache_subset.cc:93
@@ -953,13 +1062,12 @@
 #, c-format
 msgid "No packages were selected by the given search pattern; nothing to do.\n"
 msgstr ""
-"O.b.v. de opgegeven criteria zijn geen pakketten geselecteerd; niets te "
-"doen.\n"
+"Geen pakketten geselecteerd met de opgegeven criteria; niets te doen.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_forget_new.cc:56
 #, c-format
 msgid "E: The forget-new command takes no arguments\n"
-msgstr "E: Het commando 'forget-new' kent geen argumenten\n"
+msgstr "E: Het commando 'forget-new' kent geen opties\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_forget_new.cc:83
 #, c-format
@@ -969,18 +1077,18 @@
 #: src/cmdline/cmdline_moo.cc:16
 #, c-format
 msgid "There are no Easter Eggs in this program.\n"
-msgstr "Dit programma bevat geen Paaseieren.\n"
+msgstr "Dit programma bevat geen paaseieren.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_moo.cc:19
 #, c-format
 msgid "There really are no Easter Eggs in this program.\n"
-msgstr "Er bevinden zich echt geen Paaseieren in dit programma.\n"
+msgstr "Er bevinden zich echt geen paaseieren in dit programma.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_moo.cc:22
 #, c-format
 msgid ""
 "Didn't I already tell you that there are no Easter Eggs in this program?\n"
-msgstr "Heb ik u niet al verteld dat dit programma geen Paaseieren bevat?\n"
+msgstr "Heb ik u niet al verteld dat dit programma geen paaseieren bevat?\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_moo.cc:25
 #, c-format
@@ -990,7 +1098,7 @@
 #: src/cmdline/cmdline_moo.cc:28
 #, c-format
 msgid "Okay, okay, if I give you an Easter Egg, will you go away?\n"
-msgstr "OK, OK. Als u een Paasei krijgt, laat u me dan met rust?\n"
+msgstr "Oké, oké, als u een paasei krijgt, laat u me dan met rust?\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_moo.cc:31
 #, c-format
@@ -1004,15 +1112,14 @@
 "Wat het is? Een olifant die wordt opgegeten door een slang natuurlijk.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_progress_display.cc:168 src/gtk/download.cc:204
-#, fuzzy
 msgid "Done"
-msgstr "geen"
+msgstr "Klaar"
 
 #. TRANSLATORS: the string replacing "DONE"
 #. be truncated or padded to 4 characters.
 #: src/cmdline/cmdline_progress_display.cc:173
 msgid "DONE"
-msgstr ""
+msgstr "GEDN"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:84
 msgid "Couldn't read list of sources"
@@ -1020,7 +1127,7 @@
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:342
 msgid "Config files"
-msgstr "Config-bestanden"
+msgstr "Configuratiebestanden"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:393
 msgid "The following packages are BROKEN:"
@@ -1033,7 +1140,7 @@
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:395
 msgid "The following packages have been automatically kept back:"
-msgstr "De volgende pakketten zijn automatisch achtergehouden:"
+msgstr "De volgende pakketten werden automatisch achtergehouden:"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:396
 msgid "The following NEW packages will be automatically installed:"
@@ -1045,15 +1152,15 @@
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:398
 msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
-msgstr "De volgende pakketten zullen automatisch worden GEDEGRADEERD:"
+msgstr "De volgende pakketten zullen worden GEDEGRADEERD:"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:399
 msgid "The following packages have been kept back:"
-msgstr "De volgende pakketten zijn achtergehouden:"
+msgstr "De volgende pakketten werden achtergehouden:"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:400
 msgid "The following packages will be REINSTALLED:"
-msgstr "De volgende pakketten zullen worden GEHERINSTALLEERD:"
+msgstr "De volgende pakketten zullen OPNIEUW worden GEÏNSTALLEERD:"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:401
 msgid "The following NEW packages will be installed:"
@@ -1092,7 +1199,7 @@
 msgstr ""
 "WAARSCHUWING: Het uitvoeren van deze actie zal waarschijnlijk de juiste\n"
 "       werking van uw systeem aantasten!\n"
-"       Ga NIET verder, tenzij u EXACT weet wat u aan het doen bent!\n"
+"       Ga NIET verder, tenzij u EXACT weet wat u doet!\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:480
 msgid "I am aware that this is a very bad idea"
@@ -1117,7 +1224,8 @@
 "       worden geïnstalleerd!\n"
 "\n"
 "Niet-vertrouwde pakketten kunnen de veiligheid van uw systeem aantasten.\n"
-"Ga alleen verder met de installatie als u zeker weet dat dat is wat u wilt.\n"
+"Ga alleen verder met de installatie als u zeker weet dat het dat is wat u "
+"wilt.\n"
 "\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:538
@@ -1144,7 +1252,7 @@
 #. can be removed from your translation.
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:558
 msgid "Go ahead and ignore the warning|Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Toch doorgaan en de waarschuwing negeren|Ja"
 
 #. TRANSLATORS: This string is a confirmation message, which
 #. users (especially CJK users) should be able to input without
@@ -1153,7 +1261,7 @@
 #. can be removed from your translation.
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:564
 msgid "Abort instead of overriding the warning|No"
-msgstr ""
+msgstr "Afbreken in plaats van de waarschuwing te negeren|Nee"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:575
 #, c-format
@@ -1168,7 +1276,7 @@
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:593
 #, c-format
 msgid "Unrecognized input. Enter either \"%s\" or \"%s\".\n"
-msgstr "Niet-herkende invoer. Geef ofwel \"%s\" ofwel \"%s\".\n"
+msgstr "Niet-herkende invoer. Voer ofwel \"%s\" ofwel \"%s\" in.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:707
 #, c-format
@@ -1188,7 +1296,7 @@
 #, c-format
 msgid "No packages will be installed, upgraded, or removed.\n"
 msgstr ""
-"Er zullen geen pakketten worden geïnstalleerd, opgewaardeerd of verwijderd.\n"
+"Er zullen geen pakketten geïnstalleerd, opgewaardeerd of verwijderd worden.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:721
 #, c-format
@@ -1198,7 +1306,7 @@
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:725
 #, c-format
 msgid "%lu reinstalled, "
-msgstr "%lu geherinstalleerd, "
+msgstr "%lu opnieuw geïnstalleerd, "
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:727
 #, c-format
@@ -1240,7 +1348,7 @@
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:777 src/cmdline/cmdline_prompt.cc:792
 #: src/pkg_item.cc:411 src/ui.cc:1220
 msgid "Press Return to continue."
-msgstr "Druk op return om verder te gaan."
+msgstr "Druk enter om verder te gaan."
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:788
 #, c-format
@@ -1255,8 +1363,8 @@
 "No packages found -- enter zero or more roots of the search followed by the "
 "package to justify.\n"
 msgstr ""
-"Geen pakketten gevonden -- geef nul of meer startpunten op gevolgd door het "
-"te rechtvaardigen pakket.\n"
+"Geen pakketten gevonden -- geef nul of meer startpunten op om te beginnen "
+"zoeken, gevolgd door het te staven pakket.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:836
 #, c-format
@@ -1286,7 +1394,7 @@
 "show information about one or more packages; the package names should follow "
 "the 'i'"
 msgstr ""
-"toon informatie over één of meer pakketten; de pakketnamen behoren achter de "
+"toon informatie over één of meer pakketten; geef de pakketnamen op achter de "
 "'i'"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:848
@@ -1299,7 +1407,7 @@
 "show the Debian changelogs of one or more packages; the package names should "
 "follow the 'c'"
 msgstr ""
-"toon de Debian-changelogs van één of meer pakketten; de pakketnamen behoren "
+"toon de Debian-changelogs van één of meer pakketten; geef de pakketnamen op "
 "achter de 'c'"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:852
@@ -1309,7 +1417,7 @@
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:854
 msgid "toggle the display of dependency information"
-msgstr "schakel de weergave van afhankelijkheidsinformatie"
+msgstr "schakel de weergave van informatie over vereisten aan/uit"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:856
 #, c-format
@@ -1318,7 +1426,7 @@
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:858
 msgid "toggle the display of changes in package sizes"
-msgstr "schakel de weergave van wijzigingen in pakketgroottes"
+msgstr "schakel de weergave van wijzigingen in pakketgroottes aan/uit"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:860
 #, c-format
@@ -1327,7 +1435,7 @@
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:862
 msgid "toggle the display of version numbers"
-msgstr "schakel de weergave van versienummers"
+msgstr "schakel de weergave van versienummers aan/uit"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:864
 #, c-format
@@ -1339,9 +1447,9 @@
 "try to find a reason for installing a single package, or explain why "
 "installing one package should lead to installing another package."
 msgstr ""
-"probeer een reden te vinden voor de installatie van een pakket, of verklaar "
-"waarom installatie van een pakket zou leiden tot installatie van een ander "
-"pakket."
+"probeer een reden te vinden voor de installatie van een bepaald pakket, of "
+"verklaar waarom het installeren van een pakket zou leiden tot de installatie "
+"van een ander pakket."
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:869
 #, c-format
@@ -1351,8 +1459,8 @@
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:871
 msgid "run the automatic dependency resolver to fix the broken dependencies."
 msgstr ""
-"start automatische oplossing van afhankelijkheden om defecte "
-"afhankelijkheden te repareren."
+"start automatische oplossing van vereisten om niet-voldane vereisten te "
+"repareren."
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:873
 #, c-format
@@ -1383,8 +1491,8 @@
 msgid ""
 "'+M' to install packages and immediately flag them as automatically installed"
 msgstr ""
-"'+M' om pakketten te installeren en onmiddellijk als automatisch "
-"geïnstalleerd markeren"
+"'+M' om pakketten te installeren en ze onmiddellijk als automatisch "
+"geïnstalleerd te markeren"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:890 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:271
 msgid "'-' to remove packages"
@@ -1392,18 +1500,18 @@
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:892 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:273
 msgid "'_' to purge packages"
-msgstr "'_' om pakketten te wissen (purge)"
+msgstr "'_' om pakketten inclusief configuratiebestanden te wissen (purge)"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:894 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:275
 msgid "'=' to place packages on hold"
-msgstr "'=' om pakketten te behouden"
+msgstr "'=' om pakketten vast te houden"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:896 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:277
 msgid ""
 "':' to keep packages in their current state without placing them on hold"
 msgstr ""
-"':' om pakketten in hun huidige toestand te houden zonder ze op 'behouden' "
-"te zetten"
+"':' om pakketten in hun huidige toestand te houden zonder ze als vast te "
+"houden te markeren"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:898 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:279
 msgid "'&M' to mark packages as automatically installed"
@@ -1416,6 +1524,8 @@
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:902
 msgid "'&BD' to install the build-dependencies of a package."
 msgstr ""
+"'&BD' om de pakketten te installeren die nodig zijn voor het bouwen van een "
+"pakket."
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:905
 msgid ""
@@ -1424,24 +1534,28 @@
 "These characters provide extra information about the package's state, and "
 "can include any combination of the following:"
 msgstr ""
+"In de lijst van uit te voeren acties, zullen sommige pakketten gevolgd "
+"worden door een of meer tekens tussen accolades; bijvoorbeeld "
+"\"aptitude{u}\". Deze tekens geven extra informatie over de status van het "
+"pakket en kunnen bestaan uit elke combinatie van het volgende:"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:909
-#, fuzzy
 msgid "'a': the package was automatically installed or removed."
-msgstr " '&M' om pakketten als automatisch geïnstalleerd te markeren"
+msgstr "'a': het pakket werd automatisch geïnstalleerd of verwijderd."
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:911
 msgid ""
 "'b': some of the package's dependencies are violated by the proposed changes."
 msgstr ""
+"'b': de voorgestelde wijzigingen schenden sommige vereisten van het pakket."
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:913
 msgid "'p': the package will be purged in addition to being removed."
-msgstr ""
+msgstr "'p': het pakket en zijn configuratiebestanden zullen verwijderd worden"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:915
 msgid "'u': the package is being removed because it is unused."
-msgstr ""
+msgstr "'u': het pakket wordt verwijderd omdat het niet in gebruik is."
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:920
 msgid "Commands:"
@@ -1452,16 +1566,16 @@
 "aptitude failed to find a solution to these dependencies. You can solve "
 "them yourself by hand or type 'n' to quit."
 msgstr ""
-"aptitude kan geen oplossing voor deze afhankelijkheden vinden. U kunt ze "
-"handmatig oplossen of 'n' typen om te stoppen."
+"aptitude kan geen oplossing voor deze vereisten vinden. U kunt ze handmatig "
+"oplossen of 'n' typen om te stoppen."
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1055
 msgid "Do you want to continue? [Y/n/?] "
-msgstr "Wilt u verder gaan? [Y/n/?] "
+msgstr "Wilt u verdergaan? [J/n/?] "
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1056
 msgid "Resolve these dependencies by hand? [N/+/-/_/:/?] "
-msgstr "Deze afhankelijkheden handmatig oplossen? [N/+/-/_/:/?] "
+msgstr "Deze vereisten handmatig oplossen? [N/+/-/_/:/?] "
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1074
 msgid "Invalid response. Please enter a valid command or '?' for help.\n"
@@ -1473,8 +1587,8 @@
 "package), 'R' to attempt automatic dependency resolution or 'N' to abort."
 msgstr ""
 "Geef een pakketbeheeropdracht (b.v. '+ <pakket>' om een pakket te "
-"installeren, 'R' om automatisch te proberen afhankelijkheden op te lossen of "
-"'N' om te stoppen."
+"installeren, 'R' om automatisch te proberen vereisten op te lossen of 'N' om "
+"te stoppen."
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1112
 #, c-format
@@ -1484,7 +1598,7 @@
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Er zal afhankelijkheidsinformatie worden getoond.\n"
+"Er zal informatie over vereisten worden getoond.\n"
 "\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1114
@@ -1495,7 +1609,7 @@
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Er zal geen afhankelijkheidsinformatie worden getoond.\n"
+"Er zal geen informatie over vereisten worden getoond.\n"
 "\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1120
@@ -1528,7 +1642,7 @@
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Er zullen groottewijzigingen worden getoond.\n"
+"Er zullen wijzigingen in grootte worden getoond.\n"
 "\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1129
@@ -1539,7 +1653,7 @@
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Er zullen geen groottewijzigingen worden getoond.\n"
+"Er zullen geen wijzigingen in grootte worden getoond.\n"
 "\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:149 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1002
@@ -1558,13 +1672,13 @@
 msgstr "Status van oplosser met succes weggeschreven!"
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:222
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "y: %Fn: %Fq: %F.: %F,: %Fo: %Fe: %Fx: %Fr (ID|pkg ver) ...: %F%na (ID|pkg "
 "ver) ...: %F%n<ID>: %F%n<ACTION> pkg... : %F%n%F%F%F%F%F%F%F%F"
 msgstr ""
-"y: %Fn: %Fq: %F,: %F.: %Fo: %Fe: %Fx: %Fr pkg ver ...: %F%na pkg ver ...: %F"
-"%n<ACTIE> pkg... : %F%n%F%F%F%F%F%F%F%F"
+"y: %Fn: %Fq: %F.: %F,: %Fo: %Fe: %Fx: %Fr (ID|pkg ver) ...: %F%na (ID|pkg "
+"ver) ...: %F%n<ID>: %F%n<ACTION> pkg... : %F%n%F%F%F%F%F%F%F%F"
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:243
 msgid "accept the proposed changes"
@@ -1572,7 +1686,7 @@
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:245
 msgid "reject the proposed changes and search for another solution"
-msgstr "wijs de voorgestelde wijzingen af en zoek een andere oplossing"
+msgstr "wijs de voorgestelde wijzigingen af en zoek een andere oplossing"
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:247
 msgid "give up and quit the program"
@@ -1591,7 +1705,7 @@
 "toggle between the contents of the solution and an explanation of the "
 "solution"
 msgstr ""
-"wissel tussen de inhoud van de oplossing en een uitleg van de oplossing"
+"wissel tussen de inhoud van de oplossing en een uitleg voor de oplossing"
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:255
 msgid "examine the solution in the visual user interface"
@@ -1600,48 +1714,49 @@
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:257
 msgid ""
 "abort automatic dependency resolution; resolve dependencies by hand instead"
-msgstr "stop automatische oplossing van afhankelijkheden; los ze handmatig op"
+msgstr "stop automatische oplossing van vereisten; los ze handmatig op"
 
 # FJP: does this make sense?
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:259
-#, fuzzy
 msgid ""
 "reject the given package versions; don't display any solutions in which they "
 "occur. Enter UNINST instead of a version to reject removing the package. "
 "ID is the integer printed to the left of the action."
 msgstr ""
 "verwerp de gegeven pakketversies; toon geen oplossingen waarin ze voorkomen. "
-"Voer 'UNINST' in in plaats van een versie om verwijdering van het pakket te "
-"verwerpen."
+"Geef 'UNINST' op in plaats van een versie om het verwijderen van het pakket "
+"te verwerpen. ID is het getal dat links van de actie staat."
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:261
-#, fuzzy
 msgid ""
 "accept the given package versions; display only solutions in which they "
 "occur. Enter UNINST instead of a version to accept removing the package. "
 "ID is the integer printed to the left of the action."
 msgstr ""
 "aanvaard de gegeven pakketversies; toon enkel oplossingen waarin ze "
-"voorkomen. Voer 'UNINST' in in plaats van een versie om verwijdering van het "
-"pakket te accepteren."
+"voorkomen. Geef 'UNINST' op in plaats van een versie om het verwijderen van "
+"het pakket te accepteren. ID is het getal dat links van de actie staat."
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:263
 msgid ""
 "display information about the action labeled ID from the solution. The "
 "label is the integer printed to the left of the action."
 msgstr ""
+"toon informatie over de actie met label ID uit de oplossing. Het label is "
+"het getal dat links van de actie afgedrukt staat."
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:265
 msgid "adjust the state of the listed packages, where ACTION is one of:"
-msgstr "pas de toestand van de opgegeven pakketten aan, waar ACTIE is één van:"
+msgstr ""
+"pas de toestand van de opgegeven pakketten aan, waarbij ACTIE één is van:"
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:283
 msgid ""
 "Adjustments will cause the current solution to be discarded and recalculated "
 "as necessary."
 msgstr ""
-"Aanpassingen zullen de huidige oplossing doen vergeten en opnieuw berekenen "
-"indien nodig."
+"Aanpassingen zullen de huidige oplossing doen vergeten en indien nodig een "
+"nieuwe berekenen."
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:298
 #, c-format
@@ -1656,7 +1771,7 @@
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:313
 #, c-format
 msgid "Invalid response. Please enter an integer between 1 and %d."
-msgstr "Ongeldig antwoord. Geen een geheel getal tussen 1 en %d in."
+msgstr "Ongeldig antwoord. Geef een geheel getal op tussen 1 en %d."
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:329
 #, c-format
@@ -1714,29 +1829,29 @@
 msgstr "Vereist de installatie van %s versie %s (%s)"
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:496
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Allowing this recommendation to be ignored: %s"
-msgstr "Laat de volgende aanbevelingen onopgelost:"
+msgstr "Staat toe om de volgende aanbeveling te negeren: %s"
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:502
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Always obeying this recommendation: %s"
-msgstr "Onderzoek ^Aanbevelingen"
+msgstr "Volgt steeds deze aanbeveling: %s"
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:511
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "No longer ignoring this recommendation: %s"
-msgstr "Vereist niet langer het verwijderen van %s"
+msgstr "Negeert niet langer deze aanbeveling: %s"
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:517
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Ignoring this recommendation: %s"
-msgstr "Onderzoek ^Aanbevelingen"
+msgstr "Negeert deze aanbeveling: %s"
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:576
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Action \"%s\""
-msgstr "Acties"
+msgstr "Actie \"%s\""
 
 #. TRANSLATORS: the substitution is
 #. replaced in English with something
@@ -1744,16 +1859,20 @@
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:589
 #, c-format
 msgid "This action was selected because %ls."
-msgstr ""
+msgstr "Deze actie werd gekozen omwille van %ls."
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:591
 msgid "This action is currently rejected; it will not appear in new solutions."
 msgstr ""
+"Deze actie wordt momenteel verworpen; ze zal niet langer voorkomen in nieuwe "
+"oplossingen."
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:592
 msgid ""
 "This action is currently approved; it will be selected whenever possible."
 msgstr ""
+"Deze actie wordt momenteel goedgekeurd; ze zal telkens wanneer mogelijk "
+"gekozen worden."
 
 #. TRANSLATORS: the "r" here is
 #. for "reject", but should not be
@@ -1764,6 +1883,8 @@
 #, c-format
 msgid "Enter \"r %s\" to allow this action to appear in new solutions."
 msgstr ""
+"Voer \"r %s\" in om toe te staan dat deze actie in nieuwe oplossingen "
+"voorkomt."
 
 #. TRANSLATORS: the "r" here is
 #. for "reject", but should not be
@@ -1774,6 +1895,8 @@
 #, c-format
 msgid "Enter \"r %s\" to prevent this action from appearing in new solutions."
 msgstr ""
+"Voer \"r %s\" in om te verhinderen dat deze actie nog opduikt in nieuwe "
+"oplossingen."
 
 #. TRANSLATORS: the "a" here is
 #. for "approve", but should not be
@@ -1786,6 +1909,8 @@
 "Enter \"a %s\" to cease requiring that new solutions include this action if "
 "possible."
 msgstr ""
+"Voer \"a %s\" in om niet langer te eisen dat nieuwe oplossingen indien "
+"mogelijk deze actie moeten omvatten."
 
 #. TRANSLATORS: the "a" here is
 #. for "approve", but should not be
@@ -1797,6 +1922,8 @@
 msgid ""
 "Enter \"a %s\" to require that new solutions include this action if possible."
 msgstr ""
+"Voer \"a %s\" in om te eisen dat nieuwe oplossingen indien mogelijk deze "
+"actie omvatten."
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:790
 #, c-format
@@ -1809,20 +1936,23 @@
 "Would resolve dependencies, but dependency resolution is disabled.\n"
 "  (%s::ProblemResolver::StepLimit = 0)\n"
 msgstr ""
+"Zou vereistenproblemen oplossen, maar het oplossen van vereisten staat uit.\n"
+"  (%s::ProblemResolver::StepLimit = 0)\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:823
 msgid "I want to resolve dependencies, but no dependency resolver was created."
 msgstr ""
+"Ik wil vereisten oplossen, maar er werd geen vereistenoplosser gecreëerd."
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:837 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1180
 #: src/gtk/resolver.cc:2058 src/solution_dialog.cc:127
 #: src/solution_screen.cc:546
 msgid "Resolving dependencies..."
-msgstr "Bezig met het oplossen van afhankelijkheden..."
+msgstr "Bezig met het oplossen van vereisten..."
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:897
 msgid "The following actions will resolve these dependencies:"
-msgstr "De volgende acties zullen deze afhankelijkheden oplossen:"
+msgstr "De volgende acties zullen deze vereisten oplossen:"
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:915
 msgid "Accept this solution? [Y/n/q/?] "
@@ -1830,14 +1960,14 @@
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:942 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1077
 msgid "Abandoning all efforts to resolve these dependencies."
-msgstr "Alle pogingen staken om deze afhankelijkheden op te lossen."
+msgstr "Alle pogingen staken om deze vereisten op te lossen."
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:945
 msgid ""
 "Abandoning automatic dependency resolution and reverting to manual "
 "resolution."
 msgstr ""
-"Automatische oplossing van afhankelijkheden wordt afgebroken en er wordt "
+"Automatische oplossing van vereisten wordt afgebroken en er wordt "
 "teruggevallen op handmatige oplossing."
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:978
@@ -1862,7 +1992,7 @@
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1089
 msgid "Unable to resolve dependencies! Giving up..."
-msgstr "Niet gelukt om de afhankelijkheden op te lossen! Gestopt..."
+msgstr "Niet gelukt om de vereisten op te lossen! Gestopt..."
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1095
 msgid "*** No more solutions available ***"
@@ -1884,18 +2014,20 @@
 " You may be able to solve this problem by increasing\n"
 " Aptitude::ProblemResolver::StepLimit (currently %d)."
 msgstr ""
+"Oplossen van vereisten voor de opwaardering is mislukt, omdat de tijd voor "
+"de oplosser verliep.\n"
+" Misschien kunt u dit probleem verhelpen door het verhogen van\n"
+" Aptitude::ProblemResolver::StepLimit (momenteel %d)."
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1201
-#, fuzzy
 msgid "Unable to resolve dependencies for the upgrade: no solution found."
 msgstr ""
-"Kan afhankelijkheden voor de opwaardering niet oplossen: geen oplossing "
-"gevonden."
+"Kan vereisten voor de opwaardering niet oplossen: geen oplossing gevonden."
 
 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1207
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to resolve dependencies for the upgrade: %s"
-msgstr "Kan afhankelijkheden voor de opwaardering niet oplossen (%s)."
+msgstr "Kan vereisten voor de opwaardering niet oplossen: %s"
 
 #: src/cmdline/cmdline_search.cc:199 src/cmdline/cmdline_versions.cc:567
 #, c-format
@@ -1915,7 +2047,7 @@
 #: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:84
 #, c-format
 msgid "but %s is installed and it is kept back."
-msgstr "maar %s wordt geïnstalleerd en wordt achtergehouden."
+msgstr "maar %s wordt geïnstalleerd en wordt vastgehouden."
 
 #: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:87
 #, c-format
@@ -1925,12 +2057,12 @@
 #: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:94
 #, c-format
 msgid "but it is not installable."
-msgstr "maar het is niet installeerbaar."
+msgstr "maar het kan niet geïnstalleerd worden."
 
 #: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:96
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "but it is not going to be installed."
-msgstr "maar %s wordt geïnstalleerd."
+msgstr "maar het wordt niet geïnstalleerd."
 
 #: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:101
 #, c-format
@@ -1945,7 +2077,7 @@
 #: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:127
 #, c-format
 msgid "The following packages have unmet dependencies:\n"
-msgstr "De volgende pakketten hebben niet-voldane afhankelijkheden:\n"
+msgstr "De volgende pakketten hebben niet-voldane vereisten:\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:198 src/cmdline/cmdline_show.cc:448
 #: src/cmdline/cmdline_versions.cc:208 src/gtk/resolver.cc:1192
@@ -1977,11 +2109,11 @@
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:231
 msgid "awaiting trigger processing by other package(s)"
-msgstr "wacht op afhandeling van triggers door andere pakketten"
+msgstr "wachten tot andere pakketten triggers afgehandeld hebben"
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:233
 msgid "awaiting trigger processing"
-msgstr "wacht op afhandeling van triggers"
+msgstr "wachten op afhandeling van triggers"
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:236 src/pkg_columnizer.cc:258
 #: src/pkg_ver_item.cc:235 src/qt/widgets/packages_tab.cc:72
@@ -1991,60 +2123,62 @@
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:259
 #, c-format
 msgid "%s; will be purged because nothing depends on it"
-msgstr "%s; zal worden gewist (purged) omdat er niets van afhankelijk is"
+msgstr ""
+"%s; zal samen met configuratiebestanden verwijderd worden, omdat er niets "
+"van afhankelijk is"
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:261 src/cmdline/cmdline_show.cc:357
 #, c-format
 msgid "%s; will be purged"
-msgstr "%s; zal worden gewist (purged)."
+msgstr "%s; zal samen met configuratiebestanden verwijderd worden"
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:266
 #, c-format
 msgid "%s; will be removed because nothing depends on it"
-msgstr "%s; zal worden verwijderd omdat er niets van afhankelijk is"
+msgstr "%s; zal verwijderd worden omdat er niets van afhankelijk is"
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:268
 #, c-format
 msgid "%s; will be removed"
-msgstr "%s; zal worden verwijderd."
+msgstr "%s; zal verwijderd worden"
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:286
 #, c-format
 msgid "%s%s; will be downgraded [%s -> %s]"
-msgstr "%s%s; zal worden gedegradeerd [%s -> %s]"
+msgstr "%s%s; zal gedegradeerd worden [%s -> %s]"
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:289
 #, c-format
 msgid "%s%s; will be upgraded [%s -> %s]"
-msgstr "%s%s; zal worden opgewaardeerd [%s -> %s]"
+msgstr "%s%s; zal opgewaardeerd worden [%s -> %s]"
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:298
 msgid "not a real package"
-msgstr "geen werkelijk pakket"
+msgstr "geen echt pakket"
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:311
 msgid " [held]"
-msgstr " [houden]"
+msgstr " [vastgehouden]"
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:325
 #, c-format
 msgid "%s%s; will be installed"
-msgstr "%s%s; zal worden geïnstalleerd"
+msgstr "%s%s; zal geïnstalleerd worden"
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:327
 #, c-format
 msgid "%s%s; will be installed automatically"
-msgstr "%s%s; zal automatisch worden geïnstalleerd"
+msgstr "%s%s; zal automatisch geïnstalleerd worden"
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:347
 #, c-format
 msgid "%s; version %s will be installed"
-msgstr "%s; versie %s zal worden geïnstalleerd."
+msgstr "%s; versie %s zal geïnstalleerd worden"
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:351
 #, c-format
 msgid "%s; version %s will be installed automatically"
-msgstr "%s; versie %s zal automatisch worden geïnstalleerd"
+msgstr "%s; versie %s zal automatisch geïnstalleerd worden"
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:377 src/cmdline/cmdline_show.cc:400
 msgid "Package: "
@@ -2053,7 +2187,7 @@
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:378 src/cmdline/cmdline_show.cc:408
 #: src/pkg_columnizer.cc:92
 msgid "State"
-msgstr "Staat"
+msgstr "Status"
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:379 src/cmdline/cmdline_show.cc:472
 msgid "Provided by"
@@ -2086,7 +2220,7 @@
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:421 src/pkg_info_screen.cc:125
 msgid "Multi-Arch: "
-msgstr ""
+msgstr "Multi-Arch: "
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:423 src/gtk/entitysummary.cc:361
 #: src/gtk/previewtab.cc:230
@@ -2115,7 +2249,7 @@
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:433 src/pkg_info_screen.cc:139
 msgid "Uncompressed Size: "
-msgstr "Ongecomprimeerde grootte: "
+msgstr "Niet-gecomprimeerde grootte: "
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:437 src/pkg_info_screen.cc:138
 msgid "Compressed Size: "
@@ -2168,7 +2302,7 @@
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:469
 msgid "Enhances"
-msgstr ""
+msgstr "Breidt uit"
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:471 src/cmdline/cmdline_why.cc:230
 #: src/cmdline/cmdline_why.cc:1632 src/gtk/dependency_chains_tab.cc:205
@@ -2183,12 +2317,12 @@
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:481 src/pkg_info_screen.cc:107
 #: src/pkg_view.cc:259
 msgid "Homepage: "
-msgstr "Homepage: "
+msgstr "Homepagina: "
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:575
 #, c-format
 msgid "Unable to locate package %s"
-msgstr "Kan pakket %s niet localiseren"
+msgstr "Kan pakket %s niet opsporen"
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:596
 #, c-format
@@ -2198,7 +2332,7 @@
 #: src/cmdline/cmdline_simulate.cc:66
 #, c-format
 msgid "Would download/install/remove packages.\n"
-msgstr "Zou ophalen/installeren/verwijderen van pakketten.\n"
+msgstr "Zou pakketten ophalen/installeren/verwijderen.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_simulate.cc:77
 msgid "Internal Error, Ordering didn't finish"
@@ -2206,12 +2340,12 @@
 
 #: src/cmdline/cmdline_update.cc:44 src/ui.cc:1712 src/ui.cc:1881
 msgid "Deleting obsolete downloaded files"
-msgstr "Verwijderen van verouderde, opgehaalde bestanden"
+msgstr "Verwijderen van verouderde opgehaalde bestanden"
 
 #: src/cmdline/cmdline_update.cc:55
 #, c-format
 msgid "E: The update command takes no arguments\n"
-msgstr "E: Het commando 'update' kent geen argumenten\n"
+msgstr "E: Het commando 'update' kent geen opties\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_user_tag.cc:65
 #, c-format
@@ -2227,7 +2361,7 @@
 #, c-format
 msgid "%s: too few arguments; expected at least a tag name and a package.\n"
 msgstr ""
-"%s: te weinig argumenten; verwacht tenminste de naam van een label en een "
+"%s: te weinig opties; verwachtte tenminste de naam van een label en een "
 "pakket.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_util.cc:167
@@ -2243,7 +2377,7 @@
 #: src/cmdline/cmdline_util.cc:193
 #, c-format
 msgid "Unable to find an archive \"%s\" for the package \"%s\"\n"
-msgstr "Geen \"%s\"-archief gevonden voor het pakket \"%s\"\n"
+msgstr "Geen archief \"%s\" gevonden voor het pakket \"%s\"\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_util.cc:203
 #, c-format
@@ -2261,9 +2395,9 @@
 msgstr "U kunt niet èn een archief èn een versie aangeven voor een pakket\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_util.cc:273
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Couldn't find task '%s'"
-msgstr "Kon changelog voor %s niet vinden"
+msgstr "Kon taak '%s' niet vinden"
 
 #: src/cmdline/cmdline_util.cc:361
 #, c-format
@@ -2284,7 +2418,7 @@
 msgid "%d new [%+d]"
 msgid_plural "%d new [%+d]"
 msgstr[0] "%d nieuw [%+d]"
-msgstr[1] "%d nieuw [%+d]"
+msgstr[1] "%d nieuwe [%+d]"
 
 #: src/cmdline/cmdline_util.cc:400
 #, c-format
@@ -2296,53 +2430,53 @@
 msgid "There is %d newly obsolete package."
 msgid_plural "There are %d newly obsolete packages."
 msgstr[0] "Er is %d nieuw verouderd pakket."
-msgstr[1] "Er zijn %d nieuw verouderde pakketten."
+msgstr[1] "Er zijn %d nieuwe verouderde pakketten."
 
 #: src/cmdline/cmdline_util.cc:423
 #, c-format
 msgid "There is %d newly obsolete package: "
 msgid_plural "There are %d newly obsolete packages: "
-msgstr[0] "Er is %d nieuw verouderd pakket:"
-msgstr[1] "Er zijn %d nieuw verouderde pakketten."
+msgstr[0] "Er is %d nieuw verouderd pakket: "
+msgstr[1] "Er zijn %d nieuwe verouderde pakketten: "
 
 #: src/cmdline/cmdline_versions.cc:125
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Package %s:"
-msgstr "Pakketten"
+msgstr "Pakket %s:"
 
 #: src/cmdline/cmdline_versions.cc:152 src/cmdline/cmdline_versions.cc:191
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Source package %s:"
-msgstr "Bronpakket: "
+msgstr "Bronpakket %s:"
 
 #: src/cmdline/cmdline_versions.cc:213
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Archive %s:"
-msgstr "Archief"
+msgstr "Archief %s:"
 
 #: src/cmdline/cmdline_versions.cc:502
 msgid "--group-by|archive"
-msgstr ""
+msgstr "--group-by|archive"
 
 #: src/cmdline/cmdline_versions.cc:506
 msgid "--group-by|auto"
-msgstr ""
+msgstr "--group-by|auto"
 
 #: src/cmdline/cmdline_versions.cc:510
 msgid "--group-by|none"
-msgstr ""
+msgstr "--group-by|none"
 
 #: src/cmdline/cmdline_versions.cc:514
 msgid "--group-by|package"
-msgstr ""
+msgstr "--group-by|package"
 
 #: src/cmdline/cmdline_versions.cc:518
 msgid "--group-by|source-package"
-msgstr ""
+msgstr "--group-by|source-package"
 
 #: src/cmdline/cmdline_versions.cc:522
 msgid "--group-by|source-version"
-msgstr ""
+msgstr "--group-by|source-version"
 
 #. TRANSLATORS: --group-by is the argument name and shouldn't
 #. be translated.
@@ -2352,11 +2486,13 @@
 "Invalid package grouping mode \"%s\" (should be \"auto\", \"none\", \"package"
 "\", or \"source-package\")"
 msgstr ""
+"Ongeldige modus \"%s\" voor het groeperen van pakketten (moet \"auto\", "
+"\"none\", \"package\", of \"source-package\" zijn)"
 
 #: src/cmdline/cmdline_versions.cc:584
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "versions: You must provide at least one package selector\n"
-msgstr "zoeken: U moet minstens één zoekterm opgeven\n"
+msgstr "veersies: U moet minstens één pakketkeuzemethode opgeven\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_why.cc:290
 msgid "dep_level"
@@ -2421,27 +2557,29 @@
 #: src/cmdline/cmdline_why.cc:1074
 #, c-format
 msgid "  ++ Examining %F\n"
-msgstr ""
+msgstr "  ++ %F aan het onderzoeken\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_why.cc:1082
 msgid "  ++  --> skipping, not a conflict\n"
-msgstr ""
+msgstr "  ++  --> wordt overgeslagen; conflicteert niet\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_why.cc:1088
 msgid "  ++  --> skipping conflict\n"
-msgstr ""
+msgstr "  ++  --> conflict wordt overgeslagen\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_why.cc:1094
 msgid "  ++  --> skipping, not relevant according to params\n"
 msgstr ""
+"  ++  --> wordt overgeslagen; irrelevant in het licht van de parameters\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_why.cc:1100
 msgid "  ++  --> skipping, parent is not the selected version\n"
-msgstr ""
+msgstr "  ++  --> wordt overgeslagen; ouder is niet de gekozen versie\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_why.cc:1106
 msgid "  ++  --> skipping, the dep is satisfied by the current version\n"
 msgstr ""
+"  ++  --> wordt overgeslagen; de huidige versie voldoet aan de vereiste\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_why.cc:1112
 msgid "Skipping this solution, I've already seen it.\n"
@@ -2449,16 +2587,16 @@
 
 #: src/cmdline/cmdline_why.cc:1118
 msgid "  ++  --> skipping, version check failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "  ++  --> wordt overgeslagen; versiecontrole mislukte\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_why.cc:1124
 msgid "  ++  --> ENQUEUING\n"
-msgstr ""
+msgstr "  ++  --> WORDT IN DE WACHTRIJ GEPLAATST\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_why.cc:1130
 #, c-format
 msgid "  ++  --> ENQUEUING %s Provides %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "  ++  --> WORDT IN DE WACHTRIJ GEPLAATST %s voorziet in %s\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_why.cc:1138
 #, c-format
@@ -2468,17 +2606,17 @@
 #: src/cmdline/cmdline_why.cc:1194
 #, c-format
 msgid "Unable to find a reason to remove %s.\n"
-msgstr "Kan geen reden vinden op %s te verwijderen.\n"
+msgstr "Kan geen reden vinden om %s te verwijderen.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_why.cc:1196
 #, c-format
 msgid "Unable to find a reason to install %s.\n"
-msgstr "Kan geen reden vinden op %s te installeren.\n"
+msgstr "Kan geen reden vinden om %s te installeren.\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_why.cc:1235
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Packages requiring %s:"
-msgstr "Pakketten die afhangen van %s"
+msgstr "Pakketten die afhangen van %s:"
 
 #: src/cmdline/cmdline_why.cc:1299 src/cmdline/cmdline_why.cc:1327
 #: src/cmdline/cmdline_why.cc:1391
@@ -2495,11 +2633,11 @@
 msgid ""
 "%s: this command requires at least one argument (the package to query).\n"
 msgstr ""
-"%s: de opdracht vereist tenminste één argument (het te bevragen pakket).\n"
+"%s: de opdracht vereist tenminste één optie (het te bevragen pakket).\n"
 
 #: src/cmdline/cmdline_why.h:212
 msgid "Unknown version selection, something is very wrong."
-msgstr ""
+msgstr "Onbekende versiekeuze; hier gaat iets grondig fout."
 
 #: src/cmdline/terminal.cc:46
 msgid "Unexpected end-of-file on standard input"
@@ -2509,9 +2647,9 @@
 #. exactly 4 character cells wide; "ERR" is short
 #. for "ERROR".
 #: src/cmdline/text_progress.cc:96
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "[ ERR] %s"
-msgstr "[FOUT]"
+msgstr "[FOUT] %s"
 
 #: src/dep_item.cc:151
 msgid "UNSATISFIED"
@@ -2549,7 +2687,7 @@
 #: src/download_list.cc:88
 #, c-format
 msgid "%n%nSome files were not downloaded successfully."
-msgstr "%n%nEnkele bestanden zijn niet succesvol gedownload."
+msgstr "%n%nEnkele bestanden zijn niet succesvol opgehaald."
 
 #: src/download_list.cc:98 src/download_list.cc:346 src/gtk/download.cc:444
 msgid "Continue"
@@ -2557,7 +2695,7 @@
 
 #: src/download_list.cc:100 src/mine/cmine.cc:301 src/mine/cmine.cc:366
 msgid "Cancel"
-msgstr "Annuleren"
+msgstr "Annuleer"
 
 #: src/download_list.cc:214
 msgid "Total Progress: "
@@ -2566,7 +2704,7 @@
 #: src/download_list.cc:243
 #, c-format
 msgid " [ %i%% ] (%sB/s, %s remaining)"
-msgstr " [ %i%% ] (%sB/s, %s overblijvend)"
+msgstr " [ %i%% ] (%sB/s, %s te gaan)"
 
 #: src/download_list.cc:245
 #, c-format
@@ -2601,7 +2739,7 @@
 
 #: src/download_thread.h:138
 msgid "Attempt to start a download thread twice!"
-msgstr ""
+msgstr "Poging om ophaaltaak tweemaal uit te voeren!"
 
 #: src/edit_pkg_hier.cc:192
 msgid "No hierarchy information to edit"
@@ -2613,9 +2751,8 @@
 msgstr "Kon \"%s\" niet openen om te schrijven"
 
 #: src/edit_pkg_hier.cc:340
-#, fuzzy
 msgid "Unable to look up your home directory!"
-msgstr "Kan uw thuismap niet opzoeken, bewaren in /tmp/function_pkgs!"
+msgstr "Kan uw thuismap niet opzoeken!"
 
 #: src/generic/apt/aptcache.cc:271
 #, c-format
@@ -2656,7 +2793,7 @@
 
 #: src/generic/apt/aptcache.cc:854
 msgid "Couldn't write state file"
-msgstr "Kon statusbestand niet beschrijven"
+msgstr "Kon niet in statusbestand schrijven"
 
 #: src/generic/apt/aptcache.cc:871
 msgid "Error writing state file"
@@ -2680,8 +2817,8 @@
 #: src/generic/apt/aptcache.cc:1525
 msgid "Unable to correct dependencies, some packages cannot be installed"
 msgstr ""
-"Kan afhankelijkheden niet corrigeren, enkele pakketten kunnen niet "
-"geïnstalleerd worden"
+"Kan vereisten niet corrigeren, enkele pakketten kunnen niet geïnstalleerd "
+"worden"
 
 #: src/generic/apt/aptcache.cc:2172
 msgid "The list of sources could not be read."
@@ -2696,7 +2833,7 @@
 msgid "You may want to update the package lists to correct these missing files"
 msgstr ""
 "U wilt misschien de pakketlijsten bijwerken om deze ontbrekende bestanden te "
-"corrigeren."
+"corrigeren"
 
 #. TRANSLATORS: Set this string to the name of a configuration
 #. file in $pkgdatadir/aptitude that overrides defaults for your
@@ -2731,43 +2868,42 @@
 "you make to the states of packages will NOT be preserved!"
 msgstr ""
 "Kon het cachebestand niet vergrendelen. Dit betekent meestal dat dpkg of een "
-"ander apt-gereedschap reeds in gebruik is voor de installatie van pakketten. "
+"ander apt-gereedschap reeds gebruikt wordt om pakketten te installeren. "
 "Wordt geopend in alleen-lezen modus; wijzigingen in de toestand van de "
 "pakketten zullen NIET worden bewaard!"
 
 #: src/generic/apt/apt.cc:1269
 msgid "foreign"
-msgstr ""
+msgstr "vreemde"
 
 #: src/generic/apt/apt.cc:1271
 msgid "same"
-msgstr ""
+msgstr "zelfde"
 
 #: src/generic/apt/apt.cc:1274
-#, fuzzy
 msgid "allowed"
-msgstr "allow_choices"
+msgstr "toegestaan"
 
 #: src/generic/apt/apt.cc:1363
 msgid "main"
-msgstr "hoofd"
+msgstr "main"
 
 #: src/generic/apt/apt.cc:1363
 msgid "contrib"
-msgstr ""
+msgstr "contrib"
 
 #: src/generic/apt/apt.cc:1363
 msgid "non-free"
-msgstr ""
+msgstr "non-free"
 
 #: src/generic/apt/apt.cc:1363
 msgid "non-US"
-msgstr ""
+msgstr "non-US"
 
 #: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:441
 #, c-format
 msgid "Invalid hint \"%s\": expected an action, but found nothing."
-msgstr ""
+msgstr "Ongeldige aanwijzing \"%s\": verwachte een actie, maar vond niets."
 
 #: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:466
 #, c-format
@@ -2775,6 +2911,8 @@
 "Invalid hint \"%s\": expected a component name and a number, but found "
 "nothing."
 msgstr ""
+"Ongeldige aanwijzing \"%s\": verwachte de naam van een component en een "
+"nummer, maar vond niets."
 
 #: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:485
 #, c-format
@@ -2782,31 +2920,35 @@
 "Invalid hint \"%s\": expected the numeric value following the component "
 "name, but found nothing."
 msgstr ""
+"Ongeldige aanwijzing \"%s\": verwachte een numerieke waarde na de naam van "
+"de component, maar vond niets."
 
 #: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:505
 #, c-format
 msgid "Invalid hint \"%s\": the numeric component \"%s\" cannot be parsed."
 msgstr ""
+"Ongeldige aanwijzing \"%s\": de numerieke component \"%s\" kan niet ontleed "
+"worden."
 
 #: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:516
 #, c-format
 msgid "Invalid hint \"%s\": expected a level, but found nothing."
-msgstr ""
+msgstr "Ongeldige aanwijzing \"%s\": verwachte een niveau, maar vond niets."
 
 #: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:538
 #, c-format
 msgid "Invalid hint \"%s\": expected a target, but found nothing."
-msgstr ""
+msgstr "Ongeldige aanwijzing \"%s\": verwachte een doel, maar vond niets."
 
 #: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:565
 #, c-format
 msgid "Invalid hint \"%s\": invalid target: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ongeldige aanwijzing \"%s\": ongeldig doel: %s"
 
 #: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:585
 #, c-format
 msgid "Invalid hint \"%s\": trailing junk after the version."
-msgstr ""
+msgstr "Ongeldige aanwijzing \"%s\": na de versie volgt rommel."
 
 #: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:682
 #, c-format
@@ -2814,11 +2956,13 @@
 "Invalid hint \"%s\": the action \"%s\" should be \"approve\", \"reject\", or "
 "a number."
 msgstr ""
+"Ongeldige aanwijzing \"%s\": actie \"%s\" moet \"approve\", \"reject\" of "
+"een getal zijn."
 
 #: src/generic/apt/aptitude_resolver_cost_settings.cc:130
 #, c-format
 msgid "Conflicting types for the cost component %s."
-msgstr ""
+msgstr "Conflicterende types voor de kostcomponent %s."
 
 #: src/generic/apt/aptitude_resolver_universe.cc:837
 #, c-format
@@ -2826,12 +2970,14 @@
 "Invalid safety level \"%s\" (not \"discard\", \"maximum\", \"minimum\", or "
 "an integer)."
 msgstr ""
+"Ongeldig veiligheidsniveau \"%s\" (niet \"discard\", \"maximum\", \"minimum"
+"\", of een getal)."
 
 #: src/generic/apt/download_install_manager.cc:60
 msgid ""
 "The package cache is not available; unable to download and install packages."
 msgstr ""
-"De pakketcache is niet beschikbaar; onmogelijk om pakketten af te halen en "
+"De pakketcache is niet beschikbaar; onmogelijk om pakketten op te halen en "
 "te installeren."
 
 #: src/generic/apt/download_install_manager.cc:93
@@ -2846,22 +2992,24 @@
 
 #: src/generic/apt/download_install_manager.cc:129
 msgid "Some files failed to download"
-msgstr ""
+msgstr "Ophalen van sommige bestanden is mislukt"
 
 #: src/generic/apt/download_install_manager.cc:140
 msgid "Unable to correct for unavailable packages"
-msgstr "Kan niet corrigeren voor niet aanwezige pakketten"
+msgstr "Kan geen correctie uitvoeren voor niet aanwezige pakketten"
 
 #: src/generic/apt/download_install_manager.cc:175
 msgid "Failed to perform requested operation on package. Trying to recover:"
 msgstr ""
+"Kon de gevraagde bewerking voor het pakket niet uitvoeren. Poging tot "
+"herstel:"
 
 #: src/generic/apt/download_install_manager.cc:219
 msgid ""
 "Could not regain the system lock! (Perhaps another apt or dpkg is running?)"
 msgstr ""
-"Kon de systeemvergrendeling niet herwinnen! (Misschien is er een andere apt "
-"of dpkg aan het uitvoeren?)"
+"Kon de systeemvergrendeling niet herwinnen! (Wordt misschien dpkg of een "
+"andere apt uitgevoerd?)"
 
 #: src/generic/apt/download_update_manager.cc:70
 msgid "Couldn't read list of package sources"
@@ -2877,31 +3025,33 @@
 "Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones "
 "used instead."
 msgstr ""
+"Sommige indexbestanden konden niet opgehaald worden. Ze werden genegeerd "
+"ofwel werden oudere versies gebruikt."
 
 #: src/generic/apt/download_update_manager.cc:178
 msgid "Couldn't rebuild package cache"
 msgstr "Kon pakketcache niet heropbouwen"
 
 #: src/generic/apt/dpkg.cc:102
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Couldn't find a changelog for %s"
 msgid "Couldn't chroot into %s for %s"
-msgstr "Kon changelog voor %s niet vinden"
+msgstr "Kon chroot %s voor %s niet binnen gaan"
 
 #: src/generic/apt/dpkg.cc:124
 #, c-format
 msgid "Waited for %s but it wasn't there"
-msgstr ""
+msgstr "Heb gewacht op %s dat er niet was"
 
 #: src/generic/apt/dump_packages.cc:539 src/generic/apt/dump_packages.cc:629
 #, c-format
 msgid "Unable to stat %s."
-msgstr "Kan %s niet bereiken."
+msgstr "Kan status van %s niet vaststellen."
 
 #: src/generic/apt/dump_packages.cc:674
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to create truncated cache: %s."
-msgstr "Kan pakket %s niet localiseren"
+msgstr "Kan ingekorte cache niet aanmaken: %s."
 
 #: src/generic/apt/log.cc:55
 #, c-format
@@ -2911,7 +3061,7 @@
 #. TRANSLATORS: This is a date and time format. See strftime(3).
 #: src/generic/apt/log.cc:66
 msgid "%a, %b %e %Y %T %z"
-msgstr ""
+msgstr "%a, %b %e %Y %T %z"
 
 #: src/generic/apt/log.cc:68
 #, c-format
@@ -2920,7 +3070,7 @@
 
 #: src/generic/apt/log.cc:72
 msgid "log report"
-msgstr "logboek rapport"
+msgstr "logboekrapport"
 
 #: src/generic/apt/log.cc:73
 #, c-format
@@ -2929,9 +3079,8 @@
 "dpkg problems may not be completed.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"BELANGRIJK: dit logboek bevat enkel bedoelde acties; acties die mislukken "
-"door\n"
-"dpkg-problemen zijn misschien niet afgerond.\n"
+"BELANGRIJK: dit logboek bevat enkel bedoelde acties; acties die mislukken\n"
+"door dpkg-problemen zijn misschien niet afgerond.\n"
 "\n"
 
 #: src/generic/apt/log.cc:74
@@ -2947,7 +3096,7 @@
 #: src/generic/apt/log.cc:81
 #, c-format
 msgid "%sB of disk space will be freed\n"
-msgstr "%sB schijfruimte zal worden verwijderd\n"
+msgstr "%sB schijfruimte zal worden vrijgemaakt\n"
 
 #: src/generic/apt/log.cc:91
 #, c-format
@@ -2961,19 +3110,19 @@
 
 #: src/generic/apt/log.cc:105
 msgid "REMOVE"
-msgstr "VERWIJDER"
+msgstr "VERWIJDEREN"
 
 #: src/generic/apt/log.cc:111
 msgid "INSTALL"
-msgstr "INSTALLEER"
+msgstr "INSTALLEREN"
 
 #: src/generic/apt/log.cc:114
 msgid "REINSTALL"
-msgstr "HERINSTALLEER"
+msgstr "HERINSTALLEREN"
 
 #: src/generic/apt/log.cc:117
 msgid "HOLD"
-msgstr "BEHOUD"
+msgstr "BEHOUDEN"
 
 #: src/generic/apt/log.cc:120
 msgid "BROKEN"
@@ -2981,19 +3130,19 @@
 
 #: src/generic/apt/log.cc:123
 msgid "REMOVE, NOT USED"
-msgstr "VERWIJDER, NIET GEBRUIKT"
+msgstr "VERWIJDEREN, NIET GEBRUIKT"
 
 #: src/generic/apt/log.cc:126
 msgid "REMOVE, DEPENDENCIES"
-msgstr "VERWIJDER, AFHANKELIJKHEDEN"
+msgstr "VERWIJDEREN, VEREISTEN"
 
 #: src/generic/apt/log.cc:129
 msgid "INSTALL, DEPENDENCIES"
-msgstr "INSTALLEER, AFHANKELIJKHEDEN"
+msgstr "INSTALLEREN, VEREISTEN"
 
 #: src/generic/apt/log.cc:132
 msgid "HOLD, DEPENDENCIES"
-msgstr "BEHOUD, AFHANKELIJKHEDEN"
+msgstr "BEHOUDEN, VEREISTEN"
 
 #: src/generic/apt/log.cc:135
 msgid "UNCONFIGURED"
@@ -3017,18 +3166,17 @@
 msgstr ""
 "===============================================================================\n"
 "\n"
-"Logboek volledig.\n"
+"Logboek is klaar.\n"
 
 #: src/generic/apt/matching/match.cc:3054
 #: src/generic/apt/matching/match.cc:3171
 msgid "Accessing index"
-msgstr ""
+msgstr "Index wordt gelezen"
 
 #: src/generic/apt/matching/match.cc:3064
 #: src/generic/apt/matching/match.cc:3178
-#, fuzzy
 msgid "Filtering packages"
-msgstr "Ophalen pakketten"
+msgstr "Filteren van pakketten"
 
 #: src/generic/apt/matching/parse.cc:315
 #, c-format
@@ -3036,9 +3184,9 @@
 msgstr "Onbekend actietype: %s"
 
 #: src/generic/apt/matching/parse.cc:330
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unknown multiarch type: %s"
-msgstr "Onbekend actietype: %s"
+msgstr "Onbekend multiarch-type: %s"
 
 #: src/generic/apt/matching/parse.cc:370
 #, c-format
@@ -3058,38 +3206,38 @@
 #: src/generic/apt/matching/parse.cc:489
 #, c-format
 msgid "Expected '%c', got '%c'."
-msgstr "Verwachtte '%c', kreeg '%c'"
+msgstr "Verwachtte '%c', kreeg '%c'."
 
 #: src/generic/apt/matching/parse.cc:861
 #: src/generic/apt/matching/parse.cc:1306
 #: src/generic/apt/matching/parse.cc:1346
 #, c-format
 msgid "Unknown dependency type: %s"
-msgstr "Onbekend afhankelijkheidstype: %s"
+msgstr "Onbekend vereistentype: %s"
 
 #: src/generic/apt/matching/parse.cc:914
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unknown term type: \"%s\"."
-msgstr "Onbekend type vergelijker: \"%s\"."
+msgstr "Onbekend type uitdrukking: \"%s\"."
 
 #. TRANSLATORS: Question marks ("?") are used as prefix for function names.
 #. Leave the question marks attached to the string placeholders.
 #: src/generic/apt/matching/parse.cc:928 src/generic/apt/matching/parse.cc:937
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The ?%s term must be used in a \"wide\" context (a top-level context, or a "
 "context enclosed by ?%s)."
 msgstr ""
-"De vergelijker ?%s moet worden gebruikt in een \"brede\" context (een "
+"De uitdrukking ?%s moet worden gebruikt in een \"brede\" context (een "
 "context ofwel op het hoogste niveau ofwel ingesloten door ?%s)."
 
 #: src/generic/apt/matching/parse.cc:1164
 msgid "Unmatched '('"
-msgstr "Ongebalanceerd '('"
+msgstr "Niet afgesloten '('"
 
 #: src/generic/apt/matching/parse.cc:1312
 msgid "Provides: cannot be broken"
-msgstr "Voorzien: kan niet defect raken"
+msgstr "Voorziet in: mag niet defect raken"
 
 #: src/generic/apt/matching/parse.cc:1370
 #, c-format
@@ -3105,9 +3253,9 @@
 msgstr "Onverwachte lege expressie"
 
 #: src/generic/apt/matching/parse.cc:1447
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Badly formed expression: expected '|', got '%c'"
-msgstr "Slecht gevormde expressie"
+msgstr "Slecht gevormde expressie: verwachtte '|', kreeg '%c'"
 
 #: src/generic/apt/matching/parse.cc:1494
 msgid "Unexpected ')'"
@@ -3115,11 +3263,11 @@
 
 #: src/generic/apt/parse_dpkg_status.cc:72
 msgid "<aptitude: internal parse error: no apostrophe>"
-msgstr ""
+msgstr "<aptitude: interne ontleedfout: geen apostrof>"
 
 #: src/generic/apt/parse_dpkg_status.cc:80
 msgid "<aptitude: internal parse error: missing terminal apostrophe>"
-msgstr ""
+msgstr "<aptitude: interne ontleedfout: ontbrekende afsluitende apostrof>"
 
 #: src/generic/apt/pkg_acqfile.cc:50
 #, c-format
@@ -3127,7 +3275,7 @@
 "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
 "to manually fix this package. (due to missing arch)"
 msgstr ""
-"Het was niet mogelijk om een bestand voor het %s-pakket te vinden. Dit kan "
+"Het was niet mogelijk om een bestand voor het pakket %s te vinden. Dit kan "
 "betekenen dat u dit pakket handmatig moet repareren. (door ontbrekende arch)"
 
 #: src/generic/apt/pkg_acqfile.cc:99
@@ -3135,18 +3283,18 @@
 msgid ""
 "The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
 msgstr ""
-"De pakketindexbestanden zijn gecorumpeerd. Veld 'Filename:' voor pakket %s "
+"De pakketindexbestanden zijn gecorrumpeerd. Veld 'Filename:' voor pakket %s "
 "ontbreekt."
 
 #: src/generic/apt/pkg_changelog.cc:572 src/generic/apt/pkg_changelog.cc:577
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed to download changelogs: %s"
-msgstr "Te gebruiken URL voor het ophalen van changelogs"
+msgstr "Ophalen van logbestanden met wijzigingen mislukt: %s"
 
 #: src/generic/apt/pkg_changelog.cc:582
-#, fuzzy
 msgid "Failed to download changelogs: unexpected exception."
-msgstr "Te gebruiken URL voor het ophalen van changelogs"
+msgstr ""
+"Ophalen van logbestanden met wijzigingen mislukt: onverwachte uitzondering."
 
 #: src/generic/apt/pkg_hier.cc:28 src/generic/apt/pkg_hier.cc:49
 #, c-format
@@ -3160,16 +3308,18 @@
 
 #: src/generic/apt/pkg_hier.cc:164
 msgid "Global block encountered after first record, ignoring"
-msgstr "Globaal blok aangetroffen na eerste record, negeren"
+msgstr "Globaal blok aangetroffen na eerste staat, wordt genegeerd"
 
 #: src/generic/apt/pkg_hier.cc:177
 msgid "Bad record encountered (no Package or Group entry), skipping"
-msgstr "Slecht record aangetroffen (geen Pakket- of Groep-ingave), negeren"
+msgstr ""
+"Foutief record aangetroffen (geen Pakket- of Groepsinformatie), wordt "
+"genegeerd"
 
 #: src/generic/apt/pkg_hier.cc:179
 #, c-format
 msgid "Bad record encountered (Package=%s, Group=%s), skipping"
-msgstr "Foutief record aangetroffen (Pakket=%s, Groep=%s), negeren"
+msgstr "Foutief record aangetroffen (Pakket=%s, Groep=%s), wordt genegeerd"
 
 #: src/generic/apt/pkg_hier.cc:242
 #, c-format
@@ -3180,17 +3330,19 @@
 #, c-format
 msgid "Unable to create the output file: child killed by signal %d."
 msgstr ""
+"Kan het uitvoerbestand niet aanmaken: kindproces gedood door signaal %d."
 
 #: src/generic/apt/resolver_manager.cc:491
 #, c-format
 msgid "Unable to create the output file: child exited with status %d."
 msgstr ""
+"Kan het uitvoerbestand niet aanmaken: kindproces sloot af met status %d."
 
 #: src/generic/apt/resolver_manager.cc:910
 #: src/generic/apt/resolver_manager.cc:912
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed to parse the cost settings string: %s"
-msgstr "Kan patroon %s niet ontleden"
+msgstr "Kan reeks met kostenparameters niet ontleden: %s"
 
 #: src/generic/apt/tags.cc:211 src/generic/apt/tags.cc:219
 #: src/generic/apt/tags.cc:264 src/generic/apt/tags.cc:272
@@ -3199,12 +3351,12 @@
 
 #: src/generic/apt/tags.cc:401
 msgid "legacy"
-msgstr ""
+msgstr "verouderd"
 
 #: src/generic/apt/tasks.cc:123
 #, c-format
 msgid "Unhandled packages method in task %s: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Taak %s bevat een niet-verwerkte pakketmethode: %s"
 
 #: src/generic/apt/tasks.cc:484
 msgid "Reading task descriptions"
@@ -3212,112 +3364,107 @@
 
 #: src/generic/controllers/search_input.cc:110 src/gtk/packagestab.cc:60
 msgid "Parse error"
-msgstr ""
+msgstr "Ontleedfout"
 
 #: src/generic/problemresolver/exceptions.h:105
 msgid "Cost increments must be strictly positive."
-msgstr ""
+msgstr "Kostenverhogingen moeten altijd positief zijn."
 
 #: src/generic/problemresolver/exceptions.h:114
 msgid "The maximum cost value was exceeded."
-msgstr ""
+msgstr "De maximale kostenwaarde werd overschreden."
 
 #: src/generic/problemresolver/exceptions.h:124
 msgid "A single cost level was both added and lower-bounded."
-msgstr ""
+msgstr "Een enkelvoudig kostenniveau met ondergrens werd toegevoegd."
 
 #: src/generic/util/parsers.h:735
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Expected '%s', but got EOF."
-msgstr "Verwachtte '%c', kreeg '%c'"
+msgstr "Verwachtte '%s', maar kreeg EOF (bestandseinde)."
 
 #: src/generic/util/parsers.h:737
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Expected '%s', but got '%s'."
-msgstr "Verwachtte '%c', kreeg '%c'"
+msgstr "Verwachtte '%s', maar kreeg '%s'."
 
 #: src/generic/util/parsers.h:778
-#, fuzzy
 msgid "Expected any character, but got EOF."
-msgstr "Verwachtte een getal na -q=, got %s\n"
+msgstr "Verwachtte om het even welk teken, maar kreeg EOF (bestandseinde)."
 
 #: src/generic/util/parsers.h:791
-#, fuzzy
 msgid "any character"
-msgstr "Slecht actiekarakter '%c'\n"
+msgstr "om het even welk teken"
 
 #: src/generic/util/parsers.h:832
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Expected %s, but got EOF."
-msgstr "Verwachtte '%c', kreeg '%c'"
+msgstr "Verwachtte %s, maar kreeg EOF (bestandseinde)."
 
 #: src/generic/util/parsers.h:843
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Expected %s, but got '%c'."
-msgstr "Verwachtte '%c', kreeg '%c'"
+msgstr "Verwachtte %s, maar kreeg '%c'."
 
 #: src/generic/util/parsers.h:1017
-#, fuzzy
 msgid "Expected an integer, got EOF."
-msgstr "Verwachtte beleid, kreeg '%c'"
+msgstr "Verwachtte een getal, kreeg EOF (bestandseinde)."
 
 #: src/generic/util/parsers.h:1026
-#, fuzzy
 msgid "Expected an integer following '-', got EOF."
-msgstr "Verwachtte ',' of ')' na '||', kreeg '%s'"
+msgstr "Verwachtte een getal na '-', kreeg EOF (bestandseinde)."
 
 #: src/generic/util/parsers.h:1032
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Expected an integer, got '%c'."
-msgstr "Verwachtte beleid, kreeg '%c'"
+msgstr "Verwachtte een getal, kreeg '%c'."
 
 #: src/generic/util/parsers.h:1046 src/generic/util/parsers.h:1054
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Invalid integer: \"%s\"."
-msgstr "Ongeldige operatie %s"
+msgstr "Ongeldig getal: \"%s\"."
 
 #: src/generic/util/parsers.h:1077
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Expected EOF, got '%c'."
-msgstr "Verwachtte '%c', kreeg '%c'"
+msgstr "Verwachtte EOF (bestandseinde), kreeg '%c'"
 
 #: src/generic/util/parsers.h:1191
 msgid "anything"
-msgstr ""
+msgstr "om het even wat"
 
 #. TRANSLATORS: this is used to generate an error
 #. message; a brief description of what we expected to see
 #. is inserted into it.
 #: src/generic/util/parsers.h:1941 src/generic/util/parsers.h:2034
 #: src/generic/util/parsers.h:2085
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Expected %s"
-msgstr "Onverwacht ')'"
+msgstr "Verwachtte %s"
 
 #: src/generic/util/parsers.h:2007
-#, fuzzy
 msgid " or "
-msgstr " of"
+msgstr " of "
 
 #: src/generic/util/parsers.h:2770
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unexpected %s"
-msgstr "Onverwacht ')'"
+msgstr "Onverwachte %s"
 
 #: src/generic/util/temp.cc:201 src/generic/util/temp.cc:275
 #, c-format
 msgid "Unable to create temporary directory from template \"%s\": %s"
-msgstr "kan tijdelijke map niet aanmaken van sjabloon \"%s\": %s"
+msgstr "Kan tijdelijke map niet aanmaken vanuit sjabloon \"%s\": %s"
 
 #: src/generic/util/temp.cc:342
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to create temporary filename from prefix \"%s\""
-msgstr "kan tijdelijke map niet aanmaken van sjabloon \"%s\": %s"
+msgstr "Kan tijdelijk bestand niet aanmaken vanuit voorvoegsel \"%s\""
 
 #: src/generic/util/util.cc:377
 #, c-format
 msgid "Unable to stat \"%s\""
-msgstr "Kan \"%s\" niet bereiken"
+msgstr "Kan status van \"%s\" niet bepalen"
 
 #: src/generic/util/util.cc:383
 #, c-format
@@ -3342,16 +3489,15 @@
 #: src/gtk/aptitude.glade:6 src/gtk/aptitude.glade:2251
 #: src/qt/windows/main_window.cc:44
 msgid "Aptitude Package Manager"
-msgstr ""
+msgstr "Pakketbeheerder Aptitude"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:19 src/gtk/aptitude.glade:2264
-#, fuzzy
 msgid "_File"
-msgstr "Onwaar"
+msgstr "_Bestand"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:28 src/gtk/aptitude.glade:2274 src/ui.cc:2348
 msgid "Perform all pending installs and removals"
-msgstr "Doe alle uitstaande installaties en verwijderingen"
+msgstr "Doe alle uit te voeren installaties en verwijderingen"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:38 src/gtk/aptitude.glade:2285 src/ui.cc:2351
 msgid "Check for new versions of packages"
@@ -3360,8 +3506,8 @@
 #: src/gtk/aptitude.glade:53 src/gtk/aptitude.glade:2301 src/ui.cc:2356
 msgid "Mark all upgradable packages which are not held for upgrade"
 msgstr ""
-"Markeer alle opwaardeerbare pakketten die niet vastgehouden zijn voor "
-"opwaardering"
+"Markeer alle opwaardeerbare pakketten waarvan het opwaarderen niet "
+"tegengehouden wordt"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:63 src/gtk/aptitude.glade:2312 src/ui.cc:2361
 msgid "Forget which packages are \"new\""
@@ -3370,8 +3516,8 @@
 #: src/gtk/aptitude.glade:72 src/gtk/aptitude.glade:2322 src/ui.cc:2365
 msgid "Cancel all pending installations, removals, holds, and upgrades."
 msgstr ""
-"Annuleer al het installeren, verwijderen, behouden en opwaarderen van "
-"pakketten"
+"Annuleer alle uit te voeren taken van installeren, verwijderen, behouden en "
+"opwaarderen"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:81 src/gtk/aptitude.glade:2332 src/ui.cc:2369
 msgid "Delete package files which were previously downloaded"
@@ -3386,14 +3532,13 @@
 msgstr "Herlaad de pakketcache"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:118 src/gtk/aptitude.glade:2372 src/ui.cc:2390
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Run 'su' to become root; this will restart the program, but your settings "
 #| "will be preserved"
 msgid "Restart the program as root; your settings will be preserved"
 msgstr ""
-"Voer 'su' uit om root te worden; dit zal het programma herstarten, maar uw "
-"instellingen zullen bewaard blijven"
+"Start het programma opnieuw op als systeembeheerder; uw instellingen zullen "
+"bewaard blijven"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:127 src/gtk/aptitude.glade:2382 src/ui.cc:2393
 msgid "Exit the program"
@@ -3401,50 +3546,50 @@
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:139 src/gtk/aptitude.glade:2394
 msgid "E_dit"
-msgstr ""
+msgstr "_Bewerk"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:148 src/gtk/aptitude.glade:2404 src/ui.cc:2400
 msgid "Undo the last package operation or group of operations"
-msgstr "Maak de laatste pakketoperatie of groep van operaties ongedaan"
+msgstr "Maak de laatste pakketbewerking of groep van bewerkingen ongedaan"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:197 src/gtk/aptitude.glade:2453
-#, fuzzy
 msgid "_Package"
-msgstr "Pakket"
+msgstr "_Pakket"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:209 src/gtk/aptitude.glade:2465
-#, fuzzy
 msgid "_View"
-msgstr "Views"
+msgstr "_Bekijk"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:218 src/gtk/aptitude.glade:2475
 msgid "Change which columns are visible in the currently active view."
-msgstr ""
+msgstr "Pas aan welke kolommen in het huidige actieve venster zichtbaar zijn."
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:232 src/gtk/aptitude.glade:2490
 msgid ""
 "View errors that have occurred in the apt system since the program was "
 "started."
 msgstr ""
+"bekijk de fouten die zich in het apt-systeem hebben voorgedaan sinds het "
+"opstarten van het programma."
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:241 src/gtk/aptitude.glade:2500
 msgid "Find chains of dependencies linking one package to another."
 msgstr ""
+"Zoek uit hoe het ene pakket met het andere verbonden is op basis van een "
+"geheel van vereisten."
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:288 src/gtk/aptitude.glade:2547
-#, fuzzy
 msgid "_Help"
-msgstr "Help"
+msgstr "_Hulp"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:317 src/gtk/aptitude.glade:2576
 #: src/gtk/dashboardtab.cc:740 src/gtk/gui.cc:1603 src/gtk/gui.cc:1801
 msgid "Dashboard"
-msgstr ""
+msgstr "Dashboard"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:336 src/gtk/aptitude.glade:2595
-#, fuzzy
 msgid "Update"
-msgstr "Lijst Bijwerken"
+msgstr "Bijwerken"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:347 src/gtk/aptitude.glade:2606 src/gtk/gui.cc:1323
 #: src/qt/tabs_manager.cc:241 src/ui.cc:855 src/ui.cc:857 src/ui.cc:902
@@ -3463,104 +3608,92 @@
 msgstr "Oplosser"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:380 src/gtk/aptitude.glade:2639
-#, fuzzy
 msgid "Install/Remove"
-msgstr "Geïnstalleerd"
+msgstr "Installeer/Verwijder"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:583
 msgid "Edit Columns..."
-msgstr ""
+msgstr "Bewerk Kolommen..."
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:625
-#, fuzzy
 msgid "Make this the default for new package lists."
-msgstr "Verwijder de filter van de pakketlijst"
+msgstr "Stel dit als standaard in voor nieuwe pakkettenlijsten."
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:640
-#, fuzzy
 msgid "Apply these settings to all active package lists."
-msgstr "Pas een filter toe op de pakketlijst"
+msgstr "Pas deze instellingen toe op alle actieve pakkettenlijsten."
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:714 src/gtk/aptitude.glade:1448
 #: src/gtk/aptitude.glade:1780 src/gtk/aptitude.glade:1919
-#, fuzzy
 msgid "Search:"
-msgstr "Zoek"
+msgstr "Zoek:"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:745
-#, fuzzy
 msgid "Incremental"
-msgstr "herinstalleren"
+msgstr "Oplopend"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:765 src/gtk/aptitude.glade:1487
 #: src/gtk/aptitude.glade:1819 src/gtk/aptitude.glade:1958
-#, fuzzy
 msgid "Errors"
-msgstr "Fout "
+msgstr "Fouten"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:782 src/gtk/aptitude.glade:1836
 #: src/gtk/aptitude.glade:1975
 msgid "Show "
-msgstr ""
+msgstr "Toon "
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:892
 msgid "<span size=\"xx-large\">Versions:</span>"
-msgstr ""
+msgstr "<span size=\"xx-large\">Versies:</span>"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:953
-#, fuzzy
 msgid "Dependencies"
-msgstr "Afhankelijkheden van %s"
+msgstr "Vereisten"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:983
-#, fuzzy
 msgid "Changelog"
-msgstr "^Changelog"
+msgstr "Log met wijzigingen"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1011
-#, fuzzy
 msgid "Files"
-msgstr "Onwaar"
+msgstr "Bestanden"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1022
 msgid "popcon"
-msgstr ""
+msgstr "populariteitsscore"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1031
 msgid "Popcon"
-msgstr ""
+msgstr "Populariteitsscore"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1042
-#, fuzzy
 msgid "tags"
-msgstr "Labels"
+msgstr "labels"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1076
 msgid "Screenshot"
-msgstr ""
+msgstr "Schermafdruk"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1128
 msgid "Fixing upgrade manually:"
-msgstr ""
+msgstr "Opwaardering handmatig repareren:"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1138 src/gtk/dashboardtab.cc:526
 msgid "Calculating upgrade..."
-msgstr ""
+msgstr "Opwaardering wordt berekend..."
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1186
 msgid "<b>Solutions</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Oplossingen</b>"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1204 src/gtk/download.cc:261
 #: src/gtk/entityview.cc:551
-#, fuzzy
 msgid "Status"
-msgstr "Staat"
+msgstr "Toestand"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1238
-#, fuzzy
 msgid "Group by action type"
-msgstr "Onbekend actietype: %s"
+msgstr "Groepeer volgens actietype"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1242
 msgid ""
@@ -3570,69 +3703,70 @@
 "\n"
 "This is the default view mode."
 msgstr ""
+"Orden de acties van de huidige oplossing zo dat acties van het zelfde type "
+"samen geplaatst worden (bijvoorbeeld alle acties die pakketten "
+"verwijderen).\n"
+"\n"
+"Dit is de standaardweergave."
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1256
 msgid "Group by dependency"
-msgstr ""
+msgstr "Groepeer volgens vereisten"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1260
 msgid ""
 "Show the order in which the actions in the current solution were performed "
 "and the dependency that triggered each action."
 msgstr ""
+"Toon de volgorde waarin de acties van de huidige oplossing uitgevoerd werden "
+"en de vereiste die tot elk van die acties aanleiding gaf."
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1277
 msgid "<b>View Mode</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Weergavemodus</b>"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1319
-#, fuzzy
 msgid "Rejected"
-msgstr "Schakel Ver^worpen"
+msgstr "Verworpen"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1334
-#, fuzzy
 msgid "No preference"
-msgstr "Voorkeursinstellingen"
+msgstr "Geen voorkeur"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1350
 msgid "Accepted"
-msgstr ""
+msgstr "Aanvaard"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1370
 msgid "<b>Status of selected action</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Status van de gekozen actie</b>"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1391
-#, fuzzy
 msgid "Find a new solution"
-msgstr "^Bestudeer Oplossing"
+msgstr "Zoek een nieuwe oplossing"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1395
-#, fuzzy
 msgid "Calculate the next solution that has not yet been generated."
-msgstr "Selecteer de volgende oplossing voor de afhankelijkheidsproblemen"
+msgstr "Bereken het volgende ontwerp van oplossing."
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1410
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Perform the actions in the currently selected solution and close this tab."
-msgstr "Voer de acties behorend bij de momenteel geselecteerde oplossing uit"
+msgstr ""
+"Voer de acties van de momenteel geselecteerde oplossing uit en sluit dit "
+"tabblad."
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1567
-#, fuzzy
 msgid "Upgrade Summary"
-msgstr "Opwaarderen"
+msgstr "Samenvatting van de opwaardering"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1596
-#, fuzzy
 msgid "Selected Package"
-msgstr "Bronpakket: "
+msgstr "Gekozen pakket"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1643
-#, fuzzy
 msgid "Fix Manually"
-msgstr "Handmatig"
+msgstr "Handmatig herstellen"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1656 src/gtk/areas.cc:72 src/gtk/gui.cc:93
 #: src/gtk/gui.cc:1408
@@ -3641,19 +3775,20 @@
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1687
 msgid "<b>Available Upgrades:</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Beschikbare opwaarderingen:</b>"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:1884
 msgid "<b>Start at these packages:</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Begin bij deze pakketten:</b>"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:2023
 msgid "<b>End at these packages:</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Eindig bij deze pakketten:</b>"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:2091
 msgid "A terminal running dpkg will appear here."
 msgstr ""
+"Een terminalvenster waarin dpkg uitgevoerd wordt zal hier geopend worden."
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:2104
 msgid ""
@@ -3661,49 +3796,49 @@
 "compared.\n"
 "This text should not appear in the program."
 msgstr ""
+"Label voorbehouden voor de uitleg dat twee configuratiebestanden vergeleken "
+"worden.\n"
+"Deze tekst moet niet zichtbaar worden in het programma."
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:2133
 msgid "View the differences\t"
-msgstr ""
+msgstr "De verschillen bekijken\t"
 
 #: src/gtk/aptitude.glade:2159
 msgid ""
 "Do you want to apply these changes?\n"
 "You can also modify the files by hand, then click \"No\"."
 msgstr ""
+"Wilt u deze wijzigingen doorvoeren?\n"
+"U kunt de bestanden ook handmatig wijzigen. Click in dat geval op \"Nee\"."
 
 #: src/gtk/areas.cc:73
 msgid "Keep your computer up-to-date."
-msgstr ""
+msgstr "Uw computer up-to-date houden."
 
 #: src/gtk/areas.cc:75
-#, fuzzy
 msgid "Browse"
-msgstr "Defect"
+msgstr "Navigeren"
 
 #: src/gtk/areas.cc:76
-#, fuzzy
 msgid "Explore the available packages."
-msgstr "Kan niet corrigeren voor niet aanwezige pakketten"
+msgstr "De beschikbare pakketten verkennen."
 
 #: src/gtk/areas.cc:78
-#, fuzzy
 msgid "Find"
-msgstr "^Zoek"
+msgstr "Zoeken"
 
 #: src/gtk/areas.cc:79
-#, fuzzy
 msgid "Search for packages."
-msgstr "Zoek naar: "
+msgstr "Zoek naar pakketten."
 
 #: src/gtk/areas.cc:81
-#, fuzzy
 msgid "Go"
-msgstr "Gehaald: "
+msgstr "Start"
 
 #: src/gtk/areas.cc:82
 msgid "Finalize and apply your changes to the system."
-msgstr ""
+msgstr "Rond de aanpassingen af en pas ze toe op het systeem."
 
 #: src/gtk/areas.cc:84 src/ui.cc:714 src/ui.cc:716
 msgid "Preferences"
@@ -3711,86 +3846,92 @@
 
 #: src/gtk/areas.cc:85
 msgid "Configure aptitude."
-msgstr ""
+msgstr "Stel aptitude in."
 
 #: src/gtk/changelog.cc:284
 msgid "The changelog is empty."
-msgstr ""
+msgstr "De log met wijzigingen is leeg."
 
 #: src/gtk/changelog.cc:286
 msgid ""
 "No new changelog entries; it looks like you installed a locally compiled "
 "version of this package."
 msgstr ""
+"Er is geen nieuwe informatie in de log met wijzigingen; het lijkt erop dat u "
+"een versie van dit pakket installeerde dat lokaal gecompileerd werd."
 
 #: src/gtk/changelog.cc:288
 msgid ""
 "No new changelog entries; this is likely due to a binary-only upload of this "
 "package."
 msgstr ""
+"Er is geen nieuwe informatie in de log met wijzigingen; dit heeft wellicht "
+"te maken met het feit dat dit pakket enkel in zijn binaire vorm geüpload "
+"werd."
 
 #: src/gtk/changelog.cc:390
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed to download the changelog: %s"
-msgstr "Te gebruiken URL voor het ophalen van changelogs"
+msgstr "Ophalen van de log met wijzigingen is mislukt: %s"
 
 #: src/gtk/changelog.cc:554 src/gtk/changelog.cc:692
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Parsing the changelog of %s version %s..."
-msgstr "Vereist de installatie van %s versie %s (%s)"
+msgstr "Bezig met het verwerken van de log met wijzigingen van %s versie %s..."
 
 #: src/gtk/changelog.cc:659
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "You can only view changelogs of official Debian packages; the origin of %s "
 "is unknown."
-msgstr "U kunt alleen changelogs van officiële Debian-pakketten bekijken."
+msgstr ""
+"U kunt enkel de logbestanden met wijzigingen aan officiële Debian-pakketten "
+"bekijken; de oorsprong van %s is onbekend."
 
 #: src/gtk/changelog.cc:663
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "You can only view changelogs of official Debian packages; %s is from %s."
-msgstr "U kunt alleen changelogs van officiële Debian-pakketten bekijken."
+msgstr ""
+"U kunt enkel de logbestanden met wijzigingen aan officiële Debian-pakketten "
+"bekijken; %s is afkomstig van %s."
 
 #: src/gtk/changelog.cc:739
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Downloading the changelog of %s version %s..."
-msgstr "Changelog wordt opgehaald"
+msgstr "Bezig met ophalen van de log met wijzigingen van %s versie %s..."
 
 #: src/gtk/changelog.cc:931
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Preparing to download the changelog of %s version %s."
-msgstr "Te gebruiken URL voor het ophalen van changelogs"
+msgstr "Ophalen van de log met wijzigingen van %s versie %s wordt voorbereid."
 
 #: src/gtk/dashboardtab.cc:215
 msgid "Resolve Upgrade Manually"
-msgstr ""
+msgstr "Opwaardering handmatig oplossen"
 
 #: src/gtk/dashboardtab.cc:298
-#, fuzzy
 msgid "Preparing to download changelogs"
-msgstr "Te gebruiken URL voor het ophalen van changelogs"
+msgstr "Ophalen van de loggen met wijzigingen wordt voorbereid."
 
 #: src/gtk/dashboardtab.cc:383
 msgid "Available upgrades:"
-msgstr ""
+msgstr "Beschikbare opwaarderingen:"
 
 #: src/gtk/dashboardtab.cc:400
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d available upgrade:"
 msgid_plural "%d available upgrades:"
-msgstr[0] "%d op te waarderen"
-msgstr[1] "%d op te waarderen"
+msgstr[0] "%d beschikbare opwaardering"
+msgstr[1] "%d beschikbare opwaarderingen"
 
 #: src/gtk/dashboardtab.cc:619
-#, fuzzy
 msgid "No upgrades are available."
-msgstr "Niet-geïnstalleerd"
+msgstr "Er zijn geen opwaarderingen beschikbaar."
 
 #: src/gtk/dashboardtab.cc:631
-#, fuzzy
 msgid "Unable to calculate an upgrade."
-msgstr "Kan pakket %s niet localiseren"
+msgstr "Kan een opwaardering niet berekenen."
 
 #: src/gtk/dashboardtab.cc:640
 #, c-format
@@ -3801,7 +3942,11 @@
 "Press \"%s\" to install <span size='large'>%d</span> upgrades out of <span "
 "size='large'>%d</span>."
 msgstr[0] ""
+"Druk \"%s\" om <span size='large'>%d</span> opwaardering van de <span "
+"size='large'>%d</span> te installeren."
 msgstr[1] ""
+"Druk \"%s\" om <span size='large'>%d</span> opwaarderingen van de <span "
+"size='large'>%d</span> te installeren."
 
 #: src/gtk/dashboardtab.cc:652
 #, c-format
@@ -3812,7 +3957,11 @@
 "Press \"%s\" to manually attempt to install the remaining <span size='large'>"
 "%d</span> upgrades."
 msgstr[0] ""
+"Druk \"%s\" om te proberen de <span size='large'>%d</span> resterende "
+"opwaardering handmatig te installeren."
 msgstr[1] ""
+"Druk \"%s\" om te proberen de <span size='large'>%d</span> resterende "
+"opwaarderingen handmatig te installeren."
 
 #: src/gtk/dashboardtab.cc:677
 #, c-format
@@ -3820,49 +3969,48 @@
 "Unable to calculate an upgrade. Press \"%s\" to manually search for a "
 "solution."
 msgstr ""
+"Kan een opwaardering niet berekenen. Druk \"%s\" om handmatig naar een "
+"oplossing te zoeken."
 
 #: src/gtk/dashboardtab.cc:694
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Internal error encountered while calculating an upgrade: %s"
-msgstr "Interne fout: standaard kolomstring is niet ontleedbaar"
+msgstr ""
+"Er trad een interne fout op tijdens het berekenen van een opwaardering: %s"
 
 #: src/gtk/dependency_chains_tab.cc:78
-#, fuzzy
 msgid "Find dependency chains: start"
-msgstr "Afhankelijkheidsafhandeling"
+msgstr "Vereistenboom opzoeken: start"
 
 #: src/gtk/dependency_chains_tab.cc:82
-#, fuzzy
 msgid "Find dependency chains: end"
-msgstr "Afhankelijkheidsafhandeling"
+msgstr "Vereistenboom opzoeken: einde"
 
 #: src/gtk/dependency_chains_tab.cc:86
-#, fuzzy
 msgid "Find dependency chains: results"
-msgstr "Afhankelijkheidsafhandeling"
+msgstr "Vereistenboom opzoeken: resultaten"
 
 #: src/gtk/dependency_chains_tab.cc:226
 msgid "Select one or more starting packages and an ending package to search."
 msgstr ""
+"Kies voor het opzoeken één of meer pakketten om mee te beginnen en een "
+"pakket om mee te eindigen."
 
 #: src/gtk/dependency_chains_tab.cc:282
-#, fuzzy
 msgid "No dependency chain found."
-msgstr "Afhankelijkheidsafhandeling"
+msgstr "Geen vereistenboom gevonden."
 
 #: src/gtk/download.cc:179
 msgid "Ignored"
-msgstr ""
+msgstr "Genegeerd"
 
 #: src/gtk/download.cc:185
-#, fuzzy
 msgid "Failed"
-msgstr "Onwaar"
+msgstr "Mislukt"
 
 #: src/gtk/download.cc:193
-#, fuzzy
 msgid "Already downloaded"
-msgstr "Opgehaalde bestanden verwijderen"
+msgstr "Reeds opgehaald"
 
 #: src/gtk/download.cc:248 src/gtk/entityview.cc:397 src/pkg_columnizer.cc:94
 #: src/pkg_view.cc:675
@@ -3870,247 +4018,238 @@
 msgstr "Beschrijving"
 
 #: src/gtk/download.cc:253
-#, fuzzy
 msgid "Progress"
-msgstr "Totale voortgang: "
+msgstr "Voortgang"
 
 #: src/gtk/download.cc:264
-#, fuzzy
 msgid "Short Description"
-msgstr "Beschrijving"
+msgstr "Beknopte beschrijving"
 
 #: src/gtk/download.cc:272
 msgid "URI"
-msgstr ""
+msgstr "URI"
 
 #: src/gtk/download.cc:319
-#, fuzzy
 msgid "The download is still in progress. Should it be canceled?"
-msgstr "Opschonen terwijl een download bezig is, is niet toegestaan."
+msgstr "Het ophalen is nog steeds bezig. Moet het geannuleerd worden?"
 
 #: src/gtk/download.cc:395 src/gtk/gui.cc:832
-#, fuzzy
 msgid "View Details"
-msgstr "Bekijk volgende weergave"
+msgstr "Bekijk de details"
 
 #: src/gtk/download.cc:439
 msgid "Change media"
-msgstr ""
+msgstr "Wissel media"
 
 #: src/gtk/download.cc:460
 #, c-format
 msgid "%s: %sB/s"
-msgstr ""
+msgstr "%s: %sB/s"
 
 #: src/gtk/download.cc:480
 #, c-format
 msgid "%s: %lu/%lu, %sB/s"
-msgstr ""
+msgstr "%s: %lu/%lu, %sB/s"
 
 #: src/gtk/download.cc:486
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: %lu/%lu, stalled"
-msgstr "%s; zal worden geïnstalleerd."
+msgstr "%s: %lu/%lu, vastgelopen"
 
 #: src/gtk/download.cc:507
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: %sB of %sB at %sB/s, %s remaining"
-msgstr " [ %i%% ] (%sB/s, %s overblijvend)"
+msgstr "%s: %sB of %sB at %sB/s, %s te gaan"
 
 #: src/gtk/download.cc:514
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: %sB of %sB, stalled"
-msgstr "maar %s wordt geïnstalleerd."
+msgstr "%s: %sB of %sB, vastgelopen"
 
 #: src/gtk/download.cc:541
 msgid "Completed"
-msgstr ""
+msgstr "Beëindigd"
 
 #: src/gtk/download.cc:543
 msgid "Completed with errors"
-msgstr ""
+msgstr "Beëindigd met fouten"
 
 #: src/gtk/dpkg_terminal.cc:352
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: Unable to create a Unix-domain socket: %s"
-msgstr "Kan pakket %s niet localiseren"
+msgstr "%s: Kan geen Unix-domein socket maken: %s"
 
 #: src/gtk/dpkg_terminal.cc:388 src/gtk/dpkg_terminal.cc:466
 #, c-format
 msgid "Internal error: the temporary socket name \"%s\" is too long!"
-msgstr ""
+msgstr "Interne fout: de naam \"%s\" van de tijdelijke socket is te lang!"
 
 #: src/gtk/dpkg_terminal.cc:429
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: Unable to accept a connection: %s"
-msgstr "kan tijdelijke map niet aanmaken van sjabloon \"%s\": %s"
+msgstr "%s: Kan geen verbinding aannemen: %s"
 
 #: src/gtk/dpkg_terminal.cc:532
 #, c-format
 msgid "[%s] dpkg process starting...\n"
-msgstr ""
+msgstr "[%s] dpkg-proces wordt gestart...\n"
 
 #: src/gtk/dpkg_terminal.cc:565
 #, c-format
 msgid "[%s] dpkg process complete.\n"
-msgstr ""
+msgstr "[%s] dpkg-proces is beëindigd.\n"
 
 #: src/gtk/dpkg_terminal.cc:568
 #, c-format
 msgid "[%s] dpkg process failed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "[%s] dpkg-proces mislukte.\n"
 
 #: src/gtk/dpkg_terminal.cc:571
 #, c-format
 msgid "[%s] dpkg process complete; there are more packages left to process.\n"
 msgstr ""
+"[%s] dpkg-proces beëindigd; er blijven nog te verwerken pakketten over.\n"
 
 #: src/gtk/entitysummary.cc:115
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Upgrade to %s version %s"
-msgstr "%s versies"
+msgstr "Opwaarderen naar %s versie %s"
 
 #: src/gtk/entitysummary.cc:123
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Install %s version %s"
-msgstr "Installeer(%s voorziet in %s)"
+msgstr "Installeer %s versie %s"
 
 #: src/gtk/entitysummary.cc:131
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Downgrade to %s version %s"
-msgstr " cwidget-versie: %s\n"
+msgstr "Degradeer naar %s versie %s"
 
 #: src/gtk/entitysummary.cc:142
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Don't hold %s at its current version."
-msgstr "Behoud de volgende pakketten op hun huidige versie:"
+msgstr "Behoud %s niet op zijn huidige versie."
 
 #: src/gtk/entitysummary.cc:145 src/gtk/entitysummary.cc:165
 #: src/gtk/entitysummary.cc:168
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cancel any actions on %s."
-msgstr "Annuleer ^lopende acties"
+msgstr "Annuleer elke actie op %s."
 
 #: src/gtk/entitysummary.cc:150
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cancel the purge of %s."
-msgstr "Annuleer de verwijdering van %F"
+msgstr "Annuleer het verwijderen (inclusief configuratie) van %s."
 
 #: src/gtk/entitysummary.cc:152
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cancel the removal of %s."
-msgstr "Annuleer de verwijdering van %F"
+msgstr "Annuleer het verwijderen van %s."
 
 #: src/gtk/entitysummary.cc:157
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cancel the upgrade of %s."
-msgstr "Annuleer de verwijdering van %F"
+msgstr "Annuleer het opwaarderen van %s."
 
 #: src/gtk/entitysummary.cc:159
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cancel the installation of %s."
-msgstr "Breek de installatie van %F af"
+msgstr "Annuleer de installatie van %s."
 
 #: src/gtk/entitysummary.cc:161
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cancel the downgrade of %s."
-msgstr "Annuleer de verwijdering van %F"
+msgstr "Annuleer het degraderen van %s."
 
 #: src/gtk/entitysummary.cc:163
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cancel the reinstallation of %s."
-msgstr "Breek de installatie van %F af"
+msgstr "Annuleer het opnieuw installeren van %s."
 
 #: src/gtk/entitysummary.cc:206
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Remove %s"
-msgstr "Verwijder(%s)"
+msgstr "Verwijder %s"
 
 #: src/gtk/entitysummary.cc:210
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Purge %s"
-msgstr "^Wis (purge)"
+msgstr "Verwijder (inclusief configuratie) %s"
 
 #: src/gtk/entitysummary.cc:218
 #, c-format
 msgid "Hold %s at its current version."
-msgstr ""
+msgstr "Behoud %s in zijn huidige versie."
 
 #: src/gtk/entitysummary.cc:223
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Mark %s as automatically installed."
-msgstr " '&M' om pakketten als automatisch geïnstalleerd te markeren"
+msgstr "Markeer %s als automatisch geïnstalleerd."
 
 #: src/gtk/entitysummary.cc:228
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Mark %s as manually installed."
-msgstr "'&m' om pakketten als handmatig geïnstalleerd te markeren"
+msgstr "Markeer %s als handmatig geïnstalleerd."
 
 #: src/gtk/entitysummary.cc:279
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s is a virtual package provided by:\n"
-msgstr "\"%s\" is een virtueel pakket waarin wordt voorzien door:\n"
+msgstr "%s is een virtueel pakket waarin wordt voorzien door:\n"
 
 #: src/gtk/entitysummary.cc:343 src/gtk/previewtab.cc:215
 msgid "(more info...)"
-msgstr ""
+msgstr "(meer informatie...)"
 
 #: src/gtk/entitysummary.cc:375
-#, fuzzy
 msgid "Source: "
-msgstr "Bronpakket: "
+msgstr "Bron: "
 
 #: src/gtk/entityview.cc:381 src/gtk/entityview.cc:575
 #: src/qt/widgets/packages_tab.cc:105
-#, fuzzy
 msgid "Name"
-msgstr "Programmanaam"
+msgstr "Naam"
 
 #: src/gtk/entityview.cc:385
 msgid "Visible?"
-msgstr ""
+msgstr "Zichtbaar?"
 
 #: src/gtk/entityview.cc:411
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Columns of \"%s\":"
-msgstr "Kan \"%s\" niet openen"
+msgstr "Kolommen van \"%s\":"
 
 #: src/gtk/entityview.cc:412
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Editing the columns of \"%s\""
-msgstr "Weigert het verwijderen van %s"
+msgstr "De kolommen van \"%s\" aan het bewerken"
 
 #: src/gtk/entityview.cc:552
 msgid "Icons showing the current and future status of this package."
-msgstr ""
+msgstr "Iconen die de huidige en de toekomstige staat van dit pakket tonen."
 
 #: src/gtk/entityview.cc:564 src/pkg_columnizer.cc:103
 msgid "Auto"
 msgstr "Automatisch"
 
 #: src/gtk/entityview.cc:570
-#, fuzzy
 msgid "Whether the package is automatically installed."
-msgstr " '&M' om pakketten als automatisch geïnstalleerd te markeren"
+msgstr "Of dit pakket automatisch geïnstalleerd werd."
 
 #: src/gtk/entityview.cc:576
-#, fuzzy
 msgid "The name and description of the package."
-msgstr "Annuleer alle acties voor het geselecteerde pakket"
+msgstr "De naam en beschrijving van het pakket."
 
 #: src/gtk/entityview.cc:591 src/qt/widgets/packages_tab.cc:105
-#, fuzzy
 msgid "Version"
-msgstr "Versie: "
+msgstr "Versie"
 
 #: src/gtk/entityview.cc:592
-#, fuzzy
 msgid "The version number of the package."
-msgstr "Controleer op nieuwe versies van pakketten"
+msgstr "Het versienummer van het pakket."
 
 #: src/gtk/entityview.cc:607
 msgid "The package archives that contain this version."
-msgstr ""
+msgstr "De pakketarchieven die deze versie bevatten."
 
 #: src/gtk/filesview.cc:295
 #, c-format
@@ -4118,47 +4257,44 @@
 "This file list pertains to the currently installed version \"%s\", not the "
 "selected version \"%s\"."
 msgstr ""
+"Deze bestandslijst heeft betrekking op de momenteel geïnstalleerde versie "
+"\"%s\", niet de gekozen versie \"%s\"."
 
 #: src/gtk/filesview.cc:309
 msgid "Files list is only available for installed packages."
-msgstr ""
+msgstr "Bestandslijsten zijn enkel beschikbaar voor geïnstalleerde pakketten."
 
 #: src/gtk/gui.cc:80
-#, fuzzy
 msgid "Not installed"
-msgstr "niet geïnstalleerd"
+msgstr "Niet geïnstalleerd"
 
 #: src/gtk/gui.cc:81
 msgid "Virtual"
 msgstr "Virtueel"
 
 #: src/gtk/gui.cc:82
-#, fuzzy
 msgid "Unpacked"
-msgstr "uitgepakt"
+msgstr "Uitgepakt"
 
 #: src/gtk/gui.cc:83
-#, fuzzy
 msgid "Half-configured"
-msgstr "half geconfigureerd"
+msgstr "Deels geconfigureerd"
 
 #: src/gtk/gui.cc:84
-#, fuzzy
 msgid "Half-installed"
-msgstr "half geïnstalleerd"
+msgstr "Deels geïnstalleerd"
 
 #: src/gtk/gui.cc:85
-#, fuzzy
 msgid "Configuration files and data remain"
-msgstr "niet geïnstalleerd (configuratiebestanden blijven behouden)"
+msgstr "Configuratiebestanden en gegevens blijven behouden"
 
 #: src/gtk/gui.cc:86
 msgid "Triggers awaited"
-msgstr ""
+msgstr "Wachten op triggers"
 
 #: src/gtk/gui.cc:87
 msgid "Triggers pending"
-msgstr ""
+msgstr "Triggers worden afgehandeld"
 
 #: src/gtk/gui.cc:88
 msgid "Installed"
@@ -4178,35 +4314,31 @@
 
 #: src/gtk/gui.cc:96
 msgid "Remove and purge configuration/data"
-msgstr ""
+msgstr "Verwijderen en wissen van configuratie/gegevens"
 
 #: src/gtk/gui.cc:97
-#, fuzzy
 msgid "Hold (don't upgrade)"
-msgstr "verboden opwaardering"
+msgstr "Vasthouden (niet opwaarderen)"
 
 #: src/gtk/gui.cc:99
-#, fuzzy
 msgid "Unsatisfied dependencies"
-msgstr "Gerelateerde Afhankelijkheden"
+msgstr "Onvoldane vereisten"
 
 #: src/gtk/gui.cc:269
 msgid "Checking for updates"
-msgstr ""
+msgstr "Controleren op bijwerkingen "
 
 #: src/gtk/gui.cc:287
 msgid "Insufficient privileges."
-msgstr ""
+msgstr "Onvoldoende rechten"
 
 #: src/gtk/gui.cc:290
-#, fuzzy
 msgid "You must be root to update the package lists."
-msgstr "Pas een filter toe op de pakketlijst"
+msgstr "U moet systeembeheerder zijn om de pakkettenlijsten bij te werken."
 
 #: src/gtk/gui.cc:298 src/gtk/gui.cc:946
-#, fuzzy
 msgid "Download already running."
-msgstr "Bezig met ophalen... "
+msgstr "Reeds bezig met downloaden."
 
 #: src/gtk/gui.cc:300 src/gtk/gui.cc:948 src/ui.cc:1527 src/ui.cc:1766
 msgid "A package-list update or install run is already taking place."
@@ -4215,16 +4347,18 @@
 "gang."
 
 #: src/gtk/gui.cc:359
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Update %s?"
-msgstr "Lijst Bijwerken"
+msgstr "%s bijwerken?"
 
 #: src/gtk/gui.cc:385
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Replace configuration file\n"
 "'%s'?"
-msgstr "Kan %s niet vervangen door nieuw configuratiebestand"
+msgstr ""
+"Vervangen van configuratiebestand\n"
+"'%s'?"
 
 #: src/gtk/gui.cc:389
 #, c-format
@@ -4234,127 +4368,123 @@
 "version, choose 'No'. Do you want to replace the current file and install "
 "the new package maintainers version? "
 msgstr ""
+"Het configuratiebestand %s werd gewijzigd (door u of door een script). Met "
+"dit pakket wordt een bijgewerkte versie meegeleverd. Indien u uw huidige "
+"versie wenst te behouden, kies dan 'Nee'. Wilt u het huidige bestand "
+"vervangen en de nieuwe versie van de pakketbeheerders installeren?"
 
 #: src/gtk/gui.cc:417
 #, c-format
 msgid "Comparing %s to %s..."
-msgstr ""
+msgstr "%s wordt vergeleken met %s..."
 
 #: src/gtk/gui.cc:738
 msgid ""
 "Interrupting this process could leave your system in an inconsistent state. "
 "Are you sure you want to stop applying your changes?"
 msgstr ""
+"Dit proces afbreken kan uw systeem in een inconsistente staat achterlaten. "
+"Bent u zeker dat u wilt ophouden met het uitvoeren van uw wijzigingen?"
 
 #: src/gtk/gui.cc:776
-#, fuzzy
 msgid "Done applying changes!"
-msgstr "%s wijzigingen"
+msgstr "Uitvoeren van wijzigingen afgewerkt!"
 
 #: src/gtk/gui.cc:823
-#, fuzzy
 msgid "Applying changes..."
-msgstr "%s wijzigingen"
+msgstr "Wijzigingen worden uitgevoerd..."
 
 #: src/gtk/gui.cc:875
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: %s"
-msgstr "g: %F"
+msgstr "%s: %s"
 
 #: src/gtk/gui.cc:878
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error in package %s"
-msgstr "Geen defecte pakketten."
+msgstr "Fout in pakket %s"
 
 #: src/gtk/gui.cc:906
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Asking whether to replace the configuration file %s"
-msgstr "Kan %s niet vervangen door nieuw configuratiebestand"
+msgstr "Er wordt gevraagd of configuratiebestand %s vervangen moet worden"
 
 #: src/gtk/gui.cc:962 src/ui.cc:1267
 msgid "Downloading packages"
 msgstr "Ophalen pakketten"
 
 #: src/gtk/gui.cc:1038
-#, fuzzy
 msgid "Broken packages"
-msgstr "Geen defecte pakketten."
+msgstr "Defecte pakketten"
 
 #: src/gtk/gui.cc:1071
-#, fuzzy
 msgid "Show broken packages"
-msgstr "Geen defecte pakketten."
+msgstr "Toon defecte pakketten"
 
 #: src/gtk/gui.cc:1075
-#, fuzzy
 msgid "Resolve dependencies"
-msgstr "Afhankelijkheden Oplossen"
+msgstr "Vereisten oplossen"
 
 #: src/gtk/gui.cc:1103
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d package is broken"
 msgid_plural "%d packages are broken."
-msgstr[0] "Er zijn geen defecte pakketten."
-msgstr[1] "Er zijn geen defecte pakketten."
+msgstr[0] "%d pakket is defect"
+msgstr[1] "%d pakketten zijn defect."
 
 #: src/gtk/gui.cc:1147
-#, fuzzy
 msgid "View changes"
-msgstr "%s wijzigingen"
+msgstr "Wijzigingen bekijken"
 
 #: src/gtk/gui.cc:1151
-#, fuzzy
 msgid "Apply changes"
-msgstr "%s wijzigingen"
+msgstr "Wijzigingen toepassen"
 
 #. TRANSLATORS: any numbers in this
 #. string will be displayed in a larger
 #. font.
 #: src/gtk/gui.cc:1192
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d package to install"
 msgid_plural "%d packages to install"
-msgstr[0] "%d installatie"
-msgstr[1] "%d installatie"
+msgstr[0] "%d te installeren pakket"
+msgstr[1] "%d te installeren pakketten"
 
 #. TRANSLATORS: any numbers in this
 #. string will be displayed in a larger
 #. font.
 #: src/gtk/gui.cc:1207
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d package to remove"
 msgid_plural "%d packages to remove"
-msgstr[0] "kon %s niet verwijderen"
-msgstr[1] "kon %s niet verwijderen"
+msgstr[0] "%d pakket te verwijderen"
+msgstr[1] "%d pakketten te verwijderen"
 
 #: src/gtk/gui.cc:1246
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Download size: %sB."
-msgstr "Ophaalgrootte"
+msgstr "Ophaalgrootte: %sB."
 
 #: src/gtk/gui.cc:1289
 #, c-format
 msgid "Tags of %s:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Labels van %s:\n"
 
 #: src/gtk/gui.cc:1345
 msgid "This feature is not implemented, yet."
-msgstr ""
+msgstr "Deze functionaliteit wordt momenteel nog niet geïmplementeerd."
 
 #: src/gtk/gui.cc:1351
-#, fuzzy
 msgid "Not implemented"
-msgstr "niet geïnstalleerd"
+msgstr "niet geïmplementeerd"
 
 #: src/gtk/gui.cc:1403 src/gtk/gui.cc:1422
-#, fuzzy
 msgid "Install/Upgrade"
-msgstr "Geïnstalleerd"
+msgstr "Installeren/Opwaarderen"
 
 #: src/gtk/gui.cc:1429
-#, fuzzy
 msgid "Purge"
-msgstr "^Wis (purge)"
+msgstr "Wissen (inclusief configuratie)"
 
 #: src/gtk/gui.cc:1434
 msgid "Keep"
@@ -4362,58 +4492,54 @@
 
 #: src/gtk/gui.cc:1439
 msgid "Hold"
-msgstr "Bevriezen"
+msgstr "Vasthouden"
 
 #: src/gtk/gui.cc:1445
 msgid "Set as automatic"
-msgstr ""
+msgstr "Als automatisch markeren"
 
 #: src/gtk/gui.cc:1450
-#, fuzzy
 msgid "Set as manual"
-msgstr "Gebruikershandleiding"
+msgstr "Als handmatig markeren"
 
 #: src/gtk/gui.cc:1455
 msgid "Toggle automatic status"
-msgstr ""
+msgstr "De automatische status aan/uit-schakelen"
 
 #: src/gtk/gui.cc:1780 src/gtk/init.cc:144
 #, c-format
 msgid "Unable to load the user interface definition file %s/aptitude.glade."
 msgstr ""
+"Kan het bestand %s/aptitude.glade. met de beschrijving van de "
+"gebruikersinterface niet laden."
 
 #: src/gtk/info.cc:161 src/gtk/pkgview.cc:169
-#, fuzzy
 msgid "Current status"
-msgstr "Huidige status: %F."
+msgstr "Huidige status"
 
 #: src/gtk/info.cc:163 src/gtk/pkgview.cc:171
 msgid "Selected status"
-msgstr ""
+msgstr "Gekozen status"
 
 #: src/gtk/info.cc:496
-#, fuzzy
 msgid "Not available"
-msgstr "Niet-geïnstalleerd"
+msgstr "Niet beschikbaar"
 
 #: src/gtk/info.cc:545
-#, fuzzy
 msgid "Package information: version list"
-msgstr "^Wissel pakketinformatie"
+msgstr "Pakketinformatie: versielijst"
 
 #: src/gtk/info.cc:555
-#, fuzzy
 msgid "Package information: dependency list"
-msgstr "Pakketten die afhangen van %s"
+msgstr "Pakketinformatie: vereistenlijst"
 
 #: src/gtk/info.cc:597
 msgid "Please wait; reloading cache..."
-msgstr ""
+msgstr "Even geduld; cache wordt opnieuw geladen..."
 
 #: src/gtk/info.cc:779
-#, fuzzy
 msgid "Info"
-msgstr "nee"
+msgstr "Info"
 
 #: src/gtk/packageinformation.cc:104 src/gtk/packageinformation.cc:106
 #: src/pkg_columnizer.cc:354 src/pkg_columnizer.cc:375
@@ -4425,57 +4551,55 @@
 msgstr "Onbekend"
 
 #: src/gtk/packagestab.cc:203
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "No packages matched \"%s\"."
-msgstr "Er zijn geen pakketten die overeenkomen met het patroon \"%ls\"."
+msgstr "Er zijn geen pakketten die overeenkomen met het patroon \"%s\"."
 
 #: src/gtk/packagestab.cc:313
 msgid "Enter a search and click \"Find\" to display packages."
 msgstr ""
+"Voer een zoekopdracht in en click op \"Zoeken\" om de pakketten te tonen."
 
 #: src/gtk/packagestab.cc:415
-#, fuzzy
 msgid "Packages: "
-msgstr "Pakket: "
+msgstr "Pakketten:."
 
 #: src/gtk/pkgview.cc:224
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s was installed automatically."
-msgstr "%s; zal automatisch worden geïnstalleerd"
+msgstr "%s was automatisch geïnstalleerd."
 
 #: src/gtk/pkgview.cc:227
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s is being installed automatically."
-msgstr "%s; zal automatisch worden geïnstalleerd"
+msgstr "%s wordt automatisch geïnstalleerd."
 
 #: src/gtk/pkgview.cc:235
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s was installed manually."
-msgstr "%s; zal automatisch worden geïnstalleerd"
+msgstr "%s was handmatig geïnstalleerd."
 
 #: src/gtk/pkgview.cc:238
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s is being installed manually."
-msgstr "%s; zal automatisch worden geïnstalleerd"
+msgstr "%s wordt handmatig geïnstalleerd."
 
 #: src/gtk/pkgview.cc:401
 msgid "Cache reloading, please wait..."
-msgstr ""
+msgstr "Cache wordt opnieuw geladen, even geduld..."
 
 #: src/gtk/pkgview.cc:607
-#, fuzzy
 msgid "Searching..."
-msgstr "Zoek"
+msgstr "Bezig met zoeken..."
 
 #: src/gtk/pkgview.cc:718
-#, fuzzy
 msgid "Finalizing view"
-msgstr "Beeld opbouwen"
+msgstr "Beeld opbouwen wordt afgerond"
 
 #: src/gtk/pkgview.cc:718 src/pkg_tree.cc:204 src/pkg_tree.cc:215
 #: src/pkg_tree.cc:226 src/pkg_tree.cc:238
 msgid "Building view"
-msgstr "Beeld opbouwen"
+msgstr "Beeld wordt opgebouwd"
 
 #: src/gtk/previewtab.cc:97 src/pkg_grouppolicy.cc:677
 msgid ""
@@ -4486,7 +4610,7 @@
 " The presence of this tree probably indicates that something is broken, "
 "either on your system or in the Debian archive."
 msgstr ""
-"Pakketten met niet nagekomen afhankelijkheden\n"
+"Pakketten met niet voldane vereisten\n"
 " De afhankelijkheidsvereisten van deze pakketten zullen niet worden "
 "nagekomen nadat de installatie is voltooid.\n"
 " .\n"
@@ -4502,9 +4626,9 @@
 msgstr ""
 "Pakketten die verwijderd worden omdat ze niet langer gebruikt worden\n"
 " Deze pakketten worden verwijderd omdat ze automatisch geïnstalleerd werden "
-"om afhankelijkheden na te komen, en de geplande actie zorgt ervoor dat geen "
-"geïnstalleerde pakketten een 'belangrijke' afhankelijkheid meer op ze "
-"hebben.\n"
+"om afhankelijkheden na te komen. De geplande actie zorgt ervoor dat geen van "
+"de geïnstalleerde pakketten er nog in 'belangrijke mate' afhankelijk van "
+"is.\n"
 
 #: src/gtk/previewtab.cc:99 src/pkg_grouppolicy.cc:679
 msgid ""
@@ -4514,7 +4638,7 @@
 msgstr ""
 "Pakketten die automatisch hun huidige staat behouden\n"
 " Deze pakketten kunnen opgewaardeerd worden, maar ze zijn achtergehouden in "
-"hun huidige staat om het breken van afhankelijkheiden te vermijden."
+"hun huidige staat om het breken van afhankelijkheden te vermijden."
 
 #: src/gtk/previewtab.cc:100 src/pkg_grouppolicy.cc:680
 msgid ""
@@ -4522,10 +4646,10 @@
 " These packages are being installed because they are required by another "
 "package you have chosen for installation."
 msgstr ""
-"Pakketten die automatisch geïnstalleerd worden om een afhankelijkheid na te "
-"komen\n"
-" Deze pakketen worden geïnstalleerd omdat ze vereist zijn door een ander "
-"pakket dat u hebt gekozen om te installeren."
+"Pakketten die automatisch geïnstalleerd worden om aan een vereiste te "
+"voldoen\n"
+" Deze pakketten worden geïnstalleerd omdat ze vereist zijn door een ander "
+"pakket dat u voor installatie hebt gekozen."
 
 #: src/gtk/previewtab.cc:101 src/pkg_grouppolicy.cc:681
 msgid ""
@@ -4533,9 +4657,10 @@
 " These packages are being deleted because one or more of their dependencies "
 "is no longer available, or because another package conflicts with them."
 msgstr ""
-"Pakketten die verwijderd worden door niet nagekomen afhankelijkheden\n"
-" Deze pakketen worden verwijderd omdat één of meer van hun afhankelijkheden "
-"niet langer beschikbaar zijn, of omdat een ander pakket met hen conflicteert."
+"Pakketten die verwijderd worden door niet nagekomen vereisten\n"
+" Deze pakketten worden verwijderd omdat één of meer van de door hen vereiste "
+"pakketten niet langer beschikbaar zijn, of omdat een ander pakket met hen "
+"conflicteert."
 
 #: src/gtk/previewtab.cc:102 src/pkg_grouppolicy.cc:682
 msgid ""
@@ -4553,17 +4678,17 @@
 " These packages could be upgraded, but you have asked for them to be held at "
 "their current version."
 msgstr ""
-"Achtergehouden pakketten\n"
-" Deze pakketten kunnen opgewaardeerd worden, maar u hebt gevraagd ze achter "
-"te houden op hun huidige versie."
+"Vastgehouden pakketten\n"
+" Deze pakketten kunnen opgewaardeerd worden, maar u hebt gevraagd ze vast te "
+"houden op hun huidige versie."
 
 #: src/gtk/previewtab.cc:104 src/pkg_grouppolicy.cc:684
 msgid ""
 "Packages to be reinstalled\n"
 " These packages will be reinstalled."
 msgstr ""
-"Te herinstalleren pakketten\n"
-" Deze pakketten worden geherinstalleerd."
+"Opnieuw te installeren pakketten\n"
+" Deze pakketten worden opnieuw geïnstalleerd."
 
 #: src/gtk/previewtab.cc:105 src/pkg_grouppolicy.cc:685
 msgid ""
@@ -4597,18 +4722,17 @@
 "made to complete their installation."
 msgstr ""
 "Pakketten die gedeeltelijk geïnstalleerd zijn\n"
-" Deze pakketen zijn niet volledig geïnstalleerd en geconfigureerd; gepoogd "
+" Deze pakketten zijn niet volledig geïnstalleerd en geconfigureerd; gepoogd "
 "zal worden hun installatie te voltooien."
 
 #: src/gtk/previewtab.cc:179
-#, fuzzy
 msgid "Preview: "
-msgstr "Vooruitblik"
+msgstr "Vooruitblik: "
 
 #: src/gtk/resolver.cc:68
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error in dependency resolver: %s"
-msgstr "Fout bij het archiveren van de status van de oplosser"
+msgstr "Fout bij de oplosser van vereisten: %s"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:71
 #, c-format
@@ -4618,55 +4742,61 @@
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Fatale fout bij de oplosser van vereisten. U kunt verder gaan met zoeken, "
+"maar het kan zijn dat sommige oplossingen niet gegenereerd zullen kunnen "
+"worden.\n"
+"\n"
+"%s"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:212
-#, fuzzy
 msgid "Virtual package"
-msgstr "Pakket"
+msgstr "Virtueel pakket"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:246 src/solution_fragment.cc:457
 msgid "Not Installed"
-msgstr "Niet-geïnstalleerd"
+msgstr "Niet geïnstalleerd"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:377
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Removing %s is rejected."
-msgstr "Verwijderen van %s"
+msgstr "Verwijderen van %s werd geweigerd."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:382
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Canceling the installation of %s is rejected."
-msgstr "Breek de installatie van %F af"
+msgstr "Het annuleren van de installatie van %s werd geweigerd."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:391
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Canceling the removal of %s is rejected."
-msgstr "Annuleer de verwijdering van %F"
+msgstr "Het annuleren van het verwijderen van %s werd geweigerd."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:394
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Keeping %s at version %s is rejected."
-msgstr "Behoud %F op versie %s (%s)"
+msgstr "Het vasthouden van %s op versie %s werd geweigerd."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:401
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Installing %s version %s is rejected."
-msgstr "Installeer(%s voorziet in %s)"
+msgstr "Het installeren van %s versie %s werd geweigerd."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:407
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Downgrading %s to version %s is rejected."
-msgstr " cwidget-versie: %s\n"
+msgstr "Het degraderen van %s naar versie %s werd geweigerd."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:413
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Upgrading %s to version %s is rejected."
-msgstr "%s versies"
+msgstr "Het opwaarderen van %s naar versie %s werd geweigerd."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:430
 #, c-format
 msgid "Removing %s is preferred over all un-accepted alternatives."
 msgstr ""
+"Het verwijderen van %s wordt verkozen boven alle niet aanvaarde "
+"alternatieven."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:435
 #, c-format
@@ -4674,58 +4804,71 @@
 "Canceling the installation of %s is preferred over all un-accepted "
 "alternatives."
 msgstr ""
+"Het annuleren van de installatie van %s wordt verkozen boven alle niet "
+"aanvaarde alternatieven."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:444
 #, c-format
 msgid ""
 "Canceling the removal of %s is preferred over all un-accepted alternatives."
 msgstr ""
+"Het annuleren van het verwijderen van %s wordt verkozen boven alle niet "
+"aanvaarde alternatieven."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:447
 #, c-format
 msgid ""
 "Keeping %s at version %s is preferred over all un-accepted alternatives."
 msgstr ""
+"Het behouden van %s op versie %s wordt verkozen boven alle niet aanvaarde "
+"alternatieven."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:454
 #, c-format
 msgid ""
 "Installing %s version %s is preferred over all un-accepted alternatives."
 msgstr ""
+"Het installeren van %s versie %s wordt verkozen boven alle niet aanvaarde "
+"alternatieven."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:460
 #, c-format
 msgid ""
 "Downgrading %s to version %s is preferred over all un-accepted alternatives."
 msgstr ""
+"Het degraderen van %s naar versie %s wordt verkozen boven alle niet "
+"aanvaarde alternatieven."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:466
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Upgrading %s to version %s is preferred over all un-accepted alternatives."
-msgstr "%s versies"
+msgstr ""
+"Het opwaarderen van %s naar versie %s wordt verkozen boven alle niet "
+"aanvaarde alternatieven."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:484
 #, c-format
 msgid "Leaving %ls unresolved is rejected."
-msgstr ""
+msgstr "%ls onopgelost laten wordt geweigerd."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:490
 #, c-format
 msgid "Leaving %ls unresolved is preferred over all un-accepted alternatives."
 msgstr ""
+"%ls onopgelost laten wordt verkozen boven alle niet aanvaarde alternatieven."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:908
 msgid "How to treat the selected action"
 msgid_plural "How to treat the selected actions"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Hoe met de gekozen actie omgaan"
+msgstr[1] "Hoe met de gekozen acties omgaan"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:912
 msgid "Ignore solutions containing this action."
 msgid_plural "Ignore solutions containing these actions."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Oplossingen die deze actie bevatten negeren."
+msgstr[1] "Oplossingen die deze acties bevatten negeren."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:916
 msgid ""
@@ -4735,7 +4878,11 @@
 "Allow solutions containing these actions, but do not prefer them to other "
 "solutions."
 msgstr[0] ""
+"Oplossingen die deze actie bevatten aanvaarden, maar ze niet boven andere "
+"oplossingen verkiezen."
 msgstr[1] ""
+"Oplossingen die deze acties bevatten aanvaarden, maar ze niet boven andere "
+"oplossingen verkiezen."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:920
 msgid ""
@@ -4743,7 +4890,9 @@
 msgid_plural ""
 "Always prefer these actions over alternatives that have not been accepted."
 msgstr[0] ""
+"Deze actie steeds verkiezen boven alternatieven die niet aanvaard werden."
 msgstr[1] ""
+"Deze acties steeds verkiezen boven alternatieven die niet aanvaard werden."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1240 src/solution_fragment.cc:131
 #, c-format
@@ -4764,7 +4913,7 @@
 #: src/solution_item.cc:599
 #, c-format
 msgid "%s recommends %s"
-msgstr "%s beveelt aan %s"
+msgstr "%s beveelt %s aan"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1252 src/solution_fragment.cc:143
 #, c-format
@@ -4787,9 +4936,9 @@
 msgstr "%s veroudert %s"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1264 src/solution_fragment.cc:155
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s enhances %s"
-msgstr "%s vervangt %s"
+msgstr "%s verbetert %s"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1376 src/gtk/resolver.cc:1841
 #: src/solution_screen.cc:272
@@ -4802,9 +4951,8 @@
 msgstr "Installeer de volgende pakketten:"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1403 src/gtk/resolver.cc:1865
-#, fuzzy
 msgid "Keep the following packages:"
-msgstr "Verwijder de volgende pakketten:"
+msgstr "Houd de volgende pakketten vast:"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1416 src/gtk/resolver.cc:1877
 #: src/solution_screen.cc:308
@@ -4818,192 +4966,189 @@
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1442 src/gtk/resolver.cc:1903
 #: src/solution_fragment.cc:513
-#, fuzzy
 msgid "Leave the following dependencies unresolved:"
-msgstr "Laat de volgende afhankelijkheden onopgelost:%n"
+msgstr "Laat de volgende vereisten onopgelost:"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1519
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Remove %s [<big>%s</big> (%s)]"
-msgstr "Verwijder %F [%s (%s)]"
+msgstr "Verwijder %s [<big>%s</big> (%s)]"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1526
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Install %s [<big>%s</big> (%s)]"
-msgstr "Installeer %F [%s (%s)]"
+msgstr "Installeer %s [<big>%s</big> (%s)]"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1534
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cancel the installation of %s"
-msgstr "Breek de installatie van %F af"
+msgstr "Breek de installatie van %s af"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1537
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cancel the removal of %s"
-msgstr "Annuleer de verwijdering van %F"
+msgstr "Annuleer het verwijderen van %s"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1540
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Keep %s at version <big>%s</big> (%s)"
-msgstr "Behoud %F op versie %s (%s)"
+msgstr "Behoud %s op versie <big>%s</big> (%s)"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1547
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Upgrade %s [<big>%s</big> (%s) -> <big>%s</big> (%s)]"
-msgstr "Opwaarderen van %F [%s (%s) -> %s (%s)]"
+msgstr "Opwaarderen van %s [<big>%s</big> (%s) -> <big>%s</big> (%s)]"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1556
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Downgrade %s [<big>%s</big> (%s) -> <big>%s</big> (%s)]"
-msgstr "Degradeer %F [%s (%s) -> %s (%s)]"
+msgstr "Degraderen van %s [<big>%s</big> (%s) -> <big>%s</big> (%s)]"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1615
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Remove</b> %s"
-msgstr "Verwijder(%s)"
+msgstr "<b>Verwijder</b> %s"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1615
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>remove</b> %s"
-msgstr "Verwijder(%s)"
+msgstr "<b>verwijder</b> %s"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1624
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Keep</b> %s at version %s"
-msgstr "Behoud %F op versie %s (%s)"
+msgstr "<b>Behoud</b> %s op versie %s"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1624
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>keep</b> %s at version %s"
-msgstr "Behoud %F op versie %s (%s)"
+msgstr "<b>behoud</b> %s op versie %s"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1632
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Cancel</b> the installation of %s"
-msgstr "Breek de installatie van %F af"
+msgstr "<b>Annuleer</b> de installatie van %s"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1632
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>cancel</b> the installation of %s"
-msgstr "Breek de installatie van %F af"
+msgstr "<b>annuleer</b> de installatie van %s"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1639
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Install</b> %s %s"
-msgstr "Installeer %F [%s (%s)]"
+msgstr "<b>Installeer</b> %s %s"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1639
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>install</b> %s %s"
-msgstr "Installeer %F [%s (%s)]"
+msgstr "<b>installeer</b> %s %s"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1648
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Downgrade</b> %s to version %s"
-msgstr " cwidget-versie: %s\n"
+msgstr "<b>Degradeer</b> %s naar versie %s"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1648
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>downgrade</b> %s to version %s"
-msgstr " cwidget-versie: %s\n"
+msgstr "<b>degradeer</b> %s naar versie %s"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1657
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Upgrade</b> %s to version %s"
-msgstr "%s versies"
+msgstr "<b>Waardeer</b> %s op naar versie %s"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1657
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>upgrade</b> %s to version %s"
-msgstr "%s versies"
+msgstr "<b>waardeer</b> %s op naar versie %s"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1670
 #, c-format
 msgid "Leave %s unresolved"
-msgstr ""
+msgstr "Laat %s onopgelost"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1670
 #, c-format
 msgid "leave %s unresolved"
-msgstr ""
+msgstr "laat %s onopgelost"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1738
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s install"
 msgid_plural "%s installs"
-msgstr[0] "%d installatie"
-msgstr[1] "%d installaties"
+msgstr[0] "%s te installeren"
+msgstr[1] "%s te installeren"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1743
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s remove"
 msgid_plural "%s removes"
-msgstr[0] "%d te verwijderen"
-msgstr[1] "%d te verwijderen"
+msgstr[0] "%s te verwijderen"
+msgstr[1] "%s te verwijderen"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1749
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s keep"
 msgid_plural "%s keeps"
-msgstr[0] "%d behouden"
-msgstr[1] "%d behouden"
+msgstr[0] "%s te behouden"
+msgstr[1] "%s te behouden"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1755
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s upgrade"
 msgid_plural "%s upgrades"
-msgstr[0] "%d op te waarderen"
-msgstr[1] "%d op te waarderen"
+msgstr[0] "%s op te waarderen"
+msgstr[1] "%s op te waarderen"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1761
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s downgrade"
 msgid_plural "%s downgrades"
-msgstr[0] "%d degradatie"
-msgstr[1] "%d degradaties"
+msgstr[0] "%s te degraderen"
+msgstr[1] "%s te degraderen"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:1767
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s unresolved recommendation"
 msgid_plural "%s unresolved recommendations"
-msgstr[0] "Onderzoek ^Aanbevelingen"
-msgstr[1] "Onderzoek ^Aanbevelingen"
+msgstr[0] "%s onopgeloste aanbevelling"
+msgstr[1] "%s onopgeloste aanbevellingen"
 
 #: src/gtk/resolver.cc:2059
-#, fuzzy
 msgid "No solutions yet."
-msgstr "Geen oplossingen meer."
+msgstr "Nog geen oplossingen."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:2066
-#, fuzzy
 msgid "No dependency solution was found."
-msgstr "Afhankelijkheidsafhandeling"
+msgstr "Geen oplossing voor vereistenproblemen gevonden."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:2067
-#, fuzzy
 msgid "No solutions."
-msgstr "Geen oplossingen meer."
+msgstr "Geen oplossingen."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:2078
 msgid "To view a solution, select it from the list to the right."
 msgstr ""
+"Om een oplossing te bekijken, moet u ze kiezen uit de lijst aan de "
+"rechterkant."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:2079
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%u solution."
 msgid_plural "%u solutions."
-msgstr[0] "Geen oplossingen meer."
-msgstr[1] "Geen oplossingen meer."
+msgstr[0] "%u oplossing."
+msgstr[1] "%u oplossingen."
 
 #: src/gtk/resolver.cc:2111
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Solution %s of %s."
-msgstr "Kan \"%s\" niet openen"
+msgstr "Oplossing %s van %s."
 
 #: src/gtk/tab.cc:68
-#, fuzzy
 msgid "Download"
-msgstr "[Opgehaald]"
+msgstr "Ophalen"
 
 #: src/load_config.cc:48
 #, c-format
@@ -5018,12 +5163,12 @@
 #: src/load_config.cc:113
 #, c-format
 msgid "Invalid entry in style definition group: \"%s\""
-msgstr "Ongeldige ingave in stijldefinitiegroep: \"%s\""
+msgstr "Ongeldig element in stijldefinitiegroep: \"%s\""
 
 #: src/load_config.cc:115
 #, c-format
 msgid "Invalid tagless entry in style definition group: \"%s\""
-msgstr "Ongeldige ingave zonder label in stijldefinitiegroep: \"%s\""
+msgstr "Ongeldig element zonder label in stijldefinitiegroep: \"%s\""
 
 #: src/load_config.cc:127
 msgid "The default color may only be used as a background."
@@ -5037,7 +5182,7 @@
 #: src/load_config.cc:167 src/load_config.cc:169
 #, c-format
 msgid "Invalid entry in keybinding group: \"%s\""
-msgstr "Ongeldige ingave in toetsenbindingsgroep:\"%s\""
+msgstr "Ongeldig element in toetsenbindingsgroep:\"%s\""
 
 #: src/load_config.cc:184
 #, c-format
@@ -5047,12 +5192,12 @@
 #: src/load_grouppolicy.cc:289
 #, c-format
 msgid "Expected policy identifier, got '%c'"
-msgstr "Verwachtte beleid, kreeg '%c'"
+msgstr "Verwachtte indicator voor beleid, kreeg '%c'"
 
 #: src/load_grouppolicy.cc:305
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Expected ',', '%c', or '('; got '%c'"
-msgstr "Verwachtte ',' of '(', kreeg '%c'"
+msgstr "Verwachtte ',', '%c', of '('; kreeg '%c'"
 
 #: src/load_grouppolicy.cc:309
 #, c-format
@@ -5062,17 +5207,17 @@
 #: src/load_grouppolicy.cc:317
 #, c-format
 msgid "Unknown grouping policy \"%s\""
-msgstr "Onbekend groepeerbeleid \"%s\""
+msgstr "Onbekende groeperingsrichtlijn \"%s\""
 
 #: src/load_grouppolicy.cc:324
 #, c-format
 msgid "Terminal policy '%s' should be the last policy in the list"
-msgstr "Terminaal beleid '%s' moet het laatste beleid zijn in de lijst"
+msgstr ""
+"Uiteindelijke richtlijn '%s' moet de laatste richtlijn zijn in de lijst"
 
 #: src/load_grouppolicy.cc:385
-#, fuzzy
 msgid "Unmatched '(' in grouping policy"
-msgstr "Ongebalanceerd '(' in pattroongroepeerbeleid"
+msgstr "Niet afgesloten '(' in groeperingsrichtlijn"
 
 #: src/load_grouppolicy.cc:413
 #, c-format
@@ -5089,17 +5234,17 @@
 
 #: src/load_grouppolicy.cc:428 src/load_grouppolicy.cc:544
 #: src/load_grouppolicy.cc:621
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Too many arguments to '%s' grouping policy"
-msgstr "Teveel argumenten bij by-section groepeerbeleid"
+msgstr "Te veel opties voor groeperingsrichtlijn '%s'"
 
 #: src/load_grouppolicy.cc:441 src/load_grouppolicy.cc:521
 #: src/load_grouppolicy.cc:532 src/load_grouppolicy.cc:555
 #: src/load_grouppolicy.cc:566 src/load_grouppolicy.cc:577
 #: src/load_grouppolicy.cc:608 src/load_grouppolicy.cc:766
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Grouping policy '%s' takes no arguments"
-msgstr "Taakgroepeerbeleid neemt geen argumenten"
+msgstr "Groeperingsrichtlijn '%s' kent geen opties"
 
 #: src/load_grouppolicy.cc:460 src/load_grouppolicy.cc:636
 #, c-format
@@ -5112,20 +5257,19 @@
 msgstr "Kan patroon bij '%s' niet ontleden"
 
 #: src/load_grouppolicy.cc:502
-#, fuzzy
 msgid "Exactly one filter must be provided as an argument to a 'filter' policy"
 msgstr ""
-"Exact één filter moet worden opgegeven als een argument voor een filterbeleid"
+"Exact één filter moet worden opgegeven als een optie voor een filterrichtlijn"
 
 #: src/load_grouppolicy.cc:644
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Missing arguments to '%s' grouping policy"
-msgstr "Teveel argumenten bij by-section groepeerbeleid"
+msgstr "Ontbrekende optie voor groeperingsrichtlijn '%s'"
 
 #: src/load_grouppolicy.cc:667
 #, c-format
 msgid "Unable to parse pattern after \"%s\""
-msgstr "Kan pattroon na \"%s\" niet ontleden"
+msgstr "Kan patroon na \"%s\" niet ontleden"
 
 #: src/load_grouppolicy.cc:705
 #, c-format
@@ -5133,75 +5277,75 @@
 msgstr "Onverwacht lege boomtitel na \"%s\""
 
 #: src/load_grouppolicy.cc:724
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Expected '{', ')', or ',' following '||', got '%s'"
-msgstr "Verwachtte ',' of ')' na '||', kreeg '%s'"
+msgstr "Verwachtte '{', ')', of ',' na '||', kreeg '%s'"
 
 #: src/load_grouppolicy.cc:750
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unmatched '(' in '%s' grouping policy"
-msgstr "Ongebalanceerd '(' in pattroongroepeerbeleid"
+msgstr "Niet afgesloten '(' in groeperingsrichtlijn '%s'"
 
 #: src/load_pkgview.cc:64
 msgid "Couldn't parse layout: No column format specified for static item"
 msgstr ""
-"Kan layout niet ontleden: geen kolomindeling aangegeven voor statisch item"
+"Kan lay-out niet ontleden: geen kolomindeling aangegeven voor statisch item"
 
 #: src/load_pkgview.cc:97
 msgid "Couldn't parse layout: encoding error in column descriptor"
-msgstr "Kan layout niet ontleden: codeerfout in kolombeschrijver"
+msgstr "Kan lay-out niet ontleden: codeerfout in kolombeschrijver"
 
 #: src/load_pkgview.cc:118
 #, c-format
 msgid "Couldn't parse layout: unknown view item type \"%s\""
-msgstr "Kan layout niet ontleden: onbekend view-itemtype \"%s\""
+msgstr "Kan lay-out niet ontleden: onbekend type \"%s\" voor bekijk item"
 
 #: src/load_pkgview.cc:125 src/load_pkgview.cc:133
 msgid "Couldn't parse layout: no row number specified"
-msgstr "Kan layout niet ontleden: geen rijnummer opgegeven"
+msgstr "Kan lay-out niet ontleden: geen rijnummer opgegeven"
 
 #: src/load_pkgview.cc:141
 msgid "Couldn't parse layout: no width specified"
-msgstr "Kan layout niet ontleden: geen breedte opgegeven"
+msgstr "Kan lay-out niet ontleden: geen breedte opgegeven"
 
 #: src/load_pkgview.cc:149
 msgid "Couldn't parse layout: no height specified"
-msgstr "Kan layout niet ontleden: geen hoogte opgegeven"
+msgstr "Kan lay-out niet ontleden: geen hoogte opgegeven"
 
 #: src/load_pkgview.cc:180 src/load_pkgview.cc:198
 #, c-format
 msgid "Unknown alignment type '%s'"
-msgstr "Onbekend aliniëringstype '%s'"
+msgstr "Onbekend type uitlijning '%s'"
 
 #: src/load_sortpolicy.cc:51 src/load_sortpolicy.cc:64
 #: src/load_sortpolicy.cc:77 src/load_sortpolicy.cc:90
 #: src/load_sortpolicy.cc:103 src/load_sortpolicy.cc:117
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Sorting policy '%s' takes no arguments"
-msgstr "By-name sorteerbeleid neemt geen argumenten"
+msgstr "Sorteerrichtlijn '%s' kent geen opties"
 
 #: src/load_sortpolicy.cc:178
 msgid "Invalid zero-length sorting policy name"
-msgstr "Ongeldige zero-length sorteerbeleid"
+msgstr "Naam van sorteerrichtlijn mag geen nul karakters lang zijn"
 
 #: src/load_sortpolicy.cc:196
 msgid "Unmatched '(' in sorting policy description"
-msgstr "Ongebalanceerd '(' in sorteerbeleidbeschrijving"
+msgstr "Niet afgesloten '(' in beschrijving van sorteerrichtlijn"
 
 #: src/load_sortpolicy.cc:223
 #, c-format
 msgid "Invalid sorting policy type '%s'"
-msgstr "Ongeldig sorteerbeleid type '%s'"
+msgstr "Ongeldig type sorteerrichtlijn '%s'"
 
 #: src/main.cc:133
 #, c-format
 msgid "Can't decode multibyte string after \"%ls\""
-msgstr "Kan multibyte string na \"%ls\" niet ontcijferen"
+msgstr "Kan multibyte tekenreeks na \"%ls\" niet ontcijferen"
 
 #: src/main.cc:142
 #, c-format
 msgid "Can't decode wide-character string after \"%s\""
-msgstr "Kan wide-character string na \"%s\" niet ontcijferen"
+msgstr "Kan wide-character tekenreeks na \"%s\" niet ontcijferen"
 
 #: src/main.cc:150
 #, c-format
@@ -5238,34 +5382,34 @@
 msgstr " libsigc++-versie: %s\n"
 
 #: src/main.cc:165
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " Gtk+ version %d.%d.%d\n"
-msgstr " apt-versie %d.%d.%d\n"
+msgstr " Gtk+-versie %d.%d.%d\n"
 
 #: src/main.cc:167
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " Gtk-- version %d.%d.%d\n"
-msgstr " apt-versie %d.%d.%d\n"
+msgstr " Gtk---versie %d.%d.%d\n"
 
 #: src/main.cc:170
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " Gtk+ support disabled.\n"
-msgstr " Ondersteuning van 'ept' niet actief.\n"
+msgstr " Ondersteuning voor Gtk+ niet actief.\n"
 
 #: src/main.cc:173
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " Compiled with Qt %s\n"
-msgstr "%s %s gecompileerd in %s %s\n"
+msgstr " Gecompileerd met Qt %s\n"
 
 #: src/main.cc:174
 #, c-format
 msgid " Running on Qt %s\n"
-msgstr ""
+msgstr " Wordt uitgevoerd onder Qt %s\n"
 
 #: src/main.cc:176
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " Qt support disabled.\n"
-msgstr " Ondersteuning van 'ept' niet actief.\n"
+msgstr " Ondersteuning voor Qt niet actief.\n"
 
 #: src/main.cc:178
 msgid ""
@@ -5273,7 +5417,7 @@
 "Current library versions:\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Huidige bibilotheek-versies:\n"
+"Huidige bibliotheek-versies:\n"
 
 #: src/main.cc:179
 #, c-format
@@ -5288,7 +5432,7 @@
 #: src/main.cc:181
 #, c-format
 msgid " Apt version: %s\n"
-msgstr " apt-versie: %s\n"
+msgstr " Apt-versie: %s\n"
 
 #: src/main.cc:187
 #, c-format
@@ -5328,12 +5472,12 @@
 #: src/main.cc:195
 #, c-format
 msgid " hold     - Place packages on hold.\n"
-msgstr " hold     - Pakketten behouden.\n"
+msgstr " hold     - Pakketten vasthouden.\n"
 
 #: src/main.cc:196
 #, c-format
 msgid " unhold    - Cancel a hold command for a package.\n"
-msgstr " unhold    - Annuleer het behouden van een pakket.\n"
+msgstr " unhold    - Annuleer het vasthouden van een pakket.\n"
 
 #: src/main.cc:197
 #, c-format
@@ -5351,13 +5495,14 @@
 " forbid-version - Forbid aptitude from upgrading to a specific package "
 "version.\n"
 msgstr ""
-" forbid-version - Verbied aptitude van op te waarderen naar een specifieke "
+" forbid-version - Verbied aptitude om op te waarderen naar een specifieke "
 "pakketversie.\n"
 
 #: src/main.cc:200
 #, c-format
 msgid " update    - Download lists of new/upgradable packages.\n"
-msgstr " update    - Lijsten van nieuwe/opwaardeerbare pakketten ophalen.\n"
+msgstr ""
+" update    - Lijsten van nieuwe/op te waarderen pakketten ophalen.\n"
 
 #: src/main.cc:201
 #, c-format
@@ -5370,14 +5515,14 @@
 " full-upgrade - Perform an upgrade, possibly installing and removing "
 "packages.\n"
 msgstr ""
-" full-upgrade - Een opwaardering uitvoeren, waarbij mogelijk pakketten "
-"worden\n"
-"        geïnstalleerd of verwijderd.\n"
+" full-upgrade - Een opwaardering uitvoeren die kan leiden tot\n"
+"        het installeren of verwijderen van pakketten.\n"
 
 #: src/main.cc:203
 #, c-format
 msgid " build-dep  - Install the build-dependencies of packages.\n"
 msgstr ""
+" build-dep  - Installeer de vereisten om het pakket te kunnen bouwen.\n"
 
 #: src/main.cc:204
 #, c-format
@@ -5395,9 +5540,9 @@
 msgstr " show     - Gedetailleerde informatie tonen van een pakket.\n"
 
 #: src/main.cc:207
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " versions   - Displays the versions of specified packages.\n"
-msgstr " show     - Gedetailleerde informatie tonen van een pakket\n"
+msgstr " versions   - Toon de versies van opgegeven pakketten.\n"
 
 #: src/main.cc:208
 #, c-format
@@ -5412,7 +5557,7 @@
 #: src/main.cc:210
 #, c-format
 msgid " changelog  - View a package's changelog.\n"
-msgstr " changelog  - Bekijk de changelog van een pakket.\n"
+msgstr " changelog  - Bekijk de log met de wijzigingen aan een pakket.\n"
 
 #: src/main.cc:211
 #, c-format
@@ -5438,7 +5583,7 @@
 " why     - Toon de handmatig geïnstalleerde pakketten die een pakket\n"
 "        vereisen, of waarom één of meer pakketten het opgegeven "
 "pakket\n"
-"        nodig zouden hebben.\n"
+"        nodig hebben.\n"
 
 #: src/main.cc:215
 #, c-format
@@ -5450,8 +5595,9 @@
 msgstr ""
 " why-not   - Toon de handmatig geïnstalleerde pakketten die een conflict\n"
 "        veroorzaken met het opgegeven pakket, of waarom één of meer\n"
-"        pakketten zouden leiden tot een conflict met het opgegeven\n"
-"        pakket indien geïnstalleerd.\n"
+"        pakketten aanleiding geven tot een conflict met het "
+"opgegeven\n"
+"        pakket mocht het geïnstalleerd worden.\n"
 
 #: src/main.cc:219
 #, c-format
@@ -5461,29 +5607,34 @@
 #: src/main.cc:220
 #, c-format
 msgid " -h       This help text.\n"
-msgstr " -h       Deze helptekst.\n"
+msgstr " -h       Deze hulptekst.\n"
 
 #: src/main.cc:222
 #, c-format
 msgid ""
 " --gui     Use the GTK GUI even if disabled in the configuration.\n"
 msgstr ""
+" --gui     Gebruik de GTK-GUI zelfs als die in de configuratie "
+"uitgeschakeld is.\n"
 
 #: src/main.cc:224
 #, c-format
 msgid " --no-gui    Do not use the GTK GUI even if available.\n"
 msgstr ""
+" --no-gui    Gebruik de GTK-GUI niet, zelfs als die beschikbaar is.\n"
 
 #: src/main.cc:226
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " --qt      Use the Qt GUI.\n"
-msgstr " -h       Deze helptekst\n"
+msgstr " --qt      Gebruik de Qt-GUI.\n"
 
 #: src/main.cc:227
 #, c-format
 msgid ""
 " --no-qt    Do not use the Qt GUI even if enabled in the configuration.\n"
 msgstr ""
+" --no-qt    Gebruik de Qt-GUI niet zelfs als die geactiveerd werd in de "
+"configuratie.\n"
 
 #: src/main.cc:229
 #, c-format
@@ -5500,15 +5651,15 @@
 #: src/main.cc:231
 #, c-format
 msgid " -P       Always prompt for confirmation of actions.\n"
-msgstr "-P       Steeds naar bevestiging of actie vragen.\n"
+msgstr " -P       Steeds om een bevestiging voor een actie vragen.\n"
 
 #: src/main.cc:232
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 " -y       Assume that the answer to simple yes/no questions is 'yes'.\n"
 msgstr ""
 " -y       Veronderstel dat het antwoord op eenvoudige ja/nee-vragen "
-"'ja' is\n"
+"'ja' is.\n"
 
 #: src/main.cc:233
 #, c-format
@@ -5516,7 +5667,7 @@
 " -F format   Specify a format for displaying search results; see the "
 "manual.\n"
 msgstr ""
-" -F indeling   Een indeling aangeven voor de zoekresultaten; zie "
+" -F indeling  Een opmaak opgeven voor het tonen van de zoekresultaten; zie "
 "handleiding.\n"
 
 #: src/main.cc:234
@@ -5525,41 +5676,41 @@
 " -O order    Specify how search results should be sorted; see the "
 "manual.\n"
 msgstr ""
-" -O ordening    Geef aan hoe zoekresultaten moeten gesorteerd worden; "
-"zie\n"
-"          handleiding.\n"
+" -O ordening  Geef aan hoe zoekresultaten moeten gesorteerd worden;\n"
+"        zie handleiding.\n"
 
 #: src/main.cc:235
 #, c-format
 msgid ""
 " -w width    Specify the display width for formatting search results.\n"
 msgstr ""
-" -w breedte    Geeft de breedte aan voor weergave van zoekresultaten.\n"
+" -w breedte   Geeft de breedte aan voor weergave van zoekresultaten.\n"
 
 #: src/main.cc:236
 #, c-format
 msgid " -f       Aggressively try to fix broken packages.\n"
 msgstr ""
-" -f       Probeert reparaties van defecte pakketten te forceren\n"
+" -f       Probeer reparaties van defecte pakketten te forceren.\n"
 
 #: src/main.cc:237
 #, c-format
 msgid " -V       Show which versions of packages are to be installed.\n"
-msgstr " -V       Toont welke versies van pakketten geïnstalleerd zijn\n"
+msgstr ""
+" -V       Toon welke versies van pakketten geïnstalleerd zullen "
+"worden\n"
 
 #: src/main.cc:238
 #, c-format
 msgid ""
 " -D       Show the dependencies of automatically changed packages.\n"
 msgstr ""
-" -D       Toont de afhankelijkheden van automatisch gewijzigde "
-"pakketten\n"
+" -D       Toon de vereisten van automatisch gewijzigde pakketten.\n"
 
 #: src/main.cc:239
 #, c-format
 msgid " -Z       Show the change in installed size of each package.\n"
 msgstr ""
-" -Z       Toont de wijziging in installatiegrootte van elk pakket\n"
+" -Z       Toon de wijziging in installatiegrootte van elk pakket.\n"
 
 #: src/main.cc:240
 #, c-format
@@ -5567,7 +5718,7 @@
 " -v       Display extra information. (may be supplied multiple "
 "times).\n"
 msgstr ""
-" -v       Toont extra informatie. (kan meerdere keren worden "
+" -v       Toon extra informatie. (kan meerdere keren worden "
 "meegegeven).\n"
 
 #: src/main.cc:241
@@ -5584,9 +5735,8 @@
 " -q       In command-line mode, suppress the incremental progress\n"
 "        indicators.\n"
 msgstr ""
-" -q       In commandoregelmodus: onderdruk de incrementele "
-"voortgangs-\n"
-"        indicatoren.\n"
+" -q       In commandoregelmodus: onderdruk de incrementele \n"
+"        voortgangsindicatoren.\n"
 
 #: src/main.cc:244
 #, c-format
@@ -5600,8 +5750,8 @@
 " --with(out)-recommends\tSpecify whether or not to treat recommends as\n"
 "        strong dependencies.\n"
 msgstr ""
-" --with(out)-recommends\tspecifieert of recommends al dan niet als sterke\n"
-"        afhankelijkheden worden behandeld.\n"
+" --with(out)-recommends\tSpecificeert of recommends wel of niet als sterke\n"
+"        vereisten worden behandeld.\n"
 
 #: src/main.cc:247
 #, c-format
@@ -5617,63 +5767,59 @@
 #: src/main.cc:249 src/main.cc:251
 #, c-format
 msgid "         (terminal interface only)\n"
-msgstr ""
+msgstr "         (enkel bij een terminal-interface)\n"
 
 #: src/main.cc:250
 #, c-format
 msgid " -i       Perform an install run on startup.\n"
-msgstr " -i       Voer bij het opstarten een installatieslag uit.\n"
+msgstr " -i       Voer bij het opstarten een installatieopdracht uit.\n"
 
 #: src/main.cc:253
 #, c-format
 msgid "         This aptitude does not have Super Cow Powers.\n"
-msgstr "         Deze aptitude heeft geen Super Koe-krachten.\n"
+msgstr "         Deze aptitude heeft geen Super Koekrachten.\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a log level that the user can pass on
 #. the command-line or set in the configuration file.
 #: src/main.cc:377
-#, fuzzy
 msgid "trace"
-msgstr "waar"
+msgstr "trace"
 
 #. TRANSLATORS: This is a log level that the user can pass on
 #. the command-line or set in the configuration file.
 #: src/main.cc:380
 msgid "debug"
-msgstr ""
+msgstr "debug"
 
 #. TRANSLATORS: This is a log level that the user can pass on
 #. the command-line or set in the configuration file.
 #: src/main.cc:383
-#, fuzzy
 msgid "info"
-msgstr "nee"
+msgstr "info"
 
 #. TRANSLATORS: This is a log level that the user can pass on
 #. the command-line or set in the configuration file.
 #: src/main.cc:386
 msgid "warn"
-msgstr ""
+msgstr "warn"
 
 #. TRANSLATORS: This is a log level that the user can pass on
 #. the command-line or set in the configuration file.
 #: src/main.cc:389
-#, fuzzy
 msgid "error"
-msgstr "Fout "
+msgstr "error"
 
 #. TRANSLATORS: This is a log level that the user can pass on
 #. the command-line or set in the configuration file.
 #: src/main.cc:392
-#, fuzzy
 msgid "fatal"
-msgstr "onwaar"
+msgstr "fatal"
 
 #. TRANSLATORS: This is a log level that the user can pass on
 #. the command-line or set in the configuration file.
 #: src/main.cc:395
 msgid "off"
-msgstr ""
+msgstr "off"
 
 #. TRANSLATORS: both the translated and the untranslated
 #. log level names are accepted here.
@@ -5683,6 +5829,8 @@
 "Unknown log level name \"%s\" (expected \"trace\", \"debug\", \"info\", "
 "\"warn\", \"error\", \"fatal\", or \"off\")."
 msgstr ""
+"Logniveau met onbekende naam \"%s\" (verwachtte \"trace\", \"debug\", \"info"
+"\", \"warn\", \"error\", \"fatal\", of \"off\")."
 
 #. TRANSLATORS: following paragraph copied from src/generic/util/logging.h
 #. *
@@ -5699,9 +5847,9 @@
 #. * 'aptitude.changelog', debug for 'aptitude.why'), etc.
 #.
 #: src/main.cc:486
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Invalid logger name \"%s\"."
-msgstr "Ongeldige operatie %s"
+msgstr "Geen logger met naam \"%s\"."
 
 #: src/main.cc:763
 #, c-format
@@ -5711,12 +5859,12 @@
 #: src/main.cc:772
 #, c-format
 msgid "Expected a number after -q=, got %s\n"
-msgstr "Verwachtte een getal na -q=, got %s\n"
+msgstr "Verwachtte een getal na -q=, kreeg %s\n"
 
 #: src/main.cc:796
 #, c-format
 msgid "-o requires an argument of the form key=value, got %s\n"
-msgstr "-o vereist een argument in de vorm sleutel=waarde, kreeg %s\n"
+msgstr "-o vereist een optie in de vorm sleutel=waarde, kreeg %s\n"
 
 #: src/main.cc:886
 #, c-format
@@ -5729,15 +5877,15 @@
 
 #: src/main.cc:1006
 msgid "--show-package-names|never"
-msgstr ""
+msgstr "--show-package-names|never"
 
 #: src/main.cc:1009
 msgid "--show-package-names|auto"
-msgstr ""
+msgstr "--show-package-names|auto"
 
 #: src/main.cc:1012
 msgid "--show-package-names|always"
-msgstr ""
+msgstr "--show-package-names|always"
 
 #: src/main.cc:1017
 #, c-format
@@ -5745,28 +5893,28 @@
 "Invalid package names display mode \"%s\" (should be \"never\", \"auto\", or "
 "\"always\")."
 msgstr ""
+"Ongeldige modus \"%s\" voor het tonen van pakketnamen (moet zijn: \"never"
+"\" (nooit), \"auto\", of \"always\" (altijd))."
 
 #: src/main.cc:1023
 msgid "no-summary"
-msgstr ""
+msgstr "no-summary"
 
 #: src/main.cc:1025
-#, fuzzy
 msgid "first-package"
-msgstr "Pakket"
+msgstr "first-package"
 
 #: src/main.cc:1027
 msgid "first-package-and-type"
-msgstr ""
+msgstr "first-package-and-type"
 
 #: src/main.cc:1029
-#, fuzzy
 msgid "all-packages"
-msgstr "Alle Pakketten"
+msgstr "all-packages"
 
 #: src/main.cc:1031
 msgid "all-packages-with-dep-versions"
-msgstr ""
+msgstr "all-packages-with-dep-versions"
 
 #. TRANSLATORS: "why" here is the aptitude command name and should not
 #. be translated. Both the translated and the untranslated log level
@@ -5778,27 +5926,31 @@
 "\", \"first-package-and-type\", \"all-packages\", or \"all-packages-with-dep-"
 "versions\"."
 msgstr ""
+"Ongeldige samenvattingsmodus \"%s\" voor \"why\": verwachtte \"no-summary"
+"\" (geen samenvatting), \"first-package\" (eerste pakket), \"first-package-"
+"and-type (eerste pakket en type)\", \"all-packages\" (alle pakketten), or "
+"\"all-packages-with-dep-versions\" (alle pakketten met vereistenversies)."
 
 #: src/main.cc:1079
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Only one of --auto-clean-on-startup, --clean-on-startup, -i, and -u may be "
 "specified\n"
-msgstr "Er mag slechts één van -u of -i meegegeven worden.\n"
+msgstr ""
+"U mag slechts één van de volgende opties meegeven: --auto-clean-on-startup, "
+"--clean-on-startup, -i, of -u.\n"
 
 #: src/main.cc:1088
-#, fuzzy
 msgid ""
 "-u, -i, and --clean-on-startup may not be specified in command-line mode "
 "(eg, with 'install')"
 msgstr ""
-"-u en -i mogen niet meegegeven worden in commandoregelmodus (zoals bij "
-"'install')"
+"-u, -i en --clean-on-startup mogen niet meegegeven worden in "
+"commandoregelmodus (zoals bij 'install')"
 
 #: src/main.cc:1105
-#, fuzzy
 msgid "-u, -i, and --clean-on-startup may not be specified with a command"
-msgstr "-u en -i mogen niet meegegeven worden met een commando"
+msgstr ""
+"-u, -i en --clean-on-startup mogen niet meegegeven worden met een commando"
 
 #: src/main.cc:1216
 #, c-format
@@ -5861,12 +6013,12 @@
 #: src/mine/cmine.cc:169 src/mine/cmine.cc:209
 #, c-format
 msgid "Could not open file \"%s\""
-msgstr "Kan \"%s\" niet openen"
+msgstr "Kon bestand \"%s\" niet openen"
 
 #: src/mine/cmine.cc:182
 #, c-format
 msgid "Could not load game from %s"
-msgstr "Kan spel niet laden van %s"
+msgstr "Kon spel niet laden van %s"
 
 #: src/mine/cmine.cc:247
 msgid "The board height must be a positive integer"
@@ -6001,11 +6153,11 @@
 
 #: src/mine/cmine.cc:535
 msgid "secret door detection"
-msgstr "geheime deur-detectie"
+msgstr "detectie geheime deur"
 
 #: src/mine/cmine.cc:538
 msgid "invisibility"
-msgstr "onzichtbaar"
+msgstr "onzichtbaarheid "
 
 #: src/mine/cmine.cc:541
 msgid "cold"
@@ -6014,7 +6166,7 @@
 #: src/mine/cmine.cc:545
 #, c-format
 msgid "Your wand of %s breaks apart and explodes! --More--"
-msgstr "Uw %s-scepter breekt en ontploft! --Meer--"
+msgstr "Uw toverstok van %s valt uiteen en ontploft! --Meer--"
 
 #: src/mine/cmine.cc:551
 msgid "You are jolted by a surge of electricity! --More--"
@@ -6022,11 +6174,11 @@
 
 #: src/mine/cmine.cc:655
 msgid "Enter the filename to load: "
-msgstr "Geef de in te laden bestandsnaam: "
+msgstr "Geef de naam van het in te laden bestand: "
 
 #: src/mine/cmine.cc:662
 msgid "Enter the filename to save: "
-msgstr "Geef de te bewaren bestandsnaam: "
+msgstr "Geef de naam van het te bewaren bestand: "
 
 #: src/mine/cmine.cc:670
 msgid "mine-help.txt"
@@ -6062,7 +6214,7 @@
 
 #: src/pkg_columnizer.cc:96
 msgid "CandVer"
-msgstr "CandVer"
+msgstr "KandVer"
 
 #: src/pkg_columnizer.cc:97
 msgid "LongState"
@@ -6145,11 +6297,11 @@
 
 #: src/pkg_columnizer.cc:261
 msgid "triggers-awaited"
-msgstr ""
+msgstr "wachten op triggers"
 
 #: src/pkg_columnizer.cc:263
 msgid "triggers-pending"
-msgstr ""
+msgstr "triggers in behandeling"
 
 #: src/pkg_columnizer.cc:266 src/pkg_columnizer.cc:551 src/pkg_ver_item.cc:237
 msgid "ERROR"
@@ -6196,12 +6348,12 @@
 #. TRANSLATORS: Imp = Important
 #: src/pkg_columnizer.cc:362 src/pkg_ver_item.cc:354
 msgid "Imp"
-msgstr "Imp"
+msgstr "Bel"
 
 #. TRANSLATORS: Req = Required
 #: src/pkg_columnizer.cc:364 src/pkg_ver_item.cc:357
 msgid "Req"
-msgstr "Req"
+msgstr "Ver"
 
 #. TRANSLATORS: Std = Standard
 #: src/pkg_columnizer.cc:366 src/pkg_ver_item.cc:360
@@ -6216,11 +6368,11 @@
 #. TRANSLATORS: Xtr = Extra
 #: src/pkg_columnizer.cc:370 src/pkg_ver_item.cc:366
 msgid "Xtr"
-msgstr "Xtr"
+msgstr "Ext"
 
 #: src/pkg_columnizer.cc:372 src/pkg_ver_item.cc:368
 msgid "ERR"
-msgstr "ERR"
+msgstr "FOU"
 
 #: src/pkg_columnizer.cc:394
 #, c-format
@@ -6250,11 +6402,11 @@
 #: src/pkg_columnizer.cc:676 src/pkg_columnizer.cc:685
 #, c-format
 msgid "Unable to transcode package display format after \"%ls\""
-msgstr "Kan pakketweergave niet transcoderen vanaf \"%ls\""
+msgstr "Formaat voor pakketweergave na \"%ls\" kan niet geconverteerd worden"
 
 #: src/pkg_columnizer.cc:692
 msgid "Internal error: Default column string is unparsable"
-msgstr "Interne fout: standaard kolomstring is niet ontleedbaar"
+msgstr "Interne fout: de tekenreeks voor standaard kolom is niet ontleedbaar"
 
 #: src/pkg_grouppolicy.cc:274 src/pkg_grouppolicy.cc:1124
 msgid "Tasks"
@@ -6286,8 +6438,8 @@
 msgstr ""
 "Nieuwe pakketten\n"
 " Deze pakketen zijn toegevoegd aan Debian sinds de laatste keer dat u de "
-"lijst van \"nieuwe\" pakketten opkuiste. (kies \"Vergeet nieuwe pakketten\" "
-"van het actiemenu om deze lijst te ledigen)"
+"lijst van \"nieuwe\" pakketten wiste. (kies \"Vergeet nieuwe pakketten\" uit "
+"het actiemenu om deze lijst leeg te maken)."
 
 #: src/pkg_grouppolicy.cc:470
 msgid ""
@@ -6315,7 +6467,7 @@
 "Verouderde en lokaal aangemaakte pakketten\n"
 " Deze pakketten zijn op dit moment geïnstalleerd op uw computer, maar ze "
 "zijn niet beschikbaar van een apt-bron. Mogelijk zijn ze verouderd en "
-"verwijderd uit het archief; ook kan het zijn dat het een pakket is dat u "
+"verwijderd uit het archief; ook kan het zijn dat het een versie is die u "
 "zelf gebouwd heeft."
 
 #: src/pkg_grouppolicy.cc:473
@@ -6338,7 +6490,7 @@
 "Pakketten die aanbevolen worden door andere pakketten\n"
 " Deze pakketten zijn niet strikt vereist, maar ze kunnen nodig zijn om te "
 "voorzien in volledige functionaliteit voor bepaalde programma's die op dit "
-"moment geïnstalleerd of opwaardeerd worden."
+"moment geïnstalleerd of opgewaardeerd worden."
 
 #: src/pkg_grouppolicy.cc:649
 msgid ""
@@ -6363,7 +6515,7 @@
 
 #: src/pkg_grouppolicy.cc:931
 msgid "UNCATEGORIZED"
-msgstr "NIET-GECATEGORISEERD"
+msgstr "BUITEN CATEGORIE"
 
 #: src/pkg_grouppolicy.cc:1058
 msgid "End-user"
@@ -6396,24 +6548,24 @@
 "predefined set of packages for a particular purpose."
 msgstr ""
 "\n"
-" Taken zijn groepen van pakketten die voorzien in een eenvoudige methode "
-"voor het selecteren van een voorgedefinieerde verzameling pakketten met een "
-"bepaald doel."
+" Taken zijn groepen pakketten en bieden de mogelijkheid om op een eenvoudige "
+"manier een met een bepaald doel samengesteld geheel van pakketten te "
+"selecteren."
 
 #: src/pkg_grouppolicy.cc:1254
 #, c-format
 msgid "Bad number in format string: %ls"
-msgstr "Slecht getal in formaatstring: %ls"
+msgstr "Slecht getal in formateringstekenreeks: %ls"
 
 #: src/pkg_grouppolicy.cc:1263
 #, c-format
 msgid "Match indices must be 1 or greater, not \"%s\""
-msgstr "Overeenkomstindicators moeten groter of gelijk zijn aan 1, niet \"%s\""
+msgstr "Een index van gelijkenis moet groter of gelijk zijn aan 1, niet \"%s\""
 
 #: src/pkg_grouppolicy.cc:1281
 #, c-format
 msgid "Match index %ls is too large; available groups are (%s)"
-msgstr "Overeenkomstindicator %ls is te groot; aanwezige groepen zijn (%s)"
+msgstr "Index van gelijkenis %ls is te groot; beschikbare groepen zijn (%s)"
 
 #: src/pkg_grouppolicy.cc:1520
 msgid "TAGLESS PACKAGES"
@@ -6426,9 +6578,9 @@
 "database is not present (installing debtags may correct this problem)."
 msgstr ""
 "\n"
-" Deze pakketten zijn nog niet geclassificeerd in debtags, of de debtags "
-"database is niet beschikbaar (installatie van debtags kan dit mogelijk "
-"verhelpen)."
+" Deze pakketten zijn nog niet geclassificeerd in debtags, of de database van "
+"debtags is niet beschikbaar (het installeren van debtags zou dit probleem "
+"kunnen verhelpen)."
 
 #: src/pkg_info_screen.cc:140
 msgid "Source Package: "
@@ -6455,8 +6607,8 @@
 "%s is an essential package!%n%nAre you sure you want to remove it?%nType "
 "'%s' if you are."
 msgstr ""
-"%s is een essentieel pakket!%n%nBent u zeker dat u het wil verwijderen?%nTyp "
-"'%s' als u zeker bent."
+"%s is een essentieel pakket!%n%nBent u zeker dat u het wilt verwijderen?"
+"%nTyp '%s' als u zeker bent."
 
 #: src/pkg_item.cc:373 src/pkg_ver_item.cc:748
 #, c-format
@@ -6469,14 +6621,14 @@
 "this package, install the menu package, the login package, or run aptitude "
 "as root."
 msgstr ""
-"U bent geen root en er kan geen enkele manier gevonden worden om root te "
-"worden. Installeer het pakket menu, het pakket login, of voer aptitude als "
-"root uit om dit pakket te herconfigureren."
+"U bent geen systeembeheerder en ik kan geen enkele manier vinden om "
+"systeembeheerder te worden. Installeer het pakket menu, het pakket login, of "
+"voer aptitude als systeembeheerder uit om dit pakket opnieuw te configureren."
 
 #: src/pkg_item.cc:401
 #, c-format
 msgid "Reconfiguring %s\n"
-msgstr "Herconfigureren van %s\n"
+msgstr "Opnieuw configureren van %s\n"
 
 #: src/pkg_item.cc:428 src/pkg_view.cc:673
 msgid "Hierarchy Editor"
@@ -6500,45 +6652,47 @@
 
 #: src/pkg_tree.cc:301
 msgid "Enter the new package tree limit: "
-msgstr "Geef de nieuwe pakketboomlimiet: "
+msgstr "Voer de nieuwe limiet voor een pakketboom in: "
 
 #: src/pkg_tree.cc:334
 msgid "Enter the new package grouping mechanism for this display: "
-msgstr "Geef het nieuwe pakketgroepeermechanisme voor deze weergave: "
+msgstr ""
+"Voer voor deze weergave het nieuwe mechanisme om pakketten te groeperen in: "
 
 #: src/pkg_tree.cc:342
 msgid "Enter the new package sorting mechanism for this display: "
-msgstr "Geef het nieuwe pakketsorteermechanisme voor deze weergave: "
+msgstr ""
+"Voer voor deze weergave het nieuwe mechanisme om pakketten te sorteren in: "
 
 #: src/pkg_view.cc:165
 msgid "Couldn't cw::util::transcode column definition"
-msgstr "Fout bij uitvoeren van cw::util::transcode op kolomdefinitie"
+msgstr "Kon de kolomdefinitie niet converteren met cw::util::transcode"
 
 #: src/pkg_view.cc:172
 msgid "Couldn't parse column definition"
-msgstr "Kon kolomdefinitie niet ontleden"
+msgstr "Kon de kolomdefinitie niet ontleden"
 
 #: src/pkg_view.cc:223
 msgid ""
 "If you select a package, an explanation of why it should be installed or "
 "removed will appear in this space."
 msgstr ""
-"Als u een pakket selecteert, dan zal hier een verklaring verschijnen waarom "
-"het geïnstalleerd of verwijderd zou moeten worden."
+"Als u een pakket selecteert, dan zal in deze ruimte een verklaring "
+"verschijnen waarom het geïnstalleerd of verwijderd zou moeten worden."
 
 #: src/pkg_view.cc:575
 msgid "make_package_view: error in arguments -- two main widgets??"
-msgstr "make_package_view: fout in argumenten -- twee hoofd-widgets??"
+msgstr "make_package_view: fout in opties -- twee hoofdvensters??"
 
 #: src/pkg_view.cc:581
 msgid ""
 "make_package_view: error in arguments -- bad column list for static item"
 msgstr ""
-"make_package_view: fout in argumenten -- foute kolomlijst voor statisch item"
+"make_package_view: fout in opties -- foute kolomlijst voor statisch item"
 
 #: src/pkg_view.cc:678
 msgid "Related Dependencies"
-msgstr "Gerelateerde Afhankelijkheden"
+msgstr "Gerelateerde Vereisten"
 
 #: src/pkg_view.cc:681
 msgid "Why Installed"
@@ -6546,67 +6700,59 @@
 
 #: src/pkg_view.cc:700
 msgid "make_package_view: bad argument!"
-msgstr "make_package_view: slecht argument!"
+msgstr "make_package_view: slechte optie!"
 
 #: src/pkg_view.cc:752
 msgid "make_package_view: no main widget found"
-msgstr "make_package_view: geen hoofd-widget gevonden"
+msgstr "make_package_view: geen hoofdvenster gevonden"
 
 #: src/qt/tabs_manager.cc:254
 msgid "Perform Changes"
-msgstr ""
+msgstr "Wijzigingen Doorvoeren"
 
 #: src/qt/widgets/packages_tab.cc:72
-#, fuzzy
 msgid "all"
-msgstr "Installeren"
+msgstr "all"
 
 #: src/qt/widgets/packages_tab.cc:72
-#, fuzzy
 msgid "installed locally"
-msgstr "geïnstalleerd"
+msgstr "lokaal geïnstalleerd"
 
 #: src/qt/widgets/packages_tab.cc:72
-#, fuzzy
 msgid "new"
-msgstr "Nieuw"
+msgstr "nieuw"
 
 #: src/qt/widgets/packages_tab.cc:78
 msgid "Show:"
-msgstr ""
+msgstr "Toon:"
 
 #: src/qt/widgets/packages_tab.cc:84
 msgid "Manage Filters"
-msgstr ""
+msgstr "Filters Beheren"
 
 #: src/qt/widgets/packages_tab.cc:105
-#, fuzzy
 msgid "Name and Description"
-msgstr "Beschrijving"
+msgstr "Naam en Beschrijving"
 
 #: src/qt/widgets/packages_tab.cc:111
-#, fuzzy
 msgid "Find:"
-msgstr "^Zoek"
+msgstr "Zoek:"
 
 #: src/qt/widgets/packages_tab.cc:113
 msgid "by"
-msgstr ""
+msgstr "door"
 
 #: src/qt/windows/main_window.cc:96
-#, fuzzy
 msgid "&File"
-msgstr "Onwaar"
+msgstr "&Bestand"
 
 #: src/qt/windows/main_window.cc:104
-#, fuzzy
 msgid "&Packages"
-msgstr "Pakketten"
+msgstr "&Pakketten"
 
 #: src/qt/windows/main_window.cc:112
-#, fuzzy
 msgid "&Help"
-msgstr "Help"
+msgstr "&Hulp"
 
 #: src/reason_fragment.cc:31
 msgid "depends on"
@@ -6642,12 +6788,12 @@
 
 #: src/reason_fragment.cc:44
 msgid "enhances"
-msgstr ""
+msgstr "verbetert"
 
 #: src/reason_fragment.cc:155
 #, c-format
 msgid " (provided by %F)"
-msgstr "(voorzien door %F)"
+msgstr " (voorzien door %F)"
 
 #: src/reason_fragment.cc:265
 #, c-format
@@ -6659,8 +6805,8 @@
 "If you select a package, an explanation of its current state will appear in "
 "this space."
 msgstr ""
-"Als u een pakket selecteert, dan zal een uitleg over haar huidige staat "
-"verschijnen op deze plaats."
+"Als u een pakket selecteert, dan zal in deze ruimte een uitleg over haar "
+"huidige staat verschijnen."
 
 #: src/reason_fragment.cc:348
 msgid ""
@@ -6672,14 +6818,14 @@
 
 #: src/reason_fragment.cc:352
 msgid "%B%s%b will be automatically removed because of dependency errors:"
-msgstr "%B%s%b zal automatisch verwijderd worden door afhankelijkheidsfouten:"
+msgstr "%B%s%b zal automatisch verwijderd worden wegens fouten met vereisten:"
 
 #: src/reason_fragment.cc:356
 msgid ""
 "%B%s%b will be automatically installed to satisfy the following dependencies:"
 msgstr ""
 "%B%s%b zal automatisch geïnstalleerd worden om te voldoen aan volgende "
-"afhankelijkheden:"
+"vereisten:"
 
 #: src/reason_fragment.cc:362 src/reason_fragment.cc:374
 msgid ""
@@ -6687,7 +6833,7 @@
 "version %B%s%b."
 msgstr ""
 "%B%s%b kan nu niet worden opgewaardeerd, maar als het kon, zou het nog op "
-"versie %B%s%b gehouden worden."
+"versie %B%s%b vastgehouden worden."
 
 #: src/reason_fragment.cc:365
 msgid ""
@@ -6695,7 +6841,7 @@
 "following dependencies:"
 msgstr ""
 "%B%s%b zal niet opgewaardeerd worden naar versie %B%s%b, om het breken van "
-"volgende afhankelijkheden te vermijden:"
+"volgende vereisten te vermijden:"
 
 #: src/reason_fragment.cc:377
 msgid "%B%s%b is currently installed."
@@ -6707,7 +6853,7 @@
 
 #: src/reason_fragment.cc:391
 msgid "Some dependencies of %B%s%b are not satisfied:"
-msgstr "Enkele afhankelijkheden van %B%s%b zijn niet nagekomen:"
+msgstr "Enkele vereisten van %B%s%b zijn niet nagekomen:"
 
 #: src/reason_fragment.cc:395
 msgid "%B%s%b will be downgraded."
@@ -6727,7 +6873,7 @@
 
 #: src/reason_fragment.cc:413
 msgid "%B%s%b will be re-installed."
-msgstr "%B%s%b zal worden geherinstalleerd."
+msgstr "%B%s%b zal opnieuw worden geïnstalleerd."
 
 #: src/reason_fragment.cc:417
 msgid "%B%s%b will be installed."
@@ -6751,8 +6897,8 @@
 msgid ""
 "The following packages depend on %B%s%b and will be broken by its removal:"
 msgstr ""
-"De volgende pakketten hangen af van %B%s%b en zullen defect raken door de "
-"verwijdering:"
+"De volgende pakketten hangen af van %B%s%b en zullen defect raken door het "
+"te verwijderen:"
 
 #: src/reason_fragment.cc:468
 msgid "The following packages depend on %B%s%b and are broken:"
@@ -6764,7 +6910,7 @@
 "installation:"
 msgstr ""
 "De volgende pakketten conflicteren met %B%s%b en zullen defect raken bij "
-"haar installatie:"
+"zijn installatie:"
 
 #: src/reason_fragment.cc:508
 msgid ""
@@ -6772,9 +6918,9 @@
 "currently installed version of %B%s%b, or conflict with the currently "
 "installed version:"
 msgstr ""
-"De volgende pakketten hangen af van een versie van %B%s%b verschillend van "
-"de huidig geïnstalleerde versie van %B%s%b, of conflicteren met de huidig "
-"geïnstalleerde versie:"
+"De volgende pakketten hangen af van een versie van %B%s%b, verschillend van "
+"de momenteel geïnstalleerde versie van %B%s%b, of conflicteren met de "
+"momenteel geïnstalleerde versie:"
 
 #: src/reason_fragment.cc:512
 msgid ""
@@ -6782,7 +6928,7 @@
 "which is not going to be installed."
 msgstr ""
 "De volgende pakketten conflicteren met %B%s%b, of hangen af van een versie "
-"van haar die niet wordt geïnstalleerd:"
+"ervan die niet wordt geïnstalleerd:"
 
 #: src/reason_fragment.cc:516
 msgid "The following packages conflict with %B%s%b:"
@@ -6793,8 +6939,8 @@
 "The following packages depend on a version of %B%s%b other than the "
 "currently installed version of %B%s%b:"
 msgstr ""
-"De volgende pakketten hangen af van een versie van %B%s%b verschillend van "
-"de huidig geïnstalleerde versie van %B%s%b:"
+"De volgende pakketten hangen af van een versie van %B%s%b, verschillend van "
+"de momenteel geïnstalleerde versie van %B%s%b:"
 
 #: src/reason_fragment.cc:525
 msgid ""
@@ -6818,8 +6964,8 @@
 "(%B%s%b), or conflict with the version it will be %s to (%B%s%b), and will "
 "be broken if it is %s."
 msgstr ""
-"De volgende pakketten hangen af van de huidig geïnstalleerde versie van %B%s"
-"%b (%B%s%b), of conflicteren met de versie die het zal zijn %s naar (%B%s"
+"De volgende pakketten hangen af van de momenteel geïnstalleerde versie van %B"
+"%s%b (%B%s%b), of conflicteren met de versie die het zal zijn %s naar (%B%s"
 "%b), en zullen defect raken als het %s is."
 
 #: src/reason_fragment.cc:544
@@ -6828,15 +6974,15 @@
 "broken if it is %s."
 msgstr ""
 "De volgende pakketten conflicteren met versie %B%s%b van %B%s%b, en zullen "
-"defect raken als het %s is:"
+"defect raken als het %s is."
 
 #: src/reason_fragment.cc:549
 msgid ""
 "The following packages depend on version %B%s%b of %B%s%b, and will be "
 "broken if it is %s."
 msgstr ""
-"De volgende pakketten hangen af van een versie %B%s%b van %B%s%b en zullen "
-"defect raken als het %s is:"
+"De volgende pakketten hangen af van versie %B%s%b van %B%s%b en zullen "
+"defect raken als het %s is."
 
 #: src/solution_dialog.cc:97 src/solution_screen.cc:505
 msgid "The package cache is not available."
@@ -6884,7 +7030,7 @@
 #: src/solution_fragment.cc:189
 #, c-format
 msgid "Leave %ls unresolved."
-msgstr ""
+msgstr "Laat %ls onopgelost."
 
 #: src/solution_fragment.cc:415
 msgid "%BRemove%b the following packages:%n"
@@ -6900,7 +7046,7 @@
 
 #: src/solution_fragment.cc:472
 msgid "%BUpgrade%b the following packages:%n"
-msgstr "%BOpwaarderen%b van volgende pakketten:%n"
+msgstr "%BDoe opwaardering%b van volgende pakketten:%n"
 
 #: src/solution_fragment.cc:492
 msgid "%BDowngrade%b the following packages:%n"
@@ -6919,12 +7065,12 @@
 #: src/solution_item.cc:112
 #, c-format
 msgid "Cancel the installation of %F"
-msgstr "Breek de installatie van %F af"
+msgstr "Annuleer de installatie van %F"
 
 #: src/solution_item.cc:115
 #, c-format
 msgid "Cancel the removal of %F"
-msgstr "Annuleer de verwijdering van %F"
+msgstr "Annuleer het verwijderen van %F"
 
 #: src/solution_item.cc:118
 #, c-format
@@ -6934,7 +7080,7 @@
 #: src/solution_item.cc:126
 #, c-format
 msgid "Upgrade %F [%s (%s) -> %s (%s)]"
-msgstr "Opwaarderen van %F [%s (%s) -> %s (%s)]"
+msgstr "Doe opwaardering van %F [%s (%s) -> %s (%s)]"
 
 #: src/solution_item.cc:135
 #, c-format
@@ -6948,7 +7094,7 @@
 
 #: src/solution_screen.cc:164
 msgid "The following actions will resolve this dependency:"
-msgstr "De volgende acties zullen deze afhankelijkheid oplossen:"
+msgstr "De volgende acties zullen deze vereiste oplossen:"
 
 #: src/solution_screen.cc:284
 msgid "Keep the following packages at their current version:"
@@ -6977,7 +7123,7 @@
 "package could allow a malicious individual to damage or take control of your "
 "system."
 msgstr ""
-"%F: deze versie van %s is van een %Bniet-vertrouwde bron%b! Dit pakket "
+"%F: deze versie van %s is van een %Bniet vertrouwde bron%b! Dit pakket "
 "installeren zou een kwaadwillige indringer kunnen binnenlaten die uw systeem "
 "beschadigt of overneemt."
 
@@ -7008,12 +7154,12 @@
 msgstr ""
 "WAARSCHUWING: de pakketcache is geopend in alleen-lezen modus! Deze "
 "wijziging en alle volgende wijzigingen zullen niet bewaard worden tenzij u "
-"alle andere uitvoerende apt-gebaseerde programma's stopt en \"Wordt root\" "
-"selecteert uit het Actie-menu"
+"de uitvoering stopt van alle andere op apt gebaseerde programma's en \"Wordt "
+"systeembeheerder\" kiest in het Actie-menu."
 
 #: src/ui.cc:348
 msgid "Never display this message again."
-msgstr "Toon deze boodschap nooit meer."
+msgstr "Toon deze mededeling nooit meer."
 
 #: src/ui.cc:394
 msgid ""
@@ -7024,23 +7170,25 @@
 
 #: src/ui.cc:425
 msgid "You already are root!"
-msgstr "U bent reeds root!"
+msgstr "U bent reeds systeembeheerder!"
 
 #: src/ui.cc:440
 msgid "Invalid Get-Root-Command; it should start with su: or sudo:"
-msgstr "Ongeldig Get-Root-Command; het dient te beginnen met 'su:' of 'sudo:'"
+msgstr ""
+"Ongeldig commando om systeembeheerder te worden; het dient te beginnen met "
+"'su:' of 'sudo:'"
 
 #: src/ui.cc:447
 #, c-format
 msgid "Invalid Get-Root-Command; it should start with su: or sudo:, not %s:"
 msgstr ""
-"Ongeldig Get-Root-Command; het dient te beginnen met 'su:' of 'sudo:', niet "
-"met '%s:'"
+"Ongeldig commando om systeembeheerder te worden; het dient te beginnen met "
+"'su:' of 'sudo:', niet met '%s:'"
 
 #: src/ui.cc:476
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to fork: %s"
-msgstr "Kan %ls niet openen"
+msgstr "Kan %s geen afsplitsing van zichzelf (fork) laten maken"
 
 #: src/ui.cc:580
 msgid ""
@@ -7075,7 +7223,7 @@
 
 #: src/ui.cc:886
 msgid "View packages that it is recommended that you install"
-msgstr "Bekijk pakketten die worden aanbevolen om te installeren"
+msgstr "Bekijk pakketten die voor installatie worden aanbevolen"
 
 #: src/ui.cc:887
 msgid "Recommendations"
@@ -7104,12 +7252,12 @@
 #: src/ui.cc:1009
 #, c-format
 msgid "%s reverse deps"
-msgstr "%s omgekeerde deps"
+msgstr "%s achterwaartse afhankelijkheden"
 
 #: src/ui.cc:1010
 #, c-format
 msgid "%s deps"
-msgstr "%s deps"
+msgstr "%s vereisten"
 
 #: src/ui.cc:1028
 #, c-format
@@ -7129,7 +7277,7 @@
 "conditions; see 'license' for details."
 msgstr ""
 "Aptitude %s%n%nCopyright 2000-2008 Daniel Burrows.%n%naptitude komt met "
-"%BABSOLUUT GEEN GARANTIE%b; voor details zie 'licentie' in het Help-menu. "
+"%BABSOLUUT GEEN GARANTIE%b; voor details zie 'licentie' in het Hulp-menu. "
 "Dit is vrije software, en u bent vrij om het te verspreiden onder zekere "
 "voorwaarden, zie 'licentie' voor details."
 
@@ -7145,7 +7293,7 @@
 #. TRANSLATORS: You can translate help.txt and set the filename here.
 #: src/ui.cc:1102
 msgid "Localized file|help.txt"
-msgstr "help.txt"
+msgstr "Hulp nog niet vertaald|help.txt"
 
 #: src/ui.cc:1104
 msgid "Encoding of help.txt|UTF-8"
@@ -7161,12 +7309,12 @@
 
 #: src/ui.cc:1117 src/ui.cc:2792
 msgid "Help"
-msgstr "Help"
+msgstr "Hulp"
 
 #. TRANSLATORS: You can translate README and set the filename here.
 #: src/ui.cc:1126
 msgid "Localized file|README"
-msgstr "README"
+msgstr "Nog niet vertaald|README"
 
 #: src/ui.cc:1127
 msgid "Encoding of README|ISO_8859-1"
@@ -7182,7 +7330,7 @@
 
 #: src/ui.cc:1140
 msgid "Manual"
-msgstr "Handmatig"
+msgstr "Handleiding"
 
 #: src/ui.cc:1147 src/ui.cc:1149
 msgid "FAQ"
@@ -7216,7 +7364,7 @@
 "hand."
 msgstr ""
 "%s zal niet verwijderd worden; u dient de bestanden daarin na te kijken en "
-"handmatig te verwijderen."
+"ze handmatig te verwijderen."
 
 #: src/ui.cc:1196
 #, c-format
@@ -7227,17 +7375,17 @@
 "not see this message again."
 msgstr ""
 "Het lijkt erop dat een vorige versie van aptitude bestanden achterliet in "
-"%s. Deze bestanden zijn waarschijnlijk nutteloos en veilig om te "
-"verwijderen. %n%nWilt u deze map en heel de inhoud verwijderen? Als u \"Nee"
-"\" selecteert, dan zult u deze boodschap niet meer zien."
+"%s. Deze bestanden zijn waarschijnlijk nutteloos en kunnen veilig verwijderd "
+"worden. %n%nWilt u deze map en heel de inhoud verwijderen? Als u \"Nee\" "
+"kiest, zult u deze mededeling niet meer zien."
 
 #: src/ui.cc:1268
 msgid "View the progress of the package download"
-msgstr "Bekijk de voortgang van het afhalen van het pakket"
+msgstr "Bekijk de voortgang van het ophalen van het pakket"
 
 #: src/ui.cc:1269
 msgid "Package Download"
-msgstr "Pakket Downloaden"
+msgstr "Pakket Ophalen"
 
 #: src/ui.cc:1316
 msgid ""
@@ -7246,9 +7394,9 @@
 "should only proceed with the installation if you are certain that this is "
 "what you want to do.%n%n"
 msgstr ""
-"%BWAARSCHUWING%b: er worden niet-vertrouwde versies van de volgende "
-"pakketten geïnstalleerd!%n%nNiet-vertrouwde pakketten kunnen%Bde veiligheid "
-"van uw systeem compromiteren%b. Ga enkel verder met de installatie als u "
+"%BWAARSCHUWING%b: er worden niet vertrouwde versies van de volgende "
+"pakketten geïnstalleerd!%n%nNiet vertrouwde pakketten kunnen%Bde veiligheid "
+"van uw systeem compromitteren%b. Ga enkel verder met de installatie als u "
 "zeker bent dat u dat wilt.%n%n"
 
 #: src/ui.cc:1322
@@ -7265,7 +7413,7 @@
 
 #: src/ui.cc:1394
 msgid "Preview of package installation"
-msgstr "Preview van de pakketinstallatie."
+msgstr "Vooruitblik op de pakketinstallatie."
 
 #: src/ui.cc:1395
 msgid "View and/or adjust the actions that will be performed"
@@ -7277,7 +7425,7 @@
 
 #: src/ui.cc:1465
 msgid "No solution to these dependency problems exists!"
-msgstr "Er bestaat geen oplossing voor deze afhankelijkheidsproblemen!"
+msgstr "Er bestaat geen oplossing voor deze vereistenproblemen!"
 
 #: src/ui.cc:1471
 #, c-format
@@ -7285,7 +7433,7 @@
 "Ran out of time while trying to resolve dependencies (press \"%s\" to try "
 "harder)"
 msgstr ""
-"Tijd verloren bij het proberen van afhankelijkheden op te lossen (druk \"%s"
+"Tijdslimiet overschreden bij het proberen oplossen van vereisten (druk \"%s"
 "\" om harder te proberen)"
 
 #: src/ui.cc:1517
@@ -7293,16 +7441,17 @@
 "Installing/removing packages requires administrative privileges, which you "
 "currently do not have. Would you like to change to the root account?"
 msgstr ""
-"Installeren/verwijderen van pakketten vereist administratieve privileges, "
-"die u momenteel niet heeft. Wenst u te wijzigen naar de root-account?"
+"Installeren/verwijderen van pakketten vereist beheerdersrechten waarover u "
+"momenteel niet beschikt. Wenst u over te schakelen naar een "
+"beheerdersaccount?"
 
 #: src/ui.cc:1520 src/ui.cc:1759 src/ui.cc:1820 src/ui.cc:1915
 msgid "Become root"
-msgstr "Word root"
+msgstr "Word beheerder"
 
 #: src/ui.cc:1522 src/ui.cc:1761 src/ui.cc:1822 src/ui.cc:1917
 msgid "Don't become root"
-msgstr "Word geen root"
+msgstr "Word geen beheerder"
 
 #: src/ui.cc:1643
 msgid "No packages are scheduled to be installed, removed, or upgraded."
@@ -7337,12 +7486,12 @@
 "Updating the package lists requires administrative privileges, which you "
 "currently do not have. Would you like to change to the root account?"
 msgstr ""
-"Bijwerken van pakketlijsten vereist administratieve privileges, die u "
-"momenteel niet heeft. Wenst u te wijzigen naar de root-account?"
+"Bijwerken van pakketlijsten vereist beheerdersrechten waarover u momenteel "
+"niet beschikt. Wenst u over te schakelen naar een beheerdersaccount?"
 
 #: src/ui.cc:1771 src/ui.cc:2385
 msgid "Waste time trying to find mines"
-msgstr "Tijd verliezen bij het proberen vinden van mijnen"
+msgstr "De tijd verdrijven met het proberen vinden van mijnen"
 
 #: src/ui.cc:1778 src/ui.cc:1866
 msgid "Cleaning while a download is in progress is not allowed"
@@ -7350,24 +7499,23 @@
 
 #: src/ui.cc:1793
 msgid "Deleting downloaded files"
-msgstr "Opgehaalde bestanden verwijderen"
+msgstr "Opgehaalde bestanden worden verwijderd"
 
 #: src/ui.cc:1807
 msgid "Downloaded package files have been deleted"
 msgstr "Opgehaalde pakketbestanden zijn verwijderd"
 
 #: src/ui.cc:1817
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cleaning the package cache requires administrative privileges, which you "
 "currently do not have. Would you like to change to the root account?"
 msgstr ""
-"Bijwerken van pakketlijsten vereist administratieve privileges, die u "
-"momenteel niet heeft. Wenst u te wijzigen naar de root-account?"
+"Bijwerken van de pakketcache vereist beheerdersrechten waarover u momenteel "
+"niet beschikt. Wenst u over te schakelen naar een beheerdersaccount?"
 
 #: src/ui.cc:1863
 msgid "The apt cache file is not available; cannot auto-clean."
-msgstr "De apt-cache is niet beschikbaar; kan auto-clean niet uitvoeren."
+msgstr "De cache van apt is niet beschikbaar; kan auto-clean niet uitvoeren."
 
 #: src/ui.cc:1901
 #, c-format
@@ -7379,13 +7527,13 @@
 "vrijgemaakt."
 
 #: src/ui.cc:1912
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Deleting obsolete files requires administrative privileges, which you "
 "currently do not have. Would you like to change to the root account?"
 msgstr ""
-"Bijwerken van pakketlijsten vereist administratieve privileges, die u "
-"momenteel niet heeft. Wenst u te wijzigen naar de root-account?"
+"Het verwijderen van verouderde bestanden vereist beheerdersrechten waarover "
+"u momenteel niet beschikt. Wenst u over te schakelen naar een "
+"beheerdersaccount?"
 
 #: src/ui.cc:2014
 msgid "No more solutions."
@@ -7393,19 +7541,19 @@
 
 #: src/ui.cc:2222
 msgid "Unable to find a solution to apply."
-msgstr "Niet mogelijk om een oplossing te vinden om toe te passen."
+msgstr "Niet mogelijk om een toepasbare oplossing te vinden."
 
 #: src/ui.cc:2228
 msgid "Ran out of time while trying to find a solution."
-msgstr "Teveel tijd nodig om een oplossing te vinden."
+msgstr "Tijdslimiet overschreden bij het zoeken van een oplossing."
 
 #: src/ui.cc:2288 src/ui.cc:2290
 msgid "Resolve Dependencies"
-msgstr "Afhankelijkheden Oplossen"
+msgstr "Vereisten Oplossen"
 
 #: src/ui.cc:2289
 msgid "Search for solutions to unsatisfied dependencies"
-msgstr "Zoek oplossingen voor niet nagekomen afhankelijkheden"
+msgstr "Zoek oplossingen voor niet nagekomen vereisten"
 
 #: src/ui.cc:2301
 #, c-format
@@ -7430,7 +7578,7 @@
 
 #: src/ui.cc:2360
 msgid "^Forget new packages"
-msgstr "Vergeet ^nieuwe pakketten"
+msgstr "^Vergeet nieuwe pakketten"
 
 #: src/ui.cc:2364
 msgid "Canc^el pending actions"
@@ -7438,11 +7586,11 @@
 
 #: src/ui.cc:2368
 msgid "^Clean package cache"
-msgstr "Schoon ^pakketcache"
+msgstr "Schoon ^pakketcache op"
 
 #: src/ui.cc:2372
 msgid "Clean ^obsolete files"
-msgstr "^Schoon veroudere bestanden"
+msgstr "^Schoon verouderde bestanden op"
 
 #: src/ui.cc:2379
 msgid "^Reload package cache"
@@ -7454,7 +7602,7 @@
 
 #: src/ui.cc:2389
 msgid "^Become root"
-msgstr "Word ^root"
+msgstr "Word ^beheerder"
 
 #: src/ui.cc:2392
 msgid "^Quit"
@@ -7470,19 +7618,19 @@
 
 #: src/ui.cc:2409
 msgid "Flag the currently selected package for installation or upgrade"
-msgstr "Markeer het geselecteerde pakket voor installatie of opwaardering"
+msgstr ""
+"Markeer het momenteel geselecteerde pakket voor installatie of opwaardering"
 
 #: src/ui.cc:2412
-#, fuzzy
 #| msgid "Reinstall"
 msgid "R^einstall"
-msgstr "Herinstalleren"
+msgstr "H^erinstalleer"
 
 #: src/ui.cc:2413
-#, fuzzy
 #| msgid "Flag the currently selected package for installation or upgrade"
 msgid "Flag the currently selected package for reinstallation"
-msgstr "Markeer het geselecteerde pakket voor installatie of opwaardering"
+msgstr ""
+"Markeer het momenteel geselecteerde pakket om opnieuw geïnstalleerd te worden"
 
 #: src/ui.cc:2416
 msgid "^Remove"
@@ -7490,18 +7638,18 @@
 
 #: src/ui.cc:2417
 msgid "Flag the currently selected package for removal"
-msgstr "Markeer het geselecteerde pakket voor verwijdering"
+msgstr "Markeer het momenteel geselecteerde pakket voor verwijdering"
 
 #: src/ui.cc:2420
 msgid "^Purge"
-msgstr "^Wis (purge)"
+msgstr "Wis (^Purge)"
 
 #: src/ui.cc:2421
 msgid ""
 "Flag the currently selected package and its configuration files for removal"
 msgstr ""
-"Markeer het geselecteerde pakket en zijn configuratiebestanden voor "
-"verwijdering"
+"Markeer het momenteel geselecteerde pakket en zijn configuratiebestanden "
+"voor verwijdering"
 
 #: src/ui.cc:2424
 msgid "^Keep"
@@ -7550,7 +7698,7 @@
 
 #: src/ui.cc:2440
 msgid "^Forbid Version"
-msgstr "V^erbied Versie"
+msgstr "Verbie^d Versie"
 
 #: src/ui.cc:2441
 msgid ""
@@ -7578,18 +7726,20 @@
 "package's long description, a summary of its dependency status, or an "
 "analysis of why the package is required."
 msgstr ""
-"Wissel tussen de verschillende weergaves van het venster met "
-"pakketinformatie; getoond kunnen worden: de lange omschrijving, een "
-"samenvatting van afhankelijkheidsinformatie, of een analyse waarom het "
-"pakket vereist is."
+"Wissel tussen de verschillende geledingen van het venster met "
+"pakketinformatie; het kan de volgende informatie tonen: een uitvoerige "
+"beschrijving, een samenvatting van afhankelijkheidsinformatie, of een "
+"analyse waarom het pakket vereist is."
 
 #: src/ui.cc:2453
 msgid "^Changelog"
-msgstr "^Changelog"
+msgstr "^Log van wijzigingen"
 
 #: src/ui.cc:2454
 msgid "Display the Debian changelog of the selected package"
-msgstr "Toon de Debian-changelog van het geselecteerde pakket"
+msgstr ""
+"Toon de log met wijzigingen die in Debian aan het geselecteerde pakket "
+"aangebracht werden"
 
 #: src/ui.cc:2461
 msgid "^Examine Solution"
@@ -7598,8 +7748,7 @@
 #: src/ui.cc:2462
 msgid "Examine the currently selected solution to the dependency problems."
 msgstr ""
-"Bestudeer de momenteel geselecteerde oplossing voor de "
-"afhankelijkheidsproblemen"
+"Bestudeer de momenteel geselecteerde oplossing voor de vereistenproblemen."
 
 #: src/ui.cc:2465
 msgid "Apply ^Solution"
@@ -7607,7 +7756,7 @@
 
 #: src/ui.cc:2466
 msgid "Perform the actions contained in the currently selected solution."
-msgstr "Voer de acties behorend bij de momenteel geselecteerde oplossing uit"
+msgstr "Voer de acties behorend bij de momenteel geselecteerde oplossing uit."
 
 #: src/ui.cc:2469
 msgid "^Next Solution"
@@ -7615,7 +7764,7 @@
 
 #: src/ui.cc:2470
 msgid "Select the next solution to the dependency problems."
-msgstr "Selecteer de volgende oplossing voor de afhankelijkheidsproblemen"
+msgstr "Selecteer de volgende oplossing voor de vereistenproblemen."
 
 #: src/ui.cc:2473
 msgid "^Previous Solution"
@@ -7623,7 +7772,7 @@
 
 #: src/ui.cc:2474
 msgid "Select the previous solution to the dependency problems."
-msgstr "Selecteer de vorige oplossing voor de afhankelijkheidsproblemen"
+msgstr "Selecteer de vorige oplossing voor de vereistenproblemen."
 
 #: src/ui.cc:2477
 msgid "^First Solution"
@@ -7631,7 +7780,7 @@
 
 #: src/ui.cc:2478
 msgid "Select the first solution to the dependency problems."
-msgstr "Selecteer de eerste oplossing voor de afhankelijkheidsproblemen"
+msgstr "Selecteer de eerste oplossing voor de vereistenproblemen."
 
 #: src/ui.cc:2481
 msgid "^Last Solution"
@@ -7642,31 +7791,32 @@
 "Select the last solution to the dependency problems that has been generated "
 "so far."
 msgstr ""
-"Selecteer de voorlopig laatste oplossing voor de afhankelijkheidsproblemen"
+"Selecteer de voorlopig laatst gegenereerde oplossing voor de "
+"vereistenproblemen."
 
 #: src/ui.cc:2488
 msgid "Toggle ^Rejected"
-msgstr "Schakel Ver^worpen"
+msgstr "Ver^worpen aan-/uitzetten"
 
 #: src/ui.cc:2489
 msgid "Toggle whether the currently selected action is rejected."
-msgstr "Schakel of de op dit moment geselecteerde actie is verworpen"
+msgstr "Aan-/Uitzetten dat de momenteel geselecteerde actie verworpen wordt."
 
 #: src/ui.cc:2493
 msgid "Toggle ^Approved"
-msgstr "Schakel ^Goedgekeurd"
+msgstr "^Goedgekeurd aan-/uitzetten"
 
 #: src/ui.cc:2494
 msgid "Toggle whether the currently selected action is approved."
-msgstr "Schakel of de op dit moment geselecteerde actie is goedgekeurd"
+msgstr "Aan-/Uitzetten dat de momenteel geselecteerde actie goedgekeurd wordt"
 
 #: src/ui.cc:2498
 msgid "^View Target"
-msgstr "Be^kijk Bestemming"
+msgstr "Bekijk ^Doelwit"
 
 #: src/ui.cc:2499
 msgid "View the package which will be affected by the selected action"
-msgstr "Bekijk het pakket dat zal worden aangetast door de geselecteerde actie"
+msgstr "Bekijk het pakket dat voorwerp zal zijn van de geselecteerde actie"
 
 #: src/ui.cc:2505
 msgid "Reject Breaking ^Holds"
@@ -7677,8 +7827,8 @@
 "Reject all actions that would change the state of held packages or install "
 "forbidden versions"
 msgstr ""
-"Verwerp elke actie die zou leiden tot wijzging van de status van behouden "
-"pakketten of de installatie van verboden versies"
+"Verwerp elke actie die zou leiden tot een wijziging van de status van "
+"vastgehouden pakketten of tot de installatie van verboden versies"
 
 #: src/ui.cc:2515
 msgid "^Find"
@@ -7706,7 +7856,7 @@
 
 #: src/ui.cc:2527
 msgid "Find Again ^Backwards"
-msgstr "Zoek Opniew Achter^waarts"
+msgstr "Zoek Opnieuw Achter^waarts"
 
 #: src/ui.cc:2528
 msgid "Repeat the last search in the opposite direction"
@@ -7734,7 +7884,7 @@
 
 #: src/ui.cc:2542
 msgid "Find the next package with unsatisfied dependencies"
-msgstr "Zoek het volgende pakket met niet-voldane afhankelijkheden"
+msgstr "Zoek het volgende pakket met niet-voldane vereisten"
 
 #: src/ui.cc:2549
 msgid "^Preferences"
@@ -7742,7 +7892,7 @@
 
 #: src/ui.cc:2554
 msgid "^UI options"
-msgstr "^Interface-opties"
+msgstr "^Gebruikersinterface-opties"
 
 #: src/ui.cc:2555
 msgid "Change the settings which affect the user interface"
@@ -7764,7 +7914,7 @@
 
 #: src/ui.cc:2563
 msgid "Change miscellaneous program settings"
-msgstr "Wijzig overige programma-instellingen"
+msgstr "Wijzig overige programmainstellingen"
 
 #: src/ui.cc:2569
 msgid "^Revert options"
@@ -7815,8 +7965,8 @@
 "View packages which it is recommended that you install, but which are not "
 "currently installed."
 msgstr ""
-"Bekijk de pakketten die aanbevolen worden om te installeren, maar die "
-"momenteel niet geïnstalleerd zijn"
+"Bekijk de pakketten die voor installatie aanbevolen worden, maar die "
+"momenteel niet geïnstalleerd zijn."
 
 #: src/ui.cc:2603
 msgid "New ^Flat Package List"
@@ -7836,7 +7986,7 @@
 
 #: src/ui.cc:2612
 msgid "New Categorical ^Browser"
-msgstr "Nieuwe ^Categorische Bladeraar"
+msgstr "Nieuwe ^Categoriale Bladeraar"
 
 #: src/ui.cc:2614
 msgid "Browse packages by category"
@@ -7852,11 +8002,11 @@
 
 #: src/ui.cc:2626
 msgid "^Help"
-msgstr "^Help"
+msgstr "^Hulp"
 
 #: src/ui.cc:2627
 msgid "View the on-line help"
-msgstr "Bekijk de online help"
+msgstr "Bekijk de online hulp"
 
 #: src/ui.cc:2629
 msgid "User's ^Manual"
@@ -7896,7 +8046,7 @@
 
 #: src/ui.cc:2791
 msgid "Views"
-msgstr "Views"
+msgstr "Weergaves"
 
 #: src/ui.cc:2857
 #, c-format
@@ -7904,7 +8054,7 @@
 "%ls: Menu %ls: Help %ls: Quit %ls: Update %ls: Download/Install/Remove "
 "Pkgs"
 msgstr ""
-"%ls: Menu %ls: Help %ls: Afsluiten %ls: Bijwerken %ls: Ophalen/Inst./"
+"%ls: Menu %ls: Hulp %ls: Afsluiten %ls: Bijwerken %ls: Ophalen/Inst./"
 "Verw. Pakketten"
 
 #: src/ui.cc:3216
@@ -7922,26 +8072,27 @@
 
 #: src/view_changelog.cc:274
 msgid "View the list of changes made to this Debian package."
-msgstr "Bekijk de gemaakte wijzigingen in dit Debian-pakket."
+msgstr "Bekijk de aan dit Debian pakket gemaakte wijzigingen."
 
 #: src/view_changelog.cc:343
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Preparing to download the changelog of %s"
-msgstr "Te gebruiken URL voor het ophalen van changelogs"
+msgstr "Ophalen van log met wijzigingen aan %s wordt voorbereid"
 
 #: src/view_changelog.cc:371
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed to download the changelog of %s: %s"
-msgstr "Te gebruiken URL voor het ophalen van changelogs"
+msgstr "Ophalen van log met wijzigingen aan %s is mislukt: %s"
 
 #: src/view_changelog.cc:382
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Downloading the changelog of %s"
-msgstr "Changelog wordt opgehaald"
+msgstr "Log met wijzigingen aan %s wordt opgehaald"
 
 #: src/view_changelog.cc:415
 msgid "You can only view changelogs of official Debian packages."
-msgstr "U kunt alleen changelogs van officiële Debian-pakketten bekijken."
+msgstr ""
+"U kunt alleen logs bekijken van wijzigingen aan officiële Debian pakketten."
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "No tag descriptions are available."

Reply to: