[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://apt_nl.poDag iedereen,

In bijlage een poging om het nl.po-bestand voor apt te 
actualiseren. Behalve het vernieuwde po-bestand zelf, vindt 
u in de bijlagen ook een diff van dit vernieuwde 
bestand tegen het huidige nl.po-bestand op Alioth.

Groetjes,
Frans

===
www.frans-spiesschaert.homenet.org
home.base.be/vt6362833/
# Copyright (C) 2002-2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the apt package.
# Guus Sliepen <guus@sliepen.warande.net>, 2002.
# Jochem Berends <j@jochem.net>, 2002.
# Wannes Soenen <wannes@wannes.cjb.net>, 2002.
# Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2010.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011. 
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt 0.8.15.9\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-09 20:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-03 00:17+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: cmdline/apt-cache.cc:149
#, c-format
msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
msgstr "Pakket %s versie %s heeft een niet-voldane vereiste:\n"

#: cmdline/apt-cache.cc:277
msgid "Total package names: "
msgstr "Totaal aantal pakketnamen: "

#: cmdline/apt-cache.cc:279
msgid "Total package structures: "
msgstr "Totaal aantal pakketstructuren: "

#: cmdline/apt-cache.cc:319
msgid " Normal packages: "
msgstr " Normale pakketten: "

#: cmdline/apt-cache.cc:320
msgid " Pure virtual packages: "
msgstr " Zuiver virtuele pakketten: "

#: cmdline/apt-cache.cc:321
msgid " Single virtual packages: "
msgstr " Losstaande virtuele pakketten: "

#: cmdline/apt-cache.cc:322
msgid " Mixed virtual packages: "
msgstr " Gemengde virtuele pakketten: "

#: cmdline/apt-cache.cc:323
msgid " Missing: "
msgstr " Ontbrekend: "

#: cmdline/apt-cache.cc:325
msgid "Total distinct versions: "
msgstr "Totaal aantal verschillende versies: "

#: cmdline/apt-cache.cc:327
msgid "Total distinct descriptions: "
msgstr "Totaal aantal verschillende beschrijvingen: "

#: cmdline/apt-cache.cc:329
msgid "Total dependencies: "
msgstr "Totaal aantal vereisten: "

#: cmdline/apt-cache.cc:332
msgid "Total ver/file relations: "
msgstr "Totaal aantal versie/bestand-relaties: "

#: cmdline/apt-cache.cc:334
msgid "Total Desc/File relations: "
msgstr "Totaal aantal Beschrijving/bestand-relaties: "

#: cmdline/apt-cache.cc:336
msgid "Total Provides mappings: "
msgstr "Totaal aantal 'Voorziet'-toewijzingen: "

#: cmdline/apt-cache.cc:348
msgid "Total globbed strings: "
msgstr "Totaal aantal geglobde strings: "

#: cmdline/apt-cache.cc:362
msgid "Total dependency version space: "
msgstr "Totale hoeveelheid vereisten-versieruimte: "

#: cmdline/apt-cache.cc:367
msgid "Total slack space: "
msgstr "Totale onbenutte ruimte: "

#: cmdline/apt-cache.cc:375
msgid "Total space accounted for: "
msgstr "Totale hoeveelheid verantwoorde ruimte: "

#: cmdline/apt-cache.cc:506 cmdline/apt-cache.cc:1155
#: apt-private/private-show.cc:58
#, c-format
msgid "Package file %s is out of sync."
msgstr "Pakketbestand %s is niet meer gesynchroniseerd."

#: cmdline/apt-cache.cc:584 cmdline/apt-cache.cc:1442
#: cmdline/apt-cache.cc:1444 cmdline/apt-cache.cc:1521 cmdline/apt-mark.cc:59
#: cmdline/apt-mark.cc:106 cmdline/apt-mark.cc:232
#: apt-private/private-show.cc:171 apt-private/private-show.cc:173
msgid "No packages found"
msgstr "Geen pakketten gevonden"

#: cmdline/apt-cache.cc:1254 apt-private/private-search.cc:41
msgid "You must give at least one search pattern"
msgstr "U dient minstens één zoekpatroon op te geven"

#: cmdline/apt-cache.cc:1421
msgid "This command is deprecated. Please use 'apt-mark showauto' instead."
msgstr ""
"Dit commando is verouderd. Gelieve in de plaats 'apt-mark showauto' te "
"gebruiken."

#: cmdline/apt-cache.cc:1516 apt-pkg/cacheset.cc:596
#, c-format
msgid "Unable to locate package %s"
msgstr "Kan pakket %s niet vinden"

#: cmdline/apt-cache.cc:1546
msgid "Package files:"
msgstr "Pakketbestanden:"

#: cmdline/apt-cache.cc:1553 cmdline/apt-cache.cc:1644
msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
msgstr ""
"Cache loopt niet synchroon, kruisverwijzing naar pakketbestand lukt niet"

#. Show any packages have explicit pins
#: cmdline/apt-cache.cc:1567
msgid "Pinned packages:"
msgstr "Vastgepinde pakketten:"

#: cmdline/apt-cache.cc:1579 cmdline/apt-cache.cc:1624
msgid "(not found)"
msgstr "(niet gevonden)"

#: cmdline/apt-cache.cc:1587
msgid " Installed: "
msgstr " Geïnstalleerd: "

#: cmdline/apt-cache.cc:1588
msgid " Candidate: "
msgstr " Kandidaat: "

#: cmdline/apt-cache.cc:1606 cmdline/apt-cache.cc:1614
msgid "(none)"
msgstr "(geen)"

#: cmdline/apt-cache.cc:1621
msgid " Package pin: "
msgstr " Pakketpin: "

#. Show the priority tables
#: cmdline/apt-cache.cc:1630
msgid " Version table:"
msgstr " Versietabel:"

#: cmdline/apt-cache.cc:1743 cmdline/apt-cdrom.cc:207 cmdline/apt-config.cc:83
#: cmdline/apt-get.cc:1587 cmdline/apt-helper.cc:73 cmdline/apt-mark.cc:388
#: cmdline/apt.cc:42 cmdline/apt-extracttemplates.cc:217
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:620 cmdline/apt-internal-solver.cc:45
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:147
#, c-format
msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s voor %s gecompileerd op %s %s\n"

#: cmdline/apt-cache.cc:1750
msgid ""
"Usage: apt-cache [options] command\n"
"    apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...]\n"
"    apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache is a low-level tool used to query information\n"
"from APT's binary cache files\n"
"\n"
"Commands:\n"
"  gencaches - Build both the package and source cache\n"
"  showpkg - Show some general information for a single package\n"
"  showsrc - Show source records\n"
"  stats - Show some basic statistics\n"
"  dump - Show the entire file in a terse form\n"
"  dumpavail - Print an available file to stdout\n"
"  unmet - Show unmet dependencies\n"
"  search - Search the package list for a regex pattern\n"
"  show - Show a readable record for the package\n"
"  depends - Show raw dependency information for a package\n"
"  rdepends - Show reverse dependency information for a package\n"
"  pkgnames - List the names of all packages in the system\n"
"  dotty - Generate package graphs for GraphViz\n"
"  xvcg - Generate package graphs for xvcg\n"
"  policy - Show policy settings\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h  This help text.\n"
" -p=? The package cache.\n"
" -s=? The source cache.\n"
" -q  Disable progress indicator.\n"
" -i  Show only important deps for the unmet command.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
msgstr ""
"Gebruik: apt-cache [opties] opdracht\n"
"     apt-cache [opties] showpkg pakket1 [pakket2 ...]\n"
"     apt-cache [opties] showsrc pakket1 [pakket2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache is een basaal hulpmiddel waarmee u informatie kunt\n"
"opvragen uit de binaire cachebestanden van APT\n"
"\n"
"Opdrachten:\n"
"  gencaches - Bouw zowel de pakket- als de broncache\n"
"  showpkg - Toon algemene informatie over een enkel pakket\n"
"  showsrc - Toon een rapport over de broncode\n"
"  stats - Toon enkele basisstatistieken\n"
"  dump - Toon het gehele bestand in een compacte vorm\n"
"  dumpavail - Print lijst met beschikbare pakketten op de standaarduitvoer\n"
"  unmet - Toon niet-voldane vereisten\n"
"  search - Doorzoek pakkettenlijst a.d.h.v. een regex-patroon\n"
"  show - Toon een leesbaar rapport over het pakket\n"
"  depends - Toon de afhankelijkheden van een pakket\n"
"  rdepends - Toon de pakketten die afhankelijk zijn van een pakket\n"
"  pkgnames - Toon de namen van alle pakketten op het systeem\n"
"  dotty - Genereer pakketschema's voor GraphViz\n"
"  xvcg - Genereer pakketschema's voor xvcg\n"
"  policy - Toon beleidsinstellingen\n"
"\n"
"Opties:\n"
" -h  Deze hulptekst.\n"
" -p=? De pakketcache.\n"
" -s=? De broncache.\n"
" -q  Voortgangsindicator uitschakelen.\n"
" -i  Toon alleen belangrijke vereisten voor de 'unmet'-opdracht.\n"
" -c=? Lees dit configuratiebestand\n"
" -o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp\n"
"Raadpleeg de man-pagina's van apt-cache(8) en apt.conf(5) voor meer "
"informatie.\n"

#: cmdline/apt-cdrom.cc:76
msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
msgstr ""
"Gelieve een naam voor deze schijf op te geven, bijvoorbeeld 'Debian 5.0.3 "
"Schijf 1'"

#: cmdline/apt-cdrom.cc:91
msgid "Please insert a Disc in the drive and press enter"
msgstr "Gelieve een schijf in het station te plaatsen en op 'enter' te drukken"

#: cmdline/apt-cdrom.cc:139
#, c-format
msgid "Failed to mount '%s' to '%s'"
msgstr "Aankoppelen van '%s' op '%s' is mislukt"

#: cmdline/apt-cdrom.cc:178
msgid ""
"No CD-ROM could be auto-detected or found using the default mount point.\n"
"You may try the --cdrom option to set the CD-ROM mount point.\n"
"See 'man apt-cdrom' for more information about the CD-ROM auto-detection and "
"mount point."
msgstr ""
"Het is niet gelukt om automatisch een cd-rom te vinden, ook niet op het "
"standaard aankoppelpunt.\n"
"U zou de optie --cdrom kunnen proberen om het aankoppelpunt voor de cd-rom "
"in te stellen.\n"
"Raadpleeg 'man apt-cdrom' voor meer informatie over het automatisch "
"detecteren van een cd-rom en het aankoppelpunt."

#: cmdline/apt-cdrom.cc:182
msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
msgstr "Dit proces dient herhaald te worden voor alle cd's in uw set."

#: cmdline/apt-config.cc:48
msgid "Arguments not in pairs"
msgstr "Argumenten niet in paren"

#: cmdline/apt-config.cc:89
msgid ""
"Usage: apt-config [options] command\n"
"\n"
"apt-config is a simple tool to read the APT config file\n"
"\n"
"Commands:\n"
"  shell - Shell mode\n"
"  dump - Show the configuration\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h  This help text.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Gebruik: apt-config [opties] opdracht\n"
"\n"
"apt-config is een eenvoudig hulpmiddel om het APT-configuratiebestand te "
"lezen\n"
"\n"
"Opdrachten:\n"
"  shell - Shell modus\n"
"  dump - Toon de configuratie\n"
"\n"
"Opties:\n"
" -h  Deze hulptekst.\n"
" -c=? Lees dit configuratiebestand\n"
" -o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp\n"

#: cmdline/apt-get.cc:245
#, c-format
msgid "Can not find a package for architecture '%s'"
msgstr "Kan geen pakket vinden voor architectuur '%s'"

#: cmdline/apt-get.cc:327
#, c-format
msgid "Can not find a package '%s' with version '%s'"
msgstr "Kan geen pakket '%s' vinden met versienummer '%s'"

#: cmdline/apt-get.cc:330
#, c-format
msgid "Can not find a package '%s' with release '%s'"
msgstr "Kan geen pakket '%s' vinden uit de uitgave '%s'"

#: cmdline/apt-get.cc:367
#, c-format
msgid "Picking '%s' as source package instead of '%s'\n"
msgstr "'%s' wordt als bronpakket genomen in plaats van '%s'\n"

#: cmdline/apt-get.cc:423
#, c-format
msgid "Can not find version '%s' of package '%s'"
msgstr "Kan versie '%s' van pakket '%s' niet vinden"

#: cmdline/apt-get.cc:454
#, c-format
msgid "Couldn't find package %s"
msgstr "Kon pakket %s niet vinden"

#: cmdline/apt-get.cc:459 cmdline/apt-mark.cc:81
#: apt-private/private-install.cc:865
#, c-format
msgid "%s set to manually installed.\n"
msgstr "%s staat ingesteld op handmatig geïnstalleerd.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:461 cmdline/apt-mark.cc:83
#, c-format
msgid "%s set to automatically installed.\n"
msgstr "%s staat ingesteld op automatische geïnstalleerd.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:469 cmdline/apt-mark.cc:127
msgid ""
"This command is deprecated. Please use 'apt-mark auto' and 'apt-mark manual' "
"instead."
msgstr ""
"Dit commando is verouderd. Gelieve in de plaats 'apt-mark auto' en 'apt-mark "
"manual' te gebruiken."

#: cmdline/apt-get.cc:538 cmdline/apt-get.cc:546
msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
msgstr "Interne fout, probleemoplosser heeft dingen stukgemaakt"

#: cmdline/apt-get.cc:574 cmdline/apt-get.cc:611
msgid "Unable to lock the download directory"
msgstr "Kon de ophaalmap niet vergrendelen"

#: cmdline/apt-get.cc:726
msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
msgstr ""
"U dient minstens 1 pakket op te geven waarvan de broncode opgehaald moet "
"worden"

#: cmdline/apt-get.cc:766 cmdline/apt-get.cc:1067
#, c-format
msgid "Unable to find a source package for %s"
msgstr "Kan geen bronpakket vinden voor %s"

#: cmdline/apt-get.cc:786
#, c-format
msgid ""
"NOTICE: '%s' packaging is maintained in the '%s' version control system at:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"MERK OP: Het verpakken van '%s' wordt bijgehouden in het versiebeheersysteem "
"'%s' op:\n"
"%s\n"

#: cmdline/apt-get.cc:791
#, c-format
msgid ""
"Please use:\n"
"bzr branch %s\n"
"to retrieve the latest (possibly unreleased) updates to the package.\n"
msgstr ""
"Gebruik:\n"
"bzr branch %s\n"
"om de nieuwste (mogelijk nog niet uitgebrachte) bijwerkingen van het pakket "
"op te halen.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:843
#, c-format
msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
msgstr "Reeds opgehaald bestand '%s' wordt overgeslagen\n"

#: cmdline/apt-get.cc:869 cmdline/apt-get.cc:872
#: apt-private/private-install.cc:187 apt-private/private-install.cc:190
#, c-format
msgid "Couldn't determine free space in %s"
msgstr "Kon de hoeveelheid vrije schijfruimte op %s niet bepalen"

#: cmdline/apt-get.cc:882
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s"
msgstr "U heeft niet voldoende vrije schijfruimte op %s"

#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:891
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
msgstr "Moet %sB/%sB aan bronarchieven ophalen.\n"

#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:896
#, c-format
msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
msgstr "Moet %sB aan bronarchieven ophalen.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:902
#, c-format
msgid "Fetch source %s\n"
msgstr "Ophalen bron %s\n"

#: cmdline/apt-get.cc:920
msgid "Failed to fetch some archives."
msgstr "Ophalen van sommige archieven is mislukt."

#: cmdline/apt-get.cc:925 apt-private/private-install.cc:314
msgid "Download complete and in download only mode"
msgstr "Ophalen klaar en alleen-ophalen-modus staat aan"

#: cmdline/apt-get.cc:950
#, c-format
msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
msgstr "Het uitpakken van de reeds uitgepakte bron in %s wordt overgeslagen\n"

#: cmdline/apt-get.cc:963
#, c-format
msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
msgstr "Uitpakopdracht '%s' is mislukt.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:964
#, c-format
msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
msgstr "Gelieve na te gaan of het pakket 'dpkg-dev' geïnstalleerd is.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:992
#, c-format
msgid "Build command '%s' failed.\n"
msgstr "Bouwopdracht '%s' is mislukt.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1011
msgid "Child process failed"
msgstr "Dochterproces is mislukt"

#: cmdline/apt-get.cc:1030
msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
msgstr ""
"U dient tenminste één pakket op te geven om er de bouwvereisten van te "
"controleren"

#: cmdline/apt-get.cc:1055
#, c-format
msgid ""
"No architecture information available for %s. See apt.conf(5) APT::"
"Architectures for setup"
msgstr ""
"Er is geen architectuurinformatie beschikbaar voor %s. Raadpleeg apt.conf(5) "
"APT::Architectures om dit te configureren"

#: cmdline/apt-get.cc:1079 cmdline/apt-get.cc:1082
#, c-format
msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
msgstr "Kan de informatie over de bouwvereisten voor %s niet ophalen"

#: cmdline/apt-get.cc:1102
#, c-format
msgid "%s has no build depends.\n"
msgstr "%s heeft geen bouwvereisten.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1272
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s can't be satisfied because %s is not allowed on '%s' "
"packages"
msgstr ""
"De vereiste %s van %s kan niet voldaan worden omdat %s niet toegestaan is "
"voor de pakketten van '%s'"

#: cmdline/apt-get.cc:1290
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
"found"
msgstr ""
"De vereiste %s van %s kan niet voldaan worden omdat pakket %s onvindbaar is"

#: cmdline/apt-get.cc:1313
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
msgstr ""
"Voldoen van vereiste %s van %s is mislukt: geïnstalleerd pakket %s is te "
"nieuw"

#: cmdline/apt-get.cc:1352
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because candidate version of "
"package %s can't satisfy version requirements"
msgstr ""
"De vereiste %s van %s kan niet voldaan worden omdat de beschikbare versie "
"van pakket %s niet aan de versievereisten voldoet"

#: cmdline/apt-get.cc:1358
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because package %s has no candidate "
"version"
msgstr ""
"De vereiste %s van %s kan niet voldaan worden omdat er geen geschikte versie "
"is van pakket %s"

#: cmdline/apt-get.cc:1381
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
msgstr "Voldoen van de vereiste %s van %s is mislukt: %s"

#: cmdline/apt-get.cc:1396
#, c-format
msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
msgstr "Bouwvereisten voor %s konden niet voldaan worden."

#: cmdline/apt-get.cc:1401
msgid "Failed to process build dependencies"
msgstr "Verwerken van de bouwvereisten is mislukt"

#: cmdline/apt-get.cc:1494 cmdline/apt-get.cc:1506
#, c-format
msgid "Changelog for %s (%s)"
msgstr "Logbestand met veranderingen aan %s (%s)"

#: cmdline/apt-get.cc:1592
msgid "Supported modules:"
msgstr "Ondersteunde modules:"

#: cmdline/apt-get.cc:1633
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
"    apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
"    apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-get is a simple command line interface for downloading and\n"
"installing packages. The most frequently used commands are update\n"
"and install.\n"
"\n"
"Commands:\n"
"  update - Retrieve new lists of packages\n"
"  upgrade - Perform an upgrade\n"
"  install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)\n"
"  remove - Remove packages\n"
"  autoremove - Remove automatically all unused packages\n"
"  purge - Remove packages and config files\n"
"  source - Download source archives\n"
"  build-dep - Configure build-dependencies for source packages\n"
"  dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8)\n"
"  dselect-upgrade - Follow dselect selections\n"
"  clean - Erase downloaded archive files\n"
"  autoclean - Erase old downloaded archive files\n"
"  check - Verify that there are no broken dependencies\n"
"  changelog - Download and display the changelog for the given package\n"
"  download - Download the binary package into the current directory\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -q Loggable output - no progress indicator\n"
" -qq No output except for errors\n"
" -d Download only - do NOT install or unpack archives\n"
" -s No-act. Perform ordering simulation\n"
" -y Assume Yes to all queries and do not prompt\n"
" -f Attempt to correct a system with broken dependencies in place\n"
" -m Attempt to continue if archives are unlocatable\n"
" -u Show a list of upgraded packages as well\n"
" -b Build the source package after fetching it\n"
" -V Show verbose version numbers\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5) manual\n"
"pages for more information and options.\n"
"            This APT has Super Cow Powers.\n"
msgstr ""
"Gebruik: apt-get [opties] opdracht\n"
"     apt-get [opties] install|remove pakket1 [pakket2 ...]\n"
"     apt-get [opties] source pakket1 [pakket2 ...]\n"
"\n"
"apt-get is een eenvoudige commandoregel-interface voor het ophalen en\n"
"installeren van pakketten. De meest gebruikte opdrachten zijn\n"
"'update' en 'install'.\n"
"\n"
"Opdrachten:\n"
"  update - Haal een nieuwe lijst van pakketten op\n"
"  upgrade - Voer een opwaardering uit\n"
"  install - Installeer nieuwe pakketten (pakket is b.v. libc6, niet libc6."
"deb)\n"
"  remove - Verwijder pakketten\n"
"  autoremove - Verwijder automatisch alle ongebruikte pakketten\n"
"  purge - Verwijder pakketten en hun configuratiebestanden\n"
"  source - Haal bronarchieven op\n"
"  build-dep - Installeer de pakketten vereist voor het bouwen van een "
"bronpakket\n"
"  dist-upgrade - Opwaardering van de distributie, zie apt-get(8)\n"
"  dselect-upgrade - Opwaardering volgens dselect-selecties\n"
"  clean - Verwijder opgehaalde archiefbestanden\n"
"  autoclean - Verwijder verouderde opgehaalde archiefbestanden\n"
"  check - Controleer onvoldane vereisten\n"
"  changelog - Haal log op van wijzigingen aan een bepaald pakket en toon "
"die\n"
"  download - Haal het binaire pakket op en plaats het in de werkmap\n"
"\n"
"Opties:\n"
" -h  Deze hulptekst\n"
" -q  Logbare uitvoer - geen voortgangsindicator\n"
" -qq Geen uitvoer behalve van foutmeldingen\n"
" -d  Alleen ophalen - archieven NIET installeren of uitpakken\n"
" -s  Doe-niets. Doe alleen sorteersimulatie\n"
" -y  Antwoord \"ja\" op alle vragen zonder ze te stellen\n"
" -f  Probeer een systeem met onvoldane afhankelijkheden te corrigeren\n"
" -m  Probeer door te gaan als archieven niet gevonden kunnen worden\n"
" -u  Toon ook een lijst van bijgewerkte pakketten\n"
" -b  Bouw het bronpakket nadat het is opgehaald\n"
" -V  Toon uitgebreide versienummers\n"
" -c=? Lees dit configuratiebestand\n"
" -o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp\n"
"Raadpleeg de man-pagina's apt-get(8), sources.list(5) en apt.conf(5)\n"
"voor meer informatie en opties.\n"
"            Deze APT heeft Super Koekracht.\n"

#: cmdline/apt-helper.cc:36
msgid "Need one URL as argument"
msgstr "Heb een URL als argument nodig"

#: cmdline/apt-helper.cc:49
msgid "Must specify at least one pair url/filename"
msgstr "U dient minstens 1 paar van url/bestandsnaam op te geven"

#: cmdline/apt-helper.cc:67
msgid "Download Failed"
msgstr "Ophalen mislukt"

#: cmdline/apt-helper.cc:80
msgid ""
"Usage: apt-helper [options] command\n"
"    apt-helper [options] download-file uri target-path\n"
"\n"
"apt-helper is a internal helper for apt\n"
"\n"
"Commands:\n"
"  download-file - download the given uri to the target-path\n"
"  auto-detect-proxy - detect proxy using apt.conf\n"
"\n"
"            This APT helper has Super Meep Powers.\n"
msgstr ""
"Gebruik: apt-helper [opties] opdracht\n"
"     apt-helper [opties] download-file uri doelpad\n"
"\n"
"apt-helper is een intern hulpmiddel voor apt\n"
"\n"
"Opdrachten:\n"
"  download-file - haal opgegeven uri op en plaats in doelpad\n"
"  auto-detect-proxy - proxy opzoeken met behulp van apt.conf\n"
"\n"
"            Deze APT-helper heeft Super Koekracht."

#: cmdline/apt-mark.cc:68
#, c-format
msgid "%s can not be marked as it is not installed.\n"
msgstr "%s kan niet gemarkeerd worden want het is niet geïnstalleerd.\n"

#: cmdline/apt-mark.cc:74
#, c-format
msgid "%s was already set to manually installed.\n"
msgstr "%s was reeds ingesteld als handmatig geïnstalleerd.\n"

#: cmdline/apt-mark.cc:76
#, c-format
msgid "%s was already set to automatically installed.\n"
msgstr "%s was reeds ingesteld als automatisch geïnstalleerd.\n"

#: cmdline/apt-mark.cc:241
#, c-format
msgid "%s was already set on hold.\n"
msgstr "%s was reeds ingesteld op tegenhouden.\n"

#: cmdline/apt-mark.cc:243
#, c-format
msgid "%s was already not hold.\n"
msgstr "%s was reeds ingesteld op niet tegenhouden.\n"

#: cmdline/apt-mark.cc:258 cmdline/apt-mark.cc:339
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:812 apt-pkg/contrib/gpgv.cc:219
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1272
#, c-format
msgid "Waited for %s but it wasn't there"
msgstr "Er is gewacht op %s, maar die kwam niet"

#: cmdline/apt-mark.cc:273 cmdline/apt-mark.cc:322
#, c-format
msgid "%s set on hold.\n"
msgstr "%s is ingesteld op tegenhouden.\n"

#: cmdline/apt-mark.cc:275 cmdline/apt-mark.cc:327
#, c-format
msgid "Canceled hold on %s.\n"
msgstr "Tegenhouden van %s werd geannuleerd.\n"

#: cmdline/apt-mark.cc:345
msgid "Executing dpkg failed. Are you root?"
msgstr "Het uitvoeren van dpkg mislukte. Bent u systeembeheerder?"

#: cmdline/apt-mark.cc:392
msgid ""
"Usage: apt-mark [options] {auto|manual} pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-mark is a simple command line interface for marking packages\n"
"as manually or automatically installed. It can also list marks.\n"
"\n"
"Commands:\n"
"  auto - Mark the given packages as automatically installed\n"
"  manual - Mark the given packages as manually installed\n"
"  hold - Mark a package as held back\n"
"  unhold - Unset a package set as held back\n"
"  showauto - Print the list of automatically installed packages\n"
"  showmanual - Print the list of manually installed packages\n"
"  showhold - Print the list of package on hold\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -q Loggable output - no progress indicator\n"
" -qq No output except for errors\n"
" -s No-act. Just prints what would be done.\n"
" -f read/write auto/manual marking in the given file\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-mark(8) and apt.conf(5) manual pages for more information."
msgstr ""
"Gebruik: apt-mark [opties] {auto|manual} pakket1 [pakket2 ...]\n"
"\n"
"apt-mark is een eenvoudige commandolijn-interface voor het markeren\n"
"van pakketten als zijnde handmatig of automatisch geïnstalleerd.\n"
"Het kan ook een lijst met markeringen weergeven.\n"
"\n"
"Opdrachten:\n"
"  auto - Markeer het vermelde pakket als automatisch geïnstalleerd\n"
"  manual - Markeer het vermelde pakket als manueel geïnstalleerd\n"
"  hold - Markeer een pakket als tegengehouden\n"
"  unhold - Markeer een pakket niet langer als tegengehouden\n"
"  showauto - Toon de lijst van automatisch geïnstalleerde pakketten\n"
"  showmanual - Toon de lijst van manueel geïnstalleerde pakketten\n"
"  showhold - Toon de lijst van tegengehouden pakketten\n"
"\n"
"Opties:\n"
" -h Deze hulptekst\n"
" -q Logbare uitvoer - geen voortgangsindicator\n"
" -qq Geen uitvoer behalve van foutmeldingen\n"
" -s Doe-niets. Toont alleen wat gedaan zou worden.\n"
" -f lees/schrijf auto/manueel markeringen in het vermelde bestand\n"
" -c=? Lees dit configuratiebestand\n"
" -o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp\n"
"Raadpleeg de man-pagina's apt-mark(8) en apt.conf(5) voor meer informatie."

#: cmdline/apt.cc:47
msgid ""
"Usage: apt [options] command\n"
"\n"
"CLI for apt.\n"
"Basic commands: \n"
" list - list packages based on package names\n"
" search - search in package descriptions\n"
" show - show package details\n"
"\n"
" update - update list of available packages\n"
"\n"
" install - install packages\n"
" remove - remove packages\n"
"\n"
" upgrade - upgrade the system by installing/upgrading packages\n"
" full-upgrade - upgrade the system by removing/installing/upgrading "
"packages\n"
"\n"
" edit-sources - edit the source information file\n"
msgstr ""
"Gebruik: apt [opties] opdracht\n"
"\n"
"CLI voor apt.\n"
"Basisopdrachten: \n"
" list - geef een lijst van pakketten op basis van hun naam\n"
" search - zoek in de pakketbeschrijvingen\n"
" show - toon gedetailleerde informatie over het pakket\n"
"\n"
" update - werk de lijst van beschikbare pakketten bij\n"
"\n"
" install - installeer pakketten\n"
" remove - verwijder pakketten\n"
"\n"
" upgrade - waardeer het systeem op door pakketten te installeren/op te "
"waarderen\n"
" full-upgrade - waardeer het systeem op door pakketten te verwijderen/te "
"installeren/op te waarderen\n"
"\n"
" edit-sources - bewerk het bestand met informatie over de bron\n"

#: methods/cdrom.cc:203
#, c-format
msgid "Unable to read the cdrom database %s"
msgstr "Kan de cd-romdatabank %s niet lezen"

#: methods/cdrom.cc:212
msgid ""
"Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
"cannot be used to add new CD-ROMs"
msgstr ""
"Om APT deze cd-rom te laten herkennen kunt u best 'apt-cdrom' gebruiken. "
"'apt-get update' is niet in staat om nieuwe cd-rom's toe te voegen"

#: methods/cdrom.cc:222
msgid "Wrong CD-ROM"
msgstr "Verkeerde cd-rom"

#: methods/cdrom.cc:249
#, c-format
msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
msgstr ""
"Kan de cd-rom in %s niet loskoppelen. Mogelijk wordt die nog steeds gebruikt."

#: methods/cdrom.cc:254
msgid "Disk not found."
msgstr "Schijf niet gevonden."

#: methods/cdrom.cc:262 methods/file.cc:83 methods/rsh.cc:278
msgid "File not found"
msgstr "Bestand niet gevonden"

#: methods/copy.cc:47 methods/gzip.cc:117 methods/rred.cc:598
#: methods/rred.cc:608
msgid "Failed to stat"
msgstr "Kon status niet bepalen"

#: methods/copy.cc:83 methods/gzip.cc:124 methods/rred.cc:605
msgid "Failed to set modification time"
msgstr "Instellen van de aanpassingstijd is mislukt"

#: methods/file.cc:48
msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
msgstr "Ongeldige URI. Lokale URI's mogen niet beginnen met //"

#. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
#: methods/ftp.cc:177
msgid "Logging in"
msgstr "Bezig met aanmelden"

#: methods/ftp.cc:183
msgid "Unable to determine the peer name"
msgstr "Kan de naam van de peer niet vaststellen"

#: methods/ftp.cc:188
msgid "Unable to determine the local name"
msgstr "Kan de lokale naam niet vaststellen"

#: methods/ftp.cc:219 methods/ftp.cc:247
#, c-format
msgid "The server refused the connection and said: %s"
msgstr "De verbinding is door de server geweigerd met bericht: %s"

#: methods/ftp.cc:225
#, c-format
msgid "USER failed, server said: %s"
msgstr "USER (gebruiker) mislukt; bericht van de server: %s"

#: methods/ftp.cc:232
#, c-format
msgid "PASS failed, server said: %s"
msgstr "PASS (wachtwoord) mislukt; bericht van de server: %s"

#: methods/ftp.cc:252
msgid ""
"A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
"is empty."
msgstr ""
"Er was een proxy-server opgegeven, maar geen aanmeldscript. Acquire::ftp::"
"ProxyLogin is leeg."

#: methods/ftp.cc:280
#, c-format
msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
msgstr ""
"Opdracht '%s' uit het aanmeldscript is mislukt; bericht van de server: %s"

#: methods/ftp.cc:306
#, c-format
msgid "TYPE failed, server said: %s"
msgstr "TYPE mislukt; bericht van de server: %s"

#: methods/ftp.cc:344 methods/ftp.cc:456 methods/rsh.cc:195 methods/rsh.cc:240
msgid "Connection timeout"
msgstr "De verbinding is verlopen"

#: methods/ftp.cc:350
msgid "Server closed the connection"
msgstr "De verbinding is verbroken door de server"

#: methods/ftp.cc:353 methods/rsh.cc:202 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1476
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1485 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1490
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1492
msgid "Read error"
msgstr "Leesfout"

#: methods/ftp.cc:360 methods/rsh.cc:209
msgid "A response overflowed the buffer."
msgstr "Een reactie deed de buffer overlopen."

#: methods/ftp.cc:377 methods/ftp.cc:389
msgid "Protocol corruption"
msgstr "Protocolcorruptie"

#: methods/ftp.cc:462 methods/rsh.cc:246 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:872
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1598 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1607
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1612 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1614
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1639
msgid "Write error"
msgstr "Schrijffout"

#: methods/ftp.cc:701 methods/ftp.cc:707 methods/ftp.cc:742
msgid "Could not create a socket"
msgstr "Kon geen socket aanmaken"

#: methods/ftp.cc:712
msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
msgstr "Kon de datasocket niet verbinden. De verbinding verliep"

#: methods/ftp.cc:716 methods/connect.cc:116
msgid "Failed"
msgstr "Mislukt"

#: methods/ftp.cc:718
msgid "Could not connect passive socket."
msgstr "Kon de passieve socket niet verbinden."

#: methods/ftp.cc:735
msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
msgstr "getaddrinfo kon geen luistersocket verkrijgen"

#: methods/ftp.cc:749
msgid "Could not bind a socket"
msgstr "Kon geen socket binden"

#: methods/ftp.cc:753
msgid "Could not listen on the socket"
msgstr "Kon niet luisteren op de socket"

#: methods/ftp.cc:760
msgid "Could not determine the socket's name"
msgstr "Kon de socketnaam niet vaststellen"

#: methods/ftp.cc:792
msgid "Unable to send PORT command"
msgstr "Kan PORT-commando niet verzenden"

#: methods/ftp.cc:802
#, c-format
msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
msgstr "Onbekende adresfamilie %u (AF_*)"

#: methods/ftp.cc:811
#, c-format
msgid "EPRT failed, server said: %s"
msgstr "EPRT is mislukt; bericht van de server: %s"

#: methods/ftp.cc:831
msgid "Data socket connect timed out"
msgstr "Verbinding met de datasocket is verlopen"

#: methods/ftp.cc:838
msgid "Unable to accept connection"
msgstr "Kan de verbinding niet aanvaarden"

#: methods/ftp.cc:877 methods/server.cc:353 methods/rsh.cc:316
msgid "Problem hashing file"
msgstr "Probleem bij het frommelen van het bestand"

#: methods/ftp.cc:890
#, c-format
msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
msgstr "Kan het bestand niet ophalen; bericht van de server: %s"

#: methods/ftp.cc:905 methods/rsh.cc:335
msgid "Data socket timed out"
msgstr "Datasocket verliep"

#: methods/ftp.cc:935
#, c-format
msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
msgstr "Datatransfer is mislukt; bericht van de server: %s"

#. Get the files information
#: methods/ftp.cc:1014
msgid "Query"
msgstr "Zoekopdracht"

#: methods/ftp.cc:1128
msgid "Unable to invoke "
msgstr "Mislukking bij aanroepen van "

#: methods/connect.cc:76
#, c-format
msgid "Connecting to %s (%s)"
msgstr "Er wordt verbinding gemaakt met %s (%s)"

#: methods/connect.cc:87
#, c-format
msgid "[IP: %s %s]"
msgstr "[IP: %s %s]"

#: methods/connect.cc:94
#, c-format
msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
msgstr "Kon de socket voor %s (f=%u t=%u p=%u) niet aanmaken"

#: methods/connect.cc:100
#, c-format
msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
msgstr "Kan de verbinding met %s:%s (%s) niet aangaan."

#: methods/connect.cc:108
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
msgstr "Kon niet verbinden met %s:%s (%s); de verbinding verliep"

#: methods/connect.cc:126
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
msgstr "Kon niet verbinden met %s:%s (%s)."

#. We say this mainly because the pause here is for the
#. ssh connection that is still going
#: methods/connect.cc:154 methods/rsh.cc:439
#, c-format
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Er wordt verbinding gemaakt met %s"

#: methods/connect.cc:180 methods/connect.cc:199
#, c-format
msgid "Could not resolve '%s'"
msgstr "Kon '%s' niet vinden"

#: methods/connect.cc:205
#, c-format
msgid "Temporary failure resolving '%s'"
msgstr "Tijdelijke fout bij het opzoeken van '%s'"

#: methods/connect.cc:209
#, c-format
msgid "System error resolving '%s:%s'"
msgstr "Systeemfout bij het opzoeken van '%s:%s'"

#: methods/connect.cc:211
#, c-format
msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i - %s)"
msgstr "Er gebeurde iets raars bij het omzetten van '%s:%s' (%i - %s)"

#: methods/connect.cc:258
#, c-format
msgid "Unable to connect to %s:%s:"
msgstr "Kan geen verbinding maken met %s:%s:"

#: methods/gpgv.cc:168
msgid ""
"Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
msgstr ""
"Interne fout: ondertekening is goed, maar kon de vingerafdruk van de sleutel "
"niet bepalen?!"

#: methods/gpgv.cc:172
msgid "At least one invalid signature was encountered."
msgstr "Er is tenminste één ongeldige ondertekening gevonden."

#: methods/gpgv.cc:174
msgid "Could not execute 'gpgv' to verify signature (is gpgv installed?)"
msgstr ""
"Kon 'gpgv' niet uitvoeren om ondertekening te verifiëren (is gpgv "
"geïnstalleerd?)"

#. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
#: methods/gpgv.cc:180
#, c-format
msgid ""
"Clearsigned file isn't valid, got '%s' (does the network require "
"authentication?)"
msgstr ""
"Bestand met niet-versleutelde ondertekening is ongeldig; kreeg '%s' (vereist "
"het netwerk authenticatie?)"

#: methods/gpgv.cc:184
msgid "Unknown error executing gpgv"
msgstr "Onbekende fout bij het uitvoeren van gpgv"

#: methods/gpgv.cc:217 methods/gpgv.cc:224
msgid "The following signatures were invalid:\n"
msgstr "De volgende ondertekeningen waren ongeldig:\n"

#: methods/gpgv.cc:231
msgid ""
"The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
"available:\n"
msgstr ""
"De volgende ondertekeningen konden niet geverifieerd worden omdat de "
"publieke sleutel niet beschikbaar is:\n"

#: methods/gzip.cc:69
msgid "Empty files can't be valid archives"
msgstr "Lege bestanden kunnen geen geldige archieven zijn"

#: methods/http.cc:511
msgid "Error writing to the file"
msgstr "Fout bij het schrijven naar het bestand"

#: methods/http.cc:525
msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
msgstr ""
"Fout bij het lezen van de server. De andere kant heeft de verbinding gesloten"

#: methods/http.cc:527
msgid "Error reading from server"
msgstr "Fout bij het lezen van de server"

#: methods/http.cc:563
msgid "Error writing to file"
msgstr "Fout bij het schrijven naar bestand"

#: methods/http.cc:623
msgid "Select failed"
msgstr "Selectie is mislukt"

#: methods/http.cc:628
msgid "Connection timed out"
msgstr "Verbinding verliep"

#: methods/http.cc:651
msgid "Error writing to output file"
msgstr "Fout bij het schrijven naar uitvoerbestand"

#: methods/server.cc:52
msgid "Waiting for headers"
msgstr "Wachten op de kopteksten"

#: methods/server.cc:110
msgid "Bad header line"
msgstr "Foute koptekstregel"

#: methods/server.cc:135 methods/server.cc:142
msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
msgstr "De HTTP-server verstuurde een ongeldige 'reply'-koptekst"

#: methods/server.cc:172
msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Length header"
msgstr "De HTTP-server verstuurde een ongeldige 'Content-Length'-koptekst"

#: methods/server.cc:195
msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Range header"
msgstr "De HTTP-server verstuurde een ongeldige 'Content-Range'-koptekst"

#: methods/server.cc:197
msgid "This HTTP server has broken range support"
msgstr "De bereik-ondersteuning van deze HTTP-server werkt niet"

#: methods/server.cc:221
msgid "Unknown date format"
msgstr "Onbekend datumformaat"

#: methods/server.cc:490
msgid "Bad header data"
msgstr "Foute koptekstdata"

#: methods/server.cc:507 methods/server.cc:563
msgid "Connection failed"
msgstr "Verbinding mislukt"

#: methods/server.cc:655
msgid "Internal error"
msgstr "Interne fout"

#: apt-private/acqprogress.cc:66
msgid "Hit "
msgstr "Geraakt "

#: apt-private/acqprogress.cc:90
msgid "Get:"
msgstr "Ophalen:"

#: apt-private/acqprogress.cc:121
msgid "Ign "
msgstr "Genegeerd "

#: apt-private/acqprogress.cc:125
msgid "Err "
msgstr "Fout "

#: apt-private/acqprogress.cc:146
#, c-format
msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
msgstr "%sB opgehaald in %s (%sB/s)\n"

#: apt-private/acqprogress.cc:236
#, c-format
msgid " [Working]"
msgstr " [Bezig]"

#: apt-private/acqprogress.cc:297
#, c-format
msgid ""
"Media change: please insert the disc labeled\n"
" '%s'\n"
"in the drive '%s' and press enter\n"
msgstr ""
"Medium wisselen: gelieve de schijf met label\n"
" '%s'\n"
"in het station '%s' te plaatsen en op 'enter' te drukken\n"

#: apt-private/private-cachefile.cc:93
msgid "Correcting dependencies..."
msgstr "Vereisten worden gecorrigeerd..."

#: apt-private/private-cachefile.cc:96
msgid " failed."
msgstr " mislukt."

#: apt-private/private-cachefile.cc:99
msgid "Unable to correct dependencies"
msgstr "Kan vereisten niet corrigeren"

#: apt-private/private-cachefile.cc:102
msgid "Unable to minimize the upgrade set"
msgstr "Kon de verzameling op te waarderen pakketten niet minimaliseren"

#: apt-private/private-cachefile.cc:104
msgid " Done"
msgstr " Klaar"

#: apt-private/private-cachefile.cc:108
msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these."
msgstr "U kunt 'apt-get -f install' uitvoeren om dit op te lossen."

#: apt-private/private-cachefile.cc:111
msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
msgstr "Er zijn vereisten waaraan niet voldaan is. Probeer -f te gebruiken."

#: apt-private/private-cacheset.cc:37 apt-private/private-search.cc:65
msgid "Sorting"
msgstr "Bezig met sorteren"

#: apt-private/private-download.cc:36
msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
msgstr ""
"WAARSCHUWING: De volgende pakketten kunnen niet geauthenticeerd worden!"

#: apt-private/private-download.cc:40
msgid "Authentication warning overridden.\n"
msgstr "Authenticiteitswaarschuwing werd genegeerd.\n"

#: apt-private/private-download.cc:45 apt-private/private-download.cc:52
msgid "Some packages could not be authenticated"
msgstr "Sommige pakketten konden niet geauthenticeerd worden"

#: apt-private/private-download.cc:50
msgid "Install these packages without verification?"
msgstr "Wilt u deze pakketten installeren zonder verificatie?"

#: apt-private/private-download.cc:59 apt-private/private-install.cc:210
msgid "There are problems and -y was used without --force-yes"
msgstr "Er zijn problemen en -y was gebruikt zonder --force-yes"

#: apt-private/private-download.cc:91 apt-pkg/update.cc:77
#, c-format
msgid "Failed to fetch %s %s\n"
msgstr "Ophalen van %s is mislukt %s\n"

#: apt-private/private-install.cc:82
msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
msgstr "Interne fout. InstallPackages is aangeroepen met defecte pakketten!"

#: apt-private/private-install.cc:91
msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
msgstr "Pakketten moeten verwijderd worden maar verwijderen is uitgeschakeld."

#: apt-private/private-install.cc:110
msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
msgstr "Interne fout. Rangschikken is niet voltooid"

#: apt-private/private-install.cc:148
msgid "How odd... The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
msgstr ""
"Merkwaardig... De groottes kwamen niet overeen. Gelieve apt@packages.debian."
"org te mailen"

#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: apt-private/private-install.cc:155
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
msgstr "Er moeten %sB/%sB aan archieven opgehaald worden.\n"

#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: apt-private/private-install.cc:160
#, c-format
msgid "Need to get %sB of archives.\n"
msgstr "Er moeten %sB aan archieven opgehaald worden.\n"

#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: apt-private/private-install.cc:167
#, c-format
msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
msgstr "Na deze bewerking zal er %sB extra schijfruimte gebruikt worden.\n"

#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: apt-private/private-install.cc:172
#, c-format
msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
msgstr "Na deze bewerking zal er %sB schijfruimte vrijkomen.\n"

#: apt-private/private-install.cc:200
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s."
msgstr "U heeft onvoldoende vrije schijfruimte op %s."

#: apt-private/private-install.cc:216 apt-private/private-install.cc:238
msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
msgstr "'Trivial Only' is opgegeven. Dit is echter geen triviale bewerking."

#. TRANSLATOR: This string needs to be typed by the user as a confirmation, so be
#. careful with hard to type or special characters (like non-breaking spaces)
#: apt-private/private-install.cc:220
msgid "Yes, do as I say!"
msgstr "Ja, doe wat ik zeg!"

#: apt-private/private-install.cc:222
#, c-format
msgid ""
"You are about to do something potentially harmful.\n"
"To continue type in the phrase '%s'\n"
" ?] "
msgstr ""
"U staat op het punt om iets te doen wat mogelijk schadelijk is.\n"
"Als u wilt doorgaan, dient u de zin '%s' in te typen.\n"
" ?] "

#: apt-private/private-install.cc:228 apt-private/private-install.cc:246
msgid "Abort."
msgstr "Afbreken."

#: apt-private/private-install.cc:243
msgid "Do you want to continue?"
msgstr "Wilt u doorgaan?"

#: apt-private/private-install.cc:313
msgid "Some files failed to download"
msgstr "Ophalen van sommige bestanden is mislukt"

#: apt-private/private-install.cc:320
msgid ""
"Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
"missing?"
msgstr ""
"Kon sommige archieven niet ophalen. Misschien kunt u 'apt-get update' "
"uitvoeren of het met '--fix-missing' proberen?"

#: apt-private/private-install.cc:324
msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
msgstr "--fix-missing en medium wisselen wordt op dit moment niet ondersteund"

#: apt-private/private-install.cc:329
msgid "Unable to correct missing packages."
msgstr "Geen oplossing gevonden voor de ontbrekende pakketten."

#: apt-private/private-install.cc:330
msgid "Aborting install."
msgstr "Installatie wordt afgebroken."

#: apt-private/private-install.cc:366
msgid ""
"The following package disappeared from your system as\n"
"all files have been overwritten by other packages:"
msgid_plural ""
"The following packages disappeared from your system as\n"
"all files have been overwritten by other packages:"
msgstr[0] ""
"Het volgende pakket is van uw systeem verdwenen omdat\n"
"alle bestanden zijn overschreven door andere pakketten:"
msgstr[1] ""
"De volgende pakketten zijn van uw systeem verdwenen omdat\n"
"alle bestanden zijn overschreven door andere pakketten:"

#: apt-private/private-install.cc:370
msgid "Note: This is done automatically and on purpose by dpkg."
msgstr "Let op: dit wordt automatisch en bewust gedaan door dpkg."

#: apt-private/private-install.cc:391
msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
msgstr "We mogen geen dingen verwijderen, kan AutoRemover niet starten"

#: apt-private/private-install.cc:499
msgid ""
"Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
"shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
msgstr ""
"Hmm, het lijkt erop dat de AutoRemover iets vernietigd heeft. Dit zou\n"
"niet mogen kunnen. Gelieve een bug-rapport voor apt in te sturen."

#.
#. if (Packages == 1)
#. {
#. c1out << std::endl;
#. c1out <<
#. _("Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
#. "the package is simply not installable and a bug report against\n"
#. "that package should be filed.") << std::endl;
#. }
#.
#: apt-private/private-install.cc:502 apt-private/private-install.cc:653
msgid "The following information may help to resolve the situation:"
msgstr "De volgende informatie kan misschien helpen de situatie op te lossen:"

#: apt-private/private-install.cc:506
msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
msgstr "Interne fout. AutoRemover heeft dingen stukgemaakt"

#: apt-private/private-install.cc:513
msgid ""
"The following package was automatically installed and is no longer required:"
msgid_plural ""
"The following packages were automatically installed and are no longer "
"required:"
msgstr[0] ""
"Het volgende pakket is automatisch geïnstalleerd en is niet langer nodig:"
msgstr[1] ""
"De volgende pakketten zijn automatisch geïnstalleerd en zijn niet langer "
"nodig:"

#: apt-private/private-install.cc:517
#, c-format
msgid "%lu package was automatically installed and is no longer required.\n"
msgid_plural ""
"%lu packages were automatically installed and are no longer required.\n"
msgstr[0] "%lu pakket was automatisch geïnstalleerd en is niet langer nodig.\n"
msgstr[1] ""
"%lu pakketten waren automatisch geïnstalleerd en zijn niet langer nodig.\n"

#: apt-private/private-install.cc:519
msgid "Use 'apt-get autoremove' to remove it."
msgid_plural "Use 'apt-get autoremove' to remove them."
msgstr[0] "Gebruik 'apt-get autoremove' om het te verwijderen."
msgstr[1] "Gebruik 'apt-get autoremove' om ze te verwijderen."

#: apt-private/private-install.cc:612
msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:"
msgstr ""
"U wilt waarschijnlijk 'apt-get -f install' uitvoeren om de volgende zaken op "
"te lossen:"

#: apt-private/private-install.cc:614
msgid ""
"Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
"solution)."
msgstr ""
"Er zijn niet-voldane vereisten. U kunt best 'apt-get -f install' uitvoeren "
"zonder pakketten op te geven, (of u kunt zelf een oplossing specificeren)."

#: apt-private/private-install.cc:638
msgid ""
"Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
"requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
"distribution that some required packages have not yet been created\n"
"or been moved out of Incoming."
msgstr ""
"Sommige pakketten konden niet geïnstalleerd worden. Dit kan betekenen\n"
"dat u om een onmogelijke situatie gevraagd heeft, of, indien u\n"
"de distributie 'unstable' gebruikt, dat sommige benodigde pakketten nog "
"gemaakt moeten worden of uit 'Incoming' verwijderd werden.\n"

#: apt-private/private-install.cc:659
msgid "Broken packages"
msgstr "Niet-werkende pakketten"

#: apt-private/private-install.cc:712
msgid "The following extra packages will be installed:"
msgstr "De volgende extra pakketten zullen geïnstalleerd worden:"

#: apt-private/private-install.cc:802
msgid "Suggested packages:"
msgstr "Voorgestelde pakketten:"

#: apt-private/private-install.cc:803
msgid "Recommended packages:"
msgstr "Aanbevolen pakketten:"

#: apt-private/private-install.cc:825
#, c-format
msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
msgstr ""
"%s wordt overgeslagen, het is al geïnstalleerd en opwaardering is niet "
"gevraagd.\n"

#: apt-private/private-install.cc:829
#, c-format
msgid "Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.\n"
msgstr ""
"%s wordt overgeslagen, het is niet geïnstalleerd en er is alleen om "
"opwaarderingen gevraagd.\n"

#: apt-private/private-install.cc:841
#, c-format
msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
msgstr ""
"Herinstalleren van %s is niet mogelijk omdat het niet opgehaald kan worden.\n"

#: apt-private/private-install.cc:846
#, c-format
msgid "%s is already the newest version.\n"
msgstr "%s is reeds de nieuwste versie.\n"

#: apt-private/private-install.cc:894
#, c-format
msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s'\n"
msgstr "Versie '%s' (%s) geselecteerd voor '%s'\n"

#: apt-private/private-install.cc:899
#, c-format
msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s' because of '%s'\n"
msgstr "Versie '%s' (%s) geselecteerd voor '%s' omwille van '%s'\n"

#. TRANSLATORS: Note, this is not an interactive question
#: apt-private/private-install.cc:941
#, c-format
msgid "Package '%s' is not installed, so not removed. Did you mean '%s'?\n"
msgstr ""
"Pakket '%s' is niet geïnstalleerd, en wordt dus niet verwijderd. Bedoelde u "
"'%s'?\n"

#: apt-private/private-install.cc:947
#, c-format
msgid "Package '%s' is not installed, so not removed\n"
msgstr "Pakket '%s' is niet geïnstalleerd, en wordt dus niet verwijderd\n"

#: apt-private/private-list.cc:129
msgid "Listing"
msgstr "Bezig met oplijsten"

#: apt-private/private-list.cc:159
#, c-format
msgid "There is %i additional version. Please use the '-a' switch to see it"
msgid_plural ""
"There are %i additional versions. Please use the '-a' switch to see them."
msgstr[0] "Er is %i bijkomende versie. Gebruik schakelaar '-a' om het te zien."
msgstr[1] ""
"Er zijn %i bijkomende versies. Gebruik schakelaar '-a' om ze te zien."

#: apt-private/private-main.cc:32
msgid ""
"NOTE: This is only a simulation!\n"
"   apt-get needs root privileges for real execution.\n"
"   Keep also in mind that locking is deactivated,\n"
"   so don't depend on the relevance to the real current situation!"
msgstr ""
"OPMERKING: Dit is slechts een simulatie!\n"
"  Voor daadwerkelijke uitvoering heeft apt-get beheerdersrechten nodig.\n"
"  Houd er ook rekening mee dat vergrendeling is uitgeschakeld.\n"
"  Steun dus niet op haar relevantie voor de huidige concrete situatie!"

#: apt-private/private-output.cc:103 apt-private/private-show.cc:84
#: apt-private/private-show.cc:89
msgid "unknown"
msgstr "onbekend"

#: apt-private/private-output.cc:265
#, c-format
msgid "[installed,upgradable to: %s]"
msgstr "[geïnstalleerd,opwaardeerbaar naar: %s]"

#: apt-private/private-output.cc:268
msgid "[installed,local]"
msgstr "[geïnstalleerd,lokaal]"

#: apt-private/private-output.cc:270
msgid "[installed,auto-removable]"
msgstr "[geïnstalleerd,automatisch verwijderbaar]"

#: apt-private/private-output.cc:272
msgid "[installed,automatic]"
msgstr "[geïnstalleerd,automatisch]"

#: apt-private/private-output.cc:274
msgid "[installed]"
msgstr "[geïnstalleerd]"

#: apt-private/private-output.cc:277
#, c-format
msgid "[upgradable from: %s]"
msgstr "[opwaardeerbaar van: %s]"

#: apt-private/private-output.cc:281
msgid "[residual-config]"
msgstr "[overgebleven configuratie]"

#: apt-private/private-output.cc:455
#, c-format
msgid "but %s is installed"
msgstr "maar %s is geïnstalleerd"

#: apt-private/private-output.cc:457
#, c-format
msgid "but %s is to be installed"
msgstr "maar %s zal geïnstalleerd worden"

#: apt-private/private-output.cc:464
msgid "but it is not installable"
msgstr "maar het is niet installeerbaar"

#: apt-private/private-output.cc:466
msgid "but it is a virtual package"
msgstr "maar het is een virtueel pakket"

#: apt-private/private-output.cc:469
msgid "but it is not installed"
msgstr "maar het is niet geïnstalleerd"

#: apt-private/private-output.cc:469
msgid "but it is not going to be installed"
msgstr "maar het zal niet geïnstalleerd worden"

#: apt-private/private-output.cc:474
msgid " or"
msgstr " of"

#: apt-private/private-output.cc:488 apt-private/private-output.cc:500
msgid "The following packages have unmet dependencies:"
msgstr "De volgende pakketten hebben niet-voldane vereisten:"

#: apt-private/private-output.cc:523
msgid "The following NEW packages will be installed:"
msgstr "De volgende NIEUWE pakketten zullen geïnstalleerd worden:"

#: apt-private/private-output.cc:549
msgid "The following packages will be REMOVED:"
msgstr "De volgende pakketten zullen VERWIJDERD worden:"

#: apt-private/private-output.cc:571
msgid "The following packages have been kept back:"
msgstr "De volgende pakketten zijn achtergehouden:"

#: apt-private/private-output.cc:592
msgid "The following packages will be upgraded:"
msgstr "De volgende pakketten zullen opgewaardeerd worden:"

#: apt-private/private-output.cc:613
msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
msgstr "De volgende pakketten zullen GEDEGRADEERD worden:"

#: apt-private/private-output.cc:633
msgid "The following held packages will be changed:"
msgstr "De volgende vastgehouden pakketten zullen gewijzigd worden:"

#: apt-private/private-output.cc:688
#, c-format
msgid "%s (due to %s) "
msgstr "%s (vanwege %s) "

#: apt-private/private-output.cc:696
msgid ""
"WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
"This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
msgstr ""
"WAARSCHUWING: De volgende essentiële pakketten zullen verwijderd worden.\n"
"Dit dient NIET gedaan te worden tenzij u precies weet wat u doet!"

#: apt-private/private-output.cc:727
#, c-format
msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
msgstr "%lu opgewaardeerd, %lu nieuw geïnstalleerd, "

#: apt-private/private-output.cc:731
#, c-format
msgid "%lu reinstalled, "
msgstr "%lu opnieuw geïnstalleerd, "

#: apt-private/private-output.cc:733
#, c-format
msgid "%lu downgraded, "
msgstr "%lu gedegradeerd, "

#: apt-private/private-output.cc:735
#, c-format
msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
msgstr "%lu te verwijderen en %lu niet opgewaardeerd.\n"

#: apt-private/private-output.cc:739
#, c-format
msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
msgstr "%lu niet volledig geïnstalleerd of verwijderd.\n"

#. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to Y[es]
#. e.g. "Do you want to continue? [Y/n] "
#. The user has to answer with an input matching the
#. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
#: apt-private/private-output.cc:761
msgid "[Y/n]"
msgstr "[J/n]"

#. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to N[o]
#. e.g. "Should this file be removed? [y/N] "
#. The user has to answer with an input matching the
#. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
#: apt-private/private-output.cc:767
msgid "[y/N]"
msgstr "[j/N]"

#. TRANSLATOR: "Yes" answer printed for a yes/no question if --assume-yes is set
#: apt-private/private-output.cc:778
msgid "Y"
msgstr "J"

#. TRANSLATOR: "No" answer printed for a yes/no question if --assume-no is set
#: apt-private/private-output.cc:784
msgid "N"
msgstr "N"

#: apt-private/private-output.cc:806 apt-pkg/cachefilter.cc:35
#, c-format
msgid "Regex compilation error - %s"
msgstr "Regex-compilatiefout - %s"

#: apt-private/private-search.cc:69
msgid "Full Text Search"
msgstr "Volledige tekst doorzoeken"

#: apt-private/private-show.cc:156
#, c-format
msgid "There is %i additional record. Please use the '-a' switch to see it"
msgid_plural ""
"There are %i additional records. Please use the '-a' switch to see them."
msgstr[0] ""
"Er is %i bijkomend record. Gebruik de schakeloptie '-a' om het te zien"
msgstr[1] ""
"Er zijn %i bijkomende records. Gebruik de schakeloptie '-a' om ze te zien."

#: apt-private/private-show.cc:163
msgid "not a real package (virtual)"
msgstr "geen echt pakket (virtueel)"

#: apt-private/private-sources.cc:58
#, c-format
msgid "Failed to parse %s. Edit again? "
msgstr "Verwerken van %s is mislukt. Opnieuw bewerken? "

#: apt-private/private-sources.cc:70
#, c-format
msgid "Your '%s' file changed, please run 'apt-get update'."
msgstr "Uw bestand '%s' is gewijzigd. Voer 'apt-get update' uit."

#: apt-private/private-update.cc:31
msgid "The update command takes no arguments"
msgstr "De opdracht 'update' aanvaardt geen argumenten"

#: apt-private/private-update.cc:90
#, c-format
msgid "%i package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.\n"
msgid_plural ""
"%i packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.\n"
msgstr[0] ""
"%i pakket kan opgewaardeerd worden. Voer 'apt list --upgradable' uit om het "
"te zien.\n"
msgstr[1] ""
"%i pakketten kunnen opgewaardeerd worden. Voer 'apt list --upgradable' uit "
"om ze te zien.\n"

#: apt-private/private-update.cc:94
msgid "All packages are up to date."
msgstr "Alle pakketten zijn up-to-date."

#: apt-private/private-upgrade.cc:25
msgid "Calculating upgrade... "
msgstr "Opwaardering wordt doorgerekend... "

#: apt-private/private-upgrade.cc:28
msgid "Done"
msgstr "Klaar"

#. Only warn if there are no sources.list.d.
#. Only warn if there is no sources.list file.
#: methods/mirror.cc:95 apt-inst/extract.cc:471 apt-pkg/acquire.cc:494
#: apt-pkg/clean.cc:43 apt-pkg/init.cc:103 apt-pkg/init.cc:111
#: apt-pkg/policy.cc:381 apt-pkg/sourcelist.cc:280 apt-pkg/sourcelist.cc:286
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:205 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:368
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:481
#, c-format
msgid "Unable to read %s"
msgstr "Kan %s niet lezen"

#: methods/mirror.cc:101 methods/mirror.cc:130 apt-pkg/acquire.cc:500
#: apt-pkg/acquire.cc:525 apt-pkg/clean.cc:49 apt-pkg/clean.cc:67
#: apt-pkg/clean.cc:130 apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:201
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:235
#, c-format
msgid "Unable to change to %s"
msgstr "Kan %s niet veranderen"

#. FIXME: fallback to a default mirror here instead
#. and provide a config option to define that default
#: methods/mirror.cc:280
#, c-format
msgid "No mirror file '%s' found "
msgstr "Geen spiegelbestand '%s' gevonden "

#. FIXME: fallback to a default mirror here instead
#. and provide a config option to define that default
#: methods/mirror.cc:287
#, c-format
msgid "Can not read mirror file '%s'"
msgstr "Kan spiegelbestand '%s' niet lezen"

#: methods/mirror.cc:315
#, c-format
msgid "No entry found in mirror file '%s'"
msgstr "Geen vermelding gevonden in spiegelbestand '%s'"

#: methods/mirror.cc:445
#, c-format
msgid "[Mirror: %s]"
msgstr "[Spiegelserver: %s]"

#: methods/rsh.cc:102 ftparchive/multicompress.cc:171
msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
msgstr "Aanmaken van IPC-pijp naar subproces is mislukt"

#: methods/rsh.cc:343
msgid "Connection closed prematurely"
msgstr "Verbinding werd voortijdig afgebroken"

#: dselect/install:33
msgid "Bad default setting!"
msgstr "Foute standaardinstelling!"

#: dselect/install:52 dselect/install:84 dselect/install:88 dselect/install:95
#: dselect/install:106 dselect/update:45
msgid "Press enter to continue."
msgstr "Druk 'enter' om door te gaan."

#: dselect/install:92
msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
msgstr "Wilt u alle eerder opgehaalde '.deb'-bestanden verwijderen?"

# Note to translators: The following four messages belong together. It doesn't
# matter where sentences start, but it has to fit in just these four lines, and
# at only 80 characters per line, if possible.
#: dselect/install:102
msgid "Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed"
msgstr ""
"Er zijn fouten opgetreden tijdens het uitpakken. Geïnstalleerde pakketten"

#: dselect/install:103
msgid "will be configured. This may result in duplicate errors"
msgstr "worden geconfigureerd. Hierbij kunnen fouten meerdere malen optreden"

#: dselect/install:104
msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
msgstr ""
"of veroorzaakt worden door niet-voldane vereisten. Dit is O.K., enkel de "
"fouten"

#: dselect/install:105
msgid ""
"above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
msgstr ""
"boven dit bericht zijn belangrijk. U dient ze op te lossen en de opdracht [I]"
"nstall opnieuw uit te voeren"

#: dselect/update:30
msgid "Merging available information"
msgstr "De beschikbare informatie wordt samengevoegd"

#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:224
msgid ""
"Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info\n"
"from debian packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h  This help text\n"
" -t  Set the temp dir\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Gebruik: apt-extracttemplates bestand1 [bestand2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates is een hulpmiddel om configuratie- en "
"sjablooninformatie uit Debian pakketten te halen.\n"
"\n"
"Opties:\n"
" -h  Deze hulptekst\n"
" -t  Stel de tijdelijke map in\n"
" -c=? Lees dit configuratiebestand\n"
" -o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp\n"

#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:254
#, c-format
msgid "Unable to mkstemp %s"
msgstr "Kan tijdelijk bestand %s niet aanmaken"

#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:259 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1400
#, c-format
msgid "Unable to write to %s"
msgstr "Kan niet naar %s schrijven"

#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:300
msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
msgstr "Kan versie van debconf niet bepalen. Is debconf geïnstalleerd?"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:187 ftparchive/apt-ftparchive.cc:371
msgid "Package extension list is too long"
msgstr "Pakket-extensielijst is te lang"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:189 ftparchive/apt-ftparchive.cc:206
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:229 ftparchive/apt-ftparchive.cc:283
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:297 ftparchive/apt-ftparchive.cc:319
#, c-format
msgid "Error processing directory %s"
msgstr "Fout bij het verwerken van map %s"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:281
msgid "Source extension list is too long"
msgstr "Bron-extensielijst is te lang"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:401
msgid "Error writing header to contents file"
msgstr "Fout bij het wegschrijven van de koptekst naar het inhoudsbestand"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:431
#, c-format
msgid "Error processing contents %s"
msgstr "Fout bij het verwerken van de inhoud van %s"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:626
msgid ""
"Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
"Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
"     sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
"     contents path\n"
"     release path\n"
"     generate config [groups]\n"
"     clean config\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
"many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
"for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
"Package file contains the contents of all the control fields from\n"
"each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
"is supported to force the value of Priority and Section.\n"
"\n"
"Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
"The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
"\n"
"The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
"tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
"override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
"appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
"Debian archive:\n"
"  apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
"        dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h  This help text\n"
" --md5 Control MD5 generation\n"
" -s=? Source override file\n"
" -q  Quiet\n"
" -d=? Select the optional caching database\n"
" --no-delink Enable delinking debug mode\n"
" --contents Control contents file generation\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option"
msgstr ""
"Gebruik: apt-ftparchive [opties] opdracht\n"
"Opdrachten: packages <pad naar .deb's> [voorrangsbestand [padprefix]]\n"
"      sources <pad naar .dsc's> [voorrangsbestand [padprefix]]\n"
"      contents <pad>\n"
"      release <pad>\n"
"      generate config [groepen]\n"
"      clean config\n"
"\n"
"Met apt-ftparchive genereert index bestanden voor Debian archieven.\n"
"Het ondersteunt verschillende aanmaakstijlen variërend van volledig \n"
"automatisch tot een functionele vervanging van dpkg-scanpackages en \n"
"dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive genereert pakketbestanden van een boom met .debs.\n"
"Het bestand Package bevat de inhoud van alle 'control'-velden van elk\n"
"pakket alsook de MD5-hash en de bestandsgrootte. Via een voorrangsbestand\n"
"kunnen de waardes van de 'Priority'- en 'Section'-velden afgedwongen\n"
"worden.\n"
"\n"
"Op overeenkomstige wijze genereert apt-ftparchive de 'Sources'-bestanden\n"
"van een boom met .dscs. De '--source-override'-optie kan gebruikt worden\n"
"om een voorrangsbestand voor bronpakketten te specificeren.\n"
"\n"
"De 'packages' en 'sources' opdrachten dienen uitgevoerd te worden \n"
"in de basismap van de boom. Het pad naar de .deb's dient te verwijzen\n"
"naar het startpunt van de recursieve zoekopdracht en een voorrangsbestand\n"
"dient de voorrangsvlaggen te bevatten. Padprefix wordt toegevoegd\n"
"aan het 'filename'-veld indien dit aanwezig is. Een praktijkvoorbeeld\n"
"uit het Debian-archief:\n"
"  apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
"        dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Opties:\n"
" -h     Deze hulptekst\n"
" --md5    Beheer het aanmaken van de MD5\n"
" -s=?    Bronvoorrangsbestand\n"
" -q     Stille uitvoer\n"
" -d=?    Selecteert de optionele caching database\n"
" --no-delink Schakelt de debug-modus voor delinking in\n"
" --contents Beheer het aanmaken van het inhoudsbestand\n"
" -c=?    Lees dit configuratiebestand in\n"
" -o=?    Stel een willekeurige configuratie optie in"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:822
msgid "No selections matched"
msgstr "Geen van de selecties kwam overeen"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:907
#, c-format
msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
msgstr "Sommige bestanden zijn niet aanwezig in de pakketbestandsgroep '%s'"

#: ftparchive/cachedb.cc:65
#, c-format
msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
msgstr "DB is beschadigd, bestand hernoemd naar %s.old"

#: ftparchive/cachedb.cc:83
#, c-format
msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
msgstr "DB is verouderd, opwaardering van %s wordt geprobeerd"

#: ftparchive/cachedb.cc:94
msgid ""
"DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please "
"remove and re-create the database."
msgstr ""
"DB-formaat is ongeldig. Als u opgewaardeerd heeft van een oudere versie van "
"apt, dient u de database te verwijderen en opnieuw aan te maken."

#: ftparchive/cachedb.cc:99
#, c-format
msgid "Unable to open DB file %s: %s"
msgstr "Kan het DB-bestand %s niet openen: %s"

#: ftparchive/cachedb.cc:182 apt-inst/extract.cc:186 apt-inst/extract.cc:199
#: apt-inst/extract.cc:216
#, c-format
msgid "Failed to stat %s"
msgstr "Opvragen van de status van %s is mislukt"

#: ftparchive/cachedb.cc:332
msgid "Failed to read .dsc"
msgstr "Lezen van .dsc is mislukt"

#: ftparchive/cachedb.cc:365
msgid "Archive has no control record"
msgstr "Archief heeft geen 'control'-record"

#: ftparchive/cachedb.cc:594
msgid "Unable to get a cursor"
msgstr "Kan geen cursor verkrijgen"

#: ftparchive/writer.cc:91
#, c-format
msgid "W: Unable to read directory %s\n"
msgstr "W: Kon map %s niet lezen\n"

#: ftparchive/writer.cc:96
#, c-format
msgid "W: Unable to stat %s\n"
msgstr "W: Kon de status van %s niet opvragen\n"

#: ftparchive/writer.cc:152
msgid "E: "
msgstr "F: "

#: ftparchive/writer.cc:154
msgid "W: "
msgstr "W: "

#: ftparchive/writer.cc:161
msgid "E: Errors apply to file "
msgstr "F: Er zijn fouten van toepassing op het bestand "

#: ftparchive/writer.cc:179 ftparchive/writer.cc:211
#, c-format
msgid "Failed to resolve %s"
msgstr "Oplossen van %s is mislukt"

#: ftparchive/writer.cc:192
msgid "Tree walking failed"
msgstr "Doorlopen boomstructuur is mislukt"

#: ftparchive/writer.cc:219
#, c-format
msgid "Failed to open %s"
msgstr "Openen van %s is mislukt"

#: ftparchive/writer.cc:278
#, c-format
msgid " DeLink %s [%s]\n"
msgstr " DeLink %s [%s]\n"

#: ftparchive/writer.cc:286
#, c-format
msgid "Failed to readlink %s"
msgstr "Opdracht readlink %s is mislukt"

#: ftparchive/writer.cc:290
#, c-format
msgid "Failed to unlink %s"
msgstr "Ontkoppelen van %s is mislukt"

#: ftparchive/writer.cc:298
#, c-format
msgid "*** Failed to link %s to %s"
msgstr "*** Koppelen van %s aan %s is mislukt"

#: ftparchive/writer.cc:308
#, c-format
msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
msgstr " DeLink-limiet van %sB bereikt.\n"

#: ftparchive/writer.cc:417
msgid "Archive had no package field"
msgstr "Archief heeft geen 'package'-veld"

#: ftparchive/writer.cc:425 ftparchive/writer.cc:692
#, c-format
msgid " %s has no override entry\n"
msgstr " %s heeft geen voorrangsingang\n"

#: ftparchive/writer.cc:493 ftparchive/writer.cc:848
#, c-format
msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
msgstr " %s beheerder is %s, niet %s\n"

#: ftparchive/writer.cc:706
#, c-format
msgid " %s has no source override entry\n"
msgstr " %s heeft geen voorrangsingang voor bronpakketten\n"

#: ftparchive/writer.cc:710
#, c-format
msgid " %s has no binary override entry either\n"
msgstr " %s heeft ook geen voorrangsingang voor binaire pakketten\n"

#: ftparchive/contents.cc:351 ftparchive/contents.cc:382
msgid "realloc - Failed to allocate memory"
msgstr "realloc - Geheugentoewijzing is mislukt"

#: ftparchive/override.cc:38 ftparchive/override.cc:142
#, c-format
msgid "Unable to open %s"
msgstr "Kan %s niet openen"

#. skip spaces
#. find end of word
#: ftparchive/override.cc:68
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %llu (%s)"
msgstr "Niet juist gevormde voorrangsingang %s op regel %llu (%s)"

#: ftparchive/override.cc:127 ftparchive/override.cc:201
#, c-format
msgid "Failed to read the override file %s"
msgstr "Lezen van het voorrangsbestand %s is mislukt"

#: ftparchive/override.cc:166
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %llu #1"
msgstr "Niet juist gevormde voorrangsingang %s op regel %llu #1"

#: ftparchive/override.cc:178
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %llu #2"
msgstr "Niet juist gevormde voorrangsingang %s op regel %llu #2"

#: ftparchive/override.cc:191
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %llu #3"
msgstr "Niet juist gevormde voorrangsingang %s op regel %llu #3"

#: ftparchive/multicompress.cc:73
#, c-format
msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
msgstr "Onbekend compressie-algoritme '%s'"

#: ftparchive/multicompress.cc:103
#, c-format
msgid "Compressed output %s needs a compression set"
msgstr "Gecomprimeerde uitvoer %s vereist dat een compressie ingesteld is"

#: ftparchive/multicompress.cc:192
msgid "Failed to create FILE*"
msgstr "Aanmaken van FILE* is mislukt"

#: ftparchive/multicompress.cc:195
msgid "Failed to fork"
msgstr "Vorken van proces is mislukt"

#: ftparchive/multicompress.cc:209
msgid "Compress child"
msgstr "Comprimeer kind"

#: ftparchive/multicompress.cc:232
#, c-format
msgid "Internal error, failed to create %s"
msgstr "Interne fout, aanmaken van %s is mislukt"

#: ftparchive/multicompress.cc:305
msgid "IO to subprocess/file failed"
msgstr "IO naar subproces/bestand is mislukt"

#: ftparchive/multicompress.cc:343
msgid "Failed to read while computing MD5"
msgstr "Lezen tijdens het berekenen van de MD5 is mislukt"

#: ftparchive/multicompress.cc:359
#, c-format
msgid "Problem unlinking %s"
msgstr "Probleem bij het ontkoppelen van %s"

#: ftparchive/multicompress.cc:374 apt-inst/extract.cc:194
#, c-format
msgid "Failed to rename %s to %s"
msgstr "Hernoemen van %s naar %s is mislukt"

#: cmdline/apt-internal-solver.cc:49
msgid ""
"Usage: apt-internal-solver\n"
"\n"
"apt-internal-solver is an interface to use the current internal\n"
"like an external resolver for the APT family for debugging or alike\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -q Loggable output - no progress indicator\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Gebruik: apt-internal-solver\n"
"\n"
"apt--internal-solver is een interface om voor de APT-familie de actuele\n"
"interne oplosser als een externe te gebruiken voor debugging e.d.\n"
"\n"
"Opties:\n"
" -h  Deze hulptekst.\n"
" -t  Logbare uitvoer - geen voortgangsaanduiding\n"
" -c=? Lees dit configuratiebestand\n"
" -o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp\n"

#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:89
msgid "Unknown package record!"
msgstr "Onbekend pakketrecord!"

#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:153
msgid ""
"Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is used\n"
"to indicate what kind of file it is.\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h  This help text\n"
" -s  Use source file sorting\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Gebruik: apt-sortpkgs [opties] bestand1 [bestand2 ...]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs is een simpel hulpmiddel om pakketbestanden te sorteren.\n"
"De -s optie wordt gebruikt om aan te geven om welk soort bestand het gaat.\n"
"\n"
"Opties:\n"
" -h  Deze hulptekst\n"
" -s  Sorteer bronbestanden\n"
" -c=? Lees dit configuratiebestand\n"
" -o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp\n"

#: apt-inst/dirstream.cc:42 apt-inst/dirstream.cc:49 apt-inst/dirstream.cc:54
#, c-format
msgid "Failed to write file %s"
msgstr "Wegschrijven van bestand %s is mislukt"

#: apt-inst/dirstream.cc:105
#, c-format
msgid "Failed to close file %s"
msgstr "Sluiten van bestand %s is mislukt"

#: apt-inst/extract.cc:101 apt-inst/extract.cc:172
#, c-format
msgid "The path %s is too long"
msgstr "Het pad %s is te lang"

#: apt-inst/extract.cc:132
#, c-format
msgid "Unpacking %s more than once"
msgstr "%s wordt meer dan eens uitgepakt"

#: apt-inst/extract.cc:142
#, c-format
msgid "The directory %s is diverted"
msgstr "De map %s is al omgeleid"

#: apt-inst/extract.cc:152
#, c-format
msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
msgstr "Het pakket probeert om weg te schrijven naar het omleidingsdoel %s/%s"

#: apt-inst/extract.cc:162 apt-inst/extract.cc:306
msgid "The diversion path is too long"
msgstr "Het omleidingspad is te lang"

#: apt-inst/extract.cc:249
#, c-format
msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
msgstr "De map %s wordt vervangen door een niet-map"

#: apt-inst/extract.cc:289
msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
msgstr "Vinden van de knoop in de hash-emmer is mislukt"

#: apt-inst/extract.cc:293
msgid "The path is too long"
msgstr "Het pad is te lang"

#: apt-inst/extract.cc:421
#, c-format
msgid "Overwrite package match with no version for %s"
msgstr "Pakket-overeenkomst wordt overschreven zonder een versie voor %s"

#: apt-inst/extract.cc:438
#, c-format
msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
msgstr "Het bestand %s/%s overschrijft het bestand van pakket %s"

#: apt-inst/extract.cc:498
#, c-format
msgid "Unable to stat %s"
msgstr "Kan de status van %s niet opvragen"

#: apt-inst/filelist.cc:380
msgid "DropNode called on still linked node"
msgstr "DropNode werd aangeroepen voor een nog steeds aangekoppeld punt"

#: apt-inst/filelist.cc:412
msgid "Failed to locate the hash element!"
msgstr "Situeren van het hash-element is mislukt!"

#: apt-inst/filelist.cc:459
msgid "Failed to allocate diversion"
msgstr "Toewijzen van de omleiding is mislukt"

#: apt-inst/filelist.cc:464
msgid "Internal error in AddDiversion"
msgstr "Interne fout in AddDiversion"

#: apt-inst/filelist.cc:477
#, c-format
msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
msgstr "Er wordt gepoogd om de omleiding %s -> %s en %s/%s te overschrijven"

#: apt-inst/filelist.cc:506
#, c-format
msgid "Double add of diversion %s -> %s"
msgstr "Dubbele toevoeging van de omleiding %s -> %s"

#: apt-inst/filelist.cc:549
#, c-format
msgid "Duplicate conf file %s/%s"
msgstr "Dubbel configuratiebestand %s/%s"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:76
msgid "Invalid archive signature"
msgstr "Ongeldige archiefondertekening"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:84
msgid "Error reading archive member header"
msgstr "Fout bij het lezen van de koptekst van het archiefonderdeel"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:96
#, c-format
msgid "Invalid archive member header %s"
msgstr "Ongeldige koptekst voor archiefonderdeel %s"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:108
msgid "Invalid archive member header"
msgstr "Ongeldige koptekst in archiefonderdeel"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:137
msgid "Archive is too short"
msgstr "Archief is te kort"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:141
msgid "Failed to read the archive headers"
msgstr "Lezen van de archiefkopteksten is mislukt"

#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:124
msgid "Failed to create pipes"
msgstr "Aanmaken van pijpen is mislukt"

#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:151
msgid "Failed to exec gzip "
msgstr "Uitvoeren van gzip is mislukt "

#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:188 apt-inst/contrib/extracttar.cc:218
msgid "Corrupted archive"
msgstr "Beschadigd archief"

#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:203
msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
msgstr "Tar controlesom klopt niet, het pakket is beschadigd"

#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:308
#, c-format
msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
msgstr "Onbekend TAR-kopteksttype %u, onderdeel %s"

#: apt-inst/deb/debfile.cc:47 apt-inst/deb/debfile.cc:54
#: apt-inst/deb/debfile.cc:63
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
msgstr "Dit is geen geldig DEB-archief, het onderdeel '%s' mankeert"

#: apt-inst/deb/debfile.cc:132
#, c-format
msgid "Internal error, could not locate member %s"
msgstr "Interne fout, kon onderdeel %s niet vinden"

#: apt-inst/deb/debfile.cc:227
msgid "Unparsable control file"
msgstr "Niet-ontleedbaar 'control'-bestand"

#: apt-pkg/acquire.cc:87 apt-pkg/cdrom.cc:829
#, c-format
msgid "List directory %spartial is missing."
msgstr "Lijstmap %spartial is afwezig."

#: apt-pkg/acquire.cc:91
#, c-format
msgid "Archives directory %spartial is missing."
msgstr "Archiefmap %spartial is afwezig."

#: apt-pkg/acquire.cc:99
#, c-format
msgid "Unable to lock directory %s"
msgstr "Kan de map %s niet vergrendelen"

#: apt-pkg/acquire.cc:490 apt-pkg/clean.cc:39
#, c-format
msgid "Clean of %s is not supported"
msgstr "Opschonen van %s wordt niet ondersteund"

#. only show the ETA if it makes sense
#. two days
#: apt-pkg/acquire.cc:902
#, c-format
msgid "Retrieving file %li of %li (%s remaining)"
msgstr "Bestand %li van %li wordt opgehaald (nog %s te gaan)"

#: apt-pkg/acquire.cc:904
#, c-format
msgid "Retrieving file %li of %li"
msgstr "Bestand %li van %li wordt opgehaald"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:148 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:2047
#, c-format
msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
msgstr "het hernoemen is mislukt, %s (%s -> %s)."

#: apt-pkg/acquire-item.cc:163
msgid "Hash Sum mismatch"
msgstr "Hash-som komt niet overeen"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:168
msgid "Size mismatch"
msgstr "Grootte komt niet overeen"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:173
msgid "Invalid file format"
msgstr "Ongeldig bestandsformaat"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:1573
#, c-format
msgid ""
"Unable to find expected entry '%s' in Release file (Wrong sources.list entry "
"or malformed file)"
msgstr ""
"Kon de verwachte regel '%s' in het Release-bestand niet vinden (Foute regel "
"in het bestand sources.list of bestand in een ongeldig formaat)"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:1589
#, c-format
msgid "Unable to find hash sum for '%s' in Release file"
msgstr "Kon de hash-som voor '%s' niet vinden in het Release-bestand"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:1631
msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
msgstr ""
"Er zijn geen publieke sleutels beschikbaar voor de volgende sleutel-ID's:\n"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:1669
#, c-format
msgid ""
"Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this "
"repository will not be applied."
msgstr ""
"Het Release-bestand voor %s is vervallen (ongeldig sinds %s). Bijwerkingen "
"voor deze pakketbron zullen niet uitgevoerd worden."

#: apt-pkg/acquire-item.cc:1691
#, c-format
msgid "Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)"
msgstr "Conflicterende distributie: %s (verwachtte %s, maar kreeg %s)"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:1721
#, c-format
msgid ""
"An error occurred during the signature verification. The repository is not "
"updated and the previous index files will be used. GPG error: %s: %s\n"
msgstr ""
"Er is een fout opgetreden bij de handtekeningcontrole. De pakketbron is niet "
"bijgewerkt en de oude indexbestanden zullen worden gebruikt. GPG-fout: %s: "
"%s\n"

#. Invalid signature file, reject (LP: #346386) (Closes: #627642)
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1731 apt-pkg/acquire-item.cc:1736
#, c-format
msgid "GPG error: %s: %s"
msgstr "GPG-fout: %s: %s"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:1859
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
"to manually fix this package. (due to missing arch)"
msgstr ""
"Er kon geen bestand gevonden worden voor pakket %s. Dit kan betekenen dat u "
"dit pakket handmatig moet repareren (wegens ontbrekende architectuur)"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:1925
#, c-format
msgid "Can't find a source to download version '%s' of '%s'"
msgstr "Kan geen bron vinden om versie '%s' van '%s' op te halen"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:1983
#, c-format
msgid ""
"The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgstr ""
"De pakketindex-bestanden zijn beschadigd. Er is geen 'Filename:'-veld voor "
"pakket %s."

#: apt-pkg/acquire-worker.cc:116
#, c-format
msgid "The method driver %s could not be found."
msgstr "Het methodestuurprogramma %s kon niet gevonden worden."

#: apt-pkg/acquire-worker.cc:118
#, c-format
msgid "Is the package %s installed?"
msgstr "Is het pakket %s geïnstalleerd?"

#: apt-pkg/acquire-worker.cc:169
#, c-format
msgid "Method %s did not start correctly"
msgstr "Methode %s startte niet op de juiste manier"

#: apt-pkg/acquire-worker.cc:455
#, c-format
msgid "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press enter."
msgstr ""
"Gelieve de schijf met label '%s' in het station '%s' te plaatsen en op "
"'enter' te drukken."

#: apt-pkg/algorithms.cc:265
#, c-format
msgid ""
"The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
msgstr ""
"Pakket %s moet opnieuw geïnstalleerd worden, maar er kan geen archief voor "
"gevonden worden."

#: apt-pkg/algorithms.cc:1086
msgid ""
"Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
"held packages."
msgstr ""
"Fout, pkgProblemResolver::Resolve leverde defecten op. Dit kan veroorzaakt "
"worden door vastgehouden pakketten."

#: apt-pkg/algorithms.cc:1088
msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
msgstr "Kan problemen niet verhelpen, u houdt defecte pakketten vast."

#: apt-pkg/cachefile.cc:94
msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
msgstr ""
"De pakketlijsten of het statusbestand konden of niet ontleed, of niet "
"geopend worden."

#: apt-pkg/cachefile.cc:98
msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
msgstr ""
"U kunt misschien 'apt-get update' uitvoeren om deze problemen te verhelpen"

#: apt-pkg/cachefile.cc:116
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "De lijst van bronnen kon niet gelezen worden."

#: apt-pkg/cacheset.cc:489
#, c-format
msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Release '%s' voor '%s' is niet gevonden"

#: apt-pkg/cacheset.cc:492
#, c-format
msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Versie '%s' voor '%s' is niet gevonden"

#: apt-pkg/cacheset.cc:603
#, c-format
msgid "Couldn't find task '%s'"
msgstr "Kon taak '%s' niet vinden"

#: apt-pkg/cacheset.cc:609
#, c-format
msgid "Couldn't find any package by regex '%s'"
msgstr "Kon geen enkel pakket vinden via regex '%s'"

#: apt-pkg/cacheset.cc:615
#, c-format
msgid "Couldn't find any package by glob '%s'"
msgstr "Kon geen enkel pakket vinden via glob '%s'"

#: apt-pkg/cacheset.cc:626
#, c-format
msgid "Can't select versions from package '%s' as it is purely virtual"
msgstr ""
"Kan geen versies selecteren voor pakket '%s' omdat het puur virtueel is"

#: apt-pkg/cacheset.cc:633 apt-pkg/cacheset.cc:640
#, c-format
msgid ""
"Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has "
"neither of them"
msgstr ""
"Kan noch de geïnstalleerde, noch de kandidaat-versie van het pakket '%s' "
"selecteren omdat geen van beide er zijn"

#: apt-pkg/cacheset.cc:647
#, c-format
msgid "Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual"
msgstr ""
"Kan de nieuwste versie van het pakket '%s' niet selecteren omdat het puur "
"virtueel is"

#: apt-pkg/cacheset.cc:655
#, c-format
msgid "Can't select candidate version from package %s as it has no candidate"
msgstr ""
"Kan de kandidaat-versie van het pakket %s niet selecteren omdat het geen "
"kandidaat heeft"

#: apt-pkg/cacheset.cc:663
#, c-format
msgid "Can't select installed version from package %s as it is not installed"
msgstr ""
"Kan de geïnstalleerde versie van het pakket %s niet selecteren omdat het "
"niet geïnstalleerd is"

#: apt-pkg/cdrom.cc:497 apt-pkg/sourcelist.cc:347
#, c-format
msgid "Line %u too long in source list %s."
msgstr "Regel %u van de bronlijst %s is te lang."

#: apt-pkg/cdrom.cc:571
msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
msgstr "Cd-rom wordt afgekoppeld...\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:586
#, c-format
msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
msgstr "Er wordt gebruik gemaakt van cd-romaankoppelpunt %s\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:599
msgid "Waiting for disc...\n"
msgstr "Er wordt gewacht op de schijf...\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:609
msgid "Mounting CD-ROM...\n"
msgstr "Cd-rom wordt aangekoppeld...\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:620
msgid "Identifying... "
msgstr "Identificatie..."

#: apt-pkg/cdrom.cc:662
#, c-format
msgid "Stored label: %s\n"
msgstr "Opgeslagen label: %s \n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:680
msgid "Scanning disc for index files...\n"
msgstr "De schijf wordt gescand op indexbestanden...\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:734
#, c-format
msgid ""
"Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and "
"%zu signatures\n"
msgstr ""
"Er zijn %zu pakket-indexen, %zu bron-indexen, %zu vertalingsindexen, en %zu "
"handtekeningen gevonden\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:744
msgid ""
"Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the "
"wrong architecture?"
msgstr ""
"Kan geen Package-bestanden vinden. Is dit misschien geen Debian schijf, of "
"de verkeerde architectuur?"

#: apt-pkg/cdrom.cc:771
#, c-format
msgid "Found label '%s'\n"
msgstr "Label '%s' gevonden\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:800
msgid "That is not a valid name, try again.\n"
msgstr "Dat is een ongeldige naam. Gelieve opnieuw te proberen.\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:817
#, c-format
msgid ""
"This disc is called: \n"
"'%s'\n"
msgstr ""
"Deze schijf heet:\n"
"'%s'\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:819
msgid "Copying package lists..."
msgstr "Pakketlijsten worden gekopieerd..."

#: apt-pkg/cdrom.cc:863
msgid "Writing new source list\n"
msgstr "Nieuwe bronlijst wordt weggeschreven\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:874
msgid "Source list entries for this disc are:\n"
msgstr "Bronlijst-elementen voor deze schijf zijn:\n"

#: apt-pkg/clean.cc:64
#, c-format
msgid "Unable to stat %s."
msgstr "Kan de status van %s niet opvragen."

#: apt-pkg/depcache.cc:138 apt-pkg/depcache.cc:167
msgid "Building dependency tree"
msgstr "Boom van vereisten wordt opgebouwd"

#: apt-pkg/depcache.cc:139
msgid "Candidate versions"
msgstr "Kandidaat-versies"

#: apt-pkg/depcache.cc:168
msgid "Dependency generation"
msgstr "Genereren van vereisten"

#: apt-pkg/depcache.cc:188 apt-pkg/depcache.cc:221 apt-pkg/depcache.cc:225
msgid "Reading state information"
msgstr "De statusinformatie wordt gelezen"

#: apt-pkg/depcache.cc:250
#, c-format
msgid "Failed to open StateFile %s"
msgstr "Openen van StateFile %s is mislukt"

#: apt-pkg/depcache.cc:256
#, c-format
msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
msgstr "Wegschrijven van tijdelijke StateFile %s is mislukt"

#: apt-pkg/edsp.cc:52 apt-pkg/edsp.cc:78
msgid "Send scenario to solver"
msgstr "Scenario naar de oplosser sturen"

#: apt-pkg/edsp.cc:241
msgid "Send request to solver"
msgstr "Verzoek naar de oplosser sturen"

#: apt-pkg/edsp.cc:320
msgid "Prepare for receiving solution"
msgstr "Instellen op het ontvangen van een oplossing"

#: apt-pkg/edsp.cc:327
msgid "External solver failed without a proper error message"
msgstr "Externe oplosser faalde zonder passende foutmelding"

#: apt-pkg/edsp.cc:619 apt-pkg/edsp.cc:622 apt-pkg/edsp.cc:627
msgid "Execute external solver"
msgstr "Externe oplosser uitvoeren"

#: apt-pkg/indexcopy.cc:236 apt-pkg/indexcopy.cc:773
#, c-format
msgid "Wrote %i records.\n"
msgstr "%i records weggeschreven.\n"

#: apt-pkg/indexcopy.cc:238 apt-pkg/indexcopy.cc:775
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
msgstr "%i records weggeschreven met %i ontbrekende bestanden.\n"

#: apt-pkg/indexcopy.cc:241 apt-pkg/indexcopy.cc:778
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i mismatched files\n"
msgstr "%i records weggeschreven met %i niet-overeenstemmende bestanden\n"

#: apt-pkg/indexcopy.cc:244 apt-pkg/indexcopy.cc:781
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
msgstr ""
"%i records weggeschreven met %i ontbrekende bestanden en %i niet-"
"overeenstemmende bestanden\n"

#: apt-pkg/indexcopy.cc:515
#, c-format
msgid "Can't find authentication record for: %s"
msgstr "Kan geen authenticiteitsrecord vinden voor: %s"

#: apt-pkg/indexcopy.cc:521
#, c-format
msgid "Hash mismatch for: %s"
msgstr "Hash-som komt niet overeen voor: %s"

#: apt-pkg/indexrecords.cc:78
#, c-format
msgid "Unable to parse Release file %s"
msgstr "Kon Release-bestand %s niet ontleden"

#: apt-pkg/indexrecords.cc:86
#, c-format
msgid "No sections in Release file %s"
msgstr "Geen secties in Release-bestand %s"

#: apt-pkg/indexrecords.cc:117
#, c-format
msgid "No Hash entry in Release file %s"
msgstr "Geen Hash-vermelding in Release-bestand %s"

#: apt-pkg/indexrecords.cc:130
#, c-format
msgid "Invalid 'Valid-Until' entry in Release file %s"
msgstr "Ongeldige 'Valid-Until'-vermelding in Release-bestand %s"

#: apt-pkg/indexrecords.cc:149
#, c-format
msgid "Invalid 'Date' entry in Release file %s"
msgstr "Ongeldige 'Date'-vermelding in Release-bestand %s"

#: apt-pkg/init.cc:146
#, c-format
msgid "Packaging system '%s' is not supported"
msgstr "Pakketbeheersysteem '%s' wordt niet ondersteund"

#: apt-pkg/init.cc:162
msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
msgstr "Kan geen geschikt pakketbeheersysteemtype bepalen"

#: apt-pkg/install-progress.cc:57
#, c-format
msgid "Progress: [%3i%%]"
msgstr "Voortgang: [%3i%%]"

#: apt-pkg/install-progress.cc:91 apt-pkg/install-progress.cc:174
msgid "Running dpkg"
msgstr "dpkg wordt uitgevoerd"

#: apt-pkg/packagemanager.cc:303 apt-pkg/packagemanager.cc:957
#, c-format
msgid ""
"Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf "
"under APT::Immediate-Configure for details. (%d)"
msgstr ""
"Kon onmiddellijke configuratie van '%s' niet uitvoeren. Voor details zie "
"'man 5 apt.conf', onder APT::Immediate-Configure. (%d)"

#: apt-pkg/packagemanager.cc:550 apt-pkg/packagemanager.cc:580
#, c-format
msgid "Could not configure '%s'. "
msgstr "Kon '%s' niet configureren. "

#: apt-pkg/packagemanager.cc:630
#, c-format
msgid ""
"This installation run will require temporarily removing the essential "
"package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
"you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
msgstr ""
"Deze installatie-aanroep vereist het tijdelijk verwijderen van het "
"essentiële pakket %s omwille van een Conflicts/Pre-Depends-lus. Dit is vaak "
"slecht, maar als u dit echt wilt doen, dan dient u de optie APT::Force-"
"LoopBreak te activeren."

#: apt-pkg/pkgcache.cc:155
msgid "Empty package cache"
msgstr "Lege pakketcache"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:161
msgid "The package cache file is corrupted"
msgstr "Het pakketcachebestand is beschadigd"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:166
msgid "The package cache file is an incompatible version"
msgstr "Het pakketcachebestand heeft een niet-compatibele versie"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:169
msgid "The package cache file is corrupted, it is too small"
msgstr "Het pakketcachebestand is beschadigd. Het is te klein"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:174
#, c-format
msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
msgstr "Deze APT ondersteunt het versienummeringssysteem '%s' niet"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:179
msgid "The package cache was built for a different architecture"
msgstr "De pakketcache was aangemaakt voor een andere architectuur"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:321
msgid "Depends"
msgstr "Vereisten"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:321
msgid "PreDepends"
msgstr "Voor-Vereisten"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:321
msgid "Suggests"
msgstr "Suggesties"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:322
msgid "Recommends"
msgstr "Aanbevelingen"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:322
msgid "Conflicts"
msgstr "Conflicteert met"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:322
msgid "Replaces"
msgstr "Vervangt"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:323
msgid "Obsoletes"
msgstr "Doet in onbruik geraken"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:323
msgid "Breaks"
msgstr "Breekt"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:323
msgid "Enhances"
msgstr "Vult aan"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:334
msgid "important"
msgstr "belangrijk"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:334
msgid "required"
msgstr "noodzakelijk"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:334
msgid "standard"
msgstr "standaard"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:335
msgid "optional"
msgstr "optioneel"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:335
msgid "extra"
msgstr "extra"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:93
msgid "Cache has an incompatible versioning system"
msgstr "Cache heeft een niet-compatibel versienummeringssysteem"

#. TRANSLATOR: The first placeholder is a package name,
#. the other two should be copied verbatim as they include debug info
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:224 apt-pkg/pkgcachegen.cc:234
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:300 apt-pkg/pkgcachegen.cc:327
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:340 apt-pkg/pkgcachegen.cc:382
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:386 apt-pkg/pkgcachegen.cc:403
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:411 apt-pkg/pkgcachegen.cc:415
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:419 apt-pkg/pkgcachegen.cc:440
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:479 apt-pkg/pkgcachegen.cc:517
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:524 apt-pkg/pkgcachegen.cc:555
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:569
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (%s%d)"
msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (%s%d)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:257
msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
msgstr ""
"Wauw, u heeft het maximum aantal pakketnamen dat deze APT aankan "
"overschreden."

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:260
msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
msgstr ""
"Wauw, u heeft het maximum aantal versies dat deze APT aankan overschreden."

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:263
msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
msgstr ""
"Wauw, u heeft het maximum aantal beschrijvingen dat deze APT aankan "
"overschreden."

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:266
msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
msgstr ""
"Wauw, u heeft het maximum aantal afhankelijkheden dat deze APT aankan "
"overschreden."

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:576
#, c-format
msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
msgstr ""
"Pakket %s %s werd niet gevonden bij het verwerken van de "
"bestandsafhankelijkheden"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1211
#, c-format
msgid "Couldn't stat source package list %s"
msgstr "Kon de status van de bronpakketlijst %s niet opvragen"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1299 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1403
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1409 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1566
msgid "Reading package lists"
msgstr "Pakketlijsten worden ingelezen"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1316
msgid "Collecting File Provides"
msgstr "Voorziene bestanden worden verzameld"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1508 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1515
msgid "IO Error saving source cache"
msgstr "Invoer/Uitvoer-fout tijdens wegschrijven bron-cache"

#: apt-pkg/pkgrecords.cc:38
#, c-format
msgid "Index file type '%s' is not supported"
msgstr "Indexbestand van type '%s' wordt niet ondersteund"

#: apt-pkg/policy.cc:83
#, c-format
msgid ""
"The value '%s' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not "
"available in the sources"
msgstr ""
"Een waarde '%s' voor APT::Default-Release is ongeldig, aangezien een "
"dergelijke uitgave niet voorkomt in de bronnen"

#: apt-pkg/policy.cc:422
#, c-format
msgid "Invalid record in the preferences file %s, no Package header"
msgstr ""
"Ongeldig record in het voorkeurenbestand %s, 'Package'-koptekst ontbreekt"

#: apt-pkg/policy.cc:444
#, c-format
msgid "Did not understand pin type %s"
msgstr "Pintype %s wordt niet begrepen"

#: apt-pkg/policy.cc:452
msgid "No priority (or zero) specified for pin"
msgstr "Er is geen prioriteit (of nul) opgegeven voor deze pin"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:127
#, c-format
msgid "Malformed stanza %u in source list %s (URI parse)"
msgstr "Niet juist gevormd element %lu in bronlijst %s (URI-verwerking)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:170
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] unparseable)"
msgstr "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s ([optie] onbegrijpelijk)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:173
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] too short)"
msgstr "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s ([optie] te kort)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:184
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] is not an assignment)"
msgstr ""
"Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s ([%s] is geen toekenning)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:190
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] has no key)"
msgstr ""
"Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s ([%s] heeft geen sleutel)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:193
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] key %s has no value)"
msgstr ""
"Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s ([%s] sleutel %s heeft geen "
"waarde)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:206
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
msgstr "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s (URI)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:208
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
msgstr "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s (dist)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:211
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
msgstr "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s (URI-verwerking)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:217
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (absolute dist)"
msgstr "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s (absolute dist)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:224
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
msgstr "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s (ontleding van dist)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:335
#, c-format
msgid "Opening %s"
msgstr "%s wordt geopend"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:371
#, c-format
msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
msgstr "Niet juist gevormde regel %u in bronlijst %s (type)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:375
#, c-format
msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
msgstr "Type '%s' op regel %u in bronlijst %s is onbekend"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:416
#, c-format
msgid "Type '%s' is not known on stanza %u in source list %s"
msgstr "Type '%s' van element %u in bronlijst %s is onbekend"

#: apt-pkg/srcrecords.cc:52
msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
msgstr ""
"Uw bronnenlijst (/etc/apt/sources.list) dient tenminste één bron-URI te "
"bevatten"

#: apt-pkg/tagfile.cc:140
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (1)"
msgstr "Kon pakketbestand %s niet ontleden (1)"

#: apt-pkg/tagfile.cc:237
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (2)"
msgstr "Kon pakketbestand %s niet ontleden (2)"

#: apt-pkg/update.cc:103 apt-pkg/update.cc:105
msgid ""
"Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones "
"used instead."
msgstr ""
"Ophalen van sommige indexbestanden is mislukt. Deze zijn of genegeerd, of er "
"zijn oudere versies van gebruikt."

#: apt-pkg/vendorlist.cc:85
#, c-format
msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
msgstr "Leveranciersblok %s bevat geen vingerafdruk"

#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:65
#, c-format
msgid "Unable to stat the mount point %s"
msgstr "Kan de status van het aanhechtpunt %s niet opvragen"

#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:246
msgid "Failed to stat the cdrom"
msgstr "Opvragen van de status van de cd-rom is mislukt"

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:121
#, c-format
msgid "Command line option '%c' [from %s] is not known."
msgstr "Commandoregel-optie '%c' [van %s] is onbekend."

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:146 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:155
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:163
#, c-format
msgid "Command line option %s is not understood"
msgstr "Commandoregel-optie %s wordt niet begrepen"

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:168
#, c-format
msgid "Command line option %s is not boolean"
msgstr "Commandoregel-optie %s is niet booleaans"

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:209 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:230
#, c-format
msgid "Option %s requires an argument."
msgstr "Optie %s vereist een argument."

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:243 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:249
#, c-format
msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
msgstr ""
"Optie %s: de specificatie van het configuratie-item dient een =<waarde> te "
"bevatten."

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:278
#, c-format
msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
msgstr "Optie %s vereist een geheel getal als argument, niet '%s'"

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:309
#, c-format
msgid "Option '%s' is too long"
msgstr "Optie '%s' is te lang"

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:341
#, c-format
msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
msgstr "Betekenis van %s wordt niet begrepen, probeer 'true' of 'false'."

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:391
#, c-format
msgid "Invalid operation %s"
msgstr "Ongeldige bewerking %s"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:519
#, c-format
msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
msgstr "Onbekende type-afkorting: '%c'"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:633
#, c-format
msgid "Opening configuration file %s"
msgstr "Configuratiebestand %s wordt geopend"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:801
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
msgstr "Syntactische fout %s:%u: blok start zonder naam."

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:820
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Malformed tag"
msgstr "Syntactische fout %s:%u: verkeerd gevormde markering"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:837
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
msgstr "Syntactische fout %s:%u: extra rommel na waarde"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:877
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
msgstr ""
"Syntactische fout %s:%u: richtlijnen kunnen enkel op het hoogste niveau "
"gegeven worden"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:884
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
msgstr "Syntactische fout %s:%u: teveel geneste invoegingen"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:888 apt-pkg/contrib/configuration.cc:893
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
msgstr "Syntactische fout %s:%u: vanaf hier ingevoegd"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:897
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
msgstr "Syntactische fout %s:%u: niet-ondersteunde richtlijn '%s'"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:900
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument"
msgstr ""
"Syntactische fout %s:%u: de richtlijn 'clear' vereist een optieboom als "
"argument"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:950
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
msgstr "Syntactische fout %s:%u: extra rommel aan het einde van het bestand"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:190
#, c-format
msgid "Not using locking for read only lock file %s"
msgstr ""
"Er wordt geen vergrendeling gebruikt voor het alleen-lezen-"
"vergrendelingsbestand %s"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:195
#, c-format
msgid "Could not open lock file %s"
msgstr "Kon het vergrendelingsbestand %s niet openen"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:218
#, c-format
msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
msgstr ""
"Het via nfs aangekoppelde vergrendelingsbestand %s wordt niet vergrendeld"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:223
#, c-format
msgid "Could not get lock %s"
msgstr "Kon vergrendeling %s niet verkrijgen"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:360 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:474
#, c-format
msgid "List of files can't be created as '%s' is not a directory"
msgstr "Bestandenlijst kan niet aangemaakt worden, omdat '%s' geen map is"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:394
#, c-format
msgid "Ignoring '%s' in directory '%s' as it is not a regular file"
msgstr "Negeren van '%s' in map '%s' omdat het geen gewoon bestand is"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:412
#, c-format
msgid "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has no filename extension"
msgstr ""
"Negeren van bestand '%s' in map '%s' omdat het geen bestandsextensie heeft"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:421
#, c-format
msgid ""
"Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has an invalid filename extension"
msgstr ""
"Negeren van bestand '%s' in map '%s' omdat het een ongeldige "
"bestandsextensie heeft"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:824
#, c-format
msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
msgstr "Subproces %s ontving een segmentatiefout."

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:826
#, c-format
msgid "Sub-process %s received signal %u."
msgstr "Subproces %s ontving signaal %u."

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:830 apt-pkg/contrib/gpgv.cc:239
#, c-format
msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
msgstr "Subproces %s gaf een foutcode terug (%u)"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:832 apt-pkg/contrib/gpgv.cc:232
#, c-format
msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
msgstr "Subproces %s sloot onverwacht af"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:913
#, c-format
msgid "Problem closing the gzip file %s"
msgstr "Probleem bij het sluiten van het gzip-bestand %s"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1101
#, c-format
msgid "Could not open file %s"
msgstr "Kon het bestand %s niet openen"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1160 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1207
#, c-format
msgid "Could not open file descriptor %d"
msgstr "Kon de bestandsindicator %d niet openen"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1315
msgid "Failed to create subprocess IPC"
msgstr "Aanmaken IPC-subproces is mislukt"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1373
msgid "Failed to exec compressor "
msgstr "Uitvoeren van de compressor is mislukt "

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1514
#, c-format
msgid "read, still have %llu to read but none left"
msgstr "lezen; moet er nog %lu lezen, maar er schieten er geen meer over"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1627 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1649
#, c-format
msgid "write, still have %llu to write but couldn't"
msgstr "schrijven; de laatste %lu konden niet weggeschreven worden"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1915
#, c-format
msgid "Problem closing the file %s"
msgstr "Probleem bij het sluiten van het bestand %s"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1927
#, c-format
msgid "Problem renaming the file %s to %s"
msgstr "Probleem bij het hernoemen van het bestand %s naar %s"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1938
#, c-format
msgid "Problem unlinking the file %s"
msgstr "Probleem bij het ontkoppelen van het bestand %s"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1951
msgid "Problem syncing the file"
msgstr "Probleem bij het synchroniseren van het bestand"

#. TRANSLATOR: %s is the trusted keyring parts directory
#: apt-pkg/contrib/gpgv.cc:72
#, c-format
msgid "No keyring installed in %s."
msgstr "Geen sleutelring geïnstalleerd in %s."

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:79
msgid "Can't mmap an empty file"
msgstr "Kan systeem-aanroep mmap niet op een leeg bestand toepassen"

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:111
#, c-format
msgid "Couldn't duplicate file descriptor %i"
msgstr "Kon de bestandsindicator %i niet dupliceren"

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:119
#, c-format
msgid "Couldn't make mmap of %llu bytes"
msgstr "Kon het omslaan naar het geheugen van %llu bytes niet uitvoeren"

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:146
msgid "Unable to close mmap"
msgstr "Kan de 'mmap' niet sluiten"

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:174 apt-pkg/contrib/mmap.cc:202
msgid "Unable to synchronize mmap"
msgstr "Kan de 'mmap' niet synchronizeren"

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:290
#, c-format
msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
msgstr "Kon het omslaan naar het geheugen van %lu bytes niet uitvoeren"

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:322
msgid "Failed to truncate file"
msgstr "Afkorten van bestand is mislukt"

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:341
#, c-format
msgid ""
"Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Start. "
"Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
msgstr ""
"Onvoldoende ruimte voor Dynamische MMap. Gelieve de grootte van APT::Cache-"
"Start te verhogen. Huidige waarde: %lu. (man 5 apt.conf)"

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:446
#, c-format
msgid ""
"Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already "
"reached."
msgstr ""
"Kan het formaat van de MMap niet vergroten omdat de grens van %lu bytes al "
"is bereikt."

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:449
msgid ""
"Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user."
msgstr ""
"Kan het formaat van de MMap niet vergroten omdat het automatisch vergroten "
"door de gebruiker is uitgeschakeld."

#: apt-pkg/contrib/progress.cc:148
#, c-format
msgid "%c%s... Error!"
msgstr "%c%s... Fout!"

#: apt-pkg/contrib/progress.cc:150
#, c-format
msgid "%c%s... Done"
msgstr "%c%s... Klaar"

#: apt-pkg/contrib/progress.cc:181
msgid "..."
msgstr "..."

#. Print the spinner
#: apt-pkg/contrib/progress.cc:197
#, c-format
msgid "%c%s... %u%%"
msgstr "%c%s... %u%%"

#. d means days, h means hours, min means minutes, s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:418
#, c-format
msgid "%lid %lih %limin %lis"
msgstr "%lid %liu %limin %lis"

#. h means hours, min means minutes, s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:425
#, c-format
msgid "%lih %limin %lis"
msgstr "%liu %limin %lis"

#. min means minutes, s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:432
#, c-format
msgid "%limin %lis"
msgstr "%limin %lis"

#. s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:437
#, c-format
msgid "%lis"
msgstr "%lis"

#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:1258
#, c-format
msgid "Selection %s not found"
msgstr "Selectie %s niet gevonden"

#: apt-pkg/deb/debsystem.cc:91
#, c-format
msgid ""
"Unable to lock the administration directory (%s), is another process using "
"it?"
msgstr ""
"Kan de beheersmap (%s) niet vergrendelen. Is deze in gebruik door een ander "
"proces?"

#: apt-pkg/deb/debsystem.cc:94
#, c-format
msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
msgstr "Kan de beheersmap (%s) niet vergrendelen. Heeft u beheerdersrechten?"

#. TRANSLATORS: the %s contains the recovery command, usually
#. dpkg --configure -a
#: apt-pkg/deb/debsystem.cc:110
#, c-format
msgid ""
"dpkg was interrupted, you must manually run '%s' to correct the problem. "
msgstr ""
"dpkg werd onderbroken; voer handmatig '%s' uit om het probleem te verhelpen. "

#: apt-pkg/deb/debsystem.cc:128
msgid "Not locked"
msgstr "Niet vergrendeld"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:95
#, c-format
msgid "Installing %s"
msgstr "%s wordt geïnstalleerd"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:96 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:999
#, c-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "%s wordt geconfigureerd"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:97 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1006
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "%s wordt verwijderd"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:98
#, c-format
msgid "Completely removing %s"
msgstr "%s wordt volledig verwijderd"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:99
#, c-format
msgid "Noting disappearance of %s"
msgstr "De verdwijning van %s wordt opgemerkt"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:100
#, c-format
msgid "Running post-installation trigger %s"
msgstr "Post-installatie-trigger %s wordt uitgevoerd"

#. FIXME: use a better string after freeze
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:830
#, c-format
msgid "Directory '%s' missing"
msgstr "Map '%s' ontbreekt"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:845 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:867
#, c-format
msgid "Could not open file '%s'"
msgstr "Kon het bestand '%s' niet openen"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:992
#, c-format
msgid "Preparing %s"
msgstr "%s wordt voorbereid"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:993
#, c-format
msgid "Unpacking %s"
msgstr "%s wordt uitgepakt"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:998
#, c-format
msgid "Preparing to configure %s"
msgstr "Configuratie van %s wordt voorbereid"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1000
#, c-format
msgid "Installed %s"
msgstr "%s is geïnstalleerd"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1005
#, c-format
msgid "Preparing for removal of %s"
msgstr "Verwijderen van %s wordt voorbereid"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1007
#, c-format
msgid "Removed %s"
msgstr "%s is verwijderd"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1012
#, c-format
msgid "Preparing to completely remove %s"
msgstr "Volledig verwijderen van %s wordt voorbereid"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1013
#, c-format
msgid "Completely removed %s"
msgstr "%s is volledig verwijderd"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1069 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1124
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1150
#, c-format
msgid "Can not write log (%s)"
msgstr "Kan log (%s) niet opschrijven"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1069 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1150
msgid "Is /dev/pts mounted?"
msgstr "Is /dev/pts aangekoppeld?"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1124
msgid "Is stdout a terminal?"
msgstr "Is stdout een terminal?"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1625
msgid "Operation was interrupted before it could finish"
msgstr "Bewerking werd afgebroken vooraleer ze beëindigd was"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1687
msgid "No apport report written because MaxReports is reached already"
msgstr ""
"Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat het maximum aantal verslagen "
"(MaxReports) al is bereikt"

#. check if its not a follow up error
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1692
msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
msgstr "problemen met vereisten - wordt niet geconfigureerd"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1694
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates its a followup "
"error from a previous failure."
msgstr ""
"Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding aangeeft dat de "
"fout het gevolg is van een eerdere mislukking."

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1700
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates a disk full "
"error"
msgstr ""
"Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding als oorzaak een "
"volle schijf opgeeft."

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1707
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates a out of memory "
"error"
msgstr ""
"Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding als oorzaak "
"onvoldoende-geheugen opgeeft."

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1714 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1720
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates an issue on the "
"local system"
msgstr ""
"Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding een probleem op "
"het lokale systeem signaleert."

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1742
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates a dpkg I/O error"
msgstr ""
"Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding een fout van "
"dpkg I/O signaleert."

#, fuzzy
#~ msgid "Internal error, Upgrade broke stuff"
#~ msgstr "Interne fout, AllUpgrade heeft dingen stukgemaakt"

#~ msgid "%s not a valid DEB package."
#~ msgstr "%s is geen geldig DEB-pakket."

#~ msgid ""
#~ "Using CD-ROM mount point %s\n"
#~ "Mounting CD-ROM\n"
#~ msgstr ""
#~ "Er wordt gebruik gemaakt van CD-aankoppelpunt %s\n"
#~ "CD wordt aangekoppeld\n"

#~ msgid ""
#~ "Could not patch %s with mmap and with file operation usage - the patch "
#~ "seems to be corrupt."
#~ msgstr ""
#~ "Kon %s niet patchen met mmap of met een bestandsoperatie - de patch lijkt "
#~ "beschadigd te zijn."

#~ msgid ""
#~ "Could not patch %s with mmap (but no mmap specific fail) - the patch "
#~ "seems to be corrupt."
#~ msgstr ""
#~ "Kon %s niet patchen met mmap (maar zonder mmap-specifieke fout) - de "
#~ "patch lijkt beschadigd te zijn."

#~ msgid "Note, selecting '%s' for task '%s'\n"
#~ msgstr "Let op, '%s' wordt geselecteerd omwille van de taak '%s'\n"

#~ msgid "Note, selecting '%s' for regex '%s'\n"
#~ msgstr "Let op, '%s' wordt geselecteerd omwille van de regex '%s'\n"

#~ msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
#~ msgstr "Pakket %s is een virtueel pakket voorzien door:\n"

#~ msgid " [Not candidate version]"
#~ msgstr "[Niet de kandidaat-versie]"

#~ msgid "You should explicitly select one to install."
#~ msgstr "U dient er één expliciet te selecteren voor installatie."

#~ msgid ""
#~ "Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
#~ "This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
#~ "is only available from another source\n"
#~ msgstr ""
#~ "Pakket %s is niet beschikbaar, hoewel er naar verwezen wordt door\n"
#~ "een ander pakket. Mogelijk betekent dit dat het pakket ontbreekt,\n"
#~ "verouderd is, of enkel beschikbaar is van een andere bron\n"

#~ msgid "However the following packages replace it:"
#~ msgstr "Echter, de volgende pakketten vervangen dit:"

#~ msgid "Package '%s' has no installation candidate"
#~ msgstr "Pakket '%s' heeft geen kandidaat voor installatie"

#~ msgid "Virtual packages like '%s' can't be removed\n"
#~ msgstr "Virtuele pakketten zoals '%s' kunnen niet worden verwijderd\n"

#~ msgid "Note, selecting '%s' instead of '%s'\n"
#~ msgstr "Let op, '%s' wordt geselecteerd in plaats van '%s'\n"

#~ msgid "Ignore unavailable target release '%s' of package '%s'"
#~ msgstr "Negeer niet beschikbare doelrelease '%s' van pakket '%s'"

#~ msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
#~ msgstr ""
#~ "Dit is geen geldig DEB-archief, het bevat geen '%s', '%s', of '%s' "
#~ "onderdeel"

#~ msgid "MD5Sum mismatch"
#~ msgstr "MD5-som komt niet overeen"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you "
#~ "need to manually fix this package."
#~ msgstr ""
#~ "Er kon geen bestand gevonden worden voor pakket %s. Dit kan betekenen dat "
#~ "u dit pakket handmatig moet repareren."

#~ msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"
#~ msgstr ""
#~ "Kon logbestand niet wegschrijven, openpty() is mislukt (/dev/pts niet "
#~ "aangekoppeld?)\n"

#~ msgid "Skipping nonexistent file %s"
#~ msgstr "Niet-bestaand bestand %s wordt overgeslagen"

#~ msgid "Failed to remove %s"
#~ msgstr "Verwijderen van %s is mislukt"

#~ msgid "Unable to create %s"
#~ msgstr "Kan %s niet aanmaken"

#~ msgid "Failed to stat %sinfo"
#~ msgstr "Opvragen van de status van %sinfo is mislukt"

#~ msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
#~ msgstr ""
#~ "De 'info'- en de 'temp'-mappen dienen op hetzelfde bestandsysteem te staan"

#~ msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
#~ msgstr "Verspringen naar de beheermap %sinfo is mislukt"

#~ msgid "Internal error getting a package name"
#~ msgstr "Interne fout bij het ophalen van de pakketnaam"

#~ msgid "Reading file listing"
#~ msgstr "Bestandslijst worden ingelezen"

#~ msgid ""
#~ "Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
#~ "then make it empty and immediately re-install the same version of the "
#~ "package!"
#~ msgstr ""
#~ "Openen van het lijstbestand '%sinfo/%s' is mislukt. Als u dit bestand "
#~ "niet kunt herstellen, dient u het leeg te maken en daarna onmiddellijk "
#~ "dezelfde versie van het pakket te installeren!"

#~ msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
#~ msgstr "Lezen van lijstbestand %sinfo/%s is mislukt"

#~ msgid "Internal error getting a node"
#~ msgstr "Interne fout bij het verkrijgen van een knoop"

#~ msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
#~ msgstr "Openen van het omleidingsbestand %sdiversions is mislukt"

#~ msgid "The diversion file is corrupted"
#~ msgstr "Het pakketcachebestand is beschadigd"

#~ msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
#~ msgstr "Ongeldige regel in het omleidingsbestand: %s"

#~ msgid "Internal error adding a diversion"
#~ msgstr "Interne fout bij het toevoegen van een omleiding"

#~ msgid "The pkg cache must be initialized first"
#~ msgstr "De pakketcache dient eerst geïnitialiseerd te zijn"

#~ msgid "Failed to find a Package: header, offset %lu"
#~ msgstr "Vinden van een 'Package:'-koptekst is mislukt, regel %lu"

#~ msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
#~ msgstr "Foute 'ConfFile'-sectie in het statusbestand. Regel %lu"

#~ msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
#~ msgstr "Fout bij het parsen van de MD5. regel %lu"

#~ msgid "Couldn't change to %s"
#~ msgstr "Kon niet wijzigen naar %s"

#~ msgid "Failed to locate a valid control file"
#~ msgstr "Lokaliseren van een geldig 'control'-bestand is mislukt"

#~ msgid "Couldn't open pipe for %s"
#~ msgstr "Kon geen pijp openen voor %s"

#~ msgid "Read error from %s process"
#~ msgstr "Leesfout door proces %s"

#~ msgid "Got a single header line over %u chars"
#~ msgstr "Enkele koptekstregel ontvangen met meer dan %u karakters"

#~ msgid "Note: This is done automatic and on purpose by dpkg."
#~ msgstr "Let op: Dit wordt automatische en bewust door dpkg gedaan."

#~ msgid "Malformed override %s line %lu #1"
#~ msgstr "Misvormde voorrangsingang %s op regel %lu #1"

#~ msgid "Malformed override %s line %lu #2"
#~ msgstr "Misvormde voorrangsingang %s op regel %lu #2"

#~ msgid "Malformed override %s line %lu #3"
#~ msgstr "Misvormde voorrangsingang %s op regel %lu #3"

#~ msgid "decompressor"
#~ msgstr "decompressor"

#~ msgid "read, still have %lu to read but none left"
#~ msgstr "lees, de laatste te lezen %lu zijn niet beschikbaar"

#~ msgid "write, still have %lu to write but couldn't"
#~ msgstr "schrijf, de laatste %lu konden niet weggeschreven worden"

#~ msgid ""
#~ "Could not perform immediate configuration on already unpacked '%s'. "
#~ "Please see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details."
#~ msgstr ""
#~ "Kon onmiddelijke configuratie van reeds uitgepakte '%s' niet uitvoeren. "
#~ "Voor details zie 'man 5 apt.conf', onder APT::Immediate-Configure."

#~ msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
#~ msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (NewPackage)"

#~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
#~ msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (UsePackage1)"

#~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc1)"
#~ msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (NewFileDesc1)"

#~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
#~ msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (UsePackage2)"

#~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
#~ msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (NewFileVer1)"

#~ msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion%d)"
#~ msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (NewVersion%d)"

#~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
#~ msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (UsePackage3)"

#~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc2)"
#~ msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (NewFileDesc2)"

#~ msgid "Error occurred while processing %s (FindPkg)"
#~ msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (FindPkg)"

#~ msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
#~ msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (CollectFileProvides)"

#~ msgid "Internal error, could not locate member"
#~ msgstr "Interne fout, kon onderdeel niet vinden"

#~ msgid "Internal error, group '%s' has no installable pseudo package"
#~ msgstr "Interne fout, de groep '%s' heeft geen installeerbaar pseudopakket"

#~ msgid "Release file expired, ignoring %s (invalid since %s)"
#~ msgstr "Release-bestand is verlopen, %s (ongeldig sinds %s) wordt genegeerd"
1d0
< nslation of apt.
8a8
> # Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014.
15,17c15,17
< "PO-Revision-Date: 2011-12-05 17:10+0100\n"
< "Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
< "Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
---
> "PO-Revision-Date: 2014-11-03 00:17+0100\n"
> "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
> "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
22c22
< "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
---
> "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
79c79
< msgstr "Totaal aantal 'Voorziet'-toewijzingen "
---
> msgstr "Totaal aantal 'Voorziet'-toewijzingen: "
112c112
< msgstr "U dient precies één zoekpatroon op te geven"
---
> msgstr "U dient minstens één zoekpatroon op te geven"
116a117,118
> "Dit commando is verouderd. Gelieve in de plaats 'apt-mark showauto' te "
> "gebruiken."
129c131,132
< msgstr "Cache loopt niet synchroon, kan pakketbestand niet 'x-ref'-en"
---
> msgstr ""
> "Cache loopt niet synchroon, kruisverwijzing naar pakketbestand lukt niet"
171d173
< #, fuzzy
208d209
< "     apt-cache [opties] add bestand1 [bestand2 ...]\n"
212,213c213,214
< "apt-cache is een basaal hulpmiddel waarmee u de binaire cachebestanden\n"
< "van APT kunt manipuleren en informatie daaruit kunt opvragen.\n"
---
> "apt-cache is een basaal hulpmiddel waarmee u informatie kunt\n"
> "opvragen uit de binaire cachebestanden van APT\n"
216,232c217,231
< "  add - Voeg een pakketbestand toe aan de broncache.\n"
< "  gencaches - Bouw zowel de pakket- als de broncache.\n"
< "  showpkg - Toon algemene informatie over een enkel pakket.\n"
< "  showsrc - Toon bronrecords.\n"
< "  stats - Toon enkele basisstatistieken.\n"
< "  dump - Toon het gehele bestand in een compacte vorm.\n"
< "  dumpavail - Print een beschikbaarheidsbestand op de standaarduitvoer.\n"
< "  unmet - Toon niet-voldane vereisten.\n"
< "  search - Toon lijst met pakketten die met regexpatroon overeenkomen.\n"
< "  show - Toon een leesbaar overzicht voor het pakket.\n"
< "  showauto - Toon een lijst van automatisch geïnstalleerde pakketten.\n"
< "  depends - Toon de afhankelijkheden van een pakket.\n"
< "  rdepends - Toon de pakketten die afhankelijk zijn van een pakket.\n"
< "  pkgnames - Toon de namen van alle pakketten op het systeem.\n"
< "  dotty - Genereer pakketgrafen voor GraphViz.\n"
< "  xvcg - Genereer pakketgrafen voor xvcg.\n"
< "  policy - Toon beleidsinstellingen.\n"
---
> "  gencaches - Bouw zowel de pakket- als de broncache\n"
> "  showpkg - Toon algemene informatie over een enkel pakket\n"
> "  showsrc - Toon een rapport over de broncode\n"
> "  stats - Toon enkele basisstatistieken\n"
> "  dump - Toon het gehele bestand in een compacte vorm\n"
> "  dumpavail - Print lijst met beschikbare pakketten op de standaarduitvoer\n"
> "  unmet - Toon niet-voldane vereisten\n"
> "  search - Doorzoek pakkettenlijst a.d.h.v. een regex-patroon\n"
> "  show - Toon een leesbaar rapport over het pakket\n"
> "  depends - Toon de afhankelijkheden van een pakket\n"
> "  rdepends - Toon de pakketten die afhankelijk zijn van een pakket\n"
> "  pkgnames - Toon de namen van alle pakketten op het systeem\n"
> "  dotty - Genereer pakketschema's voor GraphViz\n"
> "  xvcg - Genereer pakketschema's voor xvcg\n"
> "  policy - Toon beleidsinstellingen\n"
240,242c239,242
< " -c=? Lees dit configuratiebestand.\n"
< " -o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp.\n"
< "Zie de man-pagina's van apt-cache(8) en apt.conf(5) voor meer informatie.\n"
---
> " -c=? Lees dit configuratiebestand\n"
> " -o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp\n"
> "Raadpleeg de man-pagina's van apt-cache(8) en apt.conf(5) voor meer "
> "informatie.\n"
265a266,271
> "Het is niet gelukt om automatisch een cd-rom te vinden, ook niet op het "
> "standaard aankoppelpunt.\n"
> "U zou de optie --cdrom kunnen proberen om het aankoppelpunt voor de cd-rom "
> "in te stellen.\n"
> "Raadpleeg 'man apt-cdrom' voor meer informatie over het automatisch "
> "detecteren van een cd-rom en het aankoppelpunt."
269c275
< msgstr "Dit proces dient herhaald te worden voor alle CD's in uw set."
---
> msgstr "Dit proces dient herhaald te worden voor alle cd's in uw set."
292c298
< "apt-config is een eenvoudig programma om het APT-configuratiebestand te "
---
> "apt-config is een eenvoudig hulpmiddel om het APT-configuratiebestand te "
297c303
< "  dump - Toon de configuratie\n"
---
> "  dump - Toon de configuratie\n"
301c307
< " -c=? Lees dit configuratiebestand.\n"
---
> " -c=? Lees dit configuratiebestand\n"
305c311
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
307c313
< msgstr "Kon geen enkel pakket vinden bij regex '%s'"
---
> msgstr "Kan geen pakket vinden voor architectuur '%s'"
310c316
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
312c318
< msgstr "Kon geen enkel pakket vinden bij regex '%s'"
---
> msgstr "Kan geen pakket '%s' vinden met versienummer '%s'"
315c321
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
317c323
< msgstr "Kon geen enkel pakket vinden bij regex '%s'"
---
> msgstr "Kan geen pakket '%s' vinden uit de uitgave '%s'"
322c328
< msgstr "'%s' wordt genomen als bronpakket in plaats van '%s'\n"
---
> msgstr "'%s' wordt als bronpakket genomen in plaats van '%s'\n"
325c331
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
327c333
< msgstr "Negeer niet beschikbare versie '%s' van pakket '%s'"
---
> msgstr "Kan versie '%s' van pakket '%s' niet vinden"
338c344
< msgstr "%s is ingesteld voor handmatige installatie.\n"
---
> msgstr "%s staat ingesteld op handmatig geïnstalleerd.\n"
343c349
< msgstr "%s is ingesteld op automatische geïnstalleerd.\n"
---
> msgstr "%s staat ingesteld op automatische geïnstalleerd.\n"
349a356,357
> "Dit commando is verouderd. Gelieve in de plaats 'apt-mark auto' en 'apt-mark "
> "manual' te gebruiken."
381c389
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
388,390c396,398
< "bzr get %s\n"
< "om de nieuwste (mogelijk nog niet uit uitgebrachte) versie van het pakket op "
< "te halen.\n"
---
> "bzr branch %s\n"
> "om de nieuwste (mogelijk nog niet uitgebrachte) bijwerkingen van het pakket "
> "op te halen.\n"
448c456
< msgstr "Gelieve na te gaan of het 'dpkg-dev'-pakket geïnstalleerd is.\n"
---
> msgstr "Gelieve na te gaan of het pakket 'dpkg-dev' geïnstalleerd is.\n"
462c470
< "U dient tenminste één pakket op te geven om de bouwvereisten van te "
---
> "U dient tenminste één pakket op te geven om er de bouwvereisten van te "
470a479,480
> "Er is geen architectuurinformatie beschikbaar voor %s. Raadpleeg apt.conf(5) "
> "APT::Architectures om dit te configureren"
483c493
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
488,489c498,499
< "De vereiste %s van pakket %s kan niet voldaan worden omdat pakket %s "
< "onvindbaar is"
---
> "De vereiste %s van %s kan niet voldaan worden omdat %s niet toegestaan is "
> "voor de pakketten van '%s'"
497,498c507
< "De vereiste %s van pakket %s kan niet voldaan worden omdat pakket %s "
< "onvindbaar is"
---
> "De vereiste %s van %s kan niet voldaan worden omdat pakket %s onvindbaar is"
504,505c513,514
< "Voldoen van Vereiste %s van pakket %s is mislukt: geïnstalleerde versie %s "
< "is te nieuw"
---
> "Voldoen van vereiste %s van %s is mislukt: geïnstalleerd pakket %s is te "
> "nieuw"
508c517
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
513,514c522,523
< "De vereiste %s van pakket %s kan niet voldaan worden omdat er geen "
< "beschikbare versies zijn van pakket %s die aan de versievereisten voldoen"
---
> "De vereiste %s van %s kan niet voldaan worden omdat de beschikbare versie "
> "van pakket %s niet aan de versievereisten voldoet"
517c526
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
522,523c531,532
< "De vereiste %s van pakket %s kan niet voldaan worden omdat pakket %s "
< "onvindbaar is"
---
> "De vereiste %s van %s kan niet voldaan worden omdat er geen geschikte versie "
> "is van pakket %s"
528c537
< msgstr "Voldoen van de vereiste %s van pakket %s is mislukt: %s"
---
> msgstr "Voldoen van de vereiste %s van %s is mislukt: %s"
540c549
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
542c551
< msgstr "Er wordt verbinding gemaakt met %s (%s)"
---
> msgstr "Logbestand met veranderingen aan %s (%s)"
549d557
< #, fuzzy
599,600c607,608
< "installeren van pakketten. De meest gebruikte opdrachten zijn 'update\n"
< "en 'install'.\n"
---
> "installeren van pakketten. De meest gebruikte opdrachten zijn\n"
> "'update' en 'install'.\n"
603c611
< "  update - Haal de huidige versie van pakketlijsten op\n"
---
> "  update - Haal een nieuwe lijst van pakketten op\n"
611,614c619,622
< "  build-dep - Installeer de pakketten vereist voor het bouwen van "
< "bronpakketten\n"
< "  dist-upgrade - Opwaardeer de distributie, zie apt-get(8)\n"
< "  dselect-upgrade - Opwaardeer volgens dselect-selecties\n"
---
> "  build-dep - Installeer de pakketten vereist voor het bouwen van een "
> "bronpakket\n"
> "  dist-upgrade - Opwaardering van de distributie, zie apt-get(8)\n"
> "  dselect-upgrade - Opwaardering volgens dselect-selecties\n"
617a626,628
> "  changelog - Haal log op van wijzigingen aan een bepaald pakket en toon "
> "die\n"
> "  download - Haal het binaire pakket op en plaats het in de werkmap\n"
622c633
< " -qq Geen uitvoer anders dan foutmeldingen\n"
---
> " -qq Geen uitvoer behalve van foutmeldingen\n"
626c637
< " -f  Probeer door te gaan als de integriteitstest faalt\n"
---
> " -f  Probeer een systeem met onvoldane afhankelijkheden te corrigeren\n"
630c641
< " -V  Toon uitgebreide versie nummers\n"
---
> " -V  Toon uitgebreide versienummers\n"
633c644
< "Zie de apt-get(8), sources.list(5) en apt.conf(5) handleidingen\n"
---
> "Raadpleeg de man-pagina's apt-get(8), sources.list(5) en apt.conf(5)\n"
635c646
< "            Deze APT heeft Super Koe kracht.\n"
---
> "            Deze APT heeft Super Koekracht.\n"
639c650
< msgstr ""
---
> msgstr "Heb een URL als argument nodig"
642d652
< #, fuzzy
644,646c654
< msgstr ""
< "U dient minstens 1 pakket op te geven waarvan de broncode opgehaald moet "
< "worden"
---
> msgstr "U dient minstens 1 paar van url/bestandsnaam op te geven"
650c658
< msgstr ""
---
> msgstr "Ophalen mislukt"
664a673,682
> "Gebruik: apt-helper [opties] opdracht\n"
> "     apt-helper [opties] download-file uri doelpad\n"
> "\n"
> "apt-helper is een intern hulpmiddel voor apt\n"
> "\n"
> "Opdrachten:\n"
> "  download-file - haal opgegeven uri op en plaats in doelpad\n"
> "  auto-detect-proxy - proxy opzoeken met behulp van apt.conf\n"
> "\n"
> "            Deze APT-helper heeft Super Koekracht."
667c685
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
669c687
< msgstr "maar het is niet geïnstalleerd"
---
> msgstr "%s kan niet gemarkeerd worden want het is niet geïnstalleerd.\n"
672c690
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
674c692
< msgstr "%s is ingesteld voor handmatige installatie.\n"
---
> msgstr "%s was reeds ingesteld als handmatig geïnstalleerd.\n"
677c695
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
679c697
< msgstr "%s is ingesteld op automatische geïnstalleerd.\n"
---
> msgstr "%s was reeds ingesteld als automatisch geïnstalleerd.\n"
682c700
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
684c702
< msgstr "%s is reeds de nieuwste versie.\n"
---
> msgstr "%s was reeds ingesteld op tegenhouden.\n"
687c705
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
689c707
< msgstr "%s is reeds de nieuwste versie.\n"
---
> msgstr "%s was reeds ingesteld op niet tegenhouden.\n"
699c717
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
701c719
< msgstr "%s is ingesteld voor handmatige installatie.\n"
---
> msgstr "%s is ingesteld op tegenhouden.\n"
704c722
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
706c724
< msgstr "Openen van %s is mislukt"
---
> msgstr "Tegenhouden van %s werd geannuleerd.\n"
710c728
< msgstr ""
---
> msgstr "Het uitvoeren van dpkg mislukte. Bent u systeembeheerder?"
737a756,779
> "Gebruik: apt-mark [opties] {auto|manual} pakket1 [pakket2 ...]\n"
> "\n"
> "apt-mark is een eenvoudige commandolijn-interface voor het markeren\n"
> "van pakketten als zijnde handmatig of automatisch geïnstalleerd.\n"
> "Het kan ook een lijst met markeringen weergeven.\n"
> "\n"
> "Opdrachten:\n"
> "  auto - Markeer het vermelde pakket als automatisch geïnstalleerd\n"
> "  manual - Markeer het vermelde pakket als manueel geïnstalleerd\n"
> "  hold - Markeer een pakket als tegengehouden\n"
> "  unhold - Markeer een pakket niet langer als tegengehouden\n"
> "  showauto - Toon de lijst van automatisch geïnstalleerde pakketten\n"
> "  showmanual - Toon de lijst van manueel geïnstalleerde pakketten\n"
> "  showhold - Toon de lijst van tegengehouden pakketten\n"
> "\n"
> "Opties:\n"
> " -h Deze hulptekst\n"
> " -q Logbare uitvoer - geen voortgangsindicator\n"
> " -qq Geen uitvoer behalve van foutmeldingen\n"
> " -s Doe-niets. Toont alleen wat gedaan zou worden.\n"
> " -f lees/schrijf auto/manueel markeringen in het vermelde bestand\n"
> " -c=? Lees dit configuratiebestand\n"
> " -o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp\n"
> "Raadpleeg de man-pagina's apt-mark(8) en apt.conf(5) voor meer informatie."
759a802,820
> "Gebruik: apt [opties] opdracht\n"
> "\n"
> "CLI voor apt.\n"
> "Basisopdrachten: \n"
> " list - geef een lijst van pakketten op basis van hun naam\n"
> " search - zoek in de pakketbeschrijvingen\n"
> " show - toon gedetailleerde informatie over het pakket\n"
> "\n"
> " update - werk de lijst van beschikbare pakketten bij\n"
> "\n"
> " install - installeer pakketten\n"
> " remove - verwijder pakketten\n"
> "\n"
> " upgrade - waardeer het systeem op door pakketten te installeren/op te "
> "waarderen\n"
> " full-upgrade - waardeer het systeem op door pakketten te verwijderen/te "
> "installeren/op te waarderen\n"
> "\n"
> " edit-sources - bewerk het bestand met informatie over de bron\n"
764c825
< msgstr "Kan de cd databank %s niet lezen"
---
> msgstr "Kan de cd-romdatabank %s niet lezen"
771,772c832,833
< "Om deze APT deze CD te laten herkennen kunt u best apt-cdrom gebruiken. 'apt-"
< "get update' is niet in staat om nieuwe CDs toe te voegen"
---
> "Om APT deze cd-rom te laten herkennen kunt u best 'apt-cdrom' gebruiken. "
> "'apt-get update' is niet in staat om nieuwe cd-rom's toe te voegen"
776c837
< msgstr "Verkeerde CD"
---
> msgstr "Verkeerde cd-rom"
782c843
< "Kan de CD in %s niet loskoppelen, mogelijk wordt die nog steeds gebruikt."
---
> "Kan de cd-rom in %s niet loskoppelen. Mogelijk wordt die nog steeds gebruikt."
786c847
< msgstr "Schijf niet gevonden"
---
> msgstr "Schijf niet gevonden."
795c856
< msgstr "stat is mislukt"
---
> msgstr "Kon status niet bepalen"
803c864
< msgstr "Ongeldige URI, lokale URIs mogen niet beginnen met //"
---
> msgstr "Ongeldige URI. Lokale URI's mogen niet beginnen met //"
812c873
< msgstr "Kan de 'peer'-naam niet bepalen"
---
> msgstr "Kan de naam van de peer niet vaststellen"
816c877
< msgstr "Kan de lokale naam niet bepalen"
---
> msgstr "Kan de lokale naam niet vaststellen"
821c882
< msgstr "Onze verbinding is door de server geweigerd met bericht: %s"
---
> msgstr "De verbinding is door de server geweigerd met bericht: %s"
826c887
< msgstr "USER mislukt; bericht van server: %s"
---
> msgstr "USER (gebruiker) mislukt; bericht van de server: %s"
831c892
< msgstr "PASS mislukt; bericht van server: %s"
---
> msgstr "PASS (wachtwoord) mislukt; bericht van de server: %s"
838c899
< "Er was een proxy-server opgegeven, maar geen aanmeldscript, Acquire::ftp::"
---
> "Er was een proxy-server opgegeven, maar geen aanmeldscript. Acquire::ftp::"
844c905,906
< msgstr "Aanmeldscriptopdracht '%s' is mislukt; bericht van server: %s"
---
> msgstr ""
> "Opdracht '%s' uit het aanmeldscript is mislukt; bericht van de server: %s"
849c911
< msgstr "TYPE mislukt; bericht van server: %s"
---
> msgstr "TYPE mislukt; bericht van de server: %s"
853c915
< msgstr "Verbinding is verlopen"
---
> msgstr "De verbinding is verlopen"
857c919
< msgstr "Verbinding is verbroken door de server"
---
> msgstr "De verbinding is verbroken door de server"
867c929
< msgstr "Een reactie deed de buffer overlopen"
---
> msgstr "Een reactie deed de buffer overlopen."
886c948
< msgstr "Kon de datasocket niet verbinden, de verbinding verliep"
---
> msgstr "Kon de datasocket niet verbinden. De verbinding verliep"
906c968
< msgstr "Kon niet op de socket niet luisteren"
---
> msgstr "Kon niet luisteren op de socket"
910c972
< msgstr "Kon de socketnaam niet bepalen"
---
> msgstr "Kon de socketnaam niet vaststellen"
924c986
< msgstr "EPRT is mislukt; bericht van server: %s"
---
> msgstr "EPRT is mislukt; bericht van de server: %s"
928c990
< msgstr "Datasocket verbinding is verlopen"
---
> msgstr "Verbinding met de datasocket is verlopen"
936c998
< msgstr "Probleem bij het hashen van het bestand"
---
> msgstr "Probleem bij het frommelen van het bestand"
941c1003
< msgstr "Kan bestand niet ophalen; bericht van server: %s"
---
> msgstr "Kan het bestand niet ophalen; bericht van de server: %s"
950c1012
< msgstr "Data transfer is mislukt, server zei: %s"
---
> msgstr "Datatransfer is mislukt; bericht van de server: %s"
959c1021
< msgstr "Aanroepen mislukt van "
---
> msgstr "Mislukking bij aanroepen van "
984c1046
< msgstr "Kon niet verbinden met %s:%s (%s), de verbinding verliep"
---
> msgstr "Kon niet verbinden met %s:%s (%s); de verbinding verliep"
1009c1071
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
1011c1073
< msgstr "Er gebeurde iets raars bij het oplossen van '%s:%s' (%i - %s)"
---
> msgstr "Systeemfout bij het opzoeken van '%s:%s'"
1016c1078
< msgstr "Er gebeurde iets raars bij het oplossen van '%s:%s' (%i - %s)"
---
> msgstr "Er gebeurde iets raars bij het omzetten van '%s:%s' (%i - %s)"
1021c1083
< msgstr "Kan geen verbinding maken met %s %s:"
---
> msgstr "Kan geen verbinding maken met %s:%s:"
1027c1089
< "Interne fout: ondertekening is goed maar kon de vingerafdruk van de sleutel\n"
---
> "Interne fout: ondertekening is goed, maar kon de vingerafdruk van de sleutel "
1046a1109,1110
> "Bestand met niet-versleutelde ondertekening is ongeldig; kreeg '%s' (vereist "
> "het netwerk authenticatie?)"
1066c1130
< msgstr ""
---
> msgstr "Lege bestanden kunnen geen geldige archieven zijn"
1075c1139
< "Fout bij het lezen van de server, andere kant heeft de verbinding gesloten"
---
> "Fout bij het lezen van de server. De andere kant heeft de verbinding gesloten"
1095c1159
< msgstr "Fout bij het schrijven naar het uitvoerbestand"
---
> msgstr "Fout bij het schrijven naar uitvoerbestand"
1099c1163
< msgstr "Wachtend op de kopteksten"
---
> msgstr "Wachten op de kopteksten"
1107c1171
< msgstr "Er is door de HTTP server een ongeldige 'reply'-koptekst verstuurd"
---
> msgstr "De HTTP-server verstuurde een ongeldige 'reply'-koptekst"
1111,1112c1175
< msgstr ""
< "Er is door de HTTP server een ongeldige 'Content-Length'-koptekst verstuurd"
---
> msgstr "De HTTP-server verstuurde een ongeldige 'Content-Length'-koptekst"
1116,1117c1179
< msgstr ""
< "Er is door de HTTP server een ongeldige 'Content-Range'-koptekst verstuurd"
---
> msgstr "De HTTP-server verstuurde een ongeldige 'Content-Range'-koptekst"
1172c1234
< "Medium wisselen: Gelieve de schijf met label\n"
---
> "Medium wisselen: gelieve de schijf met label\n"
1206c1268
< msgstr ""
---
> msgstr "Bezig met sorteren"
1211c1273
< "WAARSCHUWING: De volgende pakketten kunnen niet geauthentificeerd worden:"
---
> "WAARSCHUWING: De volgende pakketten kunnen niet geauthenticeerd worden!"
1215c1277
< msgstr "Authentificatiewaarschuwing is genegeerd.\n"
---
> msgstr "Authenticiteitswaarschuwing werd genegeerd.\n"
1219c1281
< msgstr "Sommige pakketten konden niet geauthentificeerd worden"
---
> msgstr "Sommige pakketten konden niet geauthenticeerd worden"
1236c1298
< msgstr "Interne fout, InstallPackages is aangeroepen met defecte pakketten!"
---
> msgstr "Interne fout. InstallPackages is aangeroepen met defecte pakketten!"
1244c1306
< msgstr "Interne fout, rangschikken is niet voltooid"
---
> msgstr "Interne fout. Rangschikken is niet voltooid"
1249c1311
< "Merkwaardig... De groottes kwamen niet overeen, gelieve apt@packages.debian."
---
> "Merkwaardig... De groottes kwamen niet overeen. Gelieve apt@packages.debian."
1271c1333
< msgstr "Door deze operatie zal er %sB extra schijfruimte gebruikt worden.\n"
---
> msgstr "Na deze bewerking zal er %sB extra schijfruimte gebruikt worden.\n"
1278c1340
< msgstr "Door deze operatie zal er %sB schijfruimte vrijkomen.\n"
---
> msgstr "Na deze bewerking zal er %sB schijfruimte vrijkomen.\n"
1287c1349
< msgstr "'Trivial Only' is opgegeven, dit is echter geen triviale bewerking."
---
> msgstr "'Trivial Only' is opgegeven. Dit is echter geen triviale bewerking."
1323,1324c1385,1386
< "Kon sommige archieven niet ophalen, misschien kunt u 'apt-get update' of --"
< "fix-missing proberen?"
---
> "Kon sommige archieven niet ophalen. Misschien kunt u 'apt-get update' "
> "uitvoeren of het met '--fix-missing' proberen?"
1332c1394
< msgstr "Geen oplossing voor de missende pakketten gevonden."
---
> msgstr "Geen oplossing gevonden voor de ontbrekende pakketten."
1354c1416
< msgstr "Let op: Dit wordt automatische en bewust door dpkg gedaan."
---
> msgstr "Let op: dit wordt automatisch en bewust gedaan door dpkg."
1365c1427
< "Hmm, het lijkt erop dat de AutoRemover iets vernietigd heeft, dit zou\n"
---
> "Hmm, het lijkt erop dat de AutoRemover iets vernietigd heeft. Dit zou\n"
1380c1442
< msgstr "De volgende informatie helpt u mogelijk verder:"
---
> msgstr "De volgende informatie kan misschien helpen de situatie op te lossen:"
1384c1446
< msgstr "Interne fout, AutoRemover heeft dingen stukgemaakt"
---
> msgstr "Interne fout. AutoRemover heeft dingen stukgemaakt"
1403c1465
< msgstr[0] "%lu pakket is automatisch geïnstalleerd en is niet langer nodig.\n"
---
> msgstr[0] "%lu pakket was automatisch geïnstalleerd en is niet langer nodig.\n"
1405c1467
< "%lu pakketten zijn automatisch geïnstalleerd en zijn niet langer nodig.\n"
---
> "%lu pakketten waren automatisch geïnstalleerd en zijn niet langer nodig.\n"
1408d1469
< #, fuzzy
1411,1412c1472,1473
< msgstr[0] "U kunt deze verwijderen via 'apt-get autoremove'."
< msgstr[1] "U kunt deze verwijderen via 'apt-get autoremove'."
---
> msgstr[0] "Gebruik 'apt-get autoremove' om het te verwijderen."
> msgstr[1] "Gebruik 'apt-get autoremove' om ze te verwijderen."
1417,1418c1478,1479
< "U wilt waarschijnlijk 'apt-get -f install' uitvoeren om volgende op te "
< "lossen:"
---
> "U wilt waarschijnlijk 'apt-get -f install' uitvoeren om de volgende zaken op "
> "te lossen:"
1435,1437c1496,1499
< "Sommige pakketten konden niet geïnstalleerd worden. Dit kan betekenen dat u\n"
< "een onmogelijke situatie gevraagd hebt of dat u de 'unstable'-distributie \n"
< "gebruikt en sommige benodigde pakketten nog vastzitten in 'incoming'."
---
> "Sommige pakketten konden niet geïnstalleerd worden. Dit kan betekenen\n"
> "dat u om een onmogelijke situatie gevraagd heeft, of, indien u\n"
> "de distributie 'unstable' gebruikt, dat sommige benodigde pakketten nog "
> "gemaakt moeten worden of uit 'Incoming' verwijderd werden.\n"
1441c1503
< msgstr "Niet-werkende pakketten:"
---
> msgstr "Niet-werkende pakketten"
1466,1467c1528,1529
< "%s wordt overgeslagen, het is niet geïnstalleerd en alleen opwaardering is "
< "gevraagd.\n"
---
> "%s wordt overgeslagen, het is niet geïnstalleerd en er is alleen om "
> "opwaarderingen gevraagd.\n"
1473c1535
< "Herinstallatie van %s is niet mogelijk daar het niet opgehaald kan worden.\n"
---
> "Herinstalleren van %s is niet mogelijk omdat het niet opgehaald kan worden.\n"
1486c1548
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
1488c1550
< msgstr "Versie '%s' (%s) geselecteerd voor '%s'\n"
---
> msgstr "Versie '%s' (%s) geselecteerd voor '%s' omwille van '%s'\n"
1492c1554
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
1494c1556,1558
< msgstr "Pakket %s is niet geïnstalleerd, en wordt dus niet verwijderd\n"
---
> msgstr ""
> "Pakket '%s' is niet geïnstalleerd, en wordt dus niet verwijderd. Bedoelde u "
> "'%s'?\n"
1497c1561
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
1499c1563
< msgstr "Pakket %s is niet geïnstalleerd, en wordt dus niet verwijderd\n"
---
> msgstr "Pakket '%s' is niet geïnstalleerd, en wordt dus niet verwijderd\n"
1503c1567
< msgstr ""
---
> msgstr "Bezig met oplijsten"
1510c1574
< msgstr[0] ""
---
> msgstr[0] "Er is %i bijkomende versie. Gebruik schakelaar '-a' om het te zien."
1511a1576
> "Er zijn %i bijkomende versies. Gebruik schakelaar '-a' om ze te zien."
1520c1585
< "OPMERKING: Dit is een simulatie!\n"
---
> "OPMERKING: Dit is slechts een simulatie!\n"
1522,1523c1587,1588
< "  Houd er ook rekening mee ook dat vergrendeling is uitgeschakeld en\n"
< "  vertrouw dus niet op de relevantie voor de werkelijke huidige situatie!"
---
> "  Houd er ook rekening mee dat vergrendeling is uitgeschakeld.\n"
> "  Steun dus niet op haar relevantie voor de huidige concrete situatie!"
1528c1593
< msgstr ""
---
> msgstr "onbekend"
1531c1596
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
1533c1598
< msgstr " [Geïnstalleerd]"
---
> msgstr "[geïnstalleerd,opwaardeerbaar naar: %s]"
1536d1600
< #, fuzzy
1538c1602
< msgstr " [Geïnstalleerd]"
---
> msgstr "[geïnstalleerd,lokaal]"
1542c1606
< msgstr ""
---
> msgstr "[geïnstalleerd,automatisch verwijderbaar]"
1545d1608
< #, fuzzy
1547c1610
< msgstr " [Geïnstalleerd]"
---
> msgstr "[geïnstalleerd,automatisch]"
1550d1612
< #, fuzzy
1552c1614
< msgstr " [Geïnstalleerd]"
---
> msgstr "[geïnstalleerd]"
1557c1619
< msgstr ""
---
> msgstr "[opwaardeerbaar van: %s]"
1561c1623
< msgstr ""
---
> msgstr "[overgebleven configuratie]"
1637c1699
< msgstr "%lu pakketten opgewaardeerd, %lu pakketten nieuw geïnstalleerd, "
---
> msgstr "%lu opgewaardeerd, %lu nieuw geïnstalleerd, "
1657c1719
< msgstr "%lu pakketten niet volledig geïnstalleerd of verwijderd.\n"
---
> msgstr "%lu niet volledig geïnstalleerd of verwijderd.\n"
1692c1754
< msgstr ""
---
> msgstr "Volledige tekst doorzoeken"
1699a1762
> "Er is %i bijkomend record. Gebruik de schakeloptie '-a' om het te zien"
1700a1764
> "Er zijn %i bijkomende records. Gebruik de schakeloptie '-a' om ze te zien."
1704c1768
< msgstr ""
---
> msgstr "geen echt pakket (virtueel)"
1707c1771
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
1709c1773
< msgstr "Hernoemen van %s naar %s is mislukt"
---
> msgstr "Verwerken van %s is mislukt. Opnieuw bewerken? "
1714c1778
< msgstr ""
---
> msgstr "Uw bestand '%s' is gewijzigd. Voer 'apt-get update' uit."
1718c1782
< msgstr "De opdracht 'update' aanvaard geen argumenten"
---
> msgstr "De opdracht 'update' aanvaardt geen argumenten"
1725a1790,1791
> "%i pakket kan opgewaardeerd worden. Voer 'apt list --upgradable' uit om het "
> "te zien.\n"
1726a1793,1794
> "%i pakketten kunnen opgewaardeerd worden. Voer 'apt list --upgradable' uit "
> "om ze te zien.\n"
1730c1798
< msgstr ""
---
> msgstr "Alle pakketten zijn up-to-date."
1769c1837
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
1771c1839
< msgstr "Geen spiegelbestand '%s' gevonden "
---
> msgstr "Kan spiegelbestand '%s' niet lezen"
1774c1842
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
1776c1844
< msgstr "Geen spiegelbestand '%s' gevonden "
---
> msgstr "Geen vermelding gevonden in spiegelbestand '%s'"
1819c1887,1888
< "of veroorzaakt worden door niet-voldane vereisten. Dit is Ok, enkel de fouten"
---
> "of veroorzaakt worden door niet-voldane vereisten. Dit is O.K., enkel de "
> "fouten"
1825,1826c1894,1895
< "boven dit bericht zijn belangrijk. U dient ze op te lossen en de installatie "
< "opnieuw uit te voeren"
---
> "boven dit bericht zijn belangrijk. U dient ze op te lossen en de opdracht [I]"
> "nstall opnieuw uit te voeren"
1847,1849c1916,1917
< "apt-extracttemplates is een programma om configuratie- en "
< "sjablooninformatie\n"
< "uit Debian pakketten te halen.\n"
---
> "apt-extracttemplates is een hulpmiddel om configuratie- en "
> "sjablooninformatie uit Debian pakketten te halen.\n"
1852,1854c1920,1922
< " -h   Deze hulptekst.\n"
< " -t   Stel de tijdelijke map in.\n"
< " -c=? Lees dit configuratiebestand.\n"
---
> " -h  Deze hulptekst\n"
> " -t  Stel de tijdelijke map in\n"
> " -c=? Lees dit configuratiebestand\n"
1858c1926
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
1860c1928
< msgstr "Kan de status van %s niet opvragen"
---
> msgstr "Kan tijdelijk bestand %s niet aanmaken"
1888c1956
< msgstr "Fout bij wegschrijven van de koptekst naar het 'contents'-bestand"
---
> msgstr "Fout bij het wegschrijven van de koptekst naar het inhoudsbestand"
1936c2004
< "Gebruik: apt-ftparchive [opties] commando\n"
---
> "Gebruik: apt-ftparchive [opties] opdracht\n"
1944,1945c2012,2013
< "Met apt-ftparchive genereert u index bestanden voor Debian archieven.\n"
< "Het ondersteunt verschillende generatiestijlen variërend van volledig \n"
---
> "Met apt-ftparchive genereert index bestanden voor Debian archieven.\n"
> "Het ondersteunt verschillende aanmaakstijlen variërend van volledig \n"
1950,1951c2018,2019
< "Het 'Packages'-bestand bevat de inhoud van alle 'control'-velden van elk\n"
< "pakket alsook de MD5 hash en de bestandsgrootte. Via een voorrangsbestand\n"
---
> "Het bestand Package bevat de inhoud van alle 'control'-velden van elk\n"
> "pakket alsook de MD5-hash en de bestandsgrootte. Via een voorrangsbestand\n"
1960,1966c2028,2034
< "in de basismap van de boom. Het pad naar de .deb's dient te verwijzen naar\n"
< "het startpunt van de recursieve zoekopdracht en een voorrangsbestand dient\n"
< "de voorrangsvlaggen te bevatten. Padprefix wordt toegevoegd aan het\n"
< "'filename'-veld indien dit aanwezig is. Enkele voorbeelden uit het debian\n"
< "archief:\n"
< "      apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
< "      dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
---
> "in de basismap van de boom. Het pad naar de .deb's dient te verwijzen\n"
> "naar het startpunt van de recursieve zoekopdracht en een voorrangsbestand\n"
> "dient de voorrangsvlaggen te bevatten. Padprefix wordt toegevoegd\n"
> "aan het 'filename'-veld indien dit aanwezig is. Een praktijkvoorbeeld\n"
> "uit het Debian-archief:\n"
> "  apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
> "        dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
1970c2038
< " --md5    Beheer de MD5 generatie\n"
---
> " --md5    Beheer het aanmaken van de MD5\n"
1974,1975c2042,2043
< " --no-delink Schakelt de ontlinking debug modus in\n"
< " --contents Beheer de generatie van het inhoudsbestand\n"
---
> " --no-delink Schakelt de debug-modus voor delinking in\n"
> " --contents Beheer het aanmaken van het inhoudsbestand\n"
2015c2083
< msgstr "stat op %s is mislukt"
---
> msgstr "Opvragen van de status van %s is mislukt"
2018d2085
< #, fuzzy
2020c2087
< msgstr "readlink op %s is mislukt"
---
> msgstr "Lezen van .dsc is mislukt"
2069c2136
< msgstr " OntlLink %s [%s]\n"
---
> msgstr " DeLink %s [%s]\n"
2074c2141
< msgstr "readlink op %s is mislukt"
---
> msgstr "Opdracht readlink %s is mislukt"
2079c2146
< msgstr "Ontlinken van %s is mislukt"
---
> msgstr "Ontkoppelen van %s is mislukt"
2084c2151
< msgstr "*** Linken van %s aan %s is mislukt"
---
> msgstr "*** Koppelen van %s aan %s is mislukt"
2089c2156
< msgstr " Ontlinklimiet van %sB bereikt.\n"
---
> msgstr " DeLink-limiet van %sB bereikt.\n"
2127c2194
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
2129c2196
< msgstr "Misvormde voorrangsingang %s op regel %lu #1"
---
> msgstr "Niet juist gevormde voorrangsingang %s op regel %llu (%s)"
2137c2204
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
2139c2206
< msgstr "Misvormde voorrangsingang %s op regel %lu #1"
---
> msgstr "Niet juist gevormde voorrangsingang %s op regel %llu #1"
2142c2209
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
2144c2211
< msgstr "Misvormde voorrangsingang %s op regel %lu #2"
---
> msgstr "Niet juist gevormde voorrangsingang %s op regel %llu #2"
2147c2214
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
2149c2216
< msgstr "Misvormde voorrangsingang %s op regel %lu #3"
---
> msgstr "Niet juist gevormde voorrangsingang %s op regel %llu #3"
2159c2226
< msgstr "Gecomprimeerde uitvoer %s vereist een compressieset"
---
> msgstr "Gecomprimeerde uitvoer %s vereist dat een compressie ingesteld is"
2189c2256
< msgstr "Probleem bij het ontlinken van %s"
---
> msgstr "Probleem bij het ontkoppelen van %s"
2197d2263
< #, fuzzy
2210c2276
< "Gebruik: apt-extracttemplates bestand1 [bestand2 ...]\n"
---
> "Gebruik: apt-internal-solver\n"
2212,2214c2278,2279
< "apt-extracttemplates is een programma om configuratie- en "
< "sjablooninformatie\n"
< "uit Debian pakketten te halen.\n"
---
> "apt--internal-solver is een interface om voor de APT-familie de actuele\n"
> "interne oplosser als een externe te gebruiken voor debugging e.d.\n"
2217,2219c2282,2284
< " -h   Deze hulptekst.\n"
< " -t   Stel de tijdelijke map in.\n"
< " -c=? Lees dit configuratiebestand.\n"
---
> " -h  Deze hulptekst.\n"
> " -t  Logbare uitvoer - geen voortgangsaanduiding\n"
> " -c=? Lees dit configuratiebestand\n"
2241c2306
< "apt-sortpkgs is een simpel programma om pakketbestanden te sorteren.\n"
---
> "apt-sortpkgs is een simpel hulpmiddel om pakketbestanden te sorteren.\n"
2245,2246c2310,2311
< " -h  Deze helptekst\n"
< " -s  Sorteer bronbestanden\n"
---
> " -h  Deze hulptekst\n"
> " -s  Sorteer bronbestanden\n"
2278c2343
< msgstr "Het pakket probeert om het omleidingsdoel %s/%s weg te schrijven"
---
> msgstr "Het pakket probeert om weg te schrijven naar het omleidingsdoel %s/%s"
2300c2365
< msgstr "Pakket-overeenkomst wordt overschreven met 'no version' voor %s"
---
> msgstr "Pakket-overeenkomst wordt overschreven zonder een versie voor %s"
2314c2379
< msgstr "DropNode werd aangeroepen op een nog gelinkte knoop"
---
> msgstr "DropNode werd aangeroepen voor een nog steeds aangekoppeld punt"
2318c2383
< msgstr "Lokaliseren van het hash-element is mislukt!"
---
> msgstr "Situeren van het hash-element is mislukt!"
2331c2396
< msgstr "Er wordt gepoogd om de omleiding %s->%s en %s/%s te overschrijven"
---
> msgstr "Er wordt gepoogd om de omleiding %s -> %s en %s/%s te overschrijven"
2336c2401
< msgstr "Dubbele toevoeging van de omleiding %s->%s"
---
> msgstr "Dubbele toevoeging van de omleiding %s -> %s"
2354c2419
< msgstr "Ongeldige koptekst voor archiefonderdeel: %s"
---
> msgstr "Ongeldige koptekst voor archiefonderdeel %s"
2370c2435
< msgstr "Aanmaken pijp is mislukt"
---
> msgstr "Aanmaken van pijpen is mislukt"
2387c2452
< msgstr "Onbekende TAR-kopteksttype %u, onderdeel %s"
---
> msgstr "Onbekend TAR-kopteksttype %u, onderdeel %s"
2420c2485
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
2422c2487
< msgstr "Indexbestand van type '%s' wordt niet ondersteund"
---
> msgstr "Opschonen van %s wordt niet ondersteund"
2439c2504
< msgstr "herbenoeming is mislukt, %s (%s -> %s)."
---
> msgstr "het hernoemen is mislukt, %s (%s -> %s)."
2450d2514
< #, fuzzy
2452c2516
< msgstr "Ongeldige operatie %s"
---
> msgstr "Ongeldig bestandsformaat"
2459a2524,2525
> "Kon de verwachte regel '%s' in het Release-bestand niet vinden (Foute regel "
> "in het bestand sources.list of bestand in een ongeldig formaat)"
2462c2528
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
2464c2530
< msgstr "Kon Release-bestand %s niet ontleden"
---
> msgstr "Kon de hash-som voor '%s' niet vinden in het Release-bestand"
2469c2535
< "Er zijn geen publieke sleutels beschikbaar voor de volgende sleutel-IDs:\n"
---
> "Er zijn geen publieke sleutels beschikbaar voor de volgende sleutel-ID's:\n"
2476a2543,2544
> "Het Release-bestand voor %s is vervallen (ongeldig sinds %s). Bijwerkingen "
> "voor deze pakketbron zullen niet uitgevoerd worden."
2506c2574
< "dit pakket handmatig moet repareren (wegens missende architectuur)"
---
> "dit pakket handmatig moet repareren (wegens ontbrekende architectuur)"
2511c2579
< msgstr ""
---
> msgstr "Kan geen bron vinden om versie '%s' van '%s' op te halen"
2527c2595
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
2529c2597
< msgstr "Gelieve na te gaan of het 'dpkg-dev'-pakket geïnstalleerd is.\n"
---
> msgstr "Is het pakket %s geïnstalleerd?"
2556,2557c2624,2625
< "Fout, pkgProblemResolver::Resolve maakte scheidingen aan, dit kan "
< "veroorzaakt worden door vastgehouden pakketten."
---
> "Fout, pkgProblemResolver::Resolve leverde defecten op. Dit kan veroorzaakt "
> "worden door vastgehouden pakketten."
2596c2664
< msgstr "Kon geen enkel pakket vinden bij regex '%s'"
---
> msgstr "Kon geen enkel pakket vinden via regex '%s'"
2599c2667
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
2601c2669
< msgstr "Kon geen enkel pakket vinden bij regex '%s'"
---
> msgstr "Kon geen enkel pakket vinden via glob '%s'"
2604c2672
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
2607c2675
< "Kan geen versies selecteren voor pakket '%s' omdat deze zuiver virtueel is"
---
> "Kan geen versies selecteren voor pakket '%s' omdat het puur virtueel is"
2616c2684
< "selecteren omdat deze geen van beide heeft"
---
> "selecteren omdat geen van beide er zijn"
2622c2690
< "Kan de nieuwste versie van het pakket '%s' niet selecteren omdat deze zuiver "
---
> "Kan de nieuwste versie van het pakket '%s' niet selecteren omdat het puur "
2629c2697
< "Kan de kandidaat-versie van het pakket %s niet selecteren omdat deze geen "
---
> "Kan de kandidaat-versie van het pakket %s niet selecteren omdat het geen "
2636c2704
< "Kan de geïnstalleerde versie van het pakket %s niet selecteren omdat deze "
---
> "Kan de geïnstalleerde versie van het pakket %s niet selecteren omdat het "
2646c2714
< msgstr "CD wordt afgekoppeld...\n"
---
> msgstr "Cd-rom wordt afgekoppeld...\n"
2651c2719
< msgstr "Er wordt gebruik gemaakt van CD-aankoppelpunt %s\n"
---
> msgstr "Er wordt gebruik gemaakt van cd-romaankoppelpunt %s\n"
2659c2727
< msgstr "CD wordt aangekoppeld...\n"
---
> msgstr "Cd-rom wordt aangekoppeld...\n"
2672c2740
< msgstr "Er wordt gescand voor indexbestanden...\n"
---
> msgstr "De schijf wordt gescand op indexbestanden...\n"
2688,2689c2756,2757
< "Kan geen Package-bestanden vinden. Is dit mogelijk geen Debian schijf, of de "
< "verkeerde architectuur?"
---
> "Kan geen Package-bestanden vinden. Is dit misschien geen Debian schijf, of "
> "de verkeerde architectuur?"
2698c2766
< msgstr "Dat is een ongeldige naam, gelieve opnieuw te proberen.\n"
---
> msgstr "Dat is een ongeldige naam. Gelieve opnieuw te proberen.\n"
2706c2774
< "De schijf heet:\n"
---
> "Deze schijf heet:\n"
2719c2787
< msgstr "Bronlijst-ingangen voor de schijf zijn:\n"
---
> msgstr "Bronlijst-elementen voor deze schijf zijn:\n"
2736c2804
< msgstr "Generatie vereisten"
---
> msgstr "Genereren van vereisten"
2740c2808
< msgstr "De status informatie wordt gelezen"
---
> msgstr "De statusinformatie wordt gelezen"
2754c2822
< msgstr ""
---
> msgstr "Scenario naar de oplosser sturen"
2758c2826
< msgstr ""
---
> msgstr "Verzoek naar de oplosser sturen"
2762c2830
< msgstr ""
---
> msgstr "Instellen op het ontvangen van een oplossing"
2766c2834
< msgstr ""
---
> msgstr "Externe oplosser faalde zonder passende foutmelding"
2770c2838
< msgstr ""
---
> msgstr "Externe oplosser uitvoeren"
2780c2848
< msgstr "%i records weggeschreven met %i missende bestanden.\n"
---
> msgstr "%i records weggeschreven met %i ontbrekende bestanden.\n"
2785c2853
< msgstr "%i records weggeschreven met %i niet overeenkomende bestanden\n"
---
> msgstr "%i records weggeschreven met %i niet-overeenstemmende bestanden\n"
2791,2792c2859,2860
< "%i records weggeschreven met %i missende bestanden en %i niet overeenkomende "
< "bestanden\n"
---
> "%i records weggeschreven met %i ontbrekende bestanden en %i niet-"
> "overeenstemmende bestanden\n"
2797c2865
< msgstr "Kan geen authenticatierecord vinden voor: %s"
---
> msgstr "Kan geen authenticiteitsrecord vinden voor: %s"
2822c2890
< msgstr "Geen 'Valid-Until'-vermelding in Release-bestand %s"
---
> msgstr "Ongeldige 'Valid-Until'-vermelding in Release-bestand %s"
2827c2895
< msgstr "Geen 'Date'-vermelding in Release-bestand %s"
---
> msgstr "Ongeldige 'Date'-vermelding in Release-bestand %s"
2836c2904
< msgstr "Kan geen geschikt pakketsysteemtype bepalen"
---
> msgstr "Kan geen geschikt pakketbeheersysteemtype bepalen"
2841c2909
< msgstr ""
---
> msgstr "Voortgang: [%3i%%]"
2857c2925
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
2859c2927
< msgstr "Kon het bestand '%s' niet openen"
---
> msgstr "Kon '%s' niet configureren. "
2869,2871c2937,2939
< "essentiële pakket %s, dit omwille van een Conflicts/Pre-Depends -lus. Dit is "
< "vaak slecht, wilt u dit echt doen dan dient u de APT::Force-LoopBreak optie "
< "te activeren."
---
> "essentiële pakket %s omwille van een Conflicts/Pre-Depends-lus. Dit is vaak "
> "slecht, maar als u dit echt wilt doen, dan dient u de optie APT::Force-"
> "LoopBreak te activeren."
2886d2953
< #, fuzzy
2888c2955
< msgstr "Het pakketcachebestand is beschadigd"
---
> msgstr "Het pakketcachebestand is beschadigd. Het is te klein"
2925c2992
< msgstr "Verouderd"
---
> msgstr "Doet in onbruik geraken"
2970c3037
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
2972c3039
< msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (FindPkg)"
---
> msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (%s%d)"
2976c3043,3045
< msgstr "Wauw, u heeft meer pakketten dan deze APT aan kan."
---
> msgstr ""
> "Wauw, u heeft het maximum aantal pakketnamen dat deze APT aankan "
> "overschreden."
2980c3049,3050
< msgstr "Wauw, u heeft meer versies dan deze APT aan kan."
---
> msgstr ""
> "Wauw, u heeft het maximum aantal versies dat deze APT aankan overschreden."
2985c3055
< "Wauw, u heeft het maximum aantal beschrijvingen dat deze APT aan kan "
---
> "Wauw, u heeft het maximum aantal beschrijvingen dat deze APT aankan "
2990c3060,3062
< msgstr "Wauw, u heeft meer afhankelijkheden dan deze APT aan kan."
---
> msgstr ""
> "Wauw, u heeft het maximum aantal afhankelijkheden dat deze APT aankan "
> "overschreden."
3015c3087
< msgstr "Invoer/Uitvoer-fout tijdens wegschrijven bronpakket-cache"
---
> msgstr "Invoer/Uitvoer-fout tijdens wegschrijven bron-cache"
3027a3100,3101
> "Een waarde '%s' voor APT::Default-Release is ongeldig, aangezien een "
> "dergelijke uitgave niet voorkomt in de bronnen"
3033c3107
< "Ongeldige record in het voorkeurenbestand %s, 'Package' koptekst ontbreekt"
---
> "Ongeldig record in het voorkeurenbestand %s, 'Package'-koptekst ontbreekt"
3045c3119
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
3047c3121
< msgstr "Misvormde regel %lu in bronlijst %s (URI parse)"
---
> msgstr "Niet juist gevormd element %lu in bronlijst %s (URI-verwerking)"
3052c3126
< msgstr "Misvormde regel %lu in bronlijst %s ([optie] onbegrijpelijk)"
---
> msgstr "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s ([optie] onbegrijpelijk)"
3057c3131
< msgstr "Misvormde regel %lu in bronlijst %s ([optie] te kort)"
---
> msgstr "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s ([optie] te kort)"
3062c3136,3137
< msgstr "Misvormde regel %lu in bronlijst %s ([%s] is geen toekenning)"
---
> msgstr ""
> "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s ([%s] is geen toekenning)"
3067c3142,3143
< msgstr "Misvormde regel %lu in bronlijst %s ([%s] heeft geen sleutel)"
---
> msgstr ""
> "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s ([%s] heeft geen sleutel)"
3073c3149,3150
< "Misvormde regel %lu in bronlijst %s ([%s] sleutel %s heeft geen waarde)"
---
> "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s ([%s] sleutel %s heeft geen "
> "waarde)"
3078c3155
< msgstr "Misvormde regel %lu in bronlijst %s (URI)"
---
> msgstr "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s (URI)"
3083c3160
< msgstr "Misvormde regel %lu in bronlijst %s (dist)"
---
> msgstr "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s (dist)"
3088c3165
< msgstr "Misvormde regel %lu in bronlijst %s (URI parse)"
---
> msgstr "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s (URI-verwerking)"
3093c3170
< msgstr "Misvormde regel %lu in bronlijst %s (absolute dist)"
---
> msgstr "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s (absolute dist)"
3098c3175
< msgstr "Misvormde regel %lu in bronlijst %s (dist parse)"
---
> msgstr "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s (ontleding van dist)"
3108c3185
< msgstr "Misvormde regel %u in bronlijst %s (type)"
---
> msgstr "Niet juist gevormde regel %u in bronlijst %s (type)"
3116c3193
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
3118c3195
< msgstr "Type '%s' op regel %u in bronlijst %s is onbekend"
---
> msgstr "Type '%s' van element %u in bronlijst %s is onbekend"
3137d3213
< #, fuzzy
3142c3218
< "Ophalen van sommige indexbestanden is mislukt, deze zijn of genegeerd, of er "
---
> "Ophalen van sommige indexbestanden is mislukt. Deze zijn of genegeerd, of er "
3148c3224
< msgstr "Verkopersblok %s bevat geen vingerafdruk"
---
> msgstr "Leveranciersblok %s bevat geen vingerafdruk"
3157c3233
< msgstr "stat op de CD-ROM is mislukt"
---
> msgstr "Opvragen van de status van de cd-rom is mislukt"
3184c3260
< "Optie %s: De specificatie van het configuratie-item dient een =<waarde> te "
---
> "Optie %s: de specificatie van het configuratie-item dient een =<waarde> te "
3190c3266
< msgstr "Optie %s vereist een integer getal als argument, niet '%s'"
---
> msgstr "Optie %s vereist een geheel getal als argument, niet '%s'"
3200c3276
< msgstr "Waarde %s wordt niet begrepen, probeer 'true' of 'false'."
---
> msgstr "Betekenis van %s wordt niet begrepen, probeer 'true' of 'false'."
3205c3281
< msgstr "Ongeldige operatie %s"
---
> msgstr "Ongeldige bewerking %s"
3210c3286
< msgstr "Onbekende type-afkorting '%c'"
---
> msgstr "Onbekende type-afkorting: '%c'"
3220c3296
< msgstr "Syntaxfout %s:%u: Blok start zonder naam."
---
> msgstr "Syntactische fout %s:%u: blok start zonder naam."
3225c3301
< msgstr "Syntaxfout %s:%u: Verkeerd gevormde markering"
---
> msgstr "Syntactische fout %s:%u: verkeerd gevormde markering"
3230c3306
< msgstr "Syntaxfout %s:%u: Extra rommel na waarde"
---
> msgstr "Syntactische fout %s:%u: extra rommel na waarde"
3236,3237c3312,3313
< "Syntaxfout %s:%u: Richtlijnen kunnen enkel op het hoogste niveau gegeven "
< "worden"
---
> "Syntactische fout %s:%u: richtlijnen kunnen enkel op het hoogste niveau "
> "gegeven worden"
3242c3318
< msgstr "Syntaxfout %s:%u: Teveel geneste invoegingen"
---
> msgstr "Syntactische fout %s:%u: teveel geneste invoegingen"
3247c3323
< msgstr "Syntaxfout %s:%u: Vanaf hier ingevoegd"
---
> msgstr "Syntactische fout %s:%u: vanaf hier ingevoegd"
3252c3328
< msgstr "Syntaxfout %s:%u: Niet-ondersteunde richtlijn '%s'"
---
> msgstr "Syntactische fout %s:%u: niet-ondersteunde richtlijn '%s'"
3258c3334,3335
< "Syntaxfout %s:%u: De richtlijn 'clear' vereist een optieboom als argument"
---
> "Syntactische fout %s:%u: de richtlijn 'clear' vereist een optieboom als "
> "argument"
3263c3340
< msgstr "Syntaxfout %s:%u: Extra rommel aan het einde van het bestand"
---
> msgstr "Syntactische fout %s:%u: extra rommel aan het einde van het bestand"
3275c3352
< msgstr "Kon het vergrendelingsbestand '%s' niet openen"
---
> msgstr "Kon het vergrendelingsbestand %s niet openen"
3291c3368
< msgstr ""
---
> msgstr "Bestandenlijst kan niet aangemaakt worden, omdat '%s' geen map is"
3296c3373
< msgstr ""
---
> msgstr "Negeren van '%s' in map '%s' omdat het geen gewoon bestand is"
3301a3379
> "Negeren van bestand '%s' in map '%s' omdat het geen bestandsextensie heeft"
3307a3386,3387
> "Negeren van bestand '%s' in map '%s' omdat het een ongeldige "
> "bestandsextensie heeft"
3322c3402
< msgstr "Subproces %s gaf de foutcode %u terug"
---
> msgstr "Subproces %s gaf een foutcode terug (%u)"
3332c3412
< msgstr "Probleem bij het afsluiten van het gzip-bestand %s"
---
> msgstr "Probleem bij het sluiten van het gzip-bestand %s"
3346c3426
< msgstr "Aanmaken subproces-IPC is mislukt"
---
> msgstr "Aanmaken IPC-subproces is mislukt"
3353c3433
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
3355c3435
< msgstr "lees, de laatste te lezen %lu zijn niet beschikbaar"
---
> msgstr "lezen; moet er nog %lu lezen, maar er schieten er geen meer over"
3358c3438
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
3360c3440
< msgstr "schrijf, de laatste %lu konden niet weggeschreven worden"
---
> msgstr "schrijven; de laatste %lu konden niet weggeschreven worden"
3365c3445
< msgstr "Probleem bij het afsluiten van het bestand %s"
---
> msgstr "Probleem bij het sluiten van het bestand %s"
3370c3450
< msgstr "Probleem bij het hernoemen van '%s' naar '%s'"
---
> msgstr "Probleem bij het hernoemen van het bestand %s naar %s"
3375c3455
< msgstr "Probleem bij het ontlinken van het bestand %s"
---
> msgstr "Probleem bij het ontkoppelen van het bestand %s"
3389c3469
< msgstr "Kan een leeg bestand niet mmappen"
---
> msgstr "Kan systeem-aanroep mmap niet op een leeg bestand toepassen"
3397c3477
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
3399c3479
< msgstr "Kon van %lu bytes geen mmap maken"
---
> msgstr "Kon het omslaan naar het geheugen van %llu bytes niet uitvoeren"
3403c3483
< msgstr "Kan mmap niet sluiten"
---
> msgstr "Kan de 'mmap' niet sluiten"
3407c3487
< msgstr "Kan mmap niet synchronizeren"
---
> msgstr "Kan de 'mmap' niet synchronizeren"
3412c3492
< msgstr "Kon van %lu bytes geen mmap maken"
---
> msgstr "Kon het omslaan naar het geheugen van %lu bytes niet uitvoeren"
3434c3514
< "is bereikt"
---
> "is bereikt."
3455c3535
< msgstr ""
---
> msgstr "..."
3459c3539
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
3461c3541
< msgstr "%c%s... Klaar"
---
> msgstr "%c%s... %u%%"
3583c3663
< msgstr "Verwijdering van %s wordt voorbereid"
---
> msgstr "Verwijderen van %s wordt voorbereid"
3593c3673
< msgstr "Volledige verwijdering van %s wordt voorbereid"
---
> msgstr "Volledig verwijderen van %s wordt voorbereid"
3602c3682
< #, fuzzy, c-format
---
> #, c-format
3604c3684
< msgstr "Kan niet naar %s schrijven"
---
> msgstr "Kan log (%s) niet opschrijven"
3608c3688
< msgstr ""
---
> msgstr "Is /dev/pts aangekoppeld?"
3612c3692
< msgstr ""
---
> msgstr "Is stdout een terminal?"
3616c3696
< msgstr ""
---
> msgstr "Bewerking werd afgebroken vooraleer ze beëindigd was"
3634,3635c3714,3715
< "Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding volgt op een "
< "eerdere mislukking."
---
> "Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding aangeeft dat de "
> "fout het gevolg is van een eerdere mislukking."
3642,3643c3722,3723
< "Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding een fout is "
< "over een volle schijf."
---
> "Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding als oorzaak een "
> "volle schijf opgeeft."
3650,3651c3730,3731
< "Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding een fout is "
< "over onvoldoende-geheugen."
---
> "Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding als oorzaak "
> "onvoldoende-geheugen opgeeft."
3654d3733
< #, fuzzy
3659,3660c3738,3739
< "Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding een fout is "
< "over een volle schijf."
---
> "Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding een probleem op "
> "het lokale systeem signaleert."
3666,3667c3745,3746
< "Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding een fout over "
< "dpkg-I/O is."
---
> "Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding een fout van "
> "dpkg I/O signaleert."

Attachment: pgp8LmHMVzu9R.pgp
Description: PGP signature


Reply to: